Додаток до правил 2

 Додаток 2 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» 

Правила користування

міжбібліотечним абонементом 

1. Загальні положення 

 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського (далі – Бібліотека) є регіональним центром міжбібліотечного абонементу (далі – МБА).
 • Відділ зберігання бібліотечних фондів задовольняє:
  • бібліотечно-інформаційні запити колективних користувачів документами із фондів Бібліотеки шляхом надання документів у тимчасове або копій – у постійне користування;
  • запити користувачів Бібліотеки з фондів бібліотек України.
 • Підставою для відкриття абонемента на право обслуговування МБА є заповнений бланк-замовлення встановленої форми єдиної Національної системи МБА.

2. Реєстрація абонента

 • Абонентом МБА може бути будь-яка бібліотека, організація, установа, підприємство (далі – користувач), що має статус юридичної особи, підтверджений офіційним документом і де є офіційно призначений співробітник, що відповідає за роботу МБА і несе відповідальність за одержані документи.
 • Користувач укладає договір з Бібліотекою, надає необхідні документи, які підтверджують його статус та дає письмову гарантію (договір або гарантійний лист) щодо збереження і своєчасного повернення отриманих у тимчасове користування документів.
 • Міжміським індивідуальним користувачам надається право користування послугами МБА за дорученням-гарантією бібліотеки, послугами якої вони користуються за місцем проживання та при наявності оформленого бланка-замовлення і паспорта.
 • Користувач має право отримувати по МБА з фонду Бібліотеки документи, які підлягають пересилці поштою, крім обов'язкового примірника документа, рукописів, дисертацій, енциклопедій, довідників, словників, рідкісних і цінних видань, багатотомних видань, документів великого формату, газет, періодичних та продовжуваних видань, картографічних матеріалів, аудіокасет, відеокасет, дискет, CD- та DVD-ROM-ів.

Примітка: художня література надсилається лише з метою використання для наукових та виробничих цілей.

 • Користувач має право працювати з документами, отриманими по МБА, тільки в читальному залі Бібліотеки.
 • Терміни користування документами, отриманими по МБА:
  • 10 днів – на документи з читальних залів Бібліотеки (без урахування часу на пересилку);
  • 5-7 днів – на документи, які користуються підвищеним попитом;
  • 30 днів – на дублетні видання. 

3. Порядок виконання замовлень та доставки документів

 • Для отримання документа користувач заповнює бланк-замовлення, який надсилається до Бібліотеки поштою, факсом або електронною поштою.

Примітка на кожен документ заповнюється окремий бланк-замовлення.

 • При замовленні копій із документів на 4-й сторінці бланку-замовлення користувач вказує вид копіювання (ксерокопіювання, сканування), спосіб пересилки копій (поштою/електронною поштою) та свою поштову або електронну адресу.
 • Копії з документів Бібліотеки виготовляються коштом замовника згідно з прейскурантом на додаткові платні послуги Бібліотеки.
 • Бібліотека надсилає користувачу електронною поштою повідомлення про вартість послуг щодо виконання замовлення.
 • Користувач зобов'язаний перерахувати вказану у повідомленні суму на банківський рахунок Бібліотеки.
 • Виконане замовлення надсилається користувачу поштою/ електронною поштою після здійснення оплати.
 • Не підлягають копіюванню рукописи, стародруки, цінні ті рідкісні видання, документи із бібліотечних колекцій, дисертації та матеріали, що мають високу художню цінність.
 • Згідно Закону України «Про авторське право й суміжні права», замовлення приймаються тільки на репрографічне відтворення і доставку окремих опублікованих статей та уривків з опублікованих письмових творів (обсягом до 15 сторінок). Копіювання документів в повному обсязі не виконується!

Отримані копії дозволяється використовувати лише з метою освіти, навчання і приватного дослідження. Не дозволяється тиражувати отримані копії, відтворювати їх у будь-якій формі, окрім одноразового друку електронного файлу, передавати іншим особам або організаціям.

4. Відповідальність користувачів за збереження документів 

 • Користувач, який одержав через МБА документ у тимчасове користування, несе відповідальність за його використання, збереження і своєчасне повернення. Документи, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
 • Відповідальність за несанкціоноване використання отриманих від бібліотеки копій документів, відповідно до діючого законодавства, несе користувач.
 • Пересилка документів здійснюється рекомендованими бандеролями, посилками у твердій упаковці, яка гарантує їх збереження.
 • Користувач, який втратив або пошкодив документ, зобов’язаний:
  • замінити його аналогічним або іншим виданням, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
  • в разі неспроможності здійснити заміну, користувач відшкодовує вартість видання з врахуванням його ринкової ціни, яку визначає комісія Бібліотеки з оцінки видань;
  • при незначному пошкодженні компенсувати вартість копії та оправи.
 • Розрахунки проводяться через касу (згідно з п. 4.3. «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського»).
 • Абоненти, які порушили дані правила, позбавляються права користування МБА на термін, встановлений Бібліотекою.
 • Поштова пересилка документів здійснюється коштом Бібліотеки, повернення документів – коштом замовника (користувача).
 • Копії з документів Бібліотеки здійснюються коштом замовника згідно з прейскурантом на додаткові платні послуги Бібліотеки.
 • Для здійснення оплати за виконані Бібліотекою замовлення (ксерокопіювання, сканування) користувачеві попередньо надсилається рахунок електронною поштою.
 • При одержанні інформації про зниклу бандероль, посилку відправник негайно вживає заходів для її розшуку.
Поділитися:

Додаток до правил 2


 Додаток 2 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» 

Правила користування

міжбібліотечним абонементом 

1. Загальні положення 

 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського (далі – Бібліотека) є регіональним центром міжбібліотечного абонементу (далі – МБА).
 • Відділ зберігання бібліотечних фондів задовольняє:
  • бібліотечно-інформаційні запити колективних користувачів документами із фондів Бібліотеки шляхом надання документів у тимчасове або копій – у постійне користування;
  • запити користувачів Бібліотеки з фондів бібліотек України.
 • Підставою для відкриття абонемента на право обслуговування МБА є заповнений бланк-замовлення встановленої форми єдиної Національної системи МБА.

2. Реєстрація абонента

 • Абонентом МБА може бути будь-яка бібліотека, організація, установа, підприємство (далі – користувач), що має статус юридичної особи, підтверджений офіційним документом і де є офіційно призначений співробітник, що відповідає за роботу МБА і несе відповідальність за одержані документи.
 • Користувач укладає договір з Бібліотекою, надає необхідні документи, які підтверджують його статус та дає письмову гарантію (договір або гарантійний лист) щодо збереження і своєчасного повернення отриманих у тимчасове користування документів.
 • Міжміським індивідуальним користувачам надається право користування послугами МБА за дорученням-гарантією бібліотеки, послугами якої вони користуються за місцем проживання та при наявності оформленого бланка-замовлення і паспорта.
 • Користувач має право отримувати по МБА з фонду Бібліотеки документи, які підлягають пересилці поштою, крім обов'язкового примірника документа, рукописів, дисертацій, енциклопедій, довідників, словників, рідкісних і цінних видань, багатотомних видань, документів великого формату, газет, періодичних та продовжуваних видань, картографічних матеріалів, аудіокасет, відеокасет, дискет, CD- та DVD-ROM-ів.

Примітка: художня література надсилається лише з метою використання для наукових та виробничих цілей.

 • Користувач має право працювати з документами, отриманими по МБА, тільки в читальному залі Бібліотеки.
 • Терміни користування документами, отриманими по МБА:
  • 10 днів – на документи з читальних залів Бібліотеки (без урахування часу на пересилку);
  • 5-7 днів – на документи, які користуються підвищеним попитом;
  • 30 днів – на дублетні видання. 

3. Порядок виконання замовлень та доставки документів

 • Для отримання документа користувач заповнює бланк-замовлення, який надсилається до Бібліотеки поштою, факсом або електронною поштою.

Примітка на кожен документ заповнюється окремий бланк-замовлення.

 • При замовленні копій із документів на 4-й сторінці бланку-замовлення користувач вказує вид копіювання (ксерокопіювання, сканування), спосіб пересилки копій (поштою/електронною поштою) та свою поштову або електронну адресу.
 • Копії з документів Бібліотеки виготовляються коштом замовника згідно з прейскурантом на додаткові платні послуги Бібліотеки.
 • Бібліотека надсилає користувачу електронною поштою повідомлення про вартість послуг щодо виконання замовлення.
 • Користувач зобов'язаний перерахувати вказану у повідомленні суму на банківський рахунок Бібліотеки.
 • Виконане замовлення надсилається користувачу поштою/ електронною поштою після здійснення оплати.
 • Не підлягають копіюванню рукописи, стародруки, цінні ті рідкісні видання, документи із бібліотечних колекцій, дисертації та матеріали, що мають високу художню цінність.
 • Згідно Закону України «Про авторське право й суміжні права», замовлення приймаються тільки на репрографічне відтворення і доставку окремих опублікованих статей та уривків з опублікованих письмових творів (обсягом до 15 сторінок). Копіювання документів в повному обсязі не виконується!

Отримані копії дозволяється використовувати лише з метою освіти, навчання і приватного дослідження. Не дозволяється тиражувати отримані копії, відтворювати їх у будь-якій формі, окрім одноразового друку електронного файлу, передавати іншим особам або організаціям.

4. Відповідальність користувачів за збереження документів 

 • Користувач, який одержав через МБА документ у тимчасове користування, несе відповідальність за його використання, збереження і своєчасне повернення. Документи, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
 • Відповідальність за несанкціоноване використання отриманих від бібліотеки копій документів, відповідно до діючого законодавства, несе користувач.
 • Пересилка документів здійснюється рекомендованими бандеролями, посилками у твердій упаковці, яка гарантує їх збереження.
 • Користувач, який втратив або пошкодив документ, зобов’язаний:
  • замінити його аналогічним або іншим виданням, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
  • в разі неспроможності здійснити заміну, користувач відшкодовує вартість видання з врахуванням його ринкової ціни, яку визначає комісія Бібліотеки з оцінки видань;
  • при незначному пошкодженні компенсувати вартість копії та оправи.
 • Розрахунки проводяться через касу (згідно з п. 4.3. «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського»).
 • Абоненти, які порушили дані правила, позбавляються права користування МБА на термін, встановлений Бібліотекою.
 • Поштова пересилка документів здійснюється коштом Бібліотеки, повернення документів – коштом замовника (користувача).
 • Копії з документів Бібліотеки здійснюються коштом замовника згідно з прейскурантом на додаткові платні послуги Бібліотеки.
 • Для здійснення оплати за виконані Бібліотекою замовлення (ксерокопіювання, сканування) користувачеві попередньо надсилається рахунок електронною поштою.
 • При одержанні інформації про зниклу бандероль, посилку відправник негайно вживає заходів для її розшуку.