Ювелір у майстерні слова

Рік видання: 2018

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

  

Письменники Вінниччини

 

Ювелір у майстерні слова

 

До 80-річчя від дня народження відомого

українського поета і публіциста А. А. Бортняка

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2018


УДК 016:929(477.44)

Ю 14

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Науковий консультант А. М. Подолинний,

письменник, літературний критик,

заслужений працівник культури України

 

Ювелір у майстерні слова : до 80-річчя від дня на-родження відомого українського поета і публіциста А. А. Борт-няка : бібліогр.  покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря ; авт. ст.: А. М. Подолинний, Н. Ю. Гнатюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2018. – 156 с. : фот. – (Письменники Вінниччини). 

 

Бібліографічний покажчик присвячується 80-річному юві-лею уродженця Вінницького краю, відомого українського поета, журналіста та публіциста Анатолія Агафоновича Бортняка.

Посібник містить статтю А. Подолинного «Одинадцята заповідь Анатолія Бортняка», у якій розкривається творча біогра-фія поета, інтерв’ю Ніни Гнатюк «При вогнищі поетового слова», а також відгуки інших відомих діячів про ювіляра.

У бібліографічній частині представлені окремі видання, твори, вміщені в газетах, журналах, збірниках, альманахах, а також публікації та довідкові матеріали про різнопланову діяльність поета.

мета покажчика – ознайомити шанувальників українсько-го слова з творчістю талановитого земляка, лауреата багатьох всеукраїнських літературних премій.

Видання розраховане на літературознавців, бібліотечних працівників, освітян, студентську й учнівську молодь та всіх шанувальників творчості поета.

 

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2018

Поділитися:

Анатолій Агафонович Бортняк – відомий український письменник та журналіст. Працював у різних літературних жанрах, найбільше – поетичних.

Народився 27 квітня 1938 року в селі Олександрівці Тростянецького району на Вінниччині в родині вчителів. У 1955 році закінчив Жабокрицьку середню школу сусіднього Крижопільського району і вступив на філологічний факультет Одеського державного університету. Після закінчення навчання в 1960 році почав працювати журналістом у Тульчині, а згодом на обласному радіо у Вінниці. У 90-ті роки минулого століття був оглядачем з питань літератури і мистецтва «Вінницької газети», вів популярні на той час рубрики «Од слова до слова…», «Надбужанські музи», «Сміхопад».

1974–1986-ті роки – відповідальний секретар Вінницької письменницької організації, член правління Спілки письменни-ків України. Був першим головою обласного Товариства укра-їнської мови імені Тараса Шевченка («Просвіта»). Активний учасник багатьох мистецьких і громадсько-політичних заходів. 

Уперше вірші Анатолія Бортняка були надруковані в одеських газетах, альманасі «Літературна Одеса». Перша збірка віршів «Мелодія» вийшла в 1965 році в Києві. За життя письменника надруковано понад 30 книжок лірики, поем, сатири, гумору, пародій, епіграм, шаржів, публіцистики. Його твори перекладені багатьма мовами, окремими книгами друкувалися в Москві, Нальчику, добірками – в Білорусі, Молдові, Казахстані, Чувашії, Башкирії, Польщі, Угорщині, Болгарії, США, Канаді, Австралії.

Анатолій Бортняк – лауреат літературних премій імені Михайла Коцюбинського, Володимира Сосюри, Степана Руданського, Степана Олійника, Олександра Копиленка, «Срібний Еней», був переможцем трьох міжнародних конкурсів у США. У 1998 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

22 липня 2009 року перестало битися серце поета. Земляки шанують пам’ять свого видатного краянина, на його честь названа вулиця в мікрорайоні «Поділля» у Вінниці. У Крижопільському районі проводиться літературно-мистецьке свято «Бортнякова весна», Міжнародна громадська організація «Вінницьке зем-ляцтво» у м. Києві 2010 р. заснувала Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. А. Бортняка.

На слова поета композитори О. Білаш, В. Папаїка, А. Мархлевський, В. Ткаченко та інші створили популярні пісні. Про його творчість писали видатні майстри слова та авторитетні критики.

Відкривають видання стаття письменника, літературного критика Анатолія Подолинного «Одинадцята заповідь Анатолія Бортняка», інтерв’ю Ніни Гнатюк «При вогнищі поетового слова», а також добірка «Відгуки про творчість поета».

Покажчик містить бібліографічні описи творів автора, матеріали про його життя і творчість.

Видання складається з двох розділів: «Твори Анатолія Бортняка» та «Література про Анатолія Бортняка», які поділя-ються на відповідні тематичні підрозділи.

У першому розділі «Твори Анатолія Бортняка» література структурована за двома підрозділами: «Вибрані твори, окремі збірки»; «Твори, надруковані у збірниках, альманахах, періодич-них виданнях». Матеріали першого підрозділу розташовані в хронологічній послідовності, другого – систематизовані за рубриками: «Лірика», «Пісні на вірші А. Бортняка», «Сатира та гумор», «Переклади», «Публіцистика, передмови до книг, інтерв’ю», «Редактор, упорядник видань, рецензент». Література розміщена за хронологією, а в межах кожного року – в алфавіт-ному порядку, що дає змогу простежити зростання творчого потенціалу письменника.

Документи про життєвий і творчий шлях подані за алфаві-том прізвищ авторів чи назв творів, а в підрозділах «Нагороди, літературні премії», «Вшанування пам’яті» – за хронологією.

Видання супроводжує допоміжний іменний покажчик, у якому в алфавітному порядку зібрані прізвища авторів, редакторів, упорядників, композиторів, осіб, що згадуються в пронумерованих бібліографічних описах.

При підготовці бібліографічного покажчика використано літописи журнальних і газетних статей, довідково-бібліографіч-ний апарат та фонди Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, електронні каталоги інших бібліотек України, мережу Інтернет, а також матеріали, надані фахівцями Крижопільської ЦБ.

Більшість видань і публікацій переглянуто de visu.

у виданні вміщені фотоматеріали з архіву ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, мережі Інтернет, а також надані дружиною поета г. п. бортняк.

Покажчик розрахований на широке коло читачів – літературознавців, освітян, бібліотекарів, краєзнавців, студентів, учнів та всіх, хто любить і шанує українське слово.

Відбір матеріалу закінчено 1 березня 2018 року. 

Наша адреса:

21050, Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Відділ документів із гуманітарних,

технічних та природничих наук

Тел.: (0432) 67-03-45

Факс: (0432) 67-03-41

E-mail: chitzal@library.vn.ua

http://www.library.vn.ua

Анатолій Бортняк належить до ряду тих відомих поетів, які здобули собі ім’я в добу народження і становлення вільного за змістом і духом художнього слова в новопосталій українській державі. Переживаючи щасливе почуття причетності до творення незалежної України, він як чутливий митець слова швидко вловив і збагнув трагічну суперечливість цього часу, викликану загрозою втрати самостійності через вікове знекровлення народу, пригноблення національної свідомості, відсутність досвіду державного будівництва, засилля в Україні колишньої керівної верстви, позбавленої будь-яких моральних засад, представників каральних служб, наявність в українському середовищі частини людності, навіки переляканої і звичної до покори. А ще – сусідство одвічного ворога України – московської імперії. То ж усі ці роки виборювання власної волі і долі для України Анатолій Бортняк до останніх днів свого життя (у 2009 році) безустанно працював, звертаючись до громади з промовистим патріотичним і просвітницьким словом, чи не щороку видаючи нову поетичну книжку.

Анатолій Агафонович Бортняк народився 27 квітня 1938 року в селі Олександрівці Тростянецького району на Вінниччині. Навчався в Жабокрицькій школі сусіднього Крижопільського району. Закінчив 1960 року філологічний факультет Одеського університету імені І. Мечникова. Працював у редакції тульчинської районної газети та на обласному радіо у Вінниці. У 1974–1986 роках – відповідальний секретар обласної організації Спілки письменників України. У 90-ті роки – на посаді оглядача з питань літератури і мистецтва «Вінницької газети», де започаткував і вів літературну сторінку «Від слова до слова». Учасник важливих культурно-мистецьких і громадсько-політичних заходів в області та Україні, зокрема, був першим головою обласного Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка (згодом «Просвіта»).

Перша збірка «Мелодія» вийшла у 1965 році у видавництві «Радянський письменник» і стала підставою для прийому автора до СПУ. Відтоді й розпочався відлік близько чотирьох десятків поетових видань різних жанрів – «від мелодії до пародії»: лірика, поеми, притчі, переспіви, сатира і гумор, поезії для дітей, пісенні тексти, публіцистика.

Окремі твори Анатолія Бортняка перекладено різними мовами. Він лауреат декількох літературних премій, переможець поетичних конкурсів, отримав почесні звання, нагороди і відзнаки.

Наново перечитуючи поетичний набуток Анатолія Борт-няка, неважко переконатися, що вершинним періодом його творчості стали межові роки минулого і нинішнього століть, а їхній початок – 1988 рік, поява циклу публіцистичних ремінісценцій «Що ми?» за поезією Тараса Шевченка «І мертвим, і живим...». У пізніших авторських коментарях наш земляк писав: «До Тараса Шевченка я «підступав» довго й болісно: боявся осквернити святиню своїм нікчемним словом. Лише наприкінці 1980-х, вкотре прочитавши поему «І мертвим, і живим...», наважився подати страждання та сподівання генія крізь призму власної сльози».

Справді знаменно, що Анатолій Бортняк увіходив у добу української незалежності зі словом Кобзаря. Тут ми вже читаємо його класичні, хрестоматійні вірші: «Про мови», «Мученики», «Заповіт своїм дітям», «Омріяне пророцтво». Саме тут він починає свою подальшу найголовнішу тему – порятунок рідної мови, піднесення національної самосвідомості народу: 

Себе спитаймо: «Що ми?.. » – щоб нарешті

могли про себе заявити, – хто ми! 

Голосна Бортнякова з’ява на українському поетичному овиді все ж не була винятковою. Тоді багато митців слова, ніби припадаючи до криниці живої води, постали перед народом з пробудженою, відкритою, звільненою душею. Проте Анатолій Бортняк зі своєю вже сформованою, то схвильованою, то роздумливою, незрідка пристрасно-напучувальною (але діалогічною) інтонацією спілкування з читачем (Володимир Базилевський влучно виокремив одну з його провідних ознак: «розумний поет») посів особливе місце серед них, здобуте напруженою працею, постійним вигранюванням поетичного хисту, широкою освіченістю і просвітленою любов’ю до материнського краю. А ще – неабиякою громадянською мужніс-тю, адже різко картав себе за минулі гріхи і каявся («Самоспа-лення: Публіцистична поема»): 

Я запізно горю. Та покуту

донесу до Всевишнього суду –

за ганьбу боягузтва й брехні,

за служіння фальшивому раю.

Ницу шкуру до крові здираю,

що душила сумління мені.

Винний, що у чаду славослів’я

панегірики Леніну плів я

(і чомусь не відсохла рука),

що ходив у службовцях горбатих,

поки Стус розпинався на гратах

і проймало вогнем Гірника.

Пригадаймо, чи багато спілчан, Бортнякових колег, публічно і отак навідліг карало себе за служіння «ідеї кривавого крою»?

У цьому ж часі він двічі підряд видає книжку бесід про культуру рідної мови «Ну, що б, здавалося, слова…». Повсякчасні зусилля на обширах мистецтва слова, а звідси й духовного здоров’я та гідності народу, відтепер стають для нього святощами щоденного життя.

У збірці «Журавель у небі» (1996) поет вдруге запропонував читачеві свій цикл «Що ми?», котрий вже набув розголосу, але треба було ще раз нагадати: завдання, які ставив перед земляками геній, і досі не виконані, ми й нині, по суті, «ненароджені» національно, державно. Анатолій Бортняк показує власне уміння висловлюватися афористично: «Мовби всю Україну в оренду ми не знати у кого взяли», «Хто зрікається матері – сином не стане нікому», «І в Україні буде Україна, а не якась окраїна глуха».

Збірка «Журавель у небі» складається з кількох розді-лів. Перший – «Кольори сивини» – писаний восьмивіршами. Ця класична форма допомогла авторові ясно і відгранено сформулювати переважно філософські сентенції, роздуми про вічне чи на актуальні теми нашого буття. Віє від цих рядків романтикою світовідчуття, закликом не хворіти на приземле-ність, «випустити птаха із клітки грудної!», схвильованістю того відкриття, що з роками починаєш розуміти світ, як диво: «Сьогодні, як ніколи, обожнюю життя».

Наступний розділ «Високосне горіння: з поминального циклу» присвячений українським правозахисникам – мучени-кам за волю України, тим, хто для нього був зразком отого «високосного горіння». Це Олександр Довженко та Василь Земляк, Алла Горська і Василь Стус.

Прислів’я «Краще синиця у жмені, ніж журавель у небі» часто вживане у нашому повсякденні. Спрямоване проти відірваного від ґрунту мрійництва, нагадує про те, що всякі справи, плани й задуми варто приміряти до реальних сил і можливостей. Іронічний, аж колючий, цей афоризм остуджує гарячі голови, кличе до розважливості й поміркованості. Як не погодитися з цим!

Але... щось, виявляється, і насторожує у цій народній мудрості, є в ній таке, що викликає заперечення. Журавель у небі – прекрасний весняний або осінній малюнок, що породжує глибоке зворушення, почуття смутку чи радощів. Символ чогось чистого, небесного, непроминущого, як святість помислів, відчуття материзни, зрештою, як поезія життя. І хто наповнений нею, живе нею, той щасливіший від власника синиці в руках.

Певно, саме так і думав Анатолій Бортняк. І в цій збірці він упізнаваний, той самий: небайдужий і мислячий, нічого не проґавив на своєму життєвому шляху, усе, що доля дала, пережив, переборов і не втратив смаку до боротьби; все спостеріг, проаналізував і зробив належні висновки, здобув необхідні уроки. Проникнення у життя у нього глибоке, набуті думки переконливі – і не лише у філософському, а й у мистецько-художньому, образному плані.

Талант поета тут природно поєднує в собі і ліризм, і філософську обсервацію, схильність до іронізування, вміння по-бачити людину, явище не зі звичного, не з парадного, а з іншого боку. Це поєднання, разом з ґрунтовним опануванням рідною мовою, прозорістю і конкретністю думки та образу, прямим, довірливим звертанням до читачів, як до співрозмовників, публіцистичністю (не на шкоду поезії), широтою знань з історії, культури, мистецтва і творить своєрідний голос Анатолія Бортняка.

Він репрезентував своєю творчістю, як і громадською діяльністю, сучасну нашу інтелігенцію, чиї думки й діяння невід’ємні від долі народу і стану його душі.

Читаємо поезію А. Бортняка – і разом з ним переживаємо і тривожимось, але, щоправда, ніде не подибуємо безпредметних скиглінь. Це ще одна примітна риса поета – чисто козацька твердість у змаганні за свою і народну віру та долю. Він захищається, важко долає перепони, але, що б там не було, виборює чистоту ідеалів, «до відвертих привчений понять».

І ще одна характерна, на мою думку, риса поета-подолянина – то ревне і свідоме оберігання свого «я», своїх інтимних, сокровенних почуттів. Не лише комусь не пробачає, а й собі не дозволяє не те що каламутити чисте джерельце на дні душі, але й торкатися його. Ні, він пише і про кохання, і про те, що нас чекає в кінці життєвої дороги, і про гріх, і про власні сумніви та помилки, і про свою провину в чомусь, але пише по-особливому, ніби боячись розхлюпати й краплину тієї людської сутності, яку ми називаємо честю, моральною цнотою.

Є у цій збірці поезія «Читаймо вірші Стуса Василя»: 

Читаймо вірші Стуса Василя,

що понад чорну безвість, понад скверну

ячать останнім криком журавля:

«Народе мій, до тебе я ще верну…». 

Нині ці зворушливі рядки набувають додаткового, ширшого смислового значення, викликаючи в уяві образ самого автора, який спонукував нас «до вміння жити всім своїм життям».

У передостанньому та останньому розділах книжки (катрени «Біблійна алегорія», відзначені Міжнародною премією на конкурсі у Сполучених Штатах Америки, та літературні пародії «Звідки воно?») поет виступає в іншій іпостасі – сати-рика й гумориста. В Україні він уже давно був знаний як один з провідних літературних пародистів, здатний легко й невимуше-но вивернути назовні нелогічність змісту чи недоладність форми, неточність вислову, зловживання технічними прийомами, що часто трапляються у творах навіть маститих поетів.

Ювілейного для себе 1998 року Анатолій Бортняк видав збірку віршів «Коли б я жив тоді на світі... Аналогії з міфології», що містила твори, як нові, так і відомі вже з інших видань. Це своєрідне вибране його гумористично-сатиричної поезії.

Збірка сягає значного інтелектуального рівня, тому її можна було б назвати – вибране для вибраних. Щоб осягнути сповна цю поезію, треба бути ознайомленим з міфологічною культурою шумерів, індусів, єгиптян, греків, римлян, скандинавів, давніх слов’ян, знати книгу книг – Біблію, орієнтуватися у ранній історії людства. Хоча я розумію умовність сказаного, бо література не є ілюстрацією до історії, вона самодостатня. І все ж озброєний знаннями читач ліпше відчує «красу і силу» цього слова.

Отже, це видання вимагало належного рівня освіченості, щоб пізнавати мудрість віків, безсмертя людського досвіду, всю велич морального набутку предків. Сам автор у вступному слові зазначав, що почерпнуті ним фольклорні сюжети і образи він інтерпретував як українські національні поняття. Його вірші – це або переспіви, або нове прочитання сюжету, перетлумачення образу, ідеї, чи роздуми навколо давнього міфу, легенди, викликані сучасними подіями. Це творення нового зі старого, наливання в «старі міхи молодого вина». Таке мистецтво вимагає від читача належної активності розуму й душі.

У книжці увиразнилися притаманні Анатолієві Бортняку якості: викінчена, відгранена думка, майстерна форма, структура, котра не має в собі чогось побічного, непосутнього, стрункий, цілеспрямований виклад, що веде до влучного завершального акорду, нерідко афористичного. Прикладом може служити «Балада про позиченого полководця». Зміст її такий: знеможені в боях спартанці попросили у братніх Афін, щоб вони «позичили військового вождя». Ті відправили кульгавого й горбатого співця Тіртея. Зустрінутий з недовірою, навіть зневагою, Тіртей заграв і заспівав бойову пісню так запалююче, що спартанці кинулися в бій, здолали ворога, погнали його геть. 

Ну, а позаду ледве маячів

Той, що меча не здужавши підняти,

Здійняв одразу тисячі мечів. 

У цій поезії є все, про що мовилося вище. Більше того: у ній настільки чітко втілено задум, розгорнуто образну картину, що читачеві вже не треба, хай з цікавості, звертатися до міфічної першооснови твору. Це той випадок, коли поетичний переспів міфу набув цілковито самостійного значення.

«Балада...» присвячена вічній темі: ролі мистецтва, зокрема, й словесного, в житті людей, суспільства. А. Бортняк із власного досвіду знав, що таке – кидати власну пісню на прокрустове ложе цензури (є і такий вірш – «Прокрустове ложе»), на власні очі бачив, як у задушливій радянсько-російській атмосфері марнувалися й гинули вітчизняні таланти.

Ось вони – яскраві аналогії через тисячі років до сьогодення: вірш «Марсій та Аполлон» – осуд митців-прислужників; «Орфей» – про тих, хто «творить з оглядкою»; «Роздум, навіяний легендою про заснування Фів» – з приводу справжнього мистецтва і масової культури-халтури.

До естетичної теми належить і поезія «Спроба реабілітації Герострата». Вона є цікавим зразком «нового прочитання» старого тексту і переосмислення понять-фразеологізмів. Автор, всупереч загальнопоширеному уявленню, не засуджує Геро-страта за спалення храму Артеміди, адже богиня, на честь якої він споруджений, була надзвичайно жорстокою, несла біди, страждання, тож він, поет, закінчує вірш так: 

Коли б я жив тоді на світі,

то міг його спалити сам. 

Цілком несподіваний висновок, з яким можна було б і посперечатися. Подібну проблему Леся Українка розв’язала в поемі «Напис в руїні» таким чином: знамениті єгипетські піраміди – то пам’ятники не жорстоким тиранам-фараонам, а творчому подвигу простого люду, рабів-будівничих. Храм Артеміди – прекрасне диво давнього світу, вияв людського генія, безсумнівно, належало б зберегти.

Але які предметні й болючі асоціації з сьогоденням викликав і викликає цей вірш! Тим і цікавий Анатолій Бортняк, що будить думку, хай часом і суперечливу. З духовних криниць минулого він черпає те, що тривожить, болить, будить до дії. А болить йому найбільше доля України. Хтось із сучасників до таких почуттів байдужий, когось, хто думає лише про добування «черствого шматка», вони дратують. Але в такому оточенні завжди є ті, що не «хлібом єдиним» живуть. То інтелігенти духу, «сіль землі», за висловом Івана Карпенка-Карого. Вони оберігають від шаленого вітру вогник – промінчик духовності і моральності народу. Вони прагнуть буття повнокровного, усім серцем виборюють право «жити й любити», дане нам Богом. Про це у збірці багато сюжетів, роздумів, особливо у контексті з біблійними поняттями («Хліб і камінь», «Хома невірний», «Наш Іуда», «З апокрифічних сонетів»). Поет сповідує не сліпу віру, а істину, перевірену через сумніви. 

Адже пече мене потреба

вкладати в сумнівах перста

під власне серце, поміж ребра,

де кровотеча-спрагота. 

Не була для мене несподіванкою у цьому розмаїтті думок і почуттів зустріч з інтимною лірикою: вірші «Сирени», «Як свідчать індуські повір’я...» (чи не найкращий вірш у збірці, щирий, щемно довірливий, де патріотичні і особистісні почуття злилися в одно), «Бідний Меджнун» і особливо цикл «Пісня пісень» – переспів однойменного сюжету зі Старого Заповіту, виконаний ще 1983 року, довго не друкований «з вульгарно-атеїстичних причин». Цей доробок демонструє не тільки зрілу майстерність автора, але й те, що в свої поважні літа, душа його жива й схвильована, легко відгукується на одне з найвищих людських почуттів.

Може, й зайве відзначати добірну мову віршів Анатолія Бортняка. Ще б пак! Та ж рідне слово він захищав усе життя. Це, можливо, найголовніша нота в його мелодії.

Суспільна тематика в творчості митця за радянського часу вважалася переконливим фактом його громадянської зрілості, зрештою, була обов’язковою на перших сторінках кожної збірки. Таке ґвалтування душі обернулося іншим боком: чимало літераторів, пам’ятаючи ті барабанні вірші, уникають нині її, наче б це вона, а не тодішня ідеологічна система, завинила в примітивізації поетичного слова.

Інша річ, що є автори такого складу (і в сучасному молодому письменницькому поколінні їх усе більше), які цікавляться передусім власним внутрішнім світом, філософією буття, природою, мистецтвом. Від проблем політичних вони не те що відійшли, а, скоріше, до них ще не дійшли. І ота байдужість до громадянської лірики, нерідко демонстративна, стосується не так її змісту, як форми, адже цей жанровий різновид особливо безборонний перед усякими словесними штампами, примітивною образністю, убогістю рим на зразок Україна – калина, Україна – руїна.

Отже, митець, звертаючись у нові часи до суспільних проблем, повинен володіти талантом такого рівня, щоб змогти піднятися над затертістю думки, трафаретністю почуття, щоб не повторювати всоте відоме, а відкривати «нові духовні острови».

У збірці «Одинадцята заповідь» (2001) А. Бортняк запропонував вірші лише суспільного звучання. І відкриває він книжку дискусією з уявним опонентом, який твердить, що поезія – це не більше як гра. Поет рішуче протестує проти такого визначення мистецтва слова, нагадуючи рядки гнівного Франкового «Декадента»: 

Поки звуком ніжиш устоньки,

аж святий від чистоти,

треба гавкати комусь-таки –

Україну стерегти. 

У книжці домінують тривожні інтонації. Загрозливі ознаки занепаду якоїсь частини українського суспільства, її знікчем- нення яскраво виявилися чимало вже років тому, коли один із шахтарів проспівав гімн дешевій ковбасі, віддав їй перевагу перед волею, рідною мовою, національною самобутністю, забувши біблійне «Не хлібом єдиним» і Шевченкове «За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то оддасте».

Тривога поетова наступальна. Читаю ці вірші тепер і ніби чую його голос, спостерігаю за жестами й мімікою, адже останній десяток років близько спілкувався з Анатолієм Агафоновичем і знав найвиразнішу рису його характеру: те, що він каже як митець, є суттю його власного життя, особистої поведінки. А казав він загалом правду і жив за неписаними законами сумління. Не любив про інтимні почуття трубити на весь світ (про це він написав давно у відомому вірші), але ось про любов до своєї землі висловлювався останнім часом особливо пристрасно, бо розумів, що тільки вона може врятувати Україну.

Треба навчитися розпізнавати своїх братів і ворогів, вчи-тися не лише любити, а й ненавидіти. І в зв’язку з цим закликом пригадуються слова Миколи Євшана: «Національна ненависть, ненависть газди у своїй хаті до першого-ліпшого зайди, ненависть свідома своїх прав – здорова».

Особисте знайомство з митцем має ту перевагу, що, чита-ючи його вірші, ніби переходиш на живий діалог, але не летючий, як здебільшого бувало в нашому щоденні, а непоспішливий, чимсь важливий, необхідний тобі.

Анатолій Бортняк від самого початку своєї творчої долі – автор спостережливий і вдумливий. Такі, як він, швидше від інших призбирують життєвий і поетичний досвід. З роками пам’ять цього досвіду випрозорюється, образне мислення стає афористичним, стиль – наче карбованим.

І його наступна збірка «Янгол-охоронець» це під-тверджує. Вона немов просвітлена напруженою думкою. На ос-танньому життєвому схилі думалося багато про що, все незначне відступало і думка зосереджувалася на основному, на тому, як сказав Олесь Гончар, «чим живемо»: доля України, рідного слова, а звідси – місце поезії в сучасному житті і роль поета в ньому, роздуми про тоталітарну добу, в якій довелося творити більшу частину життя («…несу свій хрест, свою покуту – за ті гріхи, за гемонський режим, що підпирав я службою своєю»), і відчуття щастя звільнення, а водночас і великої тривоги за майбутнє свого народу.

Анатолій Бортняк, хоча й часто вдавався до спогадів у цій збірці, не жив переважно минулим, що властиво людям літнього віку, навпаки – був цілком суголосним своєму дневі. Але в серпанку минулого біліє його дорога, часами крута і вибоїста, яку він уявно долав знов і знов, страждаючи, бувало, від «самоїдства їдкої золи». Ліричний герой його поезії (непросто поєднати це умовне літературознавче поняття із суціль автобіографічними, особистими віршами) виповнив свою душу вщерть прощальним світлом любові і совісті, «ради неї готовий на прю». Як же заяснів йому призахідний обрій золотою тасьмою життєвого підсумку: совість дорожча за життя!

Він – поет совісний. Не всеохоплююча це характеристика, але цілком справедлива. Він увесь час дошукувався в цьому збуреному суспільстві, котре іноді здавалося божевільним, театрально-абсурдним, блазенським і трагічним водночас, де намішано і благого, і злого, – гармонії, правди, добра, сумління, власне того, чим переймається зріла й мисляча людина, яка вірить, що її існування має вищий зміст, позначений духовністю, що земля не може існувати без неба.

Кому ж повідав печаль свою, своє сокровенне автор? Бачиться, що все-таки він більше звертався до молодших за себе читачів. Можливо, тому його слово має нерідко повчальну інтонацію, але природну, коли хочеться поділитися набутим. Проте тоді, коли його погано чули люди, хисткі в своїй малості або й ницості, ця інтонація набувала гостроти й гніву.

Анатолій Бортняк, як талановитий полеміст, сатирик, був добре відомий в Україні. Не вагався встрявати у двобій, виправ-ляти когось, доводити щось, викривати і карати словом усяку людську підлоту: лицемірність («Хоч і писок твій, немов у лиса»), чорну заздрість, у тому числі й у літературному колі («Аврелій Мазаренко»), зрадництво («Смертельна спокуса», «Залюбки продавшись в яничари») і особливо україноненависництво, що так розпаношилося на нашій землі («Що він, товариш Остоло-пов» та інші).

У збірці «Янгол-охоронець» виразно проступають дві визначальні і, здавалося б, несумісні риси поетової вдачі: розсудливість, розважливість і наступальність, завзятість. Від останнього в нього – часті епіграфи у віршах. Вони як трамплін для полеміки, з’ясування позицій, оборони своїх моральних тез, світоглядного досвіду. Іноді сам поет зауважує свій нібито ригоризм, але це, думається, й є тією гіркою краплиною самоїдства, бо радість життя була притаманна йому сповна, як і душевна довіра, сердечна відкритість.

Кожен вірш Анатолія Бортняка у своїй прозорій оболонці тримає добре видиме ідейно-тематичне ядро. Завжди зрозуміло, про що і в зв’язку з чим, і навіщо він пише. Деяких модерних поетів і критиків таке «спрощення» багатовимірного світу не задовольняє. Та в будь-якому мистецтві – модерному і «немодерному» – все вирішує душа творця, як писав Іван Франко. Вірші є живі і неживі – от і все. Вони можуть мати якісь технічні, формальні вади, але бути живими, і навпаки – відзначатися вправністю і бути бездиханними конструк-ціями. Відповідаючи своїм опонентам у вірші «Про модерних поетів», Анатолій Бортняк м’яко іронізує над безпредметністю отих його звинувачень у традиційності письма: 

Певне, вищі є радощі, біди

для народів, для цілих епох?

Ці модерні поети – як діти.

А дітьми ж опікується Бог. 

У збірці чимало болю, гіркоти й суму, але він водночас і щасливий – зі своєю незрадливою музою, своїм поетичним покликанням. Мабуть, не випадковими для нього є оці рядки про поезію: 

Ще звуки її не слабі.

Ще крила розмашисті. Я би

уже догоряв би собі.

Якби не хореї та ямби.

Я з ними – у згоді, в ладу,

убраний у чисту сорочку.

Сумовито дзвенить вечорова нота, відлунює далеким зозу-линим куванням – минає… минуло літо, а все ж важкого почуття вірші у збірці «Янгол-охоронець» не викликають. Невтоленна жадоба творчості наповнює дні по вінця молодим вином поезії.

Поет працював зі словом, і саме воно, його неосяжність, безмір, невичерпність, незбагненна краса породжували радісне відчуття нашої української неминущості, майбутньої тривалості в часі: 

Все ж я вірю в слово, в те, котре

сатанинська сила не зітре,

що не щезне безвісти у вирію.

Не померло досі й не помре.

Як паломник, фанатично вірую. 

– Щось мені так добре пишеться, – немовби чую його довірливий голос... І вкотре усвідомлюю: такий поетичний стан, творче піднесення й були отим янголом-охоронцем, небесною істотою, яка вела його пером: «Я оптиміст. Я вірю: (…) ще є добро, ще сяє промінець…».

Повторюся: поет працював у багатьох жанрах і формах поетичного творення. Помітне місце між ними посідають і твори пересмішницького характеру – літературні пародії, епіграми та шаржі. Звернувшись до них на початку 70-х років минулого століття і відчувши мистецьку втіху від вдалих імітацій, «підігріту» публічною зацікавленістю, поет настільки захопився іронічно-стильовим моделюванням, що надалі, особливо у 80-ті роки, відклав працю в «серйозній» поезії на тривалий час (на щастя, не назавжди). Сам він пояснював це ще й «втечею від ідеологічної заданості», яка пред’являлася художній літературі тоталітарним режимом (в пересміюванні ще можна було її сяк-так уникати).

Насмішкуваті вірші А. Бортняка мали широкий попит.  Вони в авторському виконанні звучали в багатолюдних аудиторіях, навіть у столичному палаці «Україна» – під час проведення традиційних вечорів «Вишневі усмішки», друкувалися в мільйоннотиражному «Перці» та мало не в усій українській періодиці, а також у відповідних альманахах, збірниках (щорічник «Веселий ярмарок», словник епіграм «УСЕ» тощо). Його епіграми перекладалися іншими мовами; добірка їх увійшла до чотиритомного видання «Всемирная эпиграмма» (Санкт-Петербург, 1998). «Своїм» визнали Бортняка, колишнього студента Одеського державного університету, й дотепники-одесити. Так, у поважному виданні «Есть город, который. (Литературная и театральная Одесса в шаржах, пародиях, эпиграммах)» вінничанинові присвячено окремий розділ. Від 1982 року його книги можна побачити серед почесних експонатів знаменитого Будинку сатири й гумору в місті Габрово (Болгарія).

Пародійно-епіграмні видання («Поезія внатрус», 1982; «Витверезник для ліриків», 1990; «Помилки Колумба», 1991 та інші) виходили дивовижними як на сьогодні накладами – аж до 150 тисяч примірників. Проте вони добре розходилися, а тому авторові не завжди щастило «вполювати» бажану кількість своїх збірок.

Чим же привертали й привертають увагу читачів, критиків, письменників твори «найпородистішого пародиста України» (за жартівливим визначенням його харківського колеги Анатолія Перерви)? Очевидно, тонким гумором, закладеним у серйозний тон відтворення смішного, по суті, матеріалу. Прочитаймо хоча б пародію «Ода мусі», в якій удавано патетично передано екзальтовано-піднесений стиль загалом цікавої поетеси Наталки Білоцерківець. Або ж – «Баладу про пекаря», в якій пародист іронічними засобами відтворив цілу гаму стильових особливос-тей поетики майстра слова Володимира Забаштанського.

У шаржованому циклі «Автопам’ятники» обізнаний в українській поезії читач міг би й сам, без авторської «підказки», упізнати зімітованих поетів – Дмитра Павличка, Ліну Костенко, Бориса Нечерду, Ірину Жиленко, Ніну Гнатюк, Павла Глазового, Ігоря Римарука та інших, – настільки влучно переспівано їхні творчі манери, звісно, в усміхненій тональності.

Отже, літературний пересмішник повинен уміти уважно читати й відбирати відповідний матеріал, вивчати характерні ознаки почерку того чи іншого поета. «Автор вміє перевтілюватися в чужу манеру, відчуває стиль пародійованого письменника. Він, безперечно, здібний пародист», – писав про Бортняка Юрій Івакін, апологет пародійного жанру. Безсумнівно, майстерне відтворення мистецького стилю належить до найвищих сфер пародистики. Але що робити, коли той стиль у поета не зовсім виразний, а пародист хотів відгукнутися і на його твори? Або коли автор талановитий, але з різних причин не досить відомий читачам? Чи коли пересмішник бажає привернути увагу до найхарактернішої риси творчості когось із нас? Саме тоді й виручає епіграф-цитата, що служить камертоном для подальшого пародійного відгомону. Тож не завжди справедливі (хоч іноді й таки слушні) закиди на адресу пародистів (Бортняка також) в тому, що вони на одному рядкові будують цілий насмішкуватий вірш.

Головне – знайти саме такий рядок, на основі якого можна вмотивовано розкрити загальні особливості поетики автора. В цьому переконуємося, переглядаючи пародії на поезії Анатолія Близнюка чи Юлії Ілліної, Валерія Трохліба чи Антоніни Цвид... Секрет Бортнякового пародіювання полягає в невипадковому, обґрунтованому виборі таких епіграфів. Зацитую Володимира Базилевського з його «Імпресій та медитацій» – у контексті роздумів «щодо розумності поезій А. Бортняка»: «Я люблю його мудрі пародії. Є серед них просто блискучі. Дотепність – похідна розуму. Тому так багато скалозубів і так мало пародистів істинних».

Проте останнім часом Анатолій Бортняк рідко звертався до пересмішницьких жанрів, мотивуючи тим, що «нині поезія перестала бути популярною, широко упізнаваною, отже, важко переконати читачів і в пародійній відповідності».

Дещо несподівано у свій ювілейний сімдесятий рік він підготував саме збірку вибраних пародій та епіграм «Поетична графологія», створених упродовж 35 років. Вибраних чи «перебраних» (за його словами). Тільки дещицю з чималого доробку. На жаль, не всі з пародійованих ним поетів дожили до цього дня. Одна з особливостей Бортнякової пародистики – не злість, не ображання автора, а дружня усмішка, хай нерідко й ущиплива. Тому, за поодинокими винятками, він не отримував «рекламацій». Навпаки, дехто з відомих поетів навіть замовляв на себе пародію. Бо, справді, як писав Юрій Ювакін, «пародія – це честь для пародійованого письменника, засвідчення того, що він – творча особистість».

Ця своєрідна пародійно-епіграмна антологія українського віршотворення кількох попередніх десятиліть привертає увагу сучасних читачів до поезії, що так несправедливо забувається в умовах бездуховної прагматики. Адже автор, незлостиво підсміюючись, по-своєму виявляв самовіддану любов до неї.

Збірка «Поетична графологія» та ще «Вдих і видих» – останні прижиттєві видання поета. «Вдих і видих» – це вірші на дві строфи або восьмивірші, одна з його улюблених поетичних форм, яку творив упродовж багатьох років. Їхню тематику узагальнено у відомій мініатюрі: 

Ліс, блакить, сивина споришу,

дружній сміх чи античні Афіни…

Все, про що я писав й напишу, –

це синоніми до України. 

Коли перегортаєш ліричні збірки Анатолія Бортняка, перш за все, звертаєш увагу на вірші, присвячені рідному Поділлю. Про що б не писав – про хату дитинства у Жабокричі, Немирівське шосе, Тульчин чи Вінницю, його рядки не просто фіксують якісь історичні реалії, штрихи власної біографії чи туристичні маршрути, а є повноцінними художніми творами, запам’ятовуються цікавими образами, що не завжди вдається його молодшим колегам.

Анатолій Бортняк – дуже людяний поет, а це нині теж є величезною рідкістю. Тому на сторінках цієї книжки знайдете присвяти не лише видатним діячам нашої минувшини, а й молодшим колегам. Маю на увазі, перш за все, Петра Головатюка, який прийшов у літературу з робітничого цеху. Анатолій Агафонович цінував його за щире серце, майстровиті руки, здатність, не маючи вищої освіти, філософічного вишколу, підніматися по сходинках майстерності вище й вище. Жаль, що цей поет з народу так швидко згас: раптово зупинилося серце від політичних потрясінь, життєвих негараздів.

Та хіба лише Петра Головатюка на перших етапах творчого становлення підтримував мудрий і вимогливий наставник?! Серед його учнів у літературі – Ніна Гнатюк і Михайло Каменюк, Тетяна Яковенко і Валентина Сторожук, Василь Кобець і Лариса Колесник, Володимир Рабенчук і Петро Зарицький... Та не тільки вони завдячують Анатолію Агафоновичу. Кожен уважний, вдумливий читач, взявши до рук його твори, безперечно, стане учнем Бортнякової поетичної і життєвої школи, зачерпне з його джерела мудрості і чистоти, віри й наснаги.

Анатолій Бортняк – автор поезії «Одинадцята заповідь», де він у початкових строфах пропонує додати до десяти Божих заповідей ще одну: 

Її у фразу лаконічну втисну,

щоб простоти тієї ж досягти:

«Люби народ свій і свою вітчизну».

Хіба вона не варта десяти?

Мені здається: у синайськім громі,

що пролунав через віки до нас,

Господь прорік оті слова питомі.

Мойсей прослухав. Та почув Тарас. 

Отже, поет виснував цю заповідь з Шевченкового «Кобзаря» і в ній немов акумулював основний ідейний зміст своєї творчості, надиханої любов’ю до України. Сьогодні, в умовах драматичного перебігу становлення української державності, спадщина Анатолія Бортняка актуалізується як вагомий культурно-мистецький, духовний та естетичний чинник, що сприяє розвитку національної культури і мистецтва. Цьому підтвердження – видання його вибраного до вісімдесятиріччя від дня народження.  

Анатолій Подолинний,

письменник, літературний критик

Передрук із книги «Анатолій Бортняк.

Одинадцята заповідь» (Вінниця, 2017)

 

Анатолій Бортняк. Навіть важко пригадати, скільки років це ім’я близьке мені. Сьогодні вікова різниця в дев’ять весен здається дрібницею: ми належимо до одного покоління. А тоді, коли я була школяркою, випускник університету, завідувач відділу обласного радіо, поет з багатьма журнальними публікаціями Анатолій Бортняк мені здавався майже класиком.

Пригадую, як 1963 року запросив він мене на обласне радіо. Відчиняє двері, заводить у темну кімнату без вікон... У мене аж ноги похололи. А він сміється: «Не бійся, Ніно. Це радіостудія. А вікон нема, щоб шум з вулиці не заважав».

Отож, я можу з впевненістю сказати, що в радіожурналіс-тику мені проклав дорогу саме Анатолій Бортняк.

Напередодні ювілею я ще раз перечитала Бортнякові книги. І подумала про те, що не так вже й багато віршів написано ним, як кажуть, за велінням епохи. Більшість з них лягла на папір за велінням серця. І якби часи були сприятливіші для поезії, то переконана, що до цієї життєвої віхи Анатолій Агафонович міг би надрукувати об’ємний двотомник. Вірші не треба було б ні переписувати, ні редагувати. Бо він є одним з тих небагатьох літераторів, яких по праву можна назвати ювеліром у творчій майстерні. Він знає смак слова, відчуває його пахощі, знає корені, вміє плекати кожен образ, наче парость. Тому не випадково серед трьох десятків книг бачимо і бесіди про культуру української мови «Ну що б, здавалося, слова...» Ця цікава праця вийшла двома виданнями у Вінниці і Києві, за її сторінками було підготовлено ряд передач на Українському радіо, що принесли авторові сотні листів і заслужену шану...

Якщо вдаватися до звичної термінології минулих деся-тиліть, то Анатолія Бортняка можна було б без перебільшення назвати співцем Поділля. Але його вірші про міста і села, сади і ліси, річки і дороги (є в нього навіть збірка «Немирівське шосе!») не є заримованим путівником для туристів чи додатком до підручника географії. Анатолій Бортняк вміє так образно, метафорично, тонко подати той чи інший факт, назву, історичну деталь чи людську біографію, що виходить справжній художній твір. Мені й сьогодні цікаво читати його вірші про чорногузів у Тульчині і клембівські вишивки, про рідний Жабокрич і мелодії Леонтовича.

Особливо ж глибинним, епічно-мудрим, виваженим став поет у двох збірках останніх років – «Синоніми до України» та «Хочу журавля в небі». Не знаю, чим керувалися високі літера-турні мужі у Києві, коли не допустили збірочку «Синоніми до України» до конкурсу на здобуття Державної премії ім. Т. Г. Шевченка. Вага художнього слова – це не кількість дру-кованих сторінок. Згадаймо перші книги Павла Тичини, Максима Рильського, що складалися всього з кількох десятків віршів...

Могла б сьогодні писати про метафоричні таїнства Борт-някової поезії, про її епічність, хотіла б аналізувати його цикли, присвячені видатним діячам нашого письменства, пороздумува-ти про поезії, присвячені братнім народам... Але залишимо цей благодатний шмат роботи для професійних критиків. Було приємно, коли до ювілею нашого земляка Петра Перебийноса вийшла монографія про його творчість. Сподіваюся, що колись вийде така ґрунтовна праця і про книги Анатолія Бортняка.

Я ж недавнього квітневого вечора прийшла в затишну квартиру Бортняків на вулиці Космонавтів у Вінниці і повела розмову про те, що дороге і близьке поетові.  

– Анатолію Агафоновичу, для поета дитинство має особливе значення. Що запам’яталося найбільше?

– Мені було трохи більше двох років, коли тато йшов на фронт. Мама напекла пряників – досі пам’ятаю їх солодкий дух. Радіти б! А мама плакала... Чудна. Тато насипав мені повну тюбетейку тих пряників і пішов...

Пам’ятаю, як горіло сусіднє село Павлівка. І як поверталися в 1944-му наші бійці з перемогою. Ми з хлопчиками крутили корбу біля криниці і частували солдатів водою. А вони давали нам хто сухаря, хто зірочку... Тоді я навчився за один вечір читати, а ще за один – писати. Бо «Буквар» був лише один на всю школу і можна було його взяти додому лише на один вечір. Я й попросив свою маму-вчительку, аби й мені на вечір потрапив до рук той «Буквар». Так хотілося написати татові листа на фронт. Скажу лише, що один солдат (казах чи татарин) подарував патронташ. З нього пошили мені чобітки, і я ними дуже пишався.  

 А коли з’явилися перші вірші?

– Мій перший вірш надрукований в університетській багатотиражці «За наукові кадри». Він з тих пір ніде не був опублікований.  

– А ви його пам’ятаєте?

– Звичайно.

Поглядаю на щасливу пару,

Що сидить під дубом молодим,

З заздрощів ковтаю сірі хмари –

«Біломора» дим.

Вітер серце холодом проколе.

Заскрипить акація стара.

Я не був закоханим ніколи –

Не прийшла пора.

Полюбити – раз щоб і назавше.

Щоб не оступався, не тікав.

Я любов, ні разу не кохавши,

Берегти почав. 

– З Одесою у вас пов’язано багато цікавих сторінок життя...

– Я ж спочатку подав документи в Одеський інститут інженерів морського флоту. І мене, медаліста, прийняли без екзаменів. Зрадівши, я пішов прогулятися по місту і випадково потрапив до гурту хлопців і дівчат, що були навпроти уні-верситету. Ноги самі понесли мене в приймальне відділення, і я запитав, чи не можна перейти до них на навчання. З неймовірни-ми труднощами мені пощастило забрати документ з «мореходки» і перейти на філфак університету.

Одеса – це перші публікації в газетах і журналах, суперечки і дискусії на заняттях літстудії. Скажу лише, що її активістами були тоді Володимир Базилевський, Володимир Яворівський, Петро Осадчук, Валентин Мороз, Володимир Чуйко, Віталій Березінський, Володимир Зінченко, Анатолій Логвиненко-Славута, Андрій Ярмульський, Володимир Домрін... Там, на семінарі молодих поетів, в Одеському будинку творчості я познайомився з Василем Стусом. Протягом місяця жив з ним в одній кімнаті.

Мене залишали в аспірантурі, але я захотів у районну газету. І поїхав у Тульчин. 

– Ваше життя багате на зустрічі з видатними людьми...

– Влітку 1964 року у Будинку літераторів у Києві було обговорення віршів трьох молодих авторів – Бориса Нечерди, Валентина Мороза і мене. Головував Павло Тичина. Він аналізував поезії кожного з нас. Міг би багато розповісти про зустрічі з Степаном Олійником і Василем Земляком, Іваном Стаднюком і Кайсином Кулієвим... З далекої Австралії пише мені Дмитро Нитченко, а з Канади – Яр Славутич. У кімнаті, де ми зараз бесідуємо, побувало кілька десятків письменників. Я пишаюся тим, що серед моїх найближчих друзів були Євген Гуцало, Володимир Підпалий. 

– Вас благословляв на творчу дорогу Павло Тичина. А пізніше багатьом молодим був за «хрещеного батька» сам Бортняк.

– Я 13 років був відповідальним секретарем Вінницької організації Спілки письменників, чимало років – членом республіканської приймальної комісії. Довелося перечитати гори книг молодих авторів. Часто тратив цілі тижні на заримоване чи верліброве чтиво. Але коли знаходив бодай кілька талановитих віршів, завжди радів...

– Анатолію Агафоновичу, всі ми – діти свого часу. Якщо взяти кількість книг, премій, біографію, то вас не можна називати жертвою тоталітарного режиму. Ви не зазнали ні переслідувань, ні тюрем. Але ще в жовтні 1989 року, за рік до того, як вийшов з лав КПРС Олесь Гончар, подали заяву про вихід з партії. Пам’ятаю, як ми на зборах умовляли Вас не робити такого кроку. Були переконані, якщо в партії буде більше чесних, порядних, думаючих людей, вона зможе відмовитися від злочинів своїх вождів і реформуватися, оновитися, стати зовсім іншою.

– Ніно, я ніколи в житті не робив необдуманих кроків. Я, перш ніж написати ту заяву, думав цілий рік. А те, що мене не переслідували, здається вам лише на перший погляд. Зазнав я і викликів у КДБ, і не раз мої книги вилучали з тематичних планів, і погрожували владним пальцем. Це лише на перший погляд все гладко і безконфліктно. Один Бог знає, як мене допитували про зв’язки зі Стусом. Я тоді ще був молодим, зеленим, тому й знищив і фото, і всі записи. А про вихід з партії не жалкую, хоч дехто з наших колег говорив мені: «Толю, подумай про дітей!». Я якраз і думав про дітей – хотів, щоб вони жили не в рабській, а в самостійній, вільній державі. 

– Яка з Ваших книг Вам найдорожча?

– Кожна. Але найважче мені дісталася перша збірка. Вона мала вийти ще у 1958 році в Одесі, коли я був ще на четвертому курсі. Але з тієї ж ласки «кадебістів» збірку вилучили з тематичного плану. І перша книжечка «Мелодія» побачила світ аж 1965 року в «Радянському письменнику». 

– Письменницький ювілей здавна асоціюється з виходом нової книги.

– Я дуже радий, що завдяки турботі голови обласної держадміністрації, голови НДП Анатолія Матвієнка, який подбав про фінансову підтримку, і при сприянні директора видавництва «Континент-Прим» Миколи Кротенка виходить моя нова збірка. Вдячний і міській владі за нещодавно вручену мені премію. Вдячний всім, хто шанує мою творчість, хто в ці дні надіслав вітання. А серед них – щирі поздоровлення з Канади від поета, професора Яра Славутича, поета, шевченкознавця з Австралії Дмитра Нитченка, поета Григорія Усача з Ізраїлю і багатьох-багатьох літераторів, книголюбів з України. 

– А тепер, Анатолію Агафоновичу, кілька питань про Ваші смаки і мрії. Які квіти ви найбільше любите?

– В юності – чорнобривці, тепер – бузок.

– Як часто ви даруєте квіти дружині?

– В юності завжди повертався додому з букетиком. А зараз – рідше. Моя дружина Галина Павлівна – вчителька, тому приходить додому з квітами від своїх «першачків». 

– Яка страва вам найбільше смакує?

– Вареники. 

– Який колір любите найбільше?

– Колір неба і достиглого жита. 

– А якого кольору очі у Вашої дружини?

– Зелені. 

– Яке ваше улюблене жіноче ім’я?

– Галина. 

– А чоловіче?

– Тарас. Так зовуть одного з моїх зятів. 

– А коли Ви вперше зустрілися з дружиною?

– У березні 1968 року в Жабокричі. Галя була квартиранткою в моєї матері. Я сподобався її подрузі. Вона весь час усміхалася до мене і говорила-говорила... А Галя мовчала. В ці дні якраз виповнюється 30-річчя нашого одруження. 

– А якби Вам запропонували туристичну путівку за кордон, куди б ви хотіли поїхати?

– Таку путівку ніхто не запропонує. Бо я хотів би поїхати аж в Австралію. Там живе дорога для мене людина – 93-річний український письменник і видавець Дмитро Нитченко. Посол української літератури в Австралії – інакше не назвеш цього подвижника освіти і культури, найстарішого шевченкознавця планети. 

– А яку б книгу Ви найбільше хотіли написати?

– Повість-есе «Відповідальний секретар». Про будні письменницької організації. Давно хочу сісти за стіл, написати перше речення, але ніяк не зважуся. Вірю, що це була б дуже цікава книга. Але я, на жаль, не вів щоденників. Все сподівався, що пам’ять збереже всі розмови, деталі, події.

Та, як не прикро, дещо вже й призабулося... 

Анатолій Агафонович згадує, розповідає, а краєчком ока все поглядає в сусідню кімнату. Там, на дивані, старенька хвора мама. І тому вже кілька років він прагне надовго не відлучатися з дому, щоб постійно бути біля найдорожчої людини.

Погас вогонь в печі до решти,

але не вигасло тепло.

Як добре, мамо, що живеш ти

на світі – що б там не було!

Що теплота пашить донині

з твоїх очей, твоїх долонь,

як з печі у старій хатині,

де не погас іще вогонь. 

Ніна Гнатюк

Передрук із газети «Вінниччина»,

5 квітня 1998 року

Худорлявий, височенький, весь націлений у небо, Анатолій Бортняк видавався мені молодим самотнім журавлем. За манерою говорити він дуже нагадував делікатного сільського вчителя. Він і справді був ним – учителем любові.

Петро Перебийніс, поет, драматург, лауреат

Національної премії України імені Тараса Шевченка

 

...Я, молодший від нього, на відстані бачив у Бортнякові чи не класика, принаймні завершену, самодостатню особистість, від якої перебуваю на певній дистанції.

Володимир Яворівський, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

 

Це – розумний поет. З тих небагатьох, для якого думка – точка опори й опору… У поетичному господарстві Анатолія Бортняка панує повний лад. Нічого зайвого, тільки необхідне.

Володимир Базилевський, український письменник, літературний критик, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

 

На схрещенні доброго і злого, корисного і шкідливого, високого і низького знаходить поет свої теми, в напрузі їх протистояння черпає енергію його художнє слово.

Володимир Моренець, український літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

 

Його талановите, пристрасне, правдиве слово допомагало виборювати незалежність України, підносило в небо нашої держави жовто-синє знамено свободи.

Ніна Гнатюк, українська поетеса

 

Анатолій Бортняк облюбовує відгранені строфічні структури, предметні образи, скріплені живою думкою, що пульсує, розвивається від рядка до рядка, виростає до узагальнення. Він проникає в дійсність, а не розмальовує її.

Петро Осадчук, український поет, перекладач,

літературний критик, однокурсник А. Бортняка

 

Надзвичайно працьовитий, він видає за книжкою книжку (але не скорописну, а на високому художньому рівні); жар його душі не вистуджується; словом жив – словом і живе.

Анатолій Подолинний, письменник,

літературознавець, кандидат філологічних наук,заслужений працівник культури України

 

Говорити про поезію А. Бортняка – це ніби піти безмежно широким полем, заквітчаним квітом такого багатого спектру настроїв, якого не має навіть веселка.

Володимир Рабенчук, поет, прозаїк, драматург, публіцист, заслужений працівник культури України

 

У цілому для творчого почерку Бортняка-сатирика й гумориста характерні чіткість думки, поетична образність, володіння різноманітними засобами жанру, ювелірна робота зі словом.

Анатолій Гарматюк, поет-гуморист

 

…Для нього й сама національна традиція – це не пута, не тягар спадщини, а саме свобода бути своїм, органічним в житті свого народу, а звідси й вивищуватися над своїм часом та його пережитками.

Леонід Пастушенко, український прозаїк,

публіцист, літературний критик

 

…Його поезія – то спів душі прекрасний!

То образи, то дужий голос хисту,

А він – обранець від Парнасу.

Микола Студецький, український поет, публіцист

 

Взагалі, про що б не писав поет – про насущні тривоги чи давні, про екологію душі чи довкілля, релігію і Богошукання, ба навіть у дуже інтимних посвятах… – його слово звучить як заповідь смертної людини собі і кожному – жити задля безсмертя своєї землі і свого неба.

Галина Тарасюк,

українська поетеса,

прозаїк, критик, перекладач

1.1. Вибрані твори, окремі збірки 

1965

1. Мелодія : лірика / А. Бортняк. – Київ : Рад. письменник, 1965. – 98 с.

Рец.: Брусиловская, М. «Твое лицо мне так знакомо…» / М. Брусиловская // Комсом. знамя. – 1966. – 12 окт.

Дереч, Д. Дзвінка мелодія / Д. Дереч // Вінниц. правда. – 1965. – 3 черв.

Педченко, Г. Мелодія поступу / Г. Педченко // Молодь України. – 1966. – 8 жовт.

Салата, В. Серце б’є в похідний барабан / В. Салата // Комсом. плем’я. – 1965. – 19 трав.

Санов, Л. Труженик поэзии простой / Л. Санов // Радуга. – 1966. – № 5. – С. 176–184.

Сингаївський, М. Перші весняні / М. Сингаївський // Літ.  Україна. – 1965. – 14 трав.

Степанов, Ф. Словом небайдужим / Ф. Степанов // Пра-пор. – 1973. – № 12. – С. 104–106.

 

1967

2. Немирівське шосе / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1967. – 77 с.

Рец.: Куликівський, В. Роззброєнню не підлягає / В. Куликівський // Надніпр. правда. – 1967. – 2 листоп.

Павленко, С. Вогонь… на конверті / С. Павленко // Друг читача. – 1967. – 11 лип.

 

1969

3. Добро : поезії / А. Бортняк. – Київ : Рад. письменник, 1969. – 87 с.

Рец.: Чередниченко, Д. Віра у добро / Д. Чередниченко. – Літ. Україна. – 1978. – 16 черв.

 

1970

4. Довголіття / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1970. – 129 с.

Рец.: Воротняк, В. Між поетом і читачем / В. Воротняк // Чорномор. комуна. – 1970. – 16 серп.

Кобець, В. Шляхом осмислення життя / В. Кобець // Труд. слава. – 1971. – 21 серп.

Кундис, О. У розгоні / О. Кундис // Маяк. – 1970. – 4 серп.

Кушнір, І. Найдорожчий скарб / І. Кушнір // Вінниц.  правда. – 1970. – 19 серп.

Огородник, В. Горіння і мужність / В. Огородник // Сіл. новини. – 1970. – 25 серп.

Орач, О. «Скрипить перо…» / О. Орач // Вітчизна. – 1971. – № 7. – С. 208–210.

 

1972

5. Серце дня : лірика / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1972. – 78 с.

Рец.: Степанов, Ф. Словом небайдужим / Ф. Степанов // Прапор. – № 12. – С. 104–106.

Стрельбицький, М. Чергова чи вирішальна / М. Стрель-бицький // Літ. Україна. – 1973. – 19 черв.

 

1973

6. Полустанок : поезії / А. Бортняк. – Київ : Рад. письмен-ник, 1973. – 91 с.

Рец.: Глинський, І. «Полустанок» / І. Глинський // Над-дністр. правда. – 1975. – 7 черв.

Огородник, В. Нова збірка поета [«Полустанок»] / В. Ого-родник // Маяк. – 1974. – 23 берез.

 

1975

7. Право : поезії / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1975. – 47 с.

Рец.: Васильчук, С. «Право» / С. Васильчук. – Комсом.  плем’я. – 1975. – 2 груд.

Лазаренко, К. Хвилюючий світ поета / К. Лазаренко // Колгосп. вісті. – 1976. – 3 лип.

Студецкий, Н. По дорогам Приэльбрусья / Н. Студецкий // Радуга. – 1976. – № 11. – С. 174–175.

Студецький, М. Сузір’я / М. Студецький // Вінниц. прав-да. – 1975. – 2 груд.

 

1976

8. Внесок : вибр. поезії / А. Бортняк. – Київ : Дніпро, 1976. – 174 с.

Рец.: Артемчук, О. Поетове слово / О. Артемчук // Нові горизонти. – 1976. – 9 жовт.

Іванчук, К. Зрілість поета / К. Іванчук // Колос. – 1976. – 7 листоп.

Кушнір, І. Дорога через континент / І. Кушнір // Літ.   Україна. – 1977. – 17 січ.

Михайлюк, Г. Щирість душі поета / Г. Михайлюк // Маяк комунізму. – 1976. – 11 верес.

Таран, А. Г. Влучність поетичної деталі / А. Г. Таран // Віт-чизна. – 1977. – № 4. – С. 210–211.

Хоменко, Б. Внесок поета / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1976. – 9 черв.

 

1977

9. Русло : поезії / А. Бортняк. – Київ : Рад. письменник, 1977. – 80 с.

Рец.: Василенко, Г. Краса сьогодення / Г. Василенко // Маяк комунізму. – 1979. – 23 січ.

Лазаренко, К. Глибоке русло / К. Лазаренко // Колгосп.  вісті. – 1977. – 11 жовт.

Свічнянський, М. Води живлющої краплини / М. Свічнян-ський // Сіл. вісті. – 1978. – 26 серп.

 

1978

10. Голос обов’язку : поезії / А. А. Бортняк. – Київ : Молодь, 1978. – 127 с. : іл.

Рец.: Коваленко, П. Карта пам’яті / П. Коваленко // Друг читача. – 1979. – 7 берез.

 

1979

11. Батькове вогнище : поезії / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1979. – 83 с.

Рец.: Василенко, Г. Вогнище добра і щастя / Г. Василенко // Маяк комунізму. – 1979. – 22 трав.

Лазаренко, К. Тепло батьківських вогнищ / К. Лазаренко // Колгосп. вісті. – 1979. – 14 серп.

Полтавчук, В. Корінням кріпись в глибині / В. Полтавчук // Прапор. – 1989. – № 10. – С. 127–128.

 

1981

12. Бажаю усміху : сатира й гумор / А. Бортняк. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 74 с.

Рец.: Бабич, К. «Бажаю усміху» / К. Бабич // Колос. – 1981. – 3 листоп.

Гарматюк, А. Усміхненим словом / А. Гарматюк // Вінниц. правда. – 1981. – 2 груд.

Іванів, В. Беручись за перо, оглядайся! / В. Іванів // Комсом. плем’я. – 1982. – 19 жовт.

Степанов, Ф. Незатупленими стрілами / Ф. Степанов // Україна. – 1982. – № 16. – С. 21.

Шевчук, Ф. Гумор і сатира устами лірика / Ф. Шевчук // Вогні комунізму. – 1981. – 26 верес.

13. Майте на увазі : гумор і сатира / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1981. – 95 с.

 

1982

14. Открытый взгляд : стихи : пер. с укр. / А. А. Бортняк. – Москва : Сов. писатель, 1982. – 94 с. : портр.

Рец.: Гнатюк, М. Вперше російською мовою / М. Гнатюк // Комсом. плем’я. – 1982. – 19 черв.

Кривонос, Т. Автопортрет душі / Т. Кривонос // Комсом.  плем’я. – 1983. – 11 січ.

Листопад, М. Видано у Москві / М. Листопад // Комсом.  плем’я. – 1982. – 24 черв.

15. Поезія внатрус : літ. пародії / А. Бортняк. – Київ : Рад.  Україна, 1982. – 64 с.

 

1984

16. Веселий ярмарок : гумор та сатира / ред. А. Бортняк. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 431 с.

Рец.: Каменюк, М. Веселий ярмарок поета / М. Каменюк // Вінниц. правда. – 1984. – 30 черв.

17. Невже таке буває? : гумор і сатира. – Київ : Рад.  письменник, 1984. – 104 с. : портр.

Рец.: Логвиненко, О. Буває й таке / О. Логвиненко // Дні-про. – 1985. – № 11. – С. 143–144.

 

1986

18. Де правда, де вигадка? : сатира та гумор / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1986. – 150 с.

Рец.: Лазаренко, В. Про серйозне – смішно // Вінниц.  правда. – 1986. – 24 листоп.

19. Книжкові обрії : «Де правда, де вигадка?» // Літ.  Україна. – 1986. – 14 серп. – С. 4.

 

1987

20. Адреса : поезії / А. А. Бортняк. – Київ : Рад. письменник, 1987. – 158 с. : фот.

Рец.: Лазаренко, В. Поезія довірливості / В. Лазаренко // Вінниц. правда. – 1988. – 15 січ.

Огородник, В. Адреса доброти / В. Огородник // Комсом.  плем’я. – 1987. – 20 серп.

 

1988

21. Вибране : лірика, гумор, сатира / А. Бортняк. – Київ : Дніпро, 1988. – 238 с.

 

1989

22. Насып нал. Подкова счастья : стихи : пер. на кабард. / А. Бортняк. – Нальчик : Эльбрус, 1989. – 112 с.

23. Поки дихаю, поки живу... : поезії / А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1989. – 108 с.

Рец.: Вовкодав, В. З любов’ю і тривогою / В. Вовкодав // Вінниц. правда. – 1990. – 19 верес.

 

1990

24. Витверезник для ліриків : літ. пародії / А. Бортняк. – Київ : Рад.  Україна, 1990. – 64 с.

25. Да или нет? : стихи для детей / пер. с укр. А. Бортняка. – Одеса : Маяк, 1990. – 32 с.

 

1991

26. Помилки Колумба : пародії, шаржі, епіграми / А. Бортняк. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 110 с.

 

1992

27. Ну що б, здавалося, слова... : бесіди з тими, хто прагне оволодіти культурою укр. мови / А. Бортняк. – Вінниця : Півден. Буг, 1992. – 59 с.

 

1993

28. Синоніми до України : поезії / А. А. Бортняк. – Вінни-ця : УАП ХСЛ ВінО, 1993. – 64 с. : портр.

Рец.: Гордасевич, Г. «Болить мені вся Україна…» / Г. Гор-дасевич // Літ. Україна. – 1996. – 25 лип.

Куцевол, О. Шевченківські епіграфи в поезіях Анатолія Бортняка / О. Куцевол // Тези доп. 14-ї Вінниц. обл. іст.-крає-знав. конф. – Вінниця, 1995. – С. 111–112.

 

1994

29. Ну що б, здавалося, слова… : бесіди про культуру укр. мови. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 80 с.

 

1996

30. Журавель у небі : поезії остан. років / А. А. Бортняк. – Вінниця : Вінниц. газ., 1996. – 60 с. : фот.

Рец.: Левчук, О. «Журавель у небі» / О. Левчук // Літ.  Україна. – 1998. – 22 січ.

Подолинний, А. Той самий, завжди упізнаваний поет / А. Подолинний // Вінниц. газ. – 1996. – 10 жовт.

 

1998

31. Коли б я жив тоді на світі : аналогії з міфології / А. А. Бортняк. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1998. – 104 с. : іл.

Рец.: Пічкур, Д. Самі ми з міфу вийшли / Д. Пічкур // Він-ниччина. – 1998. – 12 верес.

Подолинний, А. «Є ще роботи мені…» / А. Подолинний // Вінниц. газ. – 1998. – 20 серп.

 

2001

32. Одинадцята заповідь : поезії / А. А. Бортняк. – Він-ниця : Континент-ПРИМ, 2001. – 52 с.

Рец.: Подолинний, А. Не зайва заповідь… / А. Подолинний // Жити Україною : ст., рец., есе / А. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 226–229 ; Вінниччина. – 2001. – 28 листоп. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

Тарасюк, Г. Одинадцята заповідь від Анатолія Бортняка / Г. Тарасюк // Літ. Україна. – 2002. – 4 квіт.

 

2002

33. Три вірші про найголовніше : поезії / А. Бортняк. – Вінниця : Власюк О., 2002. – 16 с.

 

2003

34. Важке щастя : вибр. поеми та вірш. цикли з авт.  комент. / А. А. Бортняк. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2003. – 200 с.

Рец.: Кравчук, С. Дух гідності / С. Кравчук // Вінниц. газ. – 2003. – 12 серп. – С. 7.

Стрельбицький, М. Вагомі аргументи майстра : [про поет. зб. «Важке щастя» (Вінниця, 2003), «Янгол-охоронець» (Вінниця, 2006)] / М. Стрельбицький // Літ. Україна. – 2008. – 28 лют. – С. 6.

35. Одинадцята заповідь : поезії / А. А. Бортняк. – 2-ге вид. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2003. – 52 с.

Рец.: Мельник, В. Одинадцята заповідь від… Хоми Невірного / В. Мельник // Вінниц. відом. – 2001. – 28 листоп. – С. 15 ; Відближення : із літ. критики 2000-х / В. Мельник. – Вінниця, 2010. – С. 23–24.

Тарасюк, Г. Одинадцята заповідь від Анатолія Бортняка / Г. Тарасюк // Літ. Україна. – 2002. – 4 квіт.

 

2006

36. Янгол-охоронець : поезії / А. Бортняк. – Вінниця : Кн.-Вега, 2006. – 96 с. : портр.

Рец.: Мельник, В. Поетична арифметика Анатолія Борт- няка / В. Мельник // Рефлекси : з літ. критики 2000-х / В. Мель-ник. – Луцьк, 2009. – С. 66–68. – (Літературний ексклюзив).

Мельник, В. Совість більше, ніж життя / В. Мельник // Вінниччина. – 2007. – 1 черв.

Подолинний, А. «Ще є добро, ще сяє промінець…» / А. Подолинний // Літ. Україна. – 2007. – 2 серп. ; Жити Україною : ст., рец., есе / А. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 231–235.

37. Де ти живеш? : вірші для дітей / А. Бортняк ; худож. Г. Кравцов. – Вінниця : Кн.-Вега, 2006. – 36 с. : кольор. іл.

 

2008

38. Вдих і видих : двострофи / А. Бортняк. – Вінниця : Власюк О., 2008. – 168 с.

Рец.: Косяченко, В. «Вдих і видих» або дихаймо глибше! / В. Косяченко // Дзвін. – 2009. – № 3/4. – С. 131–136.

39. Поетична графологія : вибр. пародії та епіграми / А. Бортняк. – Вінниця : Консоль, 2008. – 152 с. : іл., фот.

Рец.: Сегеда, Ю. Найпородистіший пародист / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 8 лип.

 

2017

40. Одинадцята заповідь : вибране / А. А. Бортняк ; упоряд. Н. Ю. Гнатюк. – Вінниця : Консоль, 2017. – 448 с.

 

1.2. Твори, надруковані у збірниках, альманахах, періодичних виданнях 

1.2.1. Лірика 

1961

41. Від кохання : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1961. – 17 жовт.

42. Звістка : [вірш] / А. Бортняк // Ленін. плем’я. – 1961. – 16 квіт.

43. Їду з роботи ; Стійте, солдати : [вірші] / А. Бортняк // Ленін. плем’я. – 1961. – 20 січ.

44. Подвиг : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1961. – 14 верес.

45. Сліди : [вірш] / А. Бортняк // Ленін. плем’я. – 1961. – 19 лют.

46. Струмок : [вірш] / А. Бортняк // Зміна. – 1961. – № 4. – С. 8.

47. Щаслива доля : [вірш] / А. Бортняк // Молодь України. – 1961. – 1 берез.

 

1962

48. В редакції : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1962. – 23 берез.

49. Зорі над селом : [вірш] / А. Бортняк // Ленін. плем’я. – 1962. – 3 жовт.

50. «Коли хлопці додому йдуть…» : [вірш] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1962. – № 1. – С. 7 ; Молодь України. – 1962. – 5 груд.

51. Космонавт третій! Космонавт четвертий : [вірш про А. Г. Ніколаєва і П. Р. Поповича] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1962. – 13 серп.

52. Після дощу : [вірш] / А. Бортняк // Ленін. плем’я. – 1962. – 16 груд.

53. Приятелю ; Розлучення ; Біля операційної : [вірші] / А. Бортняк // Ленін. плем’я. – 1962. – 20 лип.

54. Стійте, солдати! : [вірш] / А. Бортняк // Робітн. газ. – 1962. – 23 лют.

55. Я іду по землі ; Леонтовича пісні : [вірші] ; Сонети : «Іду в життя і юний, і здоровий…» ; «Я повен дум про щастя на землі…» / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1962. – 19 січ.

56. Яблука запахли : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. прав-да. – 1962. – 11 верес.

 

1963

57. «А ми удвох…» : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1963. – 20 груд.

58. Все йде добре! ; Спішити! ; Заздрість : [вірші] / А. Бортняк // Ленін. плем’я. – 1963. – 10 лют.

59. Дністрове повноводдя : репортаж з весни : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1963. – 3 квіт.

60. До Вінниці ; Оптимісти ; Бабине літо ; Піжони : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1963. – 11 жовт.

61. Людина літає : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1963. – 21 черв.

62. Над Поділлям сонце сходило : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1963. – 7 листоп.

63. «Не будьте дуже хмарними…» ; «Земні подолавши відстані…» ; Леонтовича пісні : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1963. – № 4. – С. 45–46.

64. Останній матч зими : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1963. – 7 квіт.

65. Осінній сад : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1963. – 7 груд.

66. Пам’яті журналіста Валі Шмитка : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1963. – 5 трав.

67. Покликання : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1963. – 2 жовт.

68. Розлучення : [вірш] / А. Бортняк // Зміна. – 1963. – № 12. – С. 3.

69. Стійте, солдати! ; Друзі ; Людина літає ; Поль Робсон : [вірші] / А. Бортняк // Молодь України. – 1963. – 6 січ.

70. Труд ; Застереження : [вірші] / А. Бортняк // Молодь України. – 1963. – 8 черв.

 

1964

71. Балада про соняшник : [вірш] / А. Бортняк // Ком-сом. плем’я. – 1964. – 16 верес.

72. В Лопатинцях : [вірш про М. Коцюбинського] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1964. – 19 серп.

73. Вагомість : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1964. – 2 верес.

74. Весна ; Вона живе : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1964. – 6 листоп.

75. «Все починалось, друзі, в березні…» : [вірш] / А. Борт-няк // Літ. Україна. – 1964. – 14 квіт.

76. Глибше залишаються сліди ; Над Бугом ; Картопля ; Поділля : [вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1964. – № 7. – С. 4.

77. Дерзання : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1964. – 28 черв.

78. «І грім впаде…» : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1964. – 19 лип.

79. Йосип Іванович : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1964. – 27 листоп.

80. Коцюбинський у Вінниці : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1964. – 16 серп.

81. Ніч серед поля : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1964. – 22 трав.

82. Подяка : [вірш] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1964. – № 2. – С. 24.

83. Про кров : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1964. – 17 трав.

84. Про ровесників ; Про кров : [вірші] / А. Бортняк // Зміна. – 1964. – № 6. – С. 14.

85. Про світ ; Осінь : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1964. – 23 серп.

86. Різність ; Завірюха : [вірші] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1964. – 20 груд.

87. Ставимо нові хати : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1964. – 8 трав.

88. Проста людина : [вірш] / А. Бортняк // Дніпро. – 1964. – № 6. – С. 47.

89. Юнак з легенди : [вірш про Василя Порика] / А. Борт-няк // Комсом. плем’я. – 1964. – 22 лип.

 

1965

90. Балада про сапера ; Заводська прохідна : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1965. – 18 січ.

91. Василь Порик : [уривок з поеми] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1965. – 6, 13 черв. ; 17 лип.

92. Вся ніжність – на виду : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1965. – 20 жовт.

93. Дума про чоботи : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1965. – 6 листоп.

94. Живу! ; Про красу ; Яблуко : [вірші] / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1965. – 28 квіт.

95. Заводська прохідна ; Прямота ; Полонина : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1965. – 15 верес.

96. Зацвітають сади : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. прав-да. – 1965. – 23 берез.

97. І хліб ростимо : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1965. – 1 січ.

98. Катерині Василівні : [вірш] / А. Бортняк // Прапор. – 1965. – № 8. – С. 65.

99. Немирівське шосе : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1965. – 28 берез.

100. Ода вогню ; «Говорять письменники…» ; Про висоту : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1965. – 17 берез.

101. Садівник : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1965. – 26 верес.

102. Село Голубече : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1965. – 29 жовт.

103. Святковий репортаж : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1965. – 1 січ.

104. Чорногузи в Тульчині : [вірш] / А. Бортняк // Дніпро. – 1965. – № 8. – С. 88.

105. Щире слово : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1965. – 21 жовт.

106. Я – з подільського краю : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1965. – 24 верес.

 

1966

107. Балада про вічного дозорця : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 15 черв.

108. Василь ; «Краю мій, квітуча материнко…» : [вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1966. – № 17. – С. 7.

109. Ветерани : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 30 жовт.

110. Дзвінка дорога : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 18 лют.

111. Жабокричу : [вірш] / А. Бортняк // Сіл. новини. – 1966. – 24 груд.

112. З поезій про Василя Порика : На видужання ; Рух Опору ; Василь Васильович ; Сен-Нікез : [вірші] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1966. – № 2. – С. 3–6.

113. Метеори ; Громовідвід : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 10 черв.

114. На дорогу ; Приземлення ; Глибина ; Вірність : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1966. – 31 трав.

115. Ода вогню : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1966. – 1 жовт.

116. «Ой ти, Галю…» : [вірш пам’яті вінничанки Галини Гордієвич, медсестри, що звершила подвиг в бою над Збручем] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 24 лип.

117. Поділля : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 1 трав.

118. Приземлення : [вірш] / А. Бортняк // Робітн. газ. – 1966. – 4 листоп.

119. Про кохання : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 27 трав.

120. Рідний край : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1966. – 8 січ.

121. Слово про Василя Порика : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 1 січ.

122. Солдатські чоботи : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1966. – 9 трав.

123. Щирі слова : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 13 трав.

 

1967

124. Біля операційної : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1967. – 10 серп.

125. Буг : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1967. – 19 квіт.

126. Вітчизні : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1967. – 7 листоп.

127. Вони й сьогодні перші : [вірш] / А. Бортняк // Червон.  прапор. – 1967. – 5 квіт.

128. Дитинство : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1967. – 13 жовт.

129. Живий Трублаїні : [вірш] / А. Бортняк // Сіл. вісті. – 1967. – 4 трав.

130. «І все ж розквітлою добою…» : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1967. – 11 січ.

131. Коли ми кажем: «п’ятдесят…» : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1967. – 3 листоп.

132. Монтер ; Про тебе і про мене ; Ластівки : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1967. – № 1.

133. На Поділлі моя родина ; Поділля ; Я без тебе ; Добрі слова ; «Як пишу я? Так собі і пишу…» : [вірші] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1967. – № 4. – С. 9–10.

134. Оксана Петрусенко ; Гопак ; Джерело ; Округлість : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1967. – 19 груд.

135. Оксана Петрусенко ; Освенцімська балада ; Про соловейка ; Прелюдія життя : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1967. – 3 верес.

136. Подільська говірка : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1967. – 18 серп.

137. Про ровесників : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1967. – 10 трав.

138. Своїм вогнем : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1967. – 29 жовт.

139. Я до тебе, Віннице! : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1967. – 28 січ.

 

1968

140. Балада про сапера : (Миколі П’яскорському, загиб-лому на мінних полях Алжира) ; Заводська прохідна : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1968. – 18 квіт.

141. Гвоздика ; Природа : [вірші] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1968. – 25 січ.

142. Глибинні джерела ; Метеори ; Про глибину ; «Мчить у космос чи сіно косить…» : [вірші] / А. Бортняк // Жовтень. – 1968. – № 9. – С. 4.

143. Гопак : [вірш] / А. Бортняк // Рад. Буковина. – 1968. – 20 листоп.

144. Горобець ; Про рівновагу ; «Знов обійду…» ; Сухарі : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1968. – 25 лют.

145. Добрість ; Обожнюйте коханих ; Бувають хвилини ; Про затишок : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1968. – 21 лип.

146. Заводська прохідна : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1968. – 18 квіт.

147. Ліричний відступ : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1968. – 28 черв.

148. «Спішіть! Встигайте находитись…» : [вірш] / А. Борт-няк // Дніпро. – 1968. – № 6. – С. 7.

149. Тебе чекав ; Любов ; Твій сміх : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1968. – 11 лип.

150. Щедрість : [вірш] / А. Бортняк // Поезія-1968. – Київ, 1968. – Вип. 2. – С. 9.

 

1969

151. Біля вічного вогню : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1969. – 17 жовт.

152. Вище голову ; Край рідний ; «Терпіти вміння… Бути мовчазним…» ; Я знову за перо берусь : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1969. – 1 берез.

153. Зустріч ; Віддай себе ; Урок азбуки ; Народ про Кармалюка ; Популярність : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1969. – 8 лют.

154. «Є вибухова сила слів…» : [вірш] / А. Бортняк // Ранок. – 1969. – № 7. – С. 8.

155. «Жив я, пам’ятаю, в Тульчині…» ; Біля вічного вогню : [вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1969. – № 49. – С. 22.

156. Леонтовича пісні : [вірш] / А. Бортняк // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв.

157. Немирівське шосе : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1969. – 10 квіт.

158. Пам’ять : [вірш про Леонтовича] / А. Бортняк // Зоря комунізму. – 1969. – 1 січ.

159. Поетичний розмай : [вірш] / А. Бортняк // Колгосп.  зоря. – 1969. – 19 лип.

160. Про гордість ; Дуб ; Політ : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1969. – 17 серп.

161. Руки матері : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1969. – 8 берез.

162. Село Голубече : [вірш] / А. Бортняк // Колгосп. зоря. – 1969. – 5 лип.

163. Тільки вперед : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1969. – 22 берез.

164. «Форма. Часто їй перепадає…» ; «Поки край палав у вогні…» ; «Дивлюсь на штампи, як на зло…» : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1969. – 18 квіт.

 

1970

165. Батьки і діти : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1970. – 24 верес.

166. Безсмертний навіки! : [вірш про Василя Порика] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1970. – 17 лют.

167. Вік люби свій ; «Все міряється дотиком і кроком» : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1970. – № 2. – С. 3.

168. Вогонь : [про М. Леонтовича] ; Людина : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 27 черв.

169. «Давно це ще трапилось. Вічність…» ; Присяга ; Карпатський начерк : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1970. – 15 верес.

170. Дуб ; Співчуття ; Життя без мук ; Твій вік : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1970. – № 12. – С. 40–41.

171. З народу ; Серце віддаю ; На концерті Гнатюка : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 13 верес.

172. Заслужена медаль ; Гірські ріки ; Шевченко в солдатах ; Досвід : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1970. – 3 листоп.

173. І слова не викинеш : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 24 лют.

174. Пам’яті Павла Тичини ; Присяга ; Карпатський начерк : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1970. – 15 верес.

175. Полюси ; Спогад про вогнище ; Приземлення ; Березневий етюд ; «Ми інколи приховуєм потроху…» ; Полустанок ; Полярність : [вірші] / А. Бортняк ; іл. О. Чорнобай // Вітчизна. – 1970. – № 9. – С. 11–13.

176. Подільський краю наш! : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1970. – 7 квіт.

177. Порівняння до серця ; Рух : [вірші] / А. Бортняк // Поезія-1970 : збірник / ред.: В. Підпалий, Г. Коваль. – Київ, 1970. – С. 12.

178. Про сивину ; Мати ; Друге дихання : [вірші] / А. Борт-няк // Вінниц. правда. – 1970. – 10 черв.

179. Роздуми про вірність : [вірші] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1970. – 26 трав.

180. Слова : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 8 жовт.

181. Форма ; Штампы ; Ироническая поэзия : [вірші] / А. Бортняк ; пер. с укр. М. Грунина // Лит. газ. – 1970. – 30 сент.

 

1971

182. Буша : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1971. – 6 трав.

183. В Каневі : [вірш про Т. Г. Шевченка] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1971. – 6 лют.

184. Заводська прохідна : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1971. – 30 січ.

185. Зернини : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1971. – 16 січ. – Зміст: Вітчизні ; В парку ; Друзі ; Погляд.

186. Нам дзвоник нагадав : [вірш до Дня вчителя] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1971. – 3 жовт.

187. Посилки ; Літання в сніг ; Сухуваті ; Добра пам’ять ; Лист ; Написати вірш ; Ти : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1971. – 2 лют.

188. Рідна школа ; Сніг : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1971. – 31 січ.

189. Свідоцтво Доротті : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1971. – 17 лип.

190. «Хай знайдеться у тебе сто підстав…» ; «Так, як сніг вмільйонне випаде» ; «Щомісяця (Вчись тільки, синку)…» : восьмивірші / А. Бортняк // Поезія-1971 : збірник / ред.: В. Підпалий, Г. Коваль. – Київ, 1971. – С. 9–10.

 

1972

191. Братні могили : [вірш] / А. Бортняк // Вогні комунізму. – 1972. – 15 лип.

192. Буремне слово : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1972. – 15 квіт.

193. Восьмивірші / А. Бортняк // Молодь України. – 1972. – 11 жовт. – Зміст: «Той для шашок, а інший для бесіди…» ; Погляд ; Лист ; Скатка : з Євгена Винокурова.

194. Гопак : [вірш] / А. Бортняк // Колгосп. зоря. – 1972. – 24 жовт.

195. Гостям з Кавказу : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. прав-да. – 1972. – 23 січ.

196. «З собою хочеться побути» : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1972. – 28 січ. – Зміст: «Про борців, що долали негоду…» ; «Чесні люди, бувало і з вами…» ; «Берусь за те з чуттям тривожним…» ; «Мати б гумору добре…» ; «В краї – що як інші всесвіти…» ; «Розтанула в грудях зажура…».

197. Кууагъ ; Уэс Текіыж ; Къулыкъу піалъэншэ ; «Щіылъэм нэса…» ; Кіэртіоф ; Жыпхъэ ; Щыблэіуш : [вірші] / А. Бортняк ; пер. з укр. Щ. Ієдемщ // Налкъут щыгъэ : винничанхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ. – Нальчик, 1972. – С. 21–31.

198. Морські хвилі ; Фільм ; Батьки і діти : [вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1972. – № 29. – С. 6.

199. «Мчить у космос, чи сіно косить…» : [вірш] / А. Борт-няк // Колосися, ниво : репертуар. зб. для агіткультбригад / упоряд. Ю. О. Бєлякова. – Київ, 1972. – С. 32–33.

200. Пам’ятники батькам : [вірш] / А. Бортняк // Друг читача. – 1972. – 30 берез.

201. Про борців, що долали негоду : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1972. – 11 лип.

202. Служба в армії ; Горно ; Мати б друга ; Ці слова : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1972. – 9 лют.

203. Слово про Галю : [про подвиг вінничанки Галини Гордієвич у роки Другої світової війни] / А. Бортняк // Краса України – Поділля. Вінниччина в художньому слові / упоряд.: В. М. Борщевський, М. К. Гненний, М. П. Солоненко. – Одеса, 1972. – С. 210–212.

204. Схожість : [вірш про м. Кельце в Польщі] / А. Бортняк // Краса України – Поділля. Вінниччина в художньому слові / упоряд.: В. М. Борщевський, М. К. Гненний, М. П. Солоненко. – Одеса, 1972. – С. 240–241.

205. Твій вік : [вірш] / А. Бортняк // Вогні комунізму. – 1972. – 28 жовт.

 

1973

206. Графа в анкеті ; «Поганий світ! – сказав поет …» ; Дружина ; «Мене слабких дивує часосила…» : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1973. – № 10. – С. 90.

207. Двостроф’я : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1973. – № 8. – С. 10. – Зміст: Скептикові ; Нальчик ; Урок балкарської мови ; «Вітровіння, ніжне, тепле…» ; Три кохані.

208. Дзвіночки ; Обеліски в горах ; Оранка на узвишші : [вірші з кабардино-балкар. циклу] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1973. – 2 груд.

209. З поетичного зошита : [вірші] / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1973. – 10 черв. – Зміст: Мир ; Урок балкарської мови ; Шахтар-відбійник ; Монгольська юрта ; Служба.

210. Край подільський : [вірш] / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1973. – 12 жовт.

211. Підбитий сокіл ; Нальчик ; Співали балкарці ; Мудрість гір ; Кайсин Кулієв ; Сила слабких ; Причина : [вірші про Кабардино-Балкарію] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1973. – 18 січ.

212. Підбитий сокіл ; Верби на схилах ; Сирт-Тали : [вірші з кабардино-балкар. циклу] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1973. – 20 груд.

213. Сніг : [вірш] / А. Бортняк // Колгосп. зоря. – 1973. – 1 січ.

214. Ти ; Слова : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1973. – № 4. – С. 59.

215. Хто ворог твій? ; Зоря : [вірші] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1973. – 13 верес.

 

1974

216. Гірські чотиривірші : «Ти з-під хмари подивись-но…» ; «Граніт у землю вріс…» ; «Пишу тобі я, люба, з перевалу…» ; «Старезна гора. Височенна…» ; «Вже лід на сонці тане…» ; «Доле, дай мені в руслі крутому…» ; «Там ниви широкі і вквітчані далі…» ; «Що для людини є ганьбою?..» ; «Поміж скель надхмарних, між дерев…» ; «Спалахнули на схилах чабанські вогні…» ; Він по-балкарськи ніжно мовив… ; «Збагнув я в дні весняні і осінні…» / А. Бортняк ; іл. Л. Згурський // Вітчизна. – 1974. – № 11. – С. 16–17.

217. Ліс шумить : [вірш] / А. Бортняк // Зоря комунізму. – 1974. – 14 груд.

218. Мить ; Зоря : [вірші] / А. Бортняк // Жовтень. – 1974. – С. 11–12.

219. На ваше замовлення : [вірш, присвяч. П. О. Желюку] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1974. – 7 груд.

220. П’ятнадцять сестер ; Жаданий гість : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1974. – 6 січ.

221. Спільність : з поет. зошита : [вірш про річку Півден.  Буг] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1974. – 19 берез.

222. Спогад про колоски : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1974. – 25 серп.

223. Станція Прохолодна : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1974. – 1 серп.

224. Хунта знищує підручники : [вірш] / А. Бортняк // Перець. – 1974. – № 3. – С. 13.

 

1975

225. Балада про сапера : пам’яті Миколи П’яскорського, що загинув на мінних полях Алжира : [вірш] / А. Бортняк // Віч-ний вогонь : поезії. – Київ, 1975. – С. 14–17.

226. Братній привіт, Кабардо! : [вірші] / А. Бортняк // Жовтень. – 1975. – № 6. – С. 4–7. – Зміст: Ріка Баксан ; Тирнауз ; «День навшпиньки над скелями звівся…» ; Горянка з немовлям ; Серце.

227. Зблиски : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1975. – № 11. – С. 2. – Зміст: «Вся напружилась недремно…» ; «Я, Батьківщино, воїн твій…» ; «З чого починаєшся, Вітчизно?..» ; «Заграв скрипаль. Спочатку стиха…» ; «Таких барвистих квітів, як у горах…» ; «Знаю слів, здавалося, багато…» ; «Не кожному захмарна вись…» ; «Нам і не наблизити майбутнє…».

228. Мурафа : [вірш] / А. Бортняк // Слово хлібороба. – 1975. – 1 листоп.

229. Негаснучі вогні : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. прав-да. – 1975. – 18 жовт. – Зміст: Говорить місто ; Біля криниці ; Моє село ; Мурафа.

230. Ода Бугу : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1975. – 16 верес.

231. Селенга ; Приборкувач коней ; «Як співала Оюн, як співала…» ; Підйомні крани ; Дарханський репортаж ; Чимидійн Жигмід ; Озера ; Килими : [вірші] / А. Бортняк // Поезія-1975 / ред.-упоряд. Б. Степанюк. – Київ, 1975. – Вип. 3 (31). – С. 7–13.

232. Чуття Батьківщини ; Ціолковський ; Могила неві-домого солдата ; Фото ; Зернини ; Плоти на Вигегді : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1975. – 19 серп.

 

1976

233. Везуть зерно : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1976. – 23 верес.

234. «Згадаю Батьківщину вдалині…» ; «Ось веселка, вигнувшись, іскриться…» ; «Усе частіше хмуришся на мене…» ; «Дві дочки у мене – крони дві…» ; «Вкоренилась в мову фраза міцно…» ; «Шлях позаду короткий чи довгий…» : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1976. – № 11. – С. 9–10.

235. Знамено ; Фото ; В літаку Надії Курченко ; Монголь-ська мова ; З рядків про матір ; Очі коханої : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1976. – 22 черв.

236. Сучасники : (з циклу «Імена») / А. Бортняк // Ком-сом. плем’я. – 1976. – 21 верес. – Зміст: Будинок Павлова у Волгограді ; Пам’яті капітана міліції : [В. І. Процишина, який загинув від рук бандитів в м. Ладижин] ; Двічі поетеса : Галині Сірій.

237. Ціолковський ; Балада про косинку ; «Ось веселка, вигнувшись, іскриться…» : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1976. – № 10. – С. 2–3.

 

1977

238. Говорить Вінниця мені ; Хата Заболотного ; Рідно- му селу : [вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1977. – № 6. – С. 13.

239. Дзвінкі магістралі : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1977. – 30 лип. – Зміст: З уральських вражень ; Три тополі ; В душі моїй назавжди.

240. Криниця ; Молдавським друзям ; Німан : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1977. – 12 лют.

241. Мужність і ніжність ; Алелюмай ; Німан ; Листи від матері ; Фраза : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1977. – 5 серп.

242. Поїду в Табасарань : (пам’яті табасаран. поета Б. Мітарова, який загинув під Вінницею в 1944 р.) ; Чверть на дев’яту : (в Хіросім. меморіал. музеї експонується годинник, що зупинився в момент вибуху атом. бомби) ; Стара дорога ; «Весь у спалахах, музиці, злетах…» : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1977. – 14 черв.

 

1978

243. З нових поезій : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1978. – 3 берез. – Зміст: Квітне мак ; Обеліски ; Монгольські юрти ; У клембівських вишивальниць ; Прогулянка з дочками.

244. Земних акордів відгомін : [вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1978. – № 14. – С. 17. – Зміст: Фото ; Чверть на дев’яту.

245. Камінь Коцюбинського : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1978. – 14 лют.

246. Подільський граніт ; У клембівських вишивальниць ; Наша ріка : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1978. – № 3. – С. 11–12.

247. Фото ; Обеліски в горах ; Монгольський полон ; На світі щедрості привільно : [вірші] / А. Бортняк // Дніпрові райдуги : антол. молодої поезії України / упоряд. А. Кацнельсон. – Київ, 1978. – С. 46–52.

 

1980

248. Біля пам’ятника П. О. Желюку ; Сигнали точного часу : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1980. – 5 серп.

249. Вітчизна ; Раб кохання ; Буг : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1980. – 7 груд.

250. Допоки я живу : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1980. – 4 верес.

251. Про доброту : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1980. – 23 жовт.

252. Розмова про щастя : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Украї-на. – 1980. – 4 січ.

253. Тропінін у Кукавці : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1980. – 7 верес.

254. Хата Заболотного : [вірш] / А. Бортняк // Сіл. новини. – 1980. – 18 берез.

 

1981

255. Від старенької Фросини : [вірш] / А. Бортняк // Літ.  Україна. – 1981. – 1 трав.

256. Монолог хатньої печі : [вірш] / А. Бортняк // Хліб і пісня : вірші поетів про колгосп. село і його трударів / упоряд. Г. П. Донець. – Київ, 1981. – С. 9.

257. Псалъэр Винницэщ ; Адэм и мафыэ ; Си жыг ; Ямполь и мыващіэхэр ; Бахъсэн аузыр си гум имыхуж ; Мечиев Кязим и фэеплъым деж ; Сурэ ; «Салам, салам» – нэщхъыыфыэу жысlєу…» ; Бгыщхьэм ит фэеплъхэр ; «Жытей мєз кlыфlым сынызэпрокl» : [вірші] / А. Бортняк ; пер. на кабард. К. Элгэр // Подолием и пціащхъуэхэр (Подольские ласточки) : рассказхэр усэхэр / сост. К. М. Эльгаров. – Нальчик, 1981. – С. 59–70.

258. Соловей : [вірш] / А. Бортняк // Молодая гвардия. – 1981. – № 11. – С. 23.

259. Таулагъф сюймеклик жырларым : [вірші] / А. Бортняк ; пер. на кабард. С. Гуртуева // Подоляны къарылгъачлары (Подольские ласточки) / сост. С. Макитов. – Нальчик, 1981. – С. 27–33.

260. «Той у Париж, цей в Нідерланди…» : [вірш] / А. Борт-няк // Батьківщині : вірші рад. поетів / упоряд. О. Орач. – Київ, 1981. – С. 13.

261. «У вогнищі згорів Джордано Бруно…» : [вірш] / А. Бортняк // Космічний акорд : вірші укр. рад. поетів / упоряд. В. Лучук. – Київ, 1981. – С. 44.

262. Чверть на дев’яту : [вірш] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1981. – 7 квіт.

263. «Чому тремтиш ганебно, чоловіче…» : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1981. – 7 квіт.

 

1982

264. Горянка з немовлям : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1982. – 30 груд.

265. Криниця : [вірш] / А. Бортняк // І пісня – як доля : поезії / упоряд.: Г. Д. Зленко, А. Г. Хропотинський. – Одеса ; Кишинів, 1982. – С. 47–48.

266. На ваше замовлення : [вірш пам’яті П. О. Желюка] / А. Бортняк // Зоря комунізму. – 1982. – 31 серп.

267. Над віршами Кайсина Кулієва : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1982. – 4 черв.

268. Над поезіями Кайсина Кулієва ; Сибірячка ; «Як немає тих слів…» : [вірші] / А. Бортняк // Горизонт : літ.-худож. іл. зб. – Одеса, 1982. – С. 33–35.

269. Приельбруські сонети : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1982. – 23 листоп. – Зміст: «Чи відтворити словом Приельбрусся…» ; «Завмерла в небесах гранітна вись…» ; «На сонці скелі мирно мружать очі…» ; «Хвала трудом окриленій людині…» ; «В ярузі темній, над Черек-рікою…» ; «Я перевал висотний переходив…».

270. Фото ; Картошка : [вірші] / А. Бортняк ; пер. с укр.: С. Мекшен, В. Зорина // Подъем. – 1982. – № 12. – С. 114–115.

 

1983

271. Визволителі : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1983. – 23 черв.

272. З високого перевалу : [вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1983. – № 2. – С. 13. – Зміст: Приельбруські сонети ; Аул коваля ; Над рікою Чегем ; Заспівай, чарівнице ; Гірські метафори ; «Раніш, аніж мандрівкою повіяло…».

273. З гіркого досвіду ; Кому це вигідно? : [вірші] / А. Борт-няк // Вінниц. правда. – 1983. – 2 квіт.

274. Ліля : (розділ з поеми «Відблиски») / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1983. – 21 трав.

275. Пестливий суфікс ; Три крапки : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1983. – 20 берез.

276. Приельбруські сонети : [вірші] / А. Бортняк // Дніп-ро. – 1983. – № 4. – С. 8–9. – Зміст: «Чи відтворити словом Приельбрусся…» ; «Завмерла в небесах гранітна вись…» ; «На сонці скелі мирно мружать очі…» ; «Хвала трудом окриленій людині…» ; «В ярузі темній, над Черек-рікою…» ; «Я перевал висотний переходив…».

277. Про дочок : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1983. – 5 лют.

278. Спроба реабілітації Герострата ; Оживлена статуя ; Лета ; Сузір’я Береніки ; Парнаські Гексаметри : [вірші] / А. Бортняк // Жовтень. – 1983. – № 12. – С. 8–10.

279. Старшу до школи, а меншу в садочок : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1983. – 20 січ. – С. 4.

280. Урок для деяких дівчат ; Про затоптану дружбу ; Сонник : [вірші] / А. Бортняк // Ранок. – 1983. – № 5. – С. 23.

281. Цвіт безсмертної яблуні : [вірш про М. Коцюбин-ського] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1983. – 16 верес.

 

1984

282. Відблиски : (з хроніки воєнного дитинства) : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1984. – № 5. – С. 3–7. – Зміст: «Це, що стукає в серці моєму» ; «Від Оляни, а може, Фросини…» ; «Круто пам’ять посипавши сіллю…» ; «В ту весну через гони далекі…».

283. Світло ; «Зірки, що під вами цей вірш починаю…» ; Два погляди на життя ; «Від Оляни, а може, Фросини…» ; Ода бузку : [вірші] / А. Бортняк // У братньому колі : вірші / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.] ; худож.: В. Т. Миненко, Г. А. Палатников. – Одеса, 1984. – С. 97–101.

284. Сизі крихітки жарин : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1984. – 14 квіт.

285. Символіка віку ; Неспокій за людство : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1984. – 28 груд.

286. Фонетичний принцип ; Непоказний пом’якшуваль- ний знак ; Дієслівні варіанти ; Про зв’язки слів ; Роздум про крапку : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1984. – № 11. – С. 5–6.

287. Як першу книжку : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Украї-на. – 1984. – 5 трав. – С. 8.

 

1985

288. Дорога дитинства : [вірш] / А. Бортняк // Сіл. вісті. – 1985. – 24 верес.

289. З позицій доброти : [вірші] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1985. – № 10. – С. 6–8. – Зміст: Метаморфози слів ; «У небі зорі мерехтять рябі…» ; Пам’яті Індіри Ганді ; Мода нашої юності ; «Зламалася гілка під плодами…» ; Гіменей.

290. Мотиви з незапам’ятних часів : [вірші] / А. Бортняк // Жовтень. – 1985. – № 9. – С. 7–8. – Зміст: Терзання Прометея ; Хвала Єві ; «Я набрав би…» ; Бідний Меджнун ; Принцеса на горошині.

291. Мотиви з незапам’ятних часів : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1985. – 2 лют. – Зміст: Слово про Дедала ; Богиня шлюбу ; Дон-Кіхоти та вітряки.

292. «Заплющую очі…» ; «Це потім додається величі…» ; Мрія про подвиг! ; «Садок вишневий…» ; Метаформ до сонця ; Перегук пам’яті ; Спогад про коня ; Лінія долі : [вірші] / А. Борт-няк // Літ. Україна. – 1985. – 14 лют. – С. 4.

293. Рідному селу Жабокричу : вірші / А. Бортняк // Сіл.  новини. – 1985. – 16 листоп.

294. Сизі крихітки жарин : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1985. – № 1. – С. 69–71. – Зміст: Дорога дитинства ; «Не перейшли Синюху біженці» ; Мінна балада ; «Тупцював чужинець у саду…» ; Етюд з фронтовою кашею ; «Десь дорогу йому перекрило…» ; «Ковтаю образу гірку…» ; «Все було. І я не перебільшую…».

 

1986

295. Адреса ; Квіти Коцюбинського ; Розмова про щастя ; Гроза над Бештау ; Полеміка на інтимну тему : [вірші] / А. Борт-няк // Київ. – 1986. – № 1. – С. 85–89.

296. Балада про полководця ; Не вірять Кассандрі ; Посейдонова кара ; Біблійна вигадка ; Сюжет з «Пісні пісень» ; Дитинство людства : [вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1986. – № 10. – С. 6–8.

297. Біля витоку : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1986. – № 12. – С. 6–7. – Зміст: Роздум над джерелом ; «Повний місяць по небу пливе…» ; Археологічні розкопки ; «У золі, у знівеченій гілці…».

298. Бувальщина з «кукурудзником» : з поет. зошита / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1986. – 25 січ.

299. Монолог списаного коня ; Пречисті води ; Два довірливі дельфіни : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1986. – 2 серп.

300. О тех, которые поют : [вірш] / А. Бортняк ; пер. с укр. Н. Скрипникова // Правда Украины. – 1986. – 6 февр.

301. Родичі : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1986. – 23 січ.

302. Спогад про Тичину ; Найперше джерело ; Ода воді : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1986. – 1 лют.

303. Так чи ні? : вірш-гра / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1986. – 30 серп.

304. Фактор непокоєння : фрагм. з поеми / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1986. – 5 черв.

305. «Це потім додасться величчя…» ; Етюд з фронтовою кашею ; Пам’ять про Степанка ; Спогад про коня ; Квіти Коцюбинського ; «Вві сні з’явилась та, що в юну пору…» : [вірші] / А. Бортняк // Поезія-1986 : збірник / упоряд.: О. Лупій, В. Осадчий. – Київ, 1986. – Вип. 2. – С. 5–10.

 

1987

306. Восьмивірші : «Безсердечні!..» ; «Час, кажуть, – лікар…» ; «Будуть люди, коли тісно стане» / А. Бортняк // Донбас. – 1987. – № 3. – С. 5–6.

307. Земне тяжіння : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1987. – 20 черв.

308. Любов на воді : лірично-драм. етюд на два голоси / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1987. – 4 черв. – С. 8.

309. Пам’яті Індіри Ганді : [вірш] / А. Бортняк // Мир тобі, земле: письменники України про боротьбу за мир : збірник / уклад. В. Дончик. – Київ, 1987. – С. 422–423.

310. Скоромовки-спотиканки ; Що вистукує дятел? : [вірші] ; Горностай : [бувальщина] / А. Бортняк // Прапор. – 1987. – № 10. – С. 181–183.

311. «Я за довір’я, злу неперекір…» ; «Повертаються з вирію птиці» ; «Ще Земля обертається…» ; «Полишаючи рідну місцину…» ; «Для чого, поете…» ; «Й мені вділила щастя…» ; «Не пролунала муза благовістом…» ; «Не зневажай старого…» ; «Не знаю, як це так…» ; «Не бався…» ; «Білий світ сприймаючи на рівні…» ; «Уже доволі рідко з вітряками…» ; «Соловейко співає чи стогне сова…» ; «Розвинула швидкість високу» ; «Розносять бджоли, а чи вітровій природи закодовані намітки…» ; «Життя – ніби книга…» : [вірші] / А. Бортняк // Ранок. – 1987. – № 6. – С. 7.

 

1988

312. З приводу поширеного нині виразу «солов’ї перебудови» ; Псевдодоброта ; До мовної проблеми ; «Щоб тільки не вмер…» ; Дерева ; За що судили Фідія? ; Про долю : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1988. – 7 серп.

313. Лики Солнца : [вірші] / А. Бортняк ; пер. с укр. С. Ти-хого // Радуга. – 1988. – № 10. – С. 64–65. – Содерж.: «Мы затемно вышли – до школы неблизко!...» ; Минная баллада ; «Во сне увидел ту, чей взгляд случайный...».

314. Лінія пряма : [вірші] / А. Бортняк // Дніпро. – 1988. – № 1. – С. 2. – Зміст: «Відчув я недорканість законну…» ; «При-бився вірш чужий…» ; «Чи не Понтія Пілата…» ; «Замулено…» ; «Не забуваймо…» ; «Хай на душі непривітно і пісно…».

315. Слово про воду ; Вінок сонетів : [вірші] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1988. – 22 верес.

 

1989

316. Вірші з циклу «Що ми?..» : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1989. – 5 серп.

317. Газетні вірші : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1989. – 1 лип.

318. Пісня пісень : [вірші] / переспів і передм. А. Бортняка // Всесвіт. – 1989. – № 2. – С. 128–134.

319. «Садок вишневий коло хати…» : [вірш] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1989. – 8 берез.

 

1990

320. З античних натяків : [цикл віршів] / А. Бортняк // Київ. – 1990. – № 2. – С. 88–96. – Зміст: До Евтерпи, ліричної музи ; Легенда про Сізіфа ; Гераномахія ; Стікс ; Елізій (Острів блаженних) ; Шостий подвиг Геракла ; Лернейська гідра ; Дифірамби (урочисті величання) ; Дамоклів меч ; Щасливі лотофаги ; Міфічне озеро Аверно ; Кабіри – божества хліба ; Мідасові метаморфози ; Амурні промашки ; Ахіллес і черепаха ; Воскресіння Асклепія ; З промови Авгія ; Заклик проти походу на Трою ; Застереження Дідоні ; Янус, або Парадокс дволикості ; У спадок від Мома-лихослова ; Гефест, він же Вулкан ; Танталові муки ; Богиня шкідливих випарів ; Ерісіхтон, який вирубав гай ; Еротові у зв’язку зі СНІДом ; Що сказав і що сказав би Геракліт? ; Про давньогрецькі моди ; Де батьківщина Гомера? ; Із уст Гіппократа ; Езоп, засуджений до страти ; У жертву Артеміді ; Розкаяння Прометея ; Дельфійський камінь (Пуп Землі) ; Діоген ; За мотивом Гая Петронія ; Кредо Демосфена.

321. З «Пісні пісень» : [переспів сучас. поет. мовою біблейської «Пісні пісень», Пісня п’ята] / А. Бортняк // Віра Брацлавщини. – 1990. – № 1 (листоп).

322. Незабываемое ; «В глаза сегодня солнце светит прямо…» : [вірші] / А. Бортняк ; пер. с укр. А. Ратнер // Правда Украины. – 1990. – 9 мая.

323. Полинова елегія ; Читаймо вірші Стуса Василя ; Притча про перемогу : [вірші] / А. Бортняк // Донбас. – 1990. – № 5. – С. 11–13.

324. Спасіння в нас самих : [поет. добірка] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1990. – 9 груд. – Зміст: Якщо не я ; Пісня про рідну мову ; Читаймо вірші Стуса Василя ; Пісенька про сміх ; «А може, пісня…».

325. Читаймо вірші Стуса Василя : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1990. – 9 груд.

 

1991

326. Тексти для композиторів : [добірка віршів] / А. Борт-няк // Панорама. – 1991. – 28 лют. – Зміст: Полинова елегія ; Дума про гетьмана Мазепу ; Про синицю й журавля ; Спасибі, кохання.

 

1992

327. Чому ти в нас така полинна? : [вірш] / А. Бортняк // Дзвін. – 1992. – № 5/6. – С. 2–3.

 

1993

328. Із циклу восьмивіршів / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 27 квіт.

329. Із циклу «Що ми?» : [вірш] / А. Бортняк // Тернопіль. – 1993. – № 1. – С. 5.

330. Листи від матері : [вірш] / А. Бортняк // Тростян. вісті. – 1993. – 22 трав.

331. Мікроалегорія : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 15 черв.

332. Омріяне пророцтво : [вірш] / А. Бортняк // Україно, нене моя! Сповідь: поезії, писанки : збірник / упоряд. О. Шевченка ; передм. Я. Гояна ; мал. Е. Біняшевського. – Київ, 1993. – С. 41.

333. У нових сподіваннях добра : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 30 груд.

 

1994

334. Балада про Лілю : (уривок з поеми «Відблиски») / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 6 жовт.

335. Довженко проситься в Україну : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 8 верес.

336. Із циклу «Біблійна алегорія» : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 7 черв. – Зміст: «Тепер і ви…» ; «Добре, Ною, що нам ти зберіг…» ; «Це ж від наших бездушних…» ; «Нестрижена, розгнуздана персона» ; «Являли з давнини і музика, і співи…».

337. Листи до дружини : вірш-посвята [великому чарівникові рід. мови М. Коцюбинському] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 22 верес.

 

1995

338. Загадки : [вірші для дітей] / А. Бортняк // Поч. шк. – 1995. – № 3. – С. 61.

339. Запрошення дощу : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 1 серп.

340. Народ про Кармалюка : [вірш] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1995. – 21 жовт.

341. Притча про вогонь : [вірш] / А. Бортняк // Вінниччина. – 1995. – 19 груд.

342. Роздум, навіяний легендою про заснування Фівів : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 8 серп.

343. Ти ще не вмерла : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 24 серп.

344. Як намалювати вітер ; В’язка загадок ; Нерозумне ведмежа ; Мисливцям : [вірші для дітей] / А. Бортняк // Він-ниччина. – 1995. – 7 груд.

345. Які це кольори? : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 19 трав.

 

1996

346. З етимологічних екскурсів : [вірш] / А. Бортняк // Він-ниччина. – 1996. – 23 лип.

347. Змагання черепах : [вірш для дітей] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 9 лип.

348. Моголи : [вірш для дітей] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 7 берез.

349. Роздуми на світанку : [вірш до 5-ї річниці Незалежності України] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 24 серп.

350. Урок з кавуном : [вірш для дітей] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1996. – 22 жовт.

351. Я віч-на-віч Вінницю обожнюю : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 31 серп.

352. Як хліб роблять : за укр. нар. казкою : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 13 черв.

 

1997

353. Балада про соняшник : [вірш] / А. Бортняк // Народо-знавчі мотиви в творчості М. Коцюбинського: поетичне слово М. Коцюбинському / В. Ф. Циганюк, Ю. П. Гуменюк. – Вінниця, 1997. – С. 47–48.

354. Монолог сполоханої гуски : (уривок з екол. поеми «Фактор непокоєння») / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 5 черв.

355. Монолог Степана Руданського : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 5 січ.

356. Монолог Хоми невірного ; Наш Іуда : [вірші] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1997. – 12 серп.

357. Хліб із каміння : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 8 лип.

 

1998

358. Дві скоромовки : [вірші для дітей] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 23 черв.

359. Заповіт своїм дітям: Благословіть дітей своїми твердими руками : [вірш] / А. Бортняк // Вінниччина. – 1998. – 25 квіт.

360. Роздуми про Дон-Кіхота : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 листоп.

361. Розлите чорнило ; Нагодую тварин : [вірші для дітей] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 28 квіт.

362. Урок з кавуном : [вірш для дітей] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 листоп.

363. Шостий день : [вірші із «Біблійних сонетів»] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1998. – 24 лют.

 

1999

364. Із циклу восьмивіршів «Кольори сивини» / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 27 квіт.

365. На віковому переході : [новоріч. вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 1 січ.

366. Сузір’я Береніки : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 28 груд.

367. Читаймо вірші Стуса Василя : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 18 листоп.

368. «Якби ми вчились…» : [вірш] / А. Бортняк // Вінниц.  газ. – 1999. – 22 трав.

 

2000

369. «Коли б я жив тоді на світі…» ; «Заллють бетоном і небесну твердь…» ; Еротові у зв’язку із СНІДом ; Пісенька про шумерського поета : [вірші, серед яких є гекзаметри] / А. Бортняк // Слово і час. – 2000. – № 3. – С. 96.

370. Лист Абрамові Кацнельсону в Лос-Анжелес ; Банальна полеміка ; Одинадцята заповідь : [вірші] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2000. – 22 серп.

371. Хома невірний ; Моголи ; «Ясен упав…» ; «Як свід- чать індуські повір’я…» ; Заповіт своїм дітям : [вірші] / А. Борт-няк // Вінницький альбом 1999 : літ.-худож. та іст.-краєзнав.  альм. / упоряд. В. Петров. – Вінниця, 2000. – С. 123–128 : фот.

 

2001

372. Балада про позиченого полководця ; Синоніми до України // Письменники Вінниччини : до 30-річчя обл. орг. Нац. спілки письменників України. – Вінниця, 2001. – С. 9–10.

373. З рядків про матір ; З циклу «Що ми?» ; Заповіт своїм дітям ; Балада про позиченого полководця: за античними моти- вами ; З «Пісні пісень» : Пісня п’ята, Пісня шоста ; Хліб із каміння ; Літературні пародії : Випадок з яблуком ; Казус в астроно- мії ; З циклу «Кольори сивини» : [вірші] / А. Бортняк // Подільські криниці : хрестоматія з літ. рід. краю / упоряд. А. Подолинний. – вип. 2. – Вінниця, 2001. – С. 379–390.

374. Самоспалення : [поема про самоспалення О. Гірника 28 січ. 1978 р. на могилі Т. Шевченка] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 2001. – 25 січ.

 

2002

375. Балада про позиченого полководця ; Синоніми до України ; Заповіт своїм дітям ; «Як свідчать індуські повір’я…» ; З «Пісні пісень» : Пісня п’ята : [вірші] / А. Бортняк // Стоголосся : поет. антол. Вінниччини ХХ ст. / упоряд., вступ. слово, біогр. довідки А. М. Подолинного. – Вінниця, 2002. – С. 213–218.

376. З найновіших поезій / А. Бортняк // Вінниччина. – 2002. – 24 квіт. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»). – Зміст: Антологія лаконізму ; Хамократія ; До мовного питання ; З листа : Григорієві Усачу ; Змагання співців ; Етюд лісу ; Диригент : Віталієві Газінському ; Дружині ; Презентація збірки віршів ; До проблеми доброти ; Руковишивання ; В одному королівстві ; Знайомому священику ; Дим Вітчизни ; Репетиція ; Графоман ; Поетичні зміни ; Вибачення у Ганни Чубач ; Важке щастя ; Напис на власній книжці.

377. Одинадцята заповідь ; Хто він такий? ; «Пил віків здуває археолог…» ; «Який не є, я син твій, Україно…» ; Богиня перемоги ; Презентації : [вірші] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 2002. – 28 лют. – С. 5.

 

2003

378. Балада про позиченого полководця ; Синоніми до України ; Заповіт своїм дітям ; «Як свідчать індуські повір’я…» ; З «Пісні пісень» : Пісня п’ята ; «Безцільно світом не тиняйтесь…» : [вірші] / А. Бортняк // Сто поетів Вінниччини за сто років : антол. ХХ століття / уклад., вступ. слово, біогр. довідки А. М. Подолинний. – Київ, 2003. – С. 200–206.

379. З рядків про матір : [вірші] / А. Бортняк // Книга про матір : укр. поети ХІХ–ХХІ ст. : антологія / уклад. В. Чуйко ; авт. передм. О. Омельченко. – Київ, 2003. – С. 27.

 

2004

380. Вітрище : [вірш] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2004. – 26 листоп.

381. Жайворина ремінісценція : [вірш] / А. Бортняк // Літ.  Україна. – 2004. – 22 квіт. – С. 1.

382. Жовтогаряча пісня : [вірш] / А. Бортняк // Вінниччи-на. – 2004. – 14 груд.

 

2005

383. З віршів минулого року : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2005. – 18 січ. – Зміст: «Давно вже належить мені…» ; У пітьмі ; Оплески ; «Крихке всепрощення твоє, наче лід…» ; Баєчка про ворону ; Опудало ; Батькова балада ; Дружині ; Щодо совісті.

384. З циклу епіграм «Вроки словесності» / А. Бортняк // Літ. Україна. – 2005. – 23 черв. – С. 8.

385. Осіннє небо : [вірші] / А. Бортняк // Дзвін. – 2005. – № 9. – С. 2–8. – Зміст: Янгол-охоронець ; Полеміка про Діогена ; Подвійна ремінісценція ; Полеміка про солов’я ; Злочин Фідія ; Каганець дитинства ; Батькова балада ; Родинне тяжіння ; «Осіннє небо журавлино…» ; Коментар до пісні ; Аврелій Мазаренко ; Вольтерівський принцип ; Вітрище ; Скарбничка.

 

2006

386. Вольтерівський принцип ; Про щастя ; Вітрище ; «Осіннє небо журавлино…» ; Родинне тяжіння ; Презентації ; З циклу «Біблійна алегорія» ; Коментар до пісні ; Із циклу епіграм «Вроки словесності» ; Ближче до раю ; Щодо пародійних зубів ; Подвійна ремінісценція : [вірші] / А. Бортняк // Квіт подільського слова : антол. творів сучас. письменників Вінниччини / ред.: А. М. Подолинний, В. С. Рабенчук. – Вінниця, 2006. – С. 49–60.

387. У рідних подільських полях ; Селу моєму Жабокричу ; Мурафа ; Хата академіка Заболотного / А. Бортняк // Краса України : твори поетів і фотохудожників Вінниц., Терноп. та Хмельниц. обл. про рід. Поділля / упоряд.: Б. Бастюк, В. Рабенчук, М. Федунець. – Вінниця, 2006. – С. 13–16.

388. Я – з Подільського краю ; Чорногузи в Тульчині ; Немирівське шосе ; Ода Бугу ; «Пам’ятаю, жив я в Тульчині…» ; Рідному селу Жабокричу ; Говорить Вінниця ; Мурафа ; У клембівських вишивальниць ; Ямпільським каменотесам ; У рідних подільських полях : [вірші] / А. Бортняк // Миле серцю Поділля : поет. антол. / упоряд. В. Сторожук. – Вінниця, 2006. – С. 33–44.

 

2007

389. Двострофи : Помаранчі ; Майже парафраза ; Перечитавши Лермонтова ; Весняна риторика ; Тала вода ; Штрихи до портрета ; На смерть недруга : [вірші] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2007. – 29 черв.

390. Із циклу епіграм «Вроки словесності» ; Із циклу «Жарти короткі» ; Із циклу «Що ми?.. ; Заповіт своїм дітям ; «Мова – дар безцінний…» : Юрієві Мушкетикові ; Мовна проблема : [вірші] / А. Бортняк // Рідна мово, ти ніжний цвіт... : антол. поет. творів про укр. мову. – Київ, 2007. – С. 50–54.

391. Наближений до неба : [вірш] / А. Бортняк // Літ.  Україна. – 2007. – 11 жовт. – С. 5.

392. Незабутньому Анатолієві Гарматюку : [вірш] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2007. – 29 черв.

 

2008

393. Відгук на «Три букви» : [вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 2008. – 28 серп. – С. 8.

394. Із книги двострофів «Вдих і видих» : [вірші] / А. Бортняк // Собор : літ.-худож. зб. Вінниц. обл. орг. Нац. спіл-ки письменників України : у 2 т. / упоряд. В. Рабенчук. – Вінниця, 2008. – Т. 1. – С. 63–70. – Зміст: «Ще силкуюсь в пітьму безборонну…» ; Щодо політики ; Помаранчі ; День українського кіно ; «Невже, Україно, незгойний синдром…» ; Топорище ; Два заклики ; Знайдена підкова ; «Вже й ти міняєш, юна поете- со…» ; Про поезію ; Весняна риторика.

395. Я хотів би обернутись в дощ : [вірші] / А. Бортняк // Слово Просвіти. – 2008. – 15–21 трав. – С. 12. – Зміст: Слова ; Оклик ; Півень ; У бездощів’я ; Проїздом ; Образ матері.

 

2009

396. Заповіт своїм дітям : [вірш] / А. Бортняк // «Тільки б голос твій чути…» : укр. мова у 20 ст. / А. Подолинний. – Вінни-ця, 2009. – С. 272.

 

2010

397. Пам’яті Василя Стуса : [вірш] / А. Бортняк // Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч.  посіб. / О. Куцевол. – Вінниця, 2010. – С. 238.

 

2011

398. Втіха : [вірш] / А. Бортняк // Блискавка з темряви: Володимир Забаштанський очима сучасників / упоряд.  В. Рабенчук ; передм. І. Дзюби. – Вінниця, 2011. – С. 426–427.

399. Заповіт своїм дітям : [вірш] / А. Бортняк // «Тільки б голос твій чути...» : укр. мова у 20 ст. / А. Подолинний. – Городок, 2011. – С. 281.

400. Омріяне пророцтво : [вірш] / А. Бортняк // Молитва небо здіймає вгору : антол. укр. християн. вірш. молитви ХІХ – початку ХХІ століть / упоряд. Г. Баран. – Тернопіль, 2011. – С. 474.

401. Читаймо вірші Стуса Василя ; Смертельна спокуса : [вірші] / А. Бортняк // «І в смерті з рідним краєм поріднюсь» : Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця, 2011. – С. 49–50.

402. Цю закодовану природу : [вірш, присвяч. Ганні Секрет] / А. Бортняк // Правилівські придибенції / Г. Секрет. – Вінниця, 2011. – С. 85.

 

2012

403. Незабутньому Анатолієві Гарматюку : [вірш] / А. Бортняк // У серцях людських... : у 2 т. / упоряд. і прим.  Н. М. Гарматюк. – Вінниця, 2012. – Т. 2. – С. 396.

 

2013

404. Батькова балада : [вірш] / А. Бортняк // Книга про Батька. Українські поети XIX–XXI століть : антологія / упоряд.  та передм. В. Л. Чуйка. – Київ, 2013. – С. 40.

405. Братські могили ; Перемога : [вірші, присвяч. Дню Перемоги] // Освіта Вінниччини. – 2013. – 7 трав. – С. 8.

406. Мелодія ; Картопля ; «Я – з Подільського краю…» ; Немирівське шосе ; Євгену Гуцалу ; Рідному селу Жабокричу ; Фото ; Батькова могила ; Одинадцята заповідь ; Читаймо вірші Стуса Василя ; У рідних подільських полях : [вірші] / А. Бортняк // Собор. – 2013. – № 2. – С. 3–6.

407. «Осінь дихає в душу волого…» ; «Пелени холодної навіє ще…» ; «Після осіннього дощу…» ; «Полишаючи рідну місцину…» ; «У білій барві – різні кольори» ; «Я писав, здавалося, нарівні…» : [вірші] / А. Бортняк // Смак молодого вина : альманах / упоряд. та голов. ред. В. Кобець. – Вінниця, 2013. – С. 60–61. – (Творчі голоси ХХІ).

408. З циклу «Що ми?» : Про мову ; Мученики ; Тарасова Гора // З іменем Кобзаря. Вінничани про Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народж. / упоряд. А. М. Подолинний. – Вінниця, 2013. – С. 253–255.

409. Якби ми вчились... : [вірш про Т. Г. Шевченка] / А. Бортняк // Український Прометей Т. Г. Шевченко і Вінниччина / С. Гальчак. – Вінниця, 2013. – С. 51–53.

 

2014

410. Балада про соняшник : [вірш, присвяч. укр. письменни-ку М. Коцюбинському] / А. Бортняк // Собор. – 2014. – № 1. – С. 16.

411. Тарасова гора : [вірш] / А. Бортняк // Стожари По-ділля : літ.-мистец. зб. / відп. ред. С. Травнева. – Вінниця, 2014. – Вип. 4. – С. 6. – (Бібліотека Вінницької організації НСЖУ).

 

2015

412. Жайворина ремінісценція ; В. Забаштанському : [вірші] / А. Бортняк // Браїлівська осінь Володимира Забаш-танського: слово про поета-подолянина : до 75-річчя від дня народж. В. Забаштанського / упоряд. В. С. Горлей. – Вінниця, 2015. – С. 45–47.

413. Клембівські вишивки ; Мурафа ; У клембівських вишивальниць ; Ямпільським каменотесам ; У рідних подільських полях ; Буша : [вірші] / А. Бортняк // Дністрове гроно : літ.-мистец. Ямпільщина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Київ, 2015. – С. 185–191.

 

1.2.2. Пісні на вірші А. Бортняка

1976

414. Листоношо, юна листоношо / вірш А. Бортняка ; музика В. Папаїки ; // Вінниц. правда. – 1976. – 15 жовт.

 

1977

415. Пісня листоноші / вірш А. Бортняка ; музика В. Па-паїки // Україна. – 1977. – № 21. – С. 18.

 

1979

416. Ладижинські вогні / вірш А. Бортняка ; музика А. Мархлевського // Вінниц. правда. – 1979. – 12 січ.

 

1993

417. Запитай / вірш А. Бортняка ; музика О. Білаша // Він-ниц. газ. – 1993. – 16 берез.

418. Кохана Вінниця моя / вірш А. Бортняка ; музика В. Ткаченка // Вінниц. газ. – 1993. – 8 жовт.

419. Полинова елегія / вірш А. Бортняка ; музика Є. Зелін-ського // Вінниц. газ. – 1993. – 12 серп.

 

1997

420. Пісенька про сміх / вірш А. Бортняка ; музика В. Па-паїки // Вінниц. газ. – 1997. – 14 жовт.

421. Про синицю й журавля / вірш А. Бортняка ; музика В. Папаїки // Вінниц. газ. – 1997. – 8 верес.

 

2004

422. Вертають журавлі / вірш А. Бортняка ; музика В. Папаїки // Над Бугом-рікою : зб. пісень / В. Папаїка. – Вінниця, 2004. – С. 46–47.

 

1.2.3. Сатира та гумор

1966

423. Про дурня і кругосвітню подорож : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Ранок. – 1966. – № 8. – С. 22.

 

1975

424. Переплавка : [гуморист. вірш] / А. Бортняк // Перець. – 1975. – № 5. – С. 12.

 

1978

425. Метаморфоза : літ. пародії / А. Бортняк // Перець. – 1978. – № 9. – С. 14.

426. Фамільна гордість ; «Повернувся до Путивля я…» : [пародії] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1978. – 31 берез.

 

1979

427. До речі, про речі : байки / А. Бортняк // Жовтень. – 1979. – № 3. – С. 150–151. – Зміст: «Об’єктивна» авторучка ; Алея та урна ; Пригода з дамською сумкою.

428. Поради з усмішкою / А. Бортняк // Україна. – 1979. – № 14. – С. 21.

429. Рубаї / А. Бортняк // Перець. – 1979. – № 8. – С. 11.

430. У світі тварин : [байки] / А. Бортняк // Рад. Україна. – 1979. – 1 квіт.

 

1980

431. Голоси з ночі ; Про компроміс : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Горизонт : літ.-худож. зб. / ред. М. Суховецький. – Одеса, 1980. – С. 131.

432. Лист турецькому султану, або Як би написали його на місці писаря Січі Запорізької деякі з сучасних поетів-сатириків та гумористів : [гуморист. вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1980. – 5 серп.

433. Пародії : [у віршах] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1980. – 1 лип.

434. Роздуми з винятками : [гуморист. вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1980. – № 32. – С. 21. – Зміст: Над морем ; Екологічне ; Лаконічність.

435. Степова халепа ; Запрошення в душу : [літ. пародії] / А. Бортняк // Дніпро. – 1980. – № 12. – С. 112.

 

1981

436. Алегорично кажучи ; Латка на штанах ; Порожні жорна : [байки] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1981. – 31 жовт.

437. Алегоричні рубаї : [гуморист. вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1981. – 12 груд.

438. Випадок з яблуком ; Сокира, дрова і поезія : [пародії] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1981. – 19 трав.

439. Гарантована вічність : [пародія] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1981. – № 6. – С. 200.

440. Дзеркало ; Небезпечні гостини : [байки] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1981. – 22 лип.

441. Допитливість : [пародія на С. Пушика] / А. Бортняк // Поезія-81 / ред.-упоряд. Б. Степанюк. – Київ, 1981. – Вип. 2. – С. 123.

442. Не чоловічі справи : [фейлетон] / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1981. – 8 берез. ; Перець. – 1981. – № 14. – С. 11.

443. Невже таке буває? : [пародія на вірш М. Петренка] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1981. – 4 груд.

444. Незабутній пароль ; Чим добре метро? : байки / А. Бортняк // Дніпро. – 1981. – № 8. – С. 123.

445. Примруженим оком : (з фольклор. сюжетів) : [гуморист. вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1981. – 12 квіт. – Зміст: Дотримав слова ; Резонний натяк ; У день получки.

 

1982

446. Байки-рубаї / А. Бортняк // Україна. – 1982. – № 21. – С. 21.

447. Блискучий епітет : [пародія на вірш Г. П. Донця] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1982. – 28 січ.

448. Відкриття одного чоловіка : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Перець. – 1982. – № 19. – С. 6.

449. Дивні речі : [байки] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1982. – 10 квіт. – Зміст: Про коротку пам’ять ; Монолог обраного флюгера.

450. Думати не гріх! : [пародія на вірш А. Глущука] / А. Бортняк // Перець. – 1982. – № 8. – С. 13.

451. Залізний норов у Гребінця : байка / А. Бортняк // Перець. – 1982. – № 12. – С. 8–9.

452. Літературні пародії / А. Бортняк // Дніпро. – 1982. – № 6. – С. 122. – Зміст: Про транзитну любов ; Знайомі мотиви ; Про дари й дарунки.

453. Павук-хрестоносець : [байка] / А. Бортняк // Рад.  Україна. – 1982. – 18 квіт.

454. Парадокси : [вірші] / А. Бортняк // Ранок. – 1982. – № 7. – С. 23. – Зміст: «Ти заслужив повагу в повній мірі…» ; «Слова на думку спали ці…» ; «По слизькому – Пегасу іти ризиковано…» ; « На гострослів’я не диши злобою…».

455. Погляд на речі : [фейлетон] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1982. – 17 жовт.

456. Ретроспекція : пародія / А. Бортняк // Дніпро. – 1982. – № 10. – С. 115.

457. Тіні крилатих фраз : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Перець. – 1982. – № 21. – С. 13.

458. Хижак ; Рачача тактика : [алегор. вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1982. – 27 черв.

 

1983

459. Аналогії з міфології : [ірон. вірш] / А. Бортняк // Україна. – 1983. – № 41. – С. 20.

460. Випадок з яблуком ; Про транзитну любов ; Барви Чорного моря ; Невидимий бій ; Сокира, дрова і поезія : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Веселий ярмарок : гумор і сатира / упоряд.: А. Крижанівський, І. Немирович. – Київ, 1983. – Вип. 1. – С. 243–246.

461. Дрібниці довели : [гуморист. вірш] / А. Бортняк // Рад.  Україна. – 1983. – 13 лют.

462. Лежав чоловік в траві : [фейлетон] / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1983. – 26 черв.

463. Літературні пародії / А. Бортняк // Ранок. – 1983. – № 1. – С. 20–21.

464. Мадригал чинуші ; Мадригал засівальника ; Мадри-гал хабарника ; Мадригал випиваки : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1983. – № 10. – С. 184–185.

465. Належне реагування ; Про індика-лихослова ; Ку-вання ; Порося : [байки] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1983. – 10 груд.

466. Парадокси : [віршовані] / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1983. – 30 лип.

467. Робочий день : [фейлетон] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1983. – 16 січ.

468. Роздуми біля парадного під’їзду : [фейлетон] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1983. – 23 січ.

469. «У лісі, ой, у темному…» : [парод. триптих] / А. Бортняк // Перець. – 1983. – № 24. – С. 13.

470. Ціна мовчання ; Про колишнього друга ; Схожість ; Спекуляція на теми ; Про любителя розкоші ; Бігайте! : [гумо- рески] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1983. – 10 верес.

471. Чекають високого гостя : [фейлетон] / А. Бортняк // Рад. Україна. – 1983. – 27 листоп.

472. «Чим далі в ліс…» : [гуморист. вірш] / А. Бортняк // Перець. – 1983. – № 10. – С. 7.

 

1984

473. Апологія сміху : [ірон. вірш] / А. Бортняк // Літ.  Україна. – 1984. – 27 груд. – С. 8.

474. Бездушна історія ; Апологія сміху ; Лексичні приклади ; З ілюстрацій до словника ідіота : [ірон. вірш] / А. Бортняк // Ранок. – 1984. – № 2. – С. 24.

475. До поетичних автопам’ятників : [пародії] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1984. – № 4. – С. 178–179.

476. З сонетів про поетів : [ірон. вірш] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1984. – 14 черв. – С. 8.

477. Зоомініатюри : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Прапор. – 1984. – № 10. – С. 128. – Зміст: Непосильна нагорода ; Самовтіха по-рачачи ; В ногу з часом ; Лев у зоопарку ; Скромний комар.

478. З циклу «Антивоєнні байки» : Інтерв’ю вовка ; Строк давності / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1984. – 17 листоп.

479. Рядки, навіяні Янусом ; Використання Пегаса ; Мом ; Одноокий Циклоп : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Перець. – 1984. – № 11. – С. 4.

480. Служба на півставки ; «Об’єктивна» авторучка ; Ро-бочий день : [гуморески] / А. Бортняк // Друг читача. – 1984. – 24 трав. – С. 8.

481. Урок для сластолюбців ; Лев у зоопарку ; З позиції впертості : [байки] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

 

1985

482. Астрономічний постулат ; Бабка – замість Пегаса ; Персоніфікація : [пародії] / А. Бортняк // Перець. – 1985. – № 2. – С. 14.

483. Байка про вовчу поміч / А. Бортняк // Рад. Україна. – 1985. – 23 черв.

484. Дощик-дощик не завада : [пародія] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1985. – 5 верес. – С. 8.

485. Дружні пересміхи ; Про щастя і нещастя ; Тролейбус-но-іномовний сонет ; Чудернацькі перетворення ; Єдиний вихід ; Розгадування снів ; Будемо ж людьми! : [пародії] / А. Бортняк // Прапор. – 1985. – № 8. – С. 187–188.

486. Жовчний Мом ; Бійтесь данайців! ; Феміда в Бонні : [гуморист. вірші] / А. Бортняк // Перець. – 1985. – № 10. – С. 2.

487. Казкові усмішки ; Нащадки солов’я-розбійника ; Про живу й мертву воду : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Україна. – 1985. – № 22. – С. 22.

488. Лаконічні рядки ; Міра ; Генеалогія ; З досвіду Пегаса ; До відома пасажирів ; Тиражі ; Синоніми ; Не той кінь : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1985. – № 6. – С. 193.

489. Міфічна перестрога ; Принцеса на горошині ; Біблій-на притча про зраду : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1985. – 13 лип.

490. «Як на чий вік…» : [пародія] / А. Бортняк // Дніпро. – 1985. – № 12. – С. 132.

 

1986

491. Акордовий дисонанс ; Одвічний поклик : [літ. пародії] / А. Бортняк // Дніпро. – 1986. – № 4. – С. 135.

492. Відгук на привітання : [пародія на вірш Р. Качу-рівського] / А. Бортняк // Перець. – 1986. – № 7. – С. 15.

493. З творчих девізів : [сатир. мініатюри] / А. Бортняк // Ранок. – 1986. – № 11. – С. 22. – Зміст: Девіз графомана ; Девіз шукача легкої слави ; Девіз письменника-конюнктурника.

494. «Знання – це сила!» : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Рад. Україна. – 1986. – 14 верес.

495. «Не вся відразу йди…» : [пародія на вірш Й. Струцю-ка] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1986. – № 1. – С. 205.

496. Праця душі, або автопародії в квадраті / А. Бортняк // Літ.  Україна. – 1986. – 3 лип.

497. Розлучниця ; «Про що писати?» : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Друг читача. – 1986. – 7 серп. – С. 8.

498. Табу : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Перець. – 1986. – № 23. – С. 9.

499. Тинди-ринди : літ. пародія / А. Бортняк // Ранок. – 1986. – № 10. – С. 23.

 

1987

500. Античні епіграми : [добірка віршів] / А. Бортняк // Перець. – 1987. – № 24. – С. 8. – Зміст: Спогад про золотий вік ; Суд Паріса ; Каріатида ; Кінь Калігули ; Поети й дельфіни ; Авгури ; Роздум у тіні лавра.

501. Видно, що не видно ; Піщана філософія ; Про пахощі та дихання : [пародії] / А. Бортняк // Прапор. – 1987. – № 8. – С. 186–187.

502. Епіграми / А. Бортняк // Вітчизна. – 1987. – № 5. – С. 203.

503. З уроків мистецтва : [гуморист. вірш] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1987. – № 1. – С. 204. – Зміст: Марсій та Аполлон ; Напис на книзі сатир Квінта Горація Флакка ; Чи варто боятися критики?

504. Кололітературне : [літ. пародії] / А. Бортняк // Пе-рець. – 1987. – № 16. – С. 8–9. – Зміст: Чому я не паця? ; Очевидні прикмети ; Котяча фантазія.

505. Літературні пародії / А. Бортняк // Прапор. – 1987. – № 1. – С. 190–191. – Зміст: Туман чи кінь? ; З досвіду римування ; Схрещення димів ; «Може, й справді…».

506. Припарки для Пегаса : [пародії] / А. Бортняк // Дніп-ро. – 1987. – № 10. – С. 113–114. – Зміст: Від зорі до зорі ; У скверику біля фонтану ; Я не я.

507. Смола : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Трибуна лектора. – 1987. – № 5. – С. 48.

508. Соната сонця : [пародія] / А. Бортняк // Дніпро. – 1987. – № 10. – С. 100.

 

1988

509. Ані рядка без поцілунку ; Яблука-скороспілки : [пародії] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1988. – № 12. – С. 195.

510. З іронічних роздумів : [добірка сатир. віршів] / А. Бортняк // Перець. – 1988. – № 8. – С. 9. – Зміст: «Я нещадно потрапив у сіті…» ; «Доволі печальна картина…» ; «З тобою скромні, друже, ми?».

511. З нових пародій : [вірші] / А. Бортняк // Поезія-1988 : збірник / упоряд. В. Базилевський. – Київ, 1988. – Вип. 1. – С. 231–235.

512. Монолог будь-якої із чотирьох поетес, приречених на спалення з коментарем пародиста : [гуморист. вірш] / А. Борт-няк // Вітчизна. – 1988. – № 6. – С. 188.

513. Пародії / А. Бортняк // Вітчизна. – 1988. – № 12. – С. 195.

514. Підробленим почерком : [пародії] / А. Бортняк // Київ. – 1988. – № 4. – С. 173–174. – Зміст: Вірші про поетичні присвяти ; Все тече, все змінюється ; Якщо ти поет.

515. Сон ; Географічна химерика ; Безсонними ночами : [пародії] / А. Бортняк // Прапор. – 1988. – № 9. – С. 187–188.

516. Хто цьому повірить? : [літ. пародія на вірш Г. Лютого] / А. Бортняк // Перець. – 1988. – № 18. – С. 9.

517. Юрієві Кругляку ; Марії Бабій ; Віктору Терену : [епіграми] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1988. – № 3. – С. 204.

 

1989

518. Автопам’ятники : [пародії] / А. Бортняк // Прапор. – 1989. – № 2. – С. 187–189. – Зміст: Володимир Базилевський ; Іван Драч ; Анатолій Кичинський ; Роман Лубківський ; Марія Людкевич ; Леонід Талалай.

519. З нових варіацій на тему «…Із сиром пироги» : [літ. пародії] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1989. – 3 серп. – С. 8.

520. Пироги-іронізми : [вірші] / А. Бортняк // Рад. літера- турознавство. – 1989. – № 10. – С. 78.

 

1990

521. З нових пародій / А. Бортняк // Перець. – 1990. – № 13. – С. 11.

 

1991

522. Автопам’ятники : [літ. пародії] / А. Бортняк // Пе-рець. – 1991. – № 11. – С. 13.

523. Античноподібні епіграми / А. Бортняк // Веселий ярмарок : гумор та сатира / упоряд. Ю. Цеков. – Київ, 1991. – Вип. 8. – С. 280–285.

524. Балада про втрачене обличчя ; Секрет перевтілення : [пародії] / А. Бортняк // Голос України. – 1991. – 18 трав.

525. Братання зрання : [пародії] / А. Бортняк // Голос України. – 1991. – 23 берез.

526. Вечірня ідилія : [пародія на вірш М. Павленка «Щедре літо»] / А. Бортняк // Голос України. – 1991. – 3 серп.

527. Від лукавого ; Упізнавання : [пародії] / А. Бортняк // Україна. – 1991. – № 8. – С. 41.

528. Спіткнувся об пень : [пародія на вірш В. Терена «Лісовий чаклун» із зб. «У прихистку долонь»] / А. Бортняк // Голос України. – 1991. – 19 жовт.

529. Тиха заводь : [пародія на вірш А. Перерви «Синя чара вечора…»] / А. Бортняк // Голос України. – 1991. – 24 серп.

 

1992

530. Де ти живеш : [усмішка] / А. Бортняк // Перець. – 1992. – № 6. – С. 8.

531. Жертва снігової стихії ; Казус в астрономії : [літ. пародії] / А. Бортняк // Голос України. – 1992. – 15 лют. – С. 15.

532. З античних натяків : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Літ.  Україна. – 1992. – 3 груд. – С. 8.

533. Із розмов про поезію : [пародія] / А. Бортняк // Голос України. – 1992. – 6 груд.

534. Пародійний залп : [добірка віршів] / А. Бортняк // Камертон-ікс. – 1992. – 12 листоп. – Зміст: «Ой поїхав Іваночок на тяжку войночку» ; Урок любові ; Пан-клуб ; Беспросвітна стихія.

535. Поетична графологія : пародії / А. Бортняк // Віт-чизна. – 1992. – № 10. – С. 150–151. – Зміст: Ліричний нас-туп ; Співаночки второваної стежини ; Контрапункт над кон-трапунктами ; Дуель ; Погодні умови.

536. Слово – не горобець : із іроніч. записника : [добірка віршів] / А. Бортняк // Камертон-ікс. – 1992. – 10 верес. – С. 8. – Зміст: Аполітичні замітки ; Істина у вині ; Житейські перипетії ; Мистецтво вимагає жертв ; Мікроалегорія.

 

1993

537. Безцінний виняток : [літ. пародія] / А. Бортняк // Київ. – 1993. – № 2. – С. 162.

538. Вінницькі коломийки : [вірші] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 2 лют. – Зміст: «День у день – про “соль на рану”…» ; «На базарі, на “Врожаї”» ; «Є ТВ в нас комерційне…» ; «Ви подумайте, Господнім духом осіянні…».

539. З іронічного записника / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 4 трав.

540. Із циклу «Поетична графологія» [Галини Паламар-чук] / А. Бортняк // Вітчизна. – 1993. – № 2. – С. 151.

541. Мікролітературознавство : [ірон. афоризми] / А. Борт- няк // Дзвін. – 1993. – № 10/12. – С. 109.

542. Притча про панургове стадо : [сатир. вірш] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1993. – 21 груд.

543. Святий чудотворець ; Урбаністичні прикмети ; Ша! Гренева шкіра! : [літ. пародія] / А. Бортняк // Київ. – 1993. – № 10. – С. 156–157.

544. Тексти і підтексти : [літ. пародії] / А. Бортняк // Літ. 

Україна. – 1993. – 11 лют. – С. 8.

545. Як би ми вчились : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1993. – 5 берез.

 

1994

546. Алегоричні вірші з циклу «Про що мова?» : Про одну шиплячу ; Парадокс пестливого суфікса ; Умовний спосіб / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 2 черв.

547. Балада про випадне «О» ; Відповідальність ; Студія про зв’язки слів : [алегор. вірші] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 7 квіт.

548. Займенникова пиха ; Протиставний сполучник ; Етимологічний екскурс ; Притча про гучну фразу : [алегор. вір-ші] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 7 жовт.

549. Запроданці матері : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1994. – 23 серп.

550. Із циклу «Біблійна алегорія» : [сатир. вірші] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1994. – 7 черв. – Зміст: «Тепер і ви…» ; «Добре, Ною, що нам ти зберіг…» ; «Це ж від наших бездушних…» ; «Нестрижена, розгнуздана персона» ; «Являли з давнини і музика, і співи…».

551. Канцелярська байка / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 28 черв.

552. Намотай на вус : [афоризми] / А. Бортняк // Рід. шк. – 1994. – № 8. – С. 78.

553. Присвята колезі : [пародія на вірш В. Сторожук «Пастораль з гусьми і цапом»] / А. Бортняк // Київ. – 1994. – № 3/4. – С. 159–160.

 

1995

554. За словом – у кишеню : іменниковий тлумачник : [гуморист. слов.] / А. Бортняк // Перець. – 1995. – № 19. – С. 11 ; № 20. – С. 11 ; № 21. – С. 9 ; № 22. – С. 3.

555. «Ой, піду я в депутати…» : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 26 груд.

556. Під високою напругою : байка / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1995. – 5 верес.

557. Притча про відвертість: (за антич. сюжетом) : [ірон. вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 19 верес.

558. Притча про виловлювання бліх : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 31 жовт.

559. Про індика-лихослова : байка / А. Бортняк // Вінниц.  газ. – 1995. – 22 серп.

560. Римоване чумакування : [пародія на вірш Б. Сива-ківського] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 10 жовт.

561. Так чи ні? : [вірш-гра] / А. Бортняк // Перець. – 1995. – № 16. – С. 8.

562. Урок любові : [пародія на вірш М. Каменюка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 21 листоп.

 

1996

563. Коротке послання : [вірш-посвята укр. поетові В. Підпалому] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 21 трав.

564. Мікроалегорії : [сатир. афоризми] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1996. – 30 квіт. ; Київ. – 1996. – № 1/2. – С. 175.

565. Мистецьке табу : [ірон. вірші] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1996. – 30 січ.

566. Ой, піду я в депутати ; Коломийки : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Березіль. – 1996. – № 3/4. – С. 189–191.

567. При Дунаї ; Галантний кавалер ; Вагітна мрія ; Лірична рана : пародії / А. Горішний (А. Бортняк) // Вітчизна. – 1996. – № 5/6. – С. 145.

568. Розмова із забіякою : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1996. – 28 трав.

569. Розмова з Остапом : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1996. – 19 жовт.

570. «Слово – не горобець…» : [афоризми] / А. Бортняк // Слово і час. – 1996. – № 11/12. – С. 102.

571. Фейлетон на тему охорони цінностей : [вірш] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1996. – 16 січ.

 

1997

572. Два береги ; Молоток ; Про передчасну радість ; Рогате повір’я ; Барабан-кон’юнктурник ; Калюжна глибина ; Муха-мемуаристка : [сатир. вірші] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 21 січ.

573. Під зміїне сичання : [сатир. вірш] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1997. – 3 черв.

 

1998

574. Аналогії з міфології : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 14 квіт.

575. З розмов про поезію ; Вітер-рецидивіст : [літ. пародії на вірші Г. Мороза та М. Федунця] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 лют.

576. Подумати лише! : (за Ф. Кривіним) : [сатир. вірші-переспіви] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 берез. – Зміст: Дорогий подарунок ; Теорія і практика ; Про пустотливу краватку ; Громадська робота ; Заздрощі ; Довкола капусти ; Відверте трюмо ; Наказ ; Відносність щастя.

 

1999

577. Бездонна діжка : за давньогрецьким міфом : [сатир.  вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 27 квіт.

578. Вітер-рецидивіст : [пародія на вірші] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 23 листоп.

579. З апокрифічних сонетів / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 16 верес. – Зміст: «Був шостий день від сотворення світу…» ; «Плодами не скупилися дерева…» ; «Несли сини Мойсея смерть Моаву…» ; «Оголосивши кару ту криваву…» ; «Тремтіли руки, до небес простерті…».

580. Із циклу «Біблійна алегорія» : [вірші] / А. Бортняк // Вінницький альбом. 1998 : літ.-худож. та іст.-краєзнав.  альм. / упоряд. В. Петров. – Вінниця, 1999. – С. 77–80. – Зміст: «За свідоцтвом Старого Завіту…» ; «Що ж бо Єва сподіяла…» ; «Не чути радісного “Еврика!” ніде» ; «Невже ми ті, що задля черева…» ; «Бояться нас і звір, і птах…» ; «Добре, Ною, що ти нам зберіг…» ; «Так, хрест усяк свій, далебі…» ; «Проковтнувши образу щемку…» ; «Не меншає тьми і не бракне содому…» ; «Закидали апостола камінням…» ; «Не догоджайте суєтній потребі!» ; «Завжди вірив я, до речі…» ; «У нас закони, – мов ікони…» ; «Востаннє всміхнуся любові й добру…».

581. Міжконфесійні баталії : [сатир. вірш] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 21 серп.

582. Умова красуні : [ірон. вірш] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1999. – 12 жовт.

 

2000

583. Витверезник для ліриків : літ. пародії // Наше При-дністров’я. – 2000. – 26 верес.

584. Іронічні зарубки : [вірші-мініатюри] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 16 трав.

 

2001

585. Тексти і підтексти : [літ. пародії на вірші Г. Мороза, М. Каменюка, В. Лазаренка, М. Федунця] / А. Бортняк // Київ. – 2001. – № 9/10. – С. 179–181.

 

2003

586. Чому бояться коні так води? : літ. пародії / А. Борт- няк // Вітчизна. – 2003. – № 7/8. – С. 167.

 

2005

587. «Вроки словесності» : [епіграми] / А. Бортняк // Літ.  Україна. – 2005. – 13 жовт. – С. 8.

 

2008

588. «Без сміху поговоримо про сміх…» : [вірш] / А. Борт-няк // Україна сміється : збірка / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Київ, 2008. – С. 4.

589. З фейлетонів і памфлетів : Прогнали собаку ; Роздум біля парадного під’їзду ; Обважування духу ; Наш іуда ; Подвійна ремінісценція ; З циклу катренів «Портативна іроніка» ; З літературних пародій : Сокира, дрова і поезія ; Казус в астрономії : [вірші] / А. Бортняк // Всміхається Руданському нове тисячоліття : твори лауреатів Всеукр. літ.-мистец. премії ім. Степана Руданського / упоряд.: Л. Куций, В. Рабенчук. – Вінниця, 2008. – С. 36–44.

 

2009

590. Іронічні катрени / А. Бортняк // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 240/241. – С. 244–252.

 

1.2.4. Переклади 

1971

591. Грищенко, МТЗа вікном ; Щастя ; Солдатська дружба ; Настурції / М. Т. Грищенко ; вірші, пер. з рос. і вступ.  слово А. А. Бортняка // Вінниц. правда. – 1971. – 18 квіт.

 

1972

592. Бровка, П. Каміння : [вірш] ПБровка ; перз рос АБортняка /Вінницправда. – 1972. – 15 листоп.

593. Гамзатов, Р. Наша повість : [вірш] РГамзатов ; перз аварАБортняка /Вінницправда. – 1972. – 7 жовт.

594. Кешоков, А. Вогнище : [вірш] АКешоков ; перз кабардАБортняка /Вінницправда. – 1972. – 12 жовт.

 

1973

595. Шогенцуков, АДоброта землі ; Як сонце на світанні ; На благо врожаю ; Світло вночі ; Камінь : [вірші] / А. Шогенцу-ков ; пер. А. Бортняка // Вінниц. правда. – 1973. – 30 верес.

 

1974

596. Бровка, ПБудь щедрим : [вірш] / П. Бровка ; пер. з білорус. А. Бортняка // Вінниц. правда. – 1974. – 3 лют.

597. Кешоков, АОдинока пташина : [вірш] / А. Кешоков ; пер. з кабард. А. Бортняка // Вінниц. правда. – 1974. – 3 лют.

598. Отаров, КГірський потік : [вірш] / К. Отаров ; пер. з балкар. А. Бортняка // Вінниц. правда. – 1974. – 3 лют.

 

1975

599. Гуртуєв, СБалада про сліпого ; Хулам : [вірші] / С. Гуртуєв ; пер.: А. Бортняка, В. Липканя // Вершини : оповідання, поезії / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.]. – Одеса, 1975. – С. 87–89.

600. Зумакулова, ТКамінь ; «Донька виростає невродливою…» ; «Чому ти, вітре, у степу заліг?..» : [вірші] / Т. Зума-кулова ; пер.: С. Стадника, А. Бортняка // Вершини : оповідання, поезії / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.]. – Одеса, 1975. – С. 90–93.

601. Кешоков, КВогнище ; Черкеска : [вірші] / К. Кешо-ков ; пер.: А. Бортняка, І. Глинського // Вершини : оповідання, поезії / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.]. – Одеса, 1975. – С. 94–98.

602. Кулієв, КСніжна ніч у Нальчику ; «Вчинив добро для тебе чоловік…» ; «Мене дивує слабовитих сила…» : [вірші] / К. Кулієв ; пер.: А. Бортняка, І. Глинського // Вершини : оповідання, поезії / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.]. – Одеса, 1975. – С. 99–105.

603. Отаров, КГірський потік ; Ти пам’ятаєш, Харкове? ; Плач дитини ; «Землі зрозуміло…» ; «Був юним я…» : [вірші] / К. Отаров ; пер.: А. Бортняка, І. Глинського // Вершини : оповідання, поезії / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.]. – Одеса, 1975. – С. 111–117.

604. Теунов, ХКозуля : [оповідання] / Х. Теунов ; пер.  А. Бортняка // Вершини : оповідання, поезії / упоряд.: А. А. Борт-няк [та ін.]. – Одеса, 1975. – С. 16–22.

605. Шогенцуков, АДоброта землі ; Як сонце на світанні : [вірші] / А. Шогенцуков ; пер. А. Бортняка // Вершини : оповідання, поезії / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.]. – Одеса, 1975. – С. 127–128.

 

1982

606. Бровка, ПКаміння : [вірш] / ПБровка ; перз біло-рус АБортняка /Вінницправда. – 1982. – 27 листоп.

 

1984

607. Шогенцуков, АВінниці ; Подільська осінь ; Щедра земля ; Ода садівницям ; Озимина ; Проміння зір : [вірші] / А. Шогенцуков ; пер. А. Бортняка // У братньому колі : вірші / упоряд.: А. А. Бортняк [та ін.] ; худож.: В. Т. Миненко, Г. А. Палатников. – Одеса, 1984. – С. 8–12.

 

1997

608. Гамзатов, РРозмова з батьком : [вірш] / Р. Гамзатов ; перз аварАБортняка /Вінницгаз. – 1997. – 25 берез.

609. Курбан, ЯПовчальний випадок : [вірш] / Я. Курбан ; пер. з узб. А. Бортняка // Вінниц. газ. – 1997. – 22 квіт.

610. Ліфшиц, ВРозмова поета з книгопродавцем : [вірш] / В. Ліфшиц ; пер. з рос. А. Бортняка // Вінниц. газ. – 1997. – 10 черв.

 

1998

611. Гамзатов, РВосьмивірші / Р. Гамзатов ; пер. з авар. А. Бортняка // Вінниц. газ. – 1998. – 26 листоп. 

612. Кривін, ФПодумати лише : [вірші] / ФКривін ; перз росАБортняка /Вінницгаз. – 1998. – 10 берез. – Зміст: Дорогий подарунок ; Теорія і практика ; Про пестливу краватку ; Громадська робота ; Заздрощі ; Довкола капусти ; Відверте трюмо ; Напоказ ; Відносність щастя.

 

1.2.5. Публіцистика, передмови до книг, інтерв’ю 

1966

613. Поетичний заспів : [поет про свою кн. «Немирівське шосе» та про плани на майбутнє] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1966. – 1 січ.

 

1968

614. На хвилях юних сердець : радіомовлення на Вінниччині / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1968. – 7 трав.

615. Потреба душі : огляд віршів [вінниц. поетів] / А. Борт-няк // Вінниц. правда. – 1968. – 3 верес.

 

1969

616. На шляху до поезії : нотатки про вірші вінничан / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1969. – 25 берез.

617. Творча наснага : [про вид. творів вінниц. письменників] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. правда. – 1969. – 30 груд.

618. Щедрий арсенал літератури : [Вінниччина літературна] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1969. – 17 квіт.

 

1970

619. Крізь усе життя : Марко Вовчок в документах і свідченнях / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 5 квіт.

 

1971

620. Зброєю сміху : [до гуморесок учителя Б. Мусевича Івчан. шк. Літин. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1971. – 16 трав.

621. Іскри поетичного ранку : літ. огляд / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1971. – 13 серп.

622. Пройняті духом оновлення : [про творчість літерато-рів обл.] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1971. – 29 черв.

623. Сівач розумного, доброго, вічного / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1971. – 9 груд.

 

1972

624. «Колосок моєї Вітчизни...» : [огляд віршів він-ниц. поетів] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1972. – 27 лют.

625.  Ласкаво просимо, майстри слова : [тиждень укр. літ.  на Вінниччині] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1972. – 30 трав.

626. Натхненна хвала дружбі : [до 50-річчя від дня народж. Я. Шпорти] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1972. – 20 лип.

 

1973

627. Вагомість поетичного слова : огляд поезії [початків-ців] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1973. – 24 серп.

628. До друку схвалено : огляд поезії початківців / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1973. – 17 трав.

629. Таємниці майбутніх книг : [вид. творів письменників-земляків у 1974 році] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1973. – 12 серп.

630. Хроніка журнальних публікацій : [твори вінничан на сторінках респ. журн.] / А. Горішний (А. Бортняк) // Він-ниц. правда. – 1973. – 15 верес.

 

1974

631. Відгуки сердець : огляд поезії / А. Бортняк // Комсом.  плем’я. – 1974. – 5 січ.

632. Герої творів – герої сучасності : літ. огляд [творів письменників обл.] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1974. – 16 жовт.

633. На вечорі кабардинської поетеси Фоусат Балкаро- вич / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1974. – 8 берез.

634. Про рідний край : [огляд поет. новинок, присвяч.  Вінниці] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1974. – 30 берез.

 

1975

635. Є кого і є що оспівувати : [літ. життя Вінниччини] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1975. – 23 груд.

636. «Солдатом стою» : літ. огляд [творчості письменни- ків Вінниччини на війск.-патріот. тему] / А. Горішний (А. Борт- няк) // Вінниц. правда. – 1975. – 28 берез.

637. Нова зустріч : [про творчість письменника В. Юхи-мовича] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1975. – 11 листоп.

638. Хвилі поетичного потоку : огляд віршів / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1975. – 9 лип.

 

1977

639. Вінниччина : фотоальбом / авт. тексту: А. Бортняк, В. Корицький ; фот.: М. Мельник, О. Гордієвич. – Київ : Мис-тецтво, 1977. – 172 с.

640. Невичерпні джерела творчості [літераторів Поділля] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1977. – 26 серп.

641. Теми дає сьогодення : [творчість Вінниц. письменни-ків у 1976 р. та творчі плани на 1977 р.] / А. Бортняк // Вінниц.  правда. – 1977. – 15 січ.

 

1978

642. Бути доби літописцями : [про творчий доробок літераторів Вінниц. орг. СПУ] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 1978. – 25 серп.

643. Міцніють зв’язки : [про Вінниц. орг. СПУ] / А. Борт-няк // Літ. Україна. – 1978. – 23 черв.

 

1979

644. Рубежі творчості : [творчі доробки вінниц. письмен-ників] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1979. – 12 січ.

 

1981

645. На щастя, на добро : [здобутки вінниц. літераторів між письменниц. з’їздами] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1981. – 4 квіт.

646. Промова : [на VІІІ з’їзді письменників України] / А. Бортняк // VІІІ з’їзд письменників Радянської України. – Київ, 1981. – С. 270–274 ; Літ. Україна. – 1981. – 24 квіт.

647. Рівняння – на високі зразки : [про життя муз.-драм. театру] / А. Бортняк // Культура і життя. – 1981. – 5 листоп.

648. Творчий засів : [інтернац. зв’язки літераторів та митців Вінниччини] / А. Бортняк // Рад. Україна. – 1981. – 7 квіт.

 

1982

649. Дума, сповнена добра : [роздуми над поет. рядками членів Вінниц. письменниц. орг.] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1982. – 7 листоп.

650. Крилате почуття : [інтернац. зв’язки літераторів та митців Вінниччини] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1982. – 17 квіт.

 

1989

651. «…Й свого не цурайтесь» : [письменник про власну позицію щодо проекту програми Нар. руху України за перебу-дову та стан укр. мови в обл.] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1989. – 1 квіт.

 

1991

652. Від насмішкуватого автора : [про вірші й пародії на них] / А. Бортняк // Помилки Колумба : пародії, шаржі, епіграми / А. Бортняк. – Київ, 1991. – С. 3–4.

 

1992

653. Вигострена совість : [до 50-річчя від дня народж.  поета-подолянина Петра Головатюка] / А. Бортняк // Подолія. – 1992. – 4 черв.

 

1993

654. Від упорядника [кн. «Ну що б, здавалося, слова…»] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 18 листоп.

655. Витязь української словесності : [В. Земляк] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1993. – 21 жовт.

656. З жовтогарячої теки : [про Ю. Баланюка, авт. гумо-ресок] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 26 січ.

657. Земляцький привіт : [про укр. поета В. Березінського, уродженця с. Іванів Калинів. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 18 трав.

658. Золота мука любові [Тетяни Яковенко] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 12 лют.

659. «Її устами говорила сама Україна» : [до 160-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 23 груд.

660. Поетеса – від землі і неба : [Н. Поклад, уродженка с. Маньківка Бершад. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 25 листоп.

661. Рідномовний світ Коцюбинського / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1993. – 16 верес.

662. «Скільки правди в горлі, скільки мук…» : [до ювіл.  дати поета В. Стуса] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 6 січ.

663. «Слово рідне, будь…» : [вінниц. письменник про укр. мову в побуті] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 18 лют. ; 4 берез. ; 15 квіт. ; 6, 20 трав. ; 11, 17 черв. ; 2, 15 лип. ; 7 жовт. ; 18 листоп.

664. Сорок років музичної творчості [вінниц. композитора В. П. Папаїки] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1993. – 9 квіт.

665. «Треба встигнути сказати людині слово…» : минає 70 років від дня народж. письменника В. Земляка / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 22 квіт.

666. Хто ж та зла сусідка? : [уривок із сценарію літ.  вечора «Любіть Україну… і мову її солов’їну»] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 2 груд.

667. «Щоб слово, як сурма, звучало…» : (В. Кобцю – 50) / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1993. – 5 листоп.

 

1994

668. «Він усюди зоставався українцем по духу…» : [нарис життя укр. і рос. письменника М. В. Гоголя] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 22 квіт.

669. «Душа ще з дерева не злізла» : [авт. висловлює свою думку про злослів’я в побуті та пресі] / А. Бортняк // Вінниц.  газ. – 1994. – 17 берез.

670. «Од слова до слова…» : [про відродження укр. мови] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 29 груд.

671. Передмова [до віршів В. Буги] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1994. – 25 лют.

672. Посмертна, але і прижиттєва шана [укр. письменнику В. Маняку] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 4 листоп.

673. «У тій мові нам минувшість нашу відкривали» : [в ст. письменник дослідив, якою мовою говорили і писали в Київ. Русі] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 27 груд.

 

1995

674. А нагорода нехай ще трохи підожде…: [до ювілею читця обл. філармонії М. Кравченка] / А. Бортняк // Вінниц.  газ. – 1995. – 11 листоп.

675. Він ще довго навідуватиметься до нас : [спогади про укр. письменника Є. Гуцала] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 12 серп.

676. Геній рідної словесності : [пам’яті укр. письменника О. Гончара] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 19 серп.

677. Єврейський побратим : [укр. поет В. І. Гутянський, уродженець с. Глибочка Тростян. р-ну] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1995. – 15 черв.

678. «З ними я не безрукий!.. З ними я не сліпий!» : [зустріч з читачами у Браїлові та Вінниці укр. письменника В. Забаштанського] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 2 листоп.

679. Зцілення художнім словом : [про творчість поета і лікаря В. Берка з Вінниці] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 20 квіт.

680. Лицар художньої правди : [до 60-річчя від дня народж. укр. письменника С. В. Тельнюка] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1995. – 26 квіт.

681. Одеський подолянин : [укр. письменник А. Губерман] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 16 груд.

682. Скарби народної душі : [фольклористки Явдохи Зуїхи] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1995. – 28 лют.

683. «Якби ви вчились так, як треба…» : [укр. мова у вузах і шк. Вінниці] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1995. – 2 верес.

 

1996

684. Десь тут ходив і він [укр. поет П. Г. Тичина] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1996. – 27 січ.

685. Духовний зцілювач : [про укр. кінорежисера та письменника О. П. Довженка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 26 листоп.

686. Її подільські дороги і стежки : [Леся Українка та родина Косачів на Вінниччині] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 24 лют.

687. Каменяр – очима, серцем і розумом Сонцепоклон-ника : [в ст. розповідається про дружні стосунки М. Коцюбин-ського та І. Франка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 29 серп.

688. Материнський родовід великого російського поета : [М. О. Некрасова] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 10 груд.

689. Мій «посмертний» гонорар : [автобіогр. нотатки про події з життя вінниц. поета у 1989 р.] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 24 груд.

690. Подільські мотиви, не подільського поета : [до юві-лею І. Драча, укр. письменника] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 17 жовт.

691. Поет, якому приписували пісню про Кармалюка : [про пол. та укр. поета Т. Падуру, уродженця м. Іллінці] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 19 верес.

692. Польський співець України : [революціонер-письмен-ник і поет-романтик С. Гощинський, уродженець м. Іллінці] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 2 листоп.

693. Послідовник Леонтовича, або друг Тичини : [дослідж. авт. ст. про перебування на Вінниччині у 1920 р.  укр. композитора М. Вериківського] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 21 листоп.

694. Річ не у благозвучності імені, а в благочинності його носія : [про молд. і укр. політ., церков., і культур. діяча П. Моги-лу] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 28 груд.

695. «Хто він такий?» : (до 90-річчя від дня народж.  укр. режисера І. Савченка) / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 12 жовт.

696. Чарівник сусіднього словесного саду : [до 195-річчя від дня народж. В. Даля, рос. письменника, етнографа] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1996. – 19 листоп.

697. «Я вірю в Бога – в Україну» : [про укр. поета М. Він-грановського та його перебування у м. Вінниця] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 7 листоп.

698. Як я отримував гонорар за свою першу книжку : з усміхнених спогадів / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 10 верес.

 

1997

699. Англійський класик із родовим вінницьким корін-ням : [Джозеф Конрад (Ю. Коженьовський)] / А. Бортняк // Він-ниц.  газ. – 1997. – 4 груд.

700. Благородний і необачний лицар : [про П. Сагайдач-ного, проголошеного гетьманом України у м. Могилів-Поділь-ський] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1997. – 22 квіт.

701. Був майже таким відомим, як І. Франко : до 125-ї річниці від дня народж. [письменника] Б. Лепкого / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 7 листоп.

702. Велетень національного духу : [про укр. письменника-класика П. Куліша] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 15 лют.

703. Великий енциклопедист України [укр. історик І. Кос-томаров] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 15 трав.

704. Від серйозного до смішного : [до ювілею Ю. Цекова, укр. літературознавця та пародиста] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 23 верес.

705. Долі заповідної коріння : [про укр. поета В. Наруше-вича, уродженця смт Сутиски Тиврів. р-ну] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1997. – 28 серп.

706. Дочка Михайла Старицького, посестра Лесі Україн-ки : [Л. Старицька-Черняхівська, письменниця, уродженка с. Карпівка Могилів-Поділ. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 16 груд.

707. Завдяки йому «Вінницьку газету» читають в Австралії : [укр. письменнику та літературознавцю Д. Нитченку (Д. Чубу)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 19 черв.

708. Залишився – Березінським : [укр. поет, уродженець с. Іванів Калинів. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 6 листоп.

709. Знищений своєю ж диктатурою : [про укр. письменни-ка І. К. Микитенка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 6 верес.

710. «І на тім рушникові…» : [ст. присвяч. ювілею укр.  поета А. Малишка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 13 листоп.

711. Коцюбинський у «Тарасовій світлиці» : [Т. Шевченко в житті М. Коцюбинського] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 8 берез.

712. Леонтович: «А от Кирила Григоровича знають кругом!» : [укр. композитора К. Г. Стеценка] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1997. – 8 трав.

713. Леонтович у Тульчині : [саме в Тульчині, на думку вінниц. письменника, вдалися найвідоміші шедеври М. Д. Леон-товича. Звідси випурхнув знаменитий «Щедрик», який поклав поч. великій мистец. славі композитора] / А. Бортняк // Він-ниччина. – 1997. – 12 груд.

714. Молодша Лесина сестра : [в ст. розповідається про родину Косачів] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 7 черв.

715. Навздогін від’їзду літературного побратима [Г. Уса-ча до Ізраїлю на постійне місце проживання] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1997. – 25 верес.

716. Не таке вже воно нам чуже [звертання «пане»] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 15 лип.

717. Один з подільських шістдесятників [укр. письменник Б. Янчук] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 17 лип.

718. Передшевченківська ластівка : [до 185-річчя від дня народж. укр. і рос. письменника Є. Гребінки] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 4 лют.

719. «Перший розум наш…» : [про Г. Сковороду] ; Ан-глійський класик із родовим вінницьким корінням : [про англ.  письменника Дзозефа Конрада (Ю. Коженьовського)] ; Один із творчих нащадків Коцюбинського : [про укр. письменника А. Головка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 4 груд.

720. «Покійний Оникій не дасть збрехати…» : [укр.  письменник Ф. Маківчук і Вінниччина] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1997. – 9 верес.

721. «Потрібні, отже, йому ці люди…» : [про укр.  письменника, громад. діяча В. Яворівського, уродженця с. Тек-лівка Крижопіл. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 27 серп.

722. Рідне слово – найперша ознака самостійності : [нотат-ки вінниц. письменника про захист укр. мови] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1997. – 23 серп.

723. Романтик честі, віри і пам’яті : [укр. письменник В. Маняк] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 12 черв.

724. Соратник Семена Палія : [Д. Братковський, брацлав.  шляхтич, поет (?–1702)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 27 листоп.

725. Співець молодіжної романтики : до 80-річчя від дня народж. П. Педи (1907–1937) / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 20 груд.

726. Співуча скеля : 23 січ. минає 75 р. від часу трагіч. загибелі М. Д. Леонтовича : [за рад. періоду повідомляли, що композитор загинув від бандит. руки] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1996. – 20 січ.

727. Співучий Шпорта з добрими очима : [до ювілею укр. поета, пер. Я. Шпорти, уродженця с. Сальник Хмільниц.  р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 13 верес.

728. «Трохи Дон Кіхот» з Поділля : [укр. письменник Л. Мосендз] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 20 верес.

729. Турботливий співавтор ; Творче обличчя : [поет про літ. середовище 70–80-х рр.] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 25 лют.

730. Ще один визнаний письменник [П. Головатюк] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1997. – 19 черв.

731. Як гартувався міф, або Воював у Першій кінній чи різав дрова до паровика? : [письменник про М. Островського за знайденими документами] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 2 жов

 

1998

732. Велетень польського духу : [до 200-річчя від дня народж. пол. письменника А. Міцкевича] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1998. – 29 груд.

733. Видатний українець Канади : до 80-річ. ювілею Яра Славутича [Г. Жученка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 13 січ.

734. Всупереч заборонам Валуєва і навіть… рідного батька : 3 трав. минули 125-ті роковини смерті Степана Руданського / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 5 трав.

735. Живлюща вода з його криничних глибин : [до 75-річчя від дня народж. укр. письменника В. Земляка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 23 квіт.

736. За це «більш нічого» він боровся усе життя : [до ювіл. дати укр. письменника О. Гончара] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 2 квіт.

737. Завжди і всюди була українкою : [укр. письменниця Г. Журба, уродженка с. Соболівка Гайсин. повіту] / А. Бортняк // Вінниччина. – 1998. – 26 груд. – (Спец. вип. газ. «Зоряна криниця»).

738. Зачарована Поділлям : [Леся Українка і Вінниччина] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 1 серп.

739. Зачинатель новоукраїнської сатиристичної прози [Г. Квітка-Основ’яненко] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 24 листоп.

740. Згадаймо про Олексія Кундзіча [укр. письменника] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1998. – 19 верес.

741. Лицар моралі і справедливості : до 145-річчя В. Коро-ленка [укр. та рос. письменника] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 28 лип.

742. Михайло Коцюбинський: «Його велика праця, його велика любов до народу не згаснуть ніколи» : [про взаємини М. Коцюбинського з укр. письменником, етнографом, лексикографом Б. Грінченком] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 груд.

743. На її творах виховувалося не одне покоління дітей : [до 90-річчя від дня народж. укр. письменниці М. Пригари] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 21 лют.

744. Найвідоміший роман [«Капут»] італійського класи- ка [К. Малапарте] писався в Піщанці / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 9 черв.

745. Найлегендарніша із землячок : [Л. Старицька-Чер-няхівська, укр. письменниця, уродженка с. Карпівка Могилів-Поділ. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 1 верес.

746. «Неголосне, але мужнє слово…» : [про укр. поетесу О. Журливу] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 25 черв.

747. Один із засновників вінницького театру : [укр. актор і режисер Г. Юра] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 січ.

748. «Перейде до інших сердець одлунням…» : [спогади про укр. поета О. Лупія] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 31 берез.

749. Подільські дороги Сосюри : [про перебування поета на Вінниччині] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 січ.

750. При вогнищі поетового слова : [розмова з поетом з нагоди його 60-річчя] / А. Бортняк ; бесіду вела Н. Гнатюк // Вінниччина. – 1998. – 25 квіт.

751. «Струнка, як смерека» : 27 листоп. минає 135 років від дня народж. Ольги Кобилянської / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1998. – 26 листоп.

752. Скарбник народної мудрості : [фольклорист М. Т. Си-монов (Номис, 1823–1900)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Він-ниц. газ. – 1998. – 28 листоп.

753. Тінь страждань : [укр. поетеси та пер. В. Черняхівської за часів сталін. режиму] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 17 лют.

754. Трагічна доля Василя Бобинського [укр. поета] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 12 берез.

755. Чарівний Семен : [композитор, співак С. С. Гулак-Артемовський] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 14 лют.

756. «Щастя в слові твоєму добрім…» : [про В. Горлея, поета-аматора с. Северинівка Жмерин. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 3 лют.

757. «…Як хочеш бути українцем…»: Б. Антоненко-Давидович : [укр. письменник у 1949–1951 рр. перебував на Вінниччині] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 4 серп.

 

1999

758. Актуальне відлуння Шевченкової сатири / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1999. – 11 берез.

759. «…А болить мене вся Україна…» / А. Бортняк ; бесіду вела Г. Секрет // Будьмо знайомі / Г. Секрет. – Вінниця, 1999. – С. 97–120.

760. Бюрократичне «язичне» : [письменник про засміче-ність сучас. укр. мови] / А. Бортняк // Урок укр. – 1999. – № 6. – С. 22–23.

761. Видатний поляк, співець Поділля : до 150-річчя з дня смерті пол. поета Ю. Словацького / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 3 квіт.

762. «Високії ті могили чорніють, як гори…» : [до 290-річчя з часу зруйнування Петром І Запоріз. Січі] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1999. – 2 черв.

763. Він боронив російську мову від чужої експансії : [до ювілею рос. байкаря, пер. І. Крилова] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 16 лют.

764. Вінницькі гумористи й сатирики – у «Веселих віс-тях» : [у Київ. газ.] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 28 жовт.

765. Всюдисущий Василь Митрофанович [Борщевський, укр. літературознавець] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц.  газ. – 1999. – 21 груд.

766. Геніальний німець : [до 250-річчя Й. В. Гете] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1999. – 28 серп.

767. «…З народних вуст і в перло возвести» : [до 180-річчя від дня народж. укр. письменника, етнографа, мовознавця П. Куліша] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 17 серп.

768. Довга нива Миколи Тарновського : [укр. письменника, уродженця с. Олександрівка Тростян. р-ну] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1999. – 8 трав.

769. Любив Україну і ненавидів «Укрен», або «Сміх крізь сльози» : [про укр. письменника Остапа Вишню] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 14 груд.

770. Майстер гострого олівця : [укр. худож. В. Зелінський, уродженець смт Вапнярка Томашпіл. р-ну] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1999. – 12 трав.

771. Найбільший російський поет : [до 200-річчя від дня народж. О. Пушкіна; про його зв’язки з Вінниччиною] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 5 черв.

772. Незабутній патріарх українства Австралії : [про письменника Д. Нитченка (Д. Чуба) та його зв’язки з Вінниччи-ною] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 19 жовт.

773. «Нехай на любу Україну надивлюсь…» : до 150-річчя від дня народж. укр. письменниці Олени Пчілки / А. Бортняк // Вінниччина. – 1999. – 26 черв. – (Спец. вип. газ. «Зоряна криниця»).

774. Один із «п’ятірного грона» : [М. О. Драй-Хмара, укр.  поет, перекладач] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 5 жовт.

775. Патологічний шовініст – ненависник Т. Шевченка : [В. Бєлінський, рос. критик, літературознавець] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 16 берез.

776. Подільська сторінка життєпису Павла Чубинського : [укр. етнографа] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 28 січ.

777. Польський класик подільського кореня [Я. Івашкевич] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 20 лют.

778. При світлі його соняшників : [про А. М’ястківського, укр. письменника] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 18 груд.

779. «Такий саморідний та національний» : до 135-річчя від дня народж. В. Самійленка : [про укр. поета, який перебу- вав у Вінниці] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 2 лют.

780. «Тіні забутих предків» були найбільшою його втіхою : у січні [режисеру] С. Параджанову сповнилося б 75 років / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1999. – 2 лют.

781. Туркмен, а матір’ю називав українку : [про поета А. Ковусова, який брав участь у визволенні обл. від фашистів] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 7 груд.

782. Уславлений і знеславлюваний перекладач : [про М. О. Лукаша] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 16 груд.

783. «Уся моя слава – Україна…» : [до 150-річчя від дня на-родж. Панаса Мирного] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 18 трав.

784. «…Хоч його вже давно вважають письменником» : [про А. М. Подолинного, проф. Вінниц. держ. пед. ун-ту, прийнятого до Спілки письменників України] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1999. – 15 квіт.

785. Чарівник слова : [до 75-річчя від дня народж. укр.  поета В. Юхимовича] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 10 лип.

786. Шолом тобі, Шоломе! : [про євр. письменника Шолом-Алейхема та його перебування на Поділлі] / А. Бортняк // Вінниччина. – 1999. – 4 берез. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

 

2000

787. Анатолієві Подолинному – 60 : [про письменника, літературознавця] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 2000. – 16 берез. – С. 5.

788. Внук, він же син Марка Вовчка : [рос. учений та письменник Б. М. Лобач-Жученко] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 2000. – 25 лип.

789. Значний майстер художнього слова і… доносів : [розповідь про укр. письменника Ю. Смолича, який дитинством і юністю пов’яз. з Вінниччиною] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 11 лип.

790. Класик, якому пощастило не дожити до «всеочисної бурі» : [про укр. письменника М. Старицького та його зв’язки з Вінниччиною] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 15 груд.

791. Коцюбинський у «Тарасовій світлиці» ; Чарівник слова : [про поета Василя Юхимовича] / А. Бортняк // Вінницький альбом. 1999 : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / відп. ред.  В. Петров. – Вінниця, 2000. – С. 61–66.

792. Не покривив жодним словом… : [до 105-річчя від дня народж. укр. письменника, пер. Т. Осьмачки] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 8 черв.

793. «Пам’ять, відроджена з попелу» : [про укр. поета В. Свідзинського, уродженця с. Маянів, нині Тиврів. р-ну] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2000. – 4 жовт. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

794. Першоджерело світової україністики : [до 350-річ-чя з дня виходу кн. Г. Л. де Боплана (1600–1673), фр. військ.  інженера-фортифікатора, «Опис України», написаної у м. Бар Вінниц. обл.] / А. Бортняк // Подолія. – 2000. – 12 груд.

795. Пісня, яку виконуємо й слухаємо стоячи : [до історії створення пісен. перлини «Заповіт» на вірш Т. Шевченка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 22 верес.

796. При сяйві поезії Володимира Забаштанського / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 3 жовт.

797. Славетний поляк із Поділля : [піаніст, композитор І. Падеревський, уродженець с. Курилівка Хмільниц. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 17 листоп.

798. Творчий звіт корифея дитячої драматургії : [Г. Усача, уродженця м. Немирів] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 27 квіт.

799. Той, хто зберіг і виплекав сад свого видатного брата : [про Х. Коцюбинського – першого директора Вінниц. музею М. Коцюбинського] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 17 жовт.

800. «У місті над Дністром мріяв оселитися з Лесею…» : [укр. музикознавець, фольклорист К. Квітка, який побував на Могилівщині у 1926–1927 рр.] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 5 лют.

 

2001

801. Бракований син Фіделя : [про мовні помилки – русизми в укр. мові] / А. Бортняк // Урок укр. – 2001. – № 8. – С. 31.

802. Великий український єврей : [класик євр. літ. Шолом-Алейхем] / А. Бортняк // Подолія. – 2001. – 8 трав.

803. Видатний кінорежисер [І. Савченко], не вшанований земляками / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 16 жовт.

804. Відзнака за зболене серце : [премія М. Пастушенка за кн. «Покута» (Вінниця, 2000)] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 18 верес.

805. Золотий Клен української поезії : [поет, пер. Юрій  Клен (О. Бургардт)] / А. Бортняк // Подолія. – 2001. – 9 жовт.

806. Майстер неповторних штрихів : [нар. худож.  М. Ма-ловський, уродженець смт Тиврів] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 18 трав. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

807. На вінницьких розкопках : [уривки із кн. спогадів «Зустрічі і прощання» Г. Костюка, канад. письменника, очевид-ця більшовиц. злочинів у Вінниці й обл. 30-х рр.] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 11 трав. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

808. Наснажений джерелами Іссик-Кулю : [укр. прозаїк П. Гордійчук] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 11 трав.

809. Новгородський кріпак, подільський живописець : [рос. худож. В. Тропінін] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 30 берез. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

810. Пізній ужинок Сергія Вдовиченка : [про творчий до-робок прозаїка, поета] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 30 трав.

811. Подільська колиска письменника : [до 195-річчя від дня народж. укр. письменника О. Стороженка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 23 листоп. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

812. Поет-герой : [до 200-річчя від дня народж. укр.-пол.  письменника С. Гощинського, уродженця м. Іллінці] / А. Борт-няк // Вінниччина. – 2001. – 7 листоп. – (Спец.  вип.  газ. «Хочу все знати»).

813. Сергій Єфремов – проти Юрія Коцюбинського / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 5 жовт.

814. «Спілчанське буття мало «подвійне дно» : [спогади, враження, міркування колиш. відп. секретаря обл. орг. Спілки письменників України у Вінниці про становище орг. в 1974–1987 рр.] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 31 січ. – (Спец. вип. газ. «Зоряна криниця»).

815. Творча спадщина Людмили Старицької-Черняхів-ської : [уродженки с. Карпівка Могилів-Поділ. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 25 трав. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

816. Той, хто найпершим підтримав Шевченка : [до 125-річчя з дня смерті укр. худож. І. Сошенка, котрий деякий час проживав в м. Немирів] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 18 лип. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

817. Шевченко у пам’яті та діяльності Коцюбинського / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 7 берез. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

 

2002

818. Актуальна «Енеїда» : [І. Котляревського, укр. поета-класика] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2002. – 27 верес.

819. Елізабет Коттмаєр : [нім. поетеса, яка деякий час пе-ребувала на Поділлі] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2002. – 30 лип.

820. Ідеологічні стереотипи / А. Бортняк // Вінниччина. – 2002. – 27 берез. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

821. «Майстерність заплелася в сивину…» : [до ювілею поета П. Головатюка] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2002. – 22 лют.

822. Останній і вічний прихисток Марка Вовчка / А. Борт-няк // Вінниччина. – 2002. – 13 серп.

823. Письменник і фронтовик Яків Качура : [уродженець с. Юрківка Тульчин. р-ну] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2002. – 8 листоп. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

824. Себастіан Кльонович (1545–1602) і його «Роксоланія» : [пол. поет, який перебував на Поділлі] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 2002. – 28 серп.

825. Співучий Шпорта з добрими очима : [до 80-річчя від дня народж. поета] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2002. – 12 верес.

 

2003

826. В анекдотичних ракурсах : [письменника А. Гарматюка] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниччина. – 2003. – 15 жовт. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

827. Видатний український німець : [до 55-річчя з дня смерті О. Бургардта (Юрія Клена), укр. поета, пер.] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2003. – 29 жовт.

828. Духовне подвижництво Тетяни Яковенко [поетеси з Вінниці] / А. Бортняк // Подолія. – 2003. – 22 січ.

829. З досвіду патріарха байки : [М. Годованця, який жив і працював на Вінниччині] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2003. – 19 берез. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

830. Зоряний час поета-пісняра : [про відзнаки і нагороди поета М. Луківа, уродженця с. Куманівці Хмільниц. р-ну] / А. Бортняк // Подолія. – 2003. – 26 лют.

831. Неатлетичний Аполлон і чорнява Сніжана : [із бесід з тими, хто прагне оволодіти культурою мови] / А. Бортняк // Урок укр. – 2003. – № 10. – С. 25–26.

832. Невтомний трудар мовних копалень : [до 80-річчя від дня народж. І. Глинського, укр. письменника, уродженця с. По-туш Тиврів. р-ну] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2003. – 7 листоп.

833. Особливості звертання : (із бесід з тими, хто прагне оволодіти культурою мови) / А. Бортняк // Урок укр. – 2003. – № 3. – С. 31 ; № 10. – С. 25–26.

834. Похвала Лукашевій зимі : [про творчість поета Л. Пугача] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2003. – 26 груд.

835. Репресований кличний відмінок / А. Бортняк // Урок укр. – 2003. – № 1. – С. 27.

836. Чарівниця слова з-під Соболівки : [до 115-річчя від дня народж. Г. Журби, укр. письменниці, уродженки хутора Олександрія, поблизу с. Соболівка, нині Теплиц. р-ну] / А. Борт-няк // Вінниччина. – 2003. – 23 груд.

837. «Щоб Україні дорогій здобути іншу, кращу долю» : [про Л. Старицьку-Черняхівську, письменницю, уродженку с. Карпівка, нині Могилів-Поділ. р-ну] / А. Бортняк // Вінниччи-на. – 2003. – 5 груд.

838. Щоб наше слово не вмирало : [до 170-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2003. – 19 груд.

 

2004

839. Актуальна «Енеїда» : 28 вересня – 160 р. з часу пер-шого виходу повного вид. славетної поеми / А. Бортняк // Він-ниччина. – 2004. – 27 верес.

840. Далеко і близько : [спогади про Г. Усача, письменни-ка, уродженця м. Немирів] / А. Бортняк // Літ. Україна. – 2004. – 28 жовт. – С. 6.

841. Повпред українського письменства в Ізраїлі : [до ювілею укр. та євр. письменника Г. Усача] / А. Бортняк // Він-ниччина. – 2004. – 14 верес.

 

2005

842. «Самоспалення» : [епічно-публіцист. твір] / А. Борт-няк // Собор. – 2005. – № 1. – С. 10–12.

 

2006

843. Біль і сподівання жіночої душі : [про творчість вінниц. письменниці Н. Ткаченко] / А. Бортняк // Подільські криниці : хрестоматія з літ. рід. краю / уклад., авт. біогр. довідок А. Подолинний. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 565–568.

844. Його неповторний сміх : А. Гарматюку – 70 / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 2006. – 12 січ.

845. Залишився Березінським : [про жит. і творчий шлях вінниц. письменника В. Березінського] / А. Бортняк // Подільські криниці : хрестоматія з літ. рід. краю / уклад., авт. біогр. довідок А. Подолинний. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 387–392.

846. «Пам’ять, відроджена з попелу» : [про укр. поета доби «Розстріляного відродження» В. Свідзинського] / А. Бортняк // Реабілітовані історією. Вінницька область : у 3 кн. / ред.: І. Гамрецький, В. Лациба, С. Нешик. – Вінниця, 2006. – Кн. 1. – С. 747–750. – (Реабілітовані історією : у 27 т.).

847. Уроки Пастушенка : [до ювілею письменника-він-ничанина Л. Пастушенка] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2006. – 5 груд.

 

2007

848. Березнева неповторність : [до 60-річчя від дня народж. відомої поетеси Н. Гнатюк] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2007. – 16 берез. ; Літ. Україна. – 2007. – 5 квіт. – С. 4.


2008

849. Вічна душа народу : [роздуми вінниц. письменника про укр. мову] / А. Бортняк // Культура і життя. – 2008. – 5 берез.

850. З Євгеном Гуцалом зустрічатимусь довіку : [про творчість письменника] / А. Бортняк // Поділля – його Єрусалим : спогади про життя і творчість Євгена Пилиповича Гуцала. – Вінниця, 2008. – С. 193–199.

 

2009

851. «NB! Нащадки Голохвастова» : [роздуми вінниц.  поета, який нещодавно перейшов за вічну межу, про укр. мову, про прізвища українців, які втратили чи втрачають своє справжнє, корінне звучання] / А. Бортняк // Культура і життя. – 2009. – 4 верес. – С. 28.

852. Щоб не в’янули вуха : [роздуми вінниц. поета, який за життя дбав про укр. мову, її «чистоту» і безкультур’я, що ми собі дозволяємо, спілкуючись рід. мовою] / А. Бортняк // Культура і життя. – 2009. – 18–24 верес. – С. 7.

 

2011

853. При сяйві поезії Володимира Забаштанського : [спогади про письменника, відгук на ювіл. вид.] / А. Бортняк // Блискавка з темряви. Володимир Забаштанський очима сучасників : зб. спогадів, ст., поезій / упоряд. та ред. В. С. Ра-бенчук. – Вінниця, 2011. – С. 275–281.

854. Травень 63-го / А. Бортняк // «І в смерті з рідним краєм поріднюсь» : Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця, 2011. – С. 221–223.

 

2013

855. Травень 63-го : [спогади про поета] / А. Бортняк // Василь Стус: Поет і Громадянин : кн. спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – Київ, 2013. – С. 66–67.

856. Небесні і земні світлотіні: штрихи до творчості поетеси Оксани Дунської / А. Бортняк // Собор. – 2013. – № 2. – С. 62–63.

 

2014

857. Він, як Ісус Христос для України... : [картини та вірші про Т. Г. Шевченка] / А. Бортняк // Вінничанка. – 2014. – № 3. – С. 12–13.

 

2015

858. Найвеселіший земляк-сучасник / А. Бортняк // Веселий світ Павла Добрянського : спогади сучасників про письменника : до 85-річчя від дня народж. П. Добрянського / Вінниц. обл. центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій ; упоряд.  В. С. Горлей. – Вінниця, 2015. – С. 24–27. 

 

1.3. Редактор, упорядник видань, рецензент 

1967

859. За рідним порогом : [про повість М. Тарновського «За рідним порогом» (Львів, 1967)] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1967. – 11 жовт.

860. Про людей і про життя : [рец. на кн. В. Забаштансько-го «Наказ каменярів» (Київ, 1967)] / А. Бортняк // Вінниц. прав-да. – 1967. – 17 листоп.

 

1968

861. Жива історія : [рец. на кн. В. Юхимовича «Зоряна балада» (Київ, 1968)] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1968. – 29 черв.

862. Крізь призму росинки : [рец. на кн. Д. Дереча «Про хлопця звичайного» (Одеса, 1967)] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1968. – 19 берез.

 

1969

863. Ми – солдати завжди! : [огляд поезії ветеранів Другої світової війни з Вінниччини] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1969. – 14 серп.

864. Обрії стають ширшими : [про кн. К. Курашкевича «Калинове намисто : лірика» (Одеса, 1969)] / А. Бортняк // Він-ниц. правда. – 1969. – 18 листоп.

 

1970

865. Життя – як пісня : [рец. на кн. Дяченка В. П.  «М. Д. Леонтович» (Київ, 1969)] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 3 квіт.

 

1971

866. У світі чарівних образів : [рец. на твори Г. Усача та А. М’ястківського для дітей] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1971. – 9 лют.

 

1972

867. Поділлям натхненні : у світі книг : [рец. на кн.  «Українською мовою натхненні»] / А. Бортняк // Вінниц.  прав-да. – 1972. – 13 січ.

868. Твоїми шляхами : Поділля й подоляни в укр. поезії / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1972. – 30 трав.

 

1973

869. Відчувати пульс часу : [про творчість початківців] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1973. – 4 серп.

870. Слово про земляків : [про кн. Є. Брандіса «Сила молодая» та зб. С. Тельнюка «Легенда про трьох сестер»] / А. Горіш-ний (А. Бортняк) // Вінниц. правда. – 1973. – 10 берез.

 

1974

871. Відгуки сердець : огляд поезії [вінниц. поетів] / А. Бортняк // Комсом. плем’я. – 1974. – 5 січ.

872. Зелені вогні : [про кн. В. Забаштанського «Віра в лю-дину» (Київ, 1974)] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1974. – 10 серп.

 

1975

873. Нова зустріч : [про зб. В. Юхимовича «Час братерства» (Київ, 1975)] / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1975. – 11 листоп.

874. Прикмети часу : [про зб. В. Юхимовича «Час братер-ства» (Київ, 1975)] / А. Бортняк // Друг читача. – 1975. – 13 листоп.

 

1993

875. Веселі краплини з народних джерел : [рец. на кн.  «Мудрий оповідач» (Київ, 1992)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 2 берез.

876. Відлуння «Щедрика» у Львові : [про кн. «Козацькому роду нема переводу» (Львів, 1992)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1993. – 7 січ.

877. Вірші вінницького поета – в Англії : [про вірші М. Скелі-Студецького в журн. «Визвольний шлях»] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 9 лип.

878. З любов’ю : [так називається зб. поезій крижопіл.  літератора М. Гринчука] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц.  газ. – 1993. – 2 груд.

879. Книжкова сміхоновинка : [про кн. А. Гарматюка «Гумор різних народів» (Вінниця, 1992)] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1993. – 27 квіт.

880. Не забуваймо їхні імена : [рец. на кн. Яра Славутича «Розстріляна муза» (Київ, 1992)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 19 серп.

881. Поетичний експеримент : [рец. на кн. В. Мельника «Вишуки : поезії» (Хмельницький, 1992)] / А. Бортняк // Вінниц.  газ. – 1993. – 14 черв.

 

1994

882. В ім’я добра і краси : [про зб. віршів Г. Овсієнко «Ку-ди, невидима, іду?» (Вінниця, 1993)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1994. – 4 лют.

883. З любов’ю до рідної мови : [про кн. А. Загрійчука «Обличчя : зб. поезій. Поема. Драматичний етюд» (Вінниця, 1994)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1994. – 9 груд.

884. Магія правди : [про кн. В. Рабенчука «Травневі смо-лоскипи» (Вінниця, 1994)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 18 листоп.

885. Нестереотипний посібник : [про кн. «Вивчення в школі новітньої української літератури» (Вінниця, 1994)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1994. – 25 листоп.

886. Нехай розтане сніг і зацвіте калина! : [рец. на кн.  П. Головатюка «Сніг на калині» (Вінниця, 1993)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 8 квіт.

 

1995

887. Божий дар : [про зб. віршів Н. Воронюк «Віри золоче-на нить» (Київ, 1995)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 7 жовт.

888. Замість рекомендації до Спілки письменників : [про кн. В. Лазаренка «Ретроспективна печаль : вірші та поеми» (Він-ниця, 1994)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 18 трав.

889. «Од слова до слова…» : [темат. добірка про культуру та побутування укр. мови в обл.] / рубрику веде А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1995. – 11, 24 січ. ; 3, 16 лют. ; 2, 17 берез. ; 7, 12 квіт. ; 12, 19 трав. ; 2, 16 черв. ; 7, 21 лип. ; 5, 19 серп. ; 2, 23 верес. ; 7, 21 жовт. ; 4, 18 листоп. ; 2, 23 груд.

 

1996

890. Поспішиш – себе та ближніх посмішиш? : [рец. на кн. П. Глазового «Нові усмішки»] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1996. – 27 лют.

 

1997

891. Божий дар : [рец. на кн. вінниц. поетеси Н. Воронюк «Віри золочена нить» (Київ, 1995)] / А. Бортняк // Камертон-ікс. – 1997. – Берез. (№ 3).

892. Неповторні єврейські мотиви : [про зб. поезій М. Шустера «Плач по детству» (Вінниця, 1997)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 5 серп.

893. «Од слова до слова…» : [темат. добірка про культуру та побутування укр. мови в обл.] / рубрику веде А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 18 січ. ; 1, 15 лют. ; 1, 15 берез. ; 15 квіт. ; 8, 20 трав. ; 3, 18 черв. ; 2, 15 лип. ; 5, 19 серп. ; 2, 16 верес. ; 7, 21 жовт. ; 4, 18 листоп. ; 2, 16 груд.

894. Підставте душу – полікує : [рец. на кн. Д. Пічкура «Журавлиний берег : поезії» (Вінниця, 1997)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1997. – 17 лип.

895. Хвостата рецензія : [на кн. В. Мельника «Браття во хвості» (Київ, 1997)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1997. – 22 лип.

 

1998

896. «Безсмертного хто ж мав убивати?» : до 200-річчя з часу видання «Енеїди» І. Котляревського / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 28 лип.

897. Подільські мотиви Яра Славутича : (за п’ятитомни-ком його творів) : [огляд творів укр.-канад. поета] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 17 верес.

898. «Зріє в мене – а воно таки зріє!..» : [про зб. віршів В. Кузьменка «Тернії серця : поезії» (Вінниця, 1998)] / А. Борт-няк // Вінниччина. – 1998. – 20 лют.

899. «Од слова до слова…» : [темат. добірка про культуру та побутування укр. мови в обл.] / рубрику веде А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 6, 22 січ. ; 3, 17 лют. ; 3, 17 берез. ; 7, 21 квіт. ; 5, 19 трав. ; 16 черв. ; 7, 21 лип. ; 4, 18 серп. ; 1, 15 верес. ; 6 жовт. ; 3, 19 листоп. ; 3, 15 груд.

900. Хрест болю і надії : [про кн. тульчин. поета-аматора В. Багрія «Спокута» (Вінниця, 1997)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 22 січ.

 

1999

901. Крізь проталу шибку – до Божих див : [про зб. віршів для дітей отця Анатолія (А. Загрійчука) «Різдвяне віконечко» (Вінниця, 1999)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 21 січ.

902. «Коли душа горить у щирих віршах…» : [про кн.  Н. Шаварської з м. Тульчин «Мелодія душі» (Київ, 1999)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 20 трав.

903. «Любіть Україну» – багатьма мовами : [про антол. пер. вірша В. Сосюри, уклад. Б. і К. Хоменками] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1999. – 21 верес.

904. «Негучна мовчазна мужність» : [про постать М. Ко-цюбинського в повісті Л. Смілянського «Михайло Коцюбин-ський»] / А. Бортняк // Вінниччина. – 1999. – 27 лют. – (Спец.  вип. газ. «Зоряна криниця»).

905. «Од слова до слова…» : [темат. добірка про культуру та побутування укр. мови в обл.] / рубрику веде А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 5, 19 січ. ; 2, 16 лют. ; 2, 16 берез. ; 6, 20 квіт. ; 8, 18 трав. ; 2, 15 черв. ; 6, 22 лип. ; 5, 17 серп. ; 7, 21 верес. ; 4, 16 листоп. ; 7, 21 груд.

906. Перша збірка дописувача нашої рубрики : [Ю. Сегеди «Давно на світі не було дощу…» (Київ, 1999)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1999. – 18 трав.

907. Смугаста пародія на нашу попередню й теперішню дійсність : [про кн. М. Стрельбицького «Поема колорадського жука» (Вінниця, 1999)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 27 лип.

908. Сонети Петра Головатюка : [про кн. П. Головатюка «Любов і біль : сонети» (Вінниця, 1999)] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 1999. – 16 груд.

909. «Та хіба ж ми духом кволі?!» : [про зб. віршів В. Забаштанського «Найкревніша рідня» (Київ, 1999)] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 1999. – 16 листоп.

910. «Трояндова колюча ніжність…» : [про кн. Н. Шавар-ської з м. Тульчин «Мелодія душі» (Київ, 1999)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 20 лип.

911. «Як важко обніматися крильми…» : [про зб. поетеси Т. Яковенко «Кольорова ніч» (Вінниця, 1998)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 27 берез.

 

2000

912. Леонід Пастушенко «Покута» : [про кн. «Покута : роман та есе» (Вінниця, 2000)] / А. Бортняк // Подолія. – 2000. – 1 серп.

913. Насамперед – бути патріотами : [про зб. віршів В. Берка «Знак патріота» (Вінниця, 1999) та С. Захарука «Дорогою прозріння» (Вінниця, 1999)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 18 квіт.

914. «Оце прийшла до вас така, як є…» : [рец. на кн.  Н. Струтинської «Прогулянка під дощем : лірика» (Київ, 2000)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 20 квіт.

915. «Перевага там, де сміла сила духу в правім бою» : [про кн. Б. В. Пастуха «Борис Грінченко – безкомпромісний ли-цар національної ідеї» (Луганськ, 1999)] / А. Бортняк // Київ. – 2000. – № 9/10. – С. 143–145.

916. Правда про історію здеформованих землячків : [рец.на кн. М. Стрельбицького «Йоцемидаєсія» (Вінниця, 1999)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 22 лют.

 

2001

917. Відблиск неба у калиновому цвіті : [про поет. лірику П. Перебийноса] / А. Бортняк // Подільські криниці : хресто-матія з літ. рід. краю / упоряд., авт. передм., біогр. довідок А. Подолинний. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 357–359.

918. Говоріть так, щоб не осквернити вогнище : [рец. на кн. Б. Буяльського та А. Оверчука «Як ми спілкуємося» (Вінни-ця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 8 листоп.

919. Ексклюзив по-вінницьки : [про кн. С. Алексєєва «Ексклюзив по-вінницьки : гумор та сатира» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Подолія. – 2001. – 16 трав.

920. З літературних джерел Вінниччини : [про 2-ге вид. хрестоматії з літ. рід. краю «Подільські криниці» (Вінниця, 2001)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 2001. – 17 лип.

921. Зарубки для пам’яті : [про вид. хронол. покажч.  «Знаменні і пам’ятні дати 2002 року» (Вінниця, 2001)] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 2001. – 25 груд.

922. Зубці іронії : [про зб. сатирика В. Красіленка «Не наступайте на граблі!» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Він-ниц. газ. – 2001. – 1 лют.

923. Ліричний подих Тростянеччини : [рец. на зб. «Поділь-ське перевесло» (Ладижин, 2000)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 31 лип.

924. «Мов щира сповідь слово те моє» : [про поет. зб.  С. Травневої «Пелюстковий сніг» (Вінниця, 2000)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 12 черв.

925. Мотиви душі Ніни Шаварської : [рец на кн. «Благосло-ви мене, любове : пісні та романси» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 31 жовт. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

926. Неложними устами : [про кн. С. Алексєєва «Подільська муза» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 24 лип.

927. Про нападівського данця : [рец. на кн. В. Мельника «Тор Ланге : життя і творчість» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 29 листоп.

928. Про сузір’я подільських талантів : [про кн. С. Алексє-єва «Подільська муза» (Вінниця, 2001)] / А. Горішний (А. Борт-няк) // Вінниц. газ. – 2001. – 12 лип.

929. Сакральне мистецтво Поділля : [про зб. вінниц.  худож. Л. Дідура «Несіяне поле заростає бур’янами» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 15 серп. – (Спец.  вип. газ. «Хочу все знати»).

930. Усе – про літераторів, причетних до Поділля : [відгук на 2-ге вид. кн. «З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Віннич-чини» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 12 квіт.

931. Черпайте, на здоров’я : [про 2-ге вид. хрестоматії з літ. рід. краю «Подільські криниці» (Вінниця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2001. – 1 серп.

932. «Щоб зірвати одну квітку, треба виростити десять» : [про кн. Г. Тарасенко «Паросток : методика гуманіст. виховання дітей засобами природи» (Вінниця, 2000)] / А. Бортняк // Він-ниччина. – 2001. – 27 берез.

 

2002

933. Біль і сподівання жіночої душі : [відгук на кн. вчительки із с. Нова Гребля Калинів. р-ну Н. Ткаченко «Гіацинтове сонце» (Калинівка, 2002)] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2002. – 3 верес.

934. Жарти одного подільського села : [про кн. Є. Козюка «Смішинки з чернівецької торбинки» (Вінниця, 2002)] / А. Борт-няк // Вінниц. газ. – 2002. – 8 жовт.

935. Наболіле – про рідну мову : [рец. на кн. бершад. журналіста Ф. Шевчука «Слово на долоні : етюди про мову» (Вінни-ця, 2001)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2002. – 10 січ.

936. Соната про Україну : [про кн. С. Литвина «Калина в снігу» (Вінниця, 2002)] / А. Бортняк // Вінниччина. – 2002. – 16 серп.

 

2003

937. З любов’ю та молитвою : [про кн. о. Анатолія (А. Заг-рійчука) «Страсна свічка у долонях» (Київ, 2003)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2003. – 11 верес.

938. Про раків для Івана Степановича та багато чого іншого [відгук на кн. К. Матущака «Лелеки повертаються до гнізд» (Вінниця, 2003)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2003. – 8 лип.

939. «Слухав я малу пташину – та гадав про Батьків-щину» : [про нову кн. поезії Є. Козюка «Мереживо мрій і думок» (Вінниця, 2003)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2003. – 28 жовт.

940. Сьомий залп сатирика : [рец. на кн. Л. Куцого «Тези на протезах» (Вінниця, 2003)] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2003. – 16 груд.

 

2007

941. Книги болю і печалі : [про кн. «Вінницький мартиро-лог : пам’яті жертв політ. репресій на Вінниччині (20–30-ті рр.

ХХ ст.)» (2001) та «Реабілітовані історією. Вінницька область.  Кн. 1» (2006)] / А. Бортняк // Погляд. – 2007. – 24–30 трав. – С. 4, 5.

 

2015

942. Солоні болі і сподівання : [про поет. зб. А. Звірика «Доля» (Вінниця, 2003)] / А. Бортняк // Вдумливим поглядом : рец. на твори Анатолія Звірика / уклад. А. П. Звірик. – Вінниця, 2015. – С. 42–44.

 

2016

943. З любов’ю до рідної мови : [рец. на кн. А. Загрійчука «Обличчя» (Вінниця, 1994)] / А. Горішний (А. Бортняк) // Слово спочатку і завжди : спогади сучасників про поета-подолянина [А. Загрійчука] / упоряд. В. Горлей. – Вінниця, 2016. – С. 147–150.

944. З любов’ю та молитвою : [рец. на кн. А. Загрійчука «Страсна свічка у долонях : зб. поезій» (Київ, 2003)] / А. Бортняк // Слово спочатку і завжди : спогади сучасників про поета-подолянина [А. Загрійчука] / упоряд. В. Горлей. – Вінниця, 2016. – С. 165–167. 

2.1. Життя і творчість 

945. Бабійчук, Н. М. Поетична творчість Анатолія Борт-няка : [розроб. уроку літ. рід. краю] / Н. М. Бабійчук, О. В. Бабій-чук // Освіта Вінниччини. – 2012. – 20 квіт. – С. 6.

946. Базилевський, В. Жива вода з колодязя тисячоліть : [про переспів «Пісні пісень» А. Бортняком] / В. Базилевський // Всесвіт. – 1989. – № 2. – С. 134–136.

947. Березінський, В. Бесіда. Анатолію Бортняку : [вірш] / В. Березінський // Жовтень. – 1977. – № 10. – С. 6–7.

948. Біографічна довідка // Коли б я жив тоді на світі : аналогії з міфології / А. А. Бортняк. – Вінниця, 1998. – С. 101.

949. Борецький, В. В. Стильові особливості сучасної подільської поезії [у т. ч. поезії А. Бортняка] / В. В. Борецький // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи (матеріали Всеукр. наук.-практ.  конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р.) : зб. наук. пр. : до 100-річ. ювілею ВДПУ ім. М. Коцюбинського / голов. ред. О. М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 286–290.

950. Бортняк Анатолій Агафонович (довідка) // Вінниця журналістська : довідник / ВОО НСЖУ ; авт.-упоряд. В. Лисен-ко. – Вінниця, 2010. – С. 27.

951. Бредун, В. «Трудар поезії простий…» : [про поета-земляка А. Бортняка] / В. Бредун // Колгосп. зоря. – 1989. – 2 лют.

952. Вільчинська, О. Бортнякові мелодії : [про літ.-мист. вечір з нагоди ювілею письменника] / О. Вільчинська // Пано-рама. – 1998. – 9 трав.

953. Віншували поета : [про відзначення ювілею А. Борт-няка] // Вінниц. газ. – 1998. – 30 квіт.

954. Волошенюк, І. Високих дерев не обминає жоден вітер : [у ст. описано творчість поета ] / І. Волошенюк // Собор. – 2013. – № 2. – С. 9–16.

955. Волошенюк, І. Звинувачений у немодернізмі : [про публ. В. Мельника «Совість більше, ніж життя» в газ.  «Вінниччина» від 1 черв. 2007 р. щодо кн. А. Бортняка «Янгол-охоронець»] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2007. – 29 черв.

956. Волошенюк, І. Поетичні лаокоонізми : [про творчість А. Бортняка] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2002. – 24 квіт. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

957. Волошенюк, І. Як живеш, Бортняче! / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2004. – 31 серп. ; Мій письменницький гербарій / І. Волошенюк. – Вінниця, 2016. – С. 46–62 : фот.

958. Гарматюк, А. Усміхненим словом ; Великий майстер слова [А. Бортняк] / А. Гарматюк // Вінниц. газ. – 1998. – 25 квіт.

959. Гарматюк, А. Великий майстер слова : (до ювілею поета) / А. Гарматюк // Вінниц. газ. – 1998. – 25 квіт. ; Літературно-журналістським пером : спогади, рец., публіцист. твори. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 33–46.

960. Гарматюк, А. Усміхненим словом [Анатолія Бортня-ка] / А. Гарматюк // Літературно-журналістським пером : спога-ди, рец., публіцист. твори / А. Гарматюк. – Кам’янець-Поділь-ський, 2007. – С. 101–104.

961. Гнатюк, Н. Важке щастя Анатолія Бортняка : [про поета-вінничанина, який висунутий на здобуття премії ім. Тараса Шевченка у 2008 році за книги поезій «Важке щастя» та «Янгол-охоронець»] / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. – 2008. – 7–13 лют.

962. Гнатюк, Н. Вершини – попереду : [про поета А. Борт-няка] / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. – 2008. – 15–21 трав. – С. 12.

963. Гнатюк, Н. Йому болить вся Україна : [про поета] / Н. Гнатюк // Самостійна Україна. – 2003. – 22–28 черв.

964. Гнатюк, Н. Заповіт Анатолія Бортняка : [23 лип. 2009 р.  помер відомий поет, громад. діяч А. А. Бортняк] / Н. Гнатюк // 33-й канал. – 2009. – 29 лип. – С. 23.

965. Гнатюк, Н. Повернення у слові : [про поета-земляка А. Бортняка] / Н. Гнатюк // Літ. Україна. – 2010. – 19 серп.

966. Гнатюк, Н. При вогнищі поетового слова : [про поета] / Н. Гнатюк // Одинадцята заповідь : вибране / А. А. Бортняк ; упоряд. Н. Ю. Гнатюк. – Вінниця : Консоль, 2017. – С. 421–426.

967. Гнатюк, Н. Тривожне серце дня : [огляд творчості поета] / Н. Гнатюк // Слово хлібороба. – 1972. – 24 лип.

968. Гордійчук, П. [Передмова] / П. Гордійчук // Синоніми до України : поезії / А. А. Бортняк. – Вінниця, 1993. – С. 2.

969. Гудима, А. Смуток із радістю обнялися : [спогади про поета] / А. Гудима // Літ. Україна. – 2011. – 12 лип. – С. 12.

970. Дзюба, В. Пародійна суміш : [гуморист. вірш про А. Бортняка] / В. Дзюба // Літ. Україна. – 1993. – 15 лип. – С. 8.

971. Занузданова, А. Образи-символи України й українців у віршах Анатолія Бортняка / А. Занузданова, І. Зелененька // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали І Всеукр. конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бар. гуманітар.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Бар, 2012. – С. 59–61.

972. Звірик, А. Пісенна новинка : [про пісню О. Білаша «Запитай» на вірш А. Бортняка] / А. Звірик // Вінниц. газ. – 1993. – 16 берез.

973. Знову молодість «мелодією» лине : [творча зустріч письменника з читачами в м. Тульчин] // Вінниччина. – 1997. – 29 листоп.

974. Зонова, І. Анатолій Бортняк: «Від своєї ганьби відрі-каймось...» / І. Зонова // Поділ. порадниця. – 2004. – 23 черв. – С. 8.

975. Із сімейного архіву Анатолія Бортняка : [фото] // Со-бор. – 2013. – № 2. – С. 17–20.

976. Каменюк, М. Не куди, а звідки ти ідеш? / М. Каменюк // Вінниц. правда. – 1988. – 27 квіт.

977. Качурівський, Р. Все навпаки : [пародія на поета] / Р. Качурівський // Вітчизна. – 1999. – № 9/10. – С. 155 ; Бере-зіль. – 1999. – № 7/8. – С. 190.

978. Кирилюк, Ю. Посміхнувся вічності у вічі : [пішов з життя самобут. поет, гуморист А. Бортняк] / Ю. Кирилюк // Вісн. Козятинщини. – 2013. – 28 лют. – С. 8.

979. Кобець, В. Вічні полустанки : поема-експромт ; Анато-лій Бортняк : [вірші] / В. Кобець // Собор. – 2013. – № 2. – С. 7–8.

980. Коваль, В. Прочитайте ж теє слово : [літ.-критич.  портр. вінниц. письменника А. Бортняка] / В. Коваль // Літ.  Укра-їна. – 1988. – 1 трав. – С. 5.

981. Кодлюк, Я. П. Анатолій Бортняк / Я. П. Кодлюк // Роз-повіді про письменників : посіб. для вчителя поч. кл. / Я. П. Код-люк, Г. С. Одинцова. – Тернопіль, 1997. – С. 9.

982. Косяченко, В. Про життя і творчість Анатолія Борт- няка / В. Косяченко // Одинадцята заповідь : вибране / А. А. Борт-няк ; упоряд. Н. Ю. Гнатюк. – Вінниця : Консоль, 2017. – С. 411–420.

983. Кухарук, Р. Глибини сміху / Р. Кухарук // Пост-Пос-туп. – 1992. – 1–7 груд.

984. Куций, Л. Поки духу життєвого стане : [про вінниц. поета і публіциста А. Бортняка] / Л. Куций // Вінниччина. – 2008. – 26 верес. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця») ; Літ.  Україна. – 2009. – 17 верес. – С. 2.

985. Куций, Л. Ювілярові : [вірш-посвята] / Л. Куций // Він-ниц. газ. – 1998. – 25 квіт.

986. Кушнір, І. Майстер мужнього слова : твори наших земляків : [про зустріч з поетом] / І. Кушнір // Зоря комунізму. – 1988. – 28 трав.

987. Лазаренко, К. Чому не старіють поети : [про А. Борт-няка] / К. Лазаренко // Прибуз. новини. – 1998. – 23 трав.

988. Література рідного краю : [літ. вогник за творчістю М. Стельмаха, А. Бортняка, М. Луківа, С. Травневої] / розроб.  уроку М. Ільченко // Освіта Вінниччини. – 2011. – 27 січ. – С. 4–6.

989. Максимов, М. Нові поезії Анатолія Бортняка / М. Максимов // Труд. слава. – 1967. – 27 лип.

990. Матущак, К. «Класик» із початковою освітою : [про дослідж. біогр. Миколи Островського відомим поетом А. Бортняком] / К. Матущак // Вінниц. газ. – 2015. – 20 жовт.

991. Мельник, В. Дзеркала криві і викривлені : [про літ. пародії А. Бортняка] / В. Мельник // Віддзеркалення : із літ. критики / В. Мельник. – Вінниця, 2006. – С. 48–56.

992. Мовчанюк, Г. Одинадцята заповідь Бортняка : [до ювілею поета] / Г. Мовчанюк // Вінниц. газ. – 2003. – 25 квіт. – С. 3. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

993. Моренець, В. «…Аж там, у глибині…» : [передм. до кн. поета] / В. Моренець // Вибране : Лірика. Гумор. Сатира / А. Бортняк. – Київ, 1988. – С. 5–18 ; Подільські криниці : хрестоматія з літ. рід. краю / упоряд. А. Подолинний. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 371–378.

994. На громах настояний скарбник : Анатолій Бортняк у

спогадах сучасників та укр. літературознавстві / упоряд. В. Ра-бенчук. – Вінниця : Консоль, 2010. – 464 с. : іл.

995. Нагірняк, В. Поки дихаю – поки живу : [до ювілею поета] / В. Нагірняк // Томашпіл. вісн. – 2008. – 23 квіт.

996. Нович, М. Дорога кличе : [про радіожурналіста А. Бортняка] / М. Нович // Вінниц. правда. – 1966. – 7 трав.

997. Огородник, В. «Моє село таке велике» : [до ювілею поета] / В. Огородник // Сіл. новини. – 1998. – 29 квіт.

998. Осадчук, О. Античні образи і мотиви в поезії Анато-лія Бортняка / О. Осадчук // Літературознавчі студії : зб. наук.

ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; голов. ред.  І. Є. Руснак. – Вінниця, 2013. – Вип. 8. – С. 301–306.

999. Осадчук, П. Довголіття Анатолія Бортняка / П. Осад-чук // Літ. Україна. – 1998. – 30 квіт.

1000. Осадчук, П. Запорука мистецького довголіття : [про творчість укр. поета, пер. А. Бортняка] / П. Осадчук // Літ.  Україна. – 2008. – 15 трав.

1001. Осадчук, П. Постійна адреса натхнення : [про поета] / П. Осадчук // Поезія – молодість душі. – Київ, 1989. – С. 221–225.

1002. Пастух, Т. «Бо спізниться хоч на мить єдину...» : кілька рефлексій над поезією Анатолія Бортняка / Т. Пастух // Кур’єр Кривбасу. – 2012. – № 274/275. – С. 369–377.

1003. Пастушенко, Л. Провінційна Голгофа : лірика й гу-мор А. Бортняка / Л. Пастушенко // Літ. Україна. – 2007. – 17 трав. ; Слово на пуантах : розмисли на берегах книжок / Л. Пастушен- ко. – Вінниця, 2006. – С. 41–62.

1004. Перерва, А. Важке щастя Анатолія Бортняка або дещо про природу гумору / А. Перерва // Вінниц. край. – 2017. – № 1. – С. 148–151.

1005. Перерва, А. Любов – не путівка : [пародія на вірші А. Бортняка] / А. Перерва // Березіль. – 1998. – № 3/4. – С. 181–182.

1006. Пічкур, Д. Є такий козак – Анатолій Бортняк : [про ювіл. свято письменника в «Плеяді»] / Д. Пічкур // Вінниччина. – 1998. – 30 квіт. ; Літ. Україна. – 1998. – 21 трав. – С. 8.

1007. Подолинний, А. Майстер літературного жанру / А. Подолинний // Поетична графологія : вибр. пародії та епігра-ми / А. Бортняк. – Вінниця, 2008. – С. 4–7.

1008. Подолинний, А. «Не зайва заповідь...» : [про твор-чість поета] / А. М. Подолинний // Жити Україною : ст., рец., есе. – Вінниця, 2007. – С. 226–229.

1009. Подолинний, А. Одинадцята заповідь Анатолія Борт-няка : [про творчість поета] / А. М. Подолинний // Одинадцята заповідь : вибране / А. А. Бортняк ; упоряд. Н. Ю. Гнатюк. – Він-ниця : Консоль, 2017. – С. 5–20.

1010. Приймачик, Ф. Вшанування поета : [до ювілею А. Бортняка] / Ф. Приймачик // Панорама. – 2003. – 25 квіт.

1011. Приймачик, Ф. Лицар українського слова : [до 60-річчя від дня народж. поета] / Ф. Приймачик // Поділ. зоря. – 1998. – 22 трав. – С. 6.

1012. Прокопчук, Л. В. Порівняльні конструкції в поезії Анатолія Бортняка / Л. В. Прокопчук // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи (матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р.) : зб. наук. пр.: до 100-річ. ювілею ВДПУ ім. М. Коцюбинського / голов. ред. О. М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 320–323.

1013. Рабенчук, В. «Привіт Бортнякові! Красивому Борт-няку…» / В. Рабенчук // Вінницький альбом. 1998 : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / упоряд. В. Петров. – Вінниця, 1999. – С. 68–70.

1014. Рабенчук, В. Сотні тисяч вам заповідаю неповторних українських слів : до 40-річчя першої книги поета / В. Рабенчук // Вінниц. газ. – 2005. – 26 квіт.

1015. Рабенчук, В. Сотні тисяч заповітних слів А. Бортняка / В. Рабенчук // Тінь перста вказівного, або Дожити б до Івана Купала : Художня проза. Публіцистика / В. Рабенчук. – Вінниця, 2006. – С. 214–219.

1016. Рекрут, Я. «Запитай» : [про пісню О. Білаша на вірш А. Бортняка] / Я. Рекрут // Робітн. газ. – 1993. – 23 черв.

1017. Садовська, А. Сад поезій Анатолія Бортняка / А. Са-довська // Освіта Вінниччини. – 2008. – 29 квіт. – С. 5.

1018. Сегеда, Ю. «Тримаймо кулаки» за А. Бортняка : [поета номіновано на здобуття Нац. премії України ім. Тараса Шевченка] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2008. – 16 січ.

1019. Слєпцов, Д. Бортнякова мелодія : [поздоровлення поета] / Д. Слєпцов // Вінниччина. – 1998. – 25 квіт.

1020. Слєпцов, Д. Поетичні зустрічі : [з А. Бортняком у м. Тульчин та смт Кирнасівка Тульчин. р-ну] / Д. Слєпцов // Вінниц. газ. – 1997. – 12 листоп.

1021. Слово про ведучих // Урок укр. – 1999. – № 6. – С. 21. – Із змісту: [спогади О. Ратушняка про те, як в 90-х рр. А. Бортняк довгий час вів рубрику «Од слова до слова» у «Вінницькій газеті»].

1022. Стадник, С. «Я – з Подільського краю…» : творчий портр. нашого земляка – письменника А. Бортняка / С. Стадник // Сіл. вісті. – 1981. – 21 листоп.

1023. Степанов, Ф. Словом небайдужим / Ф. Степанов // Прапор. – 1973. – № 12. – С. 140–144.

1024. Сторожук, В. П. Нічна гостя : Анатолію Агафонови-чу Бортняку : [вірш] / В. Сторожук // Третя Пречиста : лірика / В. Сторожук. – Вінниця, 2005. – С. 37–38.

1025. Стрельбицький, М. А від прізвища Бортняк вже дієслово утворилось : [до ювілею] / М. Стрельбицький // Він-ниччина. – 2003. – 25 квіт.

1026. Стрельбицький, М. А найголовніше – бути собою : [післямова у зб.] / М. Стрельбицький // Три вірші про найголов-ніше / А. Бортняк. – Вінниця, 2002. – С. 7–15.

1027. Стрельбицький, М. Бортняк 60-річної витримки : [до ювілею] / М. Стрельбицький // Подолія. – 1998. – 25 квіт.

1028. Стрельбицький, М. Синонім до діловитості й відповідальності [письменника А. Бортняка] / М. Стрельбиць-кий / Вінниц. газ. – 1993. – 27 квіт.

1029. Стрельбицький, М. Три грані творчої самобутнос-ті : [літ. портр. поета] / М. Стрельбицький // Комсом. плем’я. – 1988. – 28 квіт.

1030. Струтинська, Н. Усі книги – про найголовніше : [про творчість А. Бортняка] / Н. Струтинська // Сіл. новини. – 2003. – 26 квіт.

1031. Студецький, М. М. Анатолію Бортнякові: перечи-туючи його першу книгу / М. М. Студецький // Печальний спів : вірші, поема / М. М. Студецький. – Вінниця, 1992. – С. 51.

1032. Ткаченко, Н. Уроки мудрості [письменника А. Борт-няка] / Н. Ткаченко // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 трав.

1033. Труба, Т. Г. Синоніми у поетичній творчості Анато-лія Бортняка / Т. Г. Труба // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Він-ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 2. – С. 25–26.

1034. Усач, Г. На довголіття імені твого : [про життя і тврчість А. Бортняка] / Г. Усач // Вінниц. газ. – 2015. – 24 квіт. – С. 7.

1035. Усач, Г. Повій, вітре, з України : [спогади про друга Анатолія Бортняка] ; «Я зліва направо писав» : [вірш-посвята] / Г. Усач // Вінниц. газ. – 1998. – 6 жовт.

1036. Федчук, Л. І. Формування культури мовлення уч-нів на основі використання творчої спадщини письменників-земляків : [ознайомлення учнів зі зб. А. Бортняка «Ну що б, здавалося, слова…»] / Л. І. Федчук // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи : (матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р.) : зб. наук. пр. : до 100-річ. ювілею ВДПУ ім. М. Коцюбинського / голов. ред. О. М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 328–331.

1037. Хмельницький, Ю. Анатолію Бортняку – 70 / Ю. Хмельницький // Вінниччина. – 2008. – 28 квіт. – (Спец. вип.  газ. «Хочу все знати»).

1038. Хмелевський, Ю. Спрага: (поема-триптих) : при-свячується Анатолію Агафоновичу Бортняку / Ю. Хмелевський // Ключі до вічності : зб. поезій / Ю. Хмелевський. – Вінниця, 2016. – С. 73–77.

1039. Хоменко, Б. В. Труди і дні критичного розуму і чесного серця : [про життєвий шлях і творчість вінниц. поета] / Б. В. Хоменко // Пам’ятаймо тую славу! : ст., рец., есе / Б. Хо-менко. – Вінниця, 2012. – С. 142–147.

1040. Шукайло, В. Бортняк : епіграма / В. Шукайло // Пое-зія-81 / ред.-упоряд.: Л. Новиченко, Б. Степанюк. – Київ, 1981. – Вип. 1. – С. 122.

1041. Шукайло, В. Прохання не ображатися, або І ти – талант, і я – талант! : [передмова] / В. Шукайло // Витверезник для ліриків : літ. пародії / А. Бортняк. – Київ, 1990. – С. 3–4.

1042. Яковенко, Т. Патріотичний і гуманістичний зміст автобіографічного циклу віршів А. Бортняка «Сизі крихти жарин» / Т. Яковенко // Література рідного краю : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф. 18–19 трав. 1990 р. / відп. ред. В. Борщевський. – Вінниця, 1990. – С. 62–63.

1043. Яковенко, Т. «Пісня пісень» в переспіві Анатолія Бортняка / Т. Яковенко // Філологічні студії : зб. наук. пр. / Він-ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 199–202.

 

2.2. Нагороди, літературні премії

1970

1044. Анатолій Бортняк // Лауреати літературної премії М. Трублаїні : [пам’ятка читачеві] / склав ВПогуть. – Вінниця, 1970. – С. 3.

 

1986

1045. Високі нагороди : [медаллю «За трудову доблесть» нагородж. письменник А. А. Бортняк] /ЛітУкраїна. – 1986. – 20 листоп.

1046. Лауреати літературних премій : [в т. чпро при-судження премії імені ВСосюри ААБортняку за добірку вір-шів, опублв газ«ЛітУкраїна»] /ЛітУкраїна. – 1986. – 1 січ.

 

1992

1047. Лауреати премій : [А. Бортняк – лауреат премії імСОлійника за 1992 рза кн«Помилки Колумба» (Київ, 1991)] /Слово і час. – 1992. – № 12. – С. 85.

 

1995

1048. Головатюк, П. Міжнародна премія поету земляку : [присуджена АБортняку на конкурсі сатири і гумору, що прово-дила Асоцукраїнок Америки] ПГоловатюк /Вінниччина. – 1995. – 19 верес.

1049. Паламарчук, В. Американський дебют вінничани-на : [про присудження вінницпоету ААБортняку Міжнар.  премії на конкурсі сатири і гумору у Філадельфії (США) за поетцикл «Біблійна алегорія»] ВПаламарчук /Робітнгаз. – 1995. – 28 листоп.

 

1996

1050. Тарнавська, М. Літературний конкурс гумору і сатири : [оргАсоцукржінок Америки, серед переможців – вінницписьменник АБортняк] МТарнавська /ЛітУкраїна. – 1996. – 11 січ. – С. 8.

 

1997

1051. Степаненко, ААнатолій Бортняк – лауреат премії журналу «Дзвіночок» : [для дітей м. Рогатин Івано-Франків. обл.] / А. Степаненко // Вінниц. газ. – 1997. – 22 листоп.

 

1998

1052. Анатолюк, ГВшанування великого Кобзаря : [вру-чення міськ. літ. премії письменникам А. Бортняку, В. Кузьменку, В. Козак] / Г. Анатолюк // Вінниц. газ. – 1998. – 14 берез.

1053. Про нагородження відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» : Указ Президента України № 384/98 від 27 квіт. 1998 р. : [орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено А. Бортняка] // Літ. Україна. – 1998. – 30 квіт. ; Вінниц. газ. – 1998. – 5 трав.

 

1999

1054. Грушецька, Л. Вінничани – серед переможців Всеукраїнського конкурсу [преси «Українська мова – мова державна», зокрема поет АБортняк] ЛГрушецька /Подолія. – 1999. – 2 черв.

 

2003

1055. Шевченко, В. Анатолій Бортняк «захопив» Верхов-ну Раду : [нагородження поета-публіциста Почесграмотою до 65-річчя від дня народж.] ВШевченко /Вінниччина. – 2003. – 2 лип. – С. 2. – (Спецвипгаз«Хочу все знати»).

1056. Пічкур, Д. Почесна грамота Верховної Ради Анато-лію Бортняку ДПічкур /Подолія. – 2003. – 8 лип.

 

2004

1057. Гарасюта, К. Подоляни – лауреати премії [ім. ОГірника, зокрема поет АБортняк з Вінниці] КГарасюта /Він-ниччина. – 2004. – 5 берез.

 

2.3. Вшанування пам’яті

2009

1058. Байда, С. Молитва пам’яті – посаджені дерева : [про сквер ім. Анатолія Бортняка в с. Жабокрич Крижопіл. р-ну] / С. Байда // Сіл. новини. – 2009. – 27 жовт.

1059. Богун, І. Сквер імені Анатолія Бортняка : [перед Жа-бокриц. серед. шк. Крижопіл. р-ну висаджено дерева у пам’ять про відомого укр. поета, який тут колись навчався] / І. Богун // Вінниччина. – 2009. – 30 жовт. – С. 9.

1060. Волошенюк, І. Пам’яті друга : [про А. Бортняка] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2009. – 24 лип.

1061. Волошенюк, І. Пам’яті Анатолія Бортняка : [соро-ковини з дня смерті] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2009. – 1 верес.

1062. Прощавай наш незабутній : [пам’яті Анатолія Борт-няка] // Літ. Україна. – 2009. – 3 верес.

1063. Рабенчук, В. «...Не серце, не голова, а болить мені вся Україна» : пам’яті поета : [спогади про життєвий і творчий шлях А. Бортняка] / В. Рабенчук // Вінниц. газ. – 2009. – 21 серп. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця») ; Вінниц. край. – 2009. – № 3. – С. 133–143.

1064. Степовичка, Л. Культурний феномен, або Літе-ратурний ренесанс в окремій області : [про мітинг пам’яті Анатолія Бортняка в с. Жабокрич Крижопіл. р-ну] / Л. Степо-вичка // Літ. Україна. – 2009. – 26 листоп.

 

2010

1065. Гнатюк, Н. Одинадцята заповідь Анатолія Бортня-ка : [про літ.-мистец. свято «Бортнякова весна»] / Н. Гнатюк // Літ.  Україна. – 2010. – 3 черв. – С. 2.

1066. Кривоніс, О. Допоможіть спорудити пам’ятник : [про прохання сім’ї А. Бортняка встановити пам’ятник письмен-нику] / О. Кривоніс / Вінниччина. – 2010. – 14 квіт. – С. 14.

1067. Положення про Всеукраїнську літературну премію імені Анатолія Бортняка : [премія ім. А. Бортняка заснована радою Міжнар. громад. орг. «Вінницьке земляцтво» з метою вшанування пам’яті відомого поета] // Літ. Україна. – 2010. – 11 лют. – С. 4.

1068. Положення про Всеукраїнську літературно-мис-тецьку премію імені Анатолія Бортняка «Одинадцята заповідь» // На громах настояний скарбник : Анатолій Бортняк у спогадах сучасників та укр. літературознавстві / упоряд. В. Рабенчук. – Вінниця, 2010. – С. 349–350.

1069. Рабенчук, В. Шепоче листом Бортнякова вічність : [про висадження скверу імені Анатолія Бортняка під вікнами шк. у с. Жабокрич Крижопіл. р-ну Вінниц. обл. Ініціаторами заходу стали Вінниц. обл. орг. НСПУ та комун. підприємство «Вінницяоблагроліс» на чолі з ген. дир., літератором М. Вдов-цовим. На святі були присутні письменники з Вінниц., Кірово-град., Дніпропетров. обл., голова Вінниц. обл. Ради Г. Заболот-ний та родина поета] / В. Рабенчук // Літ. Україна. – 2010. – 11 лют. – С. 4.

1070. Яворівський, В. Жабокрич. Крижопіль. Украї-на : [спогади письменника про знайомство з А. Бортняком] / В. Яворівський // Літ. Україна. – 2010. – 30 верес. – С. 3.

 

2011

1071. Байда, С. «Бортнякова весна» : [про вечір, присвяч. А. Бортняку, в с. Жабокрич] / С. Байда // Сіл. новини. – 2011. – 27 трав.

1072. Гудима, А. Смуток із радістю обнялися : [вшану-вання пам’яті А. Бортняка] / А. Гудима // Літ. Україна. – 2011. – 21 лип. – С. 12.

1073. Кобець, В. Бортнякова поетична осінь : [вшанування пам’яті письменника у с. Олександрівка Тростян. р-ну Вінниц.  обл.] / В. Кобець // Літ. Україна. – 2011. – 15 груд. – С. 10.

1074. Літературна премія імені Анатолія Бортняка : [умо-ви участі в конкурсі на здобуття літ. премії імені Анатолія Борт- няка] // Літ. Україна. – 2011. – 24 лют. – С. 3.

1075. На Тростянеччині відбувся семінар «Бортняківська осінь» : [за ініціативи райдержадмін. і поетеси Л. Колесник від-булася зустріч педагогів району, учнів та пед. колективів Олек-сандрів. шк. з поетами Вінниччини] // Новини Вінниччини. – 2011. – 23 листоп.

1076. Шаргородська, Т. На батьківщині поета : [про вшанування пам’яті А. Бортняка в с. Олександрівка Тростян. р-ну, де відкрито меморіал. дошку та посаджено парк] / Т. Шаргород-ська // Тростян. вісті. – 2011. – 23 листоп.

1077. Шевчук, Ф. Барви «Бортняківської осені» : [про вшанування пам’яті поета-земляка у с. Олександрівка Тростян. 

р-ну] / Ф. Шевчук // Вінниччина. – 2011. – 21 груд. – С. 10.

1078. Шевчук, Ф. Як суворий грім і ніжна пісня : [про свято високого поет. слова «Бортняківська осінь», присвяч. його пам’яті] / Ф. Шевчук // Тростян. вісті. – 2011. – 23 листоп.

 

2012

1079. 27 квітня 2013 р. – 75 років від дня народження Анатолія Агафоновича Бортняка // Знаменні і пам’ятні дати Він-ниччини 2013 року : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-рязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2012. – С. 132–133.

1080. Заливадна, Л. Аби щиро лунало поетове слово : [про поет. світлицю до Днів пам’яті «Бортнякова весна» у Кри-жопіл. СЗШ № 2] / Л. Заливадна // Сіл. новини. – 2012. – 15 трав.

1081. Ковальський, Т. Галузка Бортнякової весни : [у 2012 р. Всеукр. літ. премію імені Анатолія Бортняка присуджено поетесі Ганні Чубач за зб. віршів «Хустка тернова» і «Мої центурії»] / Т. Ковальський // Літ. Україна. – 2012. – 26 квіт. – С. 5.

 

2013

1082. Безуглий, Ю. Пам’яті поета Анатолія Бортняка : [у Вінниц. центрі технологій та дизайну відбувся пам’ят. захід, присвяч. 75-річчю від дня народж. письменника] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2013. – 8 травня. – С. 10.

1083. Кілівнік, Т. «Рідну мову вам заповідаю...» : [вечір пам’яті А. Бортняка, який пройшов у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Т. Кілівнік // Вінниччина. – 2013. – 1 трав. – С. 12.

1084. Кобець, В. Літературно-мистецький квітень Анато-лія Бортняка : [Міжнар. громад. орг. «Вінницьке земляцтво» запровадила літ. премію імені Анатолія Бортняка] / В. Кобець // Собор. – 2013. – № 2. – С. 48.

1085. Кобець, В. «Як суворий грім і ніжна пісня...» : [до 75-річчя поета-земляка] / В. Кобець // Вінниц. газ. – 2013. – 14 трав.

1086. Сегеда, Ю. У знанні творчості поета змагалися 16 команд : [про інтелект.-пошук. гру «Синоніми до України», присвяч. 75-річ. ювілею поета] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 1 трав.

 

2014

1087. Байда, С. У храмі пам’яті і добра : [дні пам’яті, присвяч. поетові-землякові А. Бортняку] / С. Байда // Сіл. но-вини. – 2014. – 27 трав.

1088. [Свято пам’яті Анатолія Бортняка] : [у Крижопіл.  р-ні на Вінниччині відбулося щоріч. свято пам’яті поета, під час якого було вручено літ. премію імені Анатолія Бортняка] // Літ. Україна. – 2014. – 29 трав. – С. 2.

1089. Сегеда, Ю. Премію імені Анатолія Бортняка вруче-но поетові Петру Перебийносу під час щорічних днів пам’яті «Бортнякова весна» у рідному селі А. Бортняка Жабокрич Кри-жопільського району / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 21 трав.

1090. [У Крижопіл. р-ні на Вінниччині пройшло щоріч. 

свято пам’яті земляка, поета А. Бортняка] : [під час свята було вручено літ. премію імені Анатолія Бортняка поету П. Пере-бийносу] // Літ. Україна. – 2014. – 29 трав. – С. 2.

 

2016

1091. «Бортнякова весна» : [у Жабокриц. шк. Крижопіл.  р-ну вшанували пам’ять поета, а також вручили диплом но-вому лауреату премії імені А. Бортняка – Василю Гарвасюку] // Вінниччина. – 2016. – 27 трав.

1092. Миттєвості «Бортнякової весни» : Анатолій Бортняк, відомий поет, публіцист, перекладач і громадський діяч, лауреат багатьох престижних літературних премій, відійшов у вічність 2009 року, але його пристрасні, виважені поезії хвилюють люд-ські серця і досі // Культура і життя. – 2016. – 24 черв. – С. 11.

1093. Сторожук, В. Миттєвості «Бортнякової весни» / В. Сторожук // Культура і життя. – 2016. – № 26. – С. 11.

 

2017

1094. Пустіва, В. «Ну що б, здавалося, слова...» : [у чит. залі Держ. архіву Вінниц. обл. була представлена вист.  док., присвяч. життю і творчості А. Бортняка, А. Гарматюка, М. Каменюка, Г. Усача] / В. Пустіва // Вінниц. газ. – 2017. – 9 черв.

 

2.4. Довідкові та бібліографічні матеріали 

1095. Анатолій Агафонович Бортняк // Письменники Вінниччини : до 30-річчя обл. орг. Нац. спілки письменників Украї-ни. – Вінниця, 2001. – С. 7–9.

1096. Анатолій Бортняк // Письменники Радянської Украї-ни. 1917–1987 : біобібліогр. довід. – Київ, 1988. – С. 86.

1097. Анатолій Бортняк // Квіт подільського слова : антол.  творів сучас. письменників Вінниччини / ред.: А. М. Подолин-ний, В. С. Рабенчук. – Вінниця, 2006. – С. 49.

1098. Астаф’єв, О. Бортняк Анатолій Агафонович / О. Ас-таф’єв // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 373–374.

1099. Бортняк Анатолій Агафонович // Письменники Ра-дянської Вінниччини / упоряд.: Г. Г. Подруцька, В. Ф. Погуть, Г. К. Смагло. – Вінниця, 1971. – С. 12–13.

1100. Килимник, О. Анатолій Бортняк / О. Килимник // Письменники Радянської України : біобібліогр. довід. / О. Ки-лимник, О. Петровський. – Київ, 1970. – С. 46.

1101. Килимник, О. Анатолій Бортняк / О. В. Килимник // Письменники Радянської України / упоряд.: О. Килимник, О. Петровський ; відп. ред. П. Шабатин. – Київ, 1976. – С. 34.

1102. Коваль, В. К. Бортняк Анатолій Агафонович : [корот. біогр. довідка] / В. К. Коваль // Письменники Радянської України / авт.-упоряд.: В. К. Коваль, В. П. Павловська ; відп. ред.  А. Т. Мороз. – Київ, 1981. – С. 26.

1103. Лисенко, В. Анатолій Агафонович Бортняк / В. Ли-сенко // Вінниччина журналістська : до 50-річчя утворення Нац.  спілки журналістів України / авт.-упоряд. В. Лисенко. – Вінниця, 2010. – С. 27.

1104. Петровський, О. Анатолій Бортняк / О. Петровський // Письменники Радянської України : біобібліогр. довід. / уклад. О. Петровський. – Київ, 1966. – С. 67.

1105. Подолинний, А. М. Анатолій Бортняк / А. М. По-долинний // Письменники Вінниччини : до 30-річчя обл. орг.  Нац. спілки письменників України / А. М. Подолинний. – Вінни-ця, 2001. – С. 6–9.

1106. Подолинний, А. М. Анатолій Агафонович Бортняк / А. М. Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. : до 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка / А. Подолинний ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – С. 12.

1107. Подолинний, А. М. Анатолій Бортняк : [корот.  біогр. довідка] / А. М. Подолинний // Подільські криниці : хрес-томатія з літ. рід. краю / упоряд., авт. передм., авт. біогр. довідок А. М. Подолинний. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 369–370.

1108. Потупейко, М. Бортняк А. А. / М. Потупейко // З-над Божої ріки : літ.-біобібліогр. слов. Вінниччини / упоряд. та заг.  ред. А. М. Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 32–33.

1109. Потупейко, М. Бортняк А. А. / М. Потупейко // Українська літературна енциклопедія : в 3 т. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 223.

1110. Просіваю мову, як зернини... : до 70-річчя від дня народж. Анатолія Агафоновича Бортняка, укр. поета і публіциста : бібліогр. список / ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. Заря ; ред. М. Спиця ; вступ. ст. А. Подолинного. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2008. – 12 с. – (Наші видатні земляки).

1111. Хоменко, Б. Бортняк А. А. / Б. Хоменко // Шев-ченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; голова редкол. М. Жулинський. – Київ ; Харків, 2012. – Т. 1. – С. 494–495.

1112. «Я з Подільського краю»: Анатолій Агафонович Бортняк : (бібліогр. список) / ЦРБ, Жабокрич. сіл. філ. Крижо-піл. ЦБС. – Жабокрич, 2016. – 12 с.

1113. «Я тут народився, зріс у рідних подільських по-лях…» : (до 75-річчя від дня народж. А. Бортняка) : інформ.  дайджест / Крижопіл. ЦРБ. – Крижопіль, 2017. – 6 с.

Алексєєв С. (919, 926, 928)

о. Анатолій (А. Загрійчук) (901, 937)

Анатолюк Г. 1052

Антоненко-Давидович Б. (757)

Антонюк О. Ю. 1079

Артемчук О. 8

Астаф’єв О. 1098

 

Бабич К. 12

Бабій М. (517)

Бабійчук Н. М. 945

Бабійчук О. В. 945

Багрій В. (900)

Базилевський В. (511, 518), 946

Байда С. 1058, 1071, 1087

Баланюк Ю. (656)

Балкарович Ф. (633)

Баран Г. 400

Бастюк Б. 387

Безуглий Ю. 1082

Березінський (708)

Березінський В. (657, 845), 947

Берко В. (679, 913)

Бєлінський В. (775)

Бєлякова Ю. О. 199

Білаш О. 417, (972, 1016)

Біняшевський Е. 332

Бобинський В. (754)

Богун І. 1059

Боплан Г. Л. (794)

Борецький В. В. 949

Борщевський В. 1042

Борщевський В. М. 203, 204, (765)

Брандіс Є. (870)

Братковський Д. (724)

Бредун В. 951

Бровка П. 592, 596, 606

Бруно Джордано (261)

Брусиловская М. 1

Буга В. (671)

Бургардт О. (Юрій Клен) (805, 827)

Буяльський Б. (918)

 

Василенко Г. 9, 11

Васильчук С. 7

Вдовиченко С. (810)

Вдовцов М. 1069

Вериківський М. (693)

Винокуров Є. (193)

Вишня Остап (769)

Вільчинська О. 952

Вінграновський М. (697)

Вовкодав В. 23

Вовчок Марко (619, 659, 822, 838)

Волошенюк І. 954–957, 1060, 1061

Воронюк Н. (887, 891)

Воротняк В. 4

 

Гальчак С. 409

Гамзатов Р. 593, 608, 611

Гамрецький І. 846

Ганді І. (289, 309)

Гарасюта К. 1057

Гарвасюк В. 1091

Гарматюк А. 12, (392, 403, 826,

844, 879), 958–960, (1094)

Гарматюк Н. М. 403

Гете Й. В. (766)

Гірняк О. 374

Глазовий П. (890)

Глинський І. 6, 601–603, (832)

Глущук А. (450)

Гнатюк Н. 401, 413, 750, (848), 854, 960–967, 1065

Гнатюк Н. Ю. 40, 966, 982, 1009

Гнатюк М. 14

Гненний М. К. 203, 204

Гоголь М. В. (668)

Годованець М. (829)

Головатюк П. (653, 730, 821, 886, 908), 1048

Головко А. (719)

Гончар О. (676,736)

Гордасевич Г. 28

Гордійчук П. (808), 968

Гордієвич Г. (116, 203)

Гордієвич О. 639

Горлей В. (757), 943, 944

Горлей В. С. 412, 858

Гощинський С. (692, 812)

Гоян Я. 332

Гребінка Є. (718)

Гринчук М. (878)

Грищенко М. Т. 591

Грінченко Б. (742, 915)

Грунин М. 181

Грушецька Л. 1054

Губерман А. (681)

Гудима А. 969, 1072

Гулак-Артемовський С. С.  (755)

Гуменюк Ю. П. 353

Гуртуєв С. 599

Гуртуев С. 259

Гутянський В. І. (677)

Гуцало Є. 406, 675

Гуцало Є. П. 850

 

Даль В. (696)

Дереч Д. 1, (862)

Дзюба В. 970

Дзюба І. 398

Дідур Л. (929)

Добрянський П. (858)

Довженко (335)

Довженко О. П. (685)

Донець Г. П. 256, (447)

Дончик В. 309

Драй-Хмара М. О. (774)

Драч І. (518, 690)

Дунська О. (856)

Дяченко В. П. (865)

 

Єфремов С. (813)

 

Элгэр К. 257

Эльгаров К. М. 257

Желюк П. О. (219, 248, 266)

Жигмід Ч. (231)

Жулинський М. 1111

Журба Г. (737, 836)

Журлива О. (746)

Жученко Г. (Славутич Яр) (733)

 

Забаштанський В. (398, 412, 678, 796, 853, 860, 872, 909)

Заболотний Г. 1069

Загрійчук А. (883, 943, 944)

Загрійчук А.  (о. Анатолій)  (901, 937)

Заливадна Л. 1080

Занузданова А. 971

Заря Л. 1110

Захарук С. (903)

Звірик А. 942, 972

Згурський Л. 216

Зелененька І. 971

Зелінський В. 419, (770)

Земляк В. (655, 665, 735)

Зленко Г. Д. 265

Зонова І. 974

Зорин В. 270

Зуїха Явдоха (682)

Зумакулова Т. 600

 

Іванів В. 12

Іванчук К. 8

Івашкевич Я. (777)

Ієдемщ Щ. 197

Ільченко М. 988

Каменюк М. 16, (562, 585), 976, (1094)

Кармалюк (153)

Кацнельсон А. 247, (370)

Качура Я. (823)

Качурівський Р. (492), 977

Квітка К. (800)

Квітка-Основ’яненко Г. (739)

Кешоков А. 594, 597

Кешоков К. 601

Килимник О. 1100, 1101

Кирилюк Ю. 978

Кичинський А. (518)

Кілівнік Т. 1083

Клен Юрій  (О. Бургардт) (805, 827)

Кльонович С. (824)

Кобець В. 4, 407, (667), 979, 1073, 1084, 1085

Кобилянська О. (751)

Коваленко П. 10

Коваль В. 980

Коваль В. К. 1102

Коваль Г. 177, 190

Ковальський Т. 401, 413, 854, 1081

Ковусов А. (781)

Кодлюк Я. П. 981

Коженьовський Ю.

(Конрад Джозеф) (699, 719)

Козак В. (1052)

Козюк Є. (934, 939)

Колесник Л. 1075

Конрад Джозеф (Ю. Коженьовський) (699, 719)

Корицький В. 639

Короленко В. (741)

Костомаров І. (703)

Костюк Г. (807)

Косяченко В. 38, 982

Котляревський І. (818, 896)

Коттмаєр Е. (819)

Коцюбинський (80, 661, 817)

Коцюбинський М. (72, 281, 337, 353, 410, 687, 711, 742, 904)

Коцюбинський Х. (799)

Коцюбинський Ю. (813)

Кравцов Г. 37

Кравченко М. (674)

Кравчук С. 34

Красіленко В. (922)

Кривін Ф. (576), 612

Кривоніс О. 1066

Кривонос Т. 14

Крижанівський А. 460

Крилов І. (763)

Кругляк Ю. (517)

Кузьменко В. (898, 1052)

Куликівський В. 2

Кулієв К. (211, 267, 268), 602

Куліш П. (702, 767)

Кундзіч О. (740)

Кундис О. 4

Курашкевич К. (864)

Курбан Я. 609

Курченко Н. (235)

Кусайкіна Н. Д. 588

Кухарук Р. 983

Куцевол О. 28, 397

Куцевол О. М. 949, 1012, 1036

Куций Л. 589, (940), 984, 985

Кушнір І. 4, 8, 986

 

Лазаренко В. 18, 20, 585, (888)

Лазаренко К. 7, 9, 11, 987

Ланге Т. 927

Лациба В. 846

Левчук О. 30

Леонтович (158)

Леонтович М. 168

Леонтович М. Д. (713, 726, 865)

Лепкий Б. (701)

Липкань В. 599

Лисенко В. 950, 1103

Листопад М. 14

Литвин С. (936)

Ліфшиц В. 610

Лобач-Жученко Б. М. (788)

Логвиненко О. 17

Лубківський Р. (518)

Лукаш М. О. (782)

Луків М. (830, 988)

Лупій О. 305, 748

Лучук В. 261

Людкевич М. (518)

Лютий Г. (516)

 

М’ястківський А. (778, 866)

Мазаренко А. (385)

Мазепа (326)

Макитов С. 259

Маківчук Ф. (720)

Максимов М. 989

Малапарте К. (744)

Малишко А. (710)

Маловський М. (806)

Маняк В. (672, 723)

Мархлевський А. 416

Матущак К. (938), 990

Мекшен С. 270

Мельник В. 35, 36, (881, 895, 927, 955), 991

Мельник М. 639

Микитенко І. К. (709)

Миненко В. Т. 283, 607

Мирний Панас (783)

Михайлюк Г. 8

Мітаров Б. (242)

Міцкевич А. (732)

Мовчанюк Г. 992

Могила П. (694)

Моренець В. 993

Мороз А. Т. 1102

Мороз Г. 575, 585

Морозова Н. І. 1079, 1106

Мосендз Л. (728)

Мусевич Б. (620)

Мушкетик Ю. (390)

 

Нагірняк В. 995

Нарушевич В. (705)

Некрасов М. О. (688)

Немирович І. 460

Нешик С. 846

Нитченко Д. (Д. Чуб) (707, 772)

Ніколаєв А. Г. (51)

Нович М. 996

Новиченко Л. 1040

Номис (Симонов М. Т.) (752)

 

Оверчук А. (918)

Овсієнко В. 855

Овсієнко Г. (882)

Огородник В. 4, 6, 20, 997

Одинцова Г. С. 981

Омельченко О. 379

Орач О. 4, 260

Осадчий В. 305

Осадчук О. 998

Осадчук П. 999–1001

Островський М. (731, 990)

Осьмачка Т. (792)

Отаров К. 598, 603

 

П’яскорський М. (140, 225)

Павленко М. (526)

Павленко С. 2

Павловська В. П. 1102

Падеревський І. (797)

Падура Т. (691)

Паламарчук В. 1049

Паламарчук Г. (540)

Палатников Г. А. 283, 607

Папаїка В. 414, 415, 420–422

Папаїка В. П. (664)

Параджанов С. (780)

Пастух Б. В. (915)

Пастух Т. 1002

Пастушенко Л. (804, 847, 9122), 1003

Педа П. (725)

Педченко Г. 1

Перебийніс П. (917, 1089, 1090)

Перерва А. (529), 1004, 1005

Петренко М. (443)

Петров В. 371, 580, 791, 1013

Петровський О. 1100, 1101, 1104

Петрусенко О. (134, 135)

Підпалий В. 177, 190, (563)

Пічкур Д. 31, (894), 1006, 1056

Погуть В. 1044

Погуть В. Ф. 1099

Подолинний А. 30–32, 36, 373, 396, 399, (787), 843, 845, (917), 993, 1007–1009, 1110

Подолинний А. М. 375, 378, 386, 408, (784), 1008, 1009, 1097, 1105–1108

Подруцька Г. Г. 1099

Поклад Н. (660)

Полтавчук В. 11

Попович П. Р. (51)

Порик В. (89, 91, 112, 121, 166)

Потупейко М. 1108, 1109

Пригара М. (743)

Приймачик Ф. 1010, 1011

Прокопчук Л. В. 1012

Процишин В. І. (236)

Пугач Л. (834)

Пустіва В. 1094

Пушик С. (441)

Пушкін О. (771)

Пчілка Олена (773)

Рабенчук В. 387, 394, 398, 589, (884), 994, 1013–1015, 1063, 1068, 1069

Рабенчук В. С. 386, 853, 1097

Ратнер А. 322

Ратушняк О. 1021

Рекрут Я. 1016

Робсон П. (69)

Руданський С. (354, 734)

Руснак І. Є. 998

 

Савченко І. (695, 803)

Сагайдачний П. (700)

Садовська А. 1017

Салата В. 1

Самійленко В. (779)

Санов Л. 1

Свідзинський В. (793, 846)

Свічнянський М. 9

Сегеда Ю. 39, (906), 1018, 1086, 1089

Секрет Г. (402), 759

Сиваківський Б. (560)

Симонов М. Т. (Номис) (752)

Сингаївський М. 1

Сіра Г. (236)

Скеля-Студецький М. (877)

Сковорода Г. (719)

Скрипников Н. 300

Славутич Яр (880, 897)

Славутич Яр (Г. Жученко)  (733)

Слєпцов Д. 1019, 1020

Словацький Ю. (761)

Смагло Г. К. 1099

Смілянський Л. (904)

Смолич Ю. (789)

Солоненко М. П. 203, 204

Сосюра (749)

Сосюра В. (903)

Сошенко І. (816)

Спиця М. 1110

Стадник С. 600, 1022

Старицька-Черняхівська Л. (706, 745, 815, 837)

Старицький М. (790)

Стельмах М. (988)

Степаненко А. 1051

Степанов Ф. 1, 5, 12, 1023

Степанюк Б. 231, 441, 1040

Степовичка Л. 1064

Стеценко К. Г. (712)

Стороженко О. (811)

Сторожук В. 388, (553), 1093

Сторожук В. П. 1024

Стрельбицький М. 5, 34, (907, 916), 1025–1029

Струтинська Н. (914), 1030

Струцюк Й. (495)

Студецкий Н. 7

Студецький М. 7

Студецький М. М. 1031

Стус В. (323–325, 367, 397, 401, 406, 662, 855)

Суховецький М. 431

 

Талалай Л. (518)

Таран А. Г. 8

Тарасенко Г. (932)

Тарасюк Г. 32, 35

Тарнавська М. 1050

Тарновський М. (768, 859)

Тельнюк С. (680, 870)

Терен В. (517, 528)

Теунов Х. 604

Тихий С. 313

Тичина (302)

Тичина П. (174)

Тичина П. Г. (684)

Ткаченко В. 418

Ткаченко Н. (843, 933, 1032)

Травнева С. (924, 988)

Тропінін (253)

Тропінін В. (809)

Труба Т. Г. 1033

Трублаїні (129)

 

Українка Леся (686, 738)

Усач Г. (715, 798, 840, 821, 866), 1034, 1035, (1094)

 

Федунець М. 387, (575, 585)

Федчук Л. І. 1036

Франко І. (687)

 

Хмелевський Ю. 1038

Хмельницький Ю. 1037

Хоменки Б. і К. 903

Хоменко Б. 8, 1111

Хоменко Б. В. 1039

Хропотинський А. Г. 265

 

Цеков Ю. 523, (704)

Циганюк В. Ф. 353

Ціолковський (232, 237)

Чередниченко Д. 3

Черняхівська В. (753)

Чорнобай О. 175

Чуб Д. (Нитченко Д.) (707, 772)

Чубинський П. (776)

Чуйко В. 379

Чуйко В. Л. 404

 

Шабатин П. 1101

Шаварська Н. (902, 910, 905)

Шаргородська Т. 1076

Шевченко 172

Шевченко В. 1055

Шевченко О. 332

Шевченко Т. (374, 408, 711)

Шевченко Т. Г. (183, 409, 857)

Шевчук Ф. 12, (935), 1077, 1078

Шмитко В. 66

Шогенцуков А. 595, 6055, 607

Шолом-Алейхем (786, 802)

Шпорта 825

Шпорта Я. (626, 727)

Шукайло В. 1040, 1041

Шустер М. (892)

 

Юра Г. (747)

Юхимович В. (637, 785, 791, 861, 873, 874)

 

Яворівський В. (721), 1070

Яковенко Т. (658, 828, 911), 1042, 1043

Янчук Б. (717)

Від укладача ............................................................................3

Анатолій Подолинний  Одинадцята заповідь Анатолія Бортняка ........................6

Ніна Гнатюк   При вогнищі поетового слова ..............................................23

Відгуки про творчість поета ................................................30 

 • 1. Твори Анатолія Бортняка ...............................................32
  • 1.1. Вибрані твори, окремі збірки ....................................32
 • 1.2. Твори, надруковані у збірниках, альманахах, періодичних виданнях ..............................................40
  • 1.2.1. Лірика ...................................................................40
  • 1.2.2. Пісні на вірші А. Бортняка .....................................75
  • 1.2.3. Сатира та гумор ....................................................76
  • 1.2.4. Переклади ............................................................91
  • 1.2.5. Публіцистика, передмови до книг, інтерв’ю .....94
 • 1.3. Редактор, упорядник видань, рецензент ..................118

 

2. Література про Анатолія Бортняка .................................128

 • 2.1. Життя і творчість ....................................................128
 • 2.2. Нагороди, літературні премії ..................................137
 • 2.3. Вшанування пам’яті ....................................................139
 • 2.4. Довідкові та бібліографічні матеріали ...................144

Іменний покажчик ...............................................................146 

 


 Бібліографічне видання  

 

Ювелір у майстерні слова 

До 80-річчя від дня народження

відомого українського поета і публіциста А. А. Бортняка

 

 Бібліографічний покажчик 

 

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

заслужений працівник культури України 

 

Укладач, комп’ютерний набір

Л. І. Заря

 

Редагування

С. В. Лавренюк

 

Редакційна колегія: Г. М. Слотюк, Л. Б. Сеник, О. І. Кізян,

П. І. Цимбалюк, заслужений працівник культури України

 

Комп’ютерна верстка, технічна коректура, дизайн,

обробка фотоматеріалів, оригінал-макет Н. В. Спиця 

 

Підписано до друку 12.04.2018. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 9.75.

Наклад 100 прим.

 

Друк ПП Балюк І. Б.

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15

Тел. (0432) 52-08-02

 

«Муки творчості».

А. Бортняк у робочому кабінеті.

Березень 2004 р.

 
 

Автограф на згадку молодому поету. Березень 2007 р.

 

Після прийому у Вінницькій облдержадміністрації.

Вересень 2003 р.

 

 З учасниками Днів Михайла Коцюбинського у Вінниці.

Вересень 2005 р.

 

70-річний ювілей А. Бортняка в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Квітень 2008 р.

 

Учасники мистецького фестивалю-пам’яті

«Бортнякова весна» у с. Жабокрич на Крижопільщині.

Травень 2017 р.

 
 

Найдорожче на світі – родина.

27 квітня 2008 р.

 

І знову весна... А. Бортняк у власному саду.

Травень 2007 р.

Ювелір у майстерні слова


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

  

Письменники Вінниччини

 

Ювелір у майстерні слова

 

До 80-річчя від дня народження відомого

українського поета і публіциста А. А. Бортняка

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2018


УДК 016:929(477.44)

Ю 14

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Науковий консультант А. М. Подолинний,

письменник, літературний критик,

заслужений працівник культури України

 

Ювелір у майстерні слова : до 80-річчя від дня на-родження відомого українського поета і публіциста А. А. Борт-няка : бібліогр.  покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря ; авт. ст.: А. М. Подолинний, Н. Ю. Гнатюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2018. – 156 с. : фот. – (Письменники Вінниччини). 

 

Бібліографічний покажчик присвячується 80-річному юві-лею уродженця Вінницького краю, відомого українського поета, журналіста та публіциста Анатолія Агафоновича Бортняка.

Посібник містить статтю А. Подолинного «Одинадцята заповідь Анатолія Бортняка», у якій розкривається творча біогра-фія поета, інтерв’ю Ніни Гнатюк «При вогнищі поетового слова», а також відгуки інших відомих діячів про ювіляра.

У бібліографічній частині представлені окремі видання, твори, вміщені в газетах, журналах, збірниках, альманахах, а також публікації та довідкові матеріали про різнопланову діяльність поета.

мета покажчика – ознайомити шанувальників українсько-го слова з творчістю талановитого земляка, лауреата багатьох всеукраїнських літературних премій.

Видання розраховане на літературознавців, бібліотечних працівників, освітян, студентську й учнівську молодь та всіх шанувальників творчості поета.

 

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2018