Літературознавство

Поділитися:

Дараган, Ю. Луна Минувщини : [вірші про кн. Ольгу] / Ю. Драган // Хроніка–2000. 2007. – Вип. 67/68. – С. 496–497.

Канигін, Ю. Від Аскольда до Олександра Невського : (невидимі нитки нашої історії) / Ю.Канигін // Дніпро. – 2001. – № 3/4. – С. 41–68.

Карпенко, М. «На Перуновій обмілині» : [фрагменти книги] / М. Карпенко // Дніпро. – 2000. – № 7/8. – С. 16–20.

Наумович, С. Королева : [про Анну Ярославну, скороч. вид. повісті] / Софія Наумович // Хроніка–2000. 2000. – Вип. 35/36. – С. 59–83.

Чемерис, В. Поцілунок землі : Бувальщина про Олега Віщого, князя, чаклуна і характерника / В. Чемерис // Дніпро. – 2000. – № 11/12. – С. 45–80.

Чемерис, В. Приходь учора, або Останній похід Володимира Глібовича, князя переяславського, за яким Україна багато потужила / В. Чемерис // Дніпро. – 2001. – № 9/10. – С. 73– 103.

 1. 83.8(4УКР)6 Б 73 Богданець-Білоскаленко, Н. І. Українська дитяча література. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ ст. – І половини ХХ ст. : навч. посіб. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – Київ : Слово, 2009. – 280 с.
 2. Бабійчук, Т. Сучасна літературна казка від поліщуків / Тамара Бабійчук // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 6. – С. 47–50.
 3. Байдацька, С. Жанрово-стильові особливості літературної казки в творчості Юзефа Ігнація Крашевського [Електронний ресурс] / С. Байдацька // Київські полоністичні студії. – 2016. – Т. 27. – С. 35–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2016_27_5
 4. Бакуменко, О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна / Олександр Бакуменко // Українська літературна газета. – 2013. – 3 травня. – С. 4–5.
 5. Бей, Г. С. Літературна казка Радія Полонського «Таємниця Країни Суниць» : 5 клас / Г. С. Бей // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 33. – С. 35–37.
 6. Борщик, Н. Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Символічний зміст назви твору та основний конфлікт / Наталія Борщик // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 58–59.
 7. Братко, В. О. Вивчення чарівної казки в культурологічному контексті / В. О. Братко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 9. – С. 20–23.
 8. Головко, А. Борис Жолдак. Кіноказка «Капосні капці» / Алла Головко // Українська мова та література. – 2016. – Серпень, 17/18. – С. 10–12.
 9. Горбач, Н. Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Горбач, Т. Здіховська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2016. – № 1(1). – С. 39–44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_1(1)__9
 10. Горбонос, О. Літературні казки І.Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа: типологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Горбонос // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 93–96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_17
 11. Гримич, В. Г. Спогади людства про власне дитинство : літературна казка / В. Г. Гримич // Вибрані праці : у 3 т. / Віль Гримич ; за наук. ред. Марини Гримич ; за сприяння Святослава Гримича. – Київ : Дуліби, 2015. – Т. 1 : Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури. – С. 456–472.
 12. Грищук, В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру [Електронний ресурс] / В. В. Грищук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(1). – С. 22–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_1(1)__6
 13. Дворецька, Ю. В. Наталя Забіла. Майстриня дитячої казки / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 7. – С. 23–24.
 14. Дибовська, О. Оніричний хронотоп казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки «Панна квітів») / Олеся Дибовська // Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 47–54 : іл.
 15. Завгородня, Л. І. У казковому світі Джанні Родарі : літературна вітальня до 95-річчя від дня народження письменника / Л. І. Завгородня // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 72–76.
 16. Загороднюк, О. Я. Літературні казки. І. Франко «Фарбований Лис» / О. Я. Загороднюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 27. – С. 5–7.
 17. Зозуля, Т. М. Проблема дослідження естетизму у літературних казках Оскара Уальда / Т. М. Зозуля // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 165–169.
 18. Зубенко, О. А. Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна [Електронний ресурс] / О. А. Зубенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 7. – С. 127–132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_7_19
 19. Как родился замысел сказочной поэмы «Руслан и Людмила»? // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 13/14. – С. 2–3.
 20. Кизилова, В. В. Жанрові модифікації різдвяної казки в новітній українській літературі для дітей: поліфонія категорії дива [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 6. – С. 240–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_36
 21. Клименко, О.С. Труднощі перекладу літературної казки : на матеріалі казки Р. Дала «The bfg» та її перекладів / О. С. Клименко , Н. М. Рудницька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2010. – Вип. 17. – С. 174–180.
 22. Кожукало, Н. В. Ток-шоу «Астрід Ліндгрен: казка не закінчується» / Н. В. Кожукало // Зарубіжна література в школах України. – 2013. – № 11. – С. 22–25.
 23. Кольба, Г. Я. Олександр Олесь «По дорозі в Казку» / Г. Я. Кольба // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 10/11. – С. 20–24.
 24. Курий, С. И. Как родилась сказка А. Пушкина «О попе и Балде»? / С. И. Курий // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 5/6. – С. 126–127.
 25. Лутай, О. І. Казка В. Симоненка «Подорож у країну Навпаки» / О. І. Лутай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19/21. – С. 49–51.
 26. Малиновська, Л. Оскар Уайльд. «Хлопчик–зірка». Еволюція образу головного героя / Л. Малиновська // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 60–61.
 27. «Ми з вами однієї крові» : до 120-річчя казки Джозефа Редьярда Кіплінга «Мауглі» // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 8 (серпень). – С. 66–68 : іл.
 28. Новиков, А. О. Оксана Забужко «Казка про калинову сопілку»: феміністично-психологічне підґрунтя злочину / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 4/5. – С. 56–59.
 29. Овдійчук, Л. М. Різнобічний талант письменниці-горлівчанки, або Що значить випадково-несподівані зустрічі / Л. М. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 10. – С. 37–40.
 30. Рудий, хвостатий і дуже хитрий : до 125–річчя казкової поеми Івана Франка «Лис Микита» // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 10. – С. 24–26 : іл.
 31. Рута, О. Літературна казка Валерія Шевчука / Оляна Рута // Слово і час. – 1999. – № 11. – С. 54–56.
 32. Савченко, О. Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя» : вивчення великої за обсягом казки з прихованим смислом / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2018. – № 4. – С. 12–16.
 33. Тацоха, Г. Олександр Пушкін. «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» : синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О.Пушкіна / Галина Тацоха // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 48–50.
 34. Тацоха, Г. Олександр Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Уславлення народної казки / Галина Тацоха // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 45–47.
 35. Фоміна, С. Януш Корчак: педагог, письменник, лікар / Світлана Фоміна, Надія Біневська, Оксана Скуміна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 9. – С. 2–12. – (Наприкінці ст. додано уривки (цитати) зі всесвітньо відомої повісті-казки «Король Матіуш Перший).
 36. «Я скажу вам, звідки ці казки й легенди...» : до 160-річчя поеми Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату» // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 4. – С. 14–15.
 37. «Якщо не будете, як діти, не увійдете до Царства Небесного» : до 170-річчя казки Ганса Крістіана Андерсена «Снігова Королева» // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 5. – С. 4–5 : іл.
 38. Янченко, Ю. В. Жанрова своєрідність літературної казки та її перекладу [Електронний ресурс] / Ю. В. Янченко // Література в контексті культури. – 2009. – Вип. 19. – С. 368–374. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2009_19_54