Періодичні видання

Газети України

 1. Foreign Affairs Chronicles
 2. Kyiv Post - Independence. Community. Trust. - Українська провідна англомовна газета
 3. Вiдомостi приватизацiї
 4. ВІСНИК+К - м. Луцьк
 5. Вечерние Вести - Київ
 6. Вечерний Харьков - Електрона версія найстарішої міської газети. Теми: новини, мегаполіс, економіка, технології, суспільство, спорт, події
 7. Високий Замок - щоденна суспільно-політична газета
 8. Газета по-українськи - новини з України і все про Україну
 9. Газета по-українськи. Дім, Здоров'я, Їжа, Сад-Город 
 10. Голос України - газета верховної ради України
 11. виходити і російський аналог
 12. Дебет-Кредит
 13. День - Київ
 14. Дзеркало тижня - Київ
 15. Дім, сад, город - найпопулярніше в Україні народне видання для всіх, чиє життя та праця пов’язані із землею. Видається українською мовою з січня 1989 року. А з січня 1999 року почав
 16. Експрес - має третій тираж в Україні - 1,1 млн. прим. на тиждень.
 17. Електроннi Вiстi
 18. КП в Україні - Всеукраїнська щоденна громадсько-інформаційна газета. Інформація про події у Києві та Україні, ексклюзивні фоторепортажі, цікаві опитування та конкурси. Блоги.
 19. Маркетинг-газета
 20. Провінційка - Рівненська газета
 21. Сільські вісті
 22. Україна Молода - щоденна інформаційно-політична газета
 23. Українська правда
 24. Українське слово
 25. Урядовий Кур'єр
 26. Факти та коментарі - Київ
 27. Хрещатик - Київ
 28. ЦМИ "УкрАгроКонсалт" - Сайт предоставляет материалы конференций, проведённых Центром Маркетинговых Исследований "УкрАгроКонсалт" - аналитическая информация в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.
 29. Юридична газета - Київ 

Журнали України

 1. Accounting and Financial Control (Бухгалтерський облік і фінансовий контроль)  - виходить англійською мовою один раз на два роки у Сумах (Україна). Основною метою журналу є публікація оригінальних наукових матеріалів з усіх сфер бухгалтерського обліку та фінансового контролю, переважно з точки зору міжнародної практики
 2. Banks and Bank Systems (Банки та банківські системи) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців з питань грошово-кредитної політики у різних країнах та регіонах у всьому світі, діяльності міжнародних фінансових організацій, центральних банків та банківських установ. 
 3. Environmental Economics (Економіка навколишнього середовища) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна).Ґрунтуючись на ретельному експертному відборі, журнал прагне надати читачеві можливість ознайомитися з інноваційними теоретичними та емпіричними економічними дослідженнями використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.
 4. Geopolitics under Globalization (Геополітика в умовах глобалізації) - виходить англійською мовою один раз на два роки у Сумах (Україна). Основною метою журналу є висвітлення тенденцій сучасної геополітики та геополітичних наслідків змін для різних реципієнтів.
 5. Innovative Marketing (Інноваційний маркетинг) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами використання інноваційних інструментів маркетингу, їх характеру, різноманіття, функцій, ефективності і т.д., нерівноваги ринкового попиту та пропозиції, прогнозування цін, організації наукових досліджень для інноваційних продуктів та послуг, реклами та PR менеджменту.
 6. Insurance Markets and Companies (Страхові ринки та компанії) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал публікує результати наукових досліджень, присвячених сучасним проблемам у сфері страхування, таким як сучасні тенденції розвитку світового та локального страхових ринків, діяльність страхових компаній на фінансовому ринку, існуючі та інноваційні підходи в управлінні ризиками, фінансові інструменти. і похідні тощо.
 7. Investment Management and Financial Innovations (Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Журнал охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, проведених як на макро-, так і на мікрорівнях, щодо різних аспектів фінансового менеджменту та корпоративного управління, інвестицій та інновацій (у тому числі з використанням кількісних методів). 
 8. Knowledge and Performance Management (Управління знаннями та ефективністю) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал орієнтований на науковців, науковців та студентів, які спеціалізуються на менеджменті організацій, менеджерів-практиків.
 9. Nowadays and Future Jobs (Робота сьогодення та майбутнього) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців з питань працевлаштування, організації роботи співробітників сьогодні та у майбутньому, трансформації робочих процесів та роботи у цілому.
 10. Problems and Perspectives in Management (Проблеми та перспективи менеджменту) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Метою журналу є висвітлення різних аспектів управління та управління, таких як управління міжнародними організаціями та громадами, державне та регіональне управління, управління компанією тощо.
 11. Public and Municipal Finance (Державні та муніципальні фінанси) - виходить англійською мовою щорічно з 30 квітня 2019 року в Сумах (Україна). Ґрунтуючись на ретельному експертному відборі, журнал прагне надати зацікавленим сторонам (політиків, державних службовців, фінансистів, економістів тощо) теоретичні та емпіричні дослідження інновацій в управлінні мінливими державними та муніципальними фінансовими системами, які становлять інтерес для міжнародна аудиторія.
 12. Tourism and Travelling (Туризм і подорожі) -  виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал є міжнародним виданням, яке публікує результати оригінальних наукових досліджень з питань туризму та подорожей та узагальнені приклади практичної діяльності організацій у цій сфері. 
 13. Ukrainica Bioorganica Acta - Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 14. Visnyk of the National Bank of Ukraine
 15. Актуальні питання мистецької освіти та виховання (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – збірник наукових праць в якому відображено результати актуальних досліджень теоретико-методологічних основ розвитку мистецької педагогіки, історичної ретроспективи мистецької освіти, міжнародного виміру хореографічної освіти, інноваційних технологій і практики викладання мистецьких дисциплін та музично-педагогічної освіти.
 16. Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – збірник наукових праць публікує актуальні дослідження з методики навчання математики, фізики, інформатики, економіки, хімії, біології
 17. Актуальні проблеми економіки - Національна академія управління (м. Київ)
 18. Альгология - Інститут ботаніки НАН України. Міжнародний науковий журнал, присвячений різним аспектам вивчення водоростей.
 19. Бібліосвіт - Державна бібліотека України для юнацтва (м. Київ)
 20. Бізнес Інформ - міжнародний науковий економічний журнал, що рецензується. Видається з 1992 р. в Харкові (Україна).
 21. Бізнес - діловий тижневик, діловий журнал в Україні. За накладом і обсягами реклами найбільший діловий журнал України. Виходить щопонеділка.
 22. Бизнес и безопасность - Читателями журнала являются руководители и начальники служб безопасности предприятий, специалисты работающие в области безопасности, предприниматели. Регион распространения - Украина.
 23. Бюлетень про приватизацiю  
 24. Вісник Київського Національного Торгово-економічного Університету
 25. Вісник Книжкової палати - висвітлює питання книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства.
 26. Вісник Національної академії наук України - Київ
 27. Вісник Національної академії правових наук України - публікує високоякісні, теоретично обґрунтовані наукові статті актуальної тематики у сфері правничих наук, зокрема науково-дослідницькі матеріали, присвячені проблемам правового регулювання у сфері євроінтеграційних процесів, а також законодавчим ініціативам, сформованим з урахуванням світового досвіду та національних традицій. (м. Харків)
 28. Вісник Національного банку України - щомісячний ілюстрований науково-практичний журнал Національного банку України. Заснований у 1994 р., регулярно видається з березня 1995 р.
 29. Вісник Пенсійного фонду України
 30. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка
 31. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент
 32. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Біологія"
 33. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво"
 34. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Фітопатологія та ентомологія"
 35. Вітчизна - Київ
 36. Віче  -  журнал Верховної Ради України
 37. ВСЕСВІТ Український журнал іноземної літератури - Київ
 38. Гордость Украины - Журнал об известных украинцах
 39. Журнал "Настуня" - Пропонуємо вже готові розроблені нами схеми для вишивання як з традиційними народними орнаментами, так і з сучасними авторськими схемами різної складності, які Ви завжди зможете знайти в журналі „Наст
 40. Зовнішні справи - публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті зі сфери історичних і політичних наук, що стосуються історичного минулого, сьогодення та перспектив розвитку міжнародних відносин.
 41. Кіно-Театр - ілюстроване видання, аналітичний і водночас популярний мистецький журнал - посередник між українським глядачем та подіями сучасного світового театрального і кінопроцесу.
 42. КРИТИКА . KRYTYKA
 43. Люди і долі
 44. Міжнародний туризм
 45. Маркетинг в Україні
 46. Менеджмент і кадри: психологія управління, соціоніка і соціологія - Київ
 47. Народна творчість та етнологія
 48. Освіта. Інноватика. Практика (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі освіти.
 49. Офіційний вісник України
 50. Охорона праці
 51. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 52. Податкове Планування
 53. Проблеми економіки - міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки.
 54. Провизор
 55. Психологія і соціоніка міжособових відношень - Київ
 56. Ринок цінних паперів України - Київ
 57. Свiт дитячих бiблiотек - Київ
 58. Соціально-трудові відносини: теорія і практика - виходить двічі на рік в Сумах (Україна). У журналі розглядаються теоретичні, методологічні та прикладні аспекти дослідження соціально-трудових відносин із застосуванням міждисциплінарного підходу.
 59. Соціоніка, ментологія та психологія особистості - Київ
 60. Стратегічна панорама - публікує наукові рукописи в галузі досліджень безпеки з 2001 року
 61. Стратегічні пріоритети - щоквартальник висвітлює результати досліджень у сфері політичного, економічного, соціального та людського розвитку України, закордонних справ, регіональних проблем соціального розвитку, національної безпеки та оборони України
 62. Українська Родина - містить інформацію про здоровий спосіб життя, сімейні відносини та ведення господарства на основі сучасних технологій та споконвічних українських традицій та звичаїв. 
 63. Український історичний журнал
 64. Український ботанічний журнал - Інститут ботаніки НАН України
 65. Український фітоценологічний збірник - Інститут ботаніки НАН України
 66. Фізико-математична освіта (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – це відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки й практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.
 67. ФОКУС - журнал для сучасного, зайнятого читача, який виставляє високі вимоги не тільки до якості інформації, але й до того, як вона подається. Щотижнево у «Фокусі» найважливіші новини.

Іноземні журнали та газети

 1. Astronomy - Інтернет-ресурс публікує інформацію про астрономію
 2. BusinessWeek: Daily & Breaking News, Top Stories from BusinessWeek News
 3. DOAJ - Directory of Open Access Journals - Журнали по металургії в інтернеті
 4. Harvard Business Publishing
 5. RED HERRING | The Business of Technology
 6. Strategy & Business
 7. The Wall Street Journal Online - Business and Financial News, Breaking News

Інтернет-видання України та світу

 1. AutoWeek - Інтернет-видання публікує новини зі світу автомобілів
 2. BBC Україна - На сайті публікуються останні новини України і світу
 3. Galeria do Meteorito - Інтернет-видання з астрономії
 4. Geology and Earth Science News, Articles, Photos, Maps and More - Інтернет – видання з геонаук. На сайті розміщена інформація та новини з галузі
 5. Mignews - Новости Украины сегодня на mignews.com.ua
 6. SciTechDaily - Пропонує кращі інтелектуальні, поінформовані наукові та технологічні висвітлення та аналіз, які ви можете знайти на щоденній основі
 7. SpaceWeather.com - Інтернет-видання з астрофізики.
 8. Universe Today - Космічні та астрономічні новини
 9. Версии.com
 10. Східний проект - самый массовый еженедельник восточного региона Донбасса. Новости региона, культуры, спорта, политики.
 11. ГРАНИ ПЛЮС - Об'єктивний погляд на українську політику 
 12. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ

Періодичні видання


Газети України

 1. Foreign Affairs Chronicles
 2. Kyiv Post - Independence. Community. Trust. - Українська провідна англомовна газета
 3. Вiдомостi приватизацiї
 4. ВІСНИК+К - м. Луцьк
 5. Вечерние Вести - Київ
 6. Вечерний Харьков - Електрона версія найстарішої міської газети. Теми: новини, мегаполіс, економіка, технології, суспільство, спорт, події
 7. Високий Замок - щоденна суспільно-політична газета
 8. Газета по-українськи - новини з України і все про Україну
 9. Газета по-українськи. Дім, Здоров'я, Їжа, Сад-Город 
 10. Голос України - газета верховної ради України
 11. виходити і російський аналог
 12. Дебет-Кредит
 13. День - Київ
 14. Дзеркало тижня - Київ
 15. Дім, сад, город - найпопулярніше в Україні народне видання для всіх, чиє життя та праця пов’язані із землею. Видається українською мовою з січня 1989 року. А з січня 1999 року почав
 16. Експрес - має третій тираж в Україні - 1,1 млн. прим. на тиждень.
 17. Електроннi Вiстi
 18. КП в Україні - Всеукраїнська щоденна громадсько-інформаційна газета. Інформація про події у Києві та Україні, ексклюзивні фоторепортажі, цікаві опитування та конкурси. Блоги.
 19. Маркетинг-газета
 20. Провінційка - Рівненська газета
 21. Сільські вісті
 22. Україна Молода - щоденна інформаційно-політична газета
 23. Українська правда
 24. Українське слово
 25. Урядовий Кур'єр
 26. Факти та коментарі - Київ
 27. Хрещатик - Київ
 28. ЦМИ "УкрАгроКонсалт" - Сайт предоставляет материалы конференций, проведённых Центром Маркетинговых Исследований "УкрАгроКонсалт" - аналитическая информация в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.
 29. Юридична газета - Київ 

Журнали України

 1. Accounting and Financial Control (Бухгалтерський облік і фінансовий контроль)  - виходить англійською мовою один раз на два роки у Сумах (Україна). Основною метою журналу є публікація оригінальних наукових матеріалів з усіх сфер бухгалтерського обліку та фінансового контролю, переважно з точки зору міжнародної практики
 2. Banks and Bank Systems (Банки та банківські системи) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців з питань грошово-кредитної політики у різних країнах та регіонах у всьому світі, діяльності міжнародних фінансових організацій, центральних банків та банківських установ. 
 3. Environmental Economics (Економіка навколишнього середовища) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна).Ґрунтуючись на ретельному експертному відборі, журнал прагне надати читачеві можливість ознайомитися з інноваційними теоретичними та емпіричними економічними дослідженнями використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.
 4. Geopolitics under Globalization (Геополітика в умовах глобалізації) - виходить англійською мовою один раз на два роки у Сумах (Україна). Основною метою журналу є висвітлення тенденцій сучасної геополітики та геополітичних наслідків змін для різних реципієнтів.
 5. Innovative Marketing (Інноваційний маркетинг) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами використання інноваційних інструментів маркетингу, їх характеру, різноманіття, функцій, ефективності і т.д., нерівноваги ринкового попиту та пропозиції, прогнозування цін, організації наукових досліджень для інноваційних продуктів та послуг, реклами та PR менеджменту.
 6. Insurance Markets and Companies (Страхові ринки та компанії) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал публікує результати наукових досліджень, присвячених сучасним проблемам у сфері страхування, таким як сучасні тенденції розвитку світового та локального страхових ринків, діяльність страхових компаній на фінансовому ринку, існуючі та інноваційні підходи в управлінні ризиками, фінансові інструменти. і похідні тощо.
 7. Investment Management and Financial Innovations (Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Журнал охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, проведених як на макро-, так і на мікрорівнях, щодо різних аспектів фінансового менеджменту та корпоративного управління, інвестицій та інновацій (у тому числі з використанням кількісних методів). 
 8. Knowledge and Performance Management (Управління знаннями та ефективністю) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал орієнтований на науковців, науковців та студентів, які спеціалізуються на менеджменті організацій, менеджерів-практиків.
 9. Nowadays and Future Jobs (Робота сьогодення та майбутнього) - виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців з питань працевлаштування, організації роботи співробітників сьогодні та у майбутньому, трансформації робочих процесів та роботи у цілому.
 10. Problems and Perspectives in Management (Проблеми та перспективи менеджменту) - виходить англійською мовою щоквартально в Сумах (Україна). Метою журналу є висвітлення різних аспектів управління та управління, таких як управління міжнародними організаціями та громадами, державне та регіональне управління, управління компанією тощо.
 11. Public and Municipal Finance (Державні та муніципальні фінанси) - виходить англійською мовою щорічно з 30 квітня 2019 року в Сумах (Україна). Ґрунтуючись на ретельному експертному відборі, журнал прагне надати зацікавленим сторонам (політиків, державних службовців, фінансистів, економістів тощо) теоретичні та емпіричні дослідження інновацій в управлінні мінливими державними та муніципальними фінансовими системами, які становлять інтерес для міжнародна аудиторія.
 12. Tourism and Travelling (Туризм і подорожі) -  виходить англійською мовою щорічно в Сумах (Україна). Журнал є міжнародним виданням, яке публікує результати оригінальних наукових досліджень з питань туризму та подорожей та узагальнені приклади практичної діяльності організацій у цій сфері. 
 13. Ukrainica Bioorganica Acta - Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 14. Visnyk of the National Bank of Ukraine
 15. Актуальні питання мистецької освіти та виховання (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – збірник наукових праць в якому відображено результати актуальних досліджень теоретико-методологічних основ розвитку мистецької педагогіки, історичної ретроспективи мистецької освіти, міжнародного виміру хореографічної освіти, інноваційних технологій і практики викладання мистецьких дисциплін та музично-педагогічної освіти.
 16. Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – збірник наукових праць публікує актуальні дослідження з методики навчання математики, фізики, інформатики, економіки, хімії, біології
 17. Актуальні проблеми економіки - Національна академія управління (м. Київ)
 18. Альгология - Інститут ботаніки НАН України. Міжнародний науковий журнал, присвячений різним аспектам вивчення водоростей.
 19. Бібліосвіт - Державна бібліотека України для юнацтва (м. Київ)
 20. Бізнес Інформ - міжнародний науковий економічний журнал, що рецензується. Видається з 1992 р. в Харкові (Україна).
 21. Бізнес - діловий тижневик, діловий журнал в Україні. За накладом і обсягами реклами найбільший діловий журнал України. Виходить щопонеділка.
 22. Бизнес и безопасность - Читателями журнала являются руководители и начальники служб безопасности предприятий, специалисты работающие в области безопасности, предприниматели. Регион распространения - Украина.
 23. Бюлетень про приватизацiю  
 24. Вісник Київського Національного Торгово-економічного Університету
 25. Вісник Книжкової палати - висвітлює питання книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства.
 26. Вісник Національної академії наук України - Київ
 27. Вісник Національної академії правових наук України - публікує високоякісні, теоретично обґрунтовані наукові статті актуальної тематики у сфері правничих наук, зокрема науково-дослідницькі матеріали, присвячені проблемам правового регулювання у сфері євроінтеграційних процесів, а також законодавчим ініціативам, сформованим з урахуванням світового досвіду та національних традицій. (м. Харків)
 28. Вісник Національного банку України - щомісячний ілюстрований науково-практичний журнал Національного банку України. Заснований у 1994 р., регулярно видається з березня 1995 р.
 29. Вісник Пенсійного фонду України
 30. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка
 31. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент
 32. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Біологія"
 33. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво"
 34. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Фітопатологія та ентомологія"
 35. Вітчизна - Київ
 36. Віче  -  журнал Верховної Ради України
 37. ВСЕСВІТ Український журнал іноземної літератури - Київ
 38. Гордость Украины - Журнал об известных украинцах
 39. Журнал "Настуня" - Пропонуємо вже готові розроблені нами схеми для вишивання як з традиційними народними орнаментами, так і з сучасними авторськими схемами різної складності, які Ви завжди зможете знайти в журналі „Наст
 40. Зовнішні справи - публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті зі сфери історичних і політичних наук, що стосуються історичного минулого, сьогодення та перспектив розвитку міжнародних відносин.
 41. Кіно-Театр - ілюстроване видання, аналітичний і водночас популярний мистецький журнал - посередник між українським глядачем та подіями сучасного світового театрального і кінопроцесу.
 42. КРИТИКА . KRYTYKA
 43. Люди і долі
 44. Міжнародний туризм
 45. Маркетинг в Україні
 46. Менеджмент і кадри: психологія управління, соціоніка і соціологія - Київ
 47. Народна творчість та етнологія
 48. Освіта. Інноватика. Практика (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі освіти.
 49. Офіційний вісник України
 50. Охорона праці
 51. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 52. Податкове Планування
 53. Проблеми економіки - міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки.
 54. Провизор
 55. Психологія і соціоніка міжособових відношень - Київ
 56. Ринок цінних паперів України - Київ
 57. Свiт дитячих бiблiотек - Київ
 58. Соціально-трудові відносини: теорія і практика - виходить двічі на рік в Сумах (Україна). У журналі розглядаються теоретичні, методологічні та прикладні аспекти дослідження соціально-трудових відносин із застосуванням міждисциплінарного підходу.
 59. Соціоніка, ментологія та психологія особистості - Київ
 60. Стратегічна панорама - публікує наукові рукописи в галузі досліджень безпеки з 2001 року
 61. Стратегічні пріоритети - щоквартальник висвітлює результати досліджень у сфері політичного, економічного, соціального та людського розвитку України, закордонних справ, регіональних проблем соціального розвитку, національної безпеки та оборони України
 62. Українська Родина - містить інформацію про здоровий спосіб життя, сімейні відносини та ведення господарства на основі сучасних технологій та споконвічних українських традицій та звичаїв. 
 63. Український історичний журнал
 64. Український ботанічний журнал - Інститут ботаніки НАН України
 65. Український фітоценологічний збірник - Інститут ботаніки НАН України
 66. Фізико-математична освіта (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) – це відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки й практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.
 67. ФОКУС - журнал для сучасного, зайнятого читача, який виставляє високі вимоги не тільки до якості інформації, але й до того, як вона подається. Щотижнево у «Фокусі» найважливіші новини.

Іноземні журнали та газети

 1. Astronomy - Інтернет-ресурс публікує інформацію про астрономію
 2. BusinessWeek: Daily & Breaking News, Top Stories from BusinessWeek News
 3. DOAJ - Directory of Open Access Journals - Журнали по металургії в інтернеті
 4. Harvard Business Publishing
 5. RED HERRING | The Business of Technology
 6. Strategy & Business
 7. The Wall Street Journal Online - Business and Financial News, Breaking News

Інтернет-видання України та світу

 1. AutoWeek - Інтернет-видання публікує новини зі світу автомобілів
 2. BBC Україна - На сайті публікуються останні новини України і світу
 3. Galeria do Meteorito - Інтернет-видання з астрономії
 4. Geology and Earth Science News, Articles, Photos, Maps and More - Інтернет – видання з геонаук. На сайті розміщена інформація та новини з галузі
 5. Mignews - Новости Украины сегодня на mignews.com.ua
 6. SciTechDaily - Пропонує кращі інтелектуальні, поінформовані наукові та технологічні висвітлення та аналіз, які ви можете знайти на щоденній основі
 7. SpaceWeather.com - Інтернет-видання з астрофізики.
 8. Universe Today - Космічні та астрономічні новини
 9. Версии.com
 10. Східний проект - самый массовый еженедельник восточного региона Донбасса. Новости региона, культуры, спорта, политики.
 11. ГРАНИ ПЛЮС - Об'єктивний погляд на українську політику 
 12. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ