Кушка Наталія. МУЗИЧНА ВІННИЦЯ

Книга являє собою дослідження музичної культури м. Вінниці, одного з центрів Поділля, від стародавніх часів до середини 20 ст. Автор пропонує численні факти (досі мало відомі), які стосуються розвитку музичної освіти, театрального, концертного життя, хорового та інструментального мистецтва, біографії музикантів. Праця є наслідком багаторічних пошуків автора документальних свідоцтв у архіві, музеї та бібліотеках міста.

Книга представляет собой исследование музыкальной культуры г. Винницы, одного из центров Подолья (Украина) от древнейших времён до середины 20 в. Автор подаёт многочисленные факты (до сих пор малоизвестные), касающиеся развития музыкального образования, театральной и концертной жизни, хорового и инструментального искусства, биографии музыкантов. Труд является плодом многолетних поисков автора документальных свидетельств в архиве, музее и библиотеках города.

The book is a study of the musical culture of the city of Vinnitsa, one of the centers of the Podoliye Region (Ukraine) from ancient times to the mid-20th century. The author submits numerous facts (still obscured ), relating to the development of music education, theatrical and concert life, choral and instrumental art, biographies of musicians. The work is the result of years of author’s searching of documentary evidence in the archive, museum and city libraries.

Кушка Наталія. МУЗИЧНА ВІННИЦЯ. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020; - 480 с. 

 

 Поділитися:

Кушка Наталія. МУЗИЧНА ВІННИЦЯ


Книга являє собою дослідження музичної культури м. Вінниці, одного з центрів Поділля, від стародавніх часів до середини 20 ст. Автор пропонує численні факти (досі мало відомі), які стосуються розвитку музичної освіти, театрального, концертного життя, хорового та інструментального мистецтва, біографії музикантів. Праця є наслідком багаторічних пошуків автора документальних свідоцтв у архіві, музеї та бібліотеках міста.

Книга представляет собой исследование музыкальной культуры г. Винницы, одного из центров Подолья (Украина) от древнейших времён до середины 20 в. Автор подаёт многочисленные факты (до сих пор малоизвестные), касающиеся развития музыкального образования, театральной и концертной жизни, хорового и инструментального искусства, биографии музыкантов. Труд является плодом многолетних поисков автора документальных свидетельств в архиве, музее и библиотеках города.

The book is a study of the musical culture of the city of Vinnitsa, one of the centers of the Podoliye Region (Ukraine) from ancient times to the mid-20th century. The author submits numerous facts (still obscured ), relating to the development of music education, theatrical and concert life, choral and instrumental art, biographies of musicians. The work is the result of years of author’s searching of documentary evidence in the archive, museum and city libraries.

Кушка Наталія. МУЗИЧНА ВІННИЦЯ. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020; - 480 с.