Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році

02

Р 58

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 22 / Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: Г. І. Солоіденко, О. В. Полякова, О. Л. Сокур ; відп. ред.: О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко. - Київ : НБУВ, 2017. - 244 с. 

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в …р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. Випуск уміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 105 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, в т.ч. короткі відомості про десять бібліотек, які знаходяться на території підконтрольній терористам м. Донецька та в анексованому Росією Криму. Подано також нові законодавчі та нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, список нових фахових надходжень. Розділ консультації вміщує приклади оформлення використаних джерел відповідно до Національного стандарту України та про вільне використання бібліотеками об’єктів авторського права.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів наукових установ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.

Робота бібліотек наукових установ


02

Р 58

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 22 / Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: Г. І. Солоіденко, О. В. Полякова, О. Л. Сокур ; відп. ред.: О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко. - Київ : НБУВ, 2017. - 244 с. 

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в …р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. Випуск уміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 105 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, в т.ч. короткі відомості про десять бібліотек, які знаходяться на території підконтрольній терористам м. Донецька та в анексованому Росією Криму. Подано також нові законодавчі та нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, список нових фахових надходжень. Розділ консультації вміщує приклади оформлення використаних джерел відповідно до Національного стандарту України та про вільне використання бібліотеками об’єктів авторського права.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів наукових установ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.