Маґочій П. Р. Євреї та українці: тисячоліття співіснування

Маґочій, П. Р. Євреї та українці: тисячоліття співіснування / Павло-Роберт Магочій, Йоханан Петровський-Штерн ; переклад з англ. Оксани Форостини ; ред. укр. вид. Валерій ІІа-дяк. - Вид. друге, доповн. - Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2018. - 340 с.+ XII с. : іл. + мапи.

Це видання, що побачило світ англійською мовою під назвою «Jews and Ukrainians: a millennium of со-existence» (Торонто, 2016) та одночасно у перекладі українською мовою, викликало значне зацікавлення в читачів. Готуючи до друку друге українське видання, автори доопрацювали текст та додали зведений покажчик (предметний, іменний та географічний).

Книжку було написано на замовлення недержавної організації «Українсько-єврейська зустріч» (UJE), яка разом із урядом Канади (Міністерством громадянства й імміграції» співфінансувала публікацію книги у рамках проекту «Взаємо-Дія: Програма грантів і підтримки мультикультуралізму».

Поділитися: