Василь Стус у контексті часу й вічності

Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Управління культури та креативних індустрій

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

26 січня 2022 р. на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва в онлайн-форматі в рамках Стусівських читань, присвячених 84-й річниці від дня народження українського поета, Героя України Василя Семеновича Стуса, відбудеться науково-практична конференція «Василь Стус у контексті часу й вічності».

Для обговорення пропонується така тематика: 

 • Василь Стус – видатний поет ХХ століття
 • Перекладацька діяльність
 • Епістолярна спадщина Василя Стуса
 • Життєвий шлях – шлях самопожертви й боротьби
 • Вшанування пам’яті Василя Стуса
 • Нові дослідження багатогранної творчості письменника 

Програма Конференції включатиме пленарне засідання, під час якого планується обговорення актуальних проблем стусознавства, презентації нових надходжень до бібліотеки, роботу секцій тощо.

Планується представлення матеріалів Конференції на вебсайті Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Заявки на участь та тексти доповідей і повідомлень прийматимуться до 10 січня 2022 року. Статті мають бути обсягом до 10 сторінок в електронному вигляді.

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК; назва доповіді (повідомлення); прізвище, ім’я, по батькові автора; наукова ступінь, посада; назва закладу, країна, місто; анотація та ключові слова мовою оригіналу; текст доповіді (повідомлення); перелік бібліографічних посилань (за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тему виступу.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Організатори Конференції залишають за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого представлення на вебсайті бібліотеки. Участь у конференції безкоштовна.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41;

тел.: 67-32-07, 67-34-55, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: kraev@library.vn.ua, zastupnik@library.vn.ua, admin@library.vn.ua 

Контактні особи: Антонюк О. Ю., Пашкова О.А., Слотюк Г. М., Цимбалюк П. І.

Оргкомітет

Поділитися:

Василь Стус у контексті часу й вічності


Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Управління культури та креативних індустрій

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

26 січня 2022 р. на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва в онлайн-форматі в рамках Стусівських читань, присвячених 84-й річниці від дня народження українського поета, Героя України Василя Семеновича Стуса, відбудеться науково-практична конференція «Василь Стус у контексті часу й вічності».

Для обговорення пропонується така тематика: 

 • Василь Стус – видатний поет ХХ століття
 • Перекладацька діяльність
 • Епістолярна спадщина Василя Стуса
 • Життєвий шлях – шлях самопожертви й боротьби
 • Вшанування пам’яті Василя Стуса
 • Нові дослідження багатогранної творчості письменника 

Програма Конференції включатиме пленарне засідання, під час якого планується обговорення актуальних проблем стусознавства, презентації нових надходжень до бібліотеки, роботу секцій тощо.

Планується представлення матеріалів Конференції на вебсайті Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Заявки на участь та тексти доповідей і повідомлень прийматимуться до 10 січня 2022 року. Статті мають бути обсягом до 10 сторінок в електронному вигляді.

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК; назва доповіді (повідомлення); прізвище, ім’я, по батькові автора; наукова ступінь, посада; назва закладу, країна, місто; анотація та ключові слова мовою оригіналу; текст доповіді (повідомлення); перелік бібліографічних посилань (за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тему виступу.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Організатори Конференції залишають за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого представлення на вебсайті бібліотеки. Участь у конференції безкоштовна.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41;

тел.: 67-32-07, 67-34-55, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: kraev@library.vn.ua, zastupnik@library.vn.ua, admin@library.vn.ua 

Контактні особи: Антонюк О. Ю., Пашкова О.А., Слотюк Г. М., Цимбалюк П. І.

Оргкомітет