Бібліотеки. Архіви

Поділитися:

Про бібліотеку ім. Коцюбинського у м. Вінниця

 

 

Закладка будущей библиотеки [им. Коцюбинского в день 65-летия со дня рождения писателя, ныне – библиотека им. Крупской, Винница] / фот. В. Арский // Огонек. – 1929. – № 41. – С. [11].

Підготувала С. Ф. Коваль

Доброго дня! Іноземні громадяни можуть стати користувачами бібліотеки за наявності документа, що посвідчує особу. Вартість читацького квитка: разове відвідування - 8 грн, на 3 місяці - 10 грн, річний - 20 грн, на 5 років - 50 грн.

 1. Біланич, Г. П. З турботою про розквіт культури національних меншин Закарпаття / Г. П. Біланич // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 36.
 2. Ботушанська, О. Ф. Сприяння ОДНБ ім. М. Горького органам влади в діяльності з розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин на Одещині / О. Ф. Ботушанська // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 30.
 3. Владова Т. Публічні бібліотеки регіону як осередки сприяння розвитку і збереженню культур національних і етнічних груп населення : з досвіду роботи Вільшанської ЦБС Кіровоградської області / Т. Владова // Бібліотечна планета . – 2009. – № 3. – С. 33.
 4. Голубка Л. Бібліотечне обслуговування національних меншин Закарпаття / Голубка Л. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 8. – С. 20 – 21.
 5. Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і збереження культур національних та етнічних груп Закарпаття / Л. Григаш // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 32.
 6. Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і збереження культур національних та етнічних груп
 7. Зінченко Ю. Національні меншини України. Вивчення та створення біографічних видань / Ю. Зінченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 802–809.
 8. Кисельова В. П. Документи мовами національних меншин в краєзнавчій діяльності регіональних бібліотек:сучасний стан та проблеми використання / В. П. Кисельова // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Київ, 20 листопада 2013 р. II Краєзнавчі читання пам’'яті Петра Тронька. – Київ, 2013. – С. 78–84.
 9. Ковальчук Л. Доступ до культурного розмаїття: бібліотечне обслуговування етнічних громад Києва / Л. Ковальчук  // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 3. – С. 11–13.
 10. Кудлач, В. Національні меншини в просторі толерантності / В. Кудлач // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 45–46.
 11. Павленко, Л. Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. ХХ ст. / Людмила Павленко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 647–657.
 12. Пескіна Л. Я. Бібліотека ім. О. Шварцмана – інформаційно-культурний ЦЕНТР Єврейської громади м. Києва / Л. Я. Пескіна, М. П. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 3. – С. 20–21.
 13. Сергійчук М. Ми – народ України : [у Національній парламент. бібліотеці відбулася перша в історії незалежної України нарада з питань культурної політики у сфері підтримки та розвитку культури етносів України під назвою «Україна. Європа. Культурне розмаїття» / М. Сергійчук // Культура і життя. – 2009. – 3 черв. – С. 2.
 1. Ельбесхаузен Х. Public libraries in Denmark – development and challenges = Публічні бібліотеки Данії – розвиток і зміни. Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 7–10.
 2. Козаченко Г. Критерії якості обслуговування користувачів: досвід книгозбірень Данського Королівства. Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. 2011. С. 26–33.
 3. Романюк О. Найдемократичніші бібліотеки – у ... королівстві. Бібл. форум України. 2011. № 2. С. 31–36.
 4. Дубова О. Мобільні сервіси сучасних бібліотек: від парадигми «було б добре мати» до «конче потрібні» : інтернет-технології в бібліотеках. Бібл. форум України. 2013. № 4. С. 9–10.
 5. Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій. Бібл. планета. 2012. № 2. С. 26–28.
 6. Загуменна В. В. Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2008. № 1. С. 48–50.
 7. Петрина Н. Сучасне і майбутнє бібліотек Королівства Данії. Бібл. форум України. 2008. № 1. С. 44–47.
 8. Чечикова, Ю. С. Финские библиотечно-информационные сети и проекты: обзор современного состояния. Науч. и техн. б-ки. 2009. № 5. С. 84–92.
 9. Варганова Г. Средство приобщения к чтению: Базы данных и сайты публичных библиотек. Библ. дело. 2008. № 12. С. 9–12.
 10. Семенова А. С., Алексеева Е. С. Знакомтесь: Финляндия! Новая б-ка. 2005. № 9. С. 25–27.
 11. Пушкова С. К памятникам культуры доступ свободен. Библио-поле. 2014. № 12. С. 13–15.
 12. Макарова О. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності сучасної бібліотеки (на прикладі Баварської державної бібліотеки). Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. Вип. 49. С. 196–203.
 13. Польова, В. Німецька Бібліотека року – 2015: інтерв’ю з директором публічної бібліотеки м. Кельн пані Хеннелоре Фогт. Бібл. форум: історія, теорія і практика. 2015. № 2. С. 45–47.
 14. Володін, Б. Ф. Книгозбірні Німеччини як еталон організації роботи бібліотек. Шк. б-ка. 2012. № 19/20. С. 127–128.
 1. Булахова, Б. І. Реклама бібліотек на веб-сайті / Б. І. Булахова // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 228–230.
 2. Вишневська, І. А. Особливості використання інформації соціальних мереж в інформаційно-аналітичній діяльності / І. А. Вишневська // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 232–235.
 3. Давидова, І. О. Інтегровані маркетингові комунікації як сучасний формат професійного розвитку бібліотек / Ірина Олександрівна Давидова // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Українська бібліотечна асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 32–35.
 4. Кирилишен Я. В. Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу / Я. В. Кирилишен, К. О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 90–97.
 5. Самохіна Ж. Б. Реклама як складова інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотеки / Ж. Б. Самохіна // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 115–118.
 6. Самохіна, Ж. Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів / Ж. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 45–53.
 7. Тарасенко, Н. В. Бібліотечні сайти та сторінки в соціальних мережах як інноваційний інформаційний продукт бібліотеки / Н. В. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 313–316.
 8. Тарасенко, Н. В. Оптимізація функціонування бібліотечного сегмента соціальних мереж: аспекти стандартизації / Наталія Віталіївна Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – С. 251–254.
 9. Якименко, Ю. А. Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку / Ю. А. Якименко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 339–341.
 1. 78.34(4УКР-4ХМЕ) Б 59 Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2005 р. / відп. за вип. Н. М. Синиця. – Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2005. – 114 c.
 2. 78.34 Г 34 Гениева, Е. Ю.             Библиотека как центр межкультурной коммуникации : монография / Екатерина Гениева. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 208 с.
 3. Акшарова, С. В наследие потомкам / С. Акшарова // Библио-поле. – 2012. – № 1. – С. 50–52.
 4. [В обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва почав працювати Клуб французської мови] : [заняття проводить волонтер Європейської волонтерської служби програми «Молодь в дії» – Дафна Говрі] // Місто. – 2014. – 29 січня. – С. 5.
 5. 78.34(4Укр) Н 34 Войцеховська, Є. Розвиток міжнаціональної толерантності як аспект сучасної бібліотечної діяльності / Є. Войцеховська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 406–413.
 6. Гениева, Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации / Е. Ю. Гениева // Культура: управление, экономика, право. – 2008. – № 1. – С. 3–7.
 7. Головащенко, О. Посіяла мати у серці пісні : [про відкриття у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо» та перше засідання «Величайся, родинонько, в піснях»] / О. Головащенко // Вінницька газета. – 2014. – 4 липня. – С. 20.
 8. Грабарь, Н. Г. Особенности общения в библиотеке в условиях расширения межкультурной коммуникации / Н. Г. Грабарь // Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 117–121.
 9. Гранчак, Т. Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Тетяна Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 46–52.
 10. Елтермане Л. Міжкультурний діалог – інструмент для просування бібліотеки / Л. Елтермане // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3. – С. 20–22.
 11. Кабаровський, І. Святкування європейського Дня іноземних мов у Вінниці : [24 вересня 2019 р. на базі ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва відбулась зустріч шкільних європейських клубів Вінниччини] / фото автора // Освіта Вінниччини. – 2009. 29 вересня. – С. 5
 12. Лалак, О. «Жива бібліотека» як інноваційна соціально–комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції / О.  Лалак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 2. – С. 17–21.
 13. Марьясова, Н. В. Психология межкультурной коммуникации / Н. В. Марьясова // Современная библиотека. – 2012. – № 8. – С. 34–37.
 14. Михайлів, М. Звичаї і традиції вірменської сім’ї : [у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулосі засідання клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо». Це були гостини у вірменської родини] / Михайло Михайлів // Подільська зоря. – 2017. – 12 жовтня. – С. 13.
 15. Мороз, О. Шевченко – мовами народів світу : з нагоди святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у бібліотеці-філії № 13, яка є осередком міжкультурного діалогу, відбувся літературно-музичний вечір «Шевченко – мовами народів світу» / О. Мороз // Вінницька газета. – 2014. – 14 березня.
 16. Романченко Т. О. Спілкування без кордонів / Т. О. Романченко // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 31–33.
 17. Чебан О. І євроклубам потрібні лідери : [60 учасників з 20 євроклубів Вінницької області розширили свої знання про Європу під час спілкування у першій школі європейської інтеграції, яку організатори провели на базі обласної універсальної бібліотеки імені Тімірязєва] / О. Чебан // Урядовий кур’єр. – 2010. – 25 лютого. – С. 3.
 18. Шуткевич, О. Білоруська родина кличе на гостину : [в рамках клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо», який діє при секторі правової інформації Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відбулася зустріч із білоруською родиною, яка поділилася звичаями та традиціями свого народу] / О. Шуткевич // Вінницька газета. – 2014. – 2 грудня. – С. 5.
 19. Шуткевич, О. На гостину до сябрів : [у ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва почав діяти клуб сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо», проект передбачає 12 зустрічей із представниками різних національностей, які проживають на території подільського краю] / О. Шуткевич // Сільські вісті. – 2014. – 23 грудня. – С. 4.
 20. Шуткевич, О. Нація без історичної батьківщини : [у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, в рамках засідання клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо», відзначили Міжнародний день ромів] / Олеся Шуткевич // Вінницька газета. – 2015. – 17 квітня. – С. 9.
 1. 38 Б 81 Бондаренко, В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перстективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 276 с.
 2. 34 Г 70 Горова, С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова. – Київ : НБУВ, 2013. – 208 с.
 3. 3 К 65 Копанєва, В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 198 с. : рис.
 4. 3 Ч–92 Чуприна, Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 208 с.
 5. 34(4УКР) Н 34 Аксьонова, Н. Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 385–396.
 6. 34(4Укр) Н 34 Аксьонова, Н. Підгрунтя для створення електронних ресурсів газетної періодики на бібліотечних веб-сайтах / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – С. 278–282.
 7. 34(4УКР) Н 34 Вітушко, Н. Електронні інформаційні ресурси у сучасній бібліотеці / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 13–25.
 8. 34(4Укр) Н 34 Вітушко, Н. Джерельна база формування сучасного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – С. 199–206.
 9. 78 О-37 Довідково-бібліографічна інформація на сайтах бібліотек // Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006–2010 роки. – 2014. – Розд. 3. – Ст. 172.
 10. 34(4УКР) Н 34 Желай, О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі України / Оксана Желай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 58–63.
 1. Ісаєнко, О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 11. – С. 16–20.
 1. Карамишева, К. Онлайн-послуги у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського: стан та перспективи / К. Карамишева // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 5/6. – С. 144–152.
 2. 34(4Укр) Н 34 Касаткін, В. Специфіка відображення інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах (інформація про фонди та користувачів) / Володимир Касаткін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 365–374.
 3. Клочко О.В. Система науково-організаційного і технологічного забезпечення електронних ресурсів / О. В. Клочко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2. – С. 29–32.
 4. 027 К 68 Колоскова Г. В. Особливості формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту інтернету / Г. В. Колоскова // Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору : у 2 ч. : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. – 2017. – Ч. 1. – Ст. 142–147.
 5. 34(4УКР) Н 34 Кушерський, А. Мережеві освітньо-інформаційні ресурси Президентської бібліотеки-музею Франкліна Делано Рузвельта / Андрій Кушерський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 417–428.
 6. Лобузіна, К. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – С. 3–8.
 7. 02(477) Н 34 Олейніченко, Н. Аналіз блогосфери правового спрямування як фактор вивчення суспільної думки про правотворення / Н. Олейніченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 561–570.
 8. 02(477) Н 34 Островська, О. Ефективність сайтів українських військових бібліотек і інтернет-ресурсів військової тематики / О. Островська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 583–597.
 9. 34(4УКР) М 65 Палеха Ю. І. Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності / Ю. І. Палеха // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. – Київ, 2014. – С. 29–31.
 10. 34(4УКР) Н 34 Покровская, Г. Специфика интернет-ресурсов как способа формирования информационного пространства / Г. Покровская // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 104–112.
 11. 02 К 68 Тодорова, Є. М. Віртуальна довідка як напрям бібліографічного обслуговування / Євгенія Миколаївна Тодорова // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Українська бібліотечна асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 36–45.
 12. Шлапак, Ю. С Питання навігації інформаційними ресурсами бібліотеки в умовах поширення інтернет-технологій / Ю. С. Шлапак // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 282–285.
 13. Юхневич, Ю. Віртуальна професійна довідка: моніторинг, висновки / Ю. Юхневич // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – Ст. 115–120.
 1. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : монографія / Т. Гранчак та ін. ; ред. Т. Дубас та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2016. 324 с.
 2. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки ХНУ, 15–16 берез., 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, Хмельниц. нац. ун-т, Наук. б-ка ; ред. кол. О. Б. Айвазян та ін. Хмельницький : ХНУ, 2012. 263 с.
 3. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи / ред. В. П. Ярощук. Рівне : Перспектива, 2004. 92 с.
 4. Вінницька ОУНБ Ім. К. А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення: віковому ювілею Бібліотеки присвячується : монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; упоряд. тексту: М. Г. Спиця, О. І. Кізян, Н. І. Морозова ; авт. проекту В. Ф. Циганюк ; авт.-уклад. Г. М. Авраменко [та ін.]. Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. 312 с.
 5. Інноваційна діяльність бібліотек в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень суспільства : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2011 р. : тези доп. / упоряд. Т. О. Абраїмова. Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2012. 152 с.
 6. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія. Київ : НБУВ, 2011. 158 с.
 7. Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках : монография. Санкт-Петербург : Профессия, 2003. 318 с. (Библиотека).
 8. Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. Ч. 1 : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. Харків : ХДНБ, 2016. 181 с.
 9. Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. Ч. 2 : матеріали ХVIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. державна академія культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. Харків : ХДНБ, 2016. 238 с.
 10. Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації. перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу бібліотекознавства, 2 листоп. 2004 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Кунич. Харків : ХДНБ, 2005. 148 с.
 11. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. Київ : НБУВ, 2008. 224 с.
 12. Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідж. / Укр. бібл. асоціація ; авт.-упоряд. : В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. Київ : Міленіум, 2008. 122 с.
 1. Добко, Т. Вплив інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.
 2. Дубова, О. Мобільні сервіси сучасних бібліотек: від парадигми «було б добре мати» до «конче потрібні» : інтернет-технології в бібліотеках / О. Дубова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 9–10.
 3. Зурлис, П. Проектная деятельность библиотек Литвы / П. Зурлис // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 53–55.
 4. Калёнов, Н. Е. Комплектование фондов библиотек: печатные или электронные источники? / Н. Е. Калёнов, Н. А. Слащева // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 7. – С. 21–32.
 5. Карнаух, І. А. Івент-проекти в культурному просторі бібліотеки / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Укр. бібл. асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 113–121.
 6. Коффман, С. Сучасні бібліотеки? : досвід зарубіжних країн / С. Коффман // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 44–46.
 7. Кушерський, А. Особливості мережевих довідково-пошукових ресурсів Президентської бібліотеки-музею Франкліна Рузвельта / А. Кушерський // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 12–16.
 8. Кюнбергер Д. Л. Идеи, мысли и желания изменить библиотеки / Д. Л. Кюнбергер // Современная библиотека. – 2012. – № 10. – С. 78–81.
 9. Лагута Л. В. Досвід зарубіжних країн щодо фінансування публічних бібліотек / Л. Лагута // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2. – С. 25.
 10. Макаров, В. А. Конкурсы для библиотекарей : опыт США и Великобритании / В. А. Макаров // Библиотечное дело. – 2013. – № 13. – С. 33–35.
 11. Навродская, Е. А. Технион – университет высокого статуса : библиотеки Израильского вуза глазами стажёра / Е. А. Навродская // Библиотечное дело. – 2013. – № 22. – С. 28–30.
 12. Пашкова, В. С. Бібліотечна справа у Швеції: перше десятиріччя XXI століття : досвід зарубіжних країн / В. С. Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2. – С. 27–30.
 1. 016:004 Б 59 Бібліотека в епоху цифрових технологій : бібліогр. покажч. літ. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Науково-технічна б-ка ; уклад. Н. П. Банкова ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 60 с.
 2. 78.38 Б 81 Бондаренко, В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перстективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 276 с.
 3. 316 Г 70 Горова, С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія / С. В. Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 452 с.
 4. 3 Е 51 Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 304 с. : табл. – (Библиотека).
 5. 78.34 І-74 Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 208 с.
 6. 78.3 Л 68 Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 252 с.
 7. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 8. 34(4УКР) Н 34 Антоненко, І. Науково-методичне забезпечення каталогізації електронних ресурсів / І. Антоненко, О. Баркова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – Ст. 445–454.
 9. 78.34(4Укр) Н 34 Антоненко, І. Система каталогізації як складова інформаційно-бібліотечного комплексу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. Антоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 108–116.
 10. 3 Б 59 Івах О. С. Технології формування та використання електронних інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки / О. С. Івах // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки ХНУ, 15-16 берез., 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, Хмельниц. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Хмельницький, 2012. – С. 100–115.
 11. 34(4УКР) Н 34 Кононученко, Л. Впровадження новітніх комп'ютерних технологій для забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотек України (на прикладі ОУНБ України) / Л. Кононученко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – Ст. 353–361.
 12. 78.34(4УКР) Н 34 Савенкова, Л. Використання традиційних та автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем: формування у студентів навичок самостійної роботи / Л. Савенкова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – Ст. 274–280.
 13. 02(477) Н 34 Струнгар, В. Представленість і робота бібліотек у вікі-проектах / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 407–425.
 14. 02(477) Н 34 Терещенко, І. Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 426–438.
 15. 78.3 Н 34 Чабан, І. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрихкодових технологій / І. Чабан, Є. Усовська  // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – Ст. 193–209.
 16. Дудник, О. Огляд сучасних автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем / О. Дудник // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5/6. – С. 91–95.
 17. Ігнатюк, М. Упровадження АІБІС «ІРБІС 64» у практику роботи бібліотек : (з досвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича) / М. Ігнатюк // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – С. 18–26 .
 18. Кислюк, Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Кислюк // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 38–41.
 19. Ковальчук, Н. В. Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки / Н. В. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 96–101.
 20. Прилипко, Т. А. Инновационные технологии в работе научно-библиографического отдела Национальной исторической библиотеки Украины / Т. А. Прилипко, К. Г. Таранюк-Русановський, Л. З. Рудзский // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 3. – С. 64–72.
 1. 78.5 В 79 Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М. Г. Вохрышева. – Москва : Кн. палата, 1989. – 199 с.
 2. 78.5 Д 46 Диомидова, Г. Н. Библиография : общ. курс : [учеб. для библ. техникумов и библ. отделений культ.-просвет. училищ] / Г. Н. Диомидова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Кн. палата, 1991. – 242 с.
 3. 78.5 С 74 Справочник библиографа / ред. : А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Профессия, 2003. - 560 с.
 4. 01 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студ. спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с.
 5. 01 Ш 63 Шипота, Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра–К, 2017. – 148 с.
 6. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Вплив інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.
 7. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 417–428.
 8. 02(477) Н 34 Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82–95.
 1. Іванченко, А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки / А. Іванченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 26–32.
 2. 71 Х 21 Колупаєва, О. В. Ресурсне забезпечення бібліографічної діяльності / О. В. Колупаєва // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 162–169.
 3. Новальська, Т. В. Інноваційне дослідження довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек / Т. В. Новальська // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 34–35.
 4. Палащина, Н. Бібліографічна діяльність ДНПБ України імені В. Сухомлинського / Палащина Н., Углова О. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – С. 18–20.
 5. 3 В 42 Рева, Л. Г. Бібліографічна діяльність наукової бібліотеки в умовах техногенної інформаційної доби / Л. Г. Рева // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12–14 жовтня 2011 р. / ДЗ «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2011. – С. 161–167.
 6. Скаченко, О. Бібліотрансформер – сучасна форма бібліографічної діяльності бібліотек / О. Скаченко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1. – С. 25.

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є автореферати дисертацій, але, на жаль, кількість їх невелика. Скануванням текстів видань бібліотека не займається. В електронному вигляді автореферати дисертацій можна переглянути на сайті НБУВ ім. В. А. Вернадського за посиланням http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=

Шановна Галино Валеріївно!

Скористайтеся, будь ласка, інформацією на веб-сайті бібліотеки. А якщо коротко:

 1. Немає.
 2. Надає.
 3. Має на краєзнавчі газети, доступ локальний з відділу краєзнавства, на сайті у розділі Е-бібліотека можна переглянути оцифровані періодичні документи відділу рідкісних і цінних видань. Також в даних час бібліотека надає доступ до архіву української періодики «LIBRARIA».
 4. Надаються.

 

 1. Біла, Т. Активна громадська позиція бібліотекаря як запорука успішності публічної бібліотеки / Т. Біла // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 10–15.
 2. Ковальчук, Г. Д. Еволюція організаційних основ методичної діяльності бібліотек в Україні: нотатки до проблеми / Г. Д. Ковальчук // Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору : у 2 ч. : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. – 2017. – Ч. 1. – С. 239–244.
 3. Луньова, І. Науково-методична діяльність і менеджмент якості: осмислення теорії, практичні цінності та особливості використання / І. Луньова // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 42–54.
 4. Марченко, Т. Методична служба Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва як фактор впливу на діяльність і розвиток публічних бібліотек регіону / Т. Марченко // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 55–60.
 5. Промська, О. Л. Популяризація та просування інноваційних послуг у публічних бібліотеках Рівненської області / О. Л. Промська // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 73–75.
 6. Соцков, О. Інновації. Бібліотека. Розвиток / О. Соцков // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : ХДНБ, 2016. – Ч. 1. – С. 71-79.
 7. Стрелкова, И. Трансформация основных направлений научно-методической деятельности библиотек: опыт образовательных и проектных инициатив библиотечного сообщества Беларуси / И. Стрелкова // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 70–89.
 8. Ткаченко, О. Социальное партнерство библиотек и общественных организаций – реальный путь к открытому обществу / О. Ткаченко // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 100–104.
 9. Цуріна, І. Роль методичної служби у забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки / І. Цуріна // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 106–110.
 10. Шейчук, В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів / В. Шейчук // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 111–114.
 11. Ярощук, В. Організація методичної діяльності ОУНБ і ЦРБ на засадах менеджменту / В. Ярощук // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 121–136.
 12. Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://profy.nlu.org.ua/

Доброго дня! Потрібна вам газета є в фонді бібліотеки у відділі газетної періодики (вул. Соборна 73, ІІ поверх).

 1. 025.3 В 43 Викери, Б. Фасетная классификация : руководство по составлению и использованию отраслевых схем / Б. Викери. – Москва : ГПНТБ, 1970. – 74 с.
 2. 78.37 Д 37 Десятичная классификация Дьюи и Относительный указатель : в 4 т.: пер. с англ. / ред. Е. М. Зайцев. – 21-е изд. – Москва : ГПНТБ России, 2000. – 4 т. – (Пушкинская б-ка).
 3. 78.37 Л 68 Лобузіна, К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : монографія / К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 132 с.
 4. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 5. Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : між нар. наук. конф. Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – Київ : [б. в.], 1995. –107 с.
 6. 78.37 С 32 Сербін, О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / Олег Сербін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2009. – 139 с.
 7. 025 Э 30 Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. – Москва : Книга, 1977. – 311 с.
 8. Алешин Л. И. Классификация информационных ресурсов электронных библиотек / Л. И. Алешин // Библиография. – 2003. – № 4. – С. 3–7.
 9. Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 35–38.
 10. 78.34(4Укр) Н 34 Леонов, В. Наглядная классификация для электронных библиотек / В. Леонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 7–16.
 11. 71 Х 21 Леонов В. П. Основи наочної бібліотечної класифікації (НБК) / В. П. Леонов // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 138–147.
 12. Лобузіна, К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 2. – С. 10–15.
 13. Лукачи, А. Д. Классификационные системы в государственной библиографии / А. Д. Лукачи // Библиография. – 2010. – № 5. – С. 3–6.
 14. Муравйова, В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) / В. Муравйова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 19–22.
 15. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 27–34.
 16. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення ефолюції систематизаційних підходів до управління інформацією : (аналітичний огляд) / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 639–649.
 17. Сербін, О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 39–43.
 18. Сербін, О. Класифікація двокрапкою та її автор – взаємозв’язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 9. – С. 13–16.
 19. Сербін, О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.
 20. Сербін, О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Сербін О. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.
 21. Сербін, О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.
 22. Сербін, О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени [Електронний ресурс] / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 45–48.
 23. Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 30–34.
 24. Сербін, О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – С. 10–16.
 25. Стрішенець, Н. Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – С. 34–43.
 26. Стрішенець, Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 45–49 ; № 8. – С. 48–52.
 27. Сукиасян, Э. ББК: общая концепция и программа развития / Э. Сукиасян // Библиография. – 2005. – № 1. – С. 18–25.
 28. Сукиасян, Э. Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Сукиасян // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 25–30.
 29. Сукиасян, Э. Р. Корифеи нашей профессии – М. Дьюи и Ш. Р. Ранганатан / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 67–73.
 30. Сукиасян, Э. Структура библитечных классификационных систем. Проблемы общей теории / Э. Р. Сукиасян // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 25–29.