ІІІ Науково-практична конференція

Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Управління культури та креативних індустрій

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

28 вересня 2021 року на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбудеться ІІІ Науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього».

Для обговорення пропонується така тематика:

 • Просування читання як фактор розвитку суспільства.
 • Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у реаліях сьогодення.
 • Фонди наукових та публічних бібліотек: сучасні тенденції формування та актуалізація якісного складу.
 • Краєзнавчі ресурси в цифровому суспільстві.
 • Представлення бібліотеки, її інформаційних ресурсів та послуг у віртуальному просторі.
 • Роль бібліотек у розвитку цифрової освіти населення.
 • Бібліотекар: сучасні професійні компетенції.

Програма Конференції включатиме пленарне та секційні засідання, які проводитимуться в офлайн/онлайн-форматі (на платформі для відеоконференцій ZOOM). Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, кращі роботи конкурсу «Світло провінції 2021» та демонструватимуться відеоролики за результатами бібліотекознавчих досліджень, акцій тощо. На завершення Конференції відбудеться підбиття підсумків.

Планується представлення матеріалів Конференції на компакт-диску та на вебсайті Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Заявки на участь та тексти доповідей і повідомлень прийматимуться до 20 серпня 2021 року. Статті мають бути обсягом до 5 сторінок в електронному вигляді.

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 14, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК; назва доповіді (повідомлення); прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, посада; назва закладу, країна, місто; анотація та ключові слова двома мовами (укр., англ.); текст доповіді (повідомлення); перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тема виступу.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого представлення на веб-сайті бібліотеки.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07, 67-03-23, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: admin@library.vn.ua; metod@library.vn.ua; zastupnik@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Марченко Т. М., Стояльникова О. В., Цимбалюк П. І. 

Оргкомітет

Поділитися:

ІІІ Науково-практична конференція


Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Управління культури та креативних індустрій

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

28 вересня 2021 року на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбудеться ІІІ Науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього».

Для обговорення пропонується така тематика:

 • Просування читання як фактор розвитку суспільства.
 • Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у реаліях сьогодення.
 • Фонди наукових та публічних бібліотек: сучасні тенденції формування та актуалізація якісного складу.
 • Краєзнавчі ресурси в цифровому суспільстві.
 • Представлення бібліотеки, її інформаційних ресурсів та послуг у віртуальному просторі.
 • Роль бібліотек у розвитку цифрової освіти населення.
 • Бібліотекар: сучасні професійні компетенції.

Програма Конференції включатиме пленарне та секційні засідання, які проводитимуться в офлайн/онлайн-форматі (на платформі для відеоконференцій ZOOM). Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, кращі роботи конкурсу «Світло провінції 2021» та демонструватимуться відеоролики за результатами бібліотекознавчих досліджень, акцій тощо. На завершення Конференції відбудеться підбиття підсумків.

Планується представлення матеріалів Конференції на компакт-диску та на вебсайті Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Заявки на участь та тексти доповідей і повідомлень прийматимуться до 20 серпня 2021 року. Статті мають бути обсягом до 5 сторінок в електронному вигляді.

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 14, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК; назва доповіді (повідомлення); прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, посада; назва закладу, країна, місто; анотація та ключові слова двома мовами (укр., англ.); текст доповіді (повідомлення); перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тема виступу.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого представлення на веб-сайті бібліотеки.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07, 67-03-23, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: admin@library.vn.ua; metod@library.vn.ua; zastupnik@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Марченко Т. М., Стояльникова О. В., Цимбалюк П. І. 

Оргкомітет