Декларація про державний суверенітет України – визначальний крок на шляху до незалежності України

16 липня українці відзначають непересічну подію – ухвалення Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет України у 1990 році.

Документ є визначальним кроком на шляху до незалежності, до побудови правової, соціальної та суверенної держави. Прийняття Декларації стало першим кроком до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель.

До цієї дати в секторі правової інформації представлено книжкову виставку «Декларація про державний суверенітет України – визначальний крок на шляху до незалежності України» (До Дня прийняття Декларації про державний суверенітет).

Запрошуємо до перегляду!

Декларація про державний суверенітет України – визначальний крок на шляху до незалежності України 

Незалежне життя – ось де справжня мета!

Тільки вірний орел вільним птахом літа…

Тільки вірний орел своє щастя кує,

Тільки вірний народ і бере, і дає.

Олександр Олесь 

Андрусишин, Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави / Б. Андрусишин // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2012. – № 4. – С. 114–122.

Антонов, В. О. Національна безпека як конституційно-правова гарантія політичної системи України / В. О. Антонов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 4. – С. 75–78.

Баймуратов, М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі ; Маріупол. держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Унів. кн., 2017. – 300 с.

Волошин Ю. О. Роль Міністерства юстиції в забезпеченні суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Російської федерації [Електронний ресурс] / Ю. О. Волошин, Т. А. Маргарян // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 190–197.

Гавриленко В. В. Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету [Електронний ресурс] / В. В. Гавриленко // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2016. – № 1. – С. 11–16.

Гончаренко, В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісн. Акад. правових наук України. – 2010. – № 2. – С. 85–95.

Горбатенко, В. Конституційно-правові засади державного суверенітету України: до 20-ї річниці проголошення незалежності України : [ряд статей] / В. Горбатенко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 6. – С. 3–16.

Гринюк, Н. Поняття принципу суверенної рівності держав у сучасному міжнародному праві / Н. Гринюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 11. – С. 112–114.

Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. депутатів України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.

Декларація про державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990. – Київ : Політвидав України, 1990. – 8 с.

Корнєєв, А. Декларація про державний суверенітет України як засновок Конституції України: до 20-річчя Декларації про державний суверенітет України / А. Корнєєв // Вісн. Центр. вибор. коміс. – 2010. – № 2. – С. 94–97.

Куян, І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Академія, 2013. – 560 с.

Литвиненко, К. О. Суверенітет розуму: тенденції сучасного міжнародного права / К. О. Литвиненко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 4. – С. 398–402.

Мамичев, О. Ю. Еволюція державної влади у сучасних політико-правових проектах / О. Ю. Мамичев // Бюл. М-ва юстиції України. – 2013. – № 12. – С. 76–82.

Мартиненко В. Ф. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ: теорія і практика [Електронний ресурс] / В. Ф. Мартиненко. // Теорія та практика держ. упр. і місц. самоврядування. – 2016. – № 1. – С. 1–16.

Оніщенко, Н. Конституційний процес: до питання про термінологічну визначеність і сутнісну спрямованість / Н. Оніщенко // Вісн. Конституц. суду України. – 2015. – № 4. – С. 130–135.

Петришин, О. Демократичні основи правової, соціальної державності / О. Петришин // Вісн. Нац. акад. правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 32–41.

Полевий В. І. Визначення поняття інформаційної складової державного суверенітету [Електронний ресурс] / В. І. Полевий // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2018. – № 1. – С. 136–144.

Прієшкіна, О. В. Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави / О. В. Прієшкіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 91–94.

Прієшкіна, О. Декларація про державний суверенітет України: досвід концептуального дослідження / О. Прієшкіна // Юрид. вісн. – 2012. – № 3. – С. 13–17.

Рудик, П. А. Декларація про державний суверенітет України початок новітнього конституціоналізму в Україні : громад.-політ. літ. / П. А. Рудик // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 132–139.

Саннікова, М. В. До питання про значення Декларації про державний суверенітет / М. В. Саннікова // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 65–72.

Сербан, Ф. І. Федералізація чи децентралізація. Виклики часу / Ф. І. Сербан // Юрид. наука. – 2015. – № 1. – С. 7–14.

Скрипнюк, О. Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) / О. Скрипнюк // Вісн. Нац. акад. правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 18–26.

Скрипнюк О. Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Юрид. Україна. – 2015. – № 7–8. – С. 22–28.

Україна. Конституція. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Паливода А. В., 2018. – 76 с.

Шемшученко, Ю. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. – 2015. – № 8. – С. 115–119.

Шемшученко, Ю. С. Від Декларації до Конституції / Ю. С. Шемшученко // Вибране / Ю. Шемшученко. – Київ, 2005. – С. 109–115.

Янко, В. Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу: проблеми, тенденції, перспективи / В. Янко // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 1. – С. 24–26.

Поділитися: