Етнографія

Поділитися:
 1. 52(4УКР) В 75 Воропай, О. Звичаї нашого народу: етнограф. нарис / Олекса Воропай. – Київ : ВЕНТУРІ, 2009. – 432 с.
 2. 3(2УК)4 Я 22 Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків. У 3 т. Т. 1. / Д. І. Яворницький ; з рос. пер. І. Сварник. – Львів : Світ, 990. – 319 с. : іл.
 3. Кривоший, О. Вуса, чуприна і козацька мода / О. Кривоший // Військо України. – 2012. – № 10. – С. 40–43.
 4. Марочкин, В. Козаки – важлива верства міського населення / В. Марочкин // Українська культура. – 2001. – № 8. – С. 36–37.
 5. Толочко, М. Козаки і козацтво : урок-подорож «Мандрівка в козацькі часи» (5 кл.) / М. Толочко // Історія в школі. – 2000. – № 10. – С. 34–41.
 6. Шелест, Ю. Звідки росте «оселедець» ? / Ю. Шелест // Старожитності. – 1993. – № 15/16. – С. 11–12 ; Старожитності. – 1993. – № 17/18. – С. 12–13.
 1. Воропай, О. Звичаї українського народу / О. Воропай. – Київ : Школа, 2006. – 384 с.
 2. Поділля : іст.-етногр. дослідж. / ред. А. П. Пономарьов. – Київ : Доля, 1994. – 504 с. : іл.
 3. Народна культура Поділля в контексті національного виховання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. / ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : [б. в.], 2004. – 400 с.
 4. Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. круглого столу (до 20-річчя народознавчого центру), 17 верес. 2013 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 170 с. : іл.
 5. Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи : матеріали другого наук.-практ. круглого столу, 23 жовт. 2014 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, Секція етнології кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 158 с. : іл.
 6. Культура і побут населення України : навч. посіб. / В.І Наулко ; Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Київ : Либідь, 1993. – 232 с. : кол. іл.
 7. Борисенко, В. К. Культура повсякдення села Хижинці (1950-1960-і рр.) / В. К. Борисенко ; наук. ред. М. В. Гримич. – Київ : Дуліби, 2014. – 144 с. : фот. – (XX століття крізь шпарини пам'яті).
 8. Подільський Святвечір. Багата кутя : альбом / Вінниц. обл. краєзнавчий музей ; авт. упоряд. О. Бродзь. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 108 с. : кольор. фот.
 9. Новорічно-різдвяна пісенність та обрядова традиція зими на Східному Поділлі / А. Сторожук ; Вінниц. обл. центр нар. творчості. – Вінниця : Консоль, 2018. – 346 с.
 10. Ткаченко, В. Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля / Виктор Ткаченко, Мария Юрийчук. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 246 с.
 11. Танцюра, Г. Т. Весілля в селі Зятківцях : монографія / Г. Т. Танцюра ; упоряд.: Л. О. Єфремова, М. К. Дмитренко. – Київ : Ред. часопису «Народознавство», 1998. – 404 с. – (Бібліотека часопису «Народознавство»).

 

***

 1. Антонюк, О. Із історії народних звичаїв на Україні : народні звичаї на Жмеринщині / О. Антонюк // Без минулого немає майбутнього : із історії м. Жмеринка / Олег Антонюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – С. 196–198 : фот.
 2. Гуменюк О. «Ехо минулого в рецептах бабусі» : [у Ксаверівці відсвяткували подвійне свято – традиційної для України Масниці та Жирного четверга – польського свята] / Олена Гуменюк О. // Подільська зоря. – 2016. – 15 лют. – С. 3 : фот.
 3. Остапчук, С. Свято води й вогню Івана Купала : [про свято Івана Купала у с. Прибузьке Вінницького району] / С. Остапчук // Поділ. зоря. – 2014. – 10 липня. – С. 4 : фот.
 4. Пірус, Т. П. Солярна символіка на писанках села Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області : [про писанкарство в селі Рахни-Лісові Шаргородського району] / Т. П. Пірус // Поділля у контексті української історії : Матеріали Всеукраїнської конференції 29-30 листопада 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 84–88 : іл.
 5. Ющенко, Л. Щедра кутя. Новий рік : [про святкування новорічно-різдвяних свят за народними звичаями в Бершадському районі] / Л. Ющенко // Бершад. край. – 2014. – 17 січ : фот.

Підготувала С. Коваль

  1. 65 Е 88  Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і

  національний контекст : матеріали II Міжнар. конгр., 16–18 жовт. 2013 р., м. Полтава : зб. наук. пр. Кн. 1. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – 544 с.

  1. 65 С 76  Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 жовт. 2010 р., м. Полтава: зб. наук. пр. Кн. 1 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : Полтав. літератор, 2012. – 424 с.
  2. Гуцан, Л. Етнодизайн українських трудових традицій і звичаїв / Л. Гуцан // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С. 18–19.
  3. Сніжко, В. В. Етнодизайн як українська світоглядна структура / В. В. Сніжко // Наука і суспільство. – 2011. –№ 3/4. – С. 30–36.
  4. Срібна, Ю. Використання елементів етнодизайну в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів технологій / Ю. Срібна // Вища шк. – 2018. – № 12. – С. 51–59.

Етнографія