Бібліотеки. Архіви

Поділитися:

Доброго дня! Радимо Вам скористатися електронним каталогом нашої бібліотеки. Електронний каталог містить бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи, збірники статей, методичні рекомендації, аналітичні описи статей з періодичних видань та збірників. За допомогою електронного каталогу користувачі здійснюють пошук потрібної літератури за ключовими словами, автором, назвою, роком видання та ін. Більш детальна інформація за посиланням https://library.vn.ua/e-catalog

 

 1. Аліференко, І. М. Рік англійської мови в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка / І. М. Аліференко // Бібл. планета. – 2016. – № 4. – С. 22–24 : іл.
 1. Бібліотеки підтримують рік англійської мови в Україні [Електронний ресурс] : рекомендації Української бібліотечної асоціації. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/uba_angl.pdf (дата звернення: 17.09.2021).
 1. Вивчаємо англійську в бібліотеці [Електронний ресурс] : дайджест. – Олександрія, 2016. – Режим доступу: https://ru.calameo.com/books/0042640079e64e7d51a58 (дата звернення: 17.09.2021).
 2. Грищенко, Т. Співпраця відділу документів іноземними мовами Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки з волонтерами різних країн світу / Т. Грищенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 22–23.
 3. Лискова, К. «Вікно в Америку» – простір можливостей: проєкт співпраці Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна і Посольства США в Україні / К. Лискова // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 48–49.
 1. Миськевич, Т. Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України [Електронний ресурс] // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 358–367. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_24 (дата звернення: 17.09.2021).

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам також переглянути вебсайти бібліотек.

 

Шановний п. Вікторе, в газ. «Панорама» за 15 січня 1991 р. вміщена стаття І. Мельницького «Ошибка молодости?». Запрошуємо завітати до бібліотеки і ознайомитися зі змістом статті.

 1. Добко, Т. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 19–28.
 2. Добко, Т. В. Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика / Т. В. Добко // Бібл. планета. – 2012. – № 4. – С. 18–22.
 3. 34(4Укр) Н 34 Посмєтна, О. Сучасні показники економічної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки / О. Посмєтна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – С. 400–410.
 4. 34(4Укр) Н 34 Присяжна, Л. Бібліотечно-інформаційні продукти як складова інформаційної інфраструктури економічної сфери України / Л. Присяжна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. –2013. – Вип. 36. – С. 469–481.
 5. Розколупа, Н. І. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками / Н. І. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 8.
 6. Розколупа, Н. І. Платні послуги в бібліотеках / Н. І. Розколупа // Бібл. планета. – 2012. – № 1. – С. 25–27.
 7. 34(4УКР) Б 59 Семесько, В. О. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід / В. О. Семесько // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 342–344.
 8. Семесько, В. Платні послуги бібліотек : правовий аспект та зарубіжний досвід / В. Семесько // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 19–21.
 9. 34(4Укр) Н 34 Терещенко, І. Бібліотека як суб'єкт ринку інформаційних продуктів і послуг / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 341–350.
 10. 34(4Укр) Н 34 Чуприна, Л. Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 58–66.
 11. 71 Х 21 Соловйова, М. Прибуткова діяльність бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку / М. Соловйова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 124–131.
 12. Соловйова, М. Комерційна діяльність бібліотек: закордонний досвід / М. Соловйова // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 3. – С. 24–27.

 

 1. Дорошевич, В. М. Избранные рассказы и очерки : 35-летний юбилей артистической деятельности Е. Я. Неделина / В. М. Дорошевич. – Москва, 1962. –132 с.
 2. Неделин, Е. Я. // Театральная энциклопедия. в 6 т. Т. 3: Кетчер-Нежданова / ред. П. А. Марков. – Москва, 1964. – С. – 1075-1076.
 3. Неделин, Е. Я. // Русский драматический театр : энциклопедия / ред.: М. И. Андреев, Н. Э. Звенигородская. – Москва, 2001. – С. 315-316.
 4. Неделин, Е. Я. // Театр и Искусство. – 1913. – № 44. – С. 854–866.
 5. Памяти Е. Я. Неделина // Театр и Искусство. – 1913. – № 44. – С. 886-887.
 6. Рибаков, М.Храм мистецтва : [висвітлено історію російського драматичного театру в Києві, пов'язану з іменем М. Соловцова – актора, режисера, видатного організатора театральної справи. Розглянуто відомості про видатних акторів театру, в тому числі Є. Я. Нєдєліна] / М. Рибаков // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 49–66. – Бібліогр.: с. 65–66.
 7. Театр імені Івана Франка : Нєдєлін Є. у ролі Наполеона [Електронний ресурс] : URL.: http://primetour.ua/uk/company/articles/Teatr-im--Ivana-Franka.html. – Дата звернення : 12.04.2021. – Назва з екрану.
 8. Український драматичний театр : нариси історії в 2 т. Т. 2 : радянський період : [про актора театру Соловцова Є. Нєдєліна] / ред. М. Т. Рильський – Київ, 1959. – С.12-
 9. Гайдабура, В. М. Театральні автографи часу (дослідження, рецензії, творчі портрети, інтерв'ю, «фото-сайти») : [згадується прізвище Є. Я. Нєдєліна, як талановитого актора театру Соловцова у Києві] / В. М. Гайдабура. – Київ, 2007. – С. 38.
 1. 34(4УКР) М 65 Гранчак, Т. Ю. Формування бібліотеками національного інформаційного простору як чинник зміцнення національного інформаційного суверенітету / Т. Ю. Гранчак // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. Б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2014. – С. 6–9.
 2. 02(477) Н 34 Іванова, М. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як історичне сховище інтелектуальної власності українського народу / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б–к України. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 429–440.
 3. 34(4УКР) М 65 Палеха, Ю. І. Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності / Ю. І. Палеха // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. Б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2014. – С. 29–31.
 4. 34(4УКР) П 88 Публічна бібліотека – інформаційний центр громади / підгот. : С. М. Кравченко, О. П. Лахно, І. О. Цуріна ; відп. ред. : І. Цуріна. – К. : НПБУ, 2008. – 52 с. – (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек ; вип. 4). – Бібліогр.: с. 47–51. – 3.00 грн.
 5. Амельченко, Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування / Юліана Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 13–15.
 6. Амельченко, Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив трансформації фондів на формування позитивного іміджу бібліотек місцевих громад / Ю. Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 2–4.
 7. Жайворонок, Т. Громада – бібліотека – діти: напрацювання на шляху створення нового образу публічної бібліотеки / Тетяна Жайворонок, Тетяна Нахова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 41–43.
 8. Каращук, О. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі / О. Каращук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. – Київ, 2016. – Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 596–610.
 9. Костюк, В. Об’єднана територіальна громада та публічна бібліотека: грані співпраці : [про бібліотеки Смизької ОТГ Дубенського району Рівненської області] / В. Костюк // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2. – С. 6.
 10. Кульчицька, Т. В. Бібліотека – сучасний інформаційний центр / Т. В. Кульчицька // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 5. – С. 31–36.
 11. Попик, В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / Володимир Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – С. 3–9.
 12. Солоненко, М. Бібліотекам не місце на задвірках : [інтерв'ю директора Луцької районної централізованої системи Валентини Ходаковської, яка розповіла про ситуацію з бібліотеками у зв'язку з утворенням ОТГ] / М. Солоненко // Голос України. – 2019. – 23 лют. – С. 6.
 13. Сулима, С. В ОТГ дбають про бібліотеки : [ОТГ на практиці захищають культуру і мову. Наприклад, у Недобоївській ОТГ громада сама вирішила переглянути систему функціонування бібліотек та будинків культури, ефективніше використовуючи на це кошти] / Сергій Сулима // Голос України. – 2019. – 9 листоп. – С. 12.
 1. 0 Б 48 Берегова, О. М. Розвиток уявлень про комунікацію: від античності до сучасності / О. М. Берегова // Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні ХХІ ст. : монографія / О. Берегова. – Київ : Ін-т культурології АМУ, 2009. – С. 13–20.
 2. Борисова, Т. Наукова комунікація в цифрову епоху / Т. Борисова, С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 22–25.
 3. 02(477) Н 34 Закірова, С. Технологічний детермінізм засобів масової комунікації у часі і просторі (за теоретичною концепцією Харольда Інніса) / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 615–630.
 4. 02(477) Н 34 Закірова, С. Ціннісний потенціал символізму у правовій міжкультурній комунікації стародавніх суспільств / С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46: Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології. – С. 138–154.
 5. 02(477) Н 34 Кушнарьова, М. Ранньомодерні витоки політичної комунікації (практичний вимір) / М. Кушнарьова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. Б-к України. – Київ : НБУВ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 278–287.
 6. Лаас, Н. Мовно-комунікативна сфера українського радянського суспільства часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо-американській історіографії [Електронний ресурс] / Н. Лаас // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2009. – Вип. 15(1). – С. 225–234.
 7. 3(4УКР) З-41 Михайлин, І. Інформаційний образ як комунікативна категорія / І. Михайлин // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХІФТ, 2009. – Т. 13. – С. 117-135.
 8. Ониськів, М. І. Комунікація монаршого двору із провінцією в Речі Посполитій: видача та доставка королівських універсалів до Львівського і Перемишльського гродів Руського воєводства (1674 1683рр.) / М.І. Ониськів // Укр. історичний журн. – 2014. – № 4. – С. 161–179.
 9. Тур, О. Соціально-історичні передумови становлення й розвитку проблеми формування комунікативної компетентності: антична доба [Електронний ресурс] / О. Тур // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 147. – С. 138–141.
 10. Хававчак, О. Наративний дискурс «Історії Русів» з точки зору комунікативної схеми: автор-текст-читач [Електронний ресурс] / О. Хававчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 25. – С. 122–126.

Шановний користувач. Бажано було б уточнити тему, а саме : інформаційно-аналітична діяльність в якій галузі Вас цікавить.

 1. 5 Г 19 Ганін, В. І. Методологія соціально-економічного дослідження : навч. посіб. для студентів вузів / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 224 с.
 2. 5 Д 55 Добреньков, В. И. Методы социологического исследования : учеб. для студ. вузов / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – Москва : ИНФРА–М, 2011. – 768 с.
 3. 5 Т 31 Телейко, А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : навч. посіб. / А. Б. Телейко, Р. К. Чорней. – Київ : МАУП, 2007. – 424 с.
 4. Александров, О. В. Взаємозв'язок ефективності формування організаційних засад інформаційно-аналітичної діяльності та зростання якості публічного управління: світовий досвід / О. В. Александров // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 127–131.
 5. Бойко, Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність органів місцевого самоврядування - важлива складова процесу прийняття управлінських рішень / Н. В. Бойко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 1. – С. 65–71.
 6. Вахнован, В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні [Електронний ресурс] / В. Вахнован // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 9. – С. 40–42.
 7. Кобєлєв, О. Біобібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / О. Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 28–31.
 8. Кобєлєв, О. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як соціокомунікаційний феномен [Електронний ресурс] / О. Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 10. – С. 22–25.
 9. Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально-комунікаційної сфери суспільства [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 53–58.
 10. Лашук, І. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення [Електронний ресурс] / І. Лашук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 4. – С. 38–53.
 11. Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: історія та сучасні проблеми (запрошення до участі) [Електронний ресурс] // Український соціум. – 2016. – № 4. – С. 156.
 12. Пальчук, В. Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у контексті загальноцивілізаційних соціокультурних трансформацій [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 254–266.
 13. Прокопенко, Л. І. Метод анкетування у соціологічних дослідженнях бібліотек України [Електронний ресурс] / Л. І. Прокопенко // Культура і мистецтво у сучасному світі. – 2015. – Вип. 16. – С. 45–50.
 14. 02(477) Н 34 Симоненко, О. Роль бібліотек та інформаційно-аналітичних служб у супроводі роботи сучасного парламенту: зарубіжний досвід / О. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 297–310.
 15. Халамендик, В. Б. Методологія соціологічного дослідження: сучасні наукові підходи [Електронний ресурс] / В. Б. Халамендик // Нова парадигма. – 2014. – Вип. 121. – С. 193–201.
 16. Харченко, О. І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / О. І. Харченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – Вип. 13. – С. 103–110.
 1. Богуш, Т. І. Пандемія COVID-19: виклики й особливості діяльності бібліотек / Т. І. Богуш // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 7–12.
 2. Вилегжаніна, Т. І. Читайте! І будьте здорові! / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 4–5.
 3. Діденко, Л. Нотатки про роботу бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі під час карантину / Л. Діденко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 29–30.
 4. Данилець, О. Книгозбірні Полтави стають комунікаційними майданчиками : [цьому посприяли карантинні обмеження і перехід бібліотечних закладів на роботу в режимі онлайн] / Олександр Данилець // Урядовий кур’єр. – 2020. – 6 серп. – С. 3 : іл.
 5. Здановська, В. Бібліотекарі на карантині / В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 30–34.
 6. Колоскова, Г. Бібліотечно-інформаційні комунікації як засіб забезпечення інформаційних потреб віддалених користувачів / Галина Колоскова // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 23–30.
 7. Маслова, М. Бібліографічна діяльність Запорізької ОУНБ під час карантину / Марина Маслова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 22–24.
 8. Павленко, Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 32–34.
 9. Пандемія СOVID-19 та діяльність національних бібліотек світу / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 38–39.
 10. Пилипенко, Г.-Г. Книжковий храм: між інтернетом і карантином : [коментар директорки комунального закладу «Глухівська центральна районна бібліотека» щодо діяльності, перспектив та проблем місцевих бібліотек] / Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур’єр. – 2020. – 30 верес. – С. 5.
 11. Розколупа, Н. І. Організація дистанційної (надомної) роботи в бібліотеці / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 6–7.
 12. Толокнова, К. Миколаївські бібліотеки для дітей під час карантину: нові можливості та виклики / Катерина Толокнова, Ірина Базиленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 31–32.
 13. Федорів Ю. Wiki бібліотека і хроніки карантину / Ю. Федорів // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 22–23.
 14. Чернов, В. Бібліотека переходить в онлайн : [міська публічна бібліотека впроваджує проєкт «Культурний карантин»] / Володимир Чернов // Голос України. – 2020. – 4 верес. – С. 8.
 15. Яременко, Н. Чернігівська обласна наукова медична бібліотека – виклик часу пандемія COVID-19 / Надія Яременко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 33–34.

Доброго дня! У бібліотеці є журнал «Forbes» за такі роки

Forbes (Украина)/ ООО «Издательский дом «Украинский Медиа Холдинг». – Киев, 2011 –   . – Выходит ежемесячно

 1. № 1–5,6/7 ; 2015. № 1–11.

Доброго дня! За Вашим запитом знайдено 1 публікацію. Рекомендуємо вам звернутися з цим питанням до Державного архіву Вінницької області та Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.

Завальнюк, К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) / К. В. Завальнюк // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 138–142. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_14

 1. Антоненко, І. Авторитетний контроль та Інформаційно-пошуковий тезаурус / І. Антоненко, О. Кириленко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3. – С. 30–31.
 2. Вилегжаніна, Т. Інформаційно-пошуковий тезаурус як інструмент індексування документів / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2004. – № 1. – С. 7–10.
 3. Збанацька, О. М. Інформаційно-пошуковий тезаурус Національної парламентської бібліотеки України: період апробації / О. М. Збанацька // Бібліотечна планета. – 2013. – № 1. – С. 30–32.
 4. Кириленко, О. Інформаційно-пошуковий тезаурус он-лайн / О. Кириленко, О. М. Збанацька // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1. – С. 30–32.
 5. 027 Б 59 Кунанець, Н. Е. Тезаурус як засіб опису термінологічних систем та знань предметної області "Розумне місто" / Н. Е. Кунанець, Г. Р. Мацюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – С. 58–61.
 6. Мацюк, Г. Інформаційно-пошукові тезауруси: світовий та вітчизняний досвід формування / Г. Р. Мацюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 2. – С. 106–115.
 7. Мацюк, Г. Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса / Мацюк Г., Кунанець Н. // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 1. – С. 19–23.
 8. 3 Н 34 Пименов, Є. Тезаурус із проблем схоронності: дескрипторизація прикметників і дієприкметників / Євген Пименов, Лариса Левашова, Віктор Захаров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 268–277.
 9. Прозоров, И. Е. Ведение политематического тезауруса в системе автоматизации библиотек ИРБИС: опыт Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского / И. Е. Прозоров, Е. П. Здрелюк // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 11. – С. 114–123.
 10. Прозоров, И. Е. Тезаурус в системе ИРБИС как эффективное средство поиска в ресурсах Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга / И. Е. Прозоров, М. Н. Сухарева // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 11. – С. 90–96.
 11. 34(4Укр) Б 59 Сербин, О. О. Некоторые аспекты развития дескрипторных информационно-поисковых языков в Украине : (на примере информационно-поискового тезауруса Национальной парламентской библиотеки Украины) / О. О. Сербин // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Междунар. ассоциация Акад. наук. – Киев, 2012. – Вып. 10. – С. 200–209.
 12. Татарчук, Л. Лінгвістичне забезпечення формування єдиного інформаційного простору в мережі сільськогосподарських бібліотек / Л. Татарчук // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 3–8.
 13. Тур, О. Лексикографічні витоки сучасних концепцій тезаурусного моделювання термінолексики / О. Тур // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 8. – С. 14–16.

Шановний користувачу! На жаль, потрібне Вам видання не оцифроване, і онлайн-доступу до нього немає.

 1. Асєєв, Г. Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 2. – С. 33–37.
 2. Гуменчук, А. Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0 / А. Гуменчук // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 2. – С. 23–28.
 3. Данильченко, І. В. Бібліографічні зв’язки видань Україніки в цифровому середовищі / І. В. Данильченко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – С. 326–331.
 4. Завдання й виклики цифрової епохи : міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – С. 51–52.
 5. Клименко, О. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації / О. Клименко, Ю. Калініна-Симончук // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 44–46.
 6. Копанєва, В. О. Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки / В. О. Копанєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 6–13.
 7. Кущ, П. Цифрова бібліотека залучає до читання : [у Маріуполі після капітального ремонту центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка перетворилася на сучасний простір, в якому до послуг відвідувачів відтепер цифрова бібліотека й IT-хаб] / П. Кущ // Урядовий кур’єр. – 2019. – 9 листоп. – С. 12.
 8. Литвинова, Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – С. 3–8.
 9. Лобузін, І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій / І. Лобузін // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – С. 18–24.
 10. Мар’їна, О. Ю. Цифрова стратегія розвитку бібліотек / О. Ю. Мар’їна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – С. 390–392.
 11. Матвієнко, О. «IT-бібліотекарі»: пошук шляхів інноваційності, трудової мобільності чи зміна ціннісних орієнтирів професії? / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 3. – С. 25–30.
 12. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія : міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – С. 54–55.
 13. Онищенко, О. Адаптація бібліотек до «життя в цифрі» / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 1. – С. 3–8.
 14. Половинчак, Ю. Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 123–132.
 15. Цифрові бібліотеки витісняють з ринку електронні книги // Інтелектуальна власність в Україні. – 2020. – № 4. – С. 63.
 16. Шевченко, М. Краєзнавчі документи: пріоритетний об’єкт оцифрування / М. Шевченко // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 1. – С. 34–38.
 1. Берегельський, А. Конкурстна бібліотечна інфографіка як елемент виставкової діяльності та засіб популяризації іміджу сучасної бібліотеки / А. Берегельський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 396–406
 2. Бондаренко, В. Використання агрегаторів новин у практиці підготовки бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів / Вікторія Бондаренко, Ольга Пестрецова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 281–294.
 3. Вітушко, Н. Джерельна база формування сучасного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – С. 199–206.
 4. Колібабчук, Ю. В. Застосування інформаційно-аналітичної діяльності в бібліотеках / Ю. В. Колібабчук // Наука і навчальний процес : матеріали XVIIІ звіт. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р., м. Вінниця. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2018. – С. 29–30.
 5. Пальчук, В. Сучасні особливості розвитку методів контент-моніторингу і контент-аналізу інформаційних потоків / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 506–526.
 6. Ржеуський, А. В. Інформаційно-аналітичні компетентності бібліотечних працівників / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. Б-к України. – Київ, 2017. – С. 87–90.
 7. Симоненко, О. Шляхи інтелектуалізації бібліотечно-інформаційної діяльності в інформаційно-аналітичному обслуговуванні користувачів / Олена Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 146–156.
 8. Терещенко, І. Використання мобільних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності / І. В. Терещенко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 317–319.
 9. Терещенко, І. Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 426–438.
 10. Федорчук, А. Можливості ретроспективних досліджень бібліотечних інформаційно-аналітичних ресурсів / А. Федорчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 157–170.
 11. Чуприна, Л. Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 274–284.
 1. 54.100-5 М 84 Мостовий, Ю. М. Особливості клінічного перебігу, тактика лікування захворювань серця та судин на тлі хронічних неспецифічних захворювань легень / Ю. М. Мостовий, Л. В. Распутін, А. А. Сидоров. – Вінниця : [б. d.], 2005. – 111 с.
 2. Алельний поліморфізм С-590Т гена ІІ.4 як ймовірний генетичний маркер підвищеної схильності до розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей / О. В. Кенс, Н. В. Виштак, Г. Р. Акопян // Цитология и генетика. – 2016. – Том 50, № 3. – С. 30–35 : табл.
 3. Аналіз молекулярно-генетичного дослідження поліморфного локусу С–159Т гена CD14 у дітей з підвищеним ризиком розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту / О. В. Кенс [и др.] // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51, № 5. – С. 55–61.
 4. Басанець, А. В. Хронічне обструктивне захворювання легень та генетична схильність / А. В. Басанець, Л. В. Долінчук // Довкілля та здоров'я. – 2017. – № 1. – С. 4–10.
 5. Долінчук, Л. В. Роль генетичного поліморфізму гена інгібітора матриксної металопротеїнази–2 у розвиткові професійно зумовленого хронічного обструктивного захворювання легень / Л. В. Долінчук // Довкілля та здоров’я. – 2014. – № 4. – С. 34–42.
 6. Застосування раціональної комплексної терапії при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога // Ліки України. – 2016. – № 10. – С. 79–83.
 7. Корчинський, В. С. Фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легень / В. С. Корчинський // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звітної науково-практичної конференції, Вінниця, 6–7 квітня. – 2017. – С. 96–100.
 8. Мостовий, Ю. М. Діагностика симптомів хронічного обструктивного захворювання легень за даними анкетування [Електронний ресурс] / Ю. М. Мостовий, Л. В. Распутина, Н. В. Черепій // Медицина сьогодні і завтра. – 2015. – № 2. – С. 59-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2015_2_12
 9. Погребняк, О. О. Огляд сучасних рекомендацій з ведення хронічного обструктивного захворювання легень: імплементація серед українських лікарів (Вінниця) / О. О. Погребняк // Ліки України. – 2015. – № 4. – С. 33–37.
 1. Бездрабко, В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 63–72.
 2. Вовк, Н. С. Архівні інформаційно–пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації / Н. С. Вовк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 37–42 : рис., табл.
 3. Денисенко, О. Мін’юст змінив правила діловодства: нормі норми та кроки, щоб їх додержати / Олександр Денисенко // Кадровик 01 : спеціалізований журнал. – 2018. – № 9. – С. 7–12.
 4. Денисенко, О. Експертиза цінності й передавання в архів електронних документів: законодавчі новації / О. Денисенко // Довідник секретаря та офіс’менеджера. – 2019. – № 9. – С. 4–10.
 5. Зайцева, М. Систематизація та архівування документів у діловодстві. Складання описів справ. Загальні правила / М. Зайцева // Казна України. – 2017. – № 8. – С. 30–37.
 6. Замкова, О. Забезпечення збереженості архівних документів / Олена Замкова // Кадровик України. – 2018. – № 12. – С. 51–61 : табл.
 7. Замкова, О. Знищення документів на підприємстві / О. Замкова // Кадровик України. – 2019. – № 6. – С. 60–70.
 8. Збанацька, О. М. Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 52–64.
 9. Знищення документів після закінчення строків їх зберігання: крок за кроком : [організація кадрового діловодства] // Бібліотека кадровика : унікальний довідник для кадровика та бухгалтера. – 2013. – № 9. – С. 57–71.
 10. Корочкіна, О. Оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню / О. Корочкіна // Казна України. – 2018. – № 3. – С. 46–49.
 11. Сельченкова, С. Експертиза цінності документів. Тест для секретаря (продовження) : [діловодство] / С. Сельченкова // Довідник секретаря та офіс’менеджера. – 2019. – № 5. – С. 39–45.
 12. Сельченкова, С. Як видавати справи з архіву підприємства : [архів] / С. Сельченкова // Довідник секретаря та офіс’менеджера. – 2019. – № 3. – С. 4–8.
 13. Сельченкова, С. Як перевіряти наявність і стан справ у архіві підприємства : [документообіг] / С. Сельченкова // Довідник секретаря та офіс’менеджера. – 2019. – № 4. – С. 15–25.
 14. Сельченкова, С. Як розміщувати справи в архіві, щоб пришвидшити їх пошук / С. Сельченкова // Довідник секретаря та офіс’менеджера. – 2019. – № 2. – С. 11–16.
 15. Хомич, І. Збереження архівних документів – піклування про свою документальну спадщину / Інна Хомич // Надзвичайна ситуація. – 2019. – № 6. – С. 28–32.

Доброго дня! У бібліотеці є наступне видання: 

4 П 51 Полный русский письмовник. Сборник образцовых писем, деловых бумаг и коммерческой переписки : в 5-ти ч. / сост.: Сазонов, Бельский. – 2-е изд. доп. – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. В. А. Тиханова, 1891. – 496 с.

Про бібліотеку ім. Коцюбинського у м. Вінниця

 

 

Закладка будущей библиотеки [им. Коцюбинского в день 65-летия со дня рождения писателя, ныне – библиотека им. Крупской, Винница] / фот. В. Арский // Огонек. – 1929. – № 41. – С. [11].

Підготувала С. Ф. Коваль

Доброго дня! Іноземні громадяни можуть стати користувачами бібліотеки за наявності документа, що посвідчує особу. Вартість читацького квитка: разове відвідування - 8 грн, на 3 місяці - 10 грн, річний - 20 грн, на 5 років - 50 грн.

 1. Біланич, Г. П. З турботою про розквіт культури національних меншин Закарпаття / Г. П. Біланич // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 36.
 2. Ботушанська, О. Ф. Сприяння ОДНБ ім. М. Горького органам влади в діяльності з розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин на Одещині / О. Ф. Ботушанська // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 30.
 3. Владова Т. Публічні бібліотеки регіону як осередки сприяння розвитку і збереженню культур національних і етнічних груп населення : з досвіду роботи Вільшанської ЦБС Кіровоградської області / Т. Владова // Бібліотечна планета . – 2009. – № 3. – С. 33.
 4. Голубка Л. Бібліотечне обслуговування національних меншин Закарпаття / Голубка Л. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 8. – С. 20 – 21.
 5. Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і збереження культур національних та етнічних груп Закарпаття / Л. Григаш // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 32.
 6. Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і збереження культур національних та етнічних груп
 7. Зінченко Ю. Національні меншини України. Вивчення та створення біографічних видань / Ю. Зінченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 802–809.
 8. Кисельова В. П. Документи мовами національних меншин в краєзнавчій діяльності регіональних бібліотек:сучасний стан та проблеми використання / В. П. Кисельова // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Київ, 20 листопада 2013 р. II Краєзнавчі читання пам’'яті Петра Тронька. – Київ, 2013. – С. 78–84.
 9. Ковальчук Л. Доступ до культурного розмаїття: бібліотечне обслуговування етнічних громад Києва / Л. Ковальчук  // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 3. – С. 11–13.
 10. Кудлач, В. Національні меншини в просторі толерантності / В. Кудлач // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 45–46.
 11. Павленко, Л. Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. ХХ ст. / Людмила Павленко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 647–657.
 12. Пескіна Л. Я. Бібліотека ім. О. Шварцмана – інформаційно-культурний ЦЕНТР Єврейської громади м. Києва / Л. Я. Пескіна, М. П. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 3. – С. 20–21.
 13. Сергійчук М. Ми – народ України : [у Національній парламент. бібліотеці відбулася перша в історії незалежної України нарада з питань культурної політики у сфері підтримки та розвитку культури етносів України під назвою «Україна. Європа. Культурне розмаїття» / М. Сергійчук // Культура і життя. – 2009. – 3 черв. – С. 2.
 1. Ельбесхаузен Х. Public libraries in Denmark – development and challenges = Публічні бібліотеки Данії – розвиток і зміни. Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 7–10.
 2. Козаченко Г. Критерії якості обслуговування користувачів: досвід книгозбірень Данського Королівства. Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. 2011. С. 26–33.
 3. Романюк О. Найдемократичніші бібліотеки – у ... королівстві. Бібл. форум України. 2011. № 2. С. 31–36.
 4. Дубова О. Мобільні сервіси сучасних бібліотек: від парадигми «було б добре мати» до «конче потрібні» : інтернет-технології в бібліотеках. Бібл. форум України. 2013. № 4. С. 9–10.
 5. Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій. Бібл. планета. 2012. № 2. С. 26–28.
 6. Загуменна В. В. Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2008. № 1. С. 48–50.
 7. Петрина Н. Сучасне і майбутнє бібліотек Королівства Данії. Бібл. форум України. 2008. № 1. С. 44–47.
 8. Чечикова, Ю. С. Финские библиотечно-информационные сети и проекты: обзор современного состояния. Науч. и техн. б-ки. 2009. № 5. С. 84–92.
 9. Варганова Г. Средство приобщения к чтению: Базы данных и сайты публичных библиотек. Библ. дело. 2008. № 12. С. 9–12.
 10. Семенова А. С., Алексеева Е. С. Знакомтесь: Финляндия! Новая б-ка. 2005. № 9. С. 25–27.
 11. Пушкова С. К памятникам культуры доступ свободен. Библио-поле. 2014. № 12. С. 13–15.
 12. Макарова О. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності сучасної бібліотеки (на прикладі Баварської державної бібліотеки). Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. Вип. 49. С. 196–203.
 13. Польова, В. Німецька Бібліотека року – 2015: інтерв’ю з директором публічної бібліотеки м. Кельн пані Хеннелоре Фогт. Бібл. форум: історія, теорія і практика. 2015. № 2. С. 45–47.
 14. Володін, Б. Ф. Книгозбірні Німеччини як еталон організації роботи бібліотек. Шк. б-ка. 2012. № 19/20. С. 127–128.
 1. Булахова, Б. І. Реклама бібліотек на веб-сайті / Б. І. Булахова // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 228–230.
 2. Вишневська, І. А. Особливості використання інформації соціальних мереж в інформаційно-аналітичній діяльності / І. А. Вишневська // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 232–235.
 3. Давидова, І. О. Інтегровані маркетингові комунікації як сучасний формат професійного розвитку бібліотек / Ірина Олександрівна Давидова // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Українська бібліотечна асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 32–35.
 4. Кирилишен Я. В. Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу / Я. В. Кирилишен, К. О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 90–97.
 5. Самохіна Ж. Б. Реклама як складова інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотеки / Ж. Б. Самохіна // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 115–118.
 6. Самохіна, Ж. Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів / Ж. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 45–53.
 7. Тарасенко, Н. В. Бібліотечні сайти та сторінки в соціальних мережах як інноваційний інформаційний продукт бібліотеки / Н. В. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 313–316.
 8. Тарасенко, Н. В. Оптимізація функціонування бібліотечного сегмента соціальних мереж: аспекти стандартизації / Наталія Віталіївна Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – С. 251–254.
 9. Якименко, Ю. А. Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку / Ю. А. Якименко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 339–341.
 1. 78.34(4УКР-4ХМЕ) Б 59 Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2005 р. / відп. за вип. Н. М. Синиця. – Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2005. – 114 c.
 2. 78.34 Г 34 Гениева, Е. Ю.             Библиотека как центр межкультурной коммуникации : монография / Екатерина Гениева. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 208 с.
 3. Акшарова, С. В наследие потомкам / С. Акшарова // Библио-поле. – 2012. – № 1. – С. 50–52.
 4. [В обласній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва почав працювати Клуб французської мови] : [заняття проводить волонтер Європейської волонтерської служби програми «Молодь в дії» – Дафна Говрі] // Місто. – 2014. – 29 січня. – С. 5.
 5. 78.34(4Укр) Н 34 Войцеховська, Є. Розвиток міжнаціональної толерантності як аспект сучасної бібліотечної діяльності / Є. Войцеховська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 406–413.
 6. Гениева, Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации / Е. Ю. Гениева // Культура: управление, экономика, право. – 2008. – № 1. – С. 3–7.
 7. Головащенко, О. Посіяла мати у серці пісні : [про відкриття у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо» та перше засідання «Величайся, родинонько, в піснях»] / О. Головащенко // Вінницька газета. – 2014. – 4 липня. – С. 20.
 8. Грабарь, Н. Г. Особенности общения в библиотеке в условиях расширения межкультурной коммуникации / Н. Г. Грабарь // Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 117–121.
 9. Гранчак, Т. Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Тетяна Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 46–52.
 10. Елтермане Л. Міжкультурний діалог – інструмент для просування бібліотеки / Л. Елтермане // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3. – С. 20–22.
 11. Кабаровський, І. Святкування європейського Дня іноземних мов у Вінниці : [24 вересня 2019 р. на базі ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва відбулась зустріч шкільних європейських клубів Вінниччини] / фото автора // Освіта Вінниччини. – 2009. 29 вересня. – С. 5
 12. Лалак, О. «Жива бібліотека» як інноваційна соціально–комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції / О.  Лалак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 2. – С. 17–21.
 13. Марьясова, Н. В. Психология межкультурной коммуникации / Н. В. Марьясова // Современная библиотека. – 2012. – № 8. – С. 34–37.
 14. Михайлів, М. Звичаї і традиції вірменської сім’ї : [у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулосі засідання клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо». Це були гостини у вірменської родини] / Михайло Михайлів // Подільська зоря. – 2017. – 12 жовтня. – С. 13.
 15. Мороз, О. Шевченко – мовами народів світу : з нагоди святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у бібліотеці-філії № 13, яка є осередком міжкультурного діалогу, відбувся літературно-музичний вечір «Шевченко – мовами народів світу» / О. Мороз // Вінницька газета. – 2014. – 14 березня.
 16. Романченко Т. О. Спілкування без кордонів / Т. О. Романченко // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 31–33.
 17. Чебан О. І євроклубам потрібні лідери : [60 учасників з 20 євроклубів Вінницької області розширили свої знання про Європу під час спілкування у першій школі європейської інтеграції, яку організатори провели на базі обласної універсальної бібліотеки імені Тімірязєва] / О. Чебан // Урядовий кур’єр. – 2010. – 25 лютого. – С. 3.
 18. Шуткевич, О. Білоруська родина кличе на гостину : [в рамках клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо», який діє при секторі правової інформації Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відбулася зустріч із білоруською родиною, яка поділилася звичаями та традиціями свого народу] / О. Шуткевич // Вінницька газета. – 2014. – 2 грудня. – С. 5.
 19. Шуткевич, О. На гостину до сябрів : [у ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва почав діяти клуб сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо», проект передбачає 12 зустрічей із представниками різних національностей, які проживають на території подільського краю] / О. Шуткевич // Сільські вісті. – 2014. – 23 грудня. – С. 4.
 20. Шуткевич, О. Нація без історичної батьківщини : [у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, в рамках засідання клубу сімейного дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо», відзначили Міжнародний день ромів] / Олеся Шуткевич // Вінницька газета. – 2015. – 17 квітня. – С. 9.
 1. 38 Б 81 Бондаренко, В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перстективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 276 с.
 2. 34 Г 70 Горова, С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова. – Київ : НБУВ, 2013. – 208 с.
 3. 3 К 65 Копанєва, В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 198 с. : рис.
 4. 3 Ч–92 Чуприна, Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 208 с.
 5. 34(4УКР) Н 34 Аксьонова, Н. Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 385–396.
 6. 34(4Укр) Н 34 Аксьонова, Н. Підгрунтя для створення електронних ресурсів газетної періодики на бібліотечних веб-сайтах / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – С. 278–282.
 7. 34(4УКР) Н 34 Вітушко, Н. Електронні інформаційні ресурси у сучасній бібліотеці / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 13–25.
 8. 34(4Укр) Н 34 Вітушко, Н. Джерельна база формування сучасного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – С. 199–206.
 9. 78 О-37 Довідково-бібліографічна інформація на сайтах бібліотек // Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006–2010 роки. – 2014. – Розд. 3. – Ст. 172.
 10. 34(4УКР) Н 34 Желай, О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі України / Оксана Желай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 58–63.
 1. Ісаєнко, О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 11. – С. 16–20.
 1. Карамишева, К. Онлайн-послуги у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського: стан та перспективи / К. Карамишева // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 5/6. – С. 144–152.
 2. 34(4Укр) Н 34 Касаткін, В. Специфіка відображення інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах (інформація про фонди та користувачів) / Володимир Касаткін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 365–374.
 3. Клочко О.В. Система науково-організаційного і технологічного забезпечення електронних ресурсів / О. В. Клочко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2. – С. 29–32.
 4. 027 К 68 Колоскова Г. В. Особливості формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту інтернету / Г. В. Колоскова // Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору : у 2 ч. : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. – 2017. – Ч. 1. – Ст. 142–147.
 5. 34(4УКР) Н 34 Кушерський, А. Мережеві освітньо-інформаційні ресурси Президентської бібліотеки-музею Франкліна Делано Рузвельта / Андрій Кушерський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 417–428.
 6. Лобузіна, К. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – С. 3–8.
 7. 02(477) Н 34 Олейніченко, Н. Аналіз блогосфери правового спрямування як фактор вивчення суспільної думки про правотворення / Н. Олейніченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 561–570.
 8. 02(477) Н 34 Островська, О. Ефективність сайтів українських військових бібліотек і інтернет-ресурсів військової тематики / О. Островська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 583–597.
 9. 34(4УКР) М 65 Палеха Ю. І. Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності / Ю. І. Палеха // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. – Київ, 2014. – С. 29–31.
 10. 34(4УКР) Н 34 Покровская, Г. Специфика интернет-ресурсов как способа формирования информационного пространства / Г. Покровская // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 104–112.
 11. 02 К 68 Тодорова, Є. М. Віртуальна довідка як напрям бібліографічного обслуговування / Євгенія Миколаївна Тодорова // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Українська бібліотечна асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 36–45.
 12. Шлапак, Ю. С Питання навігації інформаційними ресурсами бібліотеки в умовах поширення інтернет-технологій / Ю. С. Шлапак // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 282–285.
 13. Юхневич, Ю. Віртуальна професійна довідка: моніторинг, висновки / Ю. Юхневич // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – Ст. 115–120.
 1. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : монографія / Т. Гранчак та ін. ; ред. Т. Дубас та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2016. 324 с.
 2. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки ХНУ, 15–16 берез., 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, Хмельниц. нац. ун-т, Наук. б-ка ; ред. кол. О. Б. Айвазян та ін. Хмельницький : ХНУ, 2012. 263 с.
 3. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи / ред. В. П. Ярощук. Рівне : Перспектива, 2004. 92 с.
 4. Вінницька ОУНБ Ім. К. А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення: віковому ювілею Бібліотеки присвячується : монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; упоряд. тексту: М. Г. Спиця, О. І. Кізян, Н. І. Морозова ; авт. проекту В. Ф. Циганюк ; авт.-уклад. Г. М. Авраменко [та ін.]. Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. 312 с.
 5. Інноваційна діяльність бібліотек в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень суспільства : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2011 р. : тези доп. / упоряд. Т. О. Абраїмова. Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2012. 152 с.
 6. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія. Київ : НБУВ, 2011. 158 с.
 7. Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках : монография. Санкт-Петербург : Профессия, 2003. 318 с. (Библиотека).
 8. Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. Ч. 1 : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. Харків : ХДНБ, 2016. 181 с.
 9. Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. Ч. 2 : матеріали ХVIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. державна академія культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. Харків : ХДНБ, 2016. 238 с.
 10. Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації. перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу бібліотекознавства, 2 листоп. 2004 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Кунич. Харків : ХДНБ, 2005. 148 с.
 11. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. Київ : НБУВ, 2008. 224 с.
 12. Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідж. / Укр. бібл. асоціація ; авт.-упоряд. : В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. Київ : Міленіум, 2008. 122 с.
 1. Добко, Т. Вплив інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.
 2. Дубова, О. Мобільні сервіси сучасних бібліотек: від парадигми «було б добре мати» до «конче потрібні» : інтернет-технології в бібліотеках / О. Дубова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 9–10.
 3. Зурлис, П. Проектная деятельность библиотек Литвы / П. Зурлис // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 53–55.
 4. Калёнов, Н. Е. Комплектование фондов библиотек: печатные или электронные источники? / Н. Е. Калёнов, Н. А. Слащева // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 7. – С. 21–32.
 5. Карнаух, І. А. Івент-проекти в культурному просторі бібліотеки / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Укр. бібл. асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 113–121.
 6. Коффман, С. Сучасні бібліотеки? : досвід зарубіжних країн / С. Коффман // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 44–46.
 7. Кушерський, А. Особливості мережевих довідково-пошукових ресурсів Президентської бібліотеки-музею Франкліна Рузвельта / А. Кушерський // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 12–16.
 8. Кюнбергер Д. Л. Идеи, мысли и желания изменить библиотеки / Д. Л. Кюнбергер // Современная библиотека. – 2012. – № 10. – С. 78–81.
 9. Лагута Л. В. Досвід зарубіжних країн щодо фінансування публічних бібліотек / Л. Лагута // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2. – С. 25.
 10. Макаров, В. А. Конкурсы для библиотекарей : опыт США и Великобритании / В. А. Макаров // Библиотечное дело. – 2013. – № 13. – С. 33–35.
 11. Навродская, Е. А. Технион – университет высокого статуса : библиотеки Израильского вуза глазами стажёра / Е. А. Навродская // Библиотечное дело. – 2013. – № 22. – С. 28–30.
 12. Пашкова, В. С. Бібліотечна справа у Швеції: перше десятиріччя XXI століття : досвід зарубіжних країн / В. С. Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2. – С. 27–30.
 1. 016:004 Б 59 Бібліотека в епоху цифрових технологій : бібліогр. покажч. літ. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Науково-технічна б-ка ; уклад. Н. П. Банкова ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 60 с.
 2. 78.38 Б 81 Бондаренко, В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перстективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 276 с.
 3. 316 Г 70 Горова, С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія / С. В. Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 452 с.
 4. 3 Е 51 Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 304 с. : табл. – (Библиотека).
 5. 78.34 І-74 Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 208 с.
 6. 78.3 Л 68 Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 252 с.
 7. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 8. 34(4УКР) Н 34 Антоненко, І. Науково-методичне забезпечення каталогізації електронних ресурсів / І. Антоненко, О. Баркова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – Ст. 445–454.
 9. 78.34(4Укр) Н 34 Антоненко, І. Система каталогізації як складова інформаційно-бібліотечного комплексу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. Антоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 108–116.
 10. 3 Б 59 Івах О. С. Технології формування та використання електронних інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки / О. С. Івах // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки ХНУ, 15-16 берез., 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича, Хмельниц. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Хмельницький, 2012. – С. 100–115.
 11. 34(4УКР) Н 34 Кононученко, Л. Впровадження новітніх комп'ютерних технологій для забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотек України (на прикладі ОУНБ України) / Л. Кононученко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – Ст. 353–361.
 12. 78.34(4УКР) Н 34 Савенкова, Л. Використання традиційних та автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем: формування у студентів навичок самостійної роботи / Л. Савенкова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – Ст. 274–280.
 13. 02(477) Н 34 Струнгар, В. Представленість і робота бібліотек у вікі-проектах / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – С. 407–425.
 14. 02(477) Н 34 Терещенко, І. Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 426–438.
 15. 78.3 Н 34 Чабан, І. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрихкодових технологій / І. Чабан, Є. Усовська  // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – Ст. 193–209.
 16. Дудник, О. Огляд сучасних автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем / О. Дудник // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5/6. – С. 91–95.
 17. Ігнатюк, М. Упровадження АІБІС «ІРБІС 64» у практику роботи бібліотек : (з досвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича) / М. Ігнатюк // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – С. 18–26 .
 18. Кислюк, Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Кислюк // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 38–41.
 19. Ковальчук, Н. В. Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки / Н. В. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 96–101.
 20. Прилипко, Т. А. Инновационные технологии в работе научно-библиографического отдела Национальной исторической библиотеки Украины / Т. А. Прилипко, К. Г. Таранюк-Русановський, Л. З. Рудзский // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 3. – С. 64–72.
 1. 78.5 В 79 Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М. Г. Вохрышева. – Москва : Кн. палата, 1989. – 199 с.
 2. 78.5 Д 46 Диомидова, Г. Н. Библиография : общ. курс : [учеб. для библ. техникумов и библ. отделений культ.-просвет. училищ] / Г. Н. Диомидова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Кн. палата, 1991. – 242 с.
 3. 78.5 С 74 Справочник библиографа / ред. : А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Профессия, 2003. - 560 с.
 4. 01 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студ. спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с.
 5. 01 Ш 63 Шипота, Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра–К, 2017. – 148 с.
 6. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Вплив інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.
 7. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 417–428.
 8. 02(477) Н 34 Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82–95.
 1. Іванченко, А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки / А. Іванченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 26–32.
 2. 71 Х 21 Колупаєва, О. В. Ресурсне забезпечення бібліографічної діяльності / О. В. Колупаєва // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 162–169.
 3. Новальська, Т. В. Інноваційне дослідження довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек / Т. В. Новальська // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 34–35.
 4. Палащина, Н. Бібліографічна діяльність ДНПБ України імені В. Сухомлинського / Палащина Н., Углова О. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – С. 18–20.
 5. 3 В 42 Рева, Л. Г. Бібліографічна діяльність наукової бібліотеки в умовах техногенної інформаційної доби / Л. Г. Рева // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12–14 жовтня 2011 р. / ДЗ «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2011. – С. 161–167.
 6. Скаченко, О. Бібліотрансформер – сучасна форма бібліографічної діяльності бібліотек / О. Скаченко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1. – С. 25.

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є автореферати дисертацій, але, на жаль, кількість їх невелика. Скануванням текстів видань бібліотека не займається. В електронному вигляді автореферати дисертацій можна переглянути на сайті НБУВ ім. В. А. Вернадського за посиланням http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=

Шановна Галино Валеріївно!

Скористайтеся, будь ласка, інформацією на веб-сайті бібліотеки. А якщо коротко:

 1. Немає.
 2. Надає.
 3. Має на краєзнавчі газети, доступ локальний з відділу краєзнавства, на сайті у розділі Е-бібліотека можна переглянути оцифровані періодичні документи відділу рідкісних і цінних видань. Також в даних час бібліотека надає доступ до архіву української періодики «LIBRARIA».
 4. Надаються.

 

 1. Біла, Т. Активна громадська позиція бібліотекаря як запорука успішності публічної бібліотеки / Т. Біла // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 10–15.
 2. Ковальчук, Г. Д. Еволюція організаційних основ методичної діяльності бібліотек в Україні: нотатки до проблеми / Г. Д. Ковальчук // Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору : у 2 ч. : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. – 2017. – Ч. 1. – С. 239–244.
 3. Луньова, І. Науково-методична діяльність і менеджмент якості: осмислення теорії, практичні цінності та особливості використання / І. Луньова // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 42–54.
 4. Марченко, Т. Методична служба Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва як фактор впливу на діяльність і розвиток публічних бібліотек регіону / Т. Марченко // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 55–60.
 5. Промська, О. Л. Популяризація та просування інноваційних послуг у публічних бібліотеках Рівненської області / О. Л. Промська // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 73–75.
 6. Соцков, О. Інновації. Бібліотека. Розвиток / О. Соцков // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : ХДНБ, 2016. – Ч. 1. – С. 71-79.
 7. Стрелкова, И. Трансформация основных направлений научно-методической деятельности библиотек: опыт образовательных и проектных инициатив библиотечного сообщества Беларуси / И. Стрелкова // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 70–89.
 8. Ткаченко, О. Социальное партнерство библиотек и общественных организаций – реальный путь к открытому обществу / О. Ткаченко // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2–5 листоп. 2009 р. – 2010. – С. 100–104.
 9. Цуріна, І. Роль методичної служби у забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки / І. Цуріна // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 106–110.
 10. Шейчук, В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів / В. Шейчук // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 111–114.
 11. Ярощук, В. Організація методичної діяльності ОУНБ і ЦРБ на засадах менеджменту / В. Ярощук // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7–11 листоп. 2011 р. – 2011. – С. 121–136.
 12. Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://profy.nlu.org.ua/

Доброго дня! Потрібна вам газета є в фонді бібліотеки у відділі газетної періодики (вул. Соборна 73, ІІ поверх).

 1. 025.3 В 43 Викери, Б. Фасетная классификация : руководство по составлению и использованию отраслевых схем / Б. Викери. – Москва : ГПНТБ, 1970. – 74 с.
 2. 78.37 Д 37 Десятичная классификация Дьюи и Относительный указатель : в 4 т.: пер. с англ. / ред. Е. М. Зайцев. – 21-е изд. – Москва : ГПНТБ России, 2000. – 4 т. – (Пушкинская б-ка).
 3. 78.37 Л 68 Лобузіна, К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : монографія / К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 132 с.
 4. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 5. Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : між нар. наук. конф. Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – Київ : [б. в.], 1995. –107 с.
 6. 78.37 С 32 Сербін, О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / Олег Сербін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2009. – 139 с.
 7. 025 Э 30 Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. – Москва : Книга, 1977. – 311 с.
 8. Алешин Л. И. Классификация информационных ресурсов электронных библиотек / Л. И. Алешин // Библиография. – 2003. – № 4. – С. 3–7.
 9. Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 35–38.
 10. 78.34(4Укр) Н 34 Леонов, В. Наглядная классификация для электронных библиотек / В. Леонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 7–16.
 11. 71 Х 21 Леонов В. П. Основи наочної бібліотечної класифікації (НБК) / В. П. Леонов // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 138–147.
 12. Лобузіна, К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 2. – С. 10–15.
 13. Лукачи, А. Д. Классификационные системы в государственной библиографии / А. Д. Лукачи // Библиография. – 2010. – № 5. – С. 3–6.
 14. Муравйова, В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) / В. Муравйова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 19–22.
 15. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 27–34.
 16. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення ефолюції систематизаційних підходів до управління інформацією : (аналітичний огляд) / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 639–649.
 17. Сербін, О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 39–43.
 18. Сербін, О. Класифікація двокрапкою та її автор – взаємозв’язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 9. – С. 13–16.
 19. Сербін, О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.
 20. Сербін, О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Сербін О. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.
 21. Сербін, О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.
 22. Сербін, О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени [Електронний ресурс] / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 45–48.
 23. Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 30–34.
 24. Сербін, О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – С. 10–16.
 25. Стрішенець, Н. Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – С. 34–43.
 26. Стрішенець, Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 45–49 ; № 8. – С. 48–52.
 27. Сукиасян, Э. ББК: общая концепция и программа развития / Э. Сукиасян // Библиография. – 2005. – № 1. – С. 18–25.
 28. Сукиасян, Э. Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Сукиасян // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 25–30.
 29. Сукиасян, Э. Р. Корифеи нашей профессии – М. Дьюи и Ш. Р. Ранганатан / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 67–73.
 30. Сукиасян, Э. Структура библитечных классификационных систем. Проблемы общей теории / Э. Р. Сукиасян // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 25–29.

Якщо Вас цікавить вирощування сої на території Подільської губернії, то в фонді відділу зберігається книга «Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах» (1901), в якій зазначено, що сою вирощували в маєтках «Баранівка» Летичівчький повіт (нині Ярмолинецький район Хмельницької області) власник Маріан Мечиславович Баранецький) в маєтку Дмитра Ігнатовича Матусевича «Гетьманівка» Балтського повіту (нині Одеська обл.), в маєтку «Велика Бубнівка» та «Юхимівці» та Проскурівського повіту (нині с. Бубнівка, Хмельницької обл.) власник Іван Юрієвич Йотко та в маєтку «Дунаївці» Ушицького повіту (нині Хмельницька обл.) власник Василь Степанович Завойко.

Шановний користувач! У відділі рідкісних і цінних видань є прижиттєві видання Остапенка С. С. Після зняття карантинних обмежень ви зможете попрацювати з ними в бібліотеці.

 1. Остапенко, С. Важніщі властивости українського народу в порівненню з иншими народами : числове доходженнє / Сергій Остапенко. – Кам’янець на Поділлю : Вид. Губерн. Народ. Каси Др[іб]. Кредиту (Електр. Друк. Б. Вайнбаума), 1920. – 136 с. : табл.
 2. Остапенко, С. Економична географія України / Сергій Остапенко ; Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз. – Київ : Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз (Друк. «Союзбанку»), 1919. – 214, [2] с. – (Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз; [№] 25).
 3. Остапенко, С. Політична Економія / Сергій Остапенко. – Кам’янець на Поділлю : Вид. Под. Губ. Каси Др. Кредіту, 1920. – VI, 263 с. – (Сер. 2).

Шановний користувач! В бібліотеці, а саме у відділі рідкісних і цінних видань є такий збірник. Інформація, яка Вас цікавить знаходиться на сторінках 177 – 178 за 1882 рік. Чекаємо Вас у нашому відділі після зняття карантинних обмежень.

 1. 3 Б 59 Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. рек. / сост.: Т. А. Бахтурина, И. С. Дудник, Н. Ю. Кулыгина ; отв. ред. Н. Н. Каспарова. – Москва : Пашков дом, 2002. – 56 с.
 2. 37 Б 59 Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / авт.-уклад. О. М. Збанацька. – Київ : Ризоград, 2012. – 197 с. : табл., дод.
 3. ДСТУ 8302: 2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Офіц. видання. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 16 с.
 4. 37 Д 78 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT) / Нац. стандарт України ; оформ. кн. Ю. Кожедуб. – Офіц. вид. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 56 с.
 5. 72 Н34 Білецька, О. О. Електронні видання: процеси стандартизації і проблеми бібліографічного опису / О. О. Білецька // Наука і навчальний процес : наук.-метод. зб. : матеріали VIII звітної наук.-практ. конф. Вінниц. соц.-екон. ін.-ту ун-ту «Україна», фак. економіки і підприємництва 9–10 квіт. 2008 р. / відп. за вип. : О. М. Мельников. – Вінниця, 2008. – С. 132–136.
 6. 34(4Укр) Н 34 Гарагуля, С. Проблематика каталогізації електронних ресурсів НБУВ / С. Гарагуля // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 433–444.
 7. Добко, Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 [Електронний ресурс] / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Мойсеєнко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21.
 8. Женченко, М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги [Електронний ресурс] / М. Женченко // Вісн. Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15–18.
 9. Лисенко, Л. Проблемні питання складання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу / Л. Лисенко // Бібл. форум. – 2014. – № 2. – С. 16–17.
 10. 37 М 61 Мина, Ж. В. Аналітико-синтетичне опрацювання інформації : навч. посіб. / Ж. В. Мина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 196 с. : рис., табл.
 11. Радченко, А. І. Методичні рекомендації щодо нового стандарту «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015) / А. І. Радченко ; ВД «Академперіодика» НАН України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академперіодика, 2017. – 18 с.– Електрон. версія вид. – Режим доступу: https://akademperiodyka.org.ua/sites/default/files/manual_Radchenko_2017.pdf (дата звернення: 03.10.2022). – Назва з екрана.

Бібліотеки. Архіви