Достойний син свого народу

25 липня 1687 року гетьманом України став Іван Мазепа – досить суперечлива особистість в українській історії. Вороги його вважали хитрим політиком і зрадником. Прихильники стверджували, що він прагнув порятунку та процвітання для рідної землі. Скільки людей, стільки й думок. Однак, що б про нього не говорили, мусимо визнати, що для України він зробив чимало.

До 380-ї річниці від дня народження Івана Мазепи працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготували книжково-ілюстративну виставку «Достойний син свого народу». Пропонуємо користувачам неупереджений та всебічний погляд на видатну постать нашої історії.

(до 380-річчя від дня народження І. Мазепи, українського військового, державного та політичного діяча) 

Бібліографічний список 

Байрон, Дж. Г. Мазепа : поема / Дж. Г. Байрон ; пер. з англ. В. Богуславської // Хортиця. – 2011. – № 5. – С. 59–66.

Бачинська, О. А. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб, В. О. Щербак. – Київ : Кристал Бук, 2015. – 400 с.

Брехуненко, В. Війна Івана Мазепи за незалежність 1708–1709 / В. Брехуненко // «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст. / В. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Віпол, 2016. – С. 107–116.

Гетьман : до 370-річчя з дня народження та 300-річчя з дня смерті гетьмана Війська Запорозького Івана Степановича Мазепи : у 2 т. / упоряд. О. Ковалевська. – Київ : Темпора, 2009.

Т. 1 : Шляхи. Нариси до біографії гетьмана Івана Мазепи. – 272 с. : кол. іл.

Т. 2 : Осмислення. Нариси до історії мазепіани. – 368 с. : кол. іл.

Глушко, О. Початок гетьманства Івана Мазепи / О. Глушко // Історично-духовий шлях українців / О. Глушко. – Тернопіль, 2016. – С. 685–749.

Градова, А. Іван Мазепа – легендарний патріот України, перший гетьман української автономії під протекторатом Москви / А. Градова // Гетьмани України. Історії про славу, мудрість і відвагу / А. Градова. – Харків, 2015. – С. 199–218.

Журавльов, Д. «Та хто в цей час маршів, боїв балакав менше й більш зробив, ніж ти, Мазепо?» : (І. Мазепа-Колединський) / Д. Журавльов // Усі гетьмани України / Д. Журавльов. – Харків, 2011. – С. 379–434.

Журавльов, Д. Перехід І. Мазепи на бік Карла ХІІ / Д. Журавльов // 100 ключових подій української історії / Д. Журавльов. – Харків, 2014. – С. 179–183.

Захарчук, О. Муза вродженого філософа, політика і державного діяча : до 375-річчя від дня народж. І. Мазепи / О. Захарчук // Дзвін. – 2014. – № 9. – С. 98–100.

Історія України. Джерельний літопис / за ред. : В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с. : іл.

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / ред. О. Г. Пазюк. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – Т. 1. – 800 с.

Костомаров, Н. И. Мазепинцы / Н. И. Костомаров. – Киев : Киев. Русь, 2011. – 96 с. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников).

Кравченко, В. Іван Мазепа в українській історичній літературі XVIII та першої чверті XIX ст. / В. Кравченко // Україна, Імперія, Росія : вибрані ст. з модер. історії та історіографії / В. Кравченко. – Київ, 2011. – С. 277–299.

Кривошея, В. Білоцерківський Шляхтич Іван Мазепа та його оточення / В. Кривошея // Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк / В. Кривошея. – Київ, 2002. – С. 95–107.

Мацьків, Т. Чому гетьман Мазепа став князем Св. Римської імперії / Т. Мацьків // На службі Кліо : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльності / Укр. іст. т-во [та ін.]. – Жовква, 2000. – С. 190–195.

Оглоблин, О. Гетьман Іван Мазепа і Москва / О. Оглоблин // Студії з історії України : ст. і джерельні матеріяли / О. Оглоблин ; ред. Л. Винар. – Нью Йорк ; Київ ; Торонто, 1995. – С. 131–161.

Островський, Я. Мазепа / Я. Островський // Хроніка 2000. – 2000. – № 35/36. – С. 201–219.

Павленко, С. Мазепа вирушає з Батурина / С. Павленко // Військо Карла ХІІ на півночі України / С. Павленко. – Київ, 2017. – С. 100–112.

Павленко, С. О. Міф про Мазепу / С. О. Павленко ; ред. О. Б. Коваленко. – Чернігів : Сіверян. думка, 1998. – 248 с.

Панченко, В. Сторінки літературної Мазепіани / В. Панченко // Кільця на дереві / В. Панченко. – Київ, 2015. – С. 460–497.

Приймак, Т. Вольтер про Мазепу та Україну початку ХVІІІ ст. / Т. Приймак // Укр. іст. журн. – 2018. – № 1. – С. 46–72.

Смолій, В. Іван Мазепа / В. Смолій // Історія України в особах: Козаччина / кер. авт. кол. В. М. Горобец. – Київ, 2013. – С. 171–182.

Степанчук, Ю. С. Політика гетьманського уряду Івана Мазепи стосовно козацької старшини та рядового козацтва у працях істориків україномовної зарубіжної діаспори / Ю. С. Степанчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 18. – С. 307–311.

Сушинський, Б. І. Іван Мазепа: повернення до Батурина : роман-есе / Б. І. Сушинський ; Центр стратегіч. дослідж. розвитку козацтва. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400 с. : портр.

Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства НАН України ; упоряд. І. Бутич. – Львів ; Київ : НТШ, 2002. – 757 с. – (Пам’ятки історії України) (Універсали українських гетьманів : матеріали до українського дипломатарію ; сер. 1).

Уривалкін, О. М. З листа французького дипломата Жана Казимира де Балюза про гетьмана Івана Мазепу (? Кінець 1704 року) / О. М. Уривалкін // Загадки минулих часів / О. М. Уривалкін. – Київ, 2007. – С. 350–352.

Ушкалов, Л. Гетьман Мазепа – три століття тому / Л. Ушкалов // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філолог. т-во. – Харків, 2005. – Т. 11. – С. 283–308.

Чухліб, Т. В. Чи працював Іван Мазепа натурщиком у європейських художників / Т. В. Чухліб // Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. М. Горобець, Т. В. Чухліб ; ред. В. А. Смолій. – Киів, 2004. – С. 227–231.

Чухліб, Т. Іван Мазепа (1639–1709)/ Т. Чухліб // Гетьмани України-Русі / Т. Чухліб. – Донецьк, 2012. – С. 236–253. 

Чухліб, Т. Козацький Казанова та борець із теранією : (Іван Мазепа. 1687–1709 рр.) / Т. Чухліб // Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. Чухліб. – Київ, 2016. – С. 304–334.

Чухліб, Т. Політична дружба Війська Запорозького з Гіреями за правління Івана Самойловича та Івана Мазепи / Т. Чухліб // Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500–1700-х років / Т. Чухліб. – Київ, 2017. – С. 137–150.

Шевчук, В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. : 2 кн. / В. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – Кн. 1. – 720 с. : іл.

Яценко, В. «Імперська візія» історії Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи у науковому доробку російського історика В. Артамонова / В. Яценко // Сіверян. літопис. – 2014. – № 6. – С. 179–208.

Поділитися: