Економіка. Управління. Фінанси

Поділитися:
 1. 39 Е 74 Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Н. Ермолова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 403 с.
 2. 973.202 Ф 53 Филина, О. Facebook – эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, который собрал более 10 миллионов лайков : кн.-тренинг / О. Филина. – Москва : Эксмо, 2015. – 256 с.
 3. 973.202 Ш 87 Штайншаден, Я. Социальная сеть. Феномен Facebook / Я. Штайншаден ; пер. с нем. Н. Фрейман. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 224 с.
 4. 1 Щ 61 Щербаков, С. А. Таргетированная реклама в социальных сетях: точно в яблочко. Получайте больше клиентов из Facebook и Instagram / С. Щербаков. – Харьков : Фолио, 2018. – 252 с.
 5. Вороненко, І. В. Моделювання динаміки соціальних мереж на прикладі Facebook / І. В. Вороненко, А. В. Скрипник, Є. О. Клименко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – – № 3. – С. 93–102.
 6. Ларина, О. Facebook: без паники / О. Ларина // Отельер-ресторатор. – – № 1. – С. 66–67.
 1. 973 А 36 Айзексон, В. Стів Джобс : біографія засновника компанії Apple : пер. з англ. / Волтер Айзексон. – Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с.
 2. 005 Б 87 Брабандер, Л. Думай поза шаблонами: інноваційна парадигма креативності в бізнесі / Люк Брабандер, Алан Айні ; пер. з англ. Тетяни Семігіної. – Київ : Форс Україна, 2017. – 362 с.
 3. 050.214 Б 87 Бренсон, Р. Шлях Virgin. Як слухати, сприймати, сміятися та спонукати : пер. з англ. / Річард Бренсон. – Київ : Країна Мрій, 2015. – 352 с.
 4. 5 В 75 Ворона, Т. В. Стартап на мільйон. Як українці заробляють статки на технологіях / Тімур Ворона ; пер. з рос. Галини Сологуб. – Харків : Віват, 2017. – 223 с.
 5. 005 Г 47 Гільбо, К. Стартап на $ 100. Як перетворити хобі на бізнес / Кріс Гільбо ; пер. з англ. Антоніни Ящук. – Київ : Наш Формат, 2017. – 261 с.
 6. 658 К 18 Кампрад, І. Історія ІКЕА. Бренд, що закохав у себе світ / Інгвар Кампрад, Бертіл Торекул ; пер. з англ. Оксани Кацанівської. – Київ : Наш Формат, 2018. – 312 с.
 7. 050 К 38 Кібік, О. М. Теорія бізнесу : навч. посіб. / Ольга Кібік, Катерина Белоус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Алерта, 2017. – 254 с.
 8. 005 К 60 Коллінз, Д. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші - ні / Джим Коллінз ; пер. з англ. Оксани Савчин. – Київ : Наш Формат, 2017. – 364 с.
 9. 005 К 60 Коллінз, Д. Величні за власним вибором. Невідомість, безлад та успіх - чому деякі процвітають усупереч всьому / Джим Коллінз, Мортен Т. Хансен ; пер. з англ. Владлена Заборова. – Київ : Наш Формат, 2016. – 361 с.
 10. 005 К 49 Кличко, В. Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі / Володимир Кличко, Штефані Білен ; пер. з нім. Євгенії Кузнєцової. – Київ : Наш Формат, 2018. – 199 с.
 11. 658 К 82 Криворучко, С. В. Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів / Сергій Криворучко. – Київ : ЛАТ&К, 2018. – 463 с.
 12. 9(4РОС)09 Л 81Лошкарев, В. Бизнес с нуля. Советы практика / Василий Лошкарев. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 288 с.
 13. 316 Р 76 Росс, А. Індустрії майбутнього / Алек Росс ; пер. з англ. Наталії Кошманенко. – Київ : Наш Формат, 2017. – 319 с.
 14. 050 Т 40 Тіль, П. Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; упоряд. Блейк Мастерс ; пер. з англ. Романа Обухіва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 224 с.
 15. 005 Т65 Трамп, Д. Трамп: мистецтво укладати угоди / Дональд Трамп, Тоні Шварц ; пер. з англ. Є. Сагайдака. – Київ : КМ-Букс, 2017. – 302 с.
 16. 005 Т 66 Трейсі, Б. Як керують найкращі / Брайан Трейсі ; пер. з англ. Романа Клочка. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 207 с
 17. 658 Ш 95 Шульц, Г. Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави... / Говард Шульц, Джоан Гордон ; пер. з англ.: Оксана Кацанівська, Олександра Асташова. – Київ : Наш Формат, 2017. – 403 с.
 18. Долина, Наталія. Успіх вимагає нових правил: Джордж Сорос / Наталія Долина // Фінансовий контроль. – 2013. – № 2. – С. 69–61.
 19. Пузайчереда, Л. М. Формула успіху дропшипінг-бізнесу / Л. М. Пузайчереда // Економіка в школах України. – 2018. – № 4. – С. 34–38.
 1. 050.2 В 65 Войнаренко, М. П. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. П. Войнаренко, О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 496 с.
 2. 050.2 К 46 Киш, Л. М. Інформаційні системи і технології управління організацією : навч. посіб. / Л. М. Киш, О. В. Клочко, Н. А. Потапова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вінницька газета, 2015. – 320 с.
 3. 9(4УКР)29 П 19 Пастухова, В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність : монографія / В.В. Пастухова. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 302 с.
 4. 29 П 76 Примак, Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : монографія / Т.О.Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383 с.
 5. 050.24 Р 18 Райко, Д. В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація : монографія / Д. В. Райко. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 632 с.
 6. Шушура, О. М. Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством / О. М. Шушура // Зв'язок : Загальногалузевий науково-виробничий журн. – 2018. – № 5. – С. 25-30.
 7. 9(4УКР) C91 Деревяга, П. И. Информационные технологии управления предприятием как фактор конкурентоспособности / П. И. Деревяга // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф. 1 березня, Вінниця. – 2013. –С. 232-234.
 8. Присяжнюк, Ю. В. Необхідність застосування інформаційних систем та технологій в діяльності підприємств / Ю. В. Присяжнюк, В. В. Боковець // Управлінські та фінансові аспекти сучасної економіки – 2012 : матеріали регіональної  нормативно-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. – 2012. – С. 143–144.
 9. Шаповал, О. Ф. Управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві / О. Ф. Шаповал, Л. О. Коннова  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 147–150.
 10. Щербак, А. М. Особливості інформаційного управління та інформаційних процесів на промисловому підприємстві / А. М. Щербак // Економіка розвитку. – 2014. – № 4. – С. 121–124.
 1. 9(4РОС)26 А 65 Андрианов, В. Д. Инфляция: причины возникновения и методы регулирования / Владимир Дмитриевич Андрианов. – Москва : Экономика, 2010. – 184 с.
 2. 336 Г 13 Гадецька, С. В. Фінансова математика : навч. посіб. / С. В. Гадецька, Г. О. Савченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 214 с.
 3. 9(4УКР)26 Г 85 Гриньова, В. М. Гроші і кредит : підруч. для студ. вузів / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 312 с.
 4. 01 К 17 Калініченко, О. В. Макроекономіка. Практикум : навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 656 с.
 5. 9(4УКР)26 К 61 Колодізєв, О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 615 с.
 6. 330 К 69 Корсікова, Н. М. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Корсікова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 240 с.
 7. 01 К 69 Корсікова, Н. М. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Корсікова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 240 с.
 8. 336 К 84 Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. В. Круш, О. В. Клименко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ЦУЛ, 2018. – 288 с.
 9. 9(4УКР)26 К 84 Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш, О. В. Клименко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ЦУЛ, 2010. – 288 с.
 10. 7 Р 35 Р. Рендал. Сучасна теорія грошей = Modern Money Theory : пер. з англ. / Рендал Рей. – Київ : Наш формат, 2017. – 480 с.
 11. 26 С 40 Сисоєва, Л. Ю. Гроші і кредит: у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Ю. Сисоєва, К. Ф. Черкашина. – Суми : Університетська книга, 2016. – 245 с.
 12. Бардась, В. Флуктуація фінансового ринку України зростає / Вадим Бардась // Економіст. – 2018. – № 9. – С. 12-13.
 13. Козюк, В. Таргетери і не-таргетери інфляції у багатих на ресурси економіках: чи є між ними структурні відмінності / Віктор Козюк // Банківська справа. – 2018. – № 3/4. – С. 3-21.
 14. Кульпінський, С. В. Удосконалення підходів до визначення облікової ставки центробанку в умовах інвестиційного витіснення / С. В. Кульпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 4. – С. 32-38.
 15. Матківська, Т. Я. Тлумачення поняття „грошові потоки” та їх класифікація / Тетяна Ярославівна Матківська, Оксана Василівна Попович // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 5. – С. 23-27.

«Економічна безпека підприємства та напрямки підвищення її рівня»

 1. 2 А 39 Акімова, Л. М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова ; МАУП. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 324 с.
 2. 9(4УКР)26 В 58 Власюк, О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 432 с.
 3. 43 Е 45 Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій : монографія / С. В. Козловський [та ін.] ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Твори, 2019. – 272 с.
 4. 9(4УКР) Е 45 Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18-20 трав. / упоряд. А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016.
 5. 2 Р 59 Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 376 с.
 6. 658 П 87 Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Птащенко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 7. 658 І-23 Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 256 с.
 8. 9(4УКР)26 65.29 С 89 Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие для студ. вузов / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271 с.
 9. Башинська, І. О. Вплив сучасних тенденцій розвитку світової промисловості на економічну безпеку підприємства / І. О. Башинська, Г. І. Гомонюк // Економіка. Фінанси. Право. – – № 2. – С. 4–6.
 10. Берсенева, А. О. Адаптивна система економічної безпеки підприємства / А. О. Берсенева, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Укр. – – № 3. – С. 65–70.
 11. Білик, В. В. Основні підходи до оцінки ефективності системи економічної безпеки підприємств / В. В. Білик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. пит. науки і практики. – – № 10. – С. 7–19.
 12. Блакита, Г. В. Економічна безпека приватних підприємств / Г. В. Блакита, В. В. Мельник, О. А. Пурденко // Економіка України. – – № 9. – С. 60–73.
 13. Бондаренко-Берегович, В. В. Підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства / В. В. Бондаренко-Берегович // Економіка. Фінанси. Право. – – № 6. – С. 16–19.
 14. Голяш, І. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи / І. Голяш, Н. Галушка // Журн. європ. економіки. – – Т. 7, № 4. – С. 412 – 423.
 15. Данілова, Е. І. Програмно-цільовий підхід до формування системи економічної безпеки підприємства / Е. І. Данілова // Економіка. Фінанси. Право. – – № 7. – С. 10–15.
 16. Мельник, С. І. Система управління фінансовою безпекою підприємства / С. І. Мельник // Формування ринкових відносин в Укр. – – № 3. – С. 76–82.
 17. Сахно, А. А. Шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства / А. А. Сахно, О. О. Гриб // Вісн. наук. дослідж.: актуальні регіональні пробл. економіки, права, упр. і соц. сфери. – – № 22. – С. 27–32.
 18. Шмалій, Л. В. Економічна безпека підприємства: сучасні проблеми забезпечення / Л. В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – – № 1. – С. 123–129.

Рубрика                        Економіка. Управління. Фінанси

 1. 050.214 И 60 Инджиев, А. А. Создавай и властвуй. Уникальные истории успеха / А. А. Инджиев. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. – 251 с.
 2. 658 К 18 Кампрад, І. Історія IKEA. Бренд, що закохав у себе світ = The IKEA Story / Інґвар Кампрад, Бертіл Торекул ; пер. з англ. О. Кацанівська. – Київ : Наш формат, 2018. – 312 с.
 3. 973.26 П 87 Пташинский, В. С. Проектируем интерьер сами. Sweet Home 3D, FloorPlan 3D, Google SketchUp и IKEA Home Planner / Владимир Пташинский. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 224 с.

 

 1. 52 Г 70 Горчакова, В. Г. Психология создания персонального бренда : учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. Горчакова. – Москва : Дело и Сервис, 2010. – 336 с.
 2. 59 Г 55 Глушаков, В. Е. Психология корпоративного управления / В. Е. Глушаков. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 175 с.
 3. 050.214 Д 40 Джексон, Т. Хосин канри: как заставить стратегию работать / Томас Джексон ; пер. с англ. : О. Синицыной. – Москва : Ин-т комплексных стратегических исследований, 2008. – 248 с.
 4. 4 Л 18 Лайоннет, А. Великолепный лайф-коучинг: 10 вдохновенных шагов к изменению жизни : пер. с англ. / Анни Лайоннет. – Санкт Петербург : Весь, 2011. – 128 с.
 5. 5 М 13 Маданес, И. От застоя к росту. Как раскрыть и развить в себе потенциал бизнес-лидер / Иехезкель Маданес, Рут Маданес ; с предисл. Ицхака Калдерона Адизеса ; пер. с англ. Александры Дворянчиковой. - Москва : Манн, Иванов и Фарбер, 2015. – 240 с.
 6. 37 Л 13 Лаврова, О. В. Любовь в эпоху постмодерна. Ad hoc коучинг о людях "До востребования" / О. В. Лаврова. – Москва : Дело и Сервис, 2010. – 448 с.
 7. 050.214 М 80 Морозов, В. В. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) / В. В. Морозов, А. М. Чередніченко, Т. І. Шпильова ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2009. – 464 с.
 8. 42 П 18 Парабеллум, А. А. Инфобизнес. Зарабатываем на продаже информации / А. А. Парабеллум, Н. С. Мрочковский. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с.
 9. 050.214+88.59 П 33 Пирсон, Б. Краткий курс МВА : практ. рук. по развитию ключевых навыков управления / Б Пирсон, Н. Томас; Пер. с англ. А. Куницын, М. Шалунов. – 3-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 338 с.
 10. 050.214 Р 17 Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / Светлана Иванова [и др.]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 278 с.
 11. 050.214 С 21 Сафронова, Н. Л. Бизнес-консультирование: содержание, технологии, приемы и особенности / Н. Л. Сафронова. – Санкт Петербург: Речь, 2011. – 159 с.
 12. 29 Т 19 Тарасенко, В. В. Книга бизнес-перемен: 64 стратегемы / В.В. Тарасенко. – Москва : Генезис, 2006. – 324 с.
 13. 4 Т 56 Томашек, Н. Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании : пер. с нем. / Нино Томашек. – 2-е изд., испр., перераб. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. – 168 с.
 14. 050.214 С 50 Смит, Д. Лидерство в сфере профессиональных услуг : пер. с англ. / Дж. Смит. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 288 с.
 15. 050.214 Ш 41 Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми. Коучинг / Станислав Шекшня. – 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 206 с.
 16. 37 Ш 73 Шмид, О. Я решила быть счастливой! Love-коучинг для современных женщин / Оксана Шмид. – Киев : Країна Мрій : ОСМА, 2016. – 174 с.
 17. 050.214 Ч-20 Чаран, Р. Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? / Р. Чаран, С. Дроттер, Дж. Ноэл ; пер. с англ. : А. Н. Стерляжникова. – Москва : Стандарты и качество, 2009. – 216 с.
 18. Бєлєвцева, К. О. Можливості коучингу як інноваційної технології управління / К. О. Бєлєвцева // Завучу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – – № 15/16. – С. 39–41.
 19. Борисенко, Л. Коучинг як метод управління для аудиторських фірм / Людмила Борисенко // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. – 2015. – № 10. – С. 74–77.
 20. Кривонос, А. Коучинг – сучасна запорука вдалих справ : актуальні аспекти сутності та значення поняття / А. Кривонос, М. Білокур, О. Савенко // Персонал. – – № 2/3. – С. 66–72.
 21. Миколайчук, І. Коучинг у системі управління персоналом [Текст] / І. Миколайчук // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. – – № 4. – Бібліогр.: с. 64–67.
 22. 9(4Укр)301 Д 36 Побережна, В. А. Зарубіжний досвід сучасного лідерства: коучинг, менторинг, тренінг / В. А. Побережна // Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню державної служби в Україні (Київ, 24 червня 2015 р.) / Національна академія державного управління при Президентові України, Національна академія правових наук України. – Київ, 2015. – С. 150–152.
 23. 74 С91 Самохвал, О. О. Коучинг як засіб формування конкурентоспроможного фахівця / О. О. Самохвал, Г. В. Черній // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 42. – С. 369–372.
 24. Шулятьєва, І. Коучинг у роботі менеджера з персоналу / І. Шулятьєва // Кадровик України : Професійний журнал. – 2015. – № 1 – С. 100–104.
 25. Усик, С. Коучингові техніки організації роботи колективу / Світлана Усик, Лілія Богданович // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково–популярний журнал. – – № 9. – С. 9.

Виконала:

Провідний бібліограф відділу економіки та новітніх технологій

Джуринська Т.О.

 1. Бодрова Д. В. Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2016. № 4/5. С. 3–9.
 2. Буряченко А., Філімошкіна І. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні // Фінанси України. 2018. № 5. С. 56–68.
 3. Залуцький І. Р., Кулаковська О. І. Стан та тенденції становлення комунальної власності на землю в умовах формування матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 6. С. 127–139.
 4. Кудельський В. Е. Зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3. С. 125–130.
 5. Острович С. Е. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування: сучасний стан і перспективи розвитку // Правова держава. 2010. № 12. С. 80–85.
 6. Острович С. Е. Про матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування в Україні // Форум права. 2010. № 1. С. 283–287.
 7. Палійчук, Т. В., Куницький К. С. Актуальні питання теорії та практики фіскальної децентралізації / Тетяна Володимирівна Палійчук, Костянтин Сергійович Куницький // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 9. – С. 30–36.
 8. Попова К. Теоретичний аналіз поняття «матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування» у аспекті сучасних реформ // Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 4. С. 141–146.
 9. Приходько Р. В. Ресурсне та організаційне забезпечення соціального розвитку територіальних громад // Державне будівництво. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення 01.10.2019).
 10. Усков І. В. Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-політикових реформ // Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 5. С. 3–7.
 11. Фролов О. О. Формування економічної (матеріально-фінансової) основи як форма державної підтримки й гарантування місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 32. С. 61–71.
 12. Чекіна В. Д. Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення // Фінанси України. 2017. № 3. С. 51–69.
 13. Шелест О. Л., Сидоренко О. О. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 2. С. 23–27.
 1. 65.32-21я73 Д 32 Дем’яненко, С. І. Внутрішньогосподарський механізм підприємства // Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. – Київ, 2005. – Розділ 2. – С. 49–61.
 2. 65.32-21я73 Д 32 Дем’яненко, С. І. Розділ 3. Внутрішньогосподарські підрозділи та управління ними // Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. – Київ, 2005. – С.62–81.
 3. 65.052.9(4УКР) І-23 Іванюта, П. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів : навч посіб. для студентів вузів / П. В. Іванюта, З. М. Левченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.
 4. 65.9(4УКР)32 К 75 Коцупатрий, М. М. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств : монографія / Михайло Миколайович Коцупатрий, Ульяна Олександрівна Марчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 268 с.
 5. Березівська, О. Я. Напрями регулювання внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах / О. Я. Березівська // АгроСвіт. – 2012. – № 16. – С. 57–62.
 6. Костенко, О. М. Внутрішньогосподарський контроль у системі управління прибутковістю підприємств / О. М. Костенко // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 117–120.
 7. Мельянкова, Л. В. Внутрішній контроль як основа ефективного управління аграрним підприємством / Л. В. Мельянкова // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 152–156.
 8. Особа, Н. П. Вдосконалення внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах / Н. П. Особа // АгроСвіт. – 2008. – № 16. – С. 11–14.
 9. Яворова, Г. В. Підвищення ефективності внутрішньогосподарського контролю у діяльності сільськогосподарських підприємств / Г. В. Яворова // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 98–102.
 10. Ярова, Г. В. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством / Г. В. Ярова // Економіка АПК. – 2013. – 1. – С. 96–98.
 1. 29 Б 73 Боган, К. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий / К. Боган, М. Инглиш; пер. с англ. – Москва : Вершина, 2006. – 368 с.
 2. 053 Г 68 Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – Вид. 3-є, переробл. і доп. –Київ : Алерта, 2011. – 520 с.
 3. 6050.2 Д 58 Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 440 с.
 4. 290-21+65.40 З-59 Зиберт, Г. Бенчмаркинг : рук. для практиков / Г. Зиберт, Ш. Кемпф; пер. с нем. Г.П. Манжосов. – Москва : КИАцентр, 2006. – 128 с.
 5. 584я73 К 54 Князев, Е. А. Бенчмаркинг для вузов : учеб-метод. пособие / Е. А. Князев, Я. Ш. Евдокимова. – Москва : Универ. кн: Логос, 2006. – 208 с.
 6. 290.4 К 98 Кэмп, Р. Легальный промышленный шпионаж : бенчмаркинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрение лучших методов работы ваших конкурентов: пер. с англ. / Р. С. Кэмп. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. – 416 с.
 7. 9(4УКР)301 Л 61 Ліпкан, В. А. Національна безпека України : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2009. – 576 с.
 8. 5-823.2 М 69 Михайлова, Е. А. Основы бенчмаркинга : монографія / Е. А. Михайлова. – Москва : Юристъ, 2002. – 110 с.
 9. 6050.24 Н 73 Новітній маркетинг : навч. посіб. / за ред. : Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2008. – 420 с.
 10. 6050.24 П 14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2013. – 480 с.
 11. 9(4УКР) П 44 Подсолонко, Е. А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход) / Е. А. Подсолонко. – Киев : ЦУЛ, 2003. – 424 с.
 12. 69(4УКР)23 П 78 Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. / Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – Київ : К.І.С., 2014. – 120 с.
 13. 6053 Р 33 Редченко, К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / К. І. Редченко. – 2-е вид., доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 272 с.
 14. 658 С 83 Стратегічний аналіз : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Луган. нац. аграр. ун-т ; за ред. О. В. Кочеткова. – 3-тє вид., випр. – Київ : Кондор, 2017. – 412 с.
 15. 050.214 Ш 64 Широкова, Г. В. Управление организационными изменениями : учеб. пособие / Г. В. Широкова. – Санкт Петербург : СПбГУ, 2005. – 431 с.
 16. Дудко, П. М. Вплив тотального управління якістю (tgm) на бізнес процеси / П. М. Дудко // Формування ринкових відносин в Україні. – – № 12. – С. 66–69.
 17. Карась, О. Бенчмаркінг – інструмент розвитку конкурентних переваг / О. Карась // Журнал європейської економіки. – – Т. 15, № 4. – С. 468–475.
 18. Попадин, Р. А. Бенчмаркінг алгоритмів моніторингу дихання на базі відеокамери / Р. А. Попадин // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. – 2017. – N – С. 167–174.
 19. Тульчинська, С. О. Модель тqм як засіб забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств / С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 14–17.
 1. 331 Б 41 Бей, Г. В. Аудит персоналу : навч. посіб. / Г. В. Бей ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, економічний ф-т. – Вінниця : Твори, 2018. – 216 с.
 2. 657 П 38 Плиса, В. Й. Облік і аудит : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 684 с.
 3. 66 Л 72 Лозовицький, С. П. Аудит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 466 с.
 4. 6(477)(075.8) Л 46 Лень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. / В. С. Лень, О. О. Сидоренко ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2018. – 460 с.
 5. 651 О-26 Обушна, Н. І. Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Наталія Обушна. – Київ : Каравела, 2017. – 472 с.
 6. 657 П 35 Письменна, М. С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика : монографія / М. С. Письменна ; Житомирський держ. техн. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 452 с.
 7. 658 К 70 Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 8. 8 М 74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Крим. екон. ін-т, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за ред. О. В. Сметанко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 456 с.
 9. 657 В 65 Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 488 с.
 10. 657 Ш 66 Шкіря, Н. Л. Аудит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 224 с
 11. 336 В 60 Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. / І. М. Вядрова [та ін.]. - 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 270 с.
 12. 050.214 П 44 Подольчак, Н. Ю. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 128 с.
 13. 657 Ш 66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 404 с.
 14. 657 А 93 Аудит : навч. посіб. / С. І. Дерев'янко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 380 с.
 15. 633 П 36 Піщак, О. Б. Аудит продаж. Новобудови / Олесь Піщак, Єгор Лісничий. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 184 с.
 16. 052.9(4УКР) М 31 Маслак, О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. - 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2016. – 400 с.
 17. 657 В 75 Воронко, Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 522 с.
 18. 9(4УКР)30 Х 65 Хмельнюк, М. Г. Енергетичний менеджмент і аудит = Energy Management and Audit. 1 ч. / М. Г. Хмельнюк, О. Ю. Яковлева, О. В. Остапенко. – Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2016. – 224 с.
 19. Назаренко, О. В. Аудит логістичного сегмеенту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями / О. В. Назаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 5–
 20. Шевчук, О. Концепція оцінки діяльності контрольних органів / Олег Шевчук // Фінансовий контроль. – – № 8. – С. 60–63.
 21. Трайтлі, В. Державний аудит у міжнародній практиці: досвід застосування / Вікторія Трайтлі // Фінансовий контроль. – – № 9. – С. 55–58.
 1. 973 А 36 Айзексон, В. Стів Джобс. Біографія засновника компанії Apple : пер. с англ. / В. Айзексон. – Киев : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с.
 2. 050.214 Б 87 Бренсон, Р. Шлях «Virgin» : пер. з англ. / Р. Бренсон. – Київ: Компанія ОСМА, 2015. – 352 с.
 3. 9(7СПО)29 В 14 Вайлз Д. Google. Прорыв в духе времени : [пер. с англ.] / Д. А. Вайлз, М. Малсид. – Москва : Эксмо, 2007. – 368 с.
 4. 9(7СПО)29 В 14 Возняк, С. iWoz. Від комп’ютерного гіда до культу: як я винайшов персональний комп’ютер, співзаснував Apple і отримав від цього кайф / С. Возняк, С. Джина ; пер. з англ. Д. Антонюка, Д. Суворова. – Київ : Yakaboo Publiching, 2017. – 308 c.
 5. 9(7СПО) Г 29 Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли : пер. с англ. / Б. Гейтс ; при участии К. Хемингуэя. – 2-е изд., испр. – Москва : Эксмо, 2005. – 480 с.
 6. 658 Д83 Дункан, К. Alibaba. История мирового восхождения / Дункан Кларк ; [пер. с англ. К. М. Сарычевой]. – Київ : Форс Україна, 2017. – 240 с.
 7. 336 3-21 Закхайм, Н. Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге / Н. Закхайм. – Москва : Эксмо, 2017. – 128 с.
 8. 9(7СПО)29 McDonald s: Как создавалась империя : пер. с англ. / Р. Крок ; при участии Роберта Андерсона. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 386 с.
 9. 658 Л 18 Лайкер Дж. К. Філософія Toyota. 14 принципів роботи злагодженої команди / Дж. К. Лайкер ; пер. з англ. Н. Валевська. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 424 с.
 10. 005 Л 20 Лалу, Ф. Компанії майбутнього / пер з англ. Р. Клочки. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 543 с.
 11. 29 Л 55 Ливингстон, Дж. Как все начиналось: Apple, PayPal, Yahoo! и еще 20 историй известных стартапов глазами их основателей / Дж. Ливингстон ; [пер. с англ. В. С. Иващенко]. – Москва: Эксмо, 2012. – 496 с.
 12. 9(4ШВЕ) Л 91 Льюис, Э. Великая ИКЕА. Бренд для всех / Э. Льюис ; [пер. с англ. О. Перфильева]. – Москва : ЗАО «Олимп – Бизнес», 2008. – 224 с.
 13. 7 Л 91 Льюїс, М. Flash Boys. Ринок цінних... секунд: революція на Уолл-стрит / пер з англ. Анастасії Розоги. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 296 с.
 14. 9(7СПО) М 42 Меджі, Д. Шлях компанії John Deere: ефективність, перевірена часом : пер. з англ. / Д. Меджі. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 256 с.
 15. 050.214 М 52 Мерриден, Т. Nokia. Секреты самой быстро растущей компании в мире : пер. с англ. / Тревор Мерриден. – Москва : СмартБук, 2008. – 176 с.
 16. 658 О-74 Ославський, Б. 10 успішних українських брендів / Б. Ославський. – Брустурів : Дискурсус, 2017. – 192 с.
 17. 050.214 С 21 Саундерс, Р. Amazon.com: Секреты самого успешного в мире веб – бизнеса : пер. с англ. / Р. Саундерс. – Москва : СмартБук, 2008. – 233 с.
 18. 050.214 С 21 Саундерс, Р. Dell: секреты лучшего в мире компьютерного бизнеса : пер. с англ. / Ребекка Саундерс. – Москва : СмартБук, 2008. – 202 с.
 19. 050.214 С 78 Стауффер, Д. Sun: Секреты мегабренда Новой экономики / пер. с англ. / Д. Стауффер. – Москва : СмартБук, 2008. – 186 с.
 20. 9(7СПО)373 Ф 79 Форд, Г. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. – Київ : Наш формат, 2015. – 384 с.
 21. 432 Ш 26 Шарп, И. Философия гостеприимства Four Seasons: качество, сервис, культура и бренд : пер. с англ. / И. Шарп ; при участии А. Филлипса. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 366 с.
 22. 658:005.5 (73)(091) Ш 95 Шульц, Г. Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави... / пер. з англ. О. Кацанівської та О. Асташової. – Київ : Наш формат, 2017. – 408 с.
 1. 28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. ВНЗ / А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2015. – 586 с.
 2. 9(4УКР)28 Б 59 Бізнес-планування та аудит екологічних проектів : навч. посіб. / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. С. В. Князя. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 368 с.
 3. 28 Е 45 Екологічний менеджмент: навч. посіб. / ред.: В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк.– Київ : Центр навч. літ., 2004. – 516 с.
 4. 9(4УКР)28 К 58 Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430 с.
 5. 28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. вузів / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Універ. кн., 2009. – 586 с.
 6. Зинькович, Н. Ю. Теоретические аспекты системы взаимодействия общего и эко-менеджмента / Н. Ю. Зинькович // Экономические науки. – – № 10. – С. 105–107
 7. Ільїна, М. В. Еколого – економічна оцінка ефективності екологічного менеджменту в аграрному виробництві України / М. В. Ільїна // АгроСвіт. – 2010. – № 1. – С. 2–7.
 8. Марова, С. Ф. Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере / С. Ф. Марова // Економіка та держава. – – № 8. – С. 75–78.
 9. Притужалова, О. А. Инструменты экологического менеджмента / О. А. Притужалова // Энергия: экономика, техника, экология. – – № 2. – С. 50–54 ; № 3. – С. 38–43.
 10. Савкин, В. Экологический менеджмент: задачи и функции / В. Савкин // Проблемы теории и практики упр. – – № 2. – С. 95–100.
 11. Скрипчук, П. М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку / П. М. Скрипчук // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 37–43.
 12. Стоян, О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку / О. Стоян // Економіка України. – – № 10. – С. 77–83.
 13. Федоренко, О. І. Екоменеджмент – важлива компонента сталого та екологобезпечного розвитку в Україні / О. І. Федоренко // Екологічний вісник. – – № 1. – С. 26–28.
 14. Фокин, В. Н. Экологический менеджмент в обеспечении устойчивого развития / В. Н. Фокин, К. С. Дмитриева // Молочная промышленность: Научно-технический и производственный журнал. – – № 9. – С. 68–69.
 15. Фостолович, В. А. Система екологічного менеджменту в підприємстві / В.А. Фостолович // Економіка АПК. – – № 7. – С. 81–83.
 16. Янковский, Н. Экологическая ситуация в Донецком регионе и конкурентоспособность продукции на внешних рынках / Н. Янковский // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 26–27.

658 В 75 Ворона, Т. В.Стартап на мільйон. Як українцізаробляютьстатки на технологіях / Тімур Ворона ; пер. з рос. Г. Сологуб. –Харків :Віват, 2017. – 224 с.

005Г 47 Гільбо, К. Стартап на $ 100. Як перетворитихобі на бізнес  = The $ 100 Startup / КрісГільбо ; пер. з англ. А. Ящук. –Київ : Наш Формат, 2017. – 264 с.

821.111(73) Л 18Лайонс, Д.Крах. Моя невдача у стартап-бульбашці / ДенЛайонс ; пер. з англ. О. Асташова. –Київ : Наш формат, 2018. – 288 с.

5.29 Л 55Ливингстон, Д. Как все начиналось. Apple, PayPal, Yahoo! и еще 20 историй известных стартапов глазами их основателей/ Джессика Ливингстон ; пер. c англ. В. С. Иващенко. – Москва :Эксмо, 2012. – 496 с.

31.5 О-54 Олійник, Д. К. Початок водневої енергетики. Стартап / Д. К. Олійник. –Вінниця :Едельвейс і К, 2014. – 32 с.

005 Р 18 Райз, Е. Стартап без помилок. Як сучасні підприємці використовують безперервні інновації задля створення радикально успішногобізнесу = The Lean Startup / Ерік Райз. –Харків :Віват, 2018. – 368 с.

65.050.2 Т 40 Тіль, П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або Як створити майбутнє / Пітер Тіль ; упоряд. Б. Мастерс ; пер. з англ. Р. Обухіва. –Київ : Наш Формат, 2015. – 232 с.

Басанько, О. Педагогічний стартап "Використання тестового тренажеру "мислити як бухгалтер" на уроках теоретичного навчання" / О. Басанько, Л. Ковальчук, М. Шуст // Професійно-технічнаосвіта.– 2018. – № 4. –С. 12–14.

Бачинський, Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права / Т. Бачинський // Право України. – 2016. –№ 11. –С. 176–182.

Вачаев, Олег. Винницкий стартап / Олег Вачаев // Бизнес. – 2015. –12 января. – С. 4–5.

Дудко, Валентина. Хто і як розвиваєу країнські медичні стартапи та виводить їх на міжнародний ринок  / Валентина Дудко // Бізнес . – 2018. –Жовтень. – С. 108–110.

Корнух, О. В. Стартап як прогресивна форма інноваційногопідприємства / О. В. Корнух, Л. В. Маханько // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ.журн.– 2014. –№ 23. –С. 26–30

Мельничук, Г. С.    Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій / Г. С. Мельничук, О. І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. –№ 2. –С. 28–34.

Морозов, О.Формуваннясистемногоефектуекономічних систем, наприкладстартапів Ч. 1 / Олександр Морозов, Тімур Морозов // Економіст. – 2016. –№ 9. –С. 18–22

Мрихіна, О. Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А. Р. Стояновський, Т. І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –№ 9. –С. 215–225.

Стартап "Моє довкілля" : (стартап-рішення) // Шкільний світ. – 2018. – Серпень, № 16. – С. 35–37.

Татомир, І. Л. Перспективні напрями венчурного інвестування освітніх стартапів / І. Л. Татомир // Фінанси України. – 2017. –№ 7. –С. 43–55.

Терешко, Ю. В.Особливості розвитку Інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи / Ю. В. Терешко, Т. М. Тардаскіна, Л. Д. Богатирьова // Актуальні проблеми економіки. –2015. –№ 12. –С. 435-

Шевченко, Н. "10 років боротьби, або типова історія виробничого стартапу в Україні" / Наталія Шевченко // Бізнес . – 2018. –Листопад. – С. 85–87.