З невичерпних подільських криниць

Рік видання: 2010

Місце зберігання: Відділ краєзнавтсва

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації  

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Наші видатні земляки 

 

З невичерпних подільських криниць 

До 70-річчя від дня народження Анатолія Подолинного 

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2010


ББК 91.9:83

УДК 016:929

З-11

 

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва 

 

З невичерпних подільських криниць: до 70-річчя від дня народж. Анатолія Подолинного: біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; уклад. Г.М.Авраменко; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2010. – 56 с. – (Наші видатні земляки).

 

Біобібліографічний покажчик виходить до 70-річчя науковця, критика, поета і громадського діяча, професора Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Анатолія Мусійовича Подолинного.

У покажчику представлено основні праці та художні твори автора, публікації про його діяльність. Матеріал подано у хронологічній послідовності. У межах року на початку в алфавітному порядку представлено описи книг, а потім публікації в періодичних виданнях.

Покажчик розрахований на представників владних структур, освітян, студентів та учнів, працівників культури, в т.ч. бібліотекарів, а також усіх, хто цікавиться мистецтвом слова, проблемами рідної мови, культури, історією свого краю. 

 

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Поділитися:

Благословенна Вінницька земля подарувала світові цілу низку відомих діячів у галузі культури, літературознавства, мовознавства, письменників, сівачів “доброго, розумного, вічного”. Серед них – Анатолій Мусійович Подолинний.

Літературознавець, фольклорист, критик, поет, член Національної спілки письменників України, лауреат кількох літературних премій, голова Вінницького осередку Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, громадський діяч, заслужений працівник культури України Анатолій Мусійович Подолинний народився 1 травня 1940 року в с.Шипинках Барського району.

На його рахунку щедрий ужинок підготовлених самостійно чи у співпраці з колегами по перу довідкових, хрестоматійних, антологічних видань, передмов до поетичних збірок талановитих подолян, рецензій, статей, зокрема до “Української літературної енциклопедії” (УЛЕ), “Енциклопедії сучасної України” (ЕСУ) тощо.

Протягом багатьох років учений плідно співпрацює з Вінницькою ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, бере активну участь у її соціокультурних заходах: літературних вечорах, наукових конференціях, презентаціях, Стусівських читаннях, популяризуючи українську літературу, творчість письменників Вінниччини, рідне слово.

Анатолій Мусійович часто виступає науковим консультантом при підготовці фахівцями бібліотеки бібліографічних покажчиків, щорічних календарів “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини”, подає до них змістовні літературознавчі статті, присвячені життю і діяльності наших видатних земляків.

Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва пропонує науковцям, педагогам, студентам, учням, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить доля рідного слова, історія, культура свого краю, біобібліографічний покаж-чик “З невичерпних подільських криниць”. Підготовлено його на відзначення 70-річчя від дня народження Анатолія Мусійовича Подолинного. Цим виданням бібліотека складає свою вдячність за співпрацю і шану вченому з нагоди ювілею.

У покажчику подано основні літературознавчі праці та художні твори А.М.Подолинного, рецензії на них, а також публікації про творчу діяльність ученого.

Дане видання продовжує серію біобібліографічних посібників “Наші видатні земляки”, започатковану Вінницькою ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва майже 30 років тому.

Відкриває покажчик розділ “Слово про ювіляра”, на початку якого – вступна стаття професора Вінницького державного педагогічного університету О.М.Куцевол “Літературознавець і письменник”.

До розділу включено також статтю вінницького вченого-літературознавця, професора Б.В.Хоменка “Три музи Анатолія Подолинного”, яка поглиблює розповідь про педагогічну, наукову й поетичну діяльність нашого земляка. Доповненням до цих статей слугують також уривки із рецензії М.П.Стрельбицького “Жанр і стиль енцикло-педичні” на збірку статей, рецензій, есе А.М.Подолинного “Жити Україною” (2007), інші відгуки на видання вченого, листи відомих діячів України.

Далі матеріали видання подані у розділах:

– Творчість А.М.Подолинного (вибрана бібліографія);

– Публікації про наукову, літературну та громадську діяльність А.М.Подолинного.

У першому розділі матеріали розміщені в хронологічній послідовності виходу їх у світ. У межах кожного розділу на початку в алфавітному порядку представлено книги, а потім публікації з періодичних видань. У цьому ж розділі подано рецензії на окремі видання.

У другому розділі публікації також розташовані в хронологічній послідовності їх появи у світ.

Дане видання супроводжує допоміжний Іменний покажчик, де вказані номери відповідних бібліографічних описів. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особі. В Іменному покажчику представлено творчість А.М.Подолинного і як упорядника, перекладача, рецензента.

Біобібліографічний покажчик ілюстрований фотоматеріалами.

Відбір матеріалу для видання закінчено в лютому 2010 року.

Професор Подолинний А.М. належить до небуден-них людей, котрі своєю обдарованістю, інтелектом, професіоналізмом й особистісною яскравістю вражають і захоплюють, позитивно впливають на всіх, хто має щастя спілкуватися з ним. Він є прикладом сумлінного, цілеспрямованого, непоступливого й негучного служіння високій меті – охороні українського слова, розбудові національної школи.

Народився Анатолій Мусійович Подолинний 1 травня 1940 р. у сім’ї хліборобів у с.Шипинках Барського р-ну на благодатній вінницькій землі. Він належить до покоління “дітей війни”, котрі рано подорослішали, чиї перші дитячі враження були пов'язані зі сльозами матерів, що чекали з виру воєнного лихоліття їхніх батьків, розрухою, голодом і важкою працею. Напевно, ті нелегкі часи закарбували в генетичній пам'яті Анатолія Мусійовича найважливіші моральні вартощі: повагу до людини праці, порядність, гостре відчуття справедливості й надійність.

Як і батьки-трудівники, юнак після закінчення середньої школи обирає хліборобську професію, вступає до сільсько-господарського технікуму в Молдові. Далі кілька років працює бригадиром у колгоспі й радгоспі, однак у серці жила заповітна мрія – пов'язати своє життя з літературою, рідним словом, недарма ж ще підлітком почав писати вірші, зачитувався книгами майстрів красного письменства. Саме це спонукало Анатолія кардинально змінити свою життєву дорогу.

У 1961 р. він вступає на філологічний факультет Вінницького педінституту, після його закінчення (1966 р.) учителює в Ялтушківській середній школі Барського району. Згодом працював методистом, ученим секретарем Вінницької обласної організації Товариства пам’яток історії та культури.

З 1976 р. Анатолій Мусійович – на кафедрі україн-ської літератури рідного інституту (тепер університету), де пройшов шлях від асистента до професора. Успішно захистив у 1981 р. дисертацію “Герой української радян-ської пригодницької повісті 30-х років і творчість Миколи Трублаїні”, здобувши вчений ступінь кандидата філологічних наук. 1985 р. А.М.Подолинний отримав учене звання доцента, а в 1998 р. – звання професора університету.

Плідно працює А.М.Подолинний на науковій ниві, досліджує окремі проблеми нової і новітньої літератури, життя і творчість літераторів Вінниччини, виступає з рецензіями та публіцистичними статтями, видає посібники для школи. Активно дописує до Української літературної енциклопедії та Енциклопедії сучасної України. Автор багатьох наукових, науково-популярних, методичних публікацій, історико-краєзнавчих путівників, нарисів, перекладів. Видав кілька збірок віршів: “В нас дорога довга...” (Вінниця, 2005) та ін.

Анатолій Мусійович – член Національної спілки письменників України з 1999 р. Бере участь у діяльності низки громадських організацій. Значну увагу надає роботі з молоддю: підготував 1 кандидата наук, упродовж багатьох років очолював літературну студію (“Вітрила”), що діяла на філологічному факультеті ВДПІ.

Нагороджений багатьма грамотами Вінницької обласної держадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, медаллю “Будівничий України” Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.Т.Шевченка (2008); має почесні звання “Заслужений працівник культури України” (2001), “Відмінник освіти України” (2004). Він – лауреат літературних премій: “Кришталева вишня” (1998), імені Дмитра Нитченка (2003), Михайла Коцюбинського (2004), Євгена Гуцала (2007).

Ольга Куцевол,  доктор педагогічних наук, професор,  зав. кафедри методики філологічних дисциплін  ВДПУ ім.м.Коцюбинського

Як не прикро, але серед тих, хто причетний до літератури, цього духовного храму кожного народу, і досі трапляються люди, котрі люблять не стільки рідне письменство, скільки себе в ньому. Свої знання, здібності і красномовство, уміння жонглювати цитатами спрямовують лише на самозвеличення та милування собою. Сама ж література, як згусток болю і страждань народу, як вияв величі і безсмертя його душі, їм байдужа. Немало є й сірих, бездарних заробітчан на цій святій ниві.

Та не перевелися, на щастя, справжні ентузіасти рідного слова, люди талановиті й одержимі любов'ю до його найвищих надбань, щирі й безкорисливі трудівники і творці. До них належить наш земляк – професор Вінницького педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Анатолій Мусійович Подолинний. Громадськість Вінниччини знає його не тільки як вдумливого педагога, викладача української літератури, а й як непересічного вченого-літературознавця, фольклориста і краєзнавця, поета і критика. І за що б не брався цей чоловік, – працює з повною віддачею, пам’ятаючи морально-етичну настанову великого українця Михайла Драгоманова: “Чесне діло потребує чистих рук”. Життєвий шлях Анатолія Мусійовича не багатий на зовнішні події, зате позначений глибокими і складними колізіями духовного характеру. Його біографія, кажучи словами І.Франка, – то поважний перелік зробленого ним.

Анатолій як селянський син змалку почав пізнавати гірку правду життя, твердо засвоїв народну мудрість: праця– то не лише джерело існування, а й моральності, соціальної сутності людини. Зі шкільних років, у міру своїх сил, допомагав родині зводити кінці з кінцями. Його особистість і світогляд формувалися в добу, коли суспільство жило, м’яко кажучи, за химерним принципом – думало одне, говорило друге, а робило третє. Але ні лицемірна офіційна мораль, ні барабанний оптимізм того застійного часу на фоні загальних злиднів і безправ’я не заглушили доброго серця й допитливого розуму юнака. Виплекані віками народні поняття про добро і зло, про правду і кривду, про совість і порядність брали гору...

Працюючи в рідному університеті, глибоко й емоційно розкриває він майбутнім учителям секрети поетичної творчості, підкреслює високе суспільне призначення художнього слова, тим паче, що йдеться про літературу, яка понад тисячоліття несе на своєму прапорі ідеї гуманіз-му, свободи і братерства людей праці, жертовної любові до народу, до України. Сказати ж усю правду про це не завжди було просто. Та він її казав у тій чи іншій формі.

Турботою про юне покоління, зокрема про освітян, позначена й науково-дослідницька і видавнича діяльність нашого краянина. Його численні публікації в періодичній пресі, виступи на наукових та науко­во-методичних конференціях, на шевченківських та інших літературних святах, як правило, ґрунтуються на яскравих і цікавих фактах, висвітлюють невідомі або малодосліджені сторінки літературного життя, позначені оригінальністю думки, новим освітленням того чи іншого питання.

Багатьом учителям-словесникам, учням і студентам стали в пригоді упорядковані Анатолієм Мусійовичем й оснащені необхідним науковим апаратом збірники, хрестоматії та антології.

Надзвичайно вимогливий до себе, він – людина слова і діла. Про це свідчить хоча б такий факт. На початку 1990-х ро­ків Вінницьке обласне управління культури виступило з цінною ініціативою – створити своєрідну енциклопедію літературно-мистецького, культурно-освітнього та громад-ського життя області – від давнини до сучасності – в 7 томах.

Під керівництвом тодішнього заступника начальника управління культури В.Ф.Циганюка відбулася нарада з цього питання великої групи творчої інтелігенції міста. Усіх захопила ідея – показати світові внесок Вінниччини у скарбницю історії та культури українського народу. Було сформовано авторський колектив, визначено відповідальних редакторів кожного тому, докладно обговорено усі деталі майбутньої роботи.

Зрештою один лише Анатолій Мусійович, якого обрали відповідальним редактором тому про літераторів області, одразу ж приступив до роботи. Перегорнув гори довідково-енциклопедичних, краєзнавчих, літературознавчих видань, склав словник персоналій, розподілив обов'язки між членами редколегії й авторами і сам узявся за перо. Левова частка роботи лягла на плечі редактора. У 1998 р. вийшов з друку літературний словник Вінниччини під промовистою назвою “3-над Божої ріки”, згодом читачі одержали друге, доповнене і доопрацьоване видання цієї конче потрібної широкому загалові книги. З 697 уміщених у ній статей 422 написав А.Подолинний. Він же упорядкував і здійснив загальне редагування усіх матеріалів.

Незабаром вчений уклав і видав оригінальну антологію “Стоголосся”, у якій представлено твори 100 поетів Вінниччини XX ст. Друге, доповнене видання під назвою “Антологія XX століття. Сто поетів Вінниччини за сто років” вийшло у 2003 р. в Києві за участю Ніни Гнатюк і відзначене 2004 р. літературною премією ім. Дмитра Нитченка.

Творче обдарування Анатолія Мусійовича, мабуть, найяскравіше розкривається в поезії. З дитячих літ людину і світ сприймає він крізь призму образного мислення. Його вразлива душа, напоєна чарами народної пісні, казки й легенди, шукала самовираження в слові. Вірші почав писати ще в школі, але друкувати їх не наважувався. Лише віднедавна у місцевих видавництвах почали виходити його книжки лірики та вірші для дітей.

Виступає А.Подолинний переважно в жанрі пейзажної та медитативної лірики, пише й твори громадянського змісту. Домінують у них світлі, сонячні барви, озвучені то “піснею ранковою”, то “плескотом криничної води”, то щирим усміхом дівочим, то “дзвонами весни”. Душа ліричного героя, його настрої і поривання перебувають у єдності з природою рідного краю, яка постає в яскравих персоніфікованих образах. У тому світі краси й доцільності шукає він – і знаходить! – гармонію і сенс життя. По-справжньому багата словесно-образна й мелодико-інтонаційна палітра поета. Вартий уваги хоча б вірш “Переліт”. Рельєфну картину готування шпачиної зграї до відльоту у вирій він вдало порівняв з велелюдним народним весіллям і гамірним ярмарком, відтворивши калейдоскоп кольорів, звуків, пахощів, руху. Цей сповнений динаміки малюнок, овіяний елегійним смутком прощання з літом і рідним краєм, завершують проникливі рядки:

Яке чуття – прощальне, але світле,

В останніх цих переспівах пташиних!

Яка жага дорожньої молитви!

Який порив у небо – як у вічність!

Не раз звертається Анатолій Мусійович до образу народної пісні, персоніфікує її й підносить до рівня символу безсмертя і нездоланності її творця. Духом шевченківської естетики пронизаний, зокрема, глибоко патріотичний вірш “У Немирові на концерті”:

Нездоланна пісне,

маєво розкішне,

ми з тобою вічні,

як тополі-свічі.

В нас дорога довга

і років – без ліку,

ми такі – від Бога,

ми таки – навіки.

Лірика поета тяжіє до конкретики образної системи та сюжетності, а отже, до ліро-епосу. Думається, що йому до снаги такі складні жанри, як поема чи балада, риси яких відчутні в ряді його творів.

Окремо слід сказати про вірші, адресовані маленьким читачам. У них Анатолій Мусійович виявляє розуміння дитячої психології. Як правило, оперує алегоричними образами та персоніфікаціями, що спираються на реалії народного побуту та фольклорну поетику. Його твори будять у малечі добрі почуття до всього сущого на Землі – природи, людей, України, її мови і культури. Знову ж таки тут переважає одухотворена пейзажна лірика. Автор часто вдається до невимушеної діалогічної форми викладу, як-от у чудовому вірші “Дощик”:

– Дощику, де ти?

–  Я тут

срібну мережку плету.

– Дощику, де ти?

– Я там

вуса змиваю вівсам.

– Дощику, де ти?

– Я скрізь

сіюсь на ниву й на ліс.

Гарним подарунком дітям стала згадана вже збірка “Є така птиця”. Її склали віршовані загадки, написані на народній основі; їхні сюжети і образи, як сказано в анотації до книжки, відтворюють передусім дивовижний світ природи, отже, допомагають юним читачам глибше збагнути і відчути багатство й красу нашої землі, виховують у них спостережливість, кмітливість, збагачують знання рідної мови. Деякі з цих творів, якими А.Подолинний продовжив традиції Леоніда Глібова як дитячого письменника, поєднують у собі жанрові ознаки загадки і скоромовки. Ось хоч би у такій:

У полі добро

в добро забрело.

Надійшов Іван

і бігцем погнав

добро із добра

до свого двора.

(«Теля і збіжжя»)

Товариськість, почуття гумору, незвичайна працьовитість, готовність допомогти колезі, підтримати творчий вогник у студента, літератора-початківця – визначальні риси вдачі Анатолія Мусійовича. Він завжди в роботі, завжди не має часу, поспішає. Але встигає скрізь і в усьому – не лише в службових, творчих і громадських справах, а й у родинних – як дбайливий батько двох славних синів, як однодумець і помічник своєї люблячої дружини Ірини Парамонівни, досвідченої вчительки української мови і літератури, яка майже 40 років працювала в школі. А ще ж упродовж скількох років, хоч як був перевантажений невідкладними справами, поспішав на вихідні дні до рідного села, щоб підтримати недужу стареньку матір – обробити город, нарубати дров, одвезти харчі...

Ще у XVIII ст. великий український мислитель і поет Григорій Сковорода дійшов мудрого висновку: щастя людини в “сродній” праці, тобто діяльності, котра відповідає її душевному покликанню, природним здібностям і нахилам на користь суспільству. Анатолій Мусійович знайшов своє щастя у праці в ім'я України. На цьому шляху довелось йому зазнати, кажучи словами м.Коцюбинського, і “ласкавої” опіки компетентних органів, і недовіри, та він упевнено робив своє чесне діло і продовжує його нині.

Борис Хоменко, професор ВДПУ ім. м.Коцюбинського 

Упродовж десятиліть писавши багато для енциклопедій та хрестоматій, професор Вінницького педуніверситету Анатолій Подолинний виробив, слава Богу, не т.зв. «професорський» (багатослівно-невиразний), а енциклопедичний стиль письма. Лаконізм, чіткість, прозорість викладу в устремлінні до всеохопності та вичерпності з’ясування природи оцінюваних явищ і проблем – в основі цього стилю. Відповідно й жанр енциклопедичної статті стає для нього домінуючим. Настільки, що й у рецензіях на літературні новинки (а бувають це, як правило, книжки не найзнаменитіших, не найвидатніших навіть авторів, бо головний критерій рецензентського вибору послідовно простежується один – земляцький) міряє п. Подолинний животрепетну матерію літературного процесу все тим же аршином – енциклопедичної розважливості.

Книжка, про яку оце мова («Жити  Україною»), зібрала кращі зразки й виявила кращі риси означеної дослідницької своєрідності; зібрала настільки повно, що й кілька статей, виконаних у співавторстві (з Б.Хоменком, О.Безверхим, К.Завальнюком, Іриною Подолинною) на її сторінки потрапили...

...Зрозуміло, що до найбільш викінчених, культурологічно вагомих його розвідок належать ті, де фактаж – свій: зібраний, пережитий, випробуваний часом, й що не менш прикметно – здобутий у тривалому конкретному спілкуванні з конкретними особистостями-постатями. Нариси про подільських фольклористів – Настю Присяжнюк, Гната Танцюру, Марію Руденко, Володимира Вовкодава в цім сенсі у нього і для нього на першому місці. Рецензії на нові книжки, окреслення лаконічних персоналій літераторів, з якими спілкувався, спілкується (а це передовсім Анатолій Бортняк, Василь Кобець, Володимир Забаштанський, Володимир Прилипко, Петро Перебийніс, Степан Литвин, Віктор Мельник та ін.) цей ряд гідно доповнюють.

Особливе місце займають нотатки про поета Ореста Корсовецького, людини мужньо-незламної, з додатком його, Корсовецького, автобіографічних споминів, на прохання А.Подолинного написаних. В цім разі п.Подолинний продовжує, літературознавчу лінію свого вчителя Б.В.Хоменка: ініціювати, підохочувати й навіть по-доброму провокувати адресатів на спомини й творчість. Лінія, варта, щоби її продовжувати постійно: хтозна, можливо, це якраз те, що згодом дослідники назвуть однією з прикмет вінницької філологічної школи?

З не меншою віртуозністю виконує А.Подолинний лаконічні етюди на документальній основі у жанрі, що його колись називали «причинок до теми». Найяскравіше – про листування В.Стуса. А ще два таких “причинки” – “На конвеєрі смерті. Невідоме про Василя Земляка” та “У “рідній стороні” Василя Земляка” – можуть прислужитися витворенню глибшої концепції розуміння як Землякового доробку, так і того явища, яке я для себе іменую Великою Сублімацією найуспішніших українських письменників доби СРСР. Пропоную нині ці дві статті увазі м.Слабошпицького, від якого, Землякового шанувальника, очікуватиму (вже цілком у дусі Б.Хоменка – А.Подолинного!) вагомої монографії про автора “Лебединої зграї”.

Десятки більш лаконічних, переважно довідкового спрямування, матеріалів з цієї книжки п. Подолинного вияскравлюють десятки ж постатей українських, російських, єврейських літераторів та культурних діячів, з Поділлям так чи інакше пов’язаних. Варіант довідника! Такі ж статті, як “Добре ім’я краще багатства” (у співавторстві з Іриною Подолинною), “У своїй хаті своя правда”, “Що ми? Чиї сини? Яких батьків?”, являють нам хист неабиякого полеміста у захисті цінностей національної ідентичності українців. 

Михайло Стрельбицький, поет, критик, літературознавець

Щойно “зірване” з видавничого “дерева” Континент-ПРИМ [зб. “Яблуко з Рахнівки”], воно переливається соковитими барвами навколишньої природи, пахне весною, літом, осінню, навіть зимою, яка наближається, сріблиться життєдайною росинкою, викликає почуття краси, добра, злагоди...

Все це потрібно малечі...

...дітям потрібна увага, і не лише у вигляді “снікерса” чи модної цяцьки, а й засобом ніжного, цікавого, захоплюючого слова. Такою є збірка “Яблуко з Рахнівки”...

Цікава і повчальна ця невеличка книжечка. Багата поняттями, мовними зворотами, без міщанського сюсюкання...

Гальчевська, Н. [учителька]. Щедрий гостинець для малечі // Вінниц. газ. – 1996. – 23 листоп.

* * *

… праці Анатолія Мусійовича в царині фольклористики чи краєзнавства, його літературознавчі розвідки завжди запам’ятовуються і проникають до серця, бо позначені, як правило, новизною та емоційністю.

Лазаренко, В. [журналіст, поет]. Очікувана ластівка [“З-над Божої ріки”] // Київ. – 1999. – № 5-6. – с. 152-153.

* * *

А.Подолинний упродовж 23-х років опікувався літературною студією педінституту – нині “Вітрила”, а раніше – “Червоні вітрила”. Виховані ним літератори, нині знані письменники В.Мельник, Валентина Сторожук, В.Лазаренко, Галина Калюжна та інші можуть потвердити, що Анатолій Мусійович таки спрямовував ті “вітрила”, дарма, що не “червоні”, до берегів української, а не “інтернаціональної” свідомості.

Бортняк, А. [поет, публіцист, літературний критик]. Анатолієві Подолинному – 60  // Літ. Україна. – 2000. – 16 берез.

* * *

...Його [А.М. Подолинного] хвилювала і хвилює доля рідної мови. І коли ми в області починали все активніше турбуватися про неї, то він компетентно і діловито говорив про потребу плекати рідну мову як основу духовної культури нації...

Помітним внеском у словесне мистецтво не тільки Поділля, але й України є книга, підготовлена А.Подолинним з групою літераторів і краєзнавців (серед яких і досвідчений літературознавець Б.Хоменко), “З-над Божої ріки”. Книга моментально стала бібліографічною рідкістю...

Маючи добре наукове і політичне чуття, поетичний хист, А.Подолинний є достойним подвижником письменства і одним з найавторитетніших у системі академічної освіти нашого краю. Внутрішньо врівноважений і високоосвічений філолог, поет, професор – у розквіті творчих сил і важливих суспільних планів. Це вірна дорога до нового щедрого жнива.

Мовчанюк, Г. [поет, літературознавець].  Від краєзнавця– до майстра літератури  // Вінниччина. – 2000. – 28 квіт.

* * *

...поетична антологія Вінниччини ХХ століття “Стого-лосся” – перша, але щасливо вдала спроба обсервувати літературну потугу Кармелюкового краю за останні сто літ...

Поетичну антологію зібрав, уклав і видав із власною передмовою невтомний звитяжець на ниві духовності поет і науковець Анатолій Подолинний. Не один рік віддав упорядник антології, аби представити читачеві добру сотню поетів ХХ століття, життя і творчість яких пов’язані з Вінниччиною.

Лаконічна, але наснажена емоційною і фактажною інформацією передмова А.Подолинного “Лети ж, рідне слово”, фото і короткі біографічні довідки не тільки дають уявлення про творчість кожного автора, а й відтворюють чітку картину драматичного суспільно-політичного життя подоляків і всього українського народу від революції 17-го до революції 91-го...

Сандига, О. [поетеса, перекладач, критик]. Суголосне стоголосся  // Літ. Україна. – 2003. – 17 лип.

* * *

...буквально десятком віршів [зб. “В нас дорога довга...”] автор зумів відтворити і трагічну історію, і широку панораму сучасного життя українського Поділля, і драматичні долі його талановитих людей, таких різних, але міцно пришитих одне до одного і до рідної землі суровою ниткою любові і спільної трагедії...

...Можливо, вперше в українській літературі А.Подолинний намагається розгадати й пояснити (а не виправдати) цей одіозний, такий потрібний нашим ворогам “розкол” на схід і захід, на українців і рускоязичних– на прикладі житейської трагедії молодого подоляка, завербованого по війні на шахти Донбасу [вірш “Сусід”]. Жорстко простежує автор, як під впливом злочинної сталінської ідеології молодий волелюбний подоляк, що, ризикуючи життям, тікає лютою зимою з Донбасу до рідної землі, перетворюється на рускоязичного “покруча”...

...скільки треба написати, аби виповісти все, що болить і радує? Анатолій Подолинний [у вірші «Серпень»] доводить: якісна “вага” книги не залежить від кількості сторінок. Хоч і сам з того дивується:

Світе-огроме, скажи,

як воно сталося в серпні –

ти хоч не маєш межі,

а умістився у серці?

Сандига, О. “Синя книжечка” Анатолія Подолинного // Літ. Україна. – 2005. – 6 лип.

* * *

На незгасному небозводі єдиної родини українського духу... ювілейну зорю вченого й письменника Анатолія Подолинного видно звідусіль...

...його багатотомними хрестоматіями з української літератури й енциклопедичним довідником “З-над Божої ріки”, вже двічі перевиданим, з вдячністю користується вся Україна...

Вражає несподівана юнача свіжість, якою “дихають” поезії Анатолія Подолинного. Щира правда й унікальна образність поштрикує під серцем, коли розгортаєш нову книгу цього прекрасного подільського поета...

Перегортаючи нову книжку Анатолія Подолинного [“В нас дорога довга...”], хочеться якомога довше затриматись оком на вірші, який він назвав “Сорочка”...

Майстер. Блискучий майстер– запалювати золотом ліхтарі буденного епізоду. А сам при тому світлі лише ніяково усміхається – я тут, мовляв, ні до чого. Хлопчисько, задивлений у невідцвітаючі горбисті пасовиська під рідними Шипинками. Мудрець, зачарований потоком не власного життя, а вічної ріки власного роду.

Рабенчук, В. [поет, журналіст]. Покликання латати мішки українського духу // Вінниц. газ. – 2005. – 2 черв.

* * *

...письменник, поет і професор Вінницького педуніверситету Анатолій Подолинний...нову свою збірку вибраних віршів “В нас дорога довга...” розпочинає... із маленької поеми про рідне слово. І це не випадково. Вся збірка просякнута любов’ю до рідної мови та синівською тривогою за її долю, що є, власне, і долею самого нашого народу...

Пастушенко, Л. [письменник, публіцист, журналіст] Голос рідного слова // Подолія. – 2005. – 11 жовт.

* * *

...Нема на Вінниччині жодного учителя-словесника, який би не користувався цією книгою [“Подільські криниці”] і не визнав її незамінним посібником у викладанні літератури рідного краю...

...Багато зроблено, багато і в планах... Захоплюємося неабиякою творчою продуктивністю професора Подолинного, духовні криниці якого, воістину, невичерпні.

Сегеда, Ю. [ поет, журналіст]. Невичерпні “Подільські криниці” // Вінниччина. – 2006. – 15 верес.

* * *

...кожен із 3-х томів “Подільських криниць” не є продовженням попереднього, а має самостійно-пізнавальне значення для будь-кого, хто цікавиться рідним красним письменством. Тут з неабияким художнім смаком дібрано твори та найкращі, найглибші відгуки про кожного з поданих письменників...

...самовіддана праця професора Подолинного зайвий раз підтверджує, що на теренах відродження України у нас роботи непочатий край. І Вітчизна чекає таких невтомних трудівників, як вінницький ентузіаст і патріот А.Подолинний.

Пастушенко, Л. Джерела “Подільських криниць” // Літ. Україна. – 2007. – 15 берез.

* * *

...Важко, мов золотий злиток, лягає до рук нова книга “Вінниця. Історичний нарис”. Вона і справді дорогоцінна– адже тут зібрані унікальні наукові, архівні, музейні дані про історію нашого міста від заснування до сьогодення. Багато з них вперше представлені широкому загалу.

“Правда в історії дуже часто глибоко захована, її треба знайти, відчути, зрозуміти, – говорить Анатолій Подолинний, професор ВДПУ, член редакційної колегії на презентації видання 30 січня 2008 року. – В наукових пошуках ми зустрічались з історичною інформацією, яку нам доводилось вперше оцінювати і витлумачувати для читача...”.

Зонова, І. [журналістка]. Глибоко заховану правду підняла на поверхню нова книга про Вінницю // 33-й канал. – 2008. – 20 лют.

* * *

Шановний Анатолію Мусійовичу!

З великим інтересом читаю Вашу книжку “Тільки б голос твій чути…”. Вже не раз обговорена (але завжди невичерпна!) тема постає у Вас у несподіваних ракурсах і в безлічі промовистих подробиць та епізодів – у рухливому калейдоскопі життя.

Вже прочитав розділи про Бориса Тена, про Костя Гордієнка, про Володю Забаштанського; гірку до болю історію з Максимом Славинським; саркастично озвучений епізод з Булаховським (зауваження Ю.Шевельова зокрема); спогад Марії Каранської; розділи про Остапа Вишню та Микиту Шумила…

Читаю далі... (З листа), 2010.

Іван Дзюба, літературний критик, публіцист, громадський діяч, академік НАН України, Герой України

* * *

Серед поданих тут матеріалів [книга “Тільки б голос твій чути...”] багато не тільки свідчень принижень української мови указами й циркулярами, а й прикладів відчайдушної боротьби за рідне слово – цвіт і плід нації...

Маємо цікаві матеріали, пов’язані з творчістю письменників, науковців, артистів, тих, хто безпосередньо плекав рідне слово, не дав йому загинути не тільки в таборах смерті, в еміграції, а й у материкових умовах. Чимало розділів праці розкривають характерні подробиці непростого функціонування української мови та подвижницького життя її захисників...

Не залишає байдужим жоден матеріал цієї багатої на факти праці...

Є в книжці захопливі есеї про лексичне, фразеологічне багатство української мови, її красу та чарівність, безмежні можливості світовідтворення...

Анатолій Подолинний створив надзвичайно корисну й повчальну книжку. Утвердження української мови в нашій державі потребує неослабних зусиль, бо й досі залишаються актуальними слова геніїв: “На нашій – не своїй землі...” (Тарас Шевченко), “Моя Україно, чужа Україно...” (Василь Стус).

Дмитренко, м. [письменник, доктор філологічних наук, зав. відділу фольклористики ІМФЕ НАН України]. Цвіт і плід нації // Літ. Україна. – 2010. – 18 лют. – с. 6.

1961

1. Треба бути молодим / А.Подолинний // Літ. Україна. – 1961. – 5 трав. – Рец. на кн.: Маковійчук, І. Добре бути молодим / І. Маковійчук. – Вінниця: Обл. кн.-газ. вид-во, 1960. – 46 с.

1962

2. Мрії і будні / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1962. – 9 лют. – Рец. на роман: Собко, В. Срібний корабель / В. Собко. – К.: Держлітвидав, 1962. – 287 с.

1966

3. Велика мужність і воля / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1966. – 4 січ. – Рец. на повість: Марьяновский, В. Он не был в Каракасе / В.Марьяновский. – М.: Мол. гвардия, 1962. – 158 с.

4. Живі у пам'яті людській / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1966. – 2 берез. – Рец. на кф: Перевірено – мін немає (1966, Київ, кіностудія ім.О.Довженка).

1969

5. Швандрлік, м. Регламентована сварка: гумореска / м.Швандрлік; пер. зі словац. А.Подолинного // Літ. Україна. – 1969. – 8 квіт.

1971

6. Пештер, Р. Небезпечна зброя: гумореска / Р. Пештер; пер. з нім. А.Подолинного // Літ. Україна. – 1971. – 14 верес.

1974

7. Місто Бар: путівник / А.Подолинний. – О.: Маяк, 1974. – 20 с.

Рец.: Кам'яний, Б. Віч-на-віч з історією / Б.Кам'яний // Вінниц. правда. – 1974. – 16 лип.

8. Музей порушує тишу: [про діяльн. музеїв у Козятин. р-ні] // Вінниц. правда. – 1974. – 28 черв.

1975

9. У дзвоні сьогодення: Естафета подвигу. Тростянець / А.Подолинний, Л.Яковенко, Б.Штейнман // Комс. плем'я. – 1975. – 4 лют. – (До 30-річчя Перемоги).

10. Танки, вперед! / А.Подолинний // Комс. плем'я. – 1975. – 4 берез. – Рец. на кн.: Бойко, І. На вістрі атак / І.Бойко; літ. запис А.Бондарчука. – К.: Політвидав України, 1974. – 118 с.

11. Літературні пам'ятники Вінниччини / А.Подолин-ний // Комс. плем'я. – 1975. – 13 листоп.

1976

12. Пам'ять землі Подільської: путівник / А.Подолин-ний, В. Кравчук. – О.: Маяк, 1976. – 78 с.

Рец.: Жуков, Б. Пам'ять землі Подільської / Б.Жуков // Комс. плем'я. – 1977. – 11 січ.

13. За покликом серця: [про краєзн. музей у Брацлаві] / А.Подолинний // Комс. плем'я. – 1976. – 30 берез.

14. Син братньої Польщі: [про пол. поета Северина Гощинського] / А.Подолинний // Комс. плем'я. – 1976. – 27 трав.

1977

15. У дорозі молодій і вічній: спогади про Миколу Трублаїні / упоряд.: А.Подолинний, В.Борщевський. – К.: Веселка, 1977. – 144 с.

16. Друзі Кобзаря: [стор. історії культури Поділля] / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1977. – 8 берез.

17. Вітрила юності: [до 70-річчя від дня народж. м.Трублаїні] / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1977. – 24 квіт.

18. Микола Трублаїні / А.Подолинний // Початк. шк. – 1977. – № 4. – с. 88-90.

1978

19. Вінниця: фотонарис / А.Подолинний. – О.: Маяк, 1978. – 62 с.– Укр., англ., нім.

Рец.: Штейнман, Б. Рідне місто / Б.Штейнман // Вінниц. правда. – 1978. – 19 листоп.

20. Дорога Жюля Верна: [до 150-річчя від дня народж. фр. письм.] / А.Подолинний // Комс.плем'я. – 1978. – 21 січ.

21. Де народився Некрасов?: [невідомі стор. з життя рос. поета на Вінниччині] / А.Подолинний // Україна. – 1978. – № 3. – с. 15.

22. Добре  жниво: [М.Стельмах – дітям] / А.Подолинний // Комс. плем'я. – 1978. – 14 жовт.

1979

23. Гострий сюжет чи активний герой? / А.Подолинний // Література. Діти. Час: зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. – К.: Веселка, 1979. – с. 113-119.

Рец.: Брюховецький, В. Література. Діти. Час / В.Брюхо-вецький // Рад. літературознавство. – 1980. – № 12. – с.77-78; Медведева, Н. Украинский литературно-критический еже-годник / Н.Медведева // Дет. л-ра. – 1982. – № 5. – с. 27-30.

24. Музеї Вінниччини: фотонарис / А.Подолинний, П.Лісовий. – О.: Маяк, 1979. – 40 с.

Рец.: Дятчук, В. По музеях Вінниччини / В.Дятчук // Нар. творчість та етногр. – 1980. – № 1. – С. 101.

25. Далідович, Г. Маня: оповід. / пер. з білорус. А.Подолинний // Рад жінка. – 1979. – № 7. –С. 18-20.

1980

26. Герой украинской советской приключенческой повести 30-х годов и творчество Николая Трублаини. Спец. 10.01.03 – Литература народов СССР (укр.): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук / А.Подолин-ный. – К.: КПИ им.А.М.Горького,1980. – 24 с.

27. Урок-бесіда за повістю Миколи Трублаїні “Лахтак” / А.Подолинний // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 1. – с. 38-44.

28. Ювілей Насті Присяжнюк: [до 85-річчя від дня народж.] / А.Подолинний // Нар. творчість та етногр. – 1980. – № 2. – С. 106-107.

1981

28а. Література подвигу у вихованні учнів / А.Подолин-ний // Ідейно-політичне виховання на уроках літератури: зб. ст. – К., 1981. – с. 90-100.

29. Пригодницька література: Проблеми, досягнення і завдання / А.Подолинний // Художньо-естетичний аналіз творів української літератури: зб. наук. пр. – К.: КПІ ім.О.М. Горького, 1981. – с. 72-81.

1983

30. З вірою в силу слова: [про досвід роботи учительки з м.Погребище Вінниц. обл. А.Бондаренко] / А.Подолинний, В.Борщевський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 10. – с. 63-67.

31. Твоїми, народе, устами: [про діяльн. фольклористки Є.В.Горб] / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1983. – 12 листоп.

32. Адресат Чехова із Брацлава / А.Подолинний // Комс. плем'я. – 1983. – 13 груд.

33. Про що писав Крилов у Вінницю / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1983. – 30 груд.

1984

34. Доробок збирачки фольклору: [про фольклористку Є.В.Горб] / А.Подолинний // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 1. – с. 87-88.

35. “Думаю про Україну, про її великий народ”: [про пол. письм. Я.Івашкевича] / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1984. – 19 лют.

36. Над пагорбами Тульчина: [про зв'язки О.Пушкіна з Поділлям] / А.Подолинний // Україна. – 1984. – № 23. – с. 12.

37. Історія однієї опери: [про творчу співпрацю Я.Івашкевича і К.Шимановського] / А.Подолинний // Віт-чизна. – 1984. – № 12. – с. 206-207.

38. Пісенна доля: [про фольклористку Н.А.Присяжнюк] / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1984. – 22 груд.

1985

39. Краєлюб: [про фольклориста В.П.Вовкодава] / А.Подолинний // Пам'ятники України. – 1985. – № 3. – с. 59.

1987

40. Капітан дитячої літератури: до 80-річчя від дня народж. м.Трублаїні / А.Подолинний. – К.: Знання, 1987. – 48 с. – (Сер. 6 “Л-ра і мистец.”: № 2).

41. Червоний сількор: [про м.Трублаїні] / А.Подолин-ний // Комс. плем'я. – 1987. – 25 квіт. ; 5 трав.

42. Колгоспний поет Лазар Шпинай / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1987. – 31 лип.

1988

43. Крила: зб. худож. тв. для учнів серед. шкіл. віку / упоряд. А.Подолинний. – К.: Рад. шк., 1988. – 268 с.

44. Українська літературна енциклопедія (УЛЕ). Т.1: А-Г. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. Бажана, 1988. – 536 с.: іл.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Білоконь Никифор Григорович. – с. 183; Головко Дмитро Андрійович. – с. 445; Гризун Анатолій Пилипович. – с. 491.

45. Чувства добрые / А.Подолинный // Красное знамя (АР Комі, Росія). – 1988. – 12 марта. – Рец. на кн.: Випробування: (зб. віршів комі поетів). – Ужгород: Карпати; Сиктивкар: Комі кн. вид-во. – 1986. – 141 с.

46. Наш земляк – учений і письменник / вступ. сл. про І.Заянчківського, пер. з рос. нарису “Жако, Кузя і Куконя” А.Подолинного // Комс. плем'я. – 1988. – 4 серп.

47. Пам'ятник великому Сонцелюбові: [М.Коцю-бинському у Вінниці] / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1988. – 5 серп.

1989

48. Фольклорна практика: прогр. для студ. пед. ін-тів / А.Подолинний, Ф. Поліщук. – К.: РНМК,1989. – 15 с.

49. “Чистий первоцвіт український” / А.Подолинний, О.Халевич // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез. – Рец. на повість: Деко, О. Солов'ї співають на світанні / О.Деко. – К.: Рад. письм., 1988. – 263 с.

1990

50. Місто Бар: путівник / А.Подолинний. – О.: Маяк, 1990. – 64 с.

51. Українська літературна енциклопедія (УЛЕ). Т. 2: Д-К. – К.: Голов. ред. УРЕ ім.М.Бажана, 1990. – 575 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Заянчків-ський Дмитро Пилипович. – с. 251; Звірик Анатолій Петрович. – с. 255; Ковін Леонід Іванович. – с. 515; Коржупова Ангеліна Петрівна. – с. 567.

52. Заповіт рідному народові і людству / А.Подолинний // Нар. творчість та етногр. – 1990. – № 2. – с. 83-84. – Рец. на кн.: Тарас Шевченко. “Заповіт” мовами народів світу / упоряд. Б.В.Хоменко. – К.: Наук. думка, 1989. – 211 с.

53. “Соузник” Остапа Вишні / А.Подолинний // Сл. і час. – 1990. – № 11. – с. 92-93.

54. Співцеві України: [про те, яким має бути пам'ятник Т.Шевченку у Вінниці] / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1990. – 1 груд.

1991

55. Зустрічі з таємним: [про нар. замовляння] / А.Подо-линний, О. Безверхий // Родослав. –1991. – Берез (№6).

1992

56. Українська дитяча література: хрестоматія: [навч. посіб. для студ. пед. ін-тів спец. 02.19.00 “Укр. мова і л-ра”]: у 2 ч. / А.М.Подолинний, І.А.Луценко, Б.Й.Чайковський. – К.: Вища шк., 1992. – Ч. 1. – 381 с.; Ч. 2. – 286 с.

Рец.: Павлик, Р. Хрестоматія української дитячої літератури / Р. Павлик // Сл. і час. – 1993. – № 7. – с.89-90.

57. Купрін, О.І. Ленін / пер. з рос. А.Подолинний // Вінниччина. – 1992. – 11 берез. – (Спец. вип. газ. “Хочу все знати”).

58. Там, де гуси-лебеді летять: [про навч. м.Стельмаха у Вінниц. ін-ті соцвиху] / А.Подолинний // Сл. і час. – 1992. – № 5. – с. 11-13.

59. Ваше прізвище, пане-товаришу: [про правопис укр. прізвищ] / А.Подолинний // Голос України. – 1992. – 2 черв.

60. Такі різні демократи: [думки з приводу єднання нац.-демокр. сил] / А.Подолинний // Вінниччина. – 1992. – 11 серп.

1993

61. Він іде до нас...: [про В.Стуса] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1993. – 7 січ.

62. Український пророк: [до дня народж. Т. Шевченка] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1993. – 5 берез.

63. На батьківщині Михайла Коцюбинського: [з історії філол. ф-ту пед. ін-ту м.Вінниці] / А.Подолинний // Сл. і час. – 1993. – № 5. – с. 61-64.

64. Сергій Смеречинський: Справа № 826: [за матеріалами арх. колиш. КДБ у Вінниці про мовознавця, перекладача, дослідника, архівіста, який у 1926 р. очолював Кабінет виучування Поділля] / А.Подолинний // Слово. – 1993. – № 11. – с. 8.

65. Перший вінницький буквар / А.Подолинний // Подо-лія. – 1993. – 9 груд. – Рец. на кн.: Подільський буквар: посіб. для навч. грамоти / І.М.Лапшина, В.Г.Волочай, І.А.Юнаш; худож. С.А.Жукова. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – 144 с.

1994

66. З народного напившись джерела: [вступ. ст.] / А.Подолинний // Настя Присяжнюк: до 100-річчя від дня народж.: бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тіміря-зєва. – Вінниця, 1994. – с. 3-7.

67. Подільські криниці: хрестоматія з л-ри рід. краю: [навч. посіб. для уч. 5-11 кл. загальноосвіт. шк.] / упорядкув., вступ. ст., біогр. нариси та матеріали до літ. карти А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1994. – Вип. 1. – 479 с.

Рец.: Волошенюк, Г. Подільські криниці / Г.Волошенюк // Вінниц. газ. – 1995. – 31 січ.; Кимак, Л. Духовна вікнина Поділля / Л.Кимак // Панорама. – 1995. – 18 берез.; Дмитренко, м. Подільські криниці / м.Дмитренко // Літ. Україна. – 1995. – 6 квіт.; Іванчук, В. Подільські криниці А.Подолинного  / В.Іванчук // Вінниччина. – 1995. – 11 листоп.; Стрельбиць-кий, м. На подільському Парнасі / м.Стрельбицький // Осві-та. – 1996. – 24 квіт.

68. Пам'ятник Гоголю в Могилеві-Подільському: [історія спорудж.] / А.Подолинний // Краєзнавство. – 1994. – № 1-2. – с. 46-47.

69. Повість “Облога Буші” Михайла Старицького: урок з л-ри рід. краю / А.Подолинний, І. Подолинна // Дивослово. – 1994. – № 3. – с. 45-46.

70. Народні монологи й діалоги: записи з нар. уст / А.Подолинний // Камертон-ікс. – 1994. –21 квіт.; 30 черв.

71. “Зрослась небезпека з відважним життям”: пам'яті видат. поета-патріота Олега Ольжича / А.Подолинний // Він-ниц. газ. – 1994. – 9 черв.

1995

72. “Світ на картину став схожий...”: [вступ. ст.] / А.Подолинний // Прилипко, В. Лядова: вірші. – Вінниця, 1995. – с. 5-8.

73. Українська літературна енциклопедія (УЛЕ). Т. 3: К-Н. – К.: Голов. ред. УРЕ ім.М.Бажана, 1995. – 495 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Корсовецький Орест Іванович. – с. 7; Кундзіч Олексій Леонардович. – с. 102-103; Куніцький Леон. – с. 103; Ленц Зігфрід. – С. 158; Линовицький Петро Павлович. – с. 173; Лісовий Павло Миколайович. – с. 193; Ловецький Павло Федосійович. – с. 222; Маркевич Генрик. – с. 295; Мачківський Микола Антонович. – с. 323; Мілош Чеслав. – с. 375-376; Мовчанюк Григор Павлович. – с. 394; Музіль Роберт. – с. 430; Мюзам Еріх. – с. 439; Нарушевич Віктор Володимирович. – с. 462.

74. Зародження і розвиток української дитячої літератури (ХІ-ХVIII ст.) / А.Подолинний,  І.Луценко, Б.Чайковський // Сл. і час. – 1995. – № 3. – с. 69-75.

75. Подільські сторінки у сценічній історії “Назара Стодолі” / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1995. – 10 берез.

76. Подільські криниці необхідні: інтерв'ю [з приводу виходу в світ хрестоматії з л-ри рід. краю “Подільські криниці”] / А.Подолинний // Панорама. – 1995. – 16 груд.

1996

77. Яблуко з Рахнівки: вірші для дітей мол. і серед. шк. віку/ А.Подолинний. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1996. – 24 с.

Рец.: Кимак, Л. Виховання добротою / Л.Кимак // Пано-рама. – 1996. – 26 жовт.; Гальчевська, Н. Щедрий гостинець для малечі / Н.Гальчевська // Вінниц. газ. – 1996. – 23 листоп.; Ясинська, Л. Книжкові обрії / Л.Ясинська // Літ. Україна. – 1997. – 27 лют.; Степаненко, А. «Яблуко з Рахнівки» / А.Сте-паненко // Сад, виноград і вино України. – 1998. – № 1. – с. 39.

78. “Слово, моя ти єдиная зброє...”: нотатки на полях підруч. і шк. прогр. / І.Подолинна, А.Подолинний // Київ. – 1996. – № 9-10. – с. 2-6.

78а. Настя; Ярослав із Кальника; “Степ мене громами стрів...”; Шпаки; “Я мудрим став...”; Бабине літо; “Облетіли тополі...”; Спогад; Ліс: [вірші] / А.Подолинний // Літ. Україна. – 1996. – 12 верес. – с. 4: фото.

79. Той самий, завжди упізнаваний поет... / А.Подолин-ний // Вінниц. газ. – 1996. – 10 жовт. – Рец. на кн.: Бортняк, А. Журавель у небі: (поезія остан. років) / А.Бортняк. – Вінниця: Вінниц. газ., 1996. – 64 с.

80. Син орлиної родини, син великої Вкраїни: [до 140-річчя від дня народж. М.Садовського] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1996. – 14 груд.

1997

81. Вінницький державний педагогічний інститут: іст. нарис. 1912-1997 / А.Подолинний, З.Грузман, м.Присяжнюк, Б.Хоменко. – Вінниця: ВДПІ,1997. – 134 с.

82. Є така птиця: віршов. загадки для дітей мол. і серед. шк. віку / А.Подолинний. – Вінниця: Віноблдрук,1997. – 24 с.

Рец.: Балинська, Л. Щоб глибше збагнути красу і добро / Л.Балинська // Вінниц. газ. – 1997. – 18 груд.; Про збірку дитячих віршів А.Подолинного “Є така птиця” // Літ. Україна. – 1997. – 18 груд. – с. 5.

83. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1998 року: реком. бібліогр. довід. / Вінниц. ДОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1997. – 68 с.

Із змісту: [ст., написані А.Подолинним]: Володимир Сосюра і Поділля. – с. 18-19; Василь Семенович Стус. – с. 21-22; Василь Земляк (Василь Сидорович Вацик). – с. 34-35; Іван Володимирович Глинський. – с. 59-60.

84. Збирач скарбів народних: [про діяльн. фольклориста В.П.Вовкодава] / А.Подолинний // Літ. Україна. – 1997. – 13 берез.

85. Хліб слова / А.Подолинний // Панорама. – 1997. – 29 берез. – Рец. на кн.: Перебийніс, П. На світанку роси / П.Перебийніс. – К.: СП “ІСА”, 1996. – 208 с.

86. Легендарний Трублаїні / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1997. – 24 квіт.: портр.

87. “Знову свобода, терпка і відмучена...”: [про поезію П.Гірника] / А.Подолинний // Панорама. – 1997. – 18 черв.

88. Криваве побоїсько / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1997. – 16 верес. – Рец. на кн.: Шульга, І. Гірка правда: нариси з історії поділ. селянства 1920-1932 рр. / І.Шульга. – Вінниця: Віноблдрук, 1997. – 152 с.

1998

89. Від Березівки до Парижа: [передм.] / А.Подолин-ний] // Василь Хмелюк – поет, художник. 1903-1986: (бібліогр. список) / Вінниц. ДОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1998. – с. 2-3.

90. Вікнина: поезії / А.Подолинний. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1998. – 32 с.

Рец.: Лазаренко, В. Пізній дебют Анатолія Подолинного / В. Лазаренко // Панорама. – 1998. – 17 черв.; Книжкові обрії // Літ. Україна. – 1999. – 28 січ. – с. 8.

91. З-над Божої ріки: літ. слов. Вінниччини / упоряд-кув. і заг. ред. А.М.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1998. – 351 с.

Рец.: 3 небуття – в безсмертя // Вінниччина. – 1998. – 10 лип.; Бортняк, А. “З-над Божої ріки” / А.Бортняк // Він-ниц. газ. – 1998. – 21 лип.; Рекрут, м. “З-над Божої ріки” / м.Рекрут // Робітн. газ. – 1998. – 19 серп.; Поклад, Н. Від Аксенфельда до Янчука / Н.Поклад // Укр. сл. – 1998. – 24 верес.; Книжкові обрії // Літ. Україна. – 1998. – 12 листоп.; Корсовецький, О. “З-над Божої ріки” / О.Корсовецький // Крим-ська світлиця. – 1999. – 22 січ.; Лазаренко, В. Очікувана ластівка / В.Лазаренко // Київ. – 1999. – № 5-6. – с.152-153.

92. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1999 року: реком. бібліогр. довід. / Вінниц. ДОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1998. – 68 с.

Із змісту: [ст., написані А.Подолинним]: Степан Васильович Васильченко. – с. 20-21; Андрій Пилипович М'ястківський. – с. 22-23; Аркадій Панасович Любченко. – с. 35-36; Олександр Сергійович Пушкін. – с. 40-41; Олена Пчілка. – с. 43-45; Борис Дмитрович Антоненко-Давидович. – с. 53-54.

93. Імена, повернуті на Батьківщину: бібліогр. покажч.: [ст. про письм.-земляків з укр. зарубіжжя А.Подолинного] / Вінниц. ДОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця,1998. – 45 с.

Зміст: Максим Вдовиченко. – с. 3-4; Олекса Гай-Головко. – с. 5-6; Юрій Горліс-Горський. – с. 8-9; Галина Журба. – с. 10-11; Юрій Клен (Бургардт Освальд). – с. 13-15; Ігор Костецький. – с. 20-21; Олександр Лотоцький. – с. 24-25; Аркадій Любченко. – с. 29-30; Леонід Мосендз. – с. 34-35; Михайло Орест. – с. 38-39; Василь Хмелюк. – с. 42-43.

94. “А нам у любов вороття” / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1998. – 3 берез. – Рец. на кн.: Кузьменко, В. Тернії серця: поезії / В.Кузьменко. – Вінниця: Віноблдрук, 1998. – 57 с.

95. Видатна пам'ятка українського весілля / А.Подо-линний // Вінниц. газ. – 1998. – 16 квіт. – Рец. на кн.: Танцюра, Г. Весілля в селі Зятківцях / Г.Танцюра. – К.: Народознавство, 1997. – 399 с.

96. “До колгоспників відносився погано”, або Вінницька справа Бориса Антоненка-Давидовича / А.Подо-линний // Дніпро. – 1998. – № 3-4. – с. 128-130.

97. Відданий українській літературі: [про науковця і педагога Б.В.Хоменка] / А. Подолинний // Освіта. – 1998. – 17-23 черв.

98. “Нема на світі України, немає другого Дніпра”: [про стан укр. мови і культури у Вінниці] / А.Подолинний // Вінниччина. – 1998. – 23 черв.

99. “Є ще роботи мені...” / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1998. – 20 серп. – Рец. на кн.: Бортняк, А. Коли б я жив тоді на світі.../ А.Бортняк. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1998. – 104 с.

100. “Це був інтелект могутній і тонкий”: образ Василя Стуса в дзеркалі його листів / А.Подолинний // Вінниччина. – 1998. – 28 серп. – (Спец. вип. газ. “Зоряна криниця”).

101. Вічне почуття любові / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1998. – 22 груд. – Рец. на кн.: Литвин, с. Вічність любові / с.Литвин. – К.: Укр. письм., 1998. – 60 с.

1999

102. Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2000 року: реком. бібліогр. покажч. / Вінниц. ДОУНБ ім.К.А.Тіміря-зєва. – Вінниця, 1999. – 71с.

Із змісту: [ст., написані А.Подолинним]: Юрій Корні-йович Смолич. – с. 29-30; “Вітрила”: літературна студія ВДПУ ім.м.Коцюбинського. – с. 57-58.

103. Крилата енциклопедія / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1999. – 20 квіт. – Рец. на кн.: Народні прислів'я та приказки / упоряд. м.Дмитренко. – К.: Народознавство, 1999. – 180 с.

104. Любіть, як заповів поет / А.Подолинний // Освіта. – 1999. – 14-21 квіт. – Рец. на кн.: Володимир Сосюра. Любіть Україну: пер. мовами народів світу / упоряд.: Б.Хоменко, К.Хоменко. – К.: Голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України. – 1998. – 186 с.

105. Два епізоди з життя і творчості Пушкіна / А.Подо-линний // Вінниц. газ. – 1999. – 17 черв.

106. Мисткиня із Гнівані за океаном: [про літературо-знавця і скульптора А.Шумовську-Стебельську] / А.Подолин-ний // Вінниц. газ. – 1999. – 26 жовт.

107. Володимир Страшкевич – журналіст, громадський діяч / А.Подолинний // Сл. і час. – 1999. – № 10. – с. 70-71.

108. Сонети Петра Головатюка / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1999. – 18 груд. – Рец. на кн.: Головатюк, П. Любов і біль / П.Головатюк. – Вінниця, 1999. – 103 с.

2000

109. “На якому кленовому мості...”: [передм.] / А.Подо-линний // Вдовиченко, с. За сонцелітами пора для осені: поезії. – Вінниця, 2000. – с. 4-5.

110. Тор Ланге. Під небом Еллади: дорожні нариси / пер. з рос. А.Подолинний. – Вінниця: Тезис, 2000. – 72 с.

Рец.: Квасній, О. Подорож без моралі / О.Квасній // Книжник-Рев'ю. – 2000. – № 7.

111. Горлиця: [до 85-річчя фольклористки м.Руденко] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 2000. – 17 лют.

112. “Палімпсести” Василя Стуса / А.Подолинний // Вінниччина. – 2000. – 26 лют. – (Спец. вип. газ. “Зоряна криниця”).

113. Високий лад його душі та ліри: [до 75-річчя поета О.Корсовецького] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 2000. – 8 серп.

114. Добре ім'я краще багатства / І.Подолинна, А.Подолинний // Київ. – 2000. – № 7-8. – С. 5-7.

115. “Комусь на світі легше, ніж мені”: Володимирові Забаштанському – 60 / А.Подолинний, Б.Хоменко // Літ. Україна. – 2000. – 7 груд.

2001

116. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 1: А-К. – К.: Поліграфкнига, 2001. – 823 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Алексєєв Сергій Петрович. – с. 367; Альбертон Меїр Йосипович. – с. 408.

117. З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Він-ниччини. – 2-е вид., перероб. і допов. / упоряд., заг. ред. А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 408 с.

Рец.: Бортняк, А. Усе про літераторів, причетних до Поділля / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 12 квіт.; Мельник, В. Де ти, подільська енциклопедіє? / В.Мельник // Вінниц. відом. – 2001. –19 квіт.

118. Коли є хист до слова: [передм.] / А.Подолинний // Красіленко, В. Не наступайте на граблі: вірші / В.Красі-ленко. – Вінниця, 2001. – С. 3-5.

119. Останній гайдамака: легенди, перекази, прислів’я та приказки про Устима Кармалюка / записи В.Вовкодава; упорядкув. і передм. “Устим Кармалюк у житті і слові” А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 160 с.

Рец.: Татарин, м.“Останній гайдамака” / м.Татарин // Вінниц. відом. – 2001. – 18 лип.; Бортняк, А. Про легендарного подільського месника / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 7 серп.; Дмитренко, м. Повернення Кармалюка / м.Дмитренко // Літ. Україна. – 2002. – 17 січ.

120. Письменники Вінниччини: (до 30-річчя обл. орг. НСПУ) / упоряд. А.Подолинний. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 148 с.

121. Пісні – це людське добро...: [передм.] / А.Подо-линний // Гнат Трохимович Танцюра (1901-1962): до 100-річчя від дня народж.: [буклет] / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2001. – с. 1-3.

122. Подільські криниці: хрестоматія з л-ри рід. краю. Вип. 2 / упорядкув., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.Подолинного. – Вінниця: Аквілон, 2001. – 592 с.

Рец.: Мельник, В. Нові глибини духовних криниць / В.Мельник // Вінниц. відом. – 2001. – 31 трав. – с. 19; Горішній, А. З літературних джерел Вінниччини / А. Горішній // Вінниц. газ. – 2001. – 17 лип.; Бортняк, А. Черпайте на здоров'я / А.Бортняк // Подолія. – 2001. – 1 серп.; Левчук, О. Вінниччина як джерело поезії / О.Левчук // Літ. Україна. – 2001. – 29 листоп.

123. Казка про вбиту сестру і калинову сопілку / А.Подо-линний // Згар. – 2001. – № 3. – С. 118-120. – Рец. на кн.: Забужко, О. Казка про калинову сопілку / О.Забужко. – К.: Факт, 2000. – 84 с.

124. “Рідне Поділля совість мою виміря”: Степанові Литвину – 70 / А.Подолинний // Літ. Україна. – 2001. – 14 черв.

125. “Не зайва заповідь” / А.Подолинний // Він-ниччина. – 2001. – 28 листоп. – (Спец. вип. газ. “Хочу все знати”). – Рец. на кн.: Бортняк, А. Одинадцята заповідь: поезії / А.Бортняк. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 52 с.

125а. Жити Україною: Володимирові Вовкодаву – 75: [про краєзнавця, фольклориста з с.Кармалюкове Жмерин. р-ну] / А.Подолинний // Вінниччина. – 2001. – 14 груд.

2002

126. 90 років Вінницькому державному педагогічному університету ім. Михайла Коцюбинського / А.Подолинний, Б. Хоменко. – Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2002. – 187 с.

127. Довічно молодий, співучий: до 80-річчя з дня народж. Ярослава Гнатовича Шпорти (1922-1956): [буклет] / вступ. ст. А.Подолинного; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2002. – 5 с.

128. Присяжнюк, Ф. Аероплан / упорядкув., вступ. ст. “Віршувальник з Грабівців” А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2002. – 50 с.

129. Син подільської землі, співець її краси і слави: до 90-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха (1912-1983): [буклет] / вступ. ст. А.Подолинного; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2002. – 5 с.

130. “Співав я змученим важкою боротьбою...”: [вступ. ст.] / А.Подолинний // Семен Якович Надсон (1862-1887): до 140-річчя від дня народж.: [буклет] / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2002. – с. 2-3.

131. Стоголосся: поетич. антол. Вінниччини XX ст. / упорядкув., вступ. сл. “Лети ж, рідне слово”, біогр. довідки А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2002. – 432 с.

Рец.: Мельник, В. Від Олени Пчілки до Катерини Калитко / В.Мельник // Вінниц. відом. – 2003. – 15 січ.; Ткачук, В. Голоси Поділля / В.Ткачук // Сл. Просвіти. – 2003. – 16-22 квіт.; Сандига, О. Суголосне стоголосся / О.Сандига // Літ. Україна. – 2003. – 17 лип.

132. В селі сталася новина / А.Подолинний // Він-ниччина. – 2002. – 9 січ. – (Спец. вип. газ. “Хочу все знати”). – Рец. на кн.: Остапов, В. А якщо вони повернуться? / В.Остапов. – К.: Укр. письм., 2001. – 111 с.

133. “Стоїть Україна посеред зими”/ А.Подолинний // Вінниц. газ. – 2002. – 10 січ. – Рец. на кн.: Кобець, В. Під знаком Скорпіона / В. Кобець. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2002. – 243 с.

134. “У своїй хаті своя правда”: [про іст. правду народу] / А.Подолинний // Вінниччина. –2002. – 20 лют. – (Спец. вип. газ. “Хочу все знати”).

135. Вінницький мартиролог / А.Подолинний // Він-ниц. газ. – 2002. – 23 квіт.; Літ. Україна. – 2002. – 29 серп. – Рец. на кн.: Вінницький мартиролог: книга пам'яті жертв політ. репресій на Вінниччині в першій пол. XX ст. Т. 1: А-Г. – Вінниця: Велес, 2001. – 398 с.

136. “Хто ми?... Чиї сини? Яких батьків ?”: [пробл. мов. питання в Україні, в т.ч. обл.] / А.Подолинний //  Вінниччина. – 2002. – 24 квіт. – с. 5. – (Спец. вип. газ. “Хочу все знати”).

136а. Пам’яті поета [В.Юхимовича] / А.Подолинний, Б.Хоменко // Вінниччина. – 2002. –26 лип.

2003

137. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 2: Б-Біо. – К.: Поліграфкнига, 2003. – 871 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Бажанов Борис Георгійович. – С. 74; Бахтинський Михайло Йоси-пович. – С. 325; Бердник Ілля Дементійович. – С. 472; Бернасовська Вікторія Петрівна. – С. 532; Бжехва Ян. – с. 590; Білинський Микола Іванович. – с. 794; Білкун Микола Васильович. – с. 799.

138. З любов'ю в серці: поетич. альм. освітян Він-ниччини / упоряд.: А.Подолинний, В.Кобець, Т.Яковенко. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2003. – 256 с.

139. Правда очі коле / записи В.Вовкодава; упорядкув., передм. і біогр. есе А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2003. – 48 с.

Рец.: Пшенична, І. Народна правда в записах Володимира Вовкодава / І.Пшенична // Народознавство. – 2004. – Трав. (№ 66). – с. 17.

140. Сто поетів Вінниччини за сто років: антол. XX ст. – 2-е вид., допов. / упоряд.: А.Подолинний, Н.Гнатюк. – К.: Преса України, 2003. – 424 с.

Рец.: Одарченко, Г. Стимулювати початківців / Г.Одар-ченко // Літ. Україна. – 2004. – 20 трав.; Пастушенко, Л. Голос народної совісті /Л.Пастушенко // Полювання на класиків / Л.Пастушенко. – Вінниця, 2006. – с. 88-90.

141. Поетичний перегук Поділля:[інтерв'ю з приводу виходу в світ поетич. антол. Вінниччини XX ст. “Стого-лосся”] / А.Подолинний // Подолія. – 2003. – 22 січ.

142. З історії вінницького “Плуга”:[про історію філії селян. письм. на Вінниччині] / А.Подолинний // Вінниччина. – 2003. – 28 берез.

143. З рідним словом – у віки: [про мовознавців-вінничан] / А.Подолинний // Вінниччина. – 2003. – 11 лип. – (Спец. вип. газ. “Зоряна криниця”).

144. Українська мова: розвій чи занепад / А.Подолин-ний // Вінниц. газ. – 2003. – 4 листоп.

145. Для нього світлом було слово: [пам'яті В.Забаштан-ського] / А.Подолинний //Вінниччина. – 2003. – 2 груд.

2004

146. Вінниччина фольклорна: довідник / упоряд.: А.Подолинний, Т.Цвігун; співавт. А.Подолинний, Б.Хоменко, В.Сторожук. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – 104 с.

Рец.: Домачук, Л. Подільські фольклористи / Л.Домачук // Нар. творчість та етногр. – 2005. – № 2. – с. 105-107.; Козак, І. Фольклорна Вінниччина / І.Козак // Вінниччина. – 2004. – 14 трав.; Гасюк, В. Збирачі народних перлин / В.Гасюк // Він-ниччина. – 2004. – 15 трав. – (Спец. вип. газ. “Хочу все знати”).

147. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 3: Біо-Бя. – К.: Поліграфкнига, 2004. – 695 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Богданович Анатолій Максимович. – С. 133; Бондарчук Петро Федо-тович. – с. 274; Бураго Сергій Борисович. – с. 596; Бурлачук Фока Федорович. – с. 622.

148. Подільське козацтво в народних думах / А.Подо-линний // Історичні витоки козацького роду в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.: у 9 ч. – Вінниця, 2004. – Ч. 6: Козацтво в літературі та мистецтві. – с. 12-14.

149. Повість Михайла Старицького “Облога Буші” / А.Подолинний // Легендарна Буша. 1654-2004. – Вінниця, 2004. – с. 44-48.

150. З іменем Тараса Шевченка / А.Подолинний // Він-ниччина. – 2004. – 5 берез.

151. Подвижник: [про краєзнавця М.П.Солоненка з м.Жмеринки] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 2004. – 1 квіт. – с. 5.

152. Візитна картка України / А.Подолинний // Літ. Україна. – 2004. – 11 листоп. – Рец. на кн.: Степан Руданський. Повій, вітре, на Вкраїну: пер. мовами народів світу / упоряд.: Б.Хоменко, К.Хоменко. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 320 с.

2005

153. В нас дорога довга...: вибрані вірші / А.Подолин-ний. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2005. – 60 с.

Рец.: Рабенчук, В. Покликання – латати діряві мішки українського духу / В.Рабенчук // Вінниц. газ. – 2005. – 2 черв.; Сандига, О. “Синя книжечка” Анатолія Подолинного / О.Сан-дига // Літ. Україна. – 2005. – 6 лип.; Сл. і час. – 2007. – № 9. – с. 64-66; Мельник, В. “Все частіше згадую дитинство” / В.Мельник // Поділ. зоря. – 2006. – 10 серп.; Пастушенко, Л. Голос рідного слова / Л. Пастушенко // Подолія. – 2005. – 11 жовт.

154. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 4: В-Вог. – К.: Поліграфкнига, 2005. – 699 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Вакалюк-Дорошенко Марія Іванівна. – С. 31; Ваксман Мойсей Ароно-вич. – с. 34; Валько Іван Васильович. – с. 54; Вдовиченко Максим Іванович. – с. 176; Вдовиченко Сергій Михайлович. – с. 176; “Вінницька газета”. – с. 560; “Вінниччина”. – с. 571; Вовк Михайло Прокопович. – с. 678; Вовкодав Володимир Петрович. – С. 683.

155. Історія пам'ятника... довжиною в радянську владу. Вінницьке видання “Тіней забутих предків” / А.Подолинний // Інтелігент з душею сівача: вінниц. письм. про Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – с. 5-11.

156. Лисенко, О.Є. На нашій – не своїй землі: вибрані твори / О.Є.Лисенко; упоряд. А.М.Подолинний. – Вінниця: О.Власюк, 2005. – 64 с.: портр.

2006

157. “А сонце прокотилось по душі...”: [передм.] / А.Подо-линний // Сегеда, Ю. Святий Георгій: поезії / Ю.Сегеда. – К., 2006. – с. 5-6.

158. “Будеш поки світу, слово наше красне...”: [передм.] / А.Подолинний // Корсовецький, О. Вітер часу: поезії / О.Кор-совецький. – Вінниця, 2006. – с. 3-25.

159. “До колгоспників відносився погано”, або Вінницька справа Бориса Антоненка-Давидовича / А.Подо-линний // Реабілітовані історією: у 27 т. Вінницька область. – Вінниця: ДКФ, 2006. – Кн. 1, розд. 4. – с. 724-728: портр. – Прим. в кінці ст.

160. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 5: Вод-Гн. - К.: Поліграфкнига, 2006. – 727 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Войтко Олександр Петрович. – с. 47; Волошенюк Іван Степанович. – с. 119; Волошиновський Йоахим. – с. 128; Волошиновський Юліан. – с. 128; Волошка Людмила / М.Ю.Костриця, А.М.Подолинний. – с. 128; Волошок В. – с. 130; Гай-Головко Олекса Несторович. – с. 297; Гедз Микола Сергійович. – с. 434; Гнатовський Володимир Антонович. – с. 704; Гнатюк Ніна Юхимівна. – с. 710.

161. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 6: Го-Гю. – К.: Поліграфкнига, 2006. – 711 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Головко Олег Федотович. – с. 66; Ґонтар Прокіп Опанасович. – с. 142; Горлов Віктор Опанасович. – с. 271; Гриб Кузьма Кіндратович. – с. 418; Григорук Анатолій Іванович. – с. 446; Гримайло Ярослав Васильович. – с. 453; Грицак Євген Михайлович. – с. 479; Гузюк Пилип Федорович. – с. 597; Гуцало Роман Андрійович. – с. 693.

162. Земле моя, запашна, барвінкова...: календар знаменних і пам'ятних дат Вінниччини 2007 року / упоряд.: О.Г.Ніколаєць, Т.П.Кристофорова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімі-рязєва. – Вінниця, 2006. – 196 с.

Із змісту: [ст. А.Подолинного про ювілярів 2007 р.]: Ніна Юхимівна Гнатюк, українська поетеса (18.03.1947). –

С. 103-105; Микола Петрович Трублаїні, український прозаїк (12.04.1907-05.10.1941). – с. 119-121; Леонід Мар-кович Мосендз, український поет, прозаїк (08.08.1897-

13.10.1948). – с. 138-140; Віктор Володимирович Наруше-вич, український поет (24.08.1937-05.10.2003). – С. 142-143.

163. Історіософські коди прози Уласа Самчука / А.Подо-линний // Наук. записки. Сер.: Філологія / Ін-т філології й журналістики ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 8. – с. 248-250. – Рец. на кн.: Руснак, І. “Я був повний Україною...”: художня історіософія Уласа Самчука. – Вінниця: ДКФ, 2005. – 406 с.

164. Караскевич-Ющенко, Стефанія. На краю степу: повісті для юнацтва / с.Караскевич-Ющенко; пер. з рос. А.Подолинний, В.Туркевич. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 96 с.

165. Квіт подільського слова: антол. тв. сучас. письм. Вінниччини / упоряд., редагув.: А.Подолинного, В.Рабен-чука. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 544 с.: 1 арк. фото.

Із змісту: Подолинний, А. Мова: [вірш] / А.Подолин-ний. – С.330-333; Лицарі слова: кілька сторінок з майбутньої книжки / А.Подолинний: Тепер поговориш: [про Д.Марковича]; Голос матері над колискою: [про О.І.Корсовецького]. – С. 336-343; Бути собою: [про В.Стуса]. – С. 344-346.

166. Людське око бачить глибоко: прислів'я та приказки / записи В.Вовкодава; упорядкув., передм. “Мудре слово народу” А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2006. – 56 с.

Рец.: Стрельбицький, м. Хай би усім нам гикнулося / м.Стрельбицький // Вінниц. край. – 2008. – № 3. – с. 142.

167. М.К.Дмитренко – дослідник фольклористичної спадщини Гната Танцюри / А.Подолинний // Подільський фольклор у збиранні та дослідженні: тези міжнар. наук.-практич. конф. – Вінниця, 2006. – с. 71-74.

168. Народний вірш з Поділля у полі зору Івана Франка / А.Подолинний // Поет з відвагою борця: матеріали регіон. наук.-практ. конф. / Вінниц. обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 2006. – с. 8-10.

169. Наш курінний: [передм.] / А.Подолинний // Гарма-тюк, А. Усміхніться, люди добрі: гумор і сатира / А.Гарматюк. – Вінниця, 2006. – с. 5-6.

170. Письменники Вінниччини під гнітом терору / А.Подолинний // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в XX ст. у контексті національної пам'яті: мате-ріали обл. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2006. – с. 104-108.

171. Подільські криниці: хрестоматія з л-ри рід. краю. Вип. 3 / упорядкув., біогр. довідки та матеріали до літ. карти А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2006. – 640 с.

Рец.: Сегеда, Ю. Невичерпні “Подільські криниці” / Ю.Сегеда // Вінниччина. – 2006. – 15 верес.; Пастушенко, Л. Джерела “Подільських криниць” / Л.Пастушенко // Літ. Україна. – 2007. – 15 берез. – с. 4.

172. Тарноградський, В. Життя і волі голоси: вибране / В.Тарноградський; упоряд. та авт. передм. “Літературна доля Валер'яна Тарноградського”: А.Подолинний, К.Заваль-нюк. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 88 с.

Рец.: Мельник, В. “...Знищити шляхом спалення” / В.Мельник // Рефлекси: з літ. критики 2000-х / В.Мельник. – Луцьк, 2009. – с. 65-66.

173. Праця, що в творчість перейшла: [про науковця і письм. м.Дмитренка] / А.Подолинний // Вінниччина. – 2006. – 4 січ.

174. Від лірики до детективу / А.Подолинний // Він-ниччина. – 2006. – 11 берез. – (Спец. вип. газ. “Хочу все знати”); Літ. Україна. – 2006. – 30 берез. – Рец. на роман: Мельник, В. Двійник невідомого контрабандиста / В.Мель-ник. – Вінниця: Теза, 2005. – 160 с.

175. На конвеєрі смерті: невідоме про Василя Земляка / А.Подолинний // Літ. Україна. – 2006. – 15 черв.

2007

176. Жити Україною: ст., рец., есе / А.Подолинний. – Вінниця: ПП “Едельвейс і К”, 2007. – 306 с.

У книжці зібрано фольклористичні розвідки, літературно-критичні та літературно-краєзнавчі статті, рецензії, відгуки, публіцистичні есе, опубліковані здебіль-шого протягом останніх двох десятиріч. Вони розкрива-ють передусім історію мистецтва слова на Вінниччині ХІХ-ХХ ст., плостаті багатьох відомих письменників, які стали, за висловом м.Стельмаха, “красою і окрасою” нашого краю.

Рец.: Стрельбицький, м. Жанр і стиль енциклопедичні / м.Стрельбицький // Вінниц. край. – 2008. – № 3. – с. 143.

177. Вінниця: іст. нарис / гол. ред. і співавт. А.Подолинний. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 304 с.: іл., фото. – Бібліогр.: с. 276-280.

Рец.: Зонова, І. Глибоко заховану правду підняла на поверхню нова книга про Вінницю / І.Зонова // 33-й канал. – 2008. – 20 лют. – с. 5.

178. Духовна скарбниця Вінниччини: [вступ. ст.] / А.Подолинний // Українська художня книга XIX - початку XX ст.: бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – с. 5-7.

179. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 7: Ґ-Ді. – К.: Поліграфкнига, 2007. – 707 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Дейч Лев Григорович. – с. 302-303; Демченко Іван Олександрович. – с. 359; Дєдова Тетяна Іванівна. – с. 502.

180. Репресії в родині Земляка: [про долю сім'ї укр. письм. В.Земляка] / А.Подолинний // Літ. Україна. – 2007. – 5 квіт. – с. 6.

181. “Ще є добро, ще сяє промінець...” / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 2007. – 19 лип. – С. 6; Літ. Україна. – 2007. – 2 серп. – Рец. на зб.: Бортняк, А. Янгол-охоронець: [поезії] / А.Бортняк. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 96 с.

182. Із Кобзарем у серці / А.Подолинний // Віннич-чина. – 2007. – 3 серп.

183. Небо завжди з тобою / А.Подолинний // Літ. Україна. – 2007. – 29 листоп. – с. 6. – Рец. на кн. : Тарасюк, Г. Янгол з України: маленькі романи, новели / Г.Тарасюк. – К.: Либідь, 2006. – 432 с.

2008

184. Майстер літературного пересміху: [вступ. ст.] / А.Подолинний // Бортняк, А. Поетична графологія: вибр. пародії та епіграми / А.Бортняк. – Вінниця, 2008. – с. 4-7.

185. Письменницька доля подолянина Йосипа Зорянчука / А.Подолинний // Собор: літ.-худож. зб. Вінниц. орг. НСПУ: у 2 т. / упоряд. В. Рабенчук. – Вінниця, 2008. – Т. 1. – с. 59-62.

186. Плач білого янгола: тв. про голодомор 1932- 1933 рр. у Хмільниц. р-ні на Вінниччині: посіб. для вчителів та уч. / упоряд. В.Степанюк; ред. та авт. вступ. сл. “Зболене слово” А.Подолинний. – Вінниця: О.Власюк, 2008. – 80 с.

187. “Сей період життя найбільш для мене важний..”: Місто Бар у житті М. Коцюбинського / А.Подолинний // Бар, Барська земля – крізь призму століть: матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. / Барський гуманіст.-пед. коледж ім.м.Грушевського. – Бар, 2008. – с. 429-430; Подільське пере-весло: літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2008. – Вип. 1. – С. 102-103.

188. Вулиця імені...: [про найменування вулиць в обл. центрі] / А.Подолинний // Вінниччина. – 2008. – 29 лют.

189. Як ми себе називаємо: [про правопис найменувань людей за місцем проживання] / А.Подолинний // Віннич-чина. – 2008. – 16 квіт.

2009

190. Вінницькі сторінки в науці про мову / А.Подо-линний // Наук. записки. Сер.: Педагогіка і психологія / Він-ниц. ДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 26. – С. 348-350.

191. Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Т. 8: Дл-Дя. – К.: Поліграфкнига, 2008. – 715 с.

Із змісту: [довідки, підгот. А.Подолинним]: Добжин-ський Михайло Станіславович / А.І.Власик, А.М.Подолин-ний. – с. 94; Добжинський Станіслав Францович. – с. 94; Добровольський Аркадій Захарович. – с. 113; Добрянський Павло Казимирович. – с. 163; Довгалюк Петро Микитович. – с.171-172; Довгань Михайло Васильович. – с.174; Довгополюк Матвій Лукич. – с. 178; Долматовський Євген Афонович. – с. 229-230; Дорош Микола Михайлович. – с. 335; Дріз Овсій Овсійович / А.Подолинний, м.Кержнер. – с. 400; Дубицький Никанор Миколайович. – с. 470.

192. Літературно-мистецька спадщина Аріядни Шумовської-Стебельської як чинник національного виховання сучасної молоді / А.Подолинний // Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах: матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф.: у 2 т. – К.: Вінниця, 2009. – Т. 1. – с. 274-278.

193. Микола Гоголь і Поділля / А.Подолинний // Наук. записки. Сер.: Історія / Вінниц. ДПУ ім. Михайла Коцюбин-ського. – Вінниця, 2009. – Вип. 25. – с. 193-195.

194. Стебельська, А. Родина і Україна: ст., вірші, спогади / упоряд.: А.Чайковська, А.Подолинний; передм. А.Подолинного “Дві зорі Аріядни Шумовської-Сте-бельської”, с. 7-14. – Вінниця: ДП ДКФ, 2009. – 360 с.

195. «Тільки б голос твій чути...”: укр. мова у двадцятому сторіччі / А.Подолинний. – Вінниця: Консоль, 2009. – 350 с.

Книга містить нариси і есеї про долю нашого слова у двадцятому столітті. З її сторінок постає страхітлива картина мововбивства і відчайдушного спротиву йому з боку свідомої української інтелігенції. Тут йдеться про важливі події, пов’язані з життям багатьох письменників, мовознавців, діячів культури і освіти, про переклади Біблії, створення словника Грінченка, діяльність театру корифеїв... Чимало сторінок видання присвячено лексичному, фразеологічному набутку рідної мови, її красі і безмежним можливостям. Складене видання з різних текстів – науково-популярних, нарисових, новелістичних, але переткане одною думкою: про збереження рідномовного простору.

Рец.: Дмитренко, м. Цвіт і плід нації / м.Дмитренко // Літ. Україна. – 2010. – 18 лют.

196. Леонід Мосендз у Гнівані / А.Подолинний // Він-ниц. край. – 2009. – № 1. – С. 70-72.

197. Чехов, А. Студент: оповід. / А.Чехов; пер. з рос. А.Подолинного // Вінниц. край. – 2009. – № 4. – с. 70-79.

2010

198. Критичні діалоги Віктора Мельника / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 2010. – 1 січ. – Рец. на кн.: Мельник, В. Рефлекси: з літературної критики 2000-х / В.Мельник. – Луцьк: Твердиня, 2009. – 176 с.

199. Писати є про що. Був би час: [інтерв'ю з приводу виходу в світ хрестоматії “Українська дитяча література” та роботи над хрестоматією з л-ри рід. краю] / А.Подолинний; розмову вів М.Станович // Вінниччина. – 1993. – 2 берез.

200. Горішній, А. ...Хоч його вже давно вважають письменником / А.Горішній // Вінниц. газ. – 1999. – 15 квіт.

201. Волошенюк, І. Професор Подолинний / І.Воло-шенюк // Вінниц. відом. – 1999. – 24 черв. – с. 10.

202. Бортняк, А. Анатолієві Подолинному – 60 / А.Борт-няк // Літ. Україна. – 2000. – 16 берез.

203. Бортняк, А. Освячений вікнинами любові й надії / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 5 трав.

204. Мовчанюк, Г. Від краєзнавця – до майстра літератури / Г. Мовчанюк // Вінниччина. – 2000. – 28 квіт.

205. А.М.Подолинний: бібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / уклад. Н.С.Кравець; Вінниц. ДПУ ім.Михай-ла Коцюбинського. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 28 с.

206. Головащенко, О. Благословенний Божою рукою / О.Головащенко // Вінниц. газ. – 2004. – 9 верес.; Сл. педагога. – 2004. – Верес. (№ 9). – с. 5.

207. Короненко, с. Премія імені Дмитра Нитченка: [її лауреатами стали наші земляки – поетеса Н.Гнатюк і професор ВДПУ А.Подолинний] / с.Короненко // Літ. Україна. – 2004. – 26 лют. – с. 3.

208. Подолинний Анатолій Мусійович // Гальчак, с. Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія / с.Гальчак. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – с. 149-150.

209. Три хрестоматії одного професора: інтерв'ю / А.Подолинний; розмову вів І.Волошенюк // Вінниччина. – 2006. – 17 жовт.

210. Хоменко, Б. Три музи Анатолія Подолинного / Б.Хоменко // Вінниц. альбом: літ.-худож. альм. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – с.98-103; У храмі рідного слова: літ.-критич. ст. /  Б.Хоменко. – Вінниця, 2008. – с. 202-209.

З вінницьким письменником Іваном Волошенюком

у Вінницькій ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Берзень, 2006 р.

 

Стусівські читання у Вінницькій ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. 2005 р.

 

Серед лауреатів літературної премії ім.Дмитра Нитченка

Київ, 2005 р.

 

З учасниками студентської фольклористичної конференції.

Вінниця, 2000 р.

 

А. Подолинний на святі поезії "Осіннє золото", присвяченому

дню пам'яті поета-земляка В. Забаштанського.

Браїлів Жмеринського району. 5 жовтня 2009 р.

 

Викладачі кафедри методики філологічних дисциплін

Вінницького державного педагогічного університету

ім. Михайла Коцюбинського. 2008 р.

 

В музеї-садибі М.Коцюбинського на літературному святі.

Грамоту А.Подолинному вручає вінницький письменник В.Кобець. 2008 р.

 

Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції

"Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону". 2008 р.

 

Виступ на вечорі, присвяченому Міжнародному дню рідної мови

у Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. 2006 р.

Алексєєв С.П. (116)

Альбертон М.Й. (116)

Антоненко-Давидович Б.Д. (92), (96), (159)

 

Бажанов Б.Г. (137)

Балинська Л. 82

Бахтинський М.Й. (137)

Безверхий О. (55)

Бердник І.Д. (137)

Бернасовська В.П. (137)

Бжехва Ян (137)

Білинський М.І. (137)

Білкун М.В. (137)

Білоконь Н.Г. (44)

Богданович А.М. (147)

Бойко І. 10

Бондаренко А. (30)

Бондарчук А. 10

Бондарчук П.Ф. (147)

Бортняк А. 79, 91, (99), 117, 119, 122, (125),  (181), 184, 202, 203

Борщевський В. 15, 30

Брюховецький В. 23

Бураго С.Б. (147)

Бурлачук Ф.Ф. (147)

 

Вакалюк-Дорошенко М.І. (154)

Ваксман М.А. (154)

Валько І.В. (154)

Васильченко С.В. (92)

Вдовиченко М.І. (93), (154)

Вдовиченко С.М. 109, (154)

Верн Жюль (20)

Вишня Остап (53)

Власик А.І. (191)

Вовк М.П. (154).

Вовкодав В.П. (39), (84), 119, (125а), 139, (139), (154), 166, (166)

Войтко О.П. (160)

Волочай В.Г. 65

Волошенюк Г. 67

Волошенюк І.С. (160), 201, 209

Волошиновський Й. (160)

Волошиновський Ю. (160)

Волошка Л. (160)

Волошок В. (160)

 

Гай-Головко О. (93), (160)

Гальчак С. 208

Гальчевська Н. 77

Гарматюк, А. (169)

Гасюк В.146

Гедз М.С. (160)

Гірник П. (87)

Глинський І.В. (83)

Гнатовський В.А. (160)

Гнатюк Н.Ю. 140, (160), (162), (207)

Гоголь М. (68), (193)

Головатюк П. (108)

Головащенко О. 206

Головко Д.А. (44)

Головко О.Ф. (161)

Ґонтар П.О. (161)

Горб Є.В. (31), (34)

Горішній А. 122, 200

Горліс-Горський Ю. (93)

Горлов В.О. (161)

Гощинський С.(14)

Гриб К.К. (161)

Григорук А.І. (161)

Гризун А.П. (44)

Гримайло Я.В. (161)

Грицак Є.М. (161)

Грузман З. 81

Гузюк П.Ф. (161)

Гуцало Р.А. (161)

 

Далідович Г. 25

Дейч Л.Г. (179)

Деко О. 49

Демченко І.О. (179)

Дєдова Т.І. (179)

Дмитренко М. 67, (103), 119, (167) 173, 195

Добжинський М.С. (191)

Добжинський С.Ф. (191)

Добровольський А.З. (191)

Добрянський П.К. (191)

Довгалюк П.М. (191)

Довгань М.В. (191)

Довгополюк М.Л. (191)

Долматовський Є.А. (191)

Домачук Л. 146

Дорош М.М. (191)

Дріз О.О. (191)

Дубицький Н.М. (191)

Дятчук В.24

 

Жуков Б. 12

Жукова С.А. 65

Журба Г. (93)

 

Забаштанський В. (115), (145)

Забужко О. (123)

Завальнюк К. 172

Заянчківський Д.П. (51)

Заянчківський І. (46)

Звірик А.П. (51)

Земляк В. 83, (175), (180)

Зонова І. 177

Зорянчук Й. (185)

 

Іванчук В. (67)

Івашкевич Я. (35), (37), (78а)

 

Калитко К. (131)

Кам'яний Б. 7

Караскевич-Ющенко С. 164

Кармалюк У. (119)

Квасній О. 110

Кержнер м. 191

Кимак Л. 67, 77

Клен Ю. (Бургардт Освальд) (93)

Кобець В. (133), 138

Кобзар (182)

Ковін Л.І. (51)

Козак І.146

Коржупова А.П. (51)

Короненко с. 207

Корсовецький О.І. (73), 91, (113), (158), (165)

Костецький І. (93)

Костриця М.Ю. (160)

Коцюбинський М. (47), (63), (155), (187)

Кравець Н.С. (205)

Кравчук В. 12

Красіленко В. 118

Крилов І. (33)

Кристофорова Т.П. 162

Кузьменко В. (94)

Кундзіч О.Л. (73)

Куніцький Л. (73)

Купрін О.І. 57

 

Лазаренко В. 90, 91

Ланге Тор (110)

Лапшина І.М. 65

Левчук О. 122

Ленін (57)

Ленц Зігфрід (73)

Линовицький П.П. (73)

Лисенко О.Є. 156

Литвин С. (101), (124)

Лісовий П. 24, (73)

Ловецький П.Ф. (73)

Лотоцький О. (93)

Луценко І.А. (56), (74)

Любченко А. (92), (93),

 

Маковійчук І. 1

Маркевич Г. (73)

Маркович Д. (165)

Марьяновский В. 3

Мачківський М.А. (73)

Медведева Н. 23

Мельник В. 117, 122, 131, 153, 172, 174, (198)

Мілош Чеслав (73)

Мовчанюк Г. П. (73), 204

Мосендз Л. (93), (162), (196)

Музіль Роберт (73)

Мюзам Еріх (73)

М'ястківський А.П. (92)

 

Надсон С.Я. (130)

Нарушевич В.В. (73), (162)

Некрасов М. (21)

Нитченко Д. (207)

Ніколаєць О.Г.162

 

Одарченко Г. 140

Ольжич О. (71)

Орест М. (93)

Остапов В. (132)

 

Павлик Р. 56

Пастушенко Л. 140, 153, 171

Перебийніс П. (85)

Пештер Р. 6

Подолинна І. 69, 78,114

Подолинний А.М. (упорядник)  15, 43, 67, 91, 117, 120, 122, 138-140, 146, 152, 156, 165, 166, 172, 194

Подолинний А.М. (рецензент) 1, 2, 3, 4, 10, 45, 49, 52, 79, 85, 88, 94, 95, 99, 101, 103, 108, 123, 125, 132, 133, 136, 152, 163, 174, 181, 183, 198

Подолинний А.М. (перекладач) 5, 6, 25, 46, 57, 110,  164, 196

Подолинний А.М. (про нього) (7), (12), (19), (23), (24), (56), (67), (77), (82), (90), (91), (110), (140), (146), (153), (166), (171), (176), (177), (199-210)

Поклад Н. 91

Поліщук Ф. (48)

Прилипко В. 72

Присяжнюк М. 81

Присяжнюк Н. (28), (38), (66), (78а)

Присяжнюк Ф. 128

Пушкін О. (36), (92), (105)

Пчілка Олена (92), 131, (131)

Пшенична І. 139

 

Рабенчук В. 153, 165, 185

Рекрут М. 91

Руданський С. (152)

Руденко М. (111)

Руснак І. (163)

 

Садовський М. 80

Самчук У. (163)

Сандига О. 131, 153

Сегеда Ю. 157, 171

Смеречинський С. (64)

Смолич Ю.К. (102)

Собко В. 2

Солоненко М.П. (151)

Сосюра В. (83), (104)

Станович М.199

Старицький М. (69), (149)

Стебельська, А. (Шумовська-

Стебельська, Шум-Стебельська) (106), (192), 194

Стельмах М.П. (22), (58), (129)

Степаненко А. 77

Степанюк В. 186

Сторожук В. 146

Страшкевич В. (107)

Стрельбицький М. (67), 166, 176 Стус В. (61), (83), (100), (112), (165)

 

Танцюра Г. (95), (121), (167)

Тарасюк Г. (183)

Тарноградський В. (172)

Татарин М. 119

Ткачук В. 131

Трублаїні М. (15), (17), (18), (26), (27), (40), (41), (86), (162)

Туркевич В. 164

 

Франко І. (168)

 

Халевич О. 49

Хмелюк В. (89), (93)

Хоменко Б.В. (52), 81, (97), (104), 115, 126, 146, (152), 210

Хоменко К. (104), 136а, (152)

 

Цвігун Т. 146

Чайковська А. 194

Чайковський Б. (56), (74)

Чехов А.П. (32), 196

 

Швандрлік М. 5

Шевченко Тарас (52), (54), (62), (150)

Шимановський К. (37)

Шпинай Л. (42)

Шпорта Я.Г. (127)

Штейнман Б. 9, 19

Шульга І. (88)

 

Юнаш І.А. 65

Юхимович, В. (136а)

 

Яковенко Л. 9

Яковенко Т. 138

Ясинська Л. 77


Довідкове видання

  

З невичерпних подільських криниць

 До 70-річчя від дня народження

Анатолія Подолинного

 Біобібліографічний покажчик 

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

 директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Укладач, комп’ютерний набір Г.М.Авраменко

Редактор М.Г.Спиця

Комп’ютерна верстка, дизайн, оригінал-макет Н.В.Спиця

  

 

Підписано до друку 09.04.2010. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. 3.5 арк.

Наклад 100 прим.

 

 

Друк ПП Балюк І.Б.

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15

Тел. (0432) 52-08-02

З невичерпних подільських криниць


Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації  

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Наші видатні земляки 

 

З невичерпних подільських криниць 

До 70-річчя від дня народження Анатолія Подолинного 

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2010


ББК 91.9:83

УДК 016:929

З-11

 

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва 

 

З невичерпних подільських криниць: до 70-річчя від дня народж. Анатолія Подолинного: біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; уклад. Г.М.Авраменко; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2010. – 56 с. – (Наші видатні земляки).

 

Біобібліографічний покажчик виходить до 70-річчя науковця, критика, поета і громадського діяча, професора Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Анатолія Мусійовича Подолинного.

У покажчику представлено основні праці та художні твори автора, публікації про його діяльність. Матеріал подано у хронологічній послідовності. У межах року на початку в алфавітному порядку представлено описи книг, а потім публікації в періодичних виданнях.

Покажчик розрахований на представників владних структур, освітян, студентів та учнів, працівників культури, в т.ч. бібліотекарів, а також усіх, хто цікавиться мистецтвом слова, проблемами рідної мови, культури, історією свого краю. 

 

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва