Харчові технології та продукти XXI століття

Рік видання: 2002

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Харчові технології та продукти XXI століття

(Бібліографічний список)

 

Вінниця, 2002

 

 


 Передмова 

Проблема виробництва і споживання продуктів харчування мас для України особливе значення. Україна ввійшла в XXI століття в стані депопуляції, суттєвого погіршення здоров'я і скорочення тривалості життя населення. Забезпечення населення високоякісною і екологічно безпечною харчовою продукцією є одним із першочергових завдань для нашої країни. Проблема підвищення якості вітчизняних продуктів харчування та покращання їх споживчих властивостей тісно пов'язана з вирішенням завдань організації виробництва та застосування широкого асортименту харчових добавок (ароматизаторів, барвників, емульгаторів, стабілізаторів, консервантів), що відповідають світовим стандартам.

Використання харчових добавок - новий напрям в науці про здоров'я і харчування людини, що дозволяє створювати харчові продукти нового покоління. Час настійно вимагає збагачувати їх необхідними нам вітамінами і мінералами. Про це говорять, наприклад, аналізи крові, в якій відзначається недостатність різноманітних мікроелементів. Для відновлення нормальної роботи шлунково-кишкового тракту використовуються пробіотики, пребіотики і симбіотики. Лікування і оздоровлення за допомогою продуктів харчування є найбільш природною і реальною можливістю збереження здоров'я коленої людини.

В Україні напрям оздоровчого харчування робить перші кроки в своєму розвитку. Існують цікаві розробки вітчизняних вчених, впроваджені у виробництво українськими виробниками, є досвід зарубіжних вчених і фірм, що давно працюють у цій галузі.

Біотехнологічні процеси переробки харчової сировини, технології виробництва нових видів харчових продуктів підвищеної біологічної та харчової цінності, технології виробництва і використання харчових добавок та продуктів функціонального призначення на їх основі, генетична модифіковані продукти - ось тематика бібліографічного списку, який підготувала Вінницька обласна наукова бібліотека їм. К.А. Тімірязєва. До списку ввійшли статті з періодичних видань за останні три роки та окремі книги видатного вченого-земляка А.О. Бабича..

Література систематизована за розділами й підрозділами в логічній послідовності, в межах яких матеріал розміщено в алфавіті прізвищ авторів. Підбір літератури закінчено у вересні 2002 року.

Видання молена отримати безпосередньо в бібліотеці або замовити по МБА (копії статей з періодики висипаються за відповідну плату).

Список розрахований на наукових працівників, спеціалістів галузей харчової промисловості, медиків, студентів та всіх, хто цікавиться цією проблемою.

 

 

Харчові технології та продукти XXI століття

(Бібліографічний список)

 

 

Укладач Л. Борисенко

Редактор  М. Спиця 

Комп'ютерний набір Л. Борисенко

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

 

Відповідальний за випуск  В. Циганюк

 

Підписано до друку 17.10.2002. Папір офсетний.

Умов. друк. арк. 1.0. Папір офсетний. Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

 

21100, Вінниця, вул. Соборна, 70

тел. (0432) 32-40-54

 

Поділитися:

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

"Назад в будущее" - ксанатовая камедь не теряет своего значения: [Цін. мікробіологіч. добавка для стабілізації і згущення харч, продуктів] // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 9. - С. 46-47.

Артеменко И.П., Корнева Е.П. Витол - подсолнечный лецитин: [Біологіч. актив, добавка] // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 5. - С. 58.

Астахова А. В. БАД - организму не товарищ? / Бесіду вів Ю. Кравченко // Стандарты и качество. - 2001. - № 9. - С. 60-62.

Богатырев А.Н. Белковые препараты и композиты с заданными функциональными свойствами и продукты с их использованием // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 12. - С. 34-36.

Бурдуков Т.П. Роль натуральных биокорректоров в решении проблем продовольственной безопасности // Пищ. пром-сть. - 2001. -№ 1. -С. 44.

Голуб Б.А. Использование биокорректоров растительного происхождения в разработке новых кофейных напитков // Пищ. пром-сть.-2001. -№2.-С. 40.

Гудзюк Л. 3 пектином - і смачніше, і поживніше // Харч. і перероб. пром-сть. - 2002. - № 6. - С. 2 1.

Драчева Л.В. Правильное питание, пищевые и биологически активные добавки: [Семінар і вист. 18 квіт. 2001р., Москва] // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 4. - С. 84-85.

Дробот В. Є така водорість - зостера / В. Дробот, I. Ситник, В. Корзун // Харч. і перероб. пром-сть. - 2001. - № 5. - С. 12-13.

Дьяконов Л.П., Разина Т.П. Питание, профилактика и лечение дисбактериоза: [Кальційлакт - біологіч. актив, добавка] // Пищ. пром-сть. -2000. -№ 7.-С. 47.

Евдокимов И.А., Василисин С.В. О пищевых добавках // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 4. - С. 43-44.

Жук О. Добавки натуральні, високопоживиі / О. Жук, П. Пономарев, Ж. Сорока // Харч. і перероб. пром-сть. - 2001. - № 12. - С. 15-16.

Камалова М.Б., Беляева М.А. Новая пищевая добавка на основе белкового обогатителя // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 11. - С. 41.

Капсулированиые ароматические добавки для продуктов нового поколения //Пищ. пром-сть. - 2000. - № 10. - С. 18-19; № II.-С. 32-34.

Касьянов Г.И. Применение пряно-ароматических и лекарственных растений в пищевой промышленности / Г.И. Касьянов, Е.И. Кизим, М.А. Холодцов // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 5. - С. 33-35; № 6.-С. 18-20.

Кацерикова Н.В. Концентрат из сушеной зелени петрушки как источник пищевых красителей / Н.В. Кацерикова, Л.Л. Остроумов, Н.Г. Костина // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2001. - № 4. -С. 63-64.

Ковальчук В. Екологічно чистий натуральний барвник // Харч. і перероб. пром-сть. - 2001. - № 7. - С. 16.

Комаров В. И., Вторичные сырьевые ресурсы пищевой промышленности - источник получения кормовых и пищевых биологически активных добавок // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 4. -С. 52; № 5. - С. 52-53.

Котинський А. Новий спосіб одержання йодованої біомаси [дає змогу збагатити харч, раціон йодовміс. продуктами] / А.Котинський, А.Салюк, Л.Чернухіна // Харч, і перероб. пром-сть. - 2000. - №7/8. -С. 18-19.

Кочергин В.В. Производство натуральных биокорректоров на базе дрожжевой промышленности // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 2. - С. 42.

Кошель М. Унікальна добавка [Про перспективи використ. спіруліни в харч, пром-сті] / М.Кошель, В.Ковальчук , Г.Заболотна //Харч, і перероб. пром-сть. -2001. -№2-3. -С. 13-14.

Кудряшева А.А. Натуральные биокорректоры: качество, биологическая ценность, безопасность продовольственных ресурсов // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 9. - С. 62-65.

Кудряшова А.А. Пищевые добавки и продовольственная безопасность // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 7. - С. 36-37.

Кулев Д. Пищевые добавки: развитие нормативной базы // Стандарты и качество. - 2002. - № 7. - С. 33-35.

Кулев Д.Х. Повышение безопасности и качества пищевых добавок // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 2. - С. 46-47.

Лебская Т.К. Получение концентратов биологически активных веществ // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2002. - № 9. - С. 43-45.

Лисицын В.Н., Ковалев И.П. Стевия - источник здоровья и долголетия нации // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 4. - С. 38-39.

Литвинова Е.В. Лечебно-профилактические эмульсии с антимутагенными добавками бета-каротина и аспартама / Е.В. Литвинова, А.Д. Дурнев, А.В. Орещенко // Пищ. пром-сть. - 2002. -№ 6. - С. 58-59.

Литвинова Е.В. Профилактические продукты с антимута­генными добавками / Е.В. Литвинова, А.В. Орещенко, А.Д. Дурнев // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 2. - С. 78-79; № 3. - С. 88-89.

Лыско А. БАДы ломают преграды: [Дія біологіч. актив, добавок на люд. організм] // Домаш. энцикл. - 2002. - № 8. - С. 21.

Люблинский С.П. «Гемобин» противоанемическая биологически активная добавка / С.П. Люблинский, И.Н. Люблинская, С.И. Черняев // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 5. - С. 16-17.

Любченко В. Біологічно активна речовина хмелю - ксантогумол // Харч, і перероб. пром-сть. - 2002. - № 6. - С. 24-25.

Меггос   X.   Натуральные   и   синтетические   красители гехнические и законодательные аспекты продуктов / Пер. А.В. Бережної // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 8. - С. 46.

Никифорова Т.А. Биотехнология пищевых ароматизаторов: [Обзор] / Т.А. Никифорова, А.В. Долматов, В. А.Герасимов // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2000. - № 8. - С. 15-18.

Павлюченко И. Проблемы, связанные с патентной защитой биологически активных добавок к пище / И.Павлюченко, Е.Буданцева, И.Питренас // Интеллект, собственность. - 2000. - № 4. -С. 39-41.

Пащенко Л.П. Биологически активные добавки в питании человека / Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова, Н.Н. Булгакова // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 7. - С. 82-83.

Пересичный М.И., Кравченко М.Ф. Лечебно-профилак­тические пищевые композиции радиозащитного действия // Пищ. пром-сть. - 2001.-№ 4. - С. 38.

Пищевые добавки: победное шествие по Европе: [Спеціаліз. вист., що пройшли у Європі] // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 3. - С. 52-54.

Плащина И.Г. Гуммиарабик: функциональные свойства и области применения: [Харч, інгредієнт і харч, добавка] / И.Г. Плащина, М.А. Булатов, М.ІО. Игнатов // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 6. - С. 54-55.

Поляков В.А., Кудряшов В.Л. Технологии производства и использования ферментных препаратов и пищевых добавок // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 4. - С. 26-27.

Рудавская А.Б. Биокорректоры обязательный компонент современных продуктов питания // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 5. - С. 54.

Савватeев Е.В., Савватеева Л.Ю. Адаптационные продукты на основе йодкальций содержащего сырья // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 1.-С. 45.

Сергеев В.П., Кокаев Ю.И. Биологически-активное растительное сырье в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 6. — С. 28-30.

Стрижак С. Молочна кислота - це здоров'я / С. Стрижак, Н. Кисільова, О. Потапенко // Харч, і перероб. пром-сть. - 2001. - № 7. -С. 12-13.

Тихомирова Н.А. Научные и практические аспекты получения парафармацевтической БАД // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 11.-С. 53-55.

Толкунова Н.Н. Бактерицидная эффективность консерви­рующих добавок на основе жирного шалфейного масла и композиций эфирных масел пряноаромагических растений / Н.Н.Толкунова, В.И.Криштафович, И.А.Жебелева // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2002. - № 3. - С. 57-60.

Храмцов А. Г. Лактулоза и функциональное питание: [Клін. дослідж. продуктів, збагач. лактулозою. Лактулоза і дит. харчування] / А.Г. Храмцов, В.Д. Харитонов, И.А. Евдокимов // Молоч. пром-сть. -2002. - № 7. - С. 23-24.

Храмцов А.Г. Лактулоза и функциональное питание: [Розв. ринку функціон. харчування. Історія лактулози] / А.Г. Храмцов, В.Д. Харитонов, И.А. Евдокимов // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 6. -С. 29-30.

Цыб А. Иодказеин ликвидирует йодную недостаточность / А.Ф. Цыб, В.В.Шахтарин, Р.А.Розиев // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 6. - С. 45-48.

Цыб А.Ф. Биологически активная пищевая добавка-обогатитель «Йодказеин»/ А.Ф. Цыб, В.Г. Скворцов, В.В. Шахтарин // Пищ. пром-сть.-2001.-№ 1.-С. 46-47.

Чернова Н.И. Использование спирулины в пищевых продуктах / Н.И. Чернова, М.Я. Лямин, С.В. Киселева // Нищ. пром-сть. - 2002. -№ 2. - С. 78-79.

Черняев С.И., Люблинский С.Л. Гемобин - натуральная биологически активная пищевая добавка нового поколения // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 6. - С. 50-51.

Шатнюк Л.Н., Клнмантова Е.В. Витаминные смеси и каротиноиды для обогащения и окрашивания пищевых продуктов // Пищ. пром-сть. -2001. -№ 11.-С. 41.

Шубина О.Г. Функциональные добавки в напитках // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 5. - С. 26-27.

Юкало В., Луговий Б. Пептидні препарати з біологічною активністю // Харч, і перероб. пром-сть. - 2002. - № І. - С. 20-21.

Янчевский В.К. Производство и использование пищевых добавок в питании человека // Вісн. аграр. науки. - 2000. - № 7. -С. 61-66.

Янчевський В. Бета-каротин - з мікроводоростей / В. Янчевський, М. Кошель, С. Вовнянко// Харч, і перероб. пром-сть. - 2001. -№ 5. -С. 14-15.

Глазко В. ДНК-технології і трансгенні злаки: [Підвищ, генет. стійкості зернових як шлях подолання білк. голоду] // Зерно і хліб -2002. -№ 3. -С.24-25.

Мишина М.Ф., Костылева О. Генномодифицированные продукты питания: настоящее или будущее? // Стандарты и качество -2002. -№1. -С.28-29.

Требования к маркировке пищевой продукции, полученной с использованием генетически модифицированных источников // Пищ пром-сть. - 2000. - № 8. - С.57-59.

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Антипова Л.В. Использование растительных белков на пищевые цели: [Харч, продукта високобілк. вмісту] / Л.В. Антипова, В.М. Перелыгин, Е.Е. Курчаева // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 5. - С. 29-30.

Богатырев А.Н. Здоровая пища-здоровая нация: [Вир-во натур, іі безпеч. харч, продукції] // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 8. - С. 68-69.

Богатырев А.П., Кухаренко А.А. Здоровая нища - здоровая нация: [Вир-во еколог, чистих харч, продуктів] // Мясн. индустрия. -2002. -№ 7.-С. 17-19.

Дороховнч А. Функціональні харчові продукти: [Над їх розроб. працюють науковці й виробничники різ. галузей] // Харч, і перероб. пром-сть. - 2000. - № 1. - С. 17-1 8.

Дьяконов Л.П., Разина Т.П. Сублимационные продукты для здорового питания // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 2. - С. 78-79.

Иванец В.Н. Производство дисперсных комбинированных продуктов питания / В.Н. Иванец, Г.Е. Иванец, С.А. Ратников // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 11. - С. 62-63.

Лебедев Е.И. Международная конференция «Функциональные продукты питания» // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 8. - С. 72-75.

Минин Б.А. Социально-экономические аспекты сертификации качества продуктов: [Вимоги продовольч. безпеки] // Пищ. пром-сть. -2001.-№4.-С. 16-17.

Рогов И. А. Методы и технологии получения безопасных продуктов питания // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 12 . - С. 38-39.

Шальнова Н.Д. Использование профилактических продуктов питания в экстремальных условиях // Пищ. пром-сть. - 2001. - № II.-С. 55-57.

Генномодифіковані продукти 

Бушуева И.Г. Генетически модифицированные источники пиши: настоящее и будущее: [Міжнар. конф. 9-10 лют. 2000р., Москва] // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 2. - С.З

 

Продукти із сої

Бабич А.О. Соєвий харчовий білок // Бабич О.А. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. - К.: Аграр пука 1996 -С.264-270.

Бабич А.О. Соя для здоров'я і життя на планеті Земля. - К.: Аграр. наука, 1998. - 272с.

Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої - К.: Урожай, 1993. - 430с.

Баль-Прилипко Л., Залєток С. Продукти, збагачені соєю: (Вживання їх запобігає виникн. злоякіс. новоутворені.) // Харч, і перероб. пром-сть. - 2000. - № 5-6. - С. 24-25.

Боровськпп В. Соєва паста : [Корис. харч, добавку пропонують виробничникам вчені Ін-ту харч, хімії і технології] // Харч і перероб пром-сть. -2001. -№ 4. -С. 10-11.

Боровський В. Соя - їжа, ліки, корми // Вісн. НАН України - № 3. -С. 43-46.

Вейс А. Новые технологии в производстве кисломолочных продуктов из сои // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 4. - С. 56-57.

Гладышева Л.Г. В Лыткарино пущен первый в России завод по глубокой переработке сои // Мясн. индустрия. - 2002. - № 6. - С. 19-20.

Доморощенкова М.Л. Новые виды текстурированных соевых белков для пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. - 2002 - № 1 -С.44-47.

Доморощенкова М.Л. Современне технологии получения пищевых белков из.Левого шрота // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 4. - С. 6-10.

Драчева Л.В. Полезные продукты из сои // Пищ. пром-сть -2001.-№4.-С. 16-17.

Дон Р.Н. Соевые текстурированные продукты нового поколения / Р.Н. Дон, О.Е. Кученкова, С.Э. Ядковская // Мясн индустрия -  № 8. - С. 25-26.

Ерашова Л.Д. Пастообразные продукты из сои // Пищ пром-сть.-2001.-№ 9. -С. 56-57.

Использование сои в пищевых продуктах: [Л-ра фондів ЦНТБ харч, пром-сті] // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 4. - С. 54-55.

Крючин С.В., Назаренко С.В. Производство отечественного соевого белкового концентрата // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 9. - С. 58-59.

Левицький А. Побічні продукти із сої/ А. Левицький, С. Ярославцев, Л. Борщевська // Харч, і перероб. пром-сть. - 2000. - №7. - С. 10-11.

Лисицын Л.Б. Продукты из соевой муки нового поколения / Лисицын А.Б., Б.Е.Гутник, И.Г.Анисимова // Пищ. пром-сть. - 2002. -№ 4. - С. 50-52.

Лисицын А.Б. Функционально-технологические свойства соевых белков нового поколения / Лисицын А.Б., Б.Е.Гутник, И.Г.Анисимова // Мясн. индустрия. - 2002. - № 4. - С. 28-31.

Майоров А.А. Перспективы использования соевых компонентов // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 1. - С. 55-56.

Подобедов А.В. Уникальные свойства сои // Достиж. науки и техники АПК. - 2002. - № 6. - С. 42-45.

Продукция компании Frutarom Ltd для пищевых продуктов с использванием соевого белка // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 4. - С. 19.

Рудавская А.Б., Притульская Н.В. Использование сои в биологически полноценных сырьевых компонентах // Пищ. пром-сть. -2001,-№4.-С. 18.

Соя и растительные белки: [Бібліогр. список л-ри і документації, з фондів Наук.-техн. б-кн харч, пром-сті] // Пищ. пром-сть. - 2001. — № 4. С. 20-21.

Сулимина О.Г. Международный семинар но производству соевых продуктов: [28 лют.-2 берез. 2001р.. Москва] // Пищ. пром-сть.-2001. -№4.-С. 14-15.

Токаев Э.С. Функциональные свойства соевых белковых концентратов / Э.С. Токаев, И.В. Гурова, И.А. Попелло // Мясн. индустрия. - 2001. - № 8. - С. 29-30.

Шановаленко О., Шерстобитов В. Високопоживна соя // Зерно і хліб.-2000.-№3.-С. 24-25.

Хлібобулочні, макаронні вироби та зернопродукти

Атаєв А. Скористайтесь овочевими і фруктовими добавками: [Збагач. хліба мікронутрієнами та біологіч. актив, добавками] / А. Атаєв, Р. Поландова, Т. Богатнрьова // Зерно і хліб. - 2000. - № 4. - С. 28-29.

Василинець І. Пшеничні висівки й зародки [За належ, перероб. можуть знач, поліпшувати якість хлібобулоч. виробів] // Зерно і хліб. - 2001. - № 4. - С. 38.

Гарбузова Б. Новинка - лечебный хлеб II Хлебопродукты. - 2001. - № 10. - С. 4-5.

Давидович Б. Топинамбур в хлебобулочных изделиях // Хлебо­продукты. - 2002. - № 8. - С. 22-23.

Дремучева Г. Чи потрібен антиоксидант Веторон: [Для збагачення хліба] / Г. Дремучева, Л. Гусєва, Л. Шпеленко // Зерно і хліб. - 2000. - № 2. - С.33.

Дробот В. Зостера в хлібі/ В.Дробот, I.Ситник, В.Корзун // Зерно і хліб. - 2001. - № 4. - С. 22-23.

Дробот В. Додання житньо-солодового екстракту: [Поліпшення якості хлібобулоч. виробів] // Зерно і хліб. - 2000. - № 4. — С. 16.

Дробот В. Хліб з доданням водоростей: [Має кращ. об'єм і смак, якості] / В. Дробот, І.Ситник, В. Корзун // Зерно і хліб. - 2000. - № 4. - С. 24-25. 

Дудкин М. Хлебобулочные изделия специального назначения / М. Дудкин, М. Козлов, Е. Данилова // Хлебопродукты. - 2001. - № 3. - С. 6-8.

Дудкін М. Добавки з харчових волокон люцерни і бульб топінамбура [посилюють клейковину, збільшують вологопоглин. здатність тіста] / М. Дудкін, Г. Козлов, О. Данилова // Зерно і хліб. -2000. - № 4.- С. 18-19.

Дудкін М. Хлібобулочні вироби з нетрадиційними добавками / М. Дудкін, Г. Козлов, О. Данилова // Харч, і перероб. пром-сть. -2000. -№2. - С. 20-22.

Дудкін М. Чи потрібні хлібобулочним виробам нетрадиційні добавки? / М. Дудкін, Г.Козлов, О. Данилова // Зерно і хліб. - 2000. -№ 1. - С. 28-29.

Иванец В.А. Смешивание компонсшов при пттжлепни сухих зерновых завтраков / В.А. Иванец, А.С. Романов, В.П. Зверев // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 5. - С. 26-27.

Иуніхіна В., Курцева В. Зародкові суміші з біологічно активними речовинами для дитячого харчування // Зерно і хліб. 2000. - № 2. - С. 32.

Казеннова, Н. К. , Поландова Р.Д. Комплексные многофунк­циональные добавки для макаронных изделий // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 4. - С. 64-65.

Капрельянц Л. За допомогою біотехнології зернопродуктів [одержують поліфуикціон. харч, добавки] // Зерно і хліб. - 2002. - №  2. - С.40-41.

Капрельянц Л. Использование лактата кальция в хлебопе­карном производстве / Л. Капрельянц, О. Дышкаптюк, Р.Шевченко // Хлебопродукты. - 2000. - № 8. - С. 26-27.

Клевец М. Влияние пищевых добавок на сохранение свежести хлеба / М. Клевец. И. Матвеева, Шмелева Т. // Хлебопродукты. -2000. № 5. С. 24-25.

Кондратюк М.М., Дремучева Г.Ф. Еще раз о витаминах и хлебе // Хлебопродукты. - 2000. - № 3.- С. 14-16.

Корчагін В. Соєва сироватка в хлібі / В. Корчагін, Л. Столярова, Н. Дерканосова // Зерно і хліб. - 2000. - № 4. - С. 27.

Косован А.П., Поландова Р.Д. Технологии производства новых видов хлебобулочных изделий повышенной биологической н пищевой ценности // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 12. - С. 24-25.

Левадна Т., Юрчак В. Макаронні вироби з антиоксидантами // Харч, і перероб. пром-сть. - 2001. - № 2/3. - С. 20-21.

Лобачева В., Рожкова Л. Йодовані хліб і батони // Зерно і хліб. - 2000.- № 2.-С. 31.

Потрухни С. Разработка макаронных изделий лечебно-профилактического назначения / С. Петрухин, Т. Богатырева, О Сидорова // Хлебопродукты. - 200. - № 2.- С. 24-26.

Поландова Р. Соєве борошно в тісті / Р. Поландова, І. Баркалова, А. Подобедов // Зерно і хліб. - 2000. - № 3. - С. 30-3 1.

Райнек Д. Солодовый экстракт - чистый природный продукт: [Добавка-гюліпшувач хлібопекар. виробів] // Хлебопродукты. - 2002. -№ 2.-С. 18-19.

Санина Т. Приготовление хлебобулочных изделий профилакти­ческого назначения / Т. Санина, В. Лосева. С. Скрипкина // Хлебопро­дукты. - 2000. - № 9. - С. 23-25.

Стабнікова О. Селеновмісні добавки: [Для хлібобулоч. виробів] // Зерно і хліб. - 2002. - № 3. - С. 28-29.

Туричев В. Тартазин или бета-каротин? Выбор между опасным и полезным оставлен за предприятиями : [Речовини для забарвлення макаронних виробів] // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 5. - С. 58.

Усембаева Ж. Стевія в хлібі: [Коли і в яких дозах її додають] / Ж. Усембаева, Д. Буєш, І. Матвеева // Зерно і хліб. - 2001. - № 3. -С. 35.

Циганова Т., Конотоп Н. Внесення соевого білково-ліпідного комплексу [до тіста істотно поліпшує якість хліба і цукрового печива] // Зерно і хліб. - 2002. - № 3. - С. 31.

Цыганова Т. Обогащение хлебобулочных изделий йодиро­ванной пищевой солью / Т.Циганова, М. Костюченко, Л. Шатнюк // Хлебопродукты. - 2001. - № 3. - С. 32-33.

Черно Н. Концентрати із зернових харчових волокон // Зерно і хліб. - 2002. -№ 3. - С. 26.

Шаповаленко О., Янюк Т. Мікрохвильова обробка пшеничних зародків і сушіння інфрачервоним випроміненням [Знач, мірою стабілізує їх якість, подовжує тривалість зберігання] // Зерно і хліб. -2000. -№ 4. -С.20-21.

Шнейдер Т.Н., Петрова Е.В. Использование амаранта в макаронных изделиях // Пищ. пром-сть. - 2002. - № 7. - С. 16-11.

Щепетева Т. Продукт нового века, перспектива развития: [Лінія для вир-ва вафельн. хліба] // Пищ. пром-сть. - 2000. -№ 1 . - С. 34-35.

Юрчак В. Макаронні вироби із соєвим борошном / В. Юрчак, Т. Корж, Л. Годунова // Харч, і перероб. пром-сть. - 2001. - № 4. - С. 20-21.

Юрчак В. Водорозчинні препарати бета-каротину [Надають макарон, виробам прием, забарвлення, збагачують провітаміном А] // Зерно і хліб. - 2002. - № 2. - С. 30-31.

Кондитерські товари

Борисенко А.Б. Жидкие ароматизаторы для кондитерских изделий / А.Б. Борисенко, Ю.И.Алексеева, Л.А.Кокина // Пищ. пром-сть.- 2001. - № 10. - С. 60-61.

Григорьев М.П. Сохранность витаминов С, Е и бета-каротина при производстве кондитерских изделий / М.П. Григорьев, Л.В. Беркетова, И.М. Скурихин // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 1. - С. 60-61.

Каня-Лентес П. Экзотические фрукты в кондитерской промышленности / Пер. Е. Чистяковой // Хлебопродукты. - 2000. - № 1. С. 32-33.

Карпенко Т.А., Туманова А.Е. Использование фруктозы в производстве фруктово-ягодных и ликерных начинок для карамели // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 10. - С. 74.

Карчава М.С. Использование плодов фейхоа и киви в произ­водстве желейных кондитерских изделий / М.С. Карчава, М.А. Сигаладзе, К.Г. Киласония // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 11. - С. 39.

Крылова Э.Н. Нетрадиционные виды сырья для кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 4. - С. 61.

Румянцева В.В., Корячкина С.Я. Применение порошка яичной скорлупы в производстве зефира // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 6. - С. 22.

Спиричев В.Б. Витаминно-минеральные премиксы при производстве кондитерских изделий / В.Б. Спиричев, В. М. Воробьева, Л.Н. Шатнюк// Пищ. пром-сть. - 2000. - № 4. - С. 40-41.

Талейсник М.А. Новый вид кондитерского жира для вафельных изделий / М.А. Талейсник, А.А. Солдатова, И.Б. Кондратьев // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 10. - С. 76-77.

М 'ясопродукти

Алехина Л. В., Доморацкий В.Н. Системный подход к созданию современных пищевых добавок [для м'ясопродуктів] // Мясн. индустрия. - 2001. - № 12.  - С. 32-35.

Архипова А. Н. Натуральные пищевые красители для мясной и молочной индустрии // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 4. - С. 44-45.

Андреенков В. А. Отечественные добавки для производства колбас салями / В.А. Андреенков, Л.В. Алехина, Л.Ф. Митасева // Мясн. индустрия. - 2002. - № 8. - С. 27-29.

Андреенков В.А., Алехина Л.В. Пищевые добавки фирмы «Аромарос-М» - решающий фактор повышения эффективности производства мясных продуктов // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 2. — С. 38-39.

Бобренева И.В. Лечебно-профилактический продукт для снижения холестерина в плазме крови: [М'ясопродукти, збагач. харч, волокнами] // Мясн. индустрия. - 2002. - № 7. - С. 20-22.

Бряцун Е.Ю. Геродиетические продукты с использованием биологически активной добавки / Е.Ю.Бряцун, С.Б.Юдина, В.В.Алешина // Мясн. индустрия. - 2001. - № 3. - С.25-26.

Клименко М., Пасічний В. Комбіновані м'ясопродукти [На основі харч, добавок вітчизн. вир-ва] // Харч, і перероб. пром-сть. -2001.-№ 12.-С.16-17.

Крылова В.Б. Модельные фаршевые композиции с зктрудатом из чечевицы / В. Б. Крылова, 1.Ю. Гребенщикова, Г.В. Логвинова // Мясн. индустрия. - 2001. - № 1 1. - С.25-27.

Кудряшов Л.С. Перспективы использования рисовой муки при производстве мясных продуктов / Л.С. Кудряшов, Л.И. Лебедева, И.Г.Войтова // Мясн. индустрия. - 2002. - № 8. - С. 17-18.

Кудряшова О.А., Савин С.П. Опыт использования коптильного ароматизатора «Жидкий дым плюс» // Мясн. индустрия. - 2002. - № 2. - С.15-16.

Лисицын А.Б. Биотехнологические процессы переработки мясного сырья // Пищ. пром-сть. -2000. - № 12. - С. 10-11.

Мадагараев Ф. А. Влияние водно-спиртовых настоев лекар­ственных растений на качество мясного фарша / Ф. А.Мадагараев, С. Д. Забалуева, Ю. Ю.Батуева // Мясн. индустрия. - 2000. - № 5. -С. 38-39.

О мясе, для мяса, с мясом...: [Спец. інгредієнти і добавки] // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 10. - С. 30-31.

Сунчалеев О.А., Журавская Н.К. Влияние соевой муки на качество рубленых полуфабрикатов // Мясн. индустрия. - 2001. -№3.-С. 16-74.

Тимошенко Н.В. Классификация пищевых добавок, предназна­ченных для целенаправленного изменения свойств поликомпонентных продуктов па мясной основе / П.В. Тимошенко, 11.11. Липатов, О.И. Башкиров // Мясн. индустрия. - 2001. - № 8. - С. 31-33.

Тимошенко Н. В. Лечебно-профилактические продукты питания с белково-минеральной добавкой: [М'ясні продукти] / Н. В.Тимошенко, Н. П.Перевышин, И. Л. Стефанова // Мясн. индустрия. - 2002. - № 2. - С. 3-14.

Титов Е.И. Технологии комбинированных продуктов геродиетического назначения: [Мові види м'ясопродуктів] // Пищ. пром-сть. - 2000. -№ 12.-С.4-15.

Токарев Э.С., Ковалев А.И. Использование соевых концентратов в технологии производства колбасных изделий // Мясн. индустрия. - 2001. - № 3. - С. 17-79.

Толкунова Н.Н., Бидгок А.Я. Влияние экстрактов лекарственных растений на срок хранения паштетов // Пищ. пром-сть.-2002.-№ 7.-С. 72.

Файвишевский М.Л. Функционально-технологические свойства экструдата из чечевицы: [Для вигот. комбін. м'ясн. продуктів] // Мясн. индустрия. - 2001. - № 1. - С. 20-2 1.

Хвыля С.И. Использование полисахаридов в мясных изделиях для детского и лечебно-профилактического питания / С.И. Хвыля, Т.М. Гиро, Н.М. Птичкина // Мясн. индустрия. - 2002. - № 7. - С. 23-25.

Молоко і молочні продукти

Арсеньева Т.П. Сметана лечебно-диетического назначения / Т.П. Арсеньева, А.А. Брусенцев, О.И. Иванова // Пищ. пром-сть. - 2000. - № 10. - С. 17.

Арсеньева Т.П. Технология сметаны с растительными жирами / Т.П. Арсеньева, А.А. Брусенцев, О.И. Иванова // Молоч. пром-сть. -2000. - № 9. - С. 38-39.

Биопродукты, разработанные Центральной лабораторией микробиологии ВНИИМИ :[Кисломолоч. продукти, лікувально-профілакт. призначення] // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 9. - С. 44.

Бьоргард С.Е. Рекомбинированный продукт для детского питания: [Використ. альтернатив, видів сировини при вир-ві сухих молоч. сумішей] // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 11. - С. 36-37.

Гаврилова Н.Б. Фитокисломолочный напиток для геродиети­ческого питания // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 6. - С. 38-39.

Танина В.И., Большакова Е.В. Действие пробиотических продуктов на возбудителей кишечных инфекций: [Кисломолоч. продукти] // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 11. - С. 47-48.

Гаульден Х.В., Малина И.Л. Совершенствование заменителей молочною жира // Пищ. пром-сть. - 2001. № 4. -- С. 46-47.

Губанова Т.С. Йогурт: потребительские предпочтения // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 10. - С. 8-9.

Долгушина В.В. Биологически активная добавка «Долюцар» // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 9. - С. 12.

Донская Г.А. Молочные продукты для профилактики остеопороча / Г.А. Донская, Н.В. Скобелева, А.А. Королев // Молоч. пром-сть. 2000.- № 9. - С. 10-11.

Дэвидсон Р. Производство рекомбинированных [молочных] продуктов // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 9. - С. 19-22.

Жукова Л.П. Соевые продукты в мягком мороженом / Л.П. Жукова, Н.Е. Канунникова, Э.Г. Жукова // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 10. -С. 35.

Жукова Л.П., Литвинова Е.В. Молочно-белковый продукт -аналог творога // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 9. - С. 31.

Зобкова З.С. Гаврилина А.Д. Витаминизированные молочные продукты // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 6. - С. 35-38.

Иванова Г.В., Арсеньева Т.П. Пробиотический кисломолочный напиток // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 10. - С. 8-9.

Ким В.В. Зарубежный опыт использования пребиотиков / В.В. Ким, Д.В. Харитонов, Э.Г. Щербакова // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 2. -С. 31-32.

Курчаева Е.Е. Белковая фракция бобов чечевицы в аналоге молочного продукта / Е. Е. Курчаева, Л.В. Антипова, В.М. Перелыгнн // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 7. - С. 29-30.

Лизько Н.Н., Андрианов С.А. Продукты XXI века. Анализ ситуации и перпективы развития рынка: [Кисломолоч. біфідопродукти] // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 6. - С. 26-27.

Липатов Н.Н. Функциональные кисломолочные продукты для грудных детей / Н.Н. Липатов, Г.Ю. Сажинов, О.И. Башкиров // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 7. - С. 30-31; № 8. - С. 30-3 1.

Лупинская С.М., Николка А.И. Фиторяженка с сиропом лекарственных трав «Таволга» // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 11. - С. 42-43.

Малина И.Л. Сметана с растительными жирами // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 10.-С. 72.

Маляренко Т., Скорченко Т. Кисломолочні напої з соєвим борошном // Харч. і перероб. пром-сть. - 2002. - № 1. - С. 22-23.

Маслак Е.Е. Фторированное молоко для профилактики кариеса зубов у детей // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 5. - С. 32-33.

MICROLYS придает йогурту кремообразную консистенцию и улучшает его стабильность! // Пищ. пром-сть. - 2001. - № I 1. - С. 41.

Ниитмайонг А. Смешивание соевого и коровьего молока при производстве рекомбинированных продуктов / Пер. А.В. Бережної // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 8......С. 36-37.

Остроумов Л. А. Растительное сырье во взбитых кисломолочных десертах /Л.А. Осторумов, С.Р. Царегородцева, А.Ю. Просеков // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 12. - С. 35-36.

Полянский К.К. Алкогольный напиток с ультрафильтратом молочной сыворотки и экстрактами растительного сырья / К.К. Полянский, Е.И. Мельникова, B.C. Черепним // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 9. - С. 36-37.

Полянский К.К. Пищевые волокна в молочных продуктах / К.К. Полянский, Л.Э. Глаголева, Ю.В. Ряховский // Молоч. пром-сть. - 2002.-№ 6. - С. 41.

Полянский К.К. Добавка «Витол» в молочных продуктах / К.К. Полянский, Л.Э. Глаголева,С.А. Железной // Молоч. пром-сть. -2001.-№5.-С. 39-41.

Приданникова И.А. Новое поколение стартерных культур для молочных продуктов // Молоч. пром-сть. — 2001. — № 10. — С. 35.

Радаева И.А. Роль молочных геропродуктов в питании пожилых людей / И.А. Радаева, А.Н. Петров, А.Г. Галстян // Молоч. пром-сть. -2001.-№5. -С. 34-36.

Рижкова Т. Ефективні біопрепарати [Високі лікувально-профілакт. властивості кисломолоч. продуктів, збагач. біопрепара­тами, зумовлюють активізацію наук, розробок по створенню нових бактер. харч, добавок] // Харч, і перероб. пром-сть. - 2000. - № 1. - С. 20.

Родоман В.Е. Лечебно-профилактические свойства продуктов, обогащенных лактулозой / В.Е. Родоман, В.И. Максимов, В.В. Бондаренко // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 2. - С. 39-40.

Сабурова К.М., Забодалова Л.А. Кисломолочные напитки, обогащенные БАВ // Молоч. пром-сть. - 2002. - № 6. - С. 44-45.

Сандерсон В. Рекомбинированные молоко и молочные продукты / Пер. А.В. Бережной // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 8. - С. 35-37.

Свириденко Ю.Я. Биотехнологии переработки молочного сырья //Пищ. пром-сть. - 2000. - № 12. - С. 18-19.

Степанова Б.П. Развитие индустрии детского питания на молочной основе в XXI веке // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 12. - С. 26-28.

Терещук Л.В. Облепиха в комбинированных молочных продуктах // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 5. - С. 48-49.

Томчани О.В. Обогащение молочных продуктов йодказеином / О.В. Томчани, А.Ф. Цыб, P.P. Розиев // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 12. - С. 31-32.

Уманский М.С. Новый вид творожного изделия профилакти­ческого назначения / М.С. Уманский, Н.А. Генералова, Е.А. Ергушова // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 9. - С. 4II-42.

Фокппа Н.З., Степанова Б.Н. Йогурт. Производственные расчеты // Молоч. пром-сть. - 2001. - № 4. - С. 20-26.

Харитонов В.Д. Лактулоза. Назначение и использование / В.Д. Харитонов, Ю.И. Филатов, Д.С. Мищенко // Молоч. пром-сть. -2000. -№7.-С. 16-19.

Черняев С.И. Йод + молоко = здоровье/С.И. Черняев, О.В. Томчани, И.И. Зевакин // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 10. - С. 33-34.

Шатшок Л.Н. Обогащение молочных продуктов микронут-риентами // Молоч. пром-сть. - 2000. - № II. - С. 30-35; Пищ. пром-сть. - 2001. -№ 9. -С. 49-50.

Эплинг Дж. Обогащение молока кальцием / Пер. А.В. Бережної "Молоч пром-сть. 2001. - № 7. - С. 42.

Эмульгирующие соли для плавленого сыра // Молоч. пром-сть. - 2000. - № 8. - С. 20.

Юрии В.Н. Процессы пищевой биотехнологии в производстве молочной основы для напитков / В.Н. Юрии, Ю.В. Космодемьянский, С.А. Бредихин // Пищ. пром-сть. - 2001. - № 11. - С. 40.

Харчові технології та продукти XXI століття


Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

Харчові технології та продукти XXI століття

(Бібліографічний список)

 

Вінниця, 2002

 

 


 Передмова 

Проблема виробництва і споживання продуктів харчування мас для України особливе значення. Україна ввійшла в XXI століття в стані депопуляції, суттєвого погіршення здоров'я і скорочення тривалості життя населення. Забезпечення населення високоякісною і екологічно безпечною харчовою продукцією є одним із першочергових завдань для нашої країни. Проблема підвищення якості вітчизняних продуктів харчування та покращання їх споживчих властивостей тісно пов'язана з вирішенням завдань організації виробництва та застосування широкого асортименту харчових добавок (ароматизаторів, барвників, емульгаторів, стабілізаторів, консервантів), що відповідають світовим стандартам.

Використання харчових добавок - новий напрям в науці про здоров'я і харчування людини, що дозволяє створювати харчові продукти нового покоління. Час настійно вимагає збагачувати їх необхідними нам вітамінами і мінералами. Про це говорять, наприклад, аналізи крові, в якій відзначається недостатність різноманітних мікроелементів. Для відновлення нормальної роботи шлунково-кишкового тракту використовуються пробіотики, пребіотики і симбіотики. Лікування і оздоровлення за допомогою продуктів харчування є найбільш природною і реальною можливістю збереження здоров'я коленої людини.

В Україні напрям оздоровчого харчування робить перші кроки в своєму розвитку. Існують цікаві розробки вітчизняних вчених, впроваджені у виробництво українськими виробниками, є досвід зарубіжних вчених і фірм, що давно працюють у цій галузі.

Біотехнологічні процеси переробки харчової сировини, технології виробництва нових видів харчових продуктів підвищеної біологічної та харчової цінності, технології виробництва і використання харчових добавок та продуктів функціонального призначення на їх основі, генетична модифіковані продукти - ось тематика бібліографічного списку, який підготувала Вінницька обласна наукова бібліотека їм. К.А. Тімірязєва. До списку ввійшли статті з періодичних видань за останні три роки та окремі книги видатного вченого-земляка А.О. Бабича..

Література систематизована за розділами й підрозділами в логічній послідовності, в межах яких матеріал розміщено в алфавіті прізвищ авторів. Підбір літератури закінчено у вересні 2002 року.

Видання молена отримати безпосередньо в бібліотеці або замовити по МБА (копії статей з періодики висипаються за відповідну плату).

Список розрахований на наукових працівників, спеціалістів галузей харчової промисловості, медиків, студентів та всіх, хто цікавиться цією проблемою.

 

 

Харчові технології та продукти XXI століття

(Бібліографічний список)

 

 

Укладач Л. Борисенко

Редактор  М. Спиця 

Комп'ютерний набір Л. Борисенко

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

 

Відповідальний за випуск  В. Циганюк

 

Підписано до друку 17.10.2002. Папір офсетний.

Умов. друк. арк. 1.0. Папір офсетний. Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

 

21100, Вінниця, вул. Соборна, 70

тел. (0432) 32-40-54