Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика

02
Н 72
Новальська, Тетяна Василівна.
Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика : монографія / Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 352 с.

Монографію присвячено історії, теорії та практиці вивчення читачів і читання в бібліотеках, що узагальнюється поняттям бібліотечне читачезнавство, яке репрезентує самостійну галузь знань бібліотечної науки.

На основі узагальнення досвіду діяльності бібліотек із вивчення читачів визначено передумови та етапи розвитку бібліотечного читачезнавства. Подано концепцію бібліотечного читачезнавства як однієї із складових спеціального бібліотекознавства.

Накреслено шляхи розвитку українського бібліотечного читачезнавства в контексті бібліотекознавства.

Видання розраховане на бібліотекознавців, книгознавців, бібліографів, істориків української науки та культури, аспірантів, студентів.

 

Новальська Т. В. Бібліотечне читачезнавство в Україні


02
Н 72
Новальська, Тетяна Василівна.
Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика : монографія / Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 352 с.

Монографію присвячено історії, теорії та практиці вивчення читачів і читання в бібліотеках, що узагальнюється поняттям бібліотечне читачезнавство, яке репрезентує самостійну галузь знань бібліотечної науки.

На основі узагальнення досвіду діяльності бібліотек із вивчення читачів визначено передумови та етапи розвитку бібліотечного читачезнавства. Подано концепцію бібліотечного читачезнавства як однієї із складових спеціального бібліотекознавства.

Накреслено шляхи розвитку українського бібліотечного читачезнавства в контексті бібліотекознавства.

Видання розраховане на бібліотекознавців, книгознавців, бібліографів, істориків української науки та культури, аспірантів, студентів.