Мех Н. О. Одвічні слова української культури. Словник з історії української літературної мови кінця XVIII - початку XXI ст.: базові концепти.

Мех Н.О. Одвічні слова української культури. Словник з історії укра­їнської літературної мови кінця XVIII - початку XXI ст.: базові концепти. Київ : «ПП «ПФ Фоліант», 2020. 472 с.

Словник - це результат осмислення наукових, релігійних та художніх текстів літературної мови кінця XVIII - початку XXI ст. як фрагментів лінгвокультури різ­них часових зрізів у міждисциплінарному вимірі. Реєстр одвічних слів, базових кон­цептів української культури, структуровано з метою відображення їх текстової реа­лізації в діахронії та синхронії відповідно до історичної змінності й сучасного стану мовної свідомості, а також з урахуванням тенденцій у лексикографічній практиці.

Видання розраховане на науковців, педагогів-словесників, студентів гумані­тарних спеціальностей та усіх зацікавлених питаннями української культури та духовності.

 

 

 

 

 

 

Поділитися:

Мех Н.О. Одвічні слова української культури


Мех Н.О. Одвічні слова української культури. Словник з історії укра­їнської літературної мови кінця XVIII - початку XXI ст.: базові концепти. Київ : «ПП «ПФ Фоліант», 2020. 472 с.

Словник - це результат осмислення наукових, релігійних та художніх текстів літературної мови кінця XVIII - початку XXI ст. як фрагментів лінгвокультури різ­них часових зрізів у міждисциплінарному вимірі. Реєстр одвічних слів, базових кон­цептів української культури, структуровано з метою відображення їх текстової реа­лізації в діахронії та синхронії відповідно до історичної змінності й сучасного стану мовної свідомості, а також з урахуванням тенденцій у лексикографічній практиці.

Видання розраховане на науковців, педагогів-словесників, студентів гумані­тарних спеціальностей та усіх зацікавлених питаннями української культури та духовності.