Синєгуб П. С. Козловський С. В. Управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах цифрової трансформації

Синєгуб П. С. Козловський С. В. Управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах цифрової трансформації : монографія. Вінниця : ТВОРИ, 2024. 212 с.

Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах інституційних та цифрових трансформацій. Сформульовано науково-методичний підхід до оцінювання інтелектуального капіталу в умовах впровадження диджитал-технологій на основі застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та штучного інтелекту. Досліджено особливості функціонування бізнес-спільнот в Україні та процеси саморегуляції у їх діяльності. Уточнено дефініцію поняття «бізнес-спільнота». Запропоновано інноваційну класифікацію ознак «інтелектуального капіталу», яку доповнено категорією «штучний інтелект», що дало змогу визначати вплив штучного інтелекту на загальний рівень інтелектуального капіталу економічних систем. Розроблено гібридну нейро-нечітку систему оцінювання рівня інтелектуального капіталу та модель управління інтелектуальним капіталом на прикладі бізнес-спільноти «Board» як проекту цифрової трансформації економіки, яка дозволяє ідентифікувати як кількісті так і якісні показники з високим рівнем достовірності.

Монографія розрахована на наукових працівників, бізнесменів та підприємців, економістів, аспірантів, докторантів та здобувачів вищої освіти.

Поділитися:

Синєгуб П. С. Управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах цифрової трансформації


Синєгуб П. С. Козловський С. В. Управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах цифрової трансформації : монографія. Вінниця : ТВОРИ, 2024. 212 с.

Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах інституційних та цифрових трансформацій. Сформульовано науково-методичний підхід до оцінювання інтелектуального капіталу в умовах впровадження диджитал-технологій на основі застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та штучного інтелекту. Досліджено особливості функціонування бізнес-спільнот в Україні та процеси саморегуляції у їх діяльності. Уточнено дефініцію поняття «бізнес-спільнота». Запропоновано інноваційну класифікацію ознак «інтелектуального капіталу», яку доповнено категорією «штучний інтелект», що дало змогу визначати вплив штучного інтелекту на загальний рівень інтелектуального капіталу економічних систем. Розроблено гібридну нейро-нечітку систему оцінювання рівня інтелектуального капіталу та модель управління інтелектуальним капіталом на прикладі бізнес-спільноти «Board» як проекту цифрової трансформації економіки, яка дозволяє ідентифікувати як кількісті так і якісні показники з високим рівнем достовірності.

Монографія розрахована на наукових працівників, бізнесменів та підприємців, економістів, аспірантів, докторантів та здобувачів вищої освіти.