Послуги

 

 
Поділитися:

*за наявності читацького квитка

Доступ до е-каталогу ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва безкоштовно

Електронний каталог ведеться в бібліотеці з 2000 року і вміщує інформацію про всі види документів, у тому числі про статті зі збірок на різних носіях і за різні хронологічні періоди.

Кваліфіковану допомогу в роботі з е-каталогом можна отримати у відділі наукової інформації та бібліографії.

Доступ до е-бібліотеки безкоштовно
Е-бібліотека містить оцифровані краєзнавчі, рідкісні та цінні видання, повні тексти творів відомих вінницьких письменників та видання бібліотеки.  
Буккросинг безкоштовно
Вільний обмін книгами.
Доступ до мережі Інтернет безкоштовно
 • відділ аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, IV поверх)
 • сектор "Регіональний тренінговий центр" (вул. Соборна, 70, І поверх)
 • відділ економіки і новітніх технологій (вул. Соборна, 70, І поверх)
 • відділ документів іноземними мовами (вул. Соборна, 70, ІІ поверх) 
 
Доступ до зони Wi-Fi Буккросинг
Для читачів бібліотеки надається безкоштовний доступ до мережі Інтернет за допомогою бездротової мережі Wi-Fi. 

Зони дії Wi-Fi (вул. Соборна, 73):

 • вестибюль бібліотеки
 • відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури
 • сектор газетної періодики
 • читальний зал (ІІІ поверх)
 • коридор (ІV поверх)

Зони дії Wi-Fi (вул. Соборна, 70):

 • сектор "Регіональний тренінговий центр"
 • відділ економіки і новітніх технологій
 • відділ документів іноземними мовами
Видача літератури з правом тимчасового користування книгами поза межами бібліотеки  безкоштовно

Відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури надає доступ до фонду документів бібліотеки з правом тимчасового користування ними поза її межами.

У відділі користувач має право:

 • Брати документи додому терміном на 14 днів (кількість виданих одночасно документів не повинна перевищувати 5 примірників).
 • Отримати художню літературу та дублетні примірники документів з різних галузей знань, виданих з інших структурних підрозділів (крім рідкісних і цінних видань), на термін, який визначає відділ-фондоутримувач.
 • Продовжити термін користування документами не більше 2 разів підряд, якщо на них відсутній попит інших користувачів, за телефоном 67-03-25; e-mail: mba@library.vn.ua.
 • Здійснювати запит на документи за попереднім замовленням через електронну адресу бібліотеки, телефоном та в письмовому вигляді.
Створення віртуальної бібліографічної довідки  безкоштовно
Відвідування масових заходів  безкоштовно
Відвідування клубів та гуртків  безкоштовно


 

Оформлення читацького квитка:

Оформлення реєстраційно-облікових документів користувача 75 грн. 5 років
Оформлення реєстраційно-облікових документів користувача 30 грн. 1 рік
Оформлення реєстраційно-облікових документів користувача 20 грн. квартал
Оформлення реєстраційно-облікових документів користувача 8 грн. тимчасовий (разовий)
Оформлення реєстраційно-облікових документів користувача* 10 грн.  дублікат

* У разі втрати пластикового читацького квитка видається паперовий дублікат.

Ксерокопіювання, формат А4 Чорно&Білий* 1 грн. 1 сторінка Сектор обліку користувачів, відділ економіки і новітніх технологій, відділ бібліографії і наукової інформації, сектор «Регіональний Тренінговий Центр», відділ наукової інформації та бібліографії
Ксерокопіювання, формат А4 Кольоровий* 5.00 грн. 1 сторінка Сектор «Регіональний Тренінговий Центр»
Ксерокопіювання, формат А3 Чорно&Білий* 2.00 грн. 1 сторінка Сектор обліку користувачів, відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук
Ксерокопіювання, формат А3 Кольоровий* 10.00 грн. 1 сторінка Сектор «Регіональний Тренінговий Центр»
Репрографічне* відтворення ілюстративного матеріалу* 2.00 грн. 1 сторінка Відділ документів іноземними мовами

Сканування документів:*

- без форматування

 

- з форматуванням

 

0,5 грн

 

2.00 грн.

1 сторінка А4 Відділ економіки і новітніх технологій

* Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»

РВ (репродукування)* - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер. У окремих випадках Закон України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє бібліотекам відтворення творів репрографічним способом без надання згоди автора та без виплати авторської винагороди. 

Формування, редагування бібліографічних списків для  курсових, дипломних, наукових робіт

1 позиція 10 грн Відділ наукової інформації та бібліографії

Тематична довідка

1 джерело

10 грн

Відділ наукової інформації та бібліографії

Проста фактографічна довідка

1 довідка

10 грн

Відділ наукової інформації та бібліографії
Складна фактографічна довідка 1 довідка 25 грн Відділ наукової інформації та бібліографії

Аналітична довідка

1 тема

150 грн

Відділ наукової інформації та бібліографії

Користування МБА (пересилання документів)

1 джерело

Договірна

(залежно від вартості поштових витрат)

Відділ попереднього замовлення, МБА і видачі літератури

Проведення екскурсій, в тому числі іноземними мовами (групові)

1 екскурсія

договірна

Відділи бібліотеки
Проведення екскурсій, в тому числі іноземними мовами (індивідуальні, для окремих осіб) 1 екскурсія 30 грн Відділи бібліотеки

Фактографічна довідка — невиданий вторинний інформаційний документ, в якому на основі пошуку, відбору, оцінки, аналізу та узагальнення фактографічної інформації наведені відомості, що характеризують стан окремого питання (проблеми) в галузі науки, техніки та виробництва в країні й за кордоном.

Аналітична довідка — це підготовка і видача документа, який містить короткі систематизовані дані з ключових аспектів наукових проблем, рекомендації щодо їх рішення.

Бібліографі́чна до́відка — найменша одиниця бібліографічного списку, яка складається з назви видання та бібліографічного опису. Використовується для ідентифікації документу та здійснення бібліографічного пошуку.

Міжбібліотечний абонемент (МБА) - форма міжбібліотечної взаємодії й бібліотечного обслуговування, що ґрунтується на взаємному використанні фондів і довідково-бібліографічного апарату бібліотек країни.

Користування ПК (консультація з використання Internet-ресурсу понад 1 год) 1 хвилина 20 коп. Відділ аграрних наук і виробництва, відділ економіки і новітніх технологій, відділ документів іноземними мовами
Користування ПК (консультації по використанню Internet-ресурсу понад 1 год) 1 хвилина  10 коп. Відділ аграрних наук і виробництва, відділ економіки і новітніх технологій, відділ документів іноземними мовами
Користування ПК (реєстрація в соціальних мережах, електронної скриньки, тощо) 1 хвилина 20 коп.

Сектор «Регіональний Тренінговий Центр»

Друкування на папері виконавця 1 сторінка 1 грн Відділ наукової інформації та бібліографії, відділ економіки і новітніх технологій, відділ документів іноземними мовами
Друкування на папері замовника 1 сторінка 60 коп. Відділ наукової інформації та бібліографії, відділ економіки і новітніх технологій, відділ документів іноземними мовами
Збереження інформації на змінні носії за кожні 50 Кбайт 50 коп. Відділ наукової інформації та бібліографії, відділ аграрних наук і виробництва, відділ економіки і новітніх технологій, відділ документів іноземними мовами

Надання класифікаційного індексу на документи

Галузевої літератури 1 видання 4 грн Відділ формування фондів
Художньої літератури 1 видання 3 грн Відділ формування фондів
Визначення авторського знаку 1 видання 1 грн Відділ формування фондів

 

Проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень у бібліотеці

1 година (1-2 особи)

1 година (група осіб)

150 грн.

 

350 грн.

 

Відділи бібліотеки

Організація виставки книг на замовлення фізичної або юридичної особи

(до 50 книг)
1 виставка 200 грн Відділи обслуговування читачів

Організація виставки книг на замовлення фізичної або юридичної особи

(до 100 книг)
1 виставка 500 грн Відділи обслуговування читачів

Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, культурних цінностей (рукописні та друковані книги, періодичні видання)

 експертиза 1 одиниця 100 грн  Комісія з проведення державних експертиз культурних цінностей
термінова експертиза 1 одиниця 125 грн Комісія з проведення державних експертиз культурних цінностей

Рекламні послуги

Розміщення реклами на інформаційних стендах бібліотеки*

протягом 1 місяця

91 грн

Відділ маркетингу, реклами та соціокультурної діяльності

*Відповідно до Закону України «Про рекламу», Статуту ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Послуги