Документні ресурси бібліотек.Навчальний посібник

Долбенко, Тетяна Олексіївна. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во культури України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 348 с. : іл. - Бібліогр.: с. 240-248.

 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.