Сільське господарство

Поділитися:
 1. Бушулян, О. В. Захист нуту від шкідливих організмів / О. В. Бушулян, В. І. Січкар, О. В. Бабаянц // Агроном. – 2014. – № 2. – С. 156–161.
 2. Бушулян, О. Нут как новый козырь севооборота / Олег Бушулян, Вячеслав Сичкарь // Зерно. –2011. – № 2. – С. 54–58.
 3. Бушулян, О. В. Одисей – новий сорт нуту харчового напряму використання / О. В. Бушулян // Насінництво. – 2014. –№ 12. – С. 7–9.
 4. Бушулян, О. Принц бобового царства. Особливості вирощування нуту за безгербіцидної технології / О. Бушулян // Пропозиція. – 2017. – № 5. – С. 78–85.
 5. Бушулян, О. Принц бобового царства. Хвороби нуту та боротьба з ними / О. Бушулян // Пропозиці. – 2017. – № 6. – С. 109–113.
 6. Бушулян, О. Принц бобового царства. Шкідники нуту та обмеження їхньої дії / О. Бушулян // Пропозиція. – 2017. – № 9. – С. 112–114.
 7. Бушулян, О. Принц сімейства бобових / Олег Бушулян // Зерно. – 2018. – № 1. – С. 78–83.
 8. Власова, О. Коли в господарстві планують посіяти нут / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Трав. (№ 9). – С. 42–43.
 9. Діхтяр, В. Нут – перспективна зернобобова / Віктор Діхтяр // Агро перспектива. – 2014. – № 4. – С. 48–51.
 10. Каленська, С. Нут кращий за сою, але вимагає знання агротехнологій / С. Каленська // Агросвіт. – 2018. – № 1. – С. 21–22.
 11. Кернасюк, Ю. Маржинальні нішеві агрокультури / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Квіт. (№ 8). – С. 12–16.
 12. Кернасюк, Ю. Перспективний нут / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Трав. (№ 9). – С. 16–17.
 13. Кринична, Н. В. Використання колекційного матеріалу гороху та нуту для пошуку джерел за господарсько цінними ознаками і створення колекцій цих культур / Н. В. Кринична, В. М. Хромяк // Вісн. аграр. науки. – 2016. –№ 5. – С. 42–46.
 14. Кринична, Н. В. Джерела цінних ознак гороху та нуту для селекції / Н. В. Кринична // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 1. – С. 45–52.
 15. Лавренко, С. Ну и нут! / С. Лавренко, Н. Ларвенко // Зерно. – 2016. – 4. – С. 100–106.
 16. Макух, Я. П. Контролювання бур’янів в посівах нуту / Я. П. Макух, С. О. Ременюк, В. М. Сміх // Карантин і захист рослин. – 2017. – № 1/3. – С. 9–11.
 17. Марков, І. Що загрожує посівам нуту / Іван Марков // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 7). – С. 70, 72.
 18. Марков, І. Як отримати високий урожай нуту / Іван Марков // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 7). – С. 74–76.
 19. Новицька, Н. В. Оптимізація нітрогеназної активності бульбочок нуту / Н. В. Новицька, І. Т. Барзо // Агроном. – 2014. – № 2. – С. 154–155.
 20. Нут: S 300 000 з 100 у 2017 році, хто більше? // Зерно. – 2018. – № 1. – С. 200–201.
 21. Протруювання насіння нуту. Вплив протруйників на схожість, початковий зріст проростків і формування бульбочок у різних сортів нуту / В. І. Січкар [та ін.] // Насінництво. – 2016. – № 11/12. – С. 6–9.
 22. Ременюк, С. Контроль бур’янів у посівах нуту / С. Ременюк // Пропозиція. – 2017. – № 7/8. – С. 140–142.
 23. Сміх, В. М. Бур’яни в посівах нуту / В. М. Сміх // Карантин і захист рослин. – 2015. – № 6. – С. 6–7.
 24. Сміх, В. М. Засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів у полі нуту / В. М. Сміх // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 2/3. – С. 20–22.
 25. Щигорцова, О. Л. Бактеризація насіння нуту мікроорганізмами різної функціональної дії / О. Л. Щигорцова, С. В. Дідович, Г. Я. Віденська // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 2. – С. 10–13.
 1. 65.32-21я73 Д 32 Дем’яненко, С. І. Розділ 2. Внутрішньогосподарський механізм підприємства // Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. – Київ, 2005. – С. 49–61.
 2. 65.32-21я73 Д 32 Дем’яненко, С. І. Розділ 3. Внутрішньогосподарські підрозділи та управління ними // Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. – Київ, 2005. – С.62–81.
 3. 65.052.9(4УКР) І-23 Іванюта, П. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів : навч посіб. для студентів вузів / П. В. Іванюта, З. М. Левченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.
 4. 65.9(4УКР)32 К 75 Коцупатрий, М. М. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств : монографія / Михайло Миколайович Коцупатрий, Ульяна Олександрівна Марчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 268 с.
 5. Березівська, О. Я. Напрями регулювання внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах / О. Я. Березівська // АгроСвіт. – 2012. – № 16. – С. 57–62.
 6. Костенко, О. М. Внутрішньогосподарський контроль у системі управління прибутковістю підприємств / О. М. Костенко // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 117–120.
 7. Мельянкова, Л. В. Внутрішній контроль як основа ефективного управління аграрним підприємством / Л. В. Мельянкова // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 152–156.
 8. Особа, Н. П. Вдосконалення внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах / Н. П. Особа // АгроСвіт. – 2008. – № 16. – С. 11–14.
 9. Яворова, Г. В. Підвищення ефективності внутрішньогосподарського контролю у діяльності сільськогосподарських підприємств / Г. В. Яворова // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 98–102.
 10. Ярова, Г. В. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством / Г. В. Ярова // Економіка АПК. – 2013. – 1. – С. 96–98.
 1. Гончаров, А. Фунгицидный протравитель, а как бонус – ретардант / Александр Гончаров // Зерно. – 2016. – № 2. – С. 179–195.
 2. Гончаров, О. Стимулятори і ретарданти для сходів ярого ячменю / Олександр Гончаров // Agroexpert. – 2016. – № 2. – С. 26–29.
 3. Кур’ята, В. Г. Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікуру / В. Г. Кур’ята, С. В. Поливаний // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 4. – С. 313–320.
 4. Кур’ята, В. Г. Регуляція морфогенезу, перерозподілу асимілятів, азотовмісних сполук та продуктивності томатів за дії гібереліну й ретарданту фолікуру /В. Г. Кур’ята, О. О. Кравець // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50, № 2. – С. 95–104.
 5. Кур’ята, І. В. Функціонування донорно-акцепторної системи рослин у процесі проростання за дії гібереліну і ретардантів / І. В. Кур’ята // Физиология и биохимия культурных растений. – 2012. – Т. 44, № 6. – С. 484–494.
 6. Материнський, П. Медакс® Топ – пластичний ретардант, що дає змогу змінити архітектоніку посіву й розкрити потенціал урожайності зернових колосових / Павло Материнський, Сергій Чоловський // Зерно. – 2019. – № 3. – С. 126–129.
 7. Материнський, П. Регулятори росту з ретардантною дією – невід’ємний елемент інтенсивної технології вирощування зернових культур / Павло Материнський, Сергій Чоловський // Зерно. – 2016. –№ 2. – С. 50–55.
 8. Материнський, П. В. Регулятори росту ретардантного типу, як засіб формування оптимальної структури та архітектоніки високопродуктивного посіву зернових культу / П. В. Материнський // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лют. (№ 3). – С. 44–47.
 9. Осіннє використання фунгіцидів-ретардантів на озимому ріпаку // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Черв. (№ 12). – С. 33.
 10. Поляков, О. І. Ретарданти як засіб підвищення продуктивності озимого ріпаку / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко, С. В. Вахненко // Агроном. – 2017. – № 3. – С. 106–107.
 11. Регулятори росту з ретардантною дією – невід’ємний елемент інтенсивної технології вирощування зернових культур // Пропозиція. – 2015. – № 3. – С. 98–101.
 12. Рожкован, В. Ретарданти на посівах ріпаку / В. Рожкован, О. Поляков // Пропозиція. – 2012. – № 10. – С. 70–71.
 13. Ходаніцька, О. Застосування ретардантів на посівах соняшнику / О. Ходаніцька, В. Ходаніцький // Пропозиція. – 2017. – № 7/8. – С. 106–109.
 14. Ходаніцький, В. Застосування ретардантів у посівах зернових культур / В. Ходаніцький, О. Ходаніцька // Пропозиція. – 2016. – № 1. – С. 78–80.
 15. Шита, О. Фунгіциди та ретарданти на ріпаку / О. Шита, В. Сергієнко // Пропозиція. – 2017. – № 9. – С. 116–118.
 16. Ямкова, В. Флорон – універсальний біостимулянт-активатор цвітіння і плодоношення з ретардантним ефектом / В. Ямкова // Пропозиція. – 2019. – № 3. – С. 75.

 

 1. Івченко, Т. Особливості закладання товарних насаджень спаржі / Т. Івченко // Пропозиція. – 2019. – № 6. – С. 135–138. : кол. фот. – (Журнал “Овочівництво”. 2019. № 6).
 2. Івченко, Т. Поради фермерам щодо вирощування спаржі / Т. Івченко // Пропозиція. – 2017. – № 10. – С. 108–110.
 3. 3. Ивченко, Т. Как выращивание спаржи может сделать ваш бизнес прибыльнее [Текст] / Т. Ивченко // Овощеводство. – 2013. – № 11. – С. 42–44.
 4. Ивченко, Т. Спаржа – работа над ошибками / Татьяна Ивченко // Овощи и фрукты. – 2018. – № 3. – С. 44–47 : кол. Фот.
 5. Козак, Г. Холодок лікарський, або спаржа / Г. Козак // Пропозиція. – 2019. – № 7. – С. 126–130 : кол. фот. – (Журнал “Овочівництво”. 2019. № 7).
 6. Мельничук, Ф. Шкідники й хвороби спаржі / Ф. Мельничук, С. Алєксєєва, О. Гордієнко // Пропозиція. – 2019. – № 6. – С. 144–146 : кол. фот. – (Журнал “Овочівництво”. 2019. № 6).
 7. Ружицька, С. Спаржа буде краща й вища, якщо вирощувати з кореневища / Сабіна Ружицька // Порадник господаря. – 2019. – Квіт. (№ 4). – С. 20 : кол. фот.
 8. Слободяник, Г. Я. Технология выращивания спаржи / Г. Я. Слободяник, В. И. Войцеховский // Овощи и фрукты. – 2012. – № 11. – С. 30–35.
 9. Спаржа делікатес на ваших грядках! // Розумне господарство. – 2018. – № 22. – С. 1 : кол. фот.
 10. Хромов, Н. В. Царская пища – спаржа / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. – 2013. – № 10. – С. 40–44.
 1. Беневьят, Л. Вирощування суниці у теплицях / Л. Беневьят // Овочівництво. – 2018. – № 6. – С. 44–47.
 2. Беневьят, Л. Земляника в теплицах туннельного типа / Л. Беневьят // Овощи и фрукты. – 2018. – № 4. – С. 62–65.
 3. Васильева, Н. Земляника из семян / Надежда Васильева // Наша дача. – 2011. – № 24. – С. 49.
 4. Власова, О. Солодка ягода прибутку / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Черв.– (№ 12). – С. 58–59.
 5. Волович, Я. Опыт выращивания ремонтантной земляники / Яна Волович // Овощи и фрукты. – 2016. – № 10. – С. 60–63.
 6. Гамалий, И. Земляника – первая ягода в сезоне / Ирина Гамалий // Овощи и фрукты. – 2016. – № 5. – С. 30–39.
 7. Голоцван, О. Суниця органічна / О. Голоцван // Овочівництво. – 2018. – № 6. – С. 58–61.
 8. Гончар, Т. Суниця з насіння: правила вирощування / Тетяна Гончар // Розумне господарство. – 2019. – Січ.(№ 2). – С. 5.
 9. Гринівецька, М. Скільки треба вклонитися вусатим кущикам / Мирослава Гринівецька // Рідне село Україна. – 2015. – Трав. (№ 10). – С. 10.
 10. Гуменюк, Ю. Выращиваем землянику садовую / Ю. Гуменюк // Овощеводство. – 2016. – № 5. – С. 52–56.
 11. Гуменюк, Ю. Выращиваем землянику садовую / Ю. Гуменюк // Овощеводство. – 2016. – № 6. – С. 58–61.
 12. Донгаш, Б. Вирощуємо ремонтантні сорти / Б. Донгаш // Дім, сад, город. – 2018. – № 7. – С. 10–13.
 13. Змійчук, С. Видача ліцензій на вирощування садивного матеріалу сортів суниці садової компанії Нью Фрутс / Сергій Змійчук // Овощи и фрукты. – 2015. – № 11. – С. 14–18.
 14. Органічне новаторство у вирощуванні чистої суниці // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Черв.(№ 11). – С. 50–51.
 15. Павлюк, В. Якісні показники, профілактично-лікувальні та споживчі властивості ягід суниці / В. Павлюк, Н. Павлюк // Овочівництво. – 2018. – № 4. – С. 35–37.
 16. Ружицька, С. Полуничку влітку підживлюю, продаю та гроші маю : таємниця господарського успіху городниці, яка понад 10 років вирощує садову суницю, дотримуючись всіх правил агротехніки / Сабіна Ружицька // Порадник господаря. – 2018. – Черв. (№ 6) С. 5.
 17. Савейко, О. Домашний питомник. Выращиваем рассаду земляники / О. Савейко // Огородник. – 2018. – № 10. – С. 40–42.
 18. Савейко, Олег. Земляника без ошибок / Олег Савейко // Огородник. – 2018. – № 8. – С. 16–19 : ил. ; Огородник. – 2018. – № 9. – С. 30–32.
 19. Савейко, О. Суниця любить вологу / Олег Савейко // Мій сад-город. – 2015. – Черв.(№ 11). – С. 10.
 1. Ісаєв, В. Прибутковий кущ : садівникові вдалося розгадати секрет лохини / Володимир Ісаєв // Порадник господаря. – 2018. – Трав. (№ 5). – С. 22.
 2. Козак, Г. Дорога ягода – примхлива культура... / Г. Козак // Пропозиція. – 2017. – № 12. – С. 141–145.
 3. Кухтіна, І. Про ринок і почуття. Сучасний споживач є емоційним, а ягоди викликають у нього добрі емоції, тому ринок росте : [світовий динамічний розвиток ягідного ринку] / І. Кухтіна // Садівництво по-українськи. – 2018. – № 4. – С. 11–12.
 4. Лохина стає експортною культурою // Мій сад-город. – 2015. – Січ. (№ 2). – С. 3.
 5. Лохина – родичка чорниці // Мій сад-город. – 2015. – Лют. (№ 3/4). – С. 12–14.
 6. Нінуа, О. Ягідна ферма “Озеряна” – острівець синьої ягоди / Олена Нінуа // Agroexpert. – 2017. – № 7. – С. 55–57.
 7. Не все так складно, як здається на перший погляд або високий урожай лохини забезпечить правильна система живлення // Садівництво і Виноградарство. Технології і Інновації. – 2018. – № 3/4. – С. 96–97.
 8. Родіна, Л. Лохина з... пробірки : [про фермера з Вінниччини Володимира Гончарука] / Леся Родіна // Порадник господаря. – 2018. – Серп. (№ 8). – С. 22.
 9. Тарасюк, Л. Лохина завойовує сади України / Л. Тарасюк // Агросвіт України. – 2011. – № 4. – С. 5-6.
 10. Філатов, С. Ягода малина, ягода лохина... / Святослав Філатов // Зерно. – 2018. – № 3. – С. 198–200.
 11. Фіолент – перший вітчизняний сорт лохини // Мій сад-город. – 2015. – Листоп. (№ 22). – С. 3.
 12. Хвороби лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) / Г. М. Лісова [и др.] // Карантин і захист рослин. – 2015. – № 1. – С. 11–14.
 1. 1. 332 М 15 Макарова, В. В. Система землекористування: інформаційно-обмежувальний підхід : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Університетська книга, 2018. – 98 с.
 2. 2. 332 М 15 Макарова, В. В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Університетська книга, 2018. – 114 с.
 3. 3. 9(4УКР)32 Н 72 Новаковський, Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с.
 4. 4. 3 0 92 Охорона і раціональне використання земельних ресурсів : навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 664 с.
 5. 5. 332 П 16 Панас, Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 224 с.
 6. 332 П 16 Панас, Р. М. Раціональне використання та охорона земель : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).
 7. 7. 65.9(4УКР)32 Т 66 Третяк, А. М. Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 3 / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 172 с.
 8. 65.9(4УКР)32 Т 66 Третяк, А. М. Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 4 / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Л. А. Гунько. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 184 с.
 1. 5 фактів про органічне землеробство в Україні : [ТОП-10 органічних агрокомпаній України за площею органічних земель, тис. га] // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 1. – С. 30.
 2. Білокінна, І. Д. Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» / І. Д. Білокінна, І. В. Фурман // Економіка АПК. – 2018. – № 12. – С. 86–94.
 3. Білоткач, І. А. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України / І. А. Білоткач // АгроСвіт. – 2018. – № 7. – С. 8–17.
 4. Вдовиченко, А. В. Роль органічного сільського господарства в системі природокористування / А. В. Вдовиченко // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 30–35.
 5. Голоцван, О. Овочева ферма майбутнього / О. Голоцван // Овощеводство. – 2018. – № 6. – С. 48–49.
 6. Гончаренко, Ю. "Ми – органічні!" / Ю. Гончаренко // Зерно. – 2018. – № 6. – С. 48–50.
 7. Горобчук, А. Органічна Україна / А. Горобчук // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Листоп, № 22. – С. 22–24.
 8. Горобчук, А. Органічні овочі в теплицях / А. Горобчук // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Листоп., № 21. – С. 46–47.
 9. Горобчук, А. Стан і розвиток органічного виробництва в Україні / А. Горобчук // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Берез., (№ 6). – С. 16–18.
 10. Грабовська, Н. Органічне виробництво актуальне в країнах ЄС / Н. Грабовська // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 22.
 11. Зубачова, І. С. Державна підтримка розвитку органічного виробництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення / І. С. Зубачова // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 216–225.
 12. Кирилов, Ю. Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 16–27.
 13. Коваленко, Т. О. Правові аспекти маркування органічної сільськогосподарської продукції за законодавством України та ЄС / Т. О. Коваленко // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 204–215.
 14. Козак, Г. Органічне виробництво: через складнощі до успіху / Г. Козак // Пропозиція. – 2018. – № 2. – С. 160–162.
 15. Кузняк, Б. Я. Органічне виробництво – основа здоров’я людей і природи / Б. Я. Кузняк // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 76–83.
 16. Куліш, Л. П. Розвиток конкурентоспроможного органічного виробництва в Україні / Л. П. Куліш // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 1. – С. 42–46.
 17. Органічне виробництво: прийнято новий закон України // Дім, сад, город. – 2018. – № 10. – С. 3–4.
 18. Пономарьов, С. Все буде органік. Деякі ентузіасти органічного агровиробництва стверджують, що рано чи пізно на безхімічні технології землеробства перейдуть усі аграрії світу / С. Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лют. (№ 3).– С. 32–34.
 19. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (витяг) // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 8. – С. 60–64.
 20. Рєзнік, А. Популяризація виробництва органічної продукції в Україні / А. Рєзнік // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Лип. (№ 14). – С. 30.
 21. Рєпін, К. Чи є перспективи органічного виробництва в Україні? / К. Рєпін // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Лют., (№ 3). – С. 48–50.
 22. Рижков, О. Органічне виробництво – це культура / О. Рижков // Зерно. – 2017. – № 9. – С. 54–58.
 23. Скрипник, І. М. Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України / І. М. Скрипник // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 90–92.
 24. Ходаківська, О. Органічне виробництво: світові тенденції та українські реалії / О. Ходаківська // Землевпоряд. вісн. – 2017. – № 8. – С. 22–27.
 1. Большунов, В. А. Селера / В. А. Большунов // Дім, сад, город. – 2016. – № 7. – С. 4–5.
 2. Бурмістрова, О. Коренева селера / О. Бурмістрова // Рідне село Україна. – 2014. – Січ., № 2. – С. 9.
 3. Дидів, І. Як виростити селеру коренеплідну / І. Дидів // Agroexpert. – 2018. – № 12. – С. 48–51.
 4. Дыдив, И. Агротехнологические аспекты выращивания сельдерея корнеплодного / И. Дыдив, О. Дыдив, А. Дыдив // Овощеводство. – 2014. – № 4. – С. 28–32.
 5. Дыдив, И. Инновационная привлекательность выращивания рассады сельдерея / И. Дыдив, О. Дыдив, А. Дыдив // Овощеводство. – 2015. – № 3. – С. 30–32.
 6. Дыдив, И. Инновационная привлекательность выращивания рассады сельдерея / И. Дыдив, О. Дыдив, А. Дыдив // Овощеводство. – 2015. – № 4. – С. 24–25.
 7. Дыдив, И. Сельдерей – овощ хорошего настроения / И. Дыдив, О. Дыдив, А. Дыдив // Овощеводство. – 2013. – № 12. – С. 32–34.
 8. Дыдив, О. Выращиваем рассаду сельдерея / О. Дыдив, И. Дыдив, А. Дыдив // Овощеводство. – 2014. – № 1. – С. 38–43.
 9. Ільїнова, Є. Селера – вітаміни цілий рік / Є. Ільїнова // Овощи и фрукты. – 2017. – № 12. – С. 32–34.
 10. Калько, Ю. Всемогущий сельдерей / Ю. Калько // Огородник. – 2019. – № 1. – С. 16–17.
 11. Капітульська, А. Селера / А. Капітульська // Дім, сад, город. – 2018. – № 8. – С. 4–6.
 12. Непорожная, Е. Корневой сельдерей / Е. Непорожная // Овощеводство. – 2013. – № 4. – С. 28–30.
 13. Сельдерей : [вирощування і догляд] // Мой прекрасный сад. – 2018. – № 11. – С. 24–25.
 14. Скрипка, О. Селера любить поливання : [вирощування селери] / О. Скрипка // Порадник господаря. – 2018. – № 9 Верес. – С. 8.
 15. Улянич, О. І. Способи вирощування розсади селери / О. І. Улянич // Овощи и фрукты. – 2016. – № 2. – С. 16–20.
 16. Уникальная кладовая – сельдерей // Наша дача. – 2014. – № 2. – С. 30.
 17. Шелупець, І. Як виростити селеру / І. Шелупець // Порадник господаря. – 2019. – Берез. (№ 3). – С. 14.