Літописець Подільського краю

Серед славетних діячів нашого краю є ім’я Юхима Йосиповича Сіцінського (1859–1937). Він був знаним фахівцем історії, мистецтва, церковної архітектури, етнографії, археології, краєзнавства, бібліографії, музейної справи. Однаково високо уславив себе як культурно-просвітницький, релігійний та громадський діяч.

У відділі рідкісних і цінних видань організовано книжково-ілюстративну виставку «Літописець Подільського краю», якою пошановано 160-ту річницю від дня народження видатного вченого.

Основу експозиції становлять прижиттєві видання Ю. Сіцінського: «Древнейшія православныя церкви въ Подоліи» (Кам’янець-Подільський, 1890), «Городъ Каменецъ-Подольский. Историческое описание» (Київ, 1895), «Труды Подольскаго Епархіальнаго историко-статистическаго комитета» (Кам’янець-Подільський, 1901), «Опись старопечатныхъ книгъ» (Кам'янець-Подільський, 1904), «Муровані церкви на Поділлю» (Львів, 1925), «Нариси з історії Поділля» (Вінниця, 1927).

Увагу користувачів привернуть розміщені на виставці статті та рецензійні праці Ю. Сіцінського з часописів «Бібліологічні вісті»: «Стародруки Кам'янецького історико-археологічного музею» (1924) та «Киевская старина»: «Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого века» (1891), «Экскурсия о. Е. Сицинского для описания памятников старины Подольской губернии» (1901); «Г. Н. Ге. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула» (1891), «Hammard's. Reise durch Oberschlesien zur russisch-kaiserlichen Armée nach der Ukraine und zum Feldmarschall Rumanzow-Zadunaiskoy» (1891). «В. В. Антонович. Археологическая карта Волынской губернии» (1903) та ін.

Зацікавленість викликає рецензія Ю. Сіцінського на мандрівну працю німецького інженера-лейтенанта Августа Фрідріха Ефраіма Хаммера (1749?–?) «Reise durch Oberschlesien zur russisch-kaiserlichen Armée nach der Ukraine und zum Feldmarschall Rumanzow-Zadunaiskoy», що вийшла друком у м. Гота 1787 р. У ній описано подорож автора Україною, у т. ч. і по подільських землях: «Подолія и Украина … принадлежат къ самымъ плодороднымъ областям Польши. Прилежаніе и трудъ сделали бъ ее Ханааном Европы»…

Поділитися: