Утилізація відходів: безпечність й ефективність

14 грудня 2019 у відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується перегляд-інформація «Утилізація відходів: безпечність й ефективність».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

Утилізація відходів: безпечність й ефективність 

 1. Андрейченко, А. В. Практика застосування безвідходних технологій в АПК на шляху до виконання глобальної програми сталого розвитку / А. В. Андрейченко // АгроСвіт. – 2018. – № 6. – С. 40–45.
 2. Бабич, М. М. Оцінка марного витрачання питної води на втрачене продовольство та харчові відходи / М. М. Бабич // АгроСвіт. – 2018. – № 11. – С. 17–21.
 3. Брикетування відходів: кейс МХП по впровадженню «зелених» технологій // Екологія підприємства. – 2019. – № 8. – С. 72–77.
 4. Бурєннікова, Н. В. SEE-аналіз дієвості процесу поводження з відходами в Україні / Н. В. Бурєннікова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 8. – С. 77–90.
 5. Верховцев, Ф. Відходи людської життєдіяльності й сільське господарство / Федір Верховцев // Агробізнес сьогодні. – 2014. – Груд. (№ 23). – С. 35–36.
 6. Гелетуха, Г. Независимость энергетическая – реальная / Георгий Гелетуха, Татьяна Железная // Зерно. – 2014. – № 4. – С. 186–194.
 7. Гелетуха, Г. Г. Рослинні відходи сільського господарства, що можуть бути використані для виробництва енергії / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Ефектив. тваринництво. – 2014. – № 7. – С. 41–42.
 8. Дубик, В. Чому відходи стають хворобою цивілізації / Віра Дубик // Біологія. – 2015. – Жовт. (№ 20). – С.17–20.
 9. Зубок, О. Проблема утилізації відходів: науково-дослідний проект / Олександра Зубок, Костянтин Древаль, Владислава Бандурко // Біологія. – 2017. – Серп. (№ 16). – С. 19–26. Інноваційні технології в поводженні з відходами: рішення для України // Екологія підприємства. – 2018. – № 3. – С. 56–61.
 10. Колодійчук, І. Методологічні засади формування територіально-збалансованих систем управління відходами / І. Колодійчук // Екол. вісн. – 2019. – № 3. – С. 28–29.
 11. Корнієнко, Н. Утилізація відпрацьованих мастил / Наталія Корнієнко // Баланс-Агро. – 2019. – Жовт. (№ 37-1). – С. 21–24.
 12. Крюкова, Л. Якщо ти в екологічному аспекті результативний, то ефективний в економічному... / Л. Крюкова // Тваринництво та ветеринарія. – 2018. – № 11. – С. 36–40.
 13. Лепетан, І. М. Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор / І. М. Лепетан // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 28–38.
 14. Мереф’янський, Г. Все переробимо на добриво / Григорій Мереф’янський // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Листоп. (№ 21). – С. 62.
 15. Островський, І. А. Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України / І. А. Островський, С. Ю. Юр’єва, О. І. Славута // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 16–21.
 16. Островський, І. А. Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України / І. А. Островський, О. І. Славута // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 52–56.
 17. Павленко, С. Закордонні технології анаеробного переробляння органічних відходів / С. Павленко, О. Ляшенко, Ю. Філоненко // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 10. – С. 28–34.
 18. Павлюк, Н. Енергетична утилізація твердих побутових відходів відповідно до національної Стратегії поводження з відходами в Україні / Н. Павлюк, О. Сігал // Екол. вісн. – 2018. – № 5. – С. 25.
 19. Писарева, Я. Креативный подход к пеллетам / Яна Писарева // Агро перспектива. – 2014. – № 5. – С. 74–79.
 20. Радченко, Л. М. Державне управління з проблеми твердих побутових відходів у сучасних умовах європейської інтеграції України / Л. М. Радченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 8. – С. 125–129.
 21. Світовий досвід з використання рослинних відходів сільського господарства для виробництва енергії // Ефектив. тваринництво. – 2014. – № 6. – С. 15–16.
 22. Сердюк, В. Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів: усе, що треба знати екологу / Вікторія Сердюк // Екологія підприємства. – 2019. – № 8. – С. 55–65.
 23. Таргоня, В. Результати експериментальних досліджень біотермічного компостування органічної маси / В. Таргоня, Л. Рудик // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 4. – С. 21–24.
 24. Тимошенко, М. Поводження з «відходами тваринництва» чи «побічними продуктами тваринного походження»: що змінилося для підприємств / Марина Тимошенко // Екологія підприємства. – 2018. – № 10. – С. 57–63.
 25. Ткаченко, B. C. Національні особливості поводження з побутовими та іншими відходами / B. C. Ткаченко, О. В. Вашук // Актуал. проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 217–227.
 26. Тонковид, О. Техніко-технологічне рішення для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва / О. Тонковид // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 12. – С. 36–40.
 27. Шевцова, О. Л. Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва / О. Л. Шевцова, Ю. О. Сологуб // АгроСвіт. – 2019. – № 15. – С. 25–31.
Поділитися: