Додаток до правил 4

Додаток 4 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва» 

Правила користування відділом попереднього

замовлення, МБА та видачі літератури. 

Електронна доставка документів (ЕДД) учасникам корпоративного обслуговування. 

 1. Загальні положення 
 • Вінницька обласна універсальна бібліотека ім. К.А. Тімірязєва (далі – Бібліотека) є регіональним центром електронної доставки документів (далі – ЕДД).
 • Інформаційна послуга «Електронна доставка документів» (далі – послуга ЕДД) є додатковою формою обслуговування бібліотек області різного відомчого підпорядкування, інших інформаційних організацій, закладів, що передбачає надання електронних копій статей з газет і журналів; окремих частин з книг (до 15 сторінок), що створюються на основі фонду Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (далі – Бібліотека) або надходять з фондів інших бібліотек країни; інші копії документів, які не є об’єктами авторського права (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади, повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації, інші твори, встановлені законом.
 • Електронна копія документа – це копія документа, представлена в машинозчитуваній формі, що дає можливість його відтворення на екрані комп’ютера або роздрукування на принтері зі збереженням інформації, що міститься у першоджерелі.
 • Замовленням є кожне джерело інформації, що запитується (один бібліографічний опис документа).
 • Послуга ЕДД виконується через відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури.
 • Замовлення на послугу ЕДД приймається від учасника корпоративного обслуговування за встановленою формою, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми (безпосередньо у відділ або через сайт Бібліотеки).
 1. Реєстрація абонента 
 • Послуга ЕДД надається учасникам корпоративного обслуговування на підставі укладеної угоди. Підписана угода надсилається на адресу Бібліотеки: ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ ПЗ, МБА та видачі літератури (вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050, тел. 67-03-25; e-mail: mba@library.vn.ua).
 1. Обов’язки учасника корпоративного обслуговування 
 • Учасник корпоративного обслуговування зобов’язаний укласти угоду на обслуговування (зразок додається).
 • Замовлення на потрібний документ надсилати у формі бібліографічного опису із зазначенням для книг: автора, назви, вихідних даних, а для періодичних видань: назви, року, номера,автора і назви статті, сторінок; формату необхідної електронної копії.
 • При отриманні повідомлення про можливість виконання замовлення необхідно підтвердити його чи анулювати.
 • Одержані з Бібліотеки електронні копії документів дозволяється використовувати лише з науковою та навчальною метою. Забороняється тиражувати одержані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового друкування електронного файлу, передавати копії іншим особам чи організаціям, розміщувати матеріали у мережі Інтернет чи на серверах, доступних третім особам
 • Замовник несе відповідальність за несанкціоноване використання електронної копії відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». 
 1. Обов’язки відділу ПЗ, МБА та видачі літератури 
 • Задовольняти замовлення учасника корпоративного обслуговування із фонду Бібліотеки.
 • Здійснювати бібліографічне доопрацювання замовлень спільно із іншими структурними підрозділами, згідно профілю замовлення.
 • Одержавши замовлення та перевіривши у фонді наявність необхідного документа, направити замовнику повідомлення про можливість його виконання.
 • Виконання замовлення здійснювати з моменту його отримання бібліотекою – 3 робочі дні. За необхідності додаткового бібліографічного розшуку – 5 робочих днів.
 • Електронні копії документів переслати електронною поштою на вказану учасником корпоративного обслуговування адресу. 
 1. ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва не несе відповідальності за: 
 • використання замовником копії документа з комерційною метою;
 • передачу замовником копії третім особам (як фізичним, так і юридичним);
 • публікацію замовником копії (як її окремих частин, так і у повному обсязі).
Поділитися:

Додаток до правил 4


Додаток 4 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва» 

Правила користування відділом попереднього

замовлення, МБА та видачі літератури. 

Електронна доставка документів (ЕДД) учасникам корпоративного обслуговування. 

 1. Загальні положення 
 • Вінницька обласна універсальна бібліотека ім. К.А. Тімірязєва (далі – Бібліотека) є регіональним центром електронної доставки документів (далі – ЕДД).
 • Інформаційна послуга «Електронна доставка документів» (далі – послуга ЕДД) є додатковою формою обслуговування бібліотек області різного відомчого підпорядкування, інших інформаційних організацій, закладів, що передбачає надання електронних копій статей з газет і журналів; окремих частин з книг (до 15 сторінок), що створюються на основі фонду Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (далі – Бібліотека) або надходять з фондів інших бібліотек країни; інші копії документів, які не є об’єктами авторського права (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади, повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації, інші твори, встановлені законом.
 • Електронна копія документа – це копія документа, представлена в машинозчитуваній формі, що дає можливість його відтворення на екрані комп’ютера або роздрукування на принтері зі збереженням інформації, що міститься у першоджерелі.
 • Замовленням є кожне джерело інформації, що запитується (один бібліографічний опис документа).
 • Послуга ЕДД виконується через відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури.
 • Замовлення на послугу ЕДД приймається від учасника корпоративного обслуговування за встановленою формою, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми (безпосередньо у відділ або через сайт Бібліотеки).
 1. Реєстрація абонента 
 • Послуга ЕДД надається учасникам корпоративного обслуговування на підставі укладеної угоди. Підписана угода надсилається на адресу Бібліотеки: ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ ПЗ, МБА та видачі літератури (вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050, тел. 67-03-25; e-mail: mba@library.vn.ua).
 1. Обов’язки учасника корпоративного обслуговування 
 • Учасник корпоративного обслуговування зобов’язаний укласти угоду на обслуговування (зразок додається).
 • Замовлення на потрібний документ надсилати у формі бібліографічного опису із зазначенням для книг: автора, назви, вихідних даних, а для періодичних видань: назви, року, номера,автора і назви статті, сторінок; формату необхідної електронної копії.
 • При отриманні повідомлення про можливість виконання замовлення необхідно підтвердити його чи анулювати.
 • Одержані з Бібліотеки електронні копії документів дозволяється використовувати лише з науковою та навчальною метою. Забороняється тиражувати одержані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового друкування електронного файлу, передавати копії іншим особам чи організаціям, розміщувати матеріали у мережі Інтернет чи на серверах, доступних третім особам
 • Замовник несе відповідальність за несанкціоноване використання електронної копії відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». 
 1. Обов’язки відділу ПЗ, МБА та видачі літератури 
 • Задовольняти замовлення учасника корпоративного обслуговування із фонду Бібліотеки.
 • Здійснювати бібліографічне доопрацювання замовлень спільно із іншими структурними підрозділами, згідно профілю замовлення.
 • Одержавши замовлення та перевіривши у фонді наявність необхідного документа, направити замовнику повідомлення про можливість його виконання.
 • Виконання замовлення здійснювати з моменту його отримання бібліотекою – 3 робочі дні. За необхідності додаткового бібліографічного розшуку – 5 робочих днів.
 • Електронні копії документів переслати електронною поштою на вказану учасником корпоративного обслуговування адресу. 
 1. ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва не несе відповідальності за: 
 • використання замовником копії документа з комерційною метою;
 • передачу замовником копії третім особам (як фізичним, так і юридичним);
 • публікацію замовником копії (як її окремих частин, так і у повному обсязі).