Рукописна та книжкова спадщина України

025.17

Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів : збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1993.

Вип. 22 : Рукописна та книжкова спадщина України / Гол. редкол. Л. А. Дубровіна ; редкол. О. П. Степченко, Т. В. Коваль, М. А. Філіпович. – 2018. – 596, [6] с. 

До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини України.

Призначення наукового збірника полягає в залученні до наукового та суспільного обігу нових документальних джерел з історії України, теоретичних та практичних досліджень з проблем археографії, книгознавства, кодикології та кодикографії, бібліотеко- та архівознавства, інноваційних технологій в бібліотечній та архівній справі. Представлені в збірнику публікації документів є джерельною базою подальших наукових студій з історії, філології, культурології.

Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться історією.

 

 

Рукописна та книжкова спадщина України


025.17

Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів : збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1993.

Вип. 22 : Рукописна та книжкова спадщина України / Гол. редкол. Л. А. Дубровіна ; редкол. О. П. Степченко, Т. В. Коваль, М. А. Філіпович. – 2018. – 596, [6] с. 

До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини України.

Призначення наукового збірника полягає в залученні до наукового та суспільного обігу нових документальних джерел з історії України, теоретичних та практичних досліджень з проблем археографії, книгознавства, кодикології та кодикографії, бібліотеко- та архівознавства, інноваційних технологій в бібліотечній та архівній справі. Представлені в збірнику публікації документів є джерельною базою подальших наукових студій з історії, філології, культурології.

Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться історією.