Психологія. Психіатрія.

Поділитися:
 1. 100 А 28 Адаменко, Л. Взаємодія дошкільників та дорослих : комплексна корекційно-розвивальна робота / Л. Адаменко. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2013. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 2. 8 А 47 Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста / Е. Е. Алексеева. – Санкт-Петербург. : Речь, 2006. – 224 с.
 3. 018.1 В 26 Вебстер-Стрэттон, К. Невероятные годы. Руководство по выявлению и преодолению проблем для родителей детей от 2 до 8 лет / К. Вебстер-Стрэттон. – Киев : Сварог, 2017. – 320 с. : ил.
 4. 98 В 57 Влад, С. П. Дитяча психотравма / С. Влад. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 112 с. : рис. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог дошкілля. Бібліотека).
 5. 8 Г 80 Гресь, А. Такі різні діти. Книга для батьків, яких ніхто не навчав педагогіки / А. Гресь. – Харків : Основа, 2015. – 240 с.
 6. 8 К 64 Кононко, О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. / О. Л. Кононко. – Київ : Освіта, 1998. – 255 с.
 7. 018 Л 63 Лисина, М. И. Воспитание детей раннего возраста в семье / М. И. Лисина. – Киев : Знание УССР, 1983. – 48 с. – (Педагогическая ; № 4).
 8. 5 О–28 Общение детей в детском саду и семье / под ред.: Т. А. Репиной, Р. Б. Стеркиной. – Москва : Педагогика, 1990. – 152 с. : ил.
 9. 8 С 30 Семаго, Н. Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст / Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 384 с.
 1. Антоненко, О. Психологічна компетентність сучасної родини : просвітницьке тренінгове заняття для батьків / Олена Антоненко // Психолог дошкілля. – 2016. – Травень, № 5. – С. 43–48.
 2. Антоненко, О. Формування психологічної компетнтності батьків : рекомендації для практичних психологів ДНЗ / Олена Антоненко  // Психолог дошкілля. – 2016. – Травень, № 5. – С. 4–10.
 3. Артемова, Л. Соціалізація дитини в родині / Л. Артемова // Дошкільне виховання. – 2004. – № 3. – С. 3–5.
 4. Бачинський, П. Материнська мова та інтелект дитини / П. Бачинський  // Дошкільне виховання. – 2002. – № 3. – С. 3–5.
 5. Врочинська, Л. Садок і родина: виховуємо дітей гуманними / Л. Врочинська // Дошкільне виховання. – 2006. – № 6. – С. 12–14.
 6. Горецька, О. В. Умови та шляхи оптімізації спілкування батьків із дітьми дошкільного віку / О. В. Горецька // Обдарована дитина. – 2014. – № 6. – С. 42–51 ; № 7. – С. 52–55.
 7. Ігнатенко, В. Опікуємось дитиною разом із родиною / В. Ігнатенко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 10. – С. 16–17.
 8. Калуська, Л. Спосіб життя – здоровий в родині й у дитсадку / Л. Калуська // Дошкільне виховання. – 2006. – № 1. – С. 20–21.
 9. Корнілова В. В. Психокорекційна програма поліпшення емоційної атмосфери у сім‘ї (для бактьків дітей дошкільного віку) / В. В. Корнілова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 22–34.
 10. Ладивір, С. Найближчий соціум: розвиває чи руйнує? / С. Ладивір, Т. Піроженко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 6. – С. 4–8.
 11. Лапшук, Л. Сімейна світлиця : психолого-педагогічний проект для батьків / Лариса Лапшук, Людмила Теплова, Юлія Василенко // Дитячий садок. – 2015. – Листопад, № 21. – С. 31–35.
 12. Рибцун, Ю. Граємо з дитиною всією родиною / Ю. Рибцун // Дошкільне виховання. – 2005. – № 5. – С. 26–27.
 13. Рубальська Н. Моя родина / Н. Рубальська // Дошкільне виховання. – 2003. – № 5. – С. 31.
 14. Терещенко М. В. Психологічні особливості когнітивної та поведінкової складової образу сім‘ї дощкільників / М. В. Терещенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 30–37.
 15. Юрасова, Т. Мудрість батьківської любові : щастя малюка в сім'ї та дитсадку / Тетяна Юрасова // Психолог дошкілля. – 2018. – Серпень, № 8. – С. 4–10.
 1. 8 В 92 Выготский, Лев Семенович. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. – Москва : Эксмо, 2003. – 512 с.
 2. 018.1 М 17 Максименко Д. С. Виховуємо дитину : практ. психологія / Д. С. Максименко. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 112 с.
 3. 018.1 М 19 Малихіна, М. С. Дитина у світі емоцій / Марія Малихіна. – Харків : Основа, 2019. – 160 с.
 4. 8 М 92 Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество : учебник / В.С. Мухина. – 4–е изд., стер. – Москва : Академия, 1999. – 456 с.
 5. 37 Р 64 Розвиток особистості у різних умовах соціалізації : кол. моногр. / за наук. ред.: Л. О. Калмикової, Г. О. Хомич. – Київ : Слово, 2016. – 472 с.
 6. 8 Т 45 Тітов, І. Г. Особистісне становлення дитини. Суб'єктний вимір : монографія / Іван Тітов, Ольга Кравченко, Людмила Москаленко. – Київ : Академія, 2015. – 152 с.
 7. 9 Т 56 Томчук, С. М. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі : монографія / С. М. Томчук, М. І. Томчук ; Вінниц. акад. неперервної освіти. – Вінниця : Віндрук, 2018. – 200 с.
 1. Бех, І Плекаємо особистість. Заповіти Василя Сухомлинського / Іван Бех // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 6–8.
 2. Вдова, Н. П. Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини  / Наталія Петрівна Вдова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 7/8. – С. 10–13.
 3. Гуд, А. Психологічні чинники формування гендерної ідентичності дитини дошкільного віку / Анна Гуд // Творча особистість педагога в контексті освітянських вимог сьогодення : зб. наук. тез та ст. – Бар ; Вінниця, 2017. – Вип. 2. – С. 29–37.
 4. Данилова, Л. В. Формувати особистість нового типу / Л. В. Данилова // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2000. – № 3. – С. 59–64.
 5. Коновальчук, І. І. Умови соціалізації дітей дошкільного віку в сім'ї / І. І. Коновальчук // Проблеми освіти. – Київ ; Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2015. – Вип. 85. – С. 106–111.
 6. Ладивір, С. Жити і діяти разом з дитиною : психолого-педагогічний супровід розвитку особистості / Світлана Ладивір // Дошкільне виховання. – 2013. – № 10. – С. 6–8.
 7. Липник, Л. І. Формування особистості школяра у процесі комунікативної діяльності / Л. І. Липник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 30. – С. 101–105.
 8. Олійник, Н. В. Бачити в кожній дитині особистість / Н. В. Олійник // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 5. – С. 23–27.
 9. Онуфрієнко, Л. О. Психологічний комфорт в сім'ї – запорука успішного розвитку особистості дитини / Л. О. Онуфрієнко // Обдарована дитина. – 2011. – № 10. – С. 59–62.
 10. Пахомова, Н. Особистісний потенціал дитини старшого дошкільного віку із моторною алалією: психологічні особливості розвитку / Н. Пахомова, І. Баранець // Особлива дитина: навчання і виховання : наук., навч., інформ. журнал. – 2018. – № 4. – С. 75–87.
 1. 100 Г 12 Гавриш, Н. В. Цікава філософія для дітей : метод. посіб. для творч. педагогів і батьків дітей дошк. й молодш. шк. віку / Наталія Гавриш, Олена Ліннік. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 2. 8 Г 80 Гресь, А. Такі різні діти. Книга для батьків, яких ніхто не навчав педагогіки / Анна Гресь. – Харків : Основа, 2015. – 240 с. : іл. – (Для турботливих батьків).
 3. 2 Д 55 До першого класу без проблем! Усе, що мають знати батьки майбутніх першокласників / С. М. Харитонова [та ін.]. – Харків : Основа, 2017. – 176 с. : іл.
 4. 102 К 67 Корнєєва, О. М. Ваша дитина йде до школи. Поради батькам майбутніх першокласників / О. М. Корнєєва. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2013. – 208 с. : іл., фот. – (Зрозумій свою дитину).
 5. Большакова І. Майбутні першокласники : формування мотивації навчання / І. Большакова // Початкова освіта. – 2011. – Грудень, № 48. – С. 13–16.
 6. Лісновська Л. Б. Формування самооцінки шестирічних першокласників як засіб ефективного оволодіння ними навчальною діяльністю / Л. Б. Лісновська // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 8. – С. 10–18.
 7. Ладивір С. Жити і діяти разом з дитиною : психолого-педагогічний супровід розвитку особистості / Світлана Ладивір // Дошкільне виховання. – 2013. – № 10. – С. 6–8.
 8. Підгурська Є. В. Програма психологічної корекції заниженої самооцінки майбутніх першокласників / Є. В. Підгурська // Розкажіть онуку. – 2017. – Березень, № 3. – С. 54–56.
 9. Пеньковська, Н. Сім’я формує самооцінку дитини / Н. Пеньковська // Дошкільне виховання. – 2002. – № 6. – С. 16–19.
 10. Сидельникова, О. Особистість дитини: роз’яснення до освітньої лінії / Ольга Сидельникова // Дошкільне виховання. – 2012. – № 10. – С. 4–7.
 11. Спиридонович, А. Формуємо самооцінку дитини : практикум для батьків / Аксана Спиридонович // Психолог дошкілля. – 2014. – Квітень, № 4. – С. 20–24.
 12. Турчаненко, Т. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / Тетяна Турчаненко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 6. – С. 20–21.
 13. Федченко, О. Розвиток адекватної самооцінки в дошкільників / Оксана Федченко // Психолог дошкілля. – 2016. – Жовтень, № 10. – С. 6–14.
 14. Шах, М. Особистість: формуємо адекватну самооцінку / Марина Шах // Психолог дошкілля. – 2019. – Березень, № 3. – С. 9–16.
  1. 35 Б 75 Бодров, В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В. А. Бодров. – Москва : ПЕР СЭ, 2006. – 528 с.
  2. 612 Б 83 Борстель, Й. Г. фон. Внутрішня історія. Серце – найважливіший орган нашого тіла : пер. з нім. / Йоганнес Гінріх фон Борстель. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 256 с.
  3. 35 К 45 Китаев-Смык, Л. А. Организм и стресс. Стресс жизни и стресс смерти : учеб. пособие для студ. вузов / Л. А. Китаев-Смык. – Москва : Смысл, 2012. – 464 с.
  4. 10 М 20 Малышева, И. С. Здоровье сердца и сосудов: лечение и профилактика : энциклопедия / И. С. Малышева. – Санкт-Петербург : Вектор, 2010. – 205 с. – (Семейный доктор. Энциклопедия).
  5. 8 П 63 Посттравматичні стресові розлади. Подолання наслідків / упоряд. Т. Червонна. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 176 с.
  6. 1 С 59 Соколов, Е. И. Эмоциональное напряжение и реакции сердечно–сосудистой системы / Е. И. Соколов, В. П. Подачин, Е. В. Белова. – Москва : Наука, 1980. – 239 с.
  1. Дем'янів, І. Гігієна серцево-судинної системи : хвороби серця та судин, їх профілактика / Іванна Дем'янів // Біологія. – 2016. – Грудень, № 23. – С. 16–21.
  2. Купінець, В. Серцево-судинна система : навчально-профілактична книжка / Віра Купінець // Біологія. – 2017. – Листопад, № 22. – С. 16–31.
  3. Рєзник, Л. Бережемо й тренуємо серце / Лариса Рєзник, Тетяна Лавренко // Охорона праці. – 2016. – № 10. – С. 48–50.
  4. Торохтій, Л. Як вберегтись у спеку від інсульту / Леся Торохтій // Природа і суспільство. – 2016. – 5 серпня. – С. 4.
  5. Фуштей, И. М. Влияние депрессивных и тревожных расстройств в пред- и послеоперационный период у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями после аортокоронарного шунтирования на прогноз выздоровления / И. М. Фуштей, И. В. Филимонова // Ліки України. – 2015. – № 3. – С. 39–43.