Документні ресурси бібліотек.Навчальний посібник

Долбенко, Тетяна Олексіївна. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во культури України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 348 с. : іл. - Бібліогр.: с. 240-248.

 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.

Документні ресурси бібліотек.Навчальний посібник


Долбенко, Тетяна Олексіївна. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во культури України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 348 с. : іл. - Бібліогр.: с. 240-248.

 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.