Сергій Дембіцький. Політична культура українського суспільства: тенденції розвитку в умовах новітніх викликів

 Дембіцький С. Політична культура українського суспіль­ства: тенденції розвитку в умовах новітніх викликів. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 196 с.

Монографія присвячена дослідженню таких аспектів полі­тичної культури українського суспільства, як (антидемокра­тичні та авторитарні установки, геополітичні орієнтації щодо Європейського Союзу та Російської Федерації. Окрема увага приділена розробці соціологічних тестів з відповідної пробле­матики. Також докладно розглянуто політичну свідомість елек­торальних груп, які можна було виокремити в Україні під час президентських та парламентських виборів 2019 року.

Книга адресована усім, хто цікавиться соціально-політич­ними процесами в сучасній Україні, а також особливостями їх соціологічного дослідження.

 

 

Поділитися:

Сергій Дембіцький. Політична культура українського суспільства


 Дембіцький С. Політична культура українського суспіль­ства: тенденції розвитку в умовах новітніх викликів. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 196 с.

Монографія присвячена дослідженню таких аспектів полі­тичної культури українського суспільства, як (антидемокра­тичні та авторитарні установки, геополітичні орієнтації щодо Європейського Союзу та Російської Федерації. Окрема увага приділена розробці соціологічних тестів з відповідної пробле­матики. Також докладно розглянуто політичну свідомість елек­торальних груп, які можна було виокремити в Україні під час президентських та парламентських виборів 2019 року.

Книга адресована усім, хто цікавиться соціально-політич­ними процесами в сучасній Україні, а також особливостями їх соціологічного дослідження.