ІІ науково-практична конференція

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницьке обласне відділення Всеукраїнської громадської організації

Українська бібліотечна асоціація

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

25 вересня 2019 р. в рамках місячника «Бібліотека – завжди надійно, вірно і з любов’ю», приуроченого до Всеукраїнського дня бібліотек, на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбудеться ІІ науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього».

Для обговорення пропонується така тематика:

 • Бібліотека ХХІ століття: виклики та перспективи
 • Публічні бібліотеки в умовах децентралізації та створення ОТГ: нові виклики та шляхи їх подолання
 • Дослідження історії бібліотеки – важлива складова її іміджу
 • Фонди наукових та публічних бібліотек: сучасні тенденції формування та актуалізація якісного складу
 • Організація ефективного бібліотечного обслуговування – орієнтир на користувача
 • Краєзнавство: збереження традицій та нові форми роботи
 • Представлення бібліотеки та її послуг у віртуальному просторі
 • Проектна діяльність сучасної бібліотеки
 • Сучасні професійні компетенції бібліотекаря

Програма Конференції включатиме пленарне та секційні засідання. Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, книжкові виставки, підбиття підсумків обласного конкурсу рекомендаційних бібліографічних видань «Читацькі студії – 2019».

Заявки на участь та тексти доповідей і повідомлень прийматимуться до 10 серпня 2019 року. Статті мають бути обсягом не більше 4-5 сторінок в електронному вигляді. До тексту статті повинні бути подані короткі анотації і ключові слова мовою оригіналу. Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «». Усі ці параметри повинні бути впродовж усього тексту рукопису.

Посилання на використану літературу чи джерело в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [1]. При зазначенні конкретних сторінок у цитованому виданні обов’язково потрібно вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції у списку використаної літератури, наприклад: [1, с. 2], а не [1, 2]. Цифра посилання у списку літератури та джерел повинна збігатися з цифрою біля слова, цитати, дати, до яких подається посилання. Перелік використаних джерел та літератури вміщується наприкінці статті, нумерується згідно з порядком згадування в тексті. Обов’язково подається адреса доступу до Інтернет-ресурсу, якщо такі посилання є в тексті рукопису. Бібліографічні описи повинні відповідати державним стандартам.

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, контактна інформація (адреса електронної пошти та телефон)), тему виступу. Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого розміщення на сайті бібліотеки та диску.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07, 67-03-23, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: admin@library.vn.ua; metod@library.vn.ua; zastupnik@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Марченко Т. М., Стояльникова О. В., Цимбалюк П. І.

 

Оргкомітет

Поділитися:

ІІ науково-практична конференція


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Вінницьке обласне відділення Всеукраїнської громадської організації

Українська бібліотечна асоціація

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

25 вересня 2019 р. в рамках місячника «Бібліотека – завжди надійно, вірно і з любов’ю», приуроченого до Всеукраїнського дня бібліотек, на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбудеться ІІ науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього».

Для обговорення пропонується така тематика:

 • Бібліотека ХХІ століття: виклики та перспективи
 • Публічні бібліотеки в умовах децентралізації та створення ОТГ: нові виклики та шляхи їх подолання
 • Дослідження історії бібліотеки – важлива складова її іміджу
 • Фонди наукових та публічних бібліотек: сучасні тенденції формування та актуалізація якісного складу
 • Організація ефективного бібліотечного обслуговування – орієнтир на користувача
 • Краєзнавство: збереження традицій та нові форми роботи
 • Представлення бібліотеки та її послуг у віртуальному просторі
 • Проектна діяльність сучасної бібліотеки
 • Сучасні професійні компетенції бібліотекаря

Програма Конференції включатиме пленарне та секційні засідання. Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, книжкові виставки, підбиття підсумків обласного конкурсу рекомендаційних бібліографічних видань «Читацькі студії – 2019».

Заявки на участь та тексти доповідей і повідомлень прийматимуться до 10 серпня 2019 року. Статті мають бути обсягом не більше 4-5 сторінок в електронному вигляді. До тексту статті повинні бути подані короткі анотації і ключові слова мовою оригіналу. Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «». Усі ці параметри повинні бути впродовж усього тексту рукопису.

Посилання на використану літературу чи джерело в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [1]. При зазначенні конкретних сторінок у цитованому виданні обов’язково потрібно вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції у списку використаної літератури, наприклад: [1, с. 2], а не [1, 2]. Цифра посилання у списку літератури та джерел повинна збігатися з цифрою біля слова, цитати, дати, до яких подається посилання. Перелік використаних джерел та літератури вміщується наприкінці статті, нумерується згідно з порядком згадування в тексті. Обов’язково подається адреса доступу до Інтернет-ресурсу, якщо такі посилання є в тексті рукопису. Бібліографічні описи повинні відповідати державним стандартам.

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, контактна інформація (адреса електронної пошти та телефон)), тему виступу. Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого розміщення на сайті бібліотеки та диску.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07, 67-03-23, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: admin@library.vn.ua; metod@library.vn.ua; zastupnik@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Марченко Т. М., Стояльникова О. В., Цимбалюк П. І.

 

Оргкомітет