Додаток до правил 1

Додаток 1 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва

Правила користування

читальним залом відділу рідкісних і цінних видань

 1. Дані правила є додатком до Правил користування Вінницькою ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (далі – Бібліотека). 
 1. Послугами відділу рідкісних і цінних видань мають право користуватися читачі, які записані до Бібліотеки. 
 1. Робота з документами, що зберігаються у фонді рідкісних і цінних видань, дозволяється лише в читальному залі відділу. 
 1. Користувач, який отримав для відвідування Бібліотеки лише «Разовий» контрольний талон без оформлення читацьких реєстраційних документів, у читальному залі відділу рідкісних і цінних видань не обслуговується. 
 1. При першому відвідуванні відділу користувач повинен ознайомитися з даними Правилами. 
 1. Цінні і рідкісні видання до ХХ ст. і ті, що знаходяться на особливому режимі зберігання, видаються в читальний зал лише за наявності листа-клопотання від установи, організації, товариства, творчої спілки тощо про науково-дослідний або пошуковий характер роботи читача за визначеною темою.

Примітка: лист-клопотання не є обов’язковим для користувача-дослідника із науковим ступенем, якому необхідні для користування оригінали видань. 

 1. Дозвіл на роботу користувача у читальному залі з документами, зазначеними в п.6 цих правил, дає дирекція Бібліотеки строком на 1 рік від часу надання відповідного листа-клопотання. 
 1. Видання, що знаходяться в експозиції виставок, видаються у читальний зал з дозволу завідуючого відділом у випадку, якщо відсутні інші примірники цього видання. 
 1. Видача документів з фонду відділу в інші структурні підрозділи Бібліотеки здійснюється з дозволу завідувача відділом (спірні питання вирішуються колегіально на раді при директорові). 
 1. Видача документів в інші установи та організації (для експонування) здійснюється за письмовим запитом керівника установи (органызацыъ) та згодою директора Бібліотеки. 
 1. Оригінали документів, що перебувають у незадовільному стані, читачам не видаються. 
 1. Фото- та відеозйомка, рідкісних і цінних документів забороняється. 
 1. Документи з фонду відділу не підлягають репрографічному відтворенню та по МБА не надсилаються. 

 

Поділитися:

Додаток до правил 1


Додаток 1 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва

Правила користування

читальним залом відділу рідкісних і цінних видань

 1. Дані правила є додатком до Правил користування Вінницькою ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (далі – Бібліотека). 
 1. Послугами відділу рідкісних і цінних видань мають право користуватися читачі, які записані до Бібліотеки. 
 1. Робота з документами, що зберігаються у фонді рідкісних і цінних видань, дозволяється лише в читальному залі відділу. 
 1. Користувач, який отримав для відвідування Бібліотеки лише «Разовий» контрольний талон без оформлення читацьких реєстраційних документів, у читальному залі відділу рідкісних і цінних видань не обслуговується. 
 1. При першому відвідуванні відділу користувач повинен ознайомитися з даними Правилами. 
 1. Цінні і рідкісні видання до ХХ ст. і ті, що знаходяться на особливому режимі зберігання, видаються в читальний зал лише за наявності листа-клопотання від установи, організації, товариства, творчої спілки тощо про науково-дослідний або пошуковий характер роботи читача за визначеною темою.

Примітка: лист-клопотання не є обов’язковим для користувача-дослідника із науковим ступенем, якому необхідні для користування оригінали видань. 

 1. Дозвіл на роботу користувача у читальному залі з документами, зазначеними в п.6 цих правил, дає дирекція Бібліотеки строком на 1 рік від часу надання відповідного листа-клопотання. 
 1. Видання, що знаходяться в експозиції виставок, видаються у читальний зал з дозволу завідуючого відділом у випадку, якщо відсутні інші примірники цього видання. 
 1. Видача документів з фонду відділу в інші структурні підрозділи Бібліотеки здійснюється з дозволу завідувача відділом (спірні питання вирішуються колегіально на раді при директорові). 
 1. Видача документів в інші установи та організації (для експонування) здійснюється за письмовим запитом керівника установи (органызацыъ) та згодою директора Бібліотеки. 
 1. Оригінали документів, що перебувають у незадовільному стані, читачам не видаються. 
 1. Фото- та відеозйомка, рідкісних і цінних документів забороняється. 
 1. Документи з фонду відділу не підлягають репрографічному відтворенню та по МБА не надсилаються.