Додаток до правил 1

Додаток 1 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» 

Правила користування

читальним залом відділу рідкісних і цінних видань 

 1. Дані правила є додатком до Правил користування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Валентина Отамановського (далі – Бібліотека).
 2. Послугами відділу рідкісних і цінних видань мають право користуватися користувачі, які записані до Бібліотеки.
 3. Робота з документами, що зберігаються у фонді рідкісних і цінних видань, дозволяється лише в читальному залі відділу.
 4. Користувач, який отримав для відвідування Бібліотеки лише «Разовий» контрольний талон без оформлення читацьких реєстраційних документів, у читальному залі відділу рідкісних і цінних видань не обслуговується.
 5. При першому відвідуванні відділу користувач повинен ознайомитися з даними Правилами.
 6. Цінні і рідкісні видання до ХХ ст. і ті, що знаходяться на особливому режимі зберігання, видаються в читальний зал лише за наявності листа-клопотання від установи, організації, товариства, творчої спілки тощо про науково-дослідний або пошуковий характер роботи читача за визначеною темою.

Примітка: лист-клопотання не є обов’язковим для користувача-дослідника із науковим ступенем, якому необхідні для користування оригінали видань.

 1. Дозвіл на роботу користувача у читальному залі з документами, зазначеними в п. 6 цих правил, дає дирекція Бібліотеки строком на 1 рік від часу надання відповідного листа-клопотання.
 2. Видання, що знаходяться в експозиції виставок, видаються у читальний зал з дозволу завідувача відділу у випадку, якщо відсутні інші примірники цього видання.
 3. Видача документів з фонду відділу в інші структурні підрозділи Бібліотеки здійснюється з дозволу завідувача відділу (спірні питання вирішуються колегіально на раді при директорові).
 4. Видача документів в інші установи та організації (для експонування) здійснюється за письмовим запитом керівника установи (організації) та згодою директора Бібліотеки.
 5. Оригінали документів, що перебувають у незадовільному стані, читачам не видаються.
 6. Фото- та відеозйомка, рідкісних і цінних документів забороняється.
 7. Документи з фонду відділу не підлягають репрографічному відтворенню та по МБА не надсилаються.
Поділитися:

Додаток до правил 1


Додаток 1 до «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» 

Правила користування

читальним залом відділу рідкісних і цінних видань 

 1. Дані правила є додатком до Правил користування Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Валентина Отамановського (далі – Бібліотека).
 2. Послугами відділу рідкісних і цінних видань мають право користуватися користувачі, які записані до Бібліотеки.
 3. Робота з документами, що зберігаються у фонді рідкісних і цінних видань, дозволяється лише в читальному залі відділу.
 4. Користувач, який отримав для відвідування Бібліотеки лише «Разовий» контрольний талон без оформлення читацьких реєстраційних документів, у читальному залі відділу рідкісних і цінних видань не обслуговується.
 5. При першому відвідуванні відділу користувач повинен ознайомитися з даними Правилами.
 6. Цінні і рідкісні видання до ХХ ст. і ті, що знаходяться на особливому режимі зберігання, видаються в читальний зал лише за наявності листа-клопотання від установи, організації, товариства, творчої спілки тощо про науково-дослідний або пошуковий характер роботи читача за визначеною темою.

Примітка: лист-клопотання не є обов’язковим для користувача-дослідника із науковим ступенем, якому необхідні для користування оригінали видань.

 1. Дозвіл на роботу користувача у читальному залі з документами, зазначеними в п. 6 цих правил, дає дирекція Бібліотеки строком на 1 рік від часу надання відповідного листа-клопотання.
 2. Видання, що знаходяться в експозиції виставок, видаються у читальний зал з дозволу завідувача відділу у випадку, якщо відсутні інші примірники цього видання.
 3. Видача документів з фонду відділу в інші структурні підрозділи Бібліотеки здійснюється з дозволу завідувача відділу (спірні питання вирішуються колегіально на раді при директорові).
 4. Видача документів в інші установи та організації (для експонування) здійснюється за письмовим запитом керівника установи (організації) та згодою директора Бібліотеки.
 5. Оригінали документів, що перебувають у незадовільному стані, читачам не видаються.
 6. Фото- та відеозйомка, рідкісних і цінних документів забороняється.
 7. Документи з фонду відділу не підлягають репрографічному відтворенню та по МБА не надсилаються.