Українська бібліотечна асоціація

Офіційний веб-сайт УБА https://ula.org.ua/

Місія УБА

Місією Української бібліотечної асоціації є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів УБА.

Принципи

УБА бачить себе лідером у відстоюванні права громадян України на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, права на свободу слова, у розвитку відкритого інформаційного суспільства, що базується на знаннях.

УБА сприяє формуванню в суспільстві усвідомлення ролі бібліотеки як чинника розвитку демократії, громадянського суспільства, науки, культури, безперервної освіти населення, його інформаційної та технологічної освіченості, центру культури та інформації. УБА сприяє розвитку бібліотечно-інформаційної галузі та бібліотечної професії в Україні, професіоналізації бібліотечно-інформаційних працівників.

УБА здійснює свою діяльність, базуючись на таких концептуальних принципах:

  • забезпечення інтелектуальної свободи та відданості ідеалам демократії;
  • орієнтації на користувача (“читачецентризм”);
  • сприяння освіті та просвітництву нації;
  • безперервності навчання, постійного професійного вдосконалення; співпраці, партнерства; відкритості, прозорості та підзвітності.

Історія УБА

У лютому 2015 року виповнилось 20 років з дня заснування ВГО Українська бібліотечна асоціація  – всеукраїнської громадської організації, метою якої є всебічне сприяння розвитку бібліотечно-інформаційної сфери і забезпеченню прав користувачів на якісне і своєчасне бібліотечне обслуговування та доступ до інформації, а також захист спільних інтересів членів Асоціації. Нині ВГО Українська бібліотечна асоціація представляє близько 69 тис. бібліотечних працівників з усієї країни, понад 39 тис. бібліотек. Члени Асоціації працюють в публічних, вузівських, шкільних і спеціальних бібліотеках. Українська бібліотечна асоціація визнана професійною спільнотою України та світу, сприяє розвитку громадянського суспільства, впливає на розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, активно відстоює права громадян на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, свободу слова, працює задля розвитку суспільства знань. Беззаперечним є внесок Української бібліотечної асоціації у розвиток бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти. Все активніше Асоціація реалізує свої можливості як демократичний інститут управління бібліотечною справою. >>>

Поділитися:

Українська бібліотечна асоціація


Офіційний веб-сайт УБА https://ula.org.ua/

Місія УБА

Місією Української бібліотечної асоціації є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів УБА.

Принципи

УБА бачить себе лідером у відстоюванні права громадян України на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, права на свободу слова, у розвитку відкритого інформаційного суспільства, що базується на знаннях.

УБА сприяє формуванню в суспільстві усвідомлення ролі бібліотеки як чинника розвитку демократії, громадянського суспільства, науки, культури, безперервної освіти населення, його інформаційної та технологічної освіченості, центру культури та інформації. УБА сприяє розвитку бібліотечно-інформаційної галузі та бібліотечної професії в Україні, професіоналізації бібліотечно-інформаційних працівників.

УБА здійснює свою діяльність, базуючись на таких концептуальних принципах:

  • забезпечення інтелектуальної свободи та відданості ідеалам демократії;
  • орієнтації на користувача (“читачецентризм”);
  • сприяння освіті та просвітництву нації;
  • безперервності навчання, постійного професійного вдосконалення; співпраці, партнерства; відкритості, прозорості та підзвітності.

Історія УБА

У лютому 2015 року виповнилось 20 років з дня заснування ВГО Українська бібліотечна асоціація  – всеукраїнської громадської організації, метою якої є всебічне сприяння розвитку бібліотечно-інформаційної сфери і забезпеченню прав користувачів на якісне і своєчасне бібліотечне обслуговування та доступ до інформації, а також захист спільних інтересів членів Асоціації. Нині ВГО Українська бібліотечна асоціація представляє близько 69 тис. бібліотечних працівників з усієї країни, понад 39 тис. бібліотек. Члени Асоціації працюють в публічних, вузівських, шкільних і спеціальних бібліотеках. Українська бібліотечна асоціація визнана професійною спільнотою України та світу, сприяє розвитку громадянського суспільства, впливає на розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, активно відстоює права громадян на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, свободу слова, працює задля розвитку суспільства знань. Беззаперечним є внесок Української бібліотечної асоціації у розвиток бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти. Все активніше Асоціація реалізує свої можливості як демократичний інститут управління бібліотечною справою. >>>