Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері

Медведєва, Валентина Миколаївна. Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 100 с. - Бібліогр.: с. 44-58.

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел та додатки.

 

 

 

 

Міжнародне співробітництво


Медведєва, Валентина Миколаївна. Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 100 с. - Бібліогр.: с. 44-58.

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел та додатки.