Нормативні документи

Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність бібліотеки 

Закони

Накази

Постанови

Стандарти

 • Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України). — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80. — Текст укр., рос., англ., фр.
 • Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007 : [пер. з англ.]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2010. — V, 237 с. — (Національний стандарт України). 

Інструкції

 • Інструкція щодо заповнення форми звіту N 6-НК; Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України; || Міністерство культури і туризму України || 05.12.2007 N 75 

Укази, розпорядження

Документи з обліку фонду, особливості зберігання і списання 

 • Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах. Затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за № 530/13797 / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 
 • ДСТУ з бібліографічного опису джерел (у тому числі на електронному носії)
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

Документи зі стандартів класифікації фонду (ББК, УДК)

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації" / Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249842722

Нормативно-правові документи

Міжнародні

Регіональні 

 • Професійні документи громадських бібліотечних організацій
Поділитися:

Нормативні документи


Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність бібліотеки 

Закони

Накази

Постанови

Стандарти

 • Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України). — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80. — Текст укр., рос., англ., фр.
 • Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007 : [пер. з англ.]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2010. — V, 237 с. — (Національний стандарт України). 

Інструкції

 • Інструкція щодо заповнення форми звіту N 6-НК; Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України; || Міністерство культури і туризму України || 05.12.2007 N 75 

Укази, розпорядження

Документи з обліку фонду, особливості зберігання і списання 

 • Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах. Затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за № 530/13797 / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 
 • ДСТУ з бібліографічного опису джерел (у тому числі на електронному носії)
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

Документи зі стандартів класифікації фонду (ББК, УДК)

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації" / Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249842722

Нормативно-правові документи

Міжнародні

Регіональні 

 • Професійні документи громадських бібліотечних організацій