Огородник Я. Луцька братська школа у світлі своїх статутів

 

Огородник Я. Луцька братська школа у світлі своїх статутів. Історична школа економістів. «Етика» Спінози. Григорій Сковорода та Benediktus de Spinoza. /Укладачі: В. Рекрут, Ю. Степанчук/ – Вінниця: ТОВ «Мерьюрі-Поділля», 2023. – 180 с.

 

У монографії вміщено нові неопубліковані праці видатного подо­лянина Якова Огородника «Луцька братська школа у світлі своїх ста­тутів», «Історична школа економістів», ««Етика» Спінози», «Григорій Сковорода та Benediktes de Spinoza», збережених як рукопис і виявле­них В. П. Рекрутом у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

Яків Огодник висвітлив прадавні витоки українського національ­ного шкільництва, усебічно розкрив морально-етичну природу гені­альної праці «Етика» Боруха Спінози, зіставивши її з філософськими поглядами Григорія Сковороди, глибоко проаналізував європейську економічну думку XIX – початку XX ст. Дослідник використав оригі­нальні джерела латинською, французькою, англійською, німецькою та польською мовами, що свідчить про його непересічні здібності та великий науковий талант.

Видання буде корисне науковцям, викладачам, аспірантам та студентам закладів вищої освіти, а також прислужиться тим, хто ці­кавиться історією вітчизняного шкільництва та розвитком європей­ських філософсько-економічних ідей.                

 

 

 

Поділитися:

Огородник Я. Луцька братська школа у світлі своїх статутів


 

Огородник Я. Луцька братська школа у світлі своїх статутів. Історична школа економістів. «Етика» Спінози. Григорій Сковорода та Benediktus de Spinoza. /Укладачі: В. Рекрут, Ю. Степанчук/ – Вінниця: ТОВ «Мерьюрі-Поділля», 2023. – 180 с.

 

У монографії вміщено нові неопубліковані праці видатного подо­лянина Якова Огородника «Луцька братська школа у світлі своїх ста­тутів», «Історична школа економістів», ««Етика» Спінози», «Григорій Сковорода та Benediktes de Spinoza», збережених як рукопис і виявле­них В. П. Рекрутом у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

Яків Огодник висвітлив прадавні витоки українського національ­ного шкільництва, усебічно розкрив морально-етичну природу гені­альної праці «Етика» Боруха Спінози, зіставивши її з філософськими поглядами Григорія Сковороди, глибоко проаналізував європейську економічну думку XIX – початку XX ст. Дослідник використав оригі­нальні джерела латинською, французькою, англійською, німецькою та польською мовами, що свідчить про його непересічні здібності та великий науковий талант.

Видання буде корисне науковцям, викладачам, аспірантам та студентам закладів вищої освіти, а також прислужиться тим, хто ці­кавиться історією вітчизняного шкільництва та розвитком європей­ських філософсько-економічних ідей.