Бібліографічний анонс

Відділ наукової інформації та бібліографії репрезентує нове видання – матеріали до біобібліографічного словника.

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р. ) / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБВУ, 2017. – 616 с.

У ній представлено історію унікальної і багатогранної бібліотечної професії в особах. Тут вміщено біографічні довідки про відомих фахівців з бібліотечної справи, розробників її теорії, історії, методики та організації, а також пересічних співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек, імена котрих удалося встановити за архівними джерелами та за згадками в опублікованих документах. За кожним прізвищем – цікава доля людей які зробили свій внесок у розвиток української національної книжкової культури та бібліотечної справи. Не випадково епіграфом до книги стали слова Григорія Сковороди: «... і немає більшої радості, аніж жити за покликанням...».

Поділитися:

Бібліографічний анонс


Відділ наукової інформації та бібліографії репрезентує нове видання – матеріали до біобібліографічного словника.

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р. ) / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБВУ, 2017. – 616 с.

У ній представлено історію унікальної і багатогранної бібліотечної професії в особах. Тут вміщено біографічні довідки про відомих фахівців з бібліотечної справи, розробників її теорії, історії, методики та організації, а також пересічних співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек, імена котрих удалося встановити за архівними джерелами та за згадками в опублікованих документах. За кожним прізвищем – цікава доля людей які зробили свій внесок у розвиток української національної книжкової культури та бібліотечної справи. Не випадково епіграфом до книги стали слова Григорія Сковороди: «... і немає більшої радості, аніж жити за покликанням...».