Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері

Медведєва, Валентина Миколаївна. Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 100 с. - Бібліогр.: с. 44-58.

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел та додатки.