Етнографія

Поділитися:
  1. 65 Е 88  Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і

  національний контекст : матеріали II Міжнар. конгр., 16–18 жовт. 2013 р., м. Полтава : зб. наук. пр. Кн. 1. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – 544 с.

  1. 65 С 76  Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 жовт. 2010 р., м. Полтава: зб. наук. пр. Кн. 1 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : Полтав. літератор, 2012. – 424 с.
  2. Гуцан, Л. Етнодизайн українських трудових традицій і звичаїв / Л. Гуцан // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С. 18–19.
  3. Сніжко, В. В. Етнодизайн як українська світоглядна структура / В. В. Сніжко // Наука і суспільство. – 2011. –№ 3/4. – С. 30–36.
  4. Срібна, Ю. Використання елементів етнодизайну в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів технологій / Ю. Срібна // Вища шк. – 2018. – № 12. – С. 51–59.