Кіно. Театр

Поділитися:
 1. Бондарчук, Л. Король помер. Нехай живе король! : Богдана Ступку називали іконою української культури. Ще за життя... / Л. Бондарчук // Уряд. кур'єр. – 2013. – 23 лип. – С. – 17.
 2. Брюховецька, Л. Богдан Ступка: королі, гетьмани, генерали... / Л. Брюховецька // Кіно – Театр. – 2005. – № 5. – С. 52–57.
 3. Васильєв, С. Каблук від бога / С. Васильєв // Кіно – коло. – 2004. – № 23. – С. 4–8.
 4. 792 В 31 Вергеліс, О. А. Театр, де розбиваються серця / О. Вергеліс. – Київ : Райдуга, 2017. – 336 с.
 5. Веселка, С. Витоки майстерності Богдана Ступки / С. Веселка // Просценіум. – 2006. – № 2/3. – С. 40 – 43.
 6. 92 В 42 Ступка Богдан Сильвестрович : (1941–2012) // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта. – Київ, 2016. – С. 301–303.
 7. Водолій, Л. Кшиштоф Зануссі знімає драму з Богданом Ступкою / Л. Водолій // Культура і життя. – 2008. – 9 квіт. – С. 4.
 8. 85.334.3(4УКР) З-14 Загребельний, М. П. Богдан Ступка / М. Загребельний . – Харків : Бібколектор, 2016. – 120 с.
 9. Клейменова, О. Чужа іпостась : пам’яті видатного українського актора Богдана Ступки / О. Клейменова // Віче. – 2012. – № 15/16. – С. 67.
 10. Клейменова, О. Аксіоми Ступки / О. Клейменова // Віче. – 2011. – № 15/16. – С. 68–69.
 11. 85.334.3(4УКР) М 48 Мельниченко, В. Ю. Богдан Ступка : штрихи до портрета / В. Ю. Мельниченко. – Київ : Знання України, 2001. – 217 с.
 12. 85.334.3(4УКР) М 48 Мельниченко, В. Ю. Майстер : біогр. окремої особи / В. Ю. Мельниченко. – Київ : Либідь, 2005. – 392 с.
 13. Поліщук, Т. Епоха під назвою «Богдан Ступка» / Т. Поліщук // День. – 2012. – 24 лип. – С. 10.
 14. «Серцем на долоні» Богдан Ступка підкорив Рим : [на ІІІ Міжнародному Римському кінофестивалі Б. Ступка одержав головний приз «Золотий Марк Аврелій» у номінації «Найкраща чоловіча роль»] // Культура і життя. – 2008. – 12 листоп. – С. 2.
 15. Сигалов, А. Життя – аншлаг : (до 75 – річчя Великого українця Богдана Ступки) / А. Сигалов // Україна молода. – № 100. – С. 10–11.
 16. 85.334.3(4УКР) С 88 Богдан Ступка: митець і людина. – Київ : Книга, 2008. – 240 с.
 17. Ступка, Б. Творчість невпинна : [актор про себе] / Б.Ступка // Кіно-Театр. – 2001. – № 6. – С. 49 – 51.
 18. Триколенко, С. Шлях у Всесвіті / С. Триколенко, О. Триколенко // Укр. культура. – 2012. – № 8. – С. 40–43.

Доброго дня! У нашій бібліотеці є потрібна вам книга.

83.3(4УКР)6-8 Довженко Т 67 Тримбач, С. В. Олександр Довженко: загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі / Сергій Тримбач. – Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2007. – 800 с.

 

Для того, щоб отримати цю книгу по МБА, ви повинні надіслати відповідне замовлення у відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури за адресою mba@library.vn.ua

Телефон відділу +38(0432)67-03-23

 1. 792С(С2) В 19 Василько, В. С. Микола Садовський та його театр / В. С. Василько. – Київ : Держ. вид-во образотворчого мистец. і муз. л-ри, 1962. – 196 с.
 2. 792С(С2) С 73 Спогади про Миколу Садовського : збірник. – Київ : Мистецтво, 1981. – 182 с.
 3. 792С Т 50 Тобілевич, С. В. Мої стежки і зустрічі / С. В. Тобілевич. – Київ : Держ. вид-во образотворчого мистец. і муз. л-ри, 1957. – 475 с.
 4. Станович, М. «Головноуповноважений» уряду УНР : [до 70-річчя від дня смерті М. К. Садовського, режисера, актора, його зв’язок з Вінниччиною] / М. Станович // Подолія (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). – 2003. – 14 лют. – С. 14.
 5. Барабан, Л. Микола Садовський: роки в еміграції : [про творчий шлях відомого актора і режисера] / Л. Барабан // Вінницький край. – 2007. – № 3. – С. 167–174.
 1. Барабаш, Ю. Під знаком бароко: Гоголь і традиції староукраїнського театру / Ю. Барабаш // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 41–46.
 2. Грицук, В. Надприродне явище традиції / В. Грицук // Кіно-театр. – 1999. – № 3. – С. 11–13.
 3. 792 К 44 Кисіль, О. Г. Український театр : попул. нарис історії укр. театру / О. Г. Кисіль. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 176 с.
 4. Коваленко, Ю. На колі історії / Ю. Коваленко // Український театр. – 2014. – № 2. – С. 28–31.
 5. 082 Г 94 Матвєєва, К. В. Явище традиції в театральній культурі України / К. В. Матвєєва // Гуманітарний корпус : зб. наук. ст. з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т філософії та суспільствознавства. – Вінниця, 2021. – Вип. 37, т. 1. – С. 66–68.
 6. 261.8УКР Н 73 Новиков, А. О. Український театр на уроках літератури / А. О. Новиков. – Харків : Основа, 2011. – 110 с.
 7. 71 О-38 Огнєва, Т. К. Відбиток часу у дзеркалі буття : монографія / Т. Огнєва. – Київ : Академвидав, 2008. – 216 с.
 8. 334.3(4УКР) П.32 Пилипчук, Р. Я. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Р. Пилипчук ; упоряд. Є. О. Гулякіна ; вступ. ст. О. Ю. Клековкіна. – Київ : Криниця, 2015. – 512 с.
 9. 334.3(4УКР) П 58 Попович, К. Ф. Український театр на кишинівській сцені. Вип. IV / К. Попович ; АН Республіки Молдова, Ін-т культурної спадщини. – Кишинів : ELAN INC, 2009. – 438 с.
 10. 4УКР5 П 92 Пчілка, О. Український дитячий театр / О. Пчілка ; упорядкув., підгот. текст., передм., текстолог. ком. Л. Мірошниченко ; худож. І. Заруба. – Київ : Веселка, 2015. – 439 с.
 11. Соколенко, Н. Перший пішов! / Н. Соколенко // Український театр. – 2014. – № 2. – С. 6–9.
 12. 792(С) Р 69 Романицький, Б. В. Український театр у минулому і тепер / Б. В. Романицький. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 63 с.
 13. 0 К 90 Станіславська, К. І. Розвиток традиції інструментального театру у творчості композиторів радянського та пострадянського простору ХХ – ХХІ століть / К. І. Станіславська // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 147–153.
 14. 082 Г 94 Тютюнник-Мухаммад, Н. Б. Традиції як фундамент творчості (на прикладі діяльності Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного) / Н. Б. Тютюнник-Мухаммад // Гуманітарний корпус : зб. наук. ст. з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Акад. розвитку психологічної науки і практики. – Вінниця, 2018. – Вип. 17. – С. 152–154.
 15. 334.3(4УКР) У 45 Український театр ХХ століття / Державний центр театрального мистецтва ім. Л. Курбаса. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 512 с.
 16. 334.3(4УКР) У 45 Український театр ХХ століття. Антологія вистав / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМУ ; за заг. ред. М. Гринишиної. – Київ : Фенікс, 2012. – 944 с.
 17. 333(4УКР) У45 Український театр: Презентація = Ukrainian Theatre: Presentation = Theatre Ukrainien: Presentation : каталог / уклад. С. Проскурня. – [Київ] : Контекст, [2002]. – 95 с.

Кіно. Театр