Літературознавство

Поділитися:

Доброго дня! В бібліотеці є наступні випуски журналу «Дніпро» за потрібні вам роки:

2019 № 1/6;

2018 № 1–4 ; 5/12;

2017 № 1/12

 1. 83.3(УКР)6 М 82 Москалець, К. Людина на крижині : літ. критика та есеїстика / К. Москалець. – Київ : Критика, 1999. – 255 с.
 2. 83.3(4УКР)6 Н 38 Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 400 с.
 1. 3(4УКР)6-8 Стус С 88 Стус, В. С. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В. Стус ; ред. Л. Паламарчук. – Київ : Знання України, 1993. – 96 с. – (Письменники України та діаспори ; Вип. 1/2). – (Українське відродження: історія і сучасність).
 1. 83.3(4УКР)6-8 Стус С 88 Стус, Д. В. Василь Стус: життя як творчість: біографія окремої особи / Д. В. Стус. – Київ : Факт, 2004. – 368 с.
 2. 83.3(4УКР)6 Стус С 88 Стус, Д. В. Життя і творчість Василя Стуса / Д. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 88 с.
 1. 3(4УКР-4ВІН)6-8 Стус П 36 Пічкур, Д. С. Біля Стусової криниці. Статті та спогади / Д. Пічкур. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2002. – 68 с. : фот.
 1. 63.3(4УКР) В 48 Пірус, Т. П. Василь Стус – видатна постать в історії України XX століття / Т. П. Пірус // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2004. – Вип. 8. – С. 237–239.
 2. 95.3 М 75 Федорченко, О. Сучасне переосмислення ключових образів у поезії В. Стуса / О. Федорченко // Молода нація : альманах. – 2006. – № 1 (38). – С. 287–290.
 3. Бабенко, Л. Л. Витоки опозиційних настроїв Василя Стуса / Л. Л. Бабенко // Література та культура Полісся. – 2012. – Вип. 71. – С. 104–109.Кононенко, П. Людина і митець XXI століття. Феномен Василя Стуса / П. Кононенко // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 6–16.
 4. Іщенко, Є. О. Еволюція поета-екзистенціаліста В. Стуса в контексті 60–80-років ХХ ст. й української дійсності / Є. О. Іщенко // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – 2011. – Вип. 4. – С. 64–72.
 5. Матвіюк, К. Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства / К. Матвіюк // Українознавчий альманах. – 2015. – Вип. 18. – С. 244–248.
 6. Плахотнік, Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса / Н. Плахотнік // Слово і час. – 2004. – № 4. – С. 62–66.
 7. Стус, Д. Берегами конспектів Василя Стуса / Д. Стус // Слово і час. – 2000. – № 9. – С. 42–44.
 1. А П 67 Поэзия и проза древнего Востока. – Москва : Худож. лит., 1973. – 736с. – (Библиотека всемирной литературы, серия 1, т. 1).
 2. 84(0)31 К 57 Когда Ану сотворил небо : лит. древней Месопотамии / сост. Г. А. Белова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 456 с.
 3. 84.4УКР69 Д 44 Дибко, І. Гільгамеш : поема / Ірина Дибко. – 3-е вид. – Рівне : Возень, 2010. – 110 с.
 1. Бровко, А. Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Оповідання «Перевтілення»: урок світової літератури, 11 клас / Алла Бровко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 35–40.
 2. Васильєв, Є. Аналіз новели Франка Кафки «Перевтілення» / Є. Васильєв // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 9. – С. 34–37.
 3. Гладишев, В. «Перевтілення» Франца Кафки: аналіз ключого епізоду шляхом зіставлення оригінального тексту та перекладу як технологічна ланка контекстного вивчення твору / Володимир Гладишев, Петро Осипов // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 12–16.
 4. Гладишев, В. Франц Кафка. «Перевтілення»: матеріали до варіативного вивчення. Використання біографічного контексту художнього твору / Володимир Гладишев // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 7/8. – С. 98–100.
 5. Гурдуз, А. І. «Перевтілення» Ф. Кафки і Р. Бредбері: роздуми про людське і людяне  / А. І. Гурдуз // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 7. – С. 15–17.
 6. Жалай, Ю. «Що знаєш ти про мій біль, і що я знаю про твій...» : За новелою Франца Кафки «Перевтілення» та казкою Сергія Аксакова «Червона квіточка». Урок зарубіжної літератури, 11 клас / Юлія Жалай // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 32–36.
 7. Жеребко, Т. Сенс перевтілення : матеріали до уроку за новелою Ф. Кафки «Перевтілення» / Тамара Жеребко // Світова література. – 2013. – Серпень, № 16. – С. 25.
 8. Конопля, Т. Шлях страждання чи шлях возвеличення? : за новелою Ф. Кафки «Перевтілення» / Тамара Конопля // Світова література. – 2013. – Серпень, № 16. – С. 26–27.
 9. Кочубей, В. «Перевтілення вразило мене... Я відчував за всім цим щось жахливе – що може статися з кожним із нас...» / Вероніка Кочубей  // Зарубіжна література. – 2012. – Травень, № 10. – С. 14–20.
 10. Личманенко, Т. Є. Ф. Кафка. Новела «Перевтілення» : 11 кл. / Т. Є. Личманенко // Зарубіжна література в школі : науково–методичний журнал. – 2016. – № 9/10. – С. 23–26.
 11. Петросаняк, Г. Егоїзм і любов у новелі Франца Кафки «Перевтілення» / Галина Петросаняк // Кур'єр Кривбасу. – 2014. – № 293/295. – С. 340–347.
 12. Розман, І. І. Новела Ф.Кафки «Перевтіління» крізь призму Овідієвих «Метаморфоз» / І. І.Розман // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 10. – С. 39–40.
 13. Свириденко, В. М. Трагічне безсилля людини перед абсурдністю навколишнього світу у новелі Ф. Кафки «Перевтілення» / Валентина Матвіївна Свириденко // Все для вчителя. – 2016. – Вересень, № 9. – С. 36–38.
 14. Хроменко, І. А. У розколотому світі Франца Кафки : Матеріали до вивчення новели «Перевтілення» / І.А. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – № 2. – С. 15–23.
 15. Шевчук, О. Осяяння – перевтілення (за новелою Ф. Кафки «Перевтілення» / О.Шевчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 9. – С. 51.
 16. Яременко, Л. Чи загубив Франц Кафка шляш до світла? : система уроків за новелою «Перевтілення» та щоденниками письменника / Л. Яременко // Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. – 1998. – № 3. – С. 32–37.
 1. 84.4УКР69-5  А 65  Андієвська, Е. Твори : в 10 т. / Е. Андієвська ; упоряд. О. Деко, вступ. ст. П. Осадчук. – Хмельницький : Поділля, 2004. – Т. 1 : Поезія. – 240 с. : фото.
 2. 84.4УКР69  Б 77  Бойчук, Б. Над сакральним озером. Кохання поза світанком : романи / Б. Бойчук. – Львів : Піраміда, 2015. – 216 с. : іл. – (Приватна колекція) (Бібліотека нью-йоркської групи).
 3. 63.4(4УКР)6  В 42  Відейко, М. Наукова спадщина Олега Ольжича / М. Відейко, С. Кот. – Київ : Наш час, 2008. – 239 с. : іл., портр. – (Невідома Україна).
 4. 84.4УКР69  В 61  Вовк, В. Знамено : повісті і романи / В. Вовк. – Львів : БаК, 2011. – 520 с.
 5. 83.3(4УКР)6-8 Маланюк  В 65  Войчишин, Ю. «Ярий крик і біль тужавий». Поетична особистість Євгена Маланюка / Ю. Войчишин ; ред. : Л. Л. Щербатенко. – Київ : Либідь, 1993. – 160 с. : іл.
 6. 83.3(4УКР)6-8  Г 98  Гущак, І. В. Плеяда заборонена, призабута / І. В. Гущак. – Львів : Кобзар, 1998. – 333 с. : фото.
 7. 83.3(2УК)  Д 67  Донцов, Д. І. Трагічні оптимісти / Д. І. Донцов // Дві літератури нашої доби / Д. І. Донцов. – Репр. відтворення вид. 1958 р. – Львів, 1991. – С. 279–285.
 8. 84.4УКР69  К 48  Клен, Ю. Соняшник / Ю. Клен. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2016. – 164 с.
 9. 83.3(4УКР)69-8 Липа  А 76  Апостол новітнього українства : спогади про Юрія Липу / уклад.: П. Кіндратович, Ю. Кіндратович. – Львів : Каменяр, 2000. – 239 с. : портр. – (Пам’ять).
 10. 63.3(4УКР)  Л 61  Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія : у 2 т. / Ю. Липа. – Київ : МАУП, 2007. – Т. 1 : Призначення України / передм. М. Головатий ; кер. проекту В. Яременко. – 2007. – 336 с. : іл. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 12).
 11. 84.4УКР6  Л 97  Лятуринська, О. Знаю казку : вірші, оповідання, казка / О. Лятуринська. – Городок : Бедрихів край, 2012. – 112 с.
 12. 84.4УКР69-5  М 18  Маланюк, Є. Повернення : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Є. Маланюк. – Львів : Світ, 2005. – 496 с. : іл. – (Ad fontes – До джерел).
 13. 84.4УКР6  М 81  Мосендз, Л. Людина покірна / Л. Мосендз. – Київ : Укр. вид. спілка ім. Ю. Липи, 2011. – 164 с. : портр.
 14. 83.3(4УКР)69-8 Олесь  Я 72  Яременко, В. В. Трагічний оптимізм : літ. портр. О. Олеся / В. В. Яременко. – Київ : Веселка, 2003. – 38 с. – (Урок літератури).
 15. 84.4УКР6  О-56  Ольжич, О. Цитаделя духа / О. Ольжич ; літ. запис Б. Залізняка. – Братислава : Словацьке пед. вид-во ; Лондон : Фундація ім. О. Ольжича, 1991. – 250 с. : іл.
 16. 84Ук7  О-79  Осьмачка, Т. Поезії / Т. Осьмачка. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 252 с. : портр. – (Бібліотека поета).
 17. 84.4УКР69я43  П 45  Поети «Нью-Йоркської групи» : антологія / упоряд., текст., передм. О. Г. Астаф’єв. – Харків : Ранок, 2003. – 288 с. – (Програма з літератури).
 18. 84.4УКР69я43  П 45  Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – Київ : Смолоскип, 2009. – 916 с.
 19. 84.4УКР6  Р 82  Рубчак, Б. Крило Ікарове : поезія / Б. Рубчак. – Київ : Дніпро, 1991. – 206 с.
 20. 83.3(4УКР)69  С 47  Слабошпицький, М. 25 українських поетів на вигнанні / М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 716 с. : портр.
 21. 83.3(4УКР)  С 47  Славутич, Я. Меч і перо : вибрані дослідж., ст. та огляди / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, 1992. – 414 с.
 22. У2  Т 21  Тарновський, М. Братам на Україну : поезія / М. Тарновський. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1957. – 307 с.
 23. 8384.4УКР69  Т 31  Теліга, О. І. Вибрані твори / О. Теліга ; упоряд. О. Зінкевич ; авт. передм. Р. Семків ; вступ. ст. Є. Сверстюка. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Смолоскип, 2008. – 534 с.
 24. 83.3(4УКР)69  Ф 84  Француженко-Вірний, М. Заокеанські письменники України. «Тілом тут – душею в Україні» / М. Француженко-Вірний. – Київ : Смолоскип, 2015. – 312 с. : портр.

У бібліотеці є таке видання:

821.161.1.09'06(092)Лукаш Л 84 Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу : біогр.-бібліогр. та мистец. нарис : до 100-річчя з дня народж. / за ред.: Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 488 с. : портр. – (Dictum Factum).

Дараган, Ю. Луна Минувщини : [вірші про кн. Ольгу] / Ю. Драган // Хроніка–2000. 2007. – Вип. 67/68. – С. 496–497.

Канигін, Ю. Від Аскольда до Олександра Невського : (невидимі нитки нашої історії) / Ю.Канигін // Дніпро. – 2001. – № 3/4. – С. 41–68.

Карпенко, М. «На Перуновій обмілині» : [фрагменти книги] / М. Карпенко // Дніпро. – 2000. – № 7/8. – С. 16–20.

Наумович, С. Королева : [про Анну Ярославну, скороч. вид. повісті] / Софія Наумович // Хроніка–2000. 2000. – Вип. 35/36. – С. 59–83.

Чемерис, В. Поцілунок землі : Бувальщина про Олега Віщого, князя, чаклуна і характерника / В. Чемерис // Дніпро. – 2000. – № 11/12. – С. 45–80.

Чемерис, В. Приходь учора, або Останній похід Володимира Глібовича, князя переяславського, за яким Україна багато потужила / В. Чемерис // Дніпро. – 2001. – № 9/10. – С. 73– 103.

 1. 83.8(4УКР)6 Б 73 Богданець-Білоскаленко, Н. І. Українська дитяча література. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ ст. – І половини ХХ ст. : навч. посіб. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – Київ : Слово, 2009. – 280 с.
 2. Бабійчук, Т. Сучасна літературна казка від поліщуків / Тамара Бабійчук // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 6. – С. 47–50.
 3. Байдацька, С. Жанрово-стильові особливості літературної казки в творчості Юзефа Ігнація Крашевського [Електронний ресурс] / С. Байдацька // Київські полоністичні студії. – 2016. – Т. 27. – С. 35–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2016_27_5
 4. Бакуменко, О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна / Олександр Бакуменко // Українська літературна газета. – 2013. – 3 травня. – С. 4–5.
 5. Бей, Г. С. Літературна казка Радія Полонського «Таємниця Країни Суниць» : 5 клас / Г. С. Бей // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 33. – С. 35–37.
 6. Борщик, Н. Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Символічний зміст назви твору та основний конфлікт / Наталія Борщик // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 58–59.
 7. Братко, В. О. Вивчення чарівної казки в культурологічному контексті / В. О. Братко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 9. – С. 20–23.
 8. Головко, А. Борис Жолдак. Кіноказка «Капосні капці» / Алла Головко // Українська мова та література. – 2016. – Серпень, 17/18. – С. 10–12.
 9. Горбач, Н. Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Горбач, Т. Здіховська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2016. – № 1(1). – С. 39–44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_1(1)__9
 10. Горбонос, О. Літературні казки І.Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа: типологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Горбонос // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 93–96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_17
 11. Гримич, В. Г. Спогади людства про власне дитинство : літературна казка / В. Г. Гримич // Вибрані праці : у 3 т. / Віль Гримич ; за наук. ред. Марини Гримич ; за сприяння Святослава Гримича. – Київ : Дуліби, 2015. – Т. 1 : Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури. – С. 456–472.
 12. Грищук, В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру [Електронний ресурс] / В. В. Грищук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(1). – С. 22–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_1(1)__6
 13. Дворецька, Ю. В. Наталя Забіла. Майстриня дитячої казки / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 7. – С. 23–24.
 14. Дибовська, О. Оніричний хронотоп казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки «Панна квітів») / Олеся Дибовська // Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 47–54 : іл.
 15. Завгородня, Л. І. У казковому світі Джанні Родарі : літературна вітальня до 95-річчя від дня народження письменника / Л. І. Завгородня // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 72–76.
 16. Загороднюк, О. Я. Літературні казки. І. Франко «Фарбований Лис» / О. Я. Загороднюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 27. – С. 5–7.
 17. Зозуля, Т. М. Проблема дослідження естетизму у літературних казках Оскара Уальда / Т. М. Зозуля // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 165–169.
 18. Зубенко, О. А. Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна [Електронний ресурс] / О. А. Зубенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 7. – С. 127–132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_7_19
 19. Как родился замысел сказочной поэмы «Руслан и Людмила»? // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 13/14. – С. 2–3.
 20. Кизилова, В. В. Жанрові модифікації різдвяної казки в новітній українській літературі для дітей: поліфонія категорії дива [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 6. – С. 240–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_36
 21. Клименко, О.С. Труднощі перекладу літературної казки : на матеріалі казки Р. Дала «The bfg» та її перекладів / О. С. Клименко , Н. М. Рудницька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2010. – Вип. 17. – С. 174–180.
 22. Кожукало, Н. В. Ток-шоу «Астрід Ліндгрен: казка не закінчується» / Н. В. Кожукало // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 11. – С. 22–25.
 23. Кольба, Г. Я. Олександр Олесь «По дорозі в Казку» / Г. Я. Кольба // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 10/11. – С. 20–24.
 24. Курий, С. И. Как родилась сказка А. Пушкина «О попе и Балде»? / С. И. Курий // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 5/6. – С. 126–127.
 25. Лутай, О. І. Казка В. Симоненка «Подорож у країну Навпаки» / О. І. Лутай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19/21. – С. 49–51.
 26. Малиновська, Л. Оскар Уайльд. «Хлопчик–зірка». Еволюція образу головного героя / Л. Малиновська // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 60–61.
 27. «Ми з вами однієї крові» : до 120-річчя казки Джозефа Редьярда Кіплінга «Мауглі» // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 8 (серпень). – С. 66–68 : іл.
 28. Новиков, А. О. Оксана Забужко «Казка про калинову сопілку»: феміністично-психологічне підґрунтя злочину / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 4/5. – С. 56–59.
 29. Овдійчук, Л. М. Різнобічний талант письменниці-горлівчанки, або Що значить випадково-несподівані зустрічі / Л. М. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 10. – С. 37–40.
 30. Рудий, хвостатий і дуже хитрий : до 125–річчя казкової поеми Івана Франка «Лис Микита» // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 10. – С. 24–26 : іл.
 31. Рута, О. Літературна казка Валерія Шевчука / Оляна Рута // Слово і час. – 1999. – № 11. – С. 54–56.
 32. Савченко, О. Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя» : вивчення великої за обсягом казки з прихованим смислом / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2018. – № 4. – С. 12–16.
 33. Тацоха, Г. Олександр Пушкін. «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» : синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О.Пушкіна / Галина Тацоха // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 48–50.
 34. Тацоха, Г. Олександр Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Уславлення народної казки / Галина Тацоха // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 45–47.
 35. Фоміна, С. Януш Корчак: педагог, письменник, лікар / Світлана Фоміна, Надія Біневська, Оксана Скуміна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 9. – С. 2–12. – (Наприкінці ст. додано уривки (цитати) зі всесвітньо відомої повісті-казки «Король Матіуш Перший).
 36. «Я скажу вам, звідки ці казки й легенди...» : до 160-річчя поеми Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату» // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 4. – С. 14–15.
 37. «Якщо не будете, як діти, не увійдете до Царства Небесного» : до 170-річчя казки Ганса Крістіана Андерсена «Снігова Королева» // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 5. – С. 4–5 : іл.
 38. Янченко, Ю. В. Жанрова своєрідність літературної казки та її перекладу [Електронний ресурс] / Ю. В. Янченко // Література в контексті культури. – 2009. – Вип. 19. – С. 368–374. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2009_19_54