Історія

Поділитися:
 1. 7С(С2)1 Б 61 Білецький, П. О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ–ХVІІІ століть : монографія / П. О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1981. – 159 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва).
 2. 318 Г 56 Гнатюк, О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава ; Київ, 1994. – 188 с.
 3. 143(4УКР) Ж 12 Жаборюк, А. А. Давнє українське малярство (ХІ–ХVІІІ ст.) : монографія / А. А. Жаборюк. – Одеса : Маяк, 2003. – 208 с.
 4. 94(477) М 15 Макаров, А. Світло українського бароко / Анатолій Макаров. – Київ : Мистецтво, 2017. – 272 с. : іл.
 5. 153(4УКР) С 79 Степовик, Д. В. Українська гравюра бароко / Дмитро Степовик. – Київ: КЛІО, 2012. – 495 с. : іл.
 6. 103(2УКР) У 45 Українське бароко та європейський контекст : монографія. – Київ : Наук. думка, 1991. – 256 с. : іл.
 7. 3(4УКР) У 95 Ушкалов, Л. В. Есеї про українське бароко / Л. В. Ушкалов. – Київ : Факт : Наш час, 2006. – 284 с. : іл. – (Висока полиця).
 8. 3(4УКР)4 Ч-59 Чижевський, Д. І. Українське літературне бароко : мемуари / Д.І. Чижевський. – Київ : Обереги, 2003. – 576 с.
 9. Апанович, О. Культура козацтва: деякі аспекти розвитку культури Зпорозької Січі / О. Апанович // Українська культура. – 1991. – № 1. – С. 2–4.
 10. Євдокимова, О. М. Українське бароко («Мистецтво», 8-й клас) / О. М. Євдокимова // Мистецтво в школі: Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 9. – С. 12–15.
 11. Козирєва, Т. «Такий великий і величний» : [одним із найяскравіших представників українського мистецтва кінця XVII–XVIII ст. є Іван Руткович, а найвідомішим і найзнаменитішим його твором є іконопис Жовківської церкви Різдва Христового. Раритет перебуває в постійній експозиції Національного музею у Львові ім. А. Шептицького] / Т. Козирєва // День. – 2019. – 15–16 лют. – С. 8 : кол. іл.
 12. Коцарев, О. Повсякдення доби українського бароко : [у видавництві «Кліо» з’явилася книжка відомої російської дослідниці історії нашої країни Т. Таїрової-Яковлевої під назвою «Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини», в якій постає життя керівних, старшинських кіл нашого суспільства XVII–XVIII ст.] / Олег Коцарев // День. – 2017. – 1–2 вересня. – С. 31.
 13. Міліцина, М. Київ періоду Гетьманщини. Козацьке бароко ХVІІІ століття / М. Міліцина // Палітра педагога. – 2011. – № 5. – С. 3–5 : іл.
 14. Макаров А. Козацтво і барокко: спроба культурологічної публіцистики / А. Макаров // Дзвін. – 1991. – № 5. – С. 130–138.
 15. Маланюк, Є. Доба українського бароко / Є. Маланюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 8. – С. 27–28.
 16. Морозов, О. Миколаївський собор – унікальна пам’ятка доби «козацького бароко» / О. Морозов // Пам'ятки України: історія та культура. – 2013. – № 7. – С. 19–23 : фот.
 17. 85.103(4УКР) П 23 Певний, Б. Засуд – нищити козацьке барокко / Б. Певний // Майстри нашого мистецтва / Б. Певний. – Нью-Йорк ; Київ, 2005. – С. 231–240.
 18. Середа, М. М. Українські козацькі барокові храми / М. М. Середа, П. С. Вірченко // Мистецтво в школі. – 2014. – № 3. – С. 34–39 : ил.

Доброго дня! У нас є газета «Державний вістник» лише за 1919 рік.

 1. 3(4УКР)6 В 23 Вбивство голодом. Звичайний тоталітаризм... : хроніка видання актів СРСР та УСРР, за якими здійснювався геноцид укр. народу (трав. 1932 р. – трав. 1933 р.) / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ : [б. в.], 2013. – 28 с.
 2. 3(4УКР)62 В 38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – 2–е вид., допов. – Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 2000. – 274 с.
 3. 3(4УКР–4ВІН)622 В 49 Винокурова, Ф. Голод 1932–33, 1946–47 рр. Вінницька область : док. і матеріали / Ф. Винокурова, Р. Подкур. – Вінниця : Антекс, 1998. – 224 с.
 4. 3(4УКР)62.08 В 72 Воля, О. Мор : Книга буття України / О. Воля. – К. : Кобза, 2002. – 1151 с.
 5. 3(4УКР)62 Г 61 Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2003. – 888 с.
 6. 3(4УКР)6 Г 61 Голодомор 1932–1933 років як величезна трагедія українського народу : матер. Всеукр. наук. конф. Кив, 15 лист. 2002 р. – Київ : МАУП, 2003. – 280 с.
 7. 94(477)»1932/1933»(03) Е 64 Енциклопедія Голодомору: 1932–1933 рр. в Україні / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; вступне слово Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.
 8. 3(4УКР)6–49+63.33(4УКР)62.08 З–68 Злочин : монографія / Упоряд. П. Кардаш. – Мельбурн ; К. : Фортуна, 2003. – 555 с.
 9. 3(4УКР)6 К 63 Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ, 1932–1933 рр. / ред.: В. Васильєв, Ю. Шаповал. – Київ : Генеза, 2001. – 399 с.
 10. 3(4УКР)62+63.3(4УКР–48)+63.3(4УКР–4ВІН)62.08 М 27 Маркова, С. В. Голодомор 1932–1933 років на Поділлі : Монографія / С.. Маркова. – К. : МАУП, 2003. – 116 с.
 11. 3(4УКР)6 М 86 Моцний, А. П. Страшна правда голодомору : ( Спогади про голодомор 1932–1933 р.) / А.П. Моцний. – Львів : Дивосвіт, 2000. – 175 с.
 12. 94(477)»19» Ш 94 Штучні голоди в Україні ХХ століття : матеріали міжнар. конф., м. Київ, 16 трав. 2018 р. / Всеукр. правозахисна орг. «Меморіал» ім. В. Стуса [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2018. – 368 с.
 1. 161.2 Б 25  Барка, В. Жовтий князь : роман / В. Барка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 238 с. : портр. – (Класика української літератури).
 2. 4УКР6 Б 38  Бедзик, Ю. Д. Гіпсова лялька : роман / Ю. Д. Бедзик. – Київ : ЮГ, 2004. – 288 с.
 3. 4УКР6 Б 87  Бриних, М. Хліб із хрящами : роман / М. Бриних. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 168 с. : іл.
 4. 4УКР6я43 Г 61  Голодомор : дві п’єси / упоряд. і авт. передм. Л. З. Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с.
 5. 4УКР6 Г 75  Грабар, С. Хліб / С. Грабар // Кава меланж : кн. новел / С. Грабар. – Київ, 2009. – С. 139–145.
 6. 161.2'06 Г 97  Гуцало, Є. Голодомор. Княжа гора. Ментальність орди. Мертва зона / Є. Гуцало. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 418 с.
 7. 4УКР6 Д 65  Доляк, Н. Чорна дошка : роман / Н. Доляк. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 368 с.
 8. 4УКР6 К 30  Качуровський, І. Село в безодні : поема / І. Качуровський. – Вид. 4-е, доп. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 85 с. : іл.
 9. 4УКР6 К 43  Кирій, І. І. Голодна весна : автобіогр. повість / І. Кирій. – Київ : Молодь, 1993. – 256 с.
 10. 4УКР69 К 48  Клен, Ю. Прокліті роки / Ю. Клен // Вибране / Ю. Клен ; упоряд., авт. передм., авт. прим. Ю. Ковалів. – Київ, 1991. – С. 109–127.
 11. У2 Л 22  Лановенко, П. Невмирущий хліб : роман / П. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 344 с.
 12. 161.2’06 Л 64  Литовченко, Т. І. Книга жахіття, 1932–1938 : від війни до війни: роман / Т. Литовченко, О. Литовченко. – Харків : Фоліо, 2018. – 203 с.
 13. 4УКР6 М 15  Мак, О. Каміння під косою : повість / О. Мак. – Вид. 2-е. – Київ : Глобус, 1994. – 126 с.
 14. 3(2УК)7 М 69  Михайлюта, О. О. Ми не раби: очима публіциста / О. О. Михайлюта. – Київ : Молодь, 1990. – 160 с. : ил.
 15. 3 Н 30  Народні оповідання : [свідчення та спогади людей про голодомор 1932–1933 рр.] / упоряд. М. Зінчук. – Київ : Муз. Україна, 1993. – 96 с.
 16. 161.23’6 Н 25  Наніїв, П. Лозинова труна : документ.-біогр. повісті та оповідання / П. Наніїв. – Вінниця : Консоль, 2018. – 276 с.
 17. 4УКР6 О-79  Осьмачка, Т. С. Ротонда душогубців : повість / Т. Осьмачка. – Харків : Фоліо, 2008. – 346 с. – (Українська література).
 18. 4УКр6я43 П 37  Плач білого янгола. Твори про голодомор 1932–1933 років у Хмільницькому районі на Вінниччині : посіб. для вчителів та учнів / упоряд. В. Степанюк ; ред. та авт. вступ. сл. А. Подолинний. – Вінниця : Власюк О., 2008. – 80 с.
 19. 4УКР6 П 64  Потупейко, М. М. У лабетах смерті : роман-трагедія / М. М. Потупейко. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2003. – 560 с.
 20. 4УКР6 Р 83  Руденко, М. Д. Хрест : поема / М. Д. Руденко // Вибране : вірші та поеми (1936–2002 рр.) / М. Д. Руденко; упоряд., передм. і післямова Л. М. Талалай. – Київ, 2004. – С. 719–744.
 21. 4УКР6 Р 83  Рудий, В. Родина : поема / В. Рудий. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 124 с.
 22. 161.2'06 С 17  Самчук, У. О. Марія : роман / У. О. Самчук. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 140 с. – (Класика української літератури).
 23. 4УКР6 Т 16  Талан, С. Расколотое небо : роман / С. Талан. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 352 с.

Постать українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького І. Виговського відображено в наступних джерелах :

 1. Энциклопедия военных и морских наук / ред Леер. – Санкт-Петербург, 1885. – Т. 2. – С. 343.
 2. Encyklopedya Ogolna wiedzy ludzkiej. – Warszawa, 1877. – Т. 12. – S. 319–320.
 3. Энциклопедическій словарь / ред. М. М. Филиппов. – Санкт-Петербург, –  Т. 1. – С. 786.
 4. Orgelbranda Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. – Warszawa, 1903. – Т. 15. – S. 538.
 5. Encyklopedya Podreczna. – Warszawa, 1906. – Т. 4. – 383.
 6. Малый энциклопедический словарь. – Санкт-Петербург, 1907. – Т. 1. – С. 987.
 7. Настольная иллюстрированная энциклопедия / под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург, 1907. – Т. 1. – С. 538.

Ці книги знаходяться на зберіганні у відділ рідкісних і цінних видань.

 1. 9(4771) Г 94 Гульдманъ, В. К. Подольская губерния : опытъ географическо-статистическаго описания / [вступ. статья] В. К. Гульдмана. – Каменецъ-Подольскій : Тип. Подол. губ. правл.), 1889. – 414 с.
 2. 9(4771) А 87 Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною коммисіею для разбора древнихъ актовъ, высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-губернаторе. Ч. 5 : Переписи еврейскаго населенія въ Юго-Западномъ крае въ 1765–1791 г.г. – Киев : Тип. Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1890. – 383 с.
 3. 31 П 26 Первая Всеобщая перепись населенія Россійской имперіи, 1897 г. Вып. 32. Подольская губернія / под ред. Н. А. Тройницкого. – Изд. Центр. Стат. комитета Мин. внутр. дел. – [Б. м. : б. и., 18??]. – ХІ, 285, ІІІ с.
 4. Личков, Л. Юго-Западный край по данным переписи 1897 г. / Л. Личков // Киевская старина. – 1905. – № 9. – С. 317–366.
 5. 06 З-32 Корольова, О. Поділ Українського народу на групи дорослости по перепису 1897-го року / О. Корольова // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. VII. – Київ : [Б. в.], 1910. – С. 86–106.
 6. 31 Х 76 Хоменко, А. Населення України 1897–1927 р. р.: популярна розвідка за попередніми підсумками перепису населення 17-ХІІ 1926 р. / А. Хоменко ; ЦСУ УСРР. – Харків : [Б. и.], 1927. – 79 с. : табл.
 1. 63.3(0) І-90 Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець ХV – початок ХІХ ст.) : навч. посіб. / за наук. ред. З. А. Баран. – Київ : Знання, 2015. – 533 с.
 2. 63.3(7СПО) І–90      Історія Сполучених Штатів : нарис / ред. Г. Синкотта. – [Нью-Йорк] : Інформ. агентство США, 2002. – 406 с.
 3. 67.9(7США)+63.3(7США) А 61 Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей : Декларация независимости. Статьи Конфедерации. Конституция США : избр. ст. с прил. док. – [Б. м.], 1992. – 328 с.
 4. 63.3(7СПО) З–63 Зинн, Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней : пер. с англ. / Говард Зинн. – Москва : Весь Мир, 2006. – 880 с.
 5. 63.3(7СПО) И 23 Иванян, Э. А. История США : учеб. пособие / Э. А. Иванян. – 3–е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2008. – 571 с. : ил. – (Высшее образование).
 6. К 23 Каримский, А. М. Революция 1776 года и становление американской философии / А. М. Каримский. – Москва : Мысль, 1976. – 296 с.
 7. 63.4(7СПО) К 36 Керам, К. В. Первый американец. Загадки индейцев доколумбовой Америки / К. В. Керам. – Москва : Вече, 2005. – 384 с.
 8. 63.3(7СПО) К 66 Кормилец, А. А. Кризис двухпартийной системы США накануне и в годы гражданской войны (конец 1840–х–1865г.) / А. А. Кормилец, С. А. Поршаков. – Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1987. – 176 с.
 9. 63.3(7СПО) К 66 Коротка історія США / відпов. ред. : Джордж Клак ; укр. пер. : Ігор Прохорович . – [б. м.] : Instructional Resoures Corporation (IRC), [2009?]. – 66 с.
 10. 63.3(7СПО) Т 42 Тіндалл, Д.  Б. Історія Америки / Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; пер. з англ.: Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – 6-е вид. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.
 11. 63.3(7СПО) У 52 Уманский, П. Б. Американская революция XVIII века в буржуазной историографии США (конец XVIII–60-е гг. XX в.) / П. Б. Уманский. – Казань : Изд-во Казанского ун–та, 1988. – 184 с.
 12. 63.3(7СПО) У 93 Ушаков, В. А. Американский лоялизм. Консервативное движение и идеология в США в 1760–1780-е годы / В. А. Ушаков. – Ленинград : Наука, 1989. – 223 с.
 13. Заваліна, О. Л. День незалежності Сполучених Штатів Америки (4 липня) : до 225- річчя від дня проголошення Американської Декларації Незалежності (1776) / О.Л.Заваліна // Календар знаменних і пам'ятних дат'2001. ІІІ кв. – 2001. – Вип. 3. – С. 20–22.
 14. Кіт, С. Так постали Сполучені штати : рівно 240 років тому американці створили свою державу / Симон Кіт // Історія+. – 2016. – Липень, № 7. – С. 10–11.
 15. Стецишин, О. Техас. Історія сепаратистів : 170 років років тому зі складу США відійшла величезна бунтівна територія – земля рабовласників і ковбоїв / О. Стецишин // Історія+. – 2016. – Березень, № 3. – С. 11.
 16. Супоницкая, И. Посол Нового Света в Старом : Бенджамин Франклин создал моральный кодекс американского общества / Ирина Супоницкая // История. – 2003. – Октябрь, № 42. – С. 18–23.
 17. Тищик, Б. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. : (до 240-річчя проголошення) / Б. Тищик, М. Сирко // Право України. – 2016. – № 4. – С. 157–166.
 18. Трояновская, М. О. США и суверенные республики Нового Света (конец XVIII – первая четверть XIX века) / М. О. Трояновская // Новая и новейшая история. – 2011. – № 6. – С. 48–66.
 19. Язьков, Е. Ф. Обобщающее исследование политической истории США XVII–XX вв. / Е.Ф.Язьков // Новая и новейшая история. – 2002. – № 2. – С. 175–182.
 20. Яригін, А. Створення та прийняття Конституції США в 1787–1789 роках: формування політико-правових принципів та ідеалів / А. Яригін // Зовнішні справи. – 2016. – № 7. – С. 28–31.
 1. 3(4УКР) В 48 Галамай, О. М. Реалізація політики відокремлення церкви від держави у 20-х роках ХХ століття на Поділлі : збірка наукових праць / О.М.Галамай // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2001. – Вип. 3.– С.81–84.
 2. 3(4УКР) У 45 Григоренко, О. З історії становища релігійного життя польської національної меншини на Поділлі / О. Григоренко // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2012. – С. 156–168.
 3. 3(4УКР) В 48 Зінько, Ю. А. Державно-церковні відносини у 20-х роках ХХ ст. на Поділлі у документах державного архіву Вінницької області / Ю.А. Зінько // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2003. – Вип. 6. – С. 270–273.
 4. 3(4УКР) П 44 Зінько, Ю. А. Релігійна ситуація на Вінниччині у 20-х – 30-х роках ХХ ст. / Ю. А. Зінько, О. В Зінько // Поділля у контексті української історії : Матеріали Всеукраїнської конференції 29–30 листопада 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 229–232.
 5. 3(4УКР) В 48 Іскра, С. І. Католицькі згромадження середньовічного Поділля у дослідженнях польських істориків : [Про останні десятиліття ХХ ст.] / С.І. Іскра // Наукові записки ВДПУ імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. . – 2006. – Вип. Х. – С. 338 – 341.
 6. 3(4УКР-4ВІН) М 65 Колесник, В. Польська мемуаристика як джерело з історії міст і иістечок Поділля в 1793–1920 рр. / Вікторія Колесник // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнавчий музей. – Вінниця, 2016. – С. 108–129.
 7. 3(4УКР) У 45 Косаківський, В. З історії костелу у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі / В. Косаківський // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2012. – С. 153–156.
 8. 3(4УКР) В 48 Лойко, О. О. Релігійне життя на Поділлі : збірка наукових праць / О.О.Лойко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2002. – Вип. 4.– С.91–94.
 9. Петров, Л. Католицька Немирівщина : [історія нашого краю] / Леонід Петров // Прибузькі новини. – 2018. – 9 лютого. – С. 9.
 10. Росовський, В. Історія костьолу в Браїлові : [про історію будівництва, розвиток католицького храму в Браїлові Жмеринського району] р] / В. Росовський // Римо-католицька громада в Жмеринці на Поділлі: історія заснування костьолу і парафії св. Олексія / В. Росовський. – Люблін, 2010. – Розд. 2, ч. 1. – С. 49–59.
 11. Слотюк, П. В. Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ–ХХ ст.) : до питання зміни конфесійної належності / П. В. Слотюк // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 79–82.
 12. Спасова, Л. Що маємо – не бережемо, а втративши – плачемо : [з історії католицького костелу селища Теплик] / Л. Спасова // Вісті Тепличчини. – 2008. – 2 вересня. – С. 2.
 13. 3(4УКР) В 48 Харитонова, І. В. Історичні центри духовного життя міста Бара / І. В. Харитонова // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – Вип. ХІХ. – С. 104–116.
 14. 3(4УКР) П 44 Якимів, Е. Діяльність католицьких орденів на Поділлі / Е. Якимів // Поділля у контексті української історії : Матеріали Всеукраїнської конференції 29–30 листопада 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 101–104.

Добрий день. В бібліотеці є потрібне вам видання: 

63.3(4НІМ)63 П 38 Пленков, О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера  : (очерк истории и идеологии) / О.Ю. Пленков. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 480 с. : фото. – (Секретные материалы).

 1. 3(0)6я73 Г 13 Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. : підруч. для студ. вузів / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Київ : Слово, 2003. – 472 с.
 2. 3(0)6 Д 42 Джонсон, П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. В 2 ч. Ч. 1 / П. Джонсон. – Москва : Анубис : ВИЛАД, 1995. – 527 с.
 1. 9(И)7 Н 64 Нікольников, Г. Л. Нариси з новітньої історії / Г. Л. Нікольников. – Київ : Рад. шк., 1970. – 296 с.
 2. 9(И)7 Н 73 Новітня історія країн Західної Європи і Америки, 1918–1939 рр. : навч. посіб. для держ. ун-тів та пед. ін-тів. Т. 1 / АН СРСР, ін-т історії ; відп. ред. М. І. Саморуков. – Київ : Рад. шк., 1962. – 564 с.
 3. 63.3(0)5 П 12 Павлович, М. П. Мировая война 1914–1918 гг. и грядущие войны / М. П. Павлович. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 344 с.
 4. 87.2 А 43 Панафідін, І. О. Справедливість і війна: проблема поєднаня / І. О. Панафідін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг : КНУ, 2012. – Вип.13. – С. 161–172.
 5. 63.3(0)6 П 32 Пивовар, С. Ф. Всесвітня історія. Новітній період.1900–1945 р. : посібник / С. Ф. Пивовар, А. Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах. – Київ : Академія, 1998. – 384 с.
 6. 63.3(4) С 41 Сич, О. І. Історія західного суспільства в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) : навч. посіб. / О. Сич. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 320 с. : іл.
 7. 66.4 Я 47 Яковлев, Н. Н. Война и мир по-американски. Традиции милитаризма в США / Н. Н. Яковлев. – Москва : Педагогика, 1989. – 128 с.
 8. Патриляк, І. Історичні та ідеологічні передумови мілітаризації ОУН. Військово-політичні питання в програмних документах єдиної ОУН та ОУН(Б) / І. Патриляк  // Молода нація. – 2000. – № 1. – С. 74–95.
 9. Слівінська, А. Ф. Ідейно-теоретичні засади пацифізму як суспільно-політичного руху: історичний контекст / А. Ф. Слівінська // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 113. – С. 232–238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_61
 10. Широкова-Мурараш, О. Г. Роль пацифізму у нормативному закріпленні відмови від війни як способу вирішення міжнародних конфліктів та незастосування сили / О. Г. Широкова-Мурараш, Н. С. Кельбас // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 1. – С. 24–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_1_7 
 1. 3(4УКР)46 Г 70 Горобець, В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни / Віктор Горобець. – Київ : Кріон, 2009. – 204 с.
 2. 3(4)4 К 54 Князі Радзивіли / відп. ред. Юлія Ференцева ; пер.: В. Журби, Н. Потапенкової. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 272 с. : кол. фот.
 3. 3(4ЛИТ) Н 82 Норкус, З. Непроголошена імперія. Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій : монографія / Зенонас Норкус ; пер. з лит. Петро Білинський ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2016. – 440 с.
 4. 3(4УКР-48)4 С 41 Сіцінський, Ю. Поділля під владою Литви / Юхим Сіцінський ; упоряд. : Дмитро Ващук, Мирослав Мошак. – Кам’янець-Подільський : Медобори 2006, 2009. – 160 с.
 5. 3(4ЛИТ) С 78 Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. / ред. С. В. Ківалов, П.П. Музиченко, А. Паньков. – Одеса : Юридична література, 2002–2004. – 3 т.
 6. 3(4УКР)4 У 45 Україна: литовська доба, 1320–1569 / Б. Черкас [та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 176 с.
 7. 3(4УКР) Є 91 Єфименко, О. Південна Русь як частина великого князівства Литовського / О. Єфименко // Історія України та її народу. – 1992. – С. 32–73.
 8. Войтенко, В. Литовський епізод нашої історії / Володимир Войтенко // Слово Просвіти. – 2013. – 26–31 груд. – С. 5.
 9. 3 (4) Р 90 Кириченко, К. Історія Великого князівства Литовського в українській історіографії 1991–2003/4: основні тенденції / Катерина Кириченко // Ruthenica / Національна Академія Наук України, Інститут історії України. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 215–229.
 10. 4 Г 47 Клеймьонова, О. О. Литовська експансія в українські землі: історіографічний і політичний аспект / О. О. Клеймьонова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип. 46. – С. 207–211.
 11. Липатов, А. Великое княжество Литовское: исторический феномен симбиоза этнических культур. / А. Липатов // Вопросы философии. – 2003. – № 11. – С. 59–68.
 12. Мойсієнко, В. М. Про національний статус «руської мови» в часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої / В. М. Мойсієнко // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 67–82.
 13. Олійник, О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу / О. Олійник // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 1. – С. 12–21.
 14. Півторак, Г. П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам’яток / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 2005. – № 3/4. – С. 80–84.
 15. Поліщук, В. В. Городенська гілка князів Масальських на Волині у ХVІ ст. (Руська титулована знать Великого князівства Литовського у структурі шляхетного землеволодіння) / В. В. Поліщук // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 4–16.
 16. Стороженко, І. Українське прикордоння кінця ХІV – середини ХVІІ ст. / Іван Стороженко // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 30 – 37.
 17. Шабульдо, Ф. М. Включення Київського князявства до складу Литовської держави у другій половині XIV ст. / Ф. М. Шабульдо // Український історичний журнал. – 1973. – № 6. – С. 79–88.
 18. Шевченко, Н. В. Білорусько-Литовська держава: нові концептуальні засади сучасної білоруської історіографії / Н. В. Шевченко // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 55–67.

Шановний користувач.

Повідомляємо Вам, що у фонді відділу краєзнавства не виявлено інформації за вашим запитом. Радимо Вам звернутися до Державного архіву Вінницької області, а також до архіву та музею м. Погребище.

Шановний користувач!

З книгою:

9(4771) П 44 Подолия : ист. описание / издано при МВД П. Н. Батюшковым ; сост. Н. И. Петров. – С.-Петербург [Санкт-Петербург] : Тип. Высочайше утв. т-ва «Обществ. Польза», 1891. – 264 с. : ил., карты.

Ви можете ознайомитися у відділі рідкісних і цінних видань Бібліотеки.

 1. 91 А 22 Австро-Венгрія : (изъ Военной Энциклопедіи). – Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. – 26 с. : карты, ил.
 2. 9(И)7 B30 Batowski, Henryk. Rozpad Austro-Wegier 1914–1918 / H. Batowski. – 2-ге вид., випр. і допов. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 390 с. : портр.
 3. 63.3(0)5 К38 Киган, Д. Первая мировая война : пер. с англ. / Д. Киган. – Москва : АСТ, 2002. – 576 с.
 4. 63.3(0)5 О-79 Оськин, М. В. История Первой мировой войны / М. В. Оськин. – Москва : Вече, 2014. – 496 с. : фот.
 5. 63.3(0)5 П 26 Первая мировая война : пролог ХХ века / ред. В. Л. Мальков. – Москва : Наука, 1999. – 698 с.
 6. 9(И032 Р.82 Рубинштейн, Е. И. Крушение Австро-Венгерской монархи / Е. И. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1963. – 428 с.
 7. 63.3(4АВТ)5 Т 30 Тейлор, А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918 : історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж. П. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 260 с.
 8. 63.3(4АВТ)5 Ч-49 Черников, И. И. Гибель империи : монографія / Иван Иванович Черников. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 640 с. : ил.
 9. Коритко, Л. Характеристика трудових відносин в праві Австро-Угорщини ХІХ– поч. ХХ ст. / Л. Коритко // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 61–65.
 10. Пресняков, А. З. Проблема будущего Австро-Венгрии в оценках французской интеллектуальной и политической элиты (январь–март 1918 г.) / А. З. Пресняков // Вестн. Москов. ун-та. Серия 8, История. – 2013. – № 6. – С. 51–63.
 11. Тлущак, Ю. М. Податковий апарат монархії Габсбургів / Ю. М. Тлущак // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2006. – № 4. – С. 33–37.
 1. 9(С)11 К 17 Каллістов, Д. П. Північне Причорномор'я в античну епоху : пер. з рос. / Д. П. Каллістов ; за ред. М. О. Машкіна. – Київ : Рад. шк., 1953. – 176 с. : мал. – (Бібліотека учителя).
 2. 63.3(4УКР)2 К 82 Крижицький, С. Д. Античні держави Північного Причорномор'я : монографія / С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.
 3. Зубар, В. М. Нова епітафія римського легіонера з Ольвії / В. М. Зубар // Археологія. – 2002. – № 2 . – С. 102–109.
 4. Козленко, Р. О. Надгробок римського легіонера Гая Валерія Віктора з Ольвії / Р. О. Козленко // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2018. – № 3. – С. 91–99.
 5. Козленко, Р. О. Римські форти на території Ольвійської держави / Р. О. Козленко // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2016. – № 2. – С. 78–87.
 6. Смешко, І. Європейська цивілізація та історичні сліди її фундаменту на території сучасної України / Ігор Смешко // День. – 2013. – 22–23 листоп. – С. 6 ; 27 листоп. – С. 9.
 7. Хмелевський, Д. М. Північна оборонна лінія римської цитаделі в Ольвії / Д. М. Хмелевський // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2018. – № 4. – С. 95–105.

Середня освіта на Поділлі друга половина 19 – початок 20 ст.

1Балабуст, Н. Ю. Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. Ю. Балабуст // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 18–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_5. – Назва з екрана.

2. Богатчук, С. С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. / С. С. Богатчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 127, № 12. – С. 19–22.

3Вітюк, О. О. Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918–1920 рр. / О. О. Вітюк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 69–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_9. – Назва з екрана.

4. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Церковнопарафіяльні школи на Поділлі в другій половині XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 34–36.

5. 63.3 (4УКР) В48 Вороліс, М. Г. Особливості навчання і виховання учнів у середніх закладах Поділля в XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 244–248.

6. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

7. 63.3(4УКР) В 53 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. : [статистичні дані] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Вісн. ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 63–64.

8. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, О. М. Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в ХІХ столітті / О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 106–110.

9. 63.3(0) В 48 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 187–189.

10. 63.3(4УКР-4ВІН) В 48 Димніч, О. Соціальне становище вчителів середніх шкіл Поділля кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / О. Димніч // Вінниччина: історія і сучасність : до 70-річчя створення Вінниц. обл.: матеріали обл. іст.-краєзнав. конф. «Вінниччина очима молодих істориків» / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Студ. наук. т-во іст. ф-ту. – Вінниця, 2002. – С. 121–125.

11. 74 С 91 Зузяк, Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. університет ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 44. – С. 170–174.

12. Капшук, Ю. С. Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. С. Капшук. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 32–37.

13. 74 В 48 Кошолап, О. Ф. Польська школа на території Поділля в 1917–1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 420–424.

14. 74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Калитко, С. Л. Початкова і середня освіта на Поділлі у 1917 - навесні 1918 рр. за спогадами В. Приходька / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 1 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 91–103.

15. Кошель, О. М. Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. М. Кошель // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Серія : Історія. – 2004. – Вип. 7. – С. 111–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_7_24. – Назва з екрана.

16Опря, Б. О. Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) / Б. О. Опря, І. А. Опря // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 81–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_57 – Назва з екрана.

17Ящук, І. П. Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи / І. П. Ящук // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 29. – С. 210–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_29_29. – Назва з екрана.

Центральні газети

Вісті (Известия) ВУЦВК 1923 – 1925

Комуніст (ЦК КПУ) 1923 – 1925

Красная Армия 1922

Культура і побут 1924 – 1925

Література, наука, мистецтво 1923 – 1924

Правда 1923 – 1925

Украинский экономист 1925

Місцеві газети

Вісти 1922 1.01 – 21.06

Известия (орган Подольського губернського коммитета Ком. Партии) 1922 січень – вересень ; 1923 січень – квітень

Молоде село 1924 січень

Молодий незаможник 1922 лютий ; 1923 січень

Рабоче-крестьянская газета 1923 квітень – грудень ; 1924 січень – березень

Червоне село 1923 січень – грудень ; 1924 січень

Червоний кордон 1924 жовтень – грудень ; 1925 січень – вересень