Житиму на користь милої безцінної України

Рік видання: 2013

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Наші видатні земляки

 

 

«Житиму на користь милої безцінної України» 

До 165-річчя від дня народження Д. В. Марковича -

українського письменника, громадського діяча

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2013


ББК 91.9:83

УДК 016:929

Ж 74

 

Відповідальна за випуск Н.І. Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

«Житиму на користь милої безцінної України» : до 165-річчя від дня народж. Д. В. Марковича – укр. письм., громад. діяча : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян, Л. І. Заря ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2013. – 27 с. – (Наші видатні земляки).

Біобібліографічний покажчик продовжує серію краєзнавчих бібліографічних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва «Наші видатні земляки» і присвячується 165-річному ювілею Дмитра Васильовича Марковича – талановитого українського письменника, белетриста, відомого громадського і політичного діяча, життєвий і творчий шлях якого тісно пов’язаний з Вінниччиною.  

Покажчик розрахований на літературознавців, краєзнавців, бібліотечних працівників, студентів, широкий читацький загал. Він буде корисним усім, хто цікавиться  творчістю письменника та його політичним життям, пов’язаним з Вінниччиною.

Відбір матеріалу закінчено 30 серпня 2013 року.

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Поділитися:

(за матеріалами біобібліографічного покажчика

«Житиму на користь милої безцінної України»)

«У живописному художньому світі
Д. Марковича пульсувало життя, рухалося 
в драматичних конфліктах потоку людських
доль і характерів: відтворено напружені
пошуки думки, зіткнення людських
пристрастей та емоцій. Це органічне
злиття істини з високим гуманізмом у його
творах багатоаспектно розкривалося в
майстерному відображенні людського в людині».

В. О. Гандзюк

Мета біобібліографічного покажчика «Житиму на користь милої безцінної України», підготовленого до 165-річчя від дня народження Дмитра Васильовича Марковича, – вшанувати пам’ять українського патріота, талановитого письменника, белетриста, відомого громадського і політичного діяча, гідного представника знаного роду Марковичів (Маркевичів), життєвий і творчий шлях якого тісно пов’язаний з Вінниччиною. У вірші, присвяченому Д. Марковичу, співець української революції Олександр Олесь написав:

В часи наруги і знущання,
В часи завій і всіх незгод
Ти не звалив хреста страждання,
Ти не покинув свій народ.
Ти вів його рукою брата,
Ти в темну ніч йому зорів.
Була тобі мужицька хата
Миліш позначених домів.

Сам Дмитро Васильович на схилі літ, підсумовуючи свою роль в українській літературі, зауважив: «Я ніколи не забував про свій народ, жив з ним, навчався в його і, що міг і як міг, передавав суспільству в своїх маленьких оповіданнях». Радянське літературознавство характеризувало його як «ліберально-буржуазного письменника». Тож він був віднесений до розряду другорядних і неактуальних. І лише в наші дні творчий набуток Д. Марковича повертається до українського читача. Адже письменник «з таким ясним світоглядом, з такими надіями на людину, на її потенціальну здатність до добра», як написав про нього академік С. Єфремов, не може лишити байдужими справжніх шанувальників художнього слова.

Укладачі бібліографічного посібника намагалися віднайти якомога більше інформації з різних сфер його діяльності: літературної, громадсько-кооперативної, політичної, державницької.

У першому розділі посібника «Твори Д. В. Марковича» в хронологічній послідовності зібрані художні твори та публіцистика Д. Марковича. Пошук його літературної спадщини здійснювався за допомогою е-каталогів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Російської державної бібліотеки, тритомного бібліографічного покажчика Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського «Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 1798-1923» (К., 2003), а також книги М. Плевако «Хрестоматія нової української літератури від початку 80-х років ХІХ ст. до останніх часів» (Х., 1927), де поряд з короткою характеристикою творчості Д. В. Марковича подається бібліографія його творів та літератури про нього. Автор вміщує відомості про перші публікації оповідань Д. Марковича, а саме: «Дурак» («Еженедельное Новое Время», 1877 р.), «Маленькое недоразумение» («Пчелка», 1880 р.) та «Иван из Буджака» («Слово», 1881 р.). На жаль, у бібліографічному списку не вказано місце, номер чи число і місяць видання зазначених періодичних видань, у яких друкувалися дані твори.

Таку ж інформацію знаходимо у передньому слові до збірки Д. Марковича «По степах та хуторах» (1908 р.) першого дослідника його творчості – С. Волоха (В’ячеслава Костянтиновича Прокоповича), та у розвідці «Д. В. Маркович», вміщеній у журналі «Киевская старина» за 1902 р. Автор В. Черепин зазначає: «Еще на студенческой скамье начал он свою литературную деятельность, но сперва пишет на русском языке: «Дурак» – рассказ в «Еженедельном новом времени» (1877), «Маленькое недоразумение» – в «Пчелке» (1880), «Иван из Буджака» – в «Слове» (1885)», вказуючи 1885, а не 1881 рік, як у попередніх дослідженнях.

За довідником «Русская периодическая печать (1702-1894)» (М., 1959) літературно-науковий журнал «Еженедельное новое время» почав видаватися у Санкт-Петербурзі лише з 1 березня 1879 р. Це стосується і одеської газети «Пчелка», що виходила з 1881 по 1889 рр. Науковий літературний і політичний журнал «Слово» видавався у Санкт-Петербурзі з 1879 по 1881 р., тобто можна припустити, що оповідання «Иван из Буджака» було опубліковане у журналі «Слово» за 1881 р. Можливо це львівський часопис «Слово», що виходив упродовж 1861-1887 рр., хоча в останні 10 років він майже не друкував художні твори.

Слід зазначити, що оповідання «Дурак» в подальших, переглянутих укладачами, виданнях з невідомих причин не включалося. Лише у книзі «По степах та хуторах» (К., 1991) у додатках вперше передруковано автобіографічне оповідання «Неудачный» з часів навчання Д. Марковича у Новгород-Сіверській гімназії.

Отже, ці важливі бібліографічні відомості потребують уточнення. Тому зазначені вище твори Д. В. Марковича з цих періодичних видань не включені до бібліографічного покажчика.

Достеменно відомо, що у херсонському белетристичному збірнику «Степ» за 1886 р., засновником і редактором якого був Д. В. Маркович, друкувалися його оповідання «Два платочки», «Шматок», «Омелько Каторжний», «Иван из Буджака».

У процесі підготовки посібника переглядалися каталоги і картотеки Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, а також фонд рідкісних і цінних видань, зокрема наявні у ньому часописи «Основа», «Муравейник» та «Літературно-науковий вісник», де свого часу друкувався Д. Маркович. Значну допомогу у пошуковій роботі надавала зав. відділом рідкісних і цінних видань Т. О. Марчук.

З мережі Інтернет використовувалися веб-сайти: http://starieknigi.info/index/KS.htm ; http://iht.univ.kiev.ua, на яких представлені повні тексти журналу «Киевская старина» за 1882-1906 рр., що дало змогу переглянути твори Д. В. Марковича, уточнити роки, номери і сторінки. Корисним виявився і веб-сайт Інституту історії України Національної Академії Наук (http://resource.history.org.ua/item/0006976), де у PDF-форматі вміщено текст «Систематического указателя журнала «Киевская старина» (1882-1906) (Полтава, 1911). Завдяки оцифрованим варіантам газети «Рада» (1906-1914, 1919 рр.) (веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, БД «Електронна колекція газет»), вдалося переглянути і звірити деякі бібліографічні відомості ряду листів і статей Д. В. Марковича, присвячених становленню споживчої кооперації в Україні, зокрема на Волині. До бібліографічних описів цих матеріалів, включених до покажчика, додані е-адреси.

Детальний огляд публіцистичної спадщини Д. В. Марковича у своїй дисертації «Дмитро Маркович у кооперативному та громадському житті України (друга пол. ХІХ – початок ХХ ст.)» (Переяслав-Хмельницький, 2009) та книзі «З людьми і для людей... : (Дмитро Маркович в українському національно-визвольному русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (Вінниця, 2006) зробив вінницький науковець В. Рекрут.

Дещо раніше громадсько-політичну діяльність Д. В. Марковича почали досліджувати вінницькі краєзнавці Л. Шпильова (1992 р.) та М. Станович (1996 р.), надрукувавши свої розвідки у «Вінницькій газеті» та «Юридичному віснику України», у яких описані маловідомі на той час сторінки життя і діяльності Д. Марковича.

На думку В. О. Гандзюка, який також вивчає постать Д. Марковича як державного та громадського діяча доби національно-визвольних змагань 1917-1920 рр., «публіцистичні твори Д. Марковича можна назвати школою мистецтва, добра, любові та людинознавства».

Розділ «Життя, творчість і громадська діяльність Д. В. Марковича» висвітлює дослідження про життєвий шлях, громадсько-політичну діяльність Дмитра Васильовича, його внесок у становлення кооперативного руху в Україні, перебування на теренах Вінниччини й інших регіонів України та вшанування його пам’яті. Слід зауважити, що це в основному матеріали початку ХХ ст. та останніх років, адже, як уже зазначалося, в радянський період ім’я Д. В. Марковича було викреслене з української літератури через його політичні погляди. Чимала частка досліджень літературної творчості Д. В. Марковича належить науковцям з Херсонщини, де він свого часу жив і працював.

Важливим етапом у вивченні творчої спадщини Д. В. Марковича стала дисертація Світлани Анатоліївни Панченко (Запорізький державний університет) на тему: «Творчість Д. Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття» (Запоріжжя, 2000), у якій авторка дослідила значення новаторських методів, індивідуальної стильової манери Д. В. Марковича для розвитку української літератури.

Значною інформаційною базою для більш глибокого ознайомлення з особистістю Дмитра Васильовича Марковича є унікальні архівні документи, зокрема Державного архіву Вінницької області, що були опрацьовані укладачами de visy.

До третього розділу покажчика «Довідкові та архівні матеріали» включені також архівні документи з інших архівів України та Росії.

Під час підготовки бібліографічного посібника виникла проблема з фото Д. В. Марковича. Виявилося, що замість зображення Д. В. Марковича часто використовують фото його дядька – Опанаса Васильовича Марковича. Вінницький краєзнавець В. Рекрут, досліджуючи кооперативну діяльність Дмитра Васильовича, натрапив на статтю П. Петренка, що була надрукована в газеті «Вінницькі відомості» за 1943 р. і присвячена Дмитру Васильовичу Марковичу. Автор детально описав зовнішність Дмитра Васильовича: «Перед вами огрядний, похилого віку чоловік з довгою бородою, яка двома пасмами спадає йому на груди. Мимоволі звертаєш увагу на довгі стрілчасті чорні брови та суворі очі цього статечного діда. В очах тих світиться і мудрість, і страждання людини, що збагнула сувору правду життя, збагнула, але не примирилася з нею. Так виглядав Дмитро Маркович на портреті художника Носка в картинній залі Вінницького музею».

У Вінницькому обласному художньому музеї портрет Д. Марковича роботи київського художника Петра Васильовича Носка зберігся. Дирекція музею люб’язно надала його копію для бібліографічного покажчика.

Сподіваємося, що оповідання Марковича-письменника знайдуть свого читача, адже на думку С. Волоха: «Читати оповідання Д. М-ча [Марковича] легко й цікаво. Від них лишається високе естетичне задоволення; загальне враження чарівне й дуже приємне». А його наполеглива, принципова і самовіддана громадсько-політична діяльність, спрямована на користь Україні, стане прикладом для сучасних політиків.

Тож запрошуємо літературознавців, краєзнавців, учителів, бібліотекарів, усіх, кого цікавить ця непересічна особистість, ознайомитися з матеріалами посібника. Будемо раді отримати від науковців нові джерела і документи про Дмитра Васильовича Марковича.

О. Кізян, зав. відділом наукової інформації та бібліографії

До рясного сузір’я творців української класичної новелістики кінця ХІХ - початку ХХ століття поряд з іменами М. Коцюбинського, Б. Грінченка, В. Винниченка, В. Стефаника, С. Васильченка та інших письменників належить й ім’я Дмитра Марковича. Його помітне і своєрідне місце в українській літературі відзначив свого часу Борис Грінченко: «Предмет його оповідань: народне життя і його біди. Характерною рисою цього автора є гуманне, любовне ставлення до зображуваних осіб і постійне прагнення знайти під самою загрубілою корою тепле людське почуття, благородне поривання співчутливої душі. Ця риса, в зв’язку з умінням пана Марковича вибирати повні драматизму положення, дає можливість його маленьким нарисам створювати дуже велике, інколи потрясаюче враження».

Дмитро Васильович Маркович народився 8 листопада 1848 року в Полтаві. Дитинство провів на Чернігівщині, де батько працював лісничим. Там ще малим хлопцем він познайомився зі своїм дядьком Опанасом Марковичем та його дружиною Марком Вовчком, які з подільського Немирова виїздили до Петербурга. Саме ці близькі йому творчі особистості справляли на нього відтоді і особливо згодом, у пору формування його як письменника і громадського діяча, вирішальний вплив. А ще - письменник Олександр Кониський, любов якого «до вітчизни не знала границь», критик перших спроб Д. Марковича у мистецтві слова.

1873 року Дмитро Маркович завершив навчання на юридичному факультеті Новоросійського університету (Одеса) і розпочав працю за фахом у Бессарабії, потім на півдні України, водночас друкуючи свої перші оповідання, а на громадській ниві - цікавлячись кооперативним рухом. Девізом його стало переконання: «Жити треба для рідного краю, для людей». Українськість Дмитра Марковича, близькість до народу, активна громадська і літературна діяльність занепокоїла владу. У 1889 році його було переведено на службу до Польщі, тієї її частини, що належала до Російської імперії. Та восени 1900 року Д. В. Маркович звільнився за власним проханням і замешкав у Волинській губернії, де продовжив брати участь у поширенні кооперативного руху, зокрема кредитної кооперації, послідовно виступав проти так званих «чорносотенців», представників монархічного «Союзу руського народу».

Напровесні 1913 року родина Марковичів поселяється у Вінниці, у будинку на Старому місті. Якраз у цей час на Вінниччині бурхливо розвивалася споживча кооперація. Тут були свої вожді кооперативного руху, наприклад Й. Волишиновський та інші. Незабаром відбулися перші загальні збори уповноважених Подільського Союзу кредитних і ощадно-позичкових товариств, головою якого був обраний Д. В. Маркович. Названий Союз, окрім своєї безпосередньої мети, сприяв національному відродженню України, її рухові до незалежної держави. Громадсько-політична діяльність Д. В. Марковича у Вінниці в роки національно-визвольної боротьби 1917-1920 років набула всеукраїнського значення. На початку 1917 р. у Вінниці зорганізовано Союз подільських українців, який підтримував діяльність місцевої «Просвіти» та націоналізацію шкільної освіти. Головою його став Д. В. Маркович. Подоляни одними з перших визнали Українську Центральну Раду.

Текст третього Універсалу Центральної Ради (листопад 1917 р.), яким було проголошено УНР, у Вінниці в міському театрі озвучив Д. В. Маркович. Від імені Губернської української ради він виголосив його чотирма мовами і закликав радних підтримати цей історичний документ, що й було виконано.

Д. В. Маркович став одним з найпопулярніших громадських і політичних лідерів на Вінниччині. Він був запрошений на посаду старшого прокурора Генерального суду до Києва (15 січня 1918 р.), з 2 квітня став Генеральним суддею УНР.

За Гетьманату Д. В. Маркович виконував обов’язки члена Сенату та обіймав посаду прокурора Генерального суду. Після проголошення Директорії письменник вернувся до Вінниці, але незабаром Рада Народних Міністрів ухвалила кандидатуру Д. В. Марковича на посаду «найвищого судді».

2 лютого 1919 року уряд УНР переїхав до Вінниці, тут Д. В. Маркович став керуючим справами Міністерства юстиції Кабінету Народних Міністрів УНР. Через місяць його було призначено заступником голови в засіданнях Ради Народних Міністрів.

Сім місяців 1919 року Д. В. Маркович перебував у контрольованій більшовиками, а згодом денікінцями, Одесі під домашнім арештом. Утікши звідти, повернувся до Вінниці. Був деякий час у Кам’янці-Подільському, вернувся до Вінниці, яку в січні 1920 захопили більшовики, де знову потрапив під їхній контроль.

Перед самою смертю письменника його рукописи було конфісковано. Помер він наприкінці 1920 року, про що одним реченням повідомила центральна газета «Вісті»: "9-го цього грудня о 9 годині ранку упокоївся видатний український письменник і кооператор Дмитро Васильович Маркович". Поховали його на міському цвинтарі (нині це місце за центральним універмагом).

Літературна спадщина Дмитра Марковича невелика за обсягом і друкувалася переважно однією книжкою під назвою «По степах та хуторах». Останнє за часом видання  побачило світ у видавництві «Дніпро» 1991 року. Містить воно оповідання, драму «Не зрозуміли», спогади та інші автобіографічні матеріали. З кінця двадцятих років до початку дев’яностих XX століття ім’я Д. Марковича в Україні було, по суті, під забороною – і не за тематику його творів, а за політичну діяльність їх автора у 1917-20-ті роки. Отже, і публікацій про життя і творчість Д. В. Марковича, принаймі, в межах України, не було. Лише в новітню добу української незалежності увага до його імені значно зросла. З низки наукових розвідок про Д. В. Марковича варто назвати передусім видання вінницького краєзнавця Валерія Рекрута «З людьми і для людей... (Дмитро Маркович в українському національно-визвольному русі: кінець XIX - початок XX ст.)», що вийшло 2006 року у Вінниці.

У спогаді про Олександра Кониського Д. В. Маркович писав: «... Дякуючи йому я ніколи не забував про свій народ, жив із ним, навчався в нього, і що міг і як міг - передавав суспільству в своїх маленьких оповіданнях». Сформувавшись як письменник-реаліст, український демократ, він на перше місце в творчості ставив любов до України, її простого трудящого люду, відобразив його високу людяність, непохитні моральні якості. Літературознавець О. Засенко у передмові до збірки творів Д. В. Марковича 1991 року видання справедливо відзначив: «Мотиви перемоги добра над злом, гуманності над жорстокістю, честі над безчестям, правди над брехнею наявні в усіх творах Марковича... Під цим гуманістичним знаком жадання людям добра й щастя з’явились його талановиті оповідання та нариси-спогади і навічно вкарбували в духовний світ рідного народу ім'я письменника».

А.М. Подолинний, 
кандидат філологічних наук

8 листопада (26 жовтня) 1848 р. народився Д. В. Маркович у м. Полтава;

1859 р. – вступив до Новгород-Сіверської гімназії;

1862-1864 рр. – перебував у Вологді разом з батьком. Отримав середню освіту;

1866 р. – 18-річний Дмитро Маркович влаштувався вільним слухачем у Київському університеті св. Володимира;

1868-1873 рр. – навчався спочатку на юридичному факультеті Ніжинського ліцею, згодом на юридичному факультеті Новоросійського університету;

12 березня 1871 р. – Д. Маркович працював у Катеринодарському окружному суді канцелярським службовцем;

6 вересня 1871 р. – помічник секретаря Кримінального відділу Катеринодарського окружного суду;

7 червня 1873 р. – кандидат на судову посаду при Катеринодарському окружному суді;

28 серпня 1873 р. – 27 лютого 1884 р. – судовий слідчий в Кишинівському, Аккерманському, Сорокському, Ясському, Оргеєвському повітових судах;

1880 р. – одружився з баронесою Оленою Іванівною фон Таубе;

1 березня 1881 р. – народження сина Лева;

15 березня 1883 р. – судовий слідчий Одеського окружного суду Одеського повіту;

21 лютого 1884 р. – переведений на службу до Херсонської губернії на посаду товариша прокурора в Єлисаветграді (Кіровоград);

27 вересня 1884 р. – за вислугу років отримав статус Колезького реєстратора;

16 січня 1885 р. – переведений на таку ж посаду до м. Херсон;

1885 р. – спільно з Михайлом Боровським видали в Одесі альманах «Нива»;

1885-1888 рр. – працює над п’єсою «Не зрозуміли»;

1886 р. – у херсонському белетристичному збірнику «Степ», засновником, редактором і упорядником якого був Д. В. Маркович, опубліковані його оповідання: «Иван из Буджака, «Омелько Каторжний», «Два платочки», «Шматок»;

19 березня 1886 р. – народження доньки Лідії;

9 березня 1888 р. – переміщення з Херсона до Катеринодара (Кубань) на посаду товариша прокурора Катеринодарського окружного суду у зв’язку з причетністю Д. В. Марковича до прогресивних кіл української громади Херсонщини;

3 квітня 1889 р. – направлений на роботу товаришем прокурора окружного суду в м. Каліш біля Варшави;

1889 р. – у журналі «Киевская старина» надруковано оповідання «На Вовчом хуторе»;

11 січня 1891 р. – отримує Орден Св. Станіслава 3-го ступеня;

1891 р. – окремою книгою у Санкт-Петербурзі вийшло його оповідання «У наймы : (образок з жыття Днипров. повиту 1887/8 года)»;

1891 р. – у журналі «Киевская старина» надруковано оповідання «Он присягал»;

1893 р. – у львівському журналі «Зоря» вперше опубліковано оповідання «Невдалиця»;

1893 р. – у журналі «Киевская старина» надруковані «Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче»;

3 грудня 1894 р. – мировий суддя Варшави;

1894 р. – у львівському журналі «Зоря» надрукована п’єса «Не зрозуміли»;

21 грудня 1896 р. – присвоєно звання Статського радника;

1896 р. – в журналі «Русское богатство» російською мовою опубліковано оповідання «Бразилияне»;

1899 р. – у Москві, в типографії І. Д. Ситіна вийшла збірка Д. В. Марковича «По степам та хуторам : оповидання слидователя; Не зрозумилы : комедия»;

1900 р. – родина Марковичів оселяється у с. Михалківці Острозького повіту Волинської губернії;

8 жовтня 1900 р. – за особистим проханням (наказ № 75) звільняється зі служби в судових органах за станом здоров’я. Д. В. Маркович активно займається кооперативним рухом;

1903 р. – у Москві вийшла збірка оповідань Д. Марковича «Он присягал; На Волчьем хуторе» у перекладі на російську мову В. І. Строменка;

Квітень 1905 р. – Д. В. Маркович фігурує в списках кандидатів від Волинської губернії на з’їзд партії Народної Свободи конституційних демократів.

1906 р. – у журналі «Нова громада» уперше надруковано різдвяне оповідання «На свят-вечір»;

1907 р. – побачило світ оповідання «Final : лист до приятелів і всіх земляків»;

1908 р. – у видавництві «Вік» вийшла збірка Д. В. Марковича «По степах та хуторах» з передмовою С. Волоха (В’ячеслава Костянтиновича Прокоповича, українського політичного і громадського діяча, педагога, публіциста, історика);

1910 р. – надруковано оповідання «Весна : (малюнки з життя 1870-х років)» у «Літературно-науковому віснику»;

1911 р. Д. Маркович заснував у с. Михалківці Острозького повіту «Центральний Союз установ дрібного кредиту Волинської губернії»;

22 лютого 1912 р. – в оселі Д. В. Марковича у с. Михалківці проведено обшук;

Жовтень 1912 р. – у пожежі в селі згоріла частина маєтку Д. В. Марковича;

1913 р. – у журналі «Літературно-науковий вісник» вміщено «Судову помилку» та «Замах на убійство жінки» Д. В. Марковича;

1913 р. – у «Літературно-науковому віснику» надруковані спогади судового слідчого «З давно минулого»;

14 березня 1913 р. – Д. В. Маркович з родиною переїздить до Вінниці і оселяється у найманому будинку Н. М. Чарнової по вул. Сабарівській (тепер Маяковського);

25-27 червня 1913 р. бере участь у роботі ІІІ з’їзду споживчих товариств Подільської губернії, зокрема у роботі кредитної секції, очолюючи її законодавчий комітет;

16 листопада 1913 р. – Д. В. Маркович вступив на службу (без утримання) членом обліково-позичкового комітету у справах дрібного кредиту Вінницького відділення Державного банку;

11 грудня 1913 р. – родина Д. В. Марковичів купує садибу Н. М. Чарнової на Старому місті біля історичної кам’яної Миколаївської церкви (договір купівлі № 10137 від 11. 12. 1913 р.);

1914 р. – в «Літературно-науковому віснику» вміщені оповідання «Збройний напад» та «Бунт»;

24-26 січня 1914 р. – бере участь в роботі першої Подільської губернської кооперативної наради, що проходила у Вінниці;

1914 р. – Д. В. Маркович обраний терміном на 1914-1917 рр. від першого територіального відділення м. Вінниці спочатку радником Вінницького повітового земства, пізніше – головою Вінницької повітової земської управи;

15 листопада 1914 р. – земська управа прийняла пропозицію Д. В. Марковича про реорганізацію земської кооперативної допомоги населенню;

27 грудня 1914 р. – Подільський губернатор граф Ігнатьєв надіслав вимогу не затверджувати на посаді голови Вінницької повітової земської управи Д. В. Марковича;

9 березня 1915 р. – Д. В. Маркович написав доповідь «Пятому очередному Земскому Собранию Гласного Д. В. Марковича о недостатках школьного образования»;

1915 р. – в журналі «Основа» опубліковано оповідання «Мій сон»;

14 вересня 1915 р. – на загальних зборах уповноважених Подільського союзу кредитних і ощадно-позичкових кредитних товариств, де відбувалися вибори ради Союзу і правління, Д. В. Марковича обрано головою Подільського союзу;

Березень 1917 р. – на засіданні Ради громадських організацій у Вінниці Д. В. Марковича обрано до Виконавчого комітету Ради;

4 квітня 1917 р. – на засіданні ХІІ надзвичайних земських зборів у Вінниці під головуванням Д. В. Марковича, була вироблена нова концепція реформи шкільної освіти у Вінницькому повіті, що передбачала націоналізацію початкової освіти.

5 травня 1917 р. – редакційний комітет на чолі з Д. В. Марковичем видав перше число щотижневого часопису «Подільська Воля». Це – перше україномовне видання у Вінниці;

5-6 травня 1917 р. – на І Подільському українському з’їзді Д. В. Марковича було обрано головою Подільської Губернської Української Ради (місцевого органу Центральної Ради);

11 травня 1917 р. – з ініціативи Д. Марковича у Вінниці на День свята культури, віри християнської, просвіти, за церковним календарем Дня святих Кирила і Мефодія на знак вшанування «Кирило-Мефодіївського братства» відбулася маніфестація, у якій взяло участь близько 50 тис. громадян міста і прилеглих сіл.

16 червня 1917 р. – за сприяння Д. В. Марковича міська Дума Вінниці прийняла постанову «Про націоналізацію міських початкових шкіл», де передбачалося ввести рідну мову в усіх школах Вінницького міського самоврядування та поповнити шкільні бібліотеки педагогічними творами з питань національної школи;

23 червня 1917 р. – на честь прийняття Центральною Радою І Універсалу Подільська Губернська Українська Рада, очолювана Д. Марковичем, провела у Вінниці в приміщенні «Просвіти» загальне зібрання щодо визнання та розповсюдження тексту Універсалу серед населення губернії;

Серпень 1917 р. – на учительському з’їзді у Вінниці, завдяки Д. В. Марковичу було прийнято компромісне рішення про запровадження українізації школи у тих населених пунктах, мешканці яких погоджуються на такі заходи.

16-17 серпня 1917 р. на ІІ Всеукраїнському кооперативному з’їзді у Києві Д. В. Марковича обрано до складу Центрального українського кооперативного комітету;

27 серпня 1917 р. – за результатами виборів Д. В. Марковича обрано радним до міської Думи Вінниці від Українського демократичного блоку;

12 жовтня 1917 р. у Вінниці відбулися ХІІІ надзвичайні губернські земські збори, на яких розглядали заходи щодо боротьби з анархією та питання розподілу фінансування на освіту, медицину, тощо. Д. В. Маркович увійшов до складу фінансової комісії зборів. Було затверджене особисте звернення Д. В. Марковича про виділення 5000 крб. одноразової допомоги українській гімназії у Вінниці;

16 листопада 1917 р. – Д. В. Маркович обраний членом Ради та заступником голови Ради новоствореного кооперативного Українбанку;

17 листопада 1917 р. – на урочистих зборах радних міської Думи у приміщенні Вінницького театру з нагоди проголошення утворення Української Народної Республіки, головуючий зборів Д. В. Маркович у вітальному дусі відізвався про цю подію. Він зачитав текст ІІІ Універсалу Центральної Ради;

15 січня 1918 р. – ІХ сесія Центральної Ради затвердила Д. В. Марковича першим старшим Прокурором Генерального Суду УНР;

2 квітня 1918 р. – Д. В. Маркович став Генеральним Суддею УНР;

29 квітня – 14 грудня 1918 р. – за часів Української Держави гетьмана П. Скоропадського Д. В. Маркович працює у Сенаті та на посаді прокурора Генерального Суду;

12-13 липня 1918 р. завдяки плідній праці Д. В. Марковича на чолі правління кредитного союзу, частина отриманих прибутків була виділена: на впорядкування могили Т. Г. Шевченка – 1000 крб.; на Подільський краєзнавчий музей – 1000 крб.; на 2 стипендії в Крищинецькій сільськогосподарській школі – 1200 крб.; Вінницькій «Просвіті на утримання української гімназії – 5000 крб; Вінницькому дитячому притулку – 1000 крб.; на впровадження курсів українознавства для вчителів початкових шкіл Поділля – 10000 крб.

1918-1919 рр. – у видавництві «Дзвін» вийшло двотомне видання творів Д. В. Марковича;

16 січня 1919 р. – у Вінниці відбулося святкування 70-річчя Д. В. Марковича у вигляді урочистого засідання правління та Ради Союз-Банку, почесним головою якої був Д. В. Маркович. У рішенні зборів йшлося, зокрема, про асигнування 15 тис крб. на започаткування стипендії ім. Д. Марковича при Кам’янець-Подільському державному українському університеті, вписати його ім’я як вічного вкладника Союз-Банку;

10 січня 1919 р. – Рада Народних Міністрів Директорії ухвалила кандидатуру Д. В. Марковича на посаду «надвищого судді»:

13 лютого 1919 р. – Д. В. Маркович затверджений Радою Народних Міністрів УНР на чолі з С. Остапенком, керуючим справами Міністерства юстиції;

16 лютого 1919 р. – на засіданні Директорії Д. В. Маркович затверджений заступником голови Ради Народних Міністрів на чолі з С. Остапенком;

1919 р.( з квітня майже сім місяців) – Д. В. Маркович перебуває у більшовицькому, згодом денікінському полоні в Одесі, куди поїхав у справах;

Жовтень 1919 р. – у газеті «Шлях» друкуються спогади Д. В. Марковича «З полону до дому», де він описує своє нелегке перебування в полоні та втечу з нього;

Кінець жовтня 1919 р. – після пережитого, Д. В. Маркович йде у відставку за особистим проханням;

Листопад 1919 р. – Д. В. Маркович перебуває у Кам’янці-Подільському з пенсійних питань та лікування;

Кінець грудня 1919 р. – Д. В. Марковичу вдається зі значними труднощами, пов’язаними з тогочасними воєнно-політичними подіями, повернутися до Вінниці;

Травень 1920 р. – у складі делегації українських політичних і громадських діячів Д. В. Маркович зустрічається з Симоном Петлюрою;

Червень 1920 р. – «Наш Шлях» друкує незакінчений нарис Д. В. Марковича «Від Кам’янця до Вінниці», де він описує свою багатостраждальну подорож додому.

9 грудня 1920 р. – о 9-й ранку Д. В. Маркович помер, похований у Вінниці на православному цвинтарі. Могила Д. В. Марковича не збереглася.

«Сії твори – кров серця мого, сок нервів моїх, тут моя 
віра і надія, виявлена в кайданних умовах проклятої 
цензури й неволі».

(Д. Маркович з дарч. напису на кн. «По степах та хуторах» (К., 1908))

 

1. Два платочки; Шматок; Омелько Каторжний; Иван из Буджака : [оповідання] / Д. В. Маркович // Степ : Херсон. беллетрист. сб. – Херсон ; СПб., 1886. – С. 235-268.

2. На Вовчом хуторе / Д. В. Маркович // Киев. старина. – 1889. – Т. 26, № 8. – С. 428-435. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1889_8.pdf (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул. екрана.

3. На Вовчом хуторе / Д. В. Маркович. – К. : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 8 с.

4. У наймы : (образок з жыття Днипров. повиту 1887/8 года) / Д. Маркович. – СПб. : Тип. Дома Призрения Малолет. Бедн[ых], 1891. – 24 с.

5. Он присягал : [оповідання] / Д. Маркович // Киев. старина. – 1891. – Т. 32, № 3. – С. 422-426. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://iht.univ.kiev.ua/library/kievskaya_starina/kievskaya_starina_1891_3.pdf (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул. екрана.

6. Русским матерям : сб. рассказов и стихотворений о матерях и детях… / сост. [з передм.] И. Горбунов-Посадов. – М. : Тип. И. Д. Сытина и К., 1892. – IV, [1], 259, [4] с. – Зі змісту: [У найми / Д. Маркович].

7. Невдалиця : оповідання / Дм. Оленич [Д. Маркович] // Зоря. – Л., 1893. – Ч. 23.

8. Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче / Д. Маркович // Киев. старина. – 1893. – Т. 41, № 4. – С. 50-77. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1893_4.pdf (дата звернення: 17.08.13). – Назва з титул. екрана.

9. Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче / Д. Маркович. – К. : Ред. журн. «Киев. старина», 1893. – [2], 28 с.

10. Не зрозуміли : комедія / Дм. Оленін [Д. Маркович] // Зоря. – Л., 1894.

11. Омелько Каторжний; Два платочка; На Вовчом хуторе : три рассказа / Д. Маркович. – М. : Посредник, 1894. – 36 с. – («Посредник»; № 112).

12. Бразилиане : [оповідання] / Д. Маркович // Русское богатство. – М., 1896. – Кн. 6.

13. По степам та хуторам : оповидання слидователя; Не зрозумилы : комедия / Д. Маркович. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1899. – 154, [1] с. – Зміст: Иван из Буджака; На Вовчом хуторе; У наймы; Он присягал; Невдалица; Не зрозумилы.

Рец.: С. Н. «Д. Маркович. По степям та хуторам» / С. Н. // Киев. старина. – 1899. – Т. 66, № 7. – С. 20-23. – (Разд.: Библиография). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1899_7.pdf (дата звернення: 14.08.13). – Назва з титул. екрана.

14. Спомини про О. Я. Кониського / Д. Маркович // Літ-наук. вісн. – 1901. – Кн. 9. – С. 256-260.

15. Вик (1798-1898). Т. 3. Українська проза з 80-х років ХІХ ст. до останніх часів : [є Д. Маркович]. – К. : Друк. П. Барського, 1902. – 566, ІІ с. : портр.

16. Он присягал; На Волчьем хуторе : рассказы / Д. Маркович ; пер. с малорос. В. И. Строменко. – М. : О-во распространения полез. кн., 1903. – 32 с. – (Сер. рассказов «От божьего ока не укроешься»; № 14).

17. У найми; На Вовчому хуторі : оповідання Дмитра Марковича / Д. Маркович ; [на обкл. мал. Ф. С. Крисицького]. – К. : Вик. Коштом книгарні «Киев. Старины». Друк. П. Барського, 1904. – 46 с. – (Селян. б-ка; № 42).

18. На Вовчом хуторе : рассказ / Д. В. Маркович. – М. : Посредник, 1906. – 16 с. – (Изд. «Посредника»; № 476).

19. На свят-вечір : різдвяне оповід. / Д. Маркович // Нова громада. – К., 1906. – № 1. – С. 59-65.

20. Листи з Волині : [лист 1-й : про важке життя селян] / Д. Маркович // Громад. думка. – 1906. – № 10; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 294-296.

21 Лист з Волині : [від 29 листоп. 1906 р., с. Михалковці : про свої враження від подорожі селами Волині] / Д. Маркович // Рада. – 1906. – № 48; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 296-298.

22. Лист з Волині : [від 16 берез.1908 р. : про неврожай на Волині] / Д. Маркович // Рада. – 1908. – 23 берез. (№ 70). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001113 (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул екрана; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 299-302.

23. Лист з Волині : [від 19 квіт. 1908 р. : описуються факти з сіл. Життя] / Д. Маркович // Рада. – 1908. – 27 квіт (№ 97). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001113  / В. П. Рекрут (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул екрана; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 303-307.

24. Іван  з Буджака; Шматок : два оповід. Д. Марковича / Д. Маркович. – К. : Друк. 1-ї Київ. друк. спілки, 1908. – 24 с. – (Т-во «Просвіта» у Київі; № 19).

25. На Вовчому хуторі : оповідання / написав Д. Маркович. – К. : Видано з фонду Б. Грінченка. Друк. 1-ї Київ. друк. спілки, 1908. – 16 с. : портр. – (Т-во «Просвіта» у Київі; № 18).

26.  На Волчьем хуторе : рассказ / Д. В. Маркович ; пер. с укр. Ф. Гавриш. – СПб. : Н. Морев, 1908. – 14 с. – (Читальня народ. шк.).

27.  По степах та хуторах / Д. Маркович ; передм. С. Волоха [В. К. Прокопович]. – У Київі : Вік [Друк. С. А. Борисова], 1908. – ХІІІ, 266 с, 1 л. портр. – Зміст: Іван з Буджака; Два платочки; Шматок; Омелько Каторжний; На Вовчому хуторі; У найми; Він присягав; Невдалиця; Бразіліяне; Маленьке непорозуміння; Сюрприз; На свят-вечір; Не зрозуміли : комедія на 4 дії; Final.

Рец. : Василько, Ан. «По степах та хуторах» Д. Маркович / Ан. Василько // Рада. – 1910. – 12 берез. (№ 58).

28. На Волчьем хуторе : рассказ Д. Марковича / Д. Маркович. – [С Пб. ] : Тип. Графич. ин-т, Э.П. Лукшевица [1909]. – 16 с.

29. Омелько – беглый каторжник; Два платочка : два рассказа / Д. В. Маркович. – 2-е изд. – М. : Посредник, [1909]. – 32 с. – (Изд. «Посредника» ; № 735 [на обкл. № 112]).

30. Весна : (малюнки з життя 1870-х років) / Д. Маркович // Літ.-наук. вісн. – 1910. – Кн. 8. – С. 193-229.

31. Діяльність почаївських союзників : (лист з Волині) / Д. Маркович // Рада. – 1910. – 28 листоп. (№ 271). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001115 (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул. Екрана; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 307-311.

32. На Вовчом хуторе : рассказ : пер. с укр. – 2-е изд. / Д. В. Маркович. – М. : Посредник, 1910. – 16 с. – (Изд. «Посредника»; № 476).

33. Ще про Почаївський союз : [дискусія з Почаїв. союзом, що виступав проти кооперативів, створ. на Волині] / Д. Маркович // Рада. – 1910. – 30 груд. (№ 296). – Електрон. версія. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001115 (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул. Екрана ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 320-323.

34. Встанови дрібного кредиту на Волині та Почаївські союзи / А. Волиняк [Д. Маркович] // Рада. – 1911. – 24 груд. (№ 290). – Електрон. версія. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001116 (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул. Екрана ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 325-327.

35. Вражіння од 1-го Всеросійського з’їзду кооператорів у Петербурзі (11-16 марта 1912 р.) / Д. Маркович // Рада. – 1912. – № 83 ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 316-320.

36. Зимової ночі : оповідання / Д. Маркович // Рада. – 1912. – 13 трав. (№ 109); «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 341-346.

37. Пам’ятник Т. Шевченкові й наші «приятелі» : (лист з Волині) / А. Волиняк [Д. Маркович] // Рада. – 1912. – № 245; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 311-312.

38. Після виборів на Волині [до Думи] / Волиняк [Д. Маркович] // Рада. – 1912. – № 273; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 323-325.

39. Второй Волынский съезд по мелкому кредиту / Волиняк [Д. Маркович] // Вестн. мелкого кредита. – 1913. – № 27. – С. 957-962.

40. Про споживчі товариства на Волині / Волиняк [Д. Маркович] // Рада. – 1913. – № 87 ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 329-331.

41. Заходи союзників коло волинських вчителів / Волиняк [Д. Маркович] // Рада. – 1913. – № 91 ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 327-328.

42. "Союзницький банок" : (лист з Волині)/ Волиняк [Д. Маркович] // Рада. – 1913. – № 100.

43. Кооперативний з’їзд та «Союзники» : (лист з Волині) / Волиняк [Д. Маркович] // Рада. – 1913. – № 134 ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 314-316.

44. Судова помилка / Д. Маркович // Літ.-наук. вісн. – 1913. – Кн. 4.

45. З давно минулого / Д. Маркович // Літ.-наук. вісн. – 1913. – Кн. 6. – С. 436-467.

46. З подорожі Присяжний : [оповідання] / Д. Маркович // Рада. – 1913. – 10 листоп. (№ 258); «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 346-349.

47. Замах на убійство жінки : спогади судов. слідчого / Д. Маркович // Літ.-наук. вісн. – 1913. – Кн. 12.

48. Збройний напад : [випадок з суд.-слід. практики] / Д. Маркович // Літ.-наук. вісн. – 1914. – Кн. 1. – С. 4-21.

49. Бунт : (з життя 1907 р.) / Д. Маркович // Літ.-наук. вісн. – 1914. – Кн. 3. – С. 417-423.

50. Мій сон : [оповідання] / Д. Маркович // Основа. – 1915. – Кн. 3. – С. 3-7.

51. Мій сон : [оповідання] / Д. Маркович. – О. : Друк. Акц[іонер.] Ю[ жно] Рус. О-ва Печ ат . дела, 1915. – 7 с. – ( Відб. із журн.: Основа. – 1915. – Кн. 3 ).

52. Доклад № 106 Пятому очередному Земскому Собранию Гласного Д.В. Марковича о недостатках школьного образования : [1915 р.] / Д. В. Маркович // ДАВО. – Ф. Д 255. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 245-248 ; «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – 2006. – С. 278-285.

53. «Ложка дегтю в бочке меда» : [про стан споживч. т-в та їх проблеми] / Д. Маркович // Муравейник. – 1916. – № 41. – С. 745-750 ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 331-335.

54. День національного фонду : [ред. ст.] / Д. Маркович // Поділ. Воля. – 1917. – 5 трав. (№ 1).

55. Вироб з горілки : [про вир-во горілки в державі з меляси, а не картоплі та екологіч. заходи щодо утилізації шкідлив. відходів] / Д. Маркович // Нова рада. – 1918. – № 88 ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 337-338.

56. Букварь і читанка для дорослих. Ч. 2. Читанка : [є тв. Д. Марковича] / [уклад.] Д. Довженко. – Х. ; Полтава : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи]. Друк. І. Л. Фрішберга, 1918. – ІІ, 219, ІІ с. – (Сер. вид. позаяк. освіті).

57. «Опіка» : [щодо удоскон. законодавства про опіку] / Д. Маркович // Нова рада. – 1918. – № 50 ; «З людьми і для людей...» (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 336-337.

58. Наше слово. Ч. 2. Для 3-го і 4-го кл. серед. та вищ. почат. шк. : укр. читанка : [є тв. Д. Марковича] / уложив В. Дога ; передм. В. Д. [В. Дога]. – К. : Вид. т-ва «Час». Друк. т-ва «Час», 1918. – 408 с. : портр.

59. Ясні зорі. Ч. 4. Літо : читанка для другого і третього років шкіл початкових : [є тв. Д. В. Марковича] / [уклад.] М. Рудинський ; іл. Є. Балути [та ін.]. – Полтава : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи. Друк І. Л. Фрішберга], 1918. – 72 с.

60. Тверезість : [піднімає проблему пияцтва, витрачання хліба, інших прод. запасів на вир-во горілч. виробів сумнів. якості, що наносить не лише морал. шкоду, а й загрожує екон. безпеці країни] / Д. Маркович // Нова рада. – 1918. – № 53.

61. У найми : [оповідання] / Д. Маркович. – Полтава : Вид. Пед. Полтав. Бюро Губерн. Нар. Управи. [Друк. І. Л. Фрішберга], 1918. – 19 с.

62. Твори : в 2 кн. / Д. Маркович. – К. : Дзвін, 1918-1919.

Кн. 1: По степах та хуторах. – 1918. – 244 с. – Зміст: Іван з Буджака; Два платочки; Шматок; Омелько Каторжний; На Вовчому хуторі; У найми; Він присягав; Невдалиця; Бразіліяне; Маленьке непорозуміння; Сюрприз; На свят-вечір; Не зрозуміли : комедія на 4 д.; Final .

Кн. 2: Поміж людей. – 1919. – 160, [2] с. – Зміст: Весна; Бунт; З давно минулого; Мій сон.

63. Лист до читача. 17.08. 1917 р. : [замість передмови] / Д. Маркович // Тв. : в 2 т. / Д. Маркович. – К., 1919. – Т. 2 : Поміж людей.

64. Наші фахівці / Д. Маркович // Нові шляхи. – О., 1919. – 30 (17) берез.

65. Некультурна нація ; Новий гетьман / Д. Маркович // Нові шляхи. – О., 1919. – 5 квіт. (23 берез). – С. 2.

66. З полону до дому / Д. Маркович // Шлях. – 1919. – Жовт. (№ 48-49) ; «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – 2006. – С. 349-358.

67. Мої гріхи : [автобіогр. спогади] / Д. Маркович // Літ.-наук. вісн. – 1919. – Кн. 2.

68. Від Кам’янця до Вінниці : [нарис] / Д. Маркович // Наш Шлях. – 1920. – 6 черв. (№ 109) ; «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / В. Рекрут. – 2006. – С. 359-361.

69. Український альманах : [вміщені тв. Д. В. Марковича] / [уклад.] А. Крушельницький. – К. ; Л. ; Відень ; Нью-Йорк, 1921. – 509 с.

70. Без хліба : зб. оповідань / [передм. О. В. Щепотьєва ; іл. О. Солодова]. – Полтава : Вид-во Полтав. Райспілки. 2-а Рад. Друк., 1922. – 135 с. : мал. – Зі змісту: [У найми / Д. Маркович].

71. У найми : [оповідання] / Д. Маркович. – [Х.] : Книгоспілка, 1926. – 22 с.

72. У найми та інші оповідання / Д. Маркович. – [Х.] : Рух, 1926. – 52 с. – Зміст: У найми; На вовчому хуторі; Шматок; Іван з Буджака; Два платочки.

73. У найми : [оповідання] / Д. Маркович. – [Х.] : Книгоспілка, 1927. – 23 с.

74. На Вовчому хуторі : [оповідання] / Д. Маркович // Хрестоматія нової української літератури від початку 80-х років ХІХ ст. до останніх часів : підруч. кн. / М. Плевако. – 5-е вид. – Х., 1927. – С. 102.

75. Збройний напад : [оповідання] / Д. Маркович. – Х. : Укр. робітник, [1928]. – 62 с.

76. На Вовчому хуторі; У найми : [оповідання] / Д. Маркович : вступ. ст. А. Якубовської. – К. : Сяйво, 1928. – 32 с.

77. Судова помилка; Спогади судового слідчого / Д. Маркович. – [Х.] : Укр. робітник, [1928]. – 96 с. : портр.

78. У найми : [оповідання] / Д. Маркович. – Вид. 2-е. – [Х.] : Книгоспілка, [1928]. – 16 с.

79. По степах та хуторах : [зб. оповідань] / Д. Маркович ; вступ. ст. Т. Черкаського. – [Х.] : Рух, [1929]. – СХІІ, 478 с.

Рец.: Копержинський, К. Дмитро Маркович. По степах та хуторах / К. Копержинський // Україна. – 1929. – Груд. – С. 149-151.

80. Шматок : [оповідання] / Д. Маркович. – Х. ; О. : ДВУ, 1930. – 28 с.

81. Бувальщина : укр. драматургія другої половини XIX – початку XX ст. : маловідомі п’єси : комедії, драми, діалоги, водевілі / упоряд. О.Ф. Ставицький. – К. : Дніпро, 1990. – 415 с. – Зі змісту : Не зрозуміли / Д. Маркович.

82. По степах та хуторах : Оповідання. Драма. Спогади / Д. Маркович. – К. : Дніпро, 1991. – 541 с. : іл. – Зміст: Іван з Буджака; Два платочки; Шматок; Омелько Каторжний; На Вовчому хуторі; У найми; Він присягав; Невдалиця; Бразіліяни; Не зрозуміли : драма на 4 д.; На свят-вечір; Сюрприз; Весна; Бунт; З давно минулого : спогади судов. слідчого; Маленьке непорозуміння; Судова помилка; Замах на вбивство жінки; Збройний напад; Final ; Мій сон; Мої гріхи; Лист до читача; Життя одної людини; Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче; З давнього минулого : про Олександра Яковича Кониського; Неудачный.

83. На Вовчому хуторі / Д. Маркович // Подільські криниці : хрестоматія з л-ти рід. краю / упоряд., вступ. ст., біогр. нариси та матеріали до літ. карти А. Подолинного. – Вінниця, 1994. – Вип. 1. – С. 164-177.

«…Вільна Україна повинна пошановувати тих наших діячів, що
своє життя, свій розум та всю працю віддали на користь своєї Батьківщини, свого 
народу. Хай наші сусіди побачуть, як високо шанує українське громадянство тих 
діячів, що підготували грунт для утворення Української державності. Нехай наше 
молоде покоління довідується, що і як треба робити в житті, щоб громадянство 
шанувало, а Батьківщина та народ назавжди зачислили до національного пантеону».

(Зі ст. М. Кушнір «Д. В. Маркович (з приводу ювілею»).

2.1. Загальні матеріали

 1. Білецький, Ф.«Неабиякий белетристичний талант» : (штрихи до портр. Д. Марковича) / Ф. Білецький // Дивослово. – 1995. – № 5/6. – С. 5-9.
 2. Білецький, Ф.Художня спадщина Дмитра Марковича у трактуванні літературознавства / Ф. Білецький // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 5-6.
 3. Бурчак, Л.Письменник – гуманіст : [з приводу вид. кн. першої тв. Д. Марковича] / Л. Бурчак // Книгар. – 1918. – № 14. – С. 813-818.
 4. В. Д.Дмитро Васильович Маркович / В. Д. // Наша хата. 1918. – № 10 - 11.
 5. Вінниця: іст. нарис / голов. ред. А. М. Подолинний. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 304 с. – Зі змісту : [Про Д. Марковича]. – С. 93.
 6. Войташенко, О.Онімний простір творів Дмитра Марковича / О. Войташенко // Вісн. Таврійськ. фундації (осередку вивч. укр. діаспори) : літ.-наук. зб. – К. ; Херсон, 2009. – Вип. 6. – С. 19-23.
 7. Волох, С.Дмитро Маркович : літ. характеристика / С. Волох // Літ.-наук. вісн. – 1902. – Кн. 8. – С. 54-75.
 8. Волох, С.Переднє слово : [Д. Маркович] / С. Волох // По степах та хуторах / Д. Маркович. – У Київі, 1908. – С. І-ХІІІ.
 9. Гандзюк, В. О.Дмитро Маркович – громадський діяч, редактор, публіцист / В. О. Гандзюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ., 2011. – Т. 17 : Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 194-201.
 10. Глюз, О. Тема еміграції в українській літературі : (на матеріалі прози Д. Марковича, М. Коцюбинського, В. Стефаника) / О. Глюз // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 41-42.
 11. Гнідан, О. Д.Дмитро Маркович / О. Д. Гнідан, Н. Д. Осьмак // Історія української літератури 70-90-х рр. 19 ст. : підруч. для студ. філол. спец. вузів : у 2 т. – К., 1999. – Т. 1. – С. 280-298.
 12. Голобородько, Я. Ю.Херсон, письменники, література : і ст.-літ. огляд / Я. Ю. Голобородько // Письменники і Херсон / Я. Ю. Голобородько. – Херсон, 2003. – С. 3-56. – Зі змісту : [Про Д. Марковича]. – С. 23-24.
 13. Голомб, Л. Проблема цінності людського життя у прозі Д. Марковича в контексті ідейно-художніх пошуків української літератури кінця ХІХ – початку ХХст. / Л. Голомб // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 12-15.
 14. Гринченко, Б.Несколько дополнений к статье И. Франка об украинской литературе : [відгук на ст. І. Франка «З останніх десятиліть ХІХ в.», у якій, на думку Б. Грінченка, пропущені прізвища деяких талановит. письм., зокрема і Дмитра Марковича] / Б. Гринченко // Киев. старина. – 1902. – Т. 76, № 3. – С. 171-173. – Електрон. версія. – Режим доступу :http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1902_3.pdf (дата звернення: 14.08.13). – Назва з титул. екрана.
 15. Грушевський, О.З сучасної української літератури : начерки і характеристики : [є про Д. Марковича] / О. Грушевський. – К. : Друк. Першої Київ. Друк., 1909. – VI, 237 с.
 16. Грушевський, О. С.З сучасної української літератури. Ч. 1. Українські повістярі другої половини ХІХ ст. : начерки і характеристики : [є про Д. Марковича] / О. С. Грушевський. – 2-е вид. – К. : Видавн. Т-во «Криниця». Друк. П. Барського, 1918. – 208 с.
 17. Грушевський, О.Сучасне українське письменство. Д. Маркович / О. Грушевский // Літ.-наук. вісн. – 1908. – Кн. 4. – С. 46-49.
 18. Д. В. Маркович: [укр. письм. і кооператор : некролог] // Вісті. – 1920. – 17 груд.
 19. Денисюк, Б.З родини Марковичів / Б. Денисюк // Життя і слово. – Острог, 2000. – 17 трав.
 20. Денисюк, Б.Творчість Дмитра Марковича у контексті літератури кінця XIX-початку XX cтоліття / Б. Денисюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / ред. кол. : А. С. Дем’янчук, відп. за вип. Ю. В. Пелех ; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Міжнар. ун-т «Рівнен. економіко-гуманітар. ін-т ім. С. Дем’янчука». – Рівне, 2002. – Вип. 3. – С. 26-28.
 21. Дмитро Маркович(1848-1920) // Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки) : підруч. : у 2 кн. / за ред. О. Гнідан. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 286-302.
 22. Дорошкевич, Ол.Підручник історії української літератури / Ол. Дорошевич. – Вид. 5-е. – Х. ; К. : Книгоспілка, 1931. – 356 с. – Зі змісту: [Про Д. В. Марковича]. – С. 159.
 23. Єфремов, С.Димитрій Маркович / С. Єфремов // Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – С. 512-513.
 24. Єфремов, С.Коротка історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Друк. т-ва «Криниця», 1918. – 251 с. – Зі змісту : [Дмитро Маркович]. – С. 183-184.
 25. Засенко, О.«Треба жити по-новому, люблячи людей!...» : [передмова] / О. Засенко // По степах та хуторах : Оповідання. Драма. Спогади / Д. Маркович. – К., 1991. – С. 3-41.
 26. Зленко, Г.Два уточнення до біографії Дмитра Марковича / Г. Зленко // Сл. і час. – 2000. – № 12. – С. 59-60.
 27. Іващенко, О.Художній світ творів Д. Марковича / О. Іващенко // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 29-34.
 28. Історіяукраїнської літератури ХІХ століття : навч. посіб. У 3 кн. Кн. 3 / за ред. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1997. – 432 с. – Зі змісту: [Маркович Д.]. – С. 74, 92, 367.
 29. Історіяукраїнської літератури ХІХ століття : у 2 т. Т.1. Дожовтнева література / ред. кол.: І. О. Дзеверін (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1987. – 629, [2] с. – Зі змісту: [Про Д. В. Марковича]. – С. 348, 356, 359, 493, 498.
 30. Коляда, В. В.Жанрові пошуки Д. Марковича / В. В. Коляда // Вісник : зб. наук. ст. викл., докторантів, аспірантів НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 136-138.
 31. Коляда, В. В.Ідейно-художня специфіка малої прози Дмитра Марковича в контексті розвитку літературного процесу 1ХІХ– початку ХХ століть / В. В. Коляда // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 8, Філологічні науки ( Мовознавство і літературознавство) : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 1. – С. 160-164.
 32. Коляда, В. В.Пошуки стильової домінанти в творчій лабораторії Д. Марковича / В. В. Коляда // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова – К., 2003. – Т. 38. – С. 211-217.
 33. Короткаісторія українського письменства : [є відом. про творчість Д. В. Марковича]. – Вінниця : Вид. Кооперат. ; Видав. Т-ва «Наука» ; Друк. Т-ва «Просвіта», 1919. – 32 с.
 34. Короткийогляд українського письменства з виїмками творів : для серед. шк. та самоосвіти : [є про Д. Марковича] / уложив [з передм. та післямовою] Дм. Рудик. – Умань на Київщині : [Вид-во Культ.-просвіт. від. Уман. кооперат. союзу. Друк. Т-ва «Порядок», 1919 (обкл. 1920)]. – 218, [2] с.
 35. Кузьменко, Л.Функція пейзажу в оповіданнях Д. Марковича / Л. Кузьменко, Л. Ремішевська // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 28-29.
 36. Кушнір, М.Д. В. Маркович : [з приводу ювілею] / М. Кушнір // Книгар. – 1918. – № 15. – С. 873-876.
 37. Лопушинський, І.Роль образно-тропеїчних засобів у змалюванні рідної природи : (на прикл. творчості Д. Марковича) / І. Лопушинський // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 36-38.
 38. Лопушинський, І.Художні засоби у творчості письменника / І. Лопушинський // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 49.
 39. Майдан, О.Проза Дмитра Марковича : елементи детектив. начала / О. Майдан // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів, Чернівці, 26-29 серп. 2002 p.]. – Чернівці, 2003. – С. 53-55.
 40. Малюта, О.Маркович Дмитро Васильович / О. Малюта // «Просвіта» і Українська Державність (друга половина ХIХ – перша половина ХХ ст.) : до 140-річчя т-ва «Просвіта» / О. Малюта. – К., 2008.
 41. М. Г-ке.Маркович Д. / М. Г-ке // Вестник Волыни. – 1908. – № 170.
 42. Немченко, Г.Дмитро Маркович і наша сучасність / Г. Немченко // Вісн. Таврійськ. фундації (осередку вивч. укр. діаспори) : літ.-наук. зб. – 2008. – Вип. 5. – С. 264-266. – Електрон. версія. – Режим доступу :https://prosvita-ks.co.ua/visnik-tavriyskoyi-fundaciyi-vipusk-5/galina-nemchenko-dmitro-markovich-i-nasha-suchasnist (дата звернення: 08.08.13). – Назва з титул. екрана.
 43. Немченко, І.Вистежуючи іскру добра : [Д. Маркович] / І. Немченко // Сл. і час. – 1993. – № 11. – С.61-65.
 44. Немченко, І. В.Дмитро Маркович і херсонський белетристичний збірник «Степ» (1886) / І. В. Немченко // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 23-25. 
 45. Немченко, І.Опальний прокурор, невгодний письменник : до 145-річчя від дня народж. херсон. письм. Дмитра Марковича / І. Немченко // Новий день. – 1993. – 30 жовт.
 46. Немченко, І. В.П’єса Дмитра Марковича «Не зрозуміли» в контексті розвитку української драматургії / І. В. Немченко // Південний архів. – 1994. – № 3. – С. 53-59.
 47. Немченко, І.Співець людської доброти : (творчі й просвітниц. стежки херсон. письм. Д. Марковича) / І. Немченко //Історія «Просвіти» Херсонщини / Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – Херсон, 2002. – Т. 1. – С. 89-96. – Електрон. версія: https://prosvita-ks.co.ua/books/istoria_prosvity/t1/istprosvitykh1-4.htm (дата звернення : 08.08.13). – Назва з титул. екрана.
 48. Немченко, І.Стильові особливості прози Д. Марковича / І. Немченко // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 23-25.
 49. Окуневич, Т.Елементи краєзнавства на уроках української мови : (за тв. Д. Марковича) / Т. Окуневич // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 38-41.
 50. Окуневич, Т.Літературно-краєзнавчий матеріал на уроках синтаксису : [про вивч. творчості Д. Марковича у школі] / Т. Окуневич // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 50-51.
 51. Олесь, О.Д. Марковичу : [вірш] / О. Олесь // Тв. : в 2 т. / О. Олесь ; упоряд., авт. передм. та прим. Р. П. Радишевський. – К., 1990. – С. 788-789.
 52. Панченко, С.Драма Марковича «Не зрозуміли». Традиції і новаторство / С. Панченко // Тези доп. наук. конф. викл. і студ. Запоріз. держ. ун-ту. – 1996. – Вип. 5, ч. 2. – С. 42-43.
 53. Панченко, С.Жанрові різновиди малої прози Д. Марковича / С. Панченко // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. пр. – Д., 1999. – Т. 5. – С. 36-44.
 54. Панченко, С.«Жити треба для рідного краю, для людей…» : (до витоків формування літ.-естетич. поглядів Д. Марковича) / С. Панченко // Придніпров. наук. вісн. Сер.: Філол. та педагогіка. – Д., 1998. – № 61. – С. 16-21.
 55. Панченко, С.Концепція людини в малій прозі Дмитра Марковича / С. Панченко // Сл. і час. – 2000. – № 2. – С. 40-42.
 56. Панченко, С.Проблематика ранніх оповідань Д. Марковича / С. Панченко // Тези доп. наук. конф. викл. і студ. Запоріз. держ. ун-ту. – 1993. – Вип. 3, ч. 2. – С. 46-47.
 57. Панченко, С. А.Творчість Д. Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / С. А. Панченко ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 17 с.
 58. Панченко, С.Типологічна спорідненість малої прози Д. Марковича і Г. Сенкевича / С. Панченко // Наукова спадщина М. С. Державіна і розвиток слов’янознавства : матеріали Міжнар. наук. конф. / Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1995. – С. 57-59.
 59. Панченко, С.Філософія «вини і кари» в художньому осмисленні Д. Марковича / С. Панченко // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер.: Філол. науки : зб. наук. пр. – 1998. – № 1. – С. 119-121.
 60. Панченко, С. А.Функції пейзажу в новелістиці Д. Марковича / С. А. Панченко // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер.: Філол. науки : зб. наук. пр. – 2001. – № 1. – С. 83-84. – Електрон. версія. – Режим доступу :http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/638.pdf (дата звернення : 06.08.13). – Назва з титул. екрана.
 61. Панченко, С.Характер конфлікту драми Д. Марковича «Не зрозуміли» / С. Панченко // Придніпров. наук. вісн. Сер.: Філологія та педагогіка. – Д., 1998. – № 9. – С. 19-25.
 62. Параскевич, П. К.Спогади Дмитра Марковича / П. К. Параскевич // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 20-23.
 63. Пентилюк, М.Лінгвостилістичний аналіз драматичного твору : (на матеріалі п’єси Д. Марковича «Не зрозуміли») /М. Пентилюк, А. Нікітіна, Л. Сугейко // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 34-36.
 64. Рекрут, В. П.Діяльність Д. Марковича в добу Директорії УНР (кіне) // Матеріали ХII Поділ. іст.-краєзн. конф. / ред. кол.: О. М. Завальнюк (співголова), В. І. Войтенко, Л. В. Баженов (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Поділ., 2007. – Т. 1. – С. 432-440.
 65. Рекрут, В.П. Дмитро Маркович : «...Житиму на користь милої безцінної України» / В. П. Рекрут // Вісті Централ. спілки споживч. т-в : ділов. вип. – К., 2004. – № 39. – С. 1-24.
 66. Рекрут, В. П.Дмитро Маркович : сторінки біографії (1918 – початок 1919 рр.) / В. П. Рекрут // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Поділ., 2006. – Т. 8 : Матеріали «круглого столу» «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – С. 226-233.
 67. Рекрут, В. П.Дмитро Маркович у кооперативному та громадському житті України (друга пол. ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. канд. іст. наук: 07.00.01/ В. П. Рекрут. – Переяслав-Хмельниц., 2009 – 207 с.
 68. Рекрут, В.П. Маркович у становленні кооперативного руху на Волині / В.П. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 39-73.
 69. Рекрут, В.П. «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця : [І. Б. Балюк], 2006. – 408 с. : іл.
 70. Рекрут, В. І ділом, і словом / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 239-274 : фотогр.
 71. Рекрут, В.Конфлікт з монархічною організацією «Союз руського народу» / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 74–126.
 72. Рекрут, В.На користь України : [про життя і діяльн. письм. Дмитра Васильовича Марковича] / В. Рекрут // Вінниц. край. – 2004. – № 3. – С. 89-103.
 73. Рекрут, В.Постать Д. Марковича в українській історіографії / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 12-20.
 74. Рекрут, ВФормування громадського світогляду / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 21-38 : фотогр.
 75. Русова, С.Дмитро Маркович : (посмерт. згадка) / С. Русова // Літ.-наук. вісн. – 1922. – Кн. 3. – С. 30-36.
 76. Світленко, С.Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках XIX століття : монографія : [є про Дмитра Марковича] / С. Світленко. – Д. : Вид-во Дніпропетров. нац. ун-ту, 2006. – 268 с. : іл.
 77. Світленко, С.Український діяч Дмитро Маркович / С. Світленко // Історія і особистість історика : зб. наук. пр., присвяч. 60-річ. ювілею проф. Ганни Кирилівни Швидко. – Д., 2004. – С. 252-261.
 78. Сорока, В.Проблеми і характери в ранніх оповіданнях Д. Марковича / В. Сорока // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 47-49.
 79. Станович, М.Він розбудовував нашу державність... / М. Станович // Вінниц. газ. – 1996. – 15, 20, 22 серп.
 80. Станович, М.Міністр юстиції : [про Д. В. Марковича] / М. Станович // Юрид. вісн. України. – 1996. – 25-31 лип. (№ 30). – С. 23 ; 1-7 серп. (№ 31). – С. 15 ; 8-12 серп. (№ 32/33). – С. 11.
 81. Тарабура, С.Степ і людина в оповіданнях Д. Марковича / С. Тарабура, Н. Чухонцева // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 28-29.
 82. Тромов, П. Є.Геній серця : (до характеристики літ. діяльн. Дмитра Марковича) / П. Є. Тромов // Січ : літ. зб. – 1919. – Зб. 2. – С. 88-95.
 83. Ф. М.Дмитро Васильович Маркович. 1848-1918. : з приводу 70 літ з дня народж. і 40 літ громад. і літ. роботи / Ф. М. // Комашня. – К., 1918. – № 42-44.
 84. Франко, І.Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1984. – Т. 41: Літературно-критичні праці (1890-1910). – С. 154, 383, 388, 583, 632.
 85. Хращевський, М.Матеріали до біографії Д. Марковича / М. Хращевський // Зап. іст.-філол. Від. Укр. Акад. Наук. – К., 1928. – Кн. 25. – С. 171-187.
 86. Черкаський, Т.Дмитро Маркович / Т. Черкаський // По степах та хуторах : [зб. оповідань] / Д. Маркович. – К., 1929. – С. 5-48.
 87. Черепин, В.Д. В. Маркович / В. Черепин // Киев. старина. – 1903. – Т. 80, № 3. – С. 439-461. – Електрон. версія. – Режим доступу :http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1903_3.pdf (дата звернення : 14.08.13). – Назва з титул. екрана.
 88. Чикаленко, Є.Щоденник. 1919-1920 / Є. Чикаленко ; за ред.: В. Верстюка, М. Антоновича. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 639, [1] с. – Зі змісту : [Маркович Д. див. «Іменний покажчик»]. – С. 618.
 89. Шапошнікова, І.Полісемія образів-символів [у творчості Д. В. Марковича] / І. Шапошнікова // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 49-50.
 90. Щербаченко, В.Мовні особливості прози Д. Марковича / В. Щербаченко // Вісн. Таврійськ. фундації (осередку вивч. укр. діаспори) : літ.-наук. зб. – К. ; Херсон, 2009. – Вип. 6. – С. 24-27.

2.2. Дмитро Маркович і Вінниччина

«Після славетного М. Коцюбинського, який народився в 
нашому місті, цей письменник, що зв’язав з Вінницею 
останні роки свого життя і помер тут, є, безперечно,
найвидатнішим митцем слова, що ним можуть 
пишатися вінничани».

(Петренко П. «Дмитро Маркович»)

 1. Вільчинська, О.Перший кооператор і соратник Грушевського має маєток у Вінниці на Старому місті : у Вінниц. кооператив. ін-ті відбулися читання до 90-річчя пам’яті видат. громад. і політ. діяча Дмитра Марковича / О. Вільчинська // Поділ. радниця. – 2011. – 12 січ. – С. 5 : кольор. фотогр.
 2. Гандзюк, В. О.Публіцистика Дмитра Марковича у вінницькій пресі 1917-1920 рр. / В. О. Гандзюк // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 55-63.
 3. Деніс, М.Марковичі : Немирівський слід / М. Деніс. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2012. – 336 с. – Зі змісту : [Про Дмитра Васильовича Марковича]. – С. 30.
 4. ДмитроМаркович 25.Х (4 ХІ).1848 – 9.ХІІ.1920 // Подільські криниці : хрестоматія з літ. рід. краю / упоряд., вступ. ст., біогр., нариси та матеріали до літ. карти А. Подолинного. – Вінниця, 1994. – Вип. 1. – С. 162-163.
 5. Зонова, І.«Житиму на користь милої безцінної України» : [у Вінниці відкрито меморіал. дошку, приуроч. 160-річчю Дмитра Марковича – письм., засн. Поділ. «Просвіти», представника УНР на Поділлі] / І. Зонова // 33 канал. – 2009. – 18 берез. – С. 14.
 6. Краснікова, О.Д. В. Маркович – відомий громадський, кооперативний діяч і письменник / О. Краснікова, Н. Манжос // Історія Подільського краю: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали обл. наук.-практ. конф. / ред.: Л. Братанюк, Л. Романець, В. Мазуркевич. – Вінниця, 2011. – С. 60-64.
 7. Логінов, О. В.Вінниця у 1917 році : революція у провінційному місті / О. В. Логінов, Л. І. Семенко ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Краєзн. т-во «Поділля». – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2009. – 263, [8] с. – Зі змісту : [Про Д. В. Марковича див. «Іменний покажч.»].
 8. Новицький, А.«Я ніколи не забував про свій народ» : Дмитро Маркович (4.ХІ.1848 – 9 .ХІІ.1920) / А. Новицький // Вінниц. газ. – 1998. – 3 листоп.
 9. Осташко, Т. С.З історії літературно-мистецького життя в Україні за часів Центральної Ради : [є про Д. Марковича як засн. т-ва «Просвіта» у Вінниці ] / Т. С. Осташко // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 18-32.
 10. Петренко П.Дмитро Маркович : [славет. вінничани] / П. Петренко // Вінниц. вісті. – 1943. – 14 листоп. – С. 3-4 ; «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – 2006. – С. 338-341.
 11. Подолинний, А.Дмитро Маркович у Вінниці : [про укр. письм. Д. Марковича, який з 1913 р. мешкав у Вінниці] / А. Подолинний // Жити Україною : ст., рец., есе / А. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 104-108.
 12. Рекрут, В. П.Вінницький етап державотворчої діяльності Дмитра Марковича (1918-1919 рр.) / В. П. Рекрут // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Історія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 221-224. – Електрон. версія. – Режим доступу:http://shron1.chtyvo.org.ua/Rekrut_Valerii/Vinnytskyi_etap_derzhavotvorchoi_diialnosti_Dmytra_Markovycha_1918_1919_rr.pdf (дата звернення: 06.08.13). – Назва з титул. екрана.
 13. Рекрут, В. П.Громадська діяльність кооператора та літератора Дмитра Марковича у Вінниці в 1914-1917 рр. / В. П. Рекрут // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Історія. – 2006. – Вип. 11. – С. 321-331.
 14. Рекрут, В.П.Громадсько-політична діяльність Д. Марковича в роки Української революції / В. П. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 162-238 : фотогр.
 15. Рекрут, В. П.Дмитро Маркович – український письменник, кооператор, громадський та державний дія : поділ. сторінки життя і праці / В. П.Рекрут // Вісті Централ. спілки споживч. т-в : ділов. вип. – К., 2006. – № 25. – С. 1-24; № 26. – С. 5-24.
 16. Рекрут, В.П.Маркович як організатор кооперативного руху на Поділлі / В. П. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 127-161 : фотогр.
 17. Рекрут, В. П.Нові штрихи до біографії Дмитра Марковича / В. П. Рекрут // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXIІ Всеукр. іст.-краєзн. конф. 22 жовт. 2009 р. – Вінниця. 2009. – С. 289-299.
 18. Сеник, Л. Б.Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань / Л. Б. Сеник // Подільський книжник (2008 р.) : альманах / уклад. Т. Соломонова ; ред. М. Спиця ; ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2009. – Вип. 1. – С. 59-71. – Зі змісту: [Про автограф Д. Марковича на кн. «По степах та хуторах» (К., 1908)]. – С. 66.
 19. Теклюк, А.Презентація «Повернення» : [у лют. 2010 р. зусиллями Л. Філонова, доц.. каф. культурології, соціології, педагогіки та пcихології Вінниц. нац. техніч. ун-ту, на вул. Соборній у Вінниці встановлена меморіал. дошка на честь Д. Марковича. У груд. він запропонував докум.-публіц. фільм «Повернення», присвяч. Д. В. Марковичу] / А. Теклюк // Імпульс. – 2010. – № 1. – С. 14. – (Газ ВНТУ). – Електрон. версія. – Режим доступу :http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2010/1/Impuls_2010_1_14.pdf (дата звернення 23.08.13). – Назва з титул. екрана.
 20. Шпильова, Л.Д. В. Маркович – земський гласний / Л. Шпильова // Тези доп. одинадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 3 верес. 1992 р. – Вінниця, 1992. – С. 53-54.
 21. Шпильова, Л.«Я ніколи не забував про свій народ» / Л. Шпильова, М. Станович // Вінниц. газ. – 1992. – 28 листоп., 5, 19, 26 груд.

195. Автобіографічний нарис / [Д. В. Маркович] // І-нт рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. 1 – Спр. 1733. – Арк. 1-16.

196. Біографія Д. В. Марковича // Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського НАН України. – Ф. X. – Спр. 4850 – Арк. 1-1 зв.

197. Денисюк, Б. Дмитро Маркович (1848-1920) / Б. Денисюк // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 258.

198. Каляка, М. Маркович Дмитро Васильович / М. Каляка // Літературна лоція Херсонщини (ХІІ – початок ХХІ ст.) : сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід. : в 2 т. / М. Каляка ; ред. В. Кошовий. – Херсон, 2009. – Т. 1. – С. 224­-226.

199. Книга реестрации актов о смерти за 1921 г. : [за № 2 запис про смерть Д. В. Марковича 9 груд. 1920 р. у м. Вінниця. Причина смерті – грудна жаба. Похований на православному кладовищі. Про смерть повідомив сусід] // ДАВО. – Ф. Р 6129. – Оп. 5. – Спр. 5. – Арк. 2.

200. Кристофорова, О. Дмитро Маркович: бібліогр. довід. / О. Кристофорова // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 43-44.

201. Лейтес, А. Маркович Дмитро / А. Лейтес // Десять років української літератури (1917-1927). – Х., 1928. – Т. 1: Біо-Бібліографія. – С. 310-311.

202. Личное дело члена учетно-ссудного кредита по делам мелкого кредита статского советника Дмитрия Марковича // ДАВО. – Ф. Д-62. – Оп. 2. – Спр. 16. – Арк. 1-26. – Зі змісту: [Формулярный список о службе бывшего мирового судьи, члена учетно-ссудного комитета Винниц. отделения Гос. банка; Аттестат 19 июня 1901 г.; Паспортная книжка № 17580; Список члена учетно-ссудного комитета Винниц. отд-ния Гос. банка Д. В. Марковича].

203. Малюта, О. Маркович Дмитро Васильович / О. Малюта // Енцикл. історії України : у 10 т. / редкол.: В. Смолій (голова) та ін. – К., 2009. – Т. 6. – С. 518-519.

204. Маркович Дмитрий Васильевич. Письма в редакцию издательства «Посредник» // РДАЛМ (Рос. держ. арх. л-ри і мистец.) – Ф. 122 – Оп. 2. – Спр. 67. – Арк. 129-133.

205. Маркович (Маркевич) Дмитро Васильович : український юрист, державний і громадський діяч, генеральний суддя, прокурор, сенатор УНР, письменник, уродженець м. Полтави // Юридич. енцикл. – К., 2001. – Т. 3. – 582-583.

206. Маркович Дмитро // Енцикл. українознавства : словник. частина : в 10 т. / голов. ред. В. Кубійович – Л., 1994. – Т. 4. – С. 1470.

207. Маркович Дмитро Васильович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 1998 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 1998. – С.62-65.

208. Маркович Дмитро Васильович // Сумщина в іменах : енцикл. довід. / Сум. держ. ун-т ; рекламно-вид. об-ня «АС-Медіа». – Суми, 2003. – С. 287.

209. Маркович Дмитро Васильович (1848-1920) : [бібліогр. список] // Художня література, видана на Україні за 40 років. 1917-1957 : бібліогр. покажч. : в 2 ч. / ред. кол.: М. І. Багрич, Г. О. Кравченко (відп. ред.), О. О. Майборода ; склали : О. О. Майборода, Г. Д. Рубан, О. О. Старченко. – Х., 1958. – Ч. 1: Українська художня література. – С. 226.

210. Материалы о революционных и других нелегальных кружках в г. Елисаветграде и об участниках этих кружков (обзор, обвинительньй акт, списки, донесения, рапорты, переписка и др. 1884-1887 гг. // Держ. арх. в Одес. обл. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 1239. – Арк. 1-127.

211. Міщенко, О. Маркович Дмитро / О. Міщенко // Українська література у портретах і довідках : давня література – література XIX ст. : довідник. – К., 2000. – С. 193-194.

212. Міщук, Р. Маркович Дмитро Васильович / Р. Міщук // Укр. літ. енцикл. : в 5 т. – К., 1995. – Т. 3. – С. 297.

213. О недостатках школьного образования : докл. зап. Земському собр. от 9 марта 1915 г. / Д. Маркович // ДАВО. – Ф. Д 255. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 22.

214. Пивоваров, Н. Маркович Дмитрий Васильевич / Н. Пивоваров // Крат. лит. энцикл.: : в 9 т. – М., 1967. – Т. 4. – С. 628.

215. Плевако, М. Бібліографія [Д. Маркович] / М. Плевако // Хрестоматія нової української літератури : від початку 80-х років ХІХ ст. до останніх часів : підруч. кн. / М. Плевако. – 5-е вид. – Х., 1927. – С. 101.

216. Плевако, М. Дмитро Маркович (1848-1920) / М. Плевако // Хрестоматія нової української літератури : від початку 80-х років ХІХ ст. до останніх часів : підруч. кн. / М. Плевако. – 5-е вид. – Х., 1927. – С. 108.

217. Подолинний, А. Маркович Дмитро Васильович / А. Подолинний // З-над Божої ріки : літ. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А. Подолинного. – Вінниця, 1998. – С. 188.

218. Русова, С. Пам’яті Д. В. Марковича : спогади С. Русової, читані на засід. наук. шк. ради Кам’янец. ун-ту 24 лип. 1921 р. / С. Русова // Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. X. – Спр. 6357. – Арк. 1-16.

219. Службова записка / [Д. В. Маркович] // Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. 1. – Спр. 1121. – Арк. 1-Юзв.

Багрич М. І. 209

Баженов Л. В. 147

Балутин Є. 59

Білецький Ф. 84, 85

Братанюк Л. 179

Бурчак Л. 86

Василько Ан. 27

В.Д. 87

Вільчинська О. 174

Войташенко О. 89

Войтенко В. І. 147

Волох С. див. Прокопович В. К.

Гавриш Ф. 26

Гандзюк В. О. 92, 175

Гнідан О. 104

Гнідан О. Д. 94

Голобородько Я. Ю. 95

Голомб Л. 96

Горбунов-Посадов И. 6

Гринченко Б. 97

Грушевський (174)

Грушевський О. 98, 100

Грушевський О. С. 99

Дем’янчук А. С. 103

Денисюк Б. 103

Деніс М. 176

Дзеверін І. О. 112

Довженко Д. 56

Дога В. 58

Дорошкевич Ол. 105

Єфремов С. 106, 107

Завальнюк О. М. 147

Засенко О. 108

Зленко Г. 109

Зонова І. 178

Іващенко О. 110

Каляка М. 198

Коляда В. В. 113, 114, 115

Кониський О. Я. (14)

Копержинський К. 79

Коцюбинський М. (93)

Кошовий В. 198

Кравченко Г. О. 209

Красицький Ф. С. 17

Краснікова О. 179

Кристофорова О. 200

Крушельницький А. 69

Кузьменко Л. 118

Кушнір М. 119

Лейтес А. 201

Логінов О. В. 180

Лопушинський І. 120, 121

Майдан О. 122

Майборода О. О. 209

Мазуркевич В. 179

Малюта О. 123, 203

М. Г-ке 124

Міщенко О. 211

Міщук Р. 212

Немченко Г. 125

Немченко І. 126-131

Нікітіна А. 146

Новицький А. 181

Окуневич Т. 132, 133

Осташко Т. С. 182

Осьмак Н.Д. 94

Панченко С. 135-142, 144

Панченко С. А. 143

Параскевич П. К. 145

Пелех Ю. В. 103

Пентилюк М. 146

Петренко П. 183

Пивоваров Н. 214

Плевако М. 74, 215, 216

Подолинний А. 83, 177, 184, 217

Подолинний А. М. 88

Прокопович В. К. 27, 90, 91

Рекрут В. 20-23, 31, 33, 34-38, 40, 41, 43, 46, 52, 53, 55, 57, 66, 68, 147-157, 183,

Рекрут В. П. 185-190

Ремішевська Л. 118

Романюк Л. 179

Рубан Г. Д. 209

Рудик Дм. 117

Рудинський М. 59

Русова С. 158, 218

Світленко С. 159, 160

Семенко Л. І. 180

Сеник Л. Б. 191

Сенкевич Г. (141)

С.Н. 13

Солодов О. 70

Соломонова Т. 191

Сорока В. 161

Спиця М. 191

Ставицький О. В. 81

Станович М. 163, 194

Старченко О. О. 209

Строменко В. И. 16

Сугейко Л. 146

Тарабура С. 164

Теклюк А. 192

Тромов П. Є. 165

Тронько П. Т. (92)

Філонов Л. (192)

Франко І. 167

Хращевський М. 168

Черкаський Т. 79, 169

Чикаленко Є. 171

Шапошнікова І. 172

Шпильова Л. 194, 194

Щепотьєв О. В. 70

Щербаченко В. 173

Якубовські А. 76

Житиму на користь милої безцінної України


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Наші видатні земляки

 

 

«Житиму на користь милої безцінної України» 

До 165-річчя від дня народження Д. В. Марковича -

українського письменника, громадського діяча

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2013


ББК 91.9:83

УДК 016:929

Ж 74

 

Відповідальна за випуск Н.І. Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

«Житиму на користь милої безцінної України» : до 165-річчя від дня народж. Д. В. Марковича – укр. письм., громад. діяча : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян, Л. І. Заря ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2013. – 27 с. – (Наші видатні земляки).

Біобібліографічний покажчик продовжує серію краєзнавчих бібліографічних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва «Наші видатні земляки» і присвячується 165-річному ювілею Дмитра Васильовича Марковича – талановитого українського письменника, белетриста, відомого громадського і політичного діяча, життєвий і творчий шлях якого тісно пов’язаний з Вінниччиною.  

Покажчик розрахований на літературознавців, краєзнавців, бібліотечних працівників, студентів, широкий читацький загал. Він буде корисним усім, хто цікавиться  творчістю письменника та його політичним життям, пов’язаним з Вінниччиною.

Відбір матеріалу закінчено 30 серпня 2013 року.

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва