Методичні рекомендації

Сьогодні є надзвичайно важливим питання щодо надання послуг населенню в новостворених об'єднаних територіальних громадах, що утворилися внаслідок реформи місцевого самоврядування.

Одним із завдань реформи є надання місцевим громадам права самостійно розв'язувати питання місцевого значення та наділення їх більшими ресурсами і можливостями використання внутрішніх резервів. Одним із критеріїв визначення спроможної територіальної громади є її здатність забезпечити належний рівень надання культурних послуг.

Вінницька ОУНБ ім. В. Отамановського, яка є головною бібліотекою регіону, методичним центром для усіх бібліотек області рекомендує при формуванні бюджету та організації роботи структурних підрозділів у сфері культури, зокрема бібліотек, врахувати такі методичні рекомендації (додаються).

Поділитися:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 72

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Загальна частина

 1. Ці Державні соціальні нормативи встановлюють показники мінімального рівня забезпечення населення мережею публічних бібліотек та створюють належні умови доступу до інформації.
 2. На території України можуть створюватися і діяти публічні бібліотеки, що розрізняються за значенням: республіканські (Автономна Республіка Крим), обласні, міські, районні, селищні, сільські, зокрема спеціалізовані бібліотеки для дітей, юнацтва, осіб з інвалідністю відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”.
 3. Публічні бібліотеки повинні бути доступні для населення не менше 40 годин на тиждень. Час роботи публічної бібліотеки не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення території, що обслуговує бібліотека.
 4. Зона обслуговування публічної бібліотеки може розповсюджуватися на окремий населений пункт, його частину або кілька населених пунктів.
 5. У населених пунктах чи житлових масивах, де публічні бібліотеки відсутні, бібліотечне обслуговування населення здійснюється за допомогою нестаціонарних форм (бібліотечний пункт, пересувна бібліотека тощо).
 6. Бібліотечний пункт повинен бути доступним для населення не менше 16 годин на тиждень.
 7. Кількість пересувних бібліотек, графіки та місця їх розміщення визначаються відповідними органами місцевого самоврядування з урахуванням потреб населення.
 8. У публічних бібліотеках організовуються пункти доступу населення до Інтернету.
 9. Для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури.
 10. Публічна бібліотека повинна мати універсальний фонд документів на різних носіях інформації.
 11. Фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних наукових бібліотек, повинні щороку оновлюватися не менше ніж на 5 відсотків, у тому числі шляхом:
 • закупівлі книжкових видань — не менше 250 примірників на 1000 осіб зони обслуговування публічної бібліотеки;
 • передплати періодичних видань — не менше 15—20 найменувань газет та журналів;
 • отримання документів з інших джерел, не заборонених законодавством.
 1. Публічна бібліотека має розміщуватися в окремому приміщенні чи будівлі в місці, вільно доступному для відвідувачів.
 2. Будівлі та приміщення публічної бібліотеки, а також прибудинкова територія повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, стандартів і правил.
 3. Публічна бібліотека повинна мати один комп’ютер на 500—1500 осіб зони обслуговування. Публічна бібліотека оснащується комп’ютерною технікою та іншим обладнанням, пристосованим до потреб сліпих, осіб з порушенням зору та осіб з дислексією. Організація мережі публічних бібліотек у сільській місцевості
 1. В адміністративному центрі кожної територіальної громади (у тому числі об’єднаної) повинна функціонувати, як мінімум, одна публічна бібліотека.
 2. В інших населених пунктах публічна бібліотека відкривається на 500—800 осіб зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не більше ніж 3 кілометри.
 3. У селах, селищах, віднесених до гірських населених пунктів відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, публічна бібліотека може функціонувати у кожному населеному пункті незалежно від чисельності населення.

Організація мережі публічних бібліотек у
 містах та селищах міського типу

 1. Бібліотечне обслуговування міського населення організовується з розрахунку, щоб відстань між публічними бібліотеками була не менше ніж 3 кілометри. У розрахунок мережі публічних бібліотек у містах та селищах міського типу не включаються районні та обласні бібліотеки, які функціонують у відповідному населеному пункті.
 2. Мережа публічних бібліотек у містах та селищах міського типу організовується з урахуванням чисельноті населення згідно з додатком.
 3. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна наукова бібліотека, яка є методичним, координаційним та науково-дослідним центром для бібліотек області, а також є центральним обласним книгосховищем, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного абонемента; у м. Києві — центральна міська бібліотека з такими ж функціями.
 4. За рішенням органів місцевого самоврядування можуть створюватися спеціалізовані міські, обласні, районні бібліотеки для дітей та юнацтва.

_____________________

Додаток
до Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ
публічних бібліотек у містах та селищах міського типу

Чисельність населення міста, селища міського типу (осіб)

Співвідношення публічних бібліотек на чисельність населення

Менше 5 000

одна публічна бібліотека

5 000—50 000

одна публічна бібліотека на 5 000— 15 000 осіб

50 000—100 000

одна публічна бібліотека на 15 000— 20 000 осіб

100 000—500 000

одна публічна бібліотека на 20 000— 25 000 осіб

Понад 500 000

одна публічна бібліотека на 25 000— 30 000 осіб

_____________________

 

 

Примірна структура головної публічної бібліотеки

 з бібліотеками-філіями

 1. Директор – 1 од.
 2. Бухгалтер – 1 од.
 3. Відділ формування бібліотечних фондів і каталогізування – 3 од.
 4. Методично-бібліографічний відділ – 3 од.
 • бібліограф-краєзнавець
 • методист
 1. Відділ обслуговування користувачів – 4 од.
 • абонемент – 2 од.
 • читальний зал – 1 од.
 1. Відділ нестаціонарного обслуговування – 1 од.
 2. Відділ/сектор інформаційних технологій та електронних ресурсів/ Інтернет-центр – 3/2 од.
 3. Господарський відділ – 3 од.
 4. Бібліотека-філія для дітей / Відділ обслуговування дітей та юнацтва – 4 од.
 • абонемент – 2 од.
 • читальний зал – 1 од.
 1. Бібліотеки-філії*
 • зав. бібліотекою-філією – 1 од.
 • бібліотекар –1 од.

*Структура кожної бібліотеки-філії визначається окремо в залежності від середньорічної кількості користувачів бібліотеки та середньорічної кількості видачі документів і з дотриманням Постанови КМУ від 6 лютого 2019 р. № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні».

Із урахуванням кількості будівель (приміщень), у яких розміщується бібліотека, їхніх площ та інженерних комунікацій у структурі  головної публічної бібліотеки ОТГ може функціонувати господарський відділ (сектор).

Гранична штатна чисельність керівників, професіоналів та фахівців визначається відповідно до «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи», затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08.

Гранична чисельність працівників затверджується рішенням сесії … ради за поданням уповноваженого виконавчого органу з питань культури  …ради. Структура та штати ПБ розробляються її керівником у межах затверджених видатків на оплату праці і затверджуються рішенням виконавчого комітету … ради за погодженням з відділом культури … ради.

ПРОЄКТ

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА

(назва сільської, селищної,міської) РАДИ

(назва) РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.   Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України та є документом, який визначає засади діяльності Комунального закладу «Публічна бібліотека сільської (селищної, міської)…ради Вінницької області» (далі – ПБ).

1.2.   ПБ інформаційний, культурний, освітній заклад, що має порядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації  і знаходиться в комунальній власності (назва сільської, селищної, міської) територіальної громади.

1.3.   Засновником закладу є сільська (селищна, міська,) рада територіальної громади (далі Засновник). Засновник здійснює фінансування закладу, її матеріально-технічне забезпечення, закріплює за закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання. Засновник здійснює управління майном, активами, проводить фінансування, господарське обслуговування.

1.4.   Органом управління ПБ є уповноважений виконавчий орган з питань культури сільської (селищної,міської) …ради Вінницької області.

1.5.   ПБ об’єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів. До складу ПБ входить:

 • Бібліотека-філія для дітей (адреса);
 • перелік бібліотек-філій (з адресами);
 • пункти видачі (адреси)

Головною бібліотекою (адреса) є (назва) сільська (селищна, міська) бібліотека.

1.6.   Головна бібліотека є методичним центром з питань розвитку бібліотечної справи територіальної громади, книгосховищем вітчизняних творів друку, літератури іноземними мовами, має відповідні відділи, зберігає і організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами головної бібліотеки, організовує його рух і використання, здійснює індивідуальний та сумарний облік, має відповідну структуру. 

1.7.   Методичну, науково-дослідну роботу ПБ здійснює в координації з Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва, яка є головним методичним центром для бібліотек області.

1.8.   ПБ має право створювати бібліотеки-філії та інші відокремлені підрозділи за погодженням з органом управління.

1.9.   Найменування:

 • повна назва: Комунальний заклад ПБ сільської (селищної, міської,) ради… Вінницької області;
 • скорочена назва: КЗ ПБ … ради.

1.10. Місцезнаходження:

1.11. ПБ є юридичною особою, має круглу печатку, кутовий штамп, інші штампи, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити. Права і обов'язки юридичної особи ПБ набуває з дня її державної реєстрації.

1.12. ПБ користується правами та несе обов’язки, передбачені чинним законодавством України і цим Статутом.

1.13. ПБ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі культури, дотримується відповідних норм та правил, встановлених іншими органами виконавчої влади в галузі бібліотечної справи, розпорядженнями голови територіальної громади, рішеннями, наказами уповноваженого виконавчого органу з питань культури сільська (міська, селищна)… ради та даним Статутом. 

2. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ПБ 

2.1.   Метою діяльності ПБ є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у ПБ і надаються у тимчасове користування громадян, надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до органів державної влади.

2.2.   У своїй діяльності ПБ реалізує наступні напрями діяльності:

 • забезпечення формування та збереження універсального бібліотечного фонду документів на різних носіях інформації, в тому числі краєзнавчого змісту;
 • опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
 • створення якісно нової системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, яка забезпечить оперативність і повноту задоволення потреб користувачів;
 • сприяння формуванню правової культури населення, в тому числі з питань місцевого самоврядування та організації життєдіяльності громади;
 • активізація інформаційної діяльності, освоєння автоматизованих інформаційних технологій, входження у світовий інформаційний простір;
 • виконання функцій методичного центру для всіх бібліотек громади;
 • розвиток і зміцнення традицій культурно-просвітницького закладу в соціокультурній діяльності;
 • формування кадрової політики, спрямованої на досягнення високого професіоналізму працівників і розвитку їх творчого потенціалу

2.3.   У відповідності до визначених напрямів діяльності ПБ виконує завдання:

 • комплектує фонд з усіх галузей знань. З максимальною повнотою збирає краєзнавчі документи та місцеві видання. Поповнює свій фонд із різних, самостійно вибраних джерел;
 • облікує, каталогізує та обробляє документи, створює довідково-бібліографічний апарат;
 • забезпечує збереження своїх фондів, шляхом створення необхідних умов зберігання та контролю за їх використанням;
 • організовує диференційоване обслуговування користувачів, забезпечує максимальне задоволення їх інформаційних потреб в процесі наукової, професійної, загальнокультурної, освітньої діяльності;
 • надає бібліотечно-інформаційні послуги через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій, за допомогою організації нестаціонарних форм (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки тощо);
 • використовує МБА для обслуговування користувачів;
 • активно працює над впровадженням нових автоматизованих інформаційних технологій;
 • організовує пункти доступу населення до мережі Інтернет, у т.ч. через нестаціонарні форми обслуговування;
 • здійснює видання методичних посібників, допоміжних та рекомендаційних бібліографічних матеріалів, переважно краєзнавчого змісту;
 • реалізує функції соціокультурного закладу шляхом проведення соціологічних досліджень, рекламних кампаній, організації масових заходів, бібліотечних виставок тощо;
 • удосконалює роботу з кадрами: створює умови для розвитку творчого потенціалу, поліпшує умови праці та відпочинку працівників, забезпечує ефективну систему підвищення кваліфікації, оплати і стимулювання праці.

2.4. Порядок доступу до фондів бібліотеки та умови їх використання, юридична форма відносин з користувачами, перелік основних та додаткових послуг, умови їх надання визначаються чинним законодавством України, Правилами користування ПБ, цим Статутом.

2.5. Діяльність ПБ здійснюється на основі плану, який затверджується уповноваженим виконавчим органом з питань культури сільської (міської, селищної)…ради.

2.6. У своїй діяльності ПБ керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей. 

3. МАЙНО ПБ 

3.1. Майно ПБ становлять основні засоби, оборотні та необоротні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ПБ.

3.2. Майно ПБ закріплюється за нею на праві оперативного управління..

3.3. Діяльність ПБ здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної громади (загального та спеціального фондів).

3.4. Джерелами формування майна ПБ є:

 • бюджетні асигнування;
 • кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності;
 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.5. ПБ здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність відповідно до законодавства  України.

3.6. Доходи (прибутки) ПБ використовуються винятково для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (напрямків, завдань) діяльності визначених її установчими документами. 

4. БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД ПБ 

 • Бібліотечний фонд ПБ є універсальним за змістом і формується на різних носіях інформації.
 • Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб користувачів і особливостей зони обслуговування.
 • У ПБ забезпечується:
 • централізоване комплектування і обробка бібліотечного фонду;
 • оперативність надходження нових документів у всі підрозділи;
 • вивчення потреб користувачів, ступеня їх задоволення фондами;
 • здійснення сумарного та індивідуального обліку документів всього бібліотечного фонду ПБ, а у бібліотеках-філіях індивідуального обліку закріпленого за ними фонду.
  • Головна бібліотека ПБ регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на бібліотечний фонд, у т.ч. зведені каталоги. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свій фонд.
  • Щорічне оновлення бібліотечних фондів ПБ повинно становити не менше однієї назви книг, періодичних видань на 10 жителів зони обслуговування. 

5. УПРАВЛІННЯ ПБ 

5.1.   Управління ПБ здійснює директор, який призначається в порядку, встановленому законодавством України та несе повну відповідальність за виконання ПБ  її функцій.

5.2.   Директор:

 • несе відповідальність за стан та результати діяльності ПБ;
 • без доручення діє від імені ПБ, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організацій, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • затверджує відповідні положення та інструкції, правила користування ПБ;
 • видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками ПБ;
 • має право підпису на локальних та інших документах ПБ;
 • відповідно до трудового законодавства приймає, переводить та звільняє працівників, затверджує посадові інструкції;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;
 • відповідає за складання статистичної звітності;
 • щорічно звітує про діяльність ПБ на сесії сільської (міської, селищної) … ради;
 • створює умови для високопродуктивної праці співробітників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу;
 • має право створювати дорадчі органи ПБ;
 • здійснює інші функції, які не суперечать законодавству України та необхідні для забезпечення функціонування і розвитку ПБ.

5.3.   Трудовий колектив ПБ територіальної громади складається із усіх працівників, які беруть участь у її діяльності на основі колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з бібліотекою. Відповідальність за дотримання положень колективного договору покладається на директора та голову профспілкової організації. 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПБ 

Вся господарська та фінансова діяльність ПБ спрямована на виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.1.   ПБ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та є неприбутковим закладом.

6.2.   Кошти ПБ формуються з:

-   асигнувань місцевого бюджету;

-   надходжень від господарської діяльності;

    надходжень від орендної плати за користування майном , що закріплено за ПБ;

-   добровільних грошових внесків, пожертвувань від підприємств та організацій, благодійних фондів, окремих меценатів і спонсорів, як громадян України, так і іноземних громадян;

-   інших надходжень, не заборонених законодавством. За рішенням Засновника бухгалтерський облік ПБ здійснює самостійно;

6.3. Ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерської та фінансової звітності у ПБ здійснюється бухгалтером у порядку, визначеному нормативно-правовими актами;

6.4.  В межах господарської, фінансової діяльності ПБ має право:

 • розвивати власну матеріальну базу;
 • самостійно визначати зміст і конкретні форми своєї діяльності у відповідності із завданнями та напрямками роботи;
 • самостійно визначати джерела комплектування своїх фондів, їх галузевий аспект, а також типи і види видань;
 • вилучати та реалізовувати документи зі своїх фондів відповідно до чинного законодавства;
 • списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку основні засоби, необоротні матеріальні активи, виробничі запаси та інші не фінансові активи, які стали непридатними;
 • надавати платні послуги в межах, передбачених чинним законодавством;
 • встановлювати види та розміри компенсації збитків за втрату або псування документів;
 • укладати угоди з юридичними та фізичними особами;
 • згідно законодавства встановлювати пільги для окремих категорій користувачів ПБ;
 • співпрацювати з бібліотеками та установами, в т.ч. зарубіжних країн;
 • створювати в установленому порядку бібліотечні об’єднання, громадські ради;
 • здійснювати господарську діяльність не заборонену законодавством;
 • виконувати інші дії, які сприяють творчо-виробничій та соціальній діяльності ПБ і не суперечать чинному законодавству.

6.5. Соціальна діяльність ПБ здійснюється відповідно до чинного законодавства, з урахуванням фінансових можливостей.

6.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПБ здійснюється відповідними установами та організаціями згідно з чинним законодавством. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1.   Діяльність ПБ може бути припинена:

-   за рішенням засновника;

-   в інших випадках, передбачених законодавством України.

7.2.   Припинення діяльності ПБ здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.3.   При реорганізації ПБ (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) її права переходять до правонаступника.

7.4.   Ліквідація ПБ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням засновника згідно чинного законодавства.

7.5.   Майно та грошові кошти ПБ при її ліквідації, включаючи кошти отримані від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, повертається власнику або за його розпорядженням передається іншій установі.

7.6.   Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, які причинені нею ПБ, а також третім особам, відповідно з чинним законодавством.

7.7.   Ліквідація вважається завершеною, а ПБ такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з державного реєстру.

7.8.   При ліквідації ПБ працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

8.1.   Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням назва сільської,(селищної, міської) ради відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2.   Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації та перереєстрації.

Методичні рекомендації ОТГ


Сьогодні є надзвичайно важливим питання щодо надання послуг населенню в новостворених об'єднаних територіальних громадах, що утворилися внаслідок реформи місцевого самоврядування.

Одним із завдань реформи є надання місцевим громадам права самостійно розв'язувати питання місцевого значення та наділення їх більшими ресурсами і можливостями використання внутрішніх резервів. Одним із критеріїв визначення спроможної територіальної громади є її здатність забезпечити належний рівень надання культурних послуг.

Вінницька ОУНБ ім. В. Отамановського, яка є головною бібліотекою регіону, методичним центром для усіх бібліотек області рекомендує при формуванні бюджету та організації роботи структурних підрозділів у сфері культури, зокрема бібліотек, врахувати такі методичні рекомендації (додаються).