Національні бібліотеки світу

Долбенко, Тетяна Олексіївна. Національні бібліотеки світу [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 48 с. - Бібліогр.: с. 43-47. 

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Національні бібліотеки світу» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

 

 

 

 

Національні бібліотеки світу


Долбенко, Тетяна Олексіївна. Національні бібліотеки світу [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 48 с. - Бібліогр.: с. 43-47. 

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Національні бібліотеки світу» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел.