Немкович О. М. Українське музикознавство XX століття як система наукових дисциплін

Немкович О. М. Українське музикознавство XX століття як система на­укових дисциплін. Монографія. - К., 2006. - 534 с

 У дослідженні висвітлюється історія української музикознавчої науки від часу її формування в середині XIX до кінця XX ст.

Предмет розгляду подано в єдності його інваріантних для минулого століття й специфічних для різних періодів у межах цього століття рис, в обу­мовленості рядом каузальних контекстів, а саме — інфраструктурою в межах музичної культури, на яку найбезпосередніше спирається му­зикознавча наука, фундаментальними закономірностями загальнона- укового знання, духовного освоєння світу, властивими національній і світовій культурі другої половини ХІХ-ХХ ст.

Для фахівців у галузях музикознавства, історії суміжних видів мистецтва, культурології, наукознавства, студентів музичних вузів, усіх, хто цікавиться питаннями національної музичної культури й розвитку української науки.

                   

 

 

 

Поділитися:

Немкович О. М. Українське музикознавство XX століття як система наукових дисциплін


Немкович О. М. Українське музикознавство XX століття як система на­укових дисциплін. Монографія. - К., 2006. - 534 с

 У дослідженні висвітлюється історія української музикознавчої науки від часу її формування в середині XIX до кінця XX ст.

Предмет розгляду подано в єдності його інваріантних для минулого століття й специфічних для різних періодів у межах цього століття рис, в обу­мовленості рядом каузальних контекстів, а саме — інфраструктурою в межах музичної культури, на яку найбезпосередніше спирається му­зикознавча наука, фундаментальними закономірностями загальнона- укового знання, духовного освоєння світу, властивими національній і світовій культурі другої половини ХІХ-ХХ ст.

Для фахівців у галузях музикознавства, історії суміжних видів мистецтва, культурології, наукознавства, студентів музичних вузів, усіх, хто цікавиться питаннями національної музичної культури й розвитку української науки.