Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях (2007-2012)

Рік видання: 2013

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

 Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

105-й річниці з часу заснування

бібліотеки присвячується

 

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях

(2007-2012)

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця 2013

 

УДК

ББК 91.9:78(4УКР-4ВІН)

В 48

Відповідальна за випуск Наталія Іванівна Морозова,

директор Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях (2007-2012) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; уклад. : О.Ю.Антонюк, Г.А.Біловус; упоряд. П.І.Цимбалюк; вст. ст. Н.І. Морозова; ред. : М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2013. – 152 с.

Бібліографічний покажчик «Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях» присвячений 105-й річниці заснування бібліотеки. Видання є продовженням двох покажчиків, присвячених віковому ювілею книгозбірні – «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях» (2007) та «Світло землі Подільської…» (ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва в публікаціях: 1907-2007).

До першого розділу нового покажчика включено наукові, довідкові, бібліографічні та методичні видання, підготовлені фахівцями Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва за останніх шість років її функціонування (2007-2012). Низка видань, яка знайшла місце у першому розділі даного покажчика, підготовлена у співпраці з іншими організаціями та провідними науковцями і краєзнавцями міста.

Другий розділ вміщує виступи працівників бібліотеки на різноманітних бібліотечних форумах, статті, інтерв’ю, матеріали з досвіду роботи, опубліковані у наукових збірниках, періодичних виданнях за цей же період часу. У цьому ж розділі вміщено також кілька важливих публікацій, підготовлених фахівцями бібліотеки ще 2006 р., але які побачили світ лише 2007 р. і не ввійшли до двох перших покажчиків. Останній розділ включає публікації про бібліотеку та окремих її працівників, що дає змогу відслідковувати основні напрями діяльності «Тімірязєвки» очима представників мас-медіа, партнерів та її користувачів.

Бібліографічний покажчик розрахований, у першу чергу, на бібліотечних працівників, науковців, представників влади, дослідників краю та бібліотечної справи Вінниччини, а також широке коло громадськості.

 

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, 2013

Шановні читачі!

2012 року Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва виповнилося 105 літ з часу заснування. Цю дату було відзначено низкою наукових, культурологічних, соціокультурних заходів та рекламних акцій. Відбулися і резонансні події всеукраїнського та міжнародного значення, зокрема: конкурс «Велике читання», ініційований Посольством США в Україні; Всеукраїнська літня школа адвокації для молодих бібліотекарів України; перемога у конкурсі «Навчально-інноваційна бібліотека – 2011» та проведен-ня семінару-тренінгу «Дизайнер професіонал – професіоналу бібліотекарю» в рамках реалізації проекту «Вчимося створювати гармонію і успіх»; ІІІ Міжнародна науково-практична конферен-ція «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону». Не менш насиченими різноманітними подіями були й попередні роки. Усі вони широко висвітлювалися в засобах масової інформації. В середньому щорічно часописи місцевого та всеукраїнського значення вміщували в межах 50-80, а то й більше публікацій різної тематики.

Окрім того, фахівцями бібліотеки готувалася щорічно значна кількість видань, що є одним із пріоритетних напрямків її наукової роботи. Це численні довідкові, наукові, бібліографічні матеріали, зокрема із серій «Наші видатні земляки», «Письменники Вінниччини», «Творчі імена Вінниччини», «Діячі культури і мистецтв краю», а також методичні матеріали. 2008 року започатковано одне з досить цінних наукових видань, присвячених висвітленню минулого і сьогодення книжкового життя краю – альманах «Подільський книжник».

До 100-літнього ювілею бібліотеки її фахівцями було підготовлено і надруковано два бібліографічних покажчики: «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях» (2007) та «Світло землі Подільської...» (ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва в публікаціях: 1907-2007). За останні п’ять років побачили світ чимало нових власних видань, статей працівників бібліотеки у наукових збірниках, часописах, інтерв’ю керівництва закладу, а також публікацій про діяльність ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва та її працівників.

Протягом останніх років бібліотекою проведено 4 науково-практичних конференції (2007, 2008, 2010, 2012), матеріали яких видано у друкованому та електронному вигляді. Відбувалися щорічні Подільські науково-освітні Кирило-Мефодіївські читання, за матеріалами яких вийшли друком збірники під загальною назвою «Константинополь». 2011 року започатковано випуск щоквартального видання громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» – «Наші новини». Усі ці видання відображені у покажчику, зокрема: в першому розділі описи видань, у другому – аналітичний опис статей фахівців ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Бібліографічний покажчик «Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тіміря-зєва у власних виданнях та публікаціях» (2007-2012) включає три основних розділи: «Видання Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва за 2007-2012 роки»; «Статті, наукові роботи працівників бібліотеки»; «Публікації про Вінницьку ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва». Матеріали у бібліографічному покажчику розташовані таким чином: у першому розділі – в хронологічному порядку з анотаціями, а в межах року – за алфавітом назв; у другому – за хронологією, а всередині – за алфавітом авторів; у третьому – за хронологією, у межах року – за датами публікацій, починаючи з січня і по грудень включно.

Покажчик також вміщує кольорову вкладку та іменний покажчик.

Видання розраховане на бібліотечних працівників, науковців, представників влади, дослідників краю, зокрема історії бібліотечної справи на Вінниччині, а також широке коло громадськості, всіх, хто любить книгу, розуміє значення бібліотеки в житті суспільства та шанує професію бібліотекаря.

З повагою

Директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

Наталія Морозова

Поділитися:

Видання Вінницької ОУНБ  ім. К. А. Тімірязєва за 2007-2012 роки

2007

1. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; авт. проекту В.Ф. Циганюк ; авт. кол. : Г.М. Авраменко, Т.В. Герасимова, І.М. Журавлівський та ін. ; упоряд. тексту : М.Г. Спиця, О.І. Кізян, Н.І. Морозова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 312 с. : фото, арх. док. – (Віковому ювілею Бібліотеки присвячується). Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinniczka-ounb-im.-k.-a.-timiryazeva-v-konteksti (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Монографія – найбільш повна фундаментальна праця з історії Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, яка охоплює не лише столітній період її функціонування (лютий 1907 – лютий 2007 рр.), але й майже два десятки літ підготовчого періоду до її відкриття. Випуску цього видання передувало ґрунтовне дослідження фахівцями Бібліотеки її власної джерельної бази: відповідних службових документів, публікацій в наукових збірниках, часописах, спогадів ветеранів, а також численних матеріалів державних архівів Вінниці, Хмельницького, Києва, Кам’янця-Подільського. Здійснено відбір та систематизацію фактографічних даних, їх наукове опрацювання та відтворення в книзі основних етапів історії ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

2. «Світло землі Подільської…» : ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в публікаціях (1907-2007) : бібліогр. покажч. / уклад. О.С. Михайлюк ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 88 с. – (Віковому ювілею Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва присвячується). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/svitlo-zemli-podilskoi (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Матеріали покажчика висвітлюють діяльність Бібліотеки з часів її заснування до сьогодення: труднощі щодо її відкриття, перші кроки становлення, характер роботи в післяреволюційний період, долю в роки воєнного лихоліття, нелегкі часи відбудови приміщення книгозбірні в післявоєнний період, вплив новітніх інформаційних технологій на розширення функцій та оптимізацію структури сучасної Бібліотеки, якісні зміни в інформаційному забезпеченні користувачів. Виданий з нагоди 100-літнього ювілею Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва.

3. Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях : бібліогр. покажч. / уклад. : Г.М. Авраменко, О.М. Панчук ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 112 с. – (Віковому ювілею Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва присвячується). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/stolitnij-shlyax-biblioteki-u-iiii-vidannyax  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

До покажчика включено бібліографічні видання та методично-бібліографічні матеріали, підготовлені багатьма поколіннями працівників Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва за 100 років її функціонування (1907-2007 рр.). Зважаючи на те, що свого часу при бібліотеці працював Кабінет виучування Поділля, укладачі визнали за потрібне включити у покажчик праці його науковців. У ньому також представлені програми науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, які проводилися на базі обласної бібліотеки, що дає змогу відслідкувати певні напрями її діяльності. Разом із тим, вміщено матеріали окремих центральних бібліотек, у виданні яких взяли участь працівники «Тімірязєвки».

4. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 208 с. – (Віковому ювілею Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва присвячується). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/biblioteka-v-konteksti-svitovoii-kulturi-nauki-informacziii (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У збірнику вміщені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації», присвяченої 100-річчю з дня заснування Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, що проходила 23-25 травня 2007 р. на Вінниччині. У рамках конференції відбулося пленарне засідання на базі Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, виїзні засідання та секції на базі Барської районної бібліотеки, Тульчинської центральної районної бібліотеки, Іванівської сільської бібліотеки-філіалу Калинівської районної ЦБС.

5. Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах 2005-2006 рр. : стат. аналіз / підгот. : О. Зіньковська, Г. Качуринська, В. Лаукарт ; відп. за вип. Т. Марченко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І. Франка. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2007. – 34 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-bibliotechna-2005-2006 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

За результатами роботи книгозбірень підготовлено й видано статистичний аналіз «Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах 2005-2006 рр.». Статистична інформація про роботу книгозбірень подана й узагальнена на основі річних звітів обласних та публічних бібліотек регіону системи Міністерства культури і туризму України. Тож дане видання надає можливість представникам органів влади і місцевого самоврядування, керівникам галузі та бібліотек оцінити роботу книгозбірень за різними параметрами, в тому числі у порівнянні з середніми показниками по Вінницькій області, центральних регіональних «читалень» та по групах бібліотек. Окрім того, саме через статистику можна побачити загальні тенденції розвитку бібліотек області, на її основі аналізувати й прогнозувати роботу книгозбірень.

6. Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від дня народж. Василя Семеновича Стуса – поета, правозахисника, людини (1938-1985) : метод.-бібліогр. матеріали / уклад. : А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко ; вступ. ст. Д. Стуса ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 64 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/zhittya-pokladene-na-vivtar-ukraiini (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Фахівці обласної наукової бібліотеки узагальнили свої напрацювання до чергових Стусівських читань і на їх основі підготували методично-бібліографічні матеріали, присвячені ювілею видатного поета-земляка Василя Стуса. До збірника включено: короткі біографічні відомості, матеріали до книжкової виставки «Дай, Україно, гордого шляху», хроніка проведення Стусівських читань на Вінниччині та висвітлення подій в засобах масової інформації, сценарій проведення літературно-мистецького вечора «Поезіє, красо моя, окрасо, я перед себе чи до себе жив?».

7. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2007 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; підгот. Т.Ф. Гуменюк ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2007. – 47 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2007/katalog2007.html (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

«Зведений каталог…» – черговий випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, який складено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 35 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Вінниці на 2007 рік. До каталогу включено понад 1500 назв періодичних видань, з яких 112 – передплачені вперше. Це, в основному, видання наукового характеру та на допомогу виробничій діяльності.

8. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2008 року : хронолог. довід. / уклад. : О. Ніколаєць, Т. Кристофорова ; ред. М. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : Друк ПП Балюк І.Б., 2007. – 64 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-vinnichchini-2008-roku  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У даному хронологічному довіднику вміщено інформаційний матеріал до ювілейних дат 2008 р. з минулого і сьогодення Вінниччини. Відкривається видання розділом «Видатні постаті Вінницького краю, вшанування яких в області відзначається щорічно». Особливістю цьогорічного довідника є те, що за багатьма його датами подаються короткі довідки. Мета видання – надати представникам владних структур, культурно-освітніх установ, викладачам, журналістам, краєзнавцям, студентам, учням, широкому колу читачів довідковий матеріал про важливі події в історії області, ювілеї видатних уродженців краю та діячів, які життям і діяльністю пов’язані з Вінниччиною.

9. Знаменні і пам’ятні дати 2008 року : хронолог. список / уклад. Г.М. Авраменко ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця: Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2007. – 68 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2008-roku (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Хронологічний список вміщує перелік знаменних і пам’ятних дат суспільно-політичного, культурно-мистецького життя України та світу у 2008 р. Адресовано працівникам бібліотек, навчальних закладів, ЗМІ, широкому загалу читачів для орієнтації в цих датах наступного року.

10. Екологічне просвітництво в бібліотеках / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва; уклад. О. Зіньковська. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2007. – 10 с. – (До робочого блокнота бібліотекаря-практика : розд. «Популяризація літератури» ; ч.1). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/ekologichne-prosvitnicztvo-v-bibliotekax (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Узгодження взаємодії людини з природою потребує певних екологічних знань, які необхідні для того, аби суспільство могло цілеспрямовано поліпшувати навколишнє середовище, зберігати єдність з природою. І тут саме публічні бібліотеки повинні впевнено зайняти нішу екологічного просвітництва. У черговому виданні із серії «До робочого блокнота бібліотекаря-практика», в якому згруповано законодавчо-нормативні акти у сфері довкілля, висвітлено соціокультурну діяльність щодо популяризації екологічних знань бібліотеки.

11. Книжкових виставок сузір’я : кращі виставки року : метод. рек. бібліотекам. Вип. 7 / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : Т. Марченко, А. Якущенко, К. Осадчук, Л. Романченко та ін. ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2007. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/knizhkovix-vistavok-suzirya (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Оформлення і організація книжкової виставки – це завжди натхнення і творчість бібліотекаря, культурна подія, яка одночасно несе людям пізнання, інформацію та дає естетичне задоволення. Саме такі виставки методичних матеріалів представлені в ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва «Кращі виставки: рік 2006». Книжкові виставки, що увійшли до даного видання – це не просто стелаж із гарно оформленою назвою і рядами бібліотечних документів відповідної тематики, а продумана, свідомо вибудувана концепція, в якій кожен елемент висвітлює поставлені завдання.

12. Константинополь ІІI : зб. ст. і матеріалів ІІІ Поділ. наук.-освіт. Кирило-Мефодіївських читань «Традиції слов’янських просвітителів св. Кирила і Мефодія і слов’янський світ», присвяч. Дням слов’ян. писемності і культури / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Ін-т іст., етнології і права Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського, Рос.-укр. культ.-просвітниц. центр «Соотечественники» ; уклад. О.П. Кадочников. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2007. – 240 с. : іл. – (Проходили в рамках Всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації», м. Вінниця, 23-25 трав. 2007 р.).

Збірник статей та матеріалів ІІІ Подільських науково-освітніх Кирило-Мефодіївських читань адресовано всім тим, хто цікавиться культурною, мовною, педагогічною, краєзнавчою, історичною, літературною спадщиною Вінниччини та України в широкому слов’янському контексті.

13. Леонтович Микола Дмитрович – композитор, диригент, педагог : до 130-річчя від дня народж. (1877-1921) : біобібліогр. покажч. / уклад. : Т. Марчук, О. Ніколаєць ; вступ ст. А. Завальнюка ; ред. М. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : 2007. – 24 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/leontovich-mikola-dmitrovich (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Якщо глянути на минуле української музичної культури, то серед славних її діячів особливо яскраво вирізняється постать Миколи Леонтовича. Виділяється він на загальноісторичному тлі незвичною життєвою долею і самобутнім творчим спадком. Леонтович був не тільки видатним майстром у жанрі хорової музики, диригентом, музично-громадським діячем, а й талановитим педагогом, який усе своє свідоме життя віддав дітям, важливій справі естетичного виховання молоді. Покажчик підготовлено до 130-річчя від дня народження геніального українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича, уродженця землі Подільської, яку прославив її талановитий син на віки. Видання розраховане на музикознавців, краєзнавців, працівників культури і мистецтв, освіти, студентів, учнів, усіх шанувальників творчості М.Д. Леонтовича.

14. Нормативно-правові акти з питань бібліотечних фондів / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; підгот. : Т. Марченко, О. Зіньковська. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2007. – 37 с. – (До робочого блокнота бібліотекаря-практика : розд. «Бібліотека у правовому полі» ; ч.1).

Відділ науково-методичної роботи підготував чергове видання із серії «До робочого блокнота бібліотекаря-практика», в якому згруповано нормативно-правові акти з питань бібліотечних фондів.

15. Тема ґендера у бібліотечній діяльності / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : Т. Марченко, О. Зіньковська ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2007. – 19 с. – (До робочого блокнота бібліотекаря-практика : розд. «Популяризація літератури та інформації» ; ч.2). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/tema-gendera-u-bibliotechnij-diyalnosti (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Концепція ґендера вперше з’явилася в американській соціології у 70-х рр. минулого століття, а з початку 90-х вона почала привертати увагу й вітчизняних дослідників. Це, в першу чергу, було пов’язано з філософською критикою сучасного суспільства, критикою дискримінаційного положення жінок. Даний випуск, присвячений популяризації літератури та інформації з ґендерних питань, допоможе в процесі організації діяльності бібліотеки з даного напрямку.

16. Українська художня книга ХІХ – поч. ХХ ст. (З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва) : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; вступ. ст. А.М. Подолинного ; уклад. : Л.Б. Сеник, С.І. Мумро ; ред. Л.Б. Сеник. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2007. – 48 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/ukraiinska-xudozhnya-kniga-xix-xx-st (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

За столітній період свого існування Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва зібрала у своїх фондах тисячі видань українських книг, що побачили світ як на теренах України, так і поза її межами. Серед них – великою мірою унікальна колекція української художньої книги. Покажчик «Українська художня книга ХІХ – поч. ХХ ст.» розпочинає серію бібліографічних посібників, яка розкриватиме фонд рідкісних і цінних видань бібліотеки. Даний покажчик містить книги українською та російською мовами, видані в Україні та за її межами. До нього увійшли 172 назви альманахів, збірників та окремих видань художніх творів українських авторів (проза, поезія, драматичні твори). Матеріали розташовані за хронологією, а в межах років – за алфавітом авторів і назв творів.

 

2008

17. Бібліотечна Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2006-2007 рр. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І. Фран-ка ; підгот. О.О. Зіньковська ; відп. за вип. Т.М. Марченко. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2008. – 34 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/bibliotechna-vinnichchina-2006-2007 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Статистична інформація про роботу книгозбірень подана й узагальнена на основі річних звітів обласних та публічних бібліотек регіону системи Міністерства культури і туризму України. Дане видання також надає можливість представникам органів влади й місцевого самоврядування оцінити роботу книгозбірень за різними параметрами, в тому числі у порівнянні з середніми показниками по Вінницькій області, центральних регіональних «читальнях» та по групах бібліотек.

18. Всесвіт. Книга. Ми [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; над фільмом працювали : Н. Морозова, Л. Червона, І. Міхеєв. – Електрон. відеодані (6 файлів : 380583936 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-R) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера. – Мова рос.

Про роль книги в житті суспільства, історію та сьогодення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва розповідає директор бібліотеки Н.І. Морозова. Цей документальний фільм був презентований і отримав схвальну оцінку учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Крим-2008», а також неодноразово демонструвався для користувачів обласної наукової бібліотеки.

19. Всесвіт. Книга. Ми [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; над фільмом працювали : Л. Червона, І. Міхеєв, К. Кирилюк ; гол. консультант Н. Морозова. – Електрон. відеодані (8 файлів : 2698838016 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-R) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

Історія та спогади про Вінницьку ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва працівників, ветеранів бібліотеки, зокрема: Морозової Н.І., Сеник Л.Б., Мельник Н.В., Івахової С.Г., Морозової Л.Д., Слюсарчук М.М., Подруцької Г.Г., Спиці М.Г., Чернецької Л.Д., Філіповської С.І., Тимощук Л.М., Лучка А.Й.; керівників галузі культури – начальника управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації, заслуженого працівника культури України Левицького А.І. та його заступника Куделі Г.Д.; постійних користувачів книгозбірні – полковника медичної служби у відставці Сафронова К.Г. (про внесок їхньої сім’ї, зокрема Сафронова Г.Г. у будівництво Вінницької публічної б-ки ім. М.Гоголя), вчительки історії Британіч Л.Ф., архітектора Денисової Л.М., кандидата іст. наук, професора ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського Коляструк О.А. (про проведене нею для колективу бібліотеки заняття «Українська інтелігенція в 20-х рр.: життя і виживання»), представника Нацради України з питань телебачення та радіомовлення у Вінницькій області Мазурика В.С. У цьому ж електронному виданні вміщено відеосюжет про святкування 70-річчя від дня народження колишнього директора Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслуженого працівника культури України Лучка А.Й.

20. Життя як спалах... : до 60-річчя від дня народж. В.Ф. Циганюка – педагога, режисера, відомого діяча культури на Вінниччині (15.06.1948-21.07.2006) : зб. матеріалів / упоряд. П.І. Цимбалюк ; вступ. ст. С.В. Гарбулинського ; уклад. бібліогр. О.І. Кізян ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – 80 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/zhittya-yak-spalax%E2%80%A6 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

До когорти видатних діячів Подільського краю, котрі зробили вагомий внесок у духовний розвиток української культури, належить яскрава, неординарна постать заслуженого працівника культури України Василя Федоровича Циганюка. Йому й присвячується це ювілейне видання. В.Ф. Циганюк був талановитим в усьому, за що брався, тому йому вдавалося вирішувати багато справ, починаючи від різноманітних творчих проектів і закінчуючи прозаїчними господарськими справами: ремонтними роботами, технічним переоснащенням закладів культури та їх естетичним оформленням. Видання розраховане на науковців, дослідників історії культури Вінниччини, краєзнавців, працівників ЗМІ, фахівців культури і мистецтв, його численних учнів, громадськість та всіх, хто жив і працював поряд із незвичайною особистістю – Василем Федоровичем Циганюком.

21. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2008 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; підгот. Л.Д. Чернецька ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 50 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2008  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

«Зведений каталог…» – черговий випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, який складено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 37 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Вінниці на 2008 рік.

22. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2009 року : хронолог. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2008. – 100 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2009-roku  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У даному хронологічному довіднику вміщено довідково-бібліографічні матеріали до ювілейних дат Вінниччини 2009 року. Відкривається видання розділом «Видатні постаті Вінницького краю, вшанування яких в області відзначається щорічно». За багатьма датами подаються короткі довідки про ювілярів. Мета довідника – надати представникам владних структур, культурно-освітніх установ, викладачам, журналістам, краєзнавцям, студентам, учням, широкому колу читачів довідковий матеріал про важливі події в історії області, ювілеї видатних уродженців краю та діячів, які життям і діяльністю пов’язані з Вінниччиною. Видання розраховане на різні категорії споживачів краєзнавчої інформації, які зацікавлені у вивченні та поширенні краєзнавчих знань.

23. Константинополь ІV : зб. ст. і матеріалів IV Поділ. наук.-освіт. Кирило-Мефодіївських читань «Традиції слов’янських просвітителів св. Кирила і Мефодія і сучасний світ», присвяч. 1020-річчю Хрещення Русі / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Рос.-укр. культ.-просвітниц. центр «Соотечественники» ; уклад. О.П. Кадочников. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 272 с. : іл.

Збірник статей та матеріалів IV Подільських науково-освітніх Кирило-Мефодіївських читань адресовано всім тим, хто цікавиться релігійними, культурними, мовними, педагогічними, краєзнавчими, історичними та літературними питаннями в широкому контексті сучасності.

24. Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 144 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/kraeznavstvo-v-sistemi-rozvitku-duxovnosti-i-kulturi-regionu (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У збірнику вміщені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону», яка проходила 21-23 жовтня 2008 р. на Вінниччині. У цьому представницькому форумі взяли участь бібліотечні фахівці, науковці, місцеві автори, краєзнавці, представники краєзнавчих, національно-культурних товариств, творчих спілок, музеїв, архівів, засоби масової інформації не лише Вінниччини, але й інших регіонів України (Києва, Кіровограда, Хмельницького, Миколаєва) та зарубіжжя (Республіка Польща).

25. Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані (102 файли, 7 папок : 3180544 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

26. Кращі виставки 2007 року : метод.-бібліогр. матеріали. Вип. 8 / упоряд. Т.М. Марченко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 54 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/krashhi-vistavki-roku-8  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліотечні виставки є в кожній книгозбірні. Сьогодні це настільки традиційно-звична форма наочної інформації, що нова виставка не завжди стає подією у житті бібліотеки й часто сприймається відвідувачами як частина інтер’єру. Але ми, професіонали, знаємо, що саме книжкова виставка – форма активна. Вона є засобом прихованого управління читанням і засобом реклами, що створює привабливий образ бібліотеки. Методико-бібліографічні матеріали «Кращі виставки 2007 року» Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, як і попередні сім випусків даної серії, репрезентує тематичні бази даних. Чотири авторські бібліотечні виставки містять актуальні документні ресурси з таких тем: «Суверенна Україна – закономірний вияв історії», «Козацтво: лицарський орден України», «Земле моя, запашна, барвінкова...», «Харчові технології та продукти нового покоління».

27. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907) : до 175-річчя від дня народж. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. : Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В. Хоменка ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані (62 файла, 1 папка : 35778560 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/marko-vovchok-175 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з контейнера. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Друге, розширене і доповнене видання присвячується 175-річному ювілею видатної української й російської письменниці Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської), життя і творча діяльність якої були тісно пов’язані з Вінниччиною. У покажчику представлено видання її творів, дослідження багатогранної творчості письменниці в літературній критиці. Особливу увагу зосереджено на сучасних дослідженнях творчості Марка Вовчка. Велика увага приділена висвітленню Немирівського періоду її життя і творчості, де вона відбулася як письменниця. До видання включено понад 650 записів різних документів: книг, публікацій.

28. Михайло Каменюк – письменник, журналіст : до 60-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. О.М. Зелена ; ред. : Г.М. Авраменко, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 48 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/mixajlo-kamenyuk-pismennik-zhurnalist  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний покажчик «Михайло Каменюк – письменник, журналіст» продовжує серію біобібліогра-фічних видань «Наші видатні земляки». Він присвячений 60-річчю від дня народження вінницького поета, журналіста, члена Національної спілки письменників України, заступника головного редактора журналу «Вінницький край», власного кореспондента журналу «Україна» у Вінницькій області та газети «Селянська правда» по Поділлю й Буковині, заслуженого працівника культури України, лауреата літературних премій Михайла Феодосійовича Каменюка, ім’я якого відоме далеко за межами України.

29. Постать Василя Стуса над плином часу : 70-річчю від дня народж. присвячується (1938-1985) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : Г.М. Авраменко, О.М. Зелена, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2008. – 240 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/postat-vasilya-stusa-nad-plinom-chasu (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний покажчик «Постать Василя Стуса над плином часу» знайомить читача з творчою спадщиною нашого земляка, талановитого українського поета ХХ століття, пристрасного патріота, правозахисника, Героя України Василя Семеновича Стуса, висвітлює його життєвий і творчий шлях, спогади про нього, вшанування пам’яті в Україні, зокрема на Вінниччині, Донеччині. Вміщує біля 2 тис. записів різних документів: книг, публікацій з вітчизняних періодичних видань, близького зарубіжжя, часописів української діаспори, матеріалів з Інтернет. На вичерпну повноту покажчик не претендує, але публікації, пов’язані з Вінниччиною, представлені у виданні якнайповніше. Досить широко в ньому також подано матеріали з наукових видань та часописів Донеччини, яка була для Василя Стуса другою малою батьківщиною.

30. «Просіваю мову, як зернини…» : до 70-річчя від дня народж. А.А. Бортняка, укр. поета і публіциста : бібліогр. список / уклад. Л. Заря ; вступ. ст. А. Подолинного ; ред. : М. Спиця, О. Кізян. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 12 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/prosivayu-movu-yak-zernini (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Дане видання присвячене ювілею уродженця Вінницького краю, відомого українського поета й публіциста Анатолія Бортняка (27.04.1938-22.07.2009). Шанувальники можуть ознайомитися з творчістю відомого українського поета, нашого талановитого земляка, члена Національної спілки письменників України, лауреата багатьох всеукраїнських літературних премій А.А. Бортняка. У цьому бібліографічному списку представлені основні праці письменника: книги, публіцистичні статті та література про його життя і творчість, а також довідкові матеріали про нього.

31. Світоч мистецтва на Вінниччині. Вінницькому училищу культури і мистецтв – 50 років : [Електронний ресурс] : бібліогр. список / уклад. О. Ніколаєць ; вступ. сл. Н. Кушки ; ред. М. Спиця. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 16 с. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/svitoch-mistecztva-na-vinichchini (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Даний бібліографічний покажчик присвячується 50-річчю від дня відкриття музичного училища у Вінниці (тепер Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича). Багато талантів, яскравих і щирих, зростає у нашому пісенному краї й чимала заслуга в цьому саме училища культури. З ґрунтовних досліджень його викладача, музикознавця Н.М. Кушки у вступній статті читач дізнається про розвиток музичного життя Вінниці, передумови, що спонукали до відкриття училища, його становлення і значення для культурного розвитку регіону. До покажчика включені публікації, що висвітлюють цей шлях, розповідають про викладацький колектив та студентську молодь. При підготовці видання були використані матеріали Державного архіву Вінницької області, воно проілюстроване світлинами. Розраховане на музикознавців, краєзнавців, працівників культури і мистецтв, освіти, студентську молодь.

 

2009

32. Бібліотекар – кавалер Золотої Зірки : зб. матеріалів до 100-річчя від дня народж. Героя Радянського Союзу, колишнього директора ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва – І.М. Філіповського (15.09.1909-18.09.1992) / упоряд. П.І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н.І. Морозової ; уклад. бібліогр. Г.М. Авраменко ; ред. : М.Г. Спиця, П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2009. – 76 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/bibliotekar-kavaler-zolotoii-zirki (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Пропонований збірник матеріалів продовжує серію видань «Наші видатні земляки». Присвячений він Герою Радянського Союзу Івану Митрофановичу Філіповському, на долю якого випало в повоєнні роки розрухи проявити справжній героїзм, щоб організувати відбудову спаленої фашистами Вінницької обласної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, яку він очолив у 1952 р. Уже 1955 р. на місці руїн у центрі міста височіла чудова чотириповерхова будівля бібліотеки, закликаючи вінничан та гостей міста до своїх безцінних книжкових скарбів. За час його керівництва (1952-1973 рр.), бібліотека стала однією з кращих в Україні, отримала статус наукової, внаслідок чого було значно розширено її структуру, створено нові відділи і сектори. Бібліотека неодноразово була місцем проведення бібліотечних форумів республіканського та всесоюзного значення. У виданні вміщено основні біографічні дані Івана Митрофановича, висвітлена також і його громадська діяльність. До 60-річчя присвоєння І.М. Філіповському звання Героя,на фасаді бібліотеки йому було встановлено меморіальну дошку.

33. Бібліотечна Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2007-2008 рр. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І. Франка ; уклад. : О. Зіньковська, Г. Качуринська, В. Лаукарт ; ред. : М. Спиця, Т. Котуз ; відп. за вип. Т. Марченко. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – 36 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/bibliotechna-vinnichchina (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Статистична інформація про роботу книгозбірень подана й узагальнена на основі річних звітів обласних та публічних бібліотек регіону системи Міністерства культури і туризму України. Огляд роботи книгозбірень Вінниччини розрахований на керівників обласних і районних органів управління, спеціалістів закладів культури, керівників і провідних фахівців обласних бібліотек, директорів і методистів районних книгозбірень області, спеціалістів сфери професійної освіти й підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу. Дане видання також надає можливість представникам органів влади й місцевого самоврядування оцінити роботу книгозбірень за різними параметрами, в тому числі у порівнянні з середніми показниками по Вінницькій області, по центральних регіональних «читальнях» та по групах бібліотек.

34. Вінниччина туристична : краєзн. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; упоряд. О.І. Кізян ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2009. – 432 с. – Кн. – «Переверти». – В одній обкл. з кн. : Tourist Vinnychyna : ethnography guide. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/vinnichchina-turistichna (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Мальовнича природа, сприятливі кліматичні умови й географічне розміщення Вінниччини, її унікальні археологічні, архітектурні пам’ятки, що сягають сивої давнини, непересічні історичні події, самобутні культурні та народні традиції й звичаї, ціла плеяда видатних особистостей створили чудові умови для розвитку в краї досить популярної й прибуткової нині в світі галузі – туризму. У туристичному довіднику велику увагу приділено опису унікальних природних перлин Вінниччини, неповторних пам'яток садово-паркового мистецтва, що являють собою золотий фонд нашого краю. Представлена інформація про найбільш привабливі туристичні куточки Вінниччини, археологічні, архітектурні, історичні пам'ятки, віковічні народні традиції, обряди, звичаї, а також подано відомості про видатних постатей, уродженців нашого краю. У виданні вміщена інформація про санаторії, пансіонати та бази відпочинку, в яких турист може гарно відпочити, набратися сил і здоров'я. Довідник адресується гостям та мешканцям області, дослідникам краю, працівникам галузі туризму, людям, закоханим у подорожі, любителям нових неповторних вражень та всім, хто цікавиться нашим краєм.

35. Вінниччина туристична [Електронний ресурс] : краєзн. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані (3186 файлів, 54 папки : 4316856320 байт). – Вінниця: Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-R) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

36. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2009 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; підгот. Т.Ф. Гуменюк ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Він-ниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – 47 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2009 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

«Зведений каталог…» – черговий випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, який складено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 37 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Вінниці на 2009 рік. До каталогу включено біля 1500 назв періодичних видань, з яких 110 – передплачені вперше. Це, в основному, видання наукового характеру та на допомогу виробничій діяльності.

37. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2010 року : хронолог. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. : М.Г. Спиця, Г.М. Слотюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – 108 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2010-roku (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У хронологічному довіднику вміщено довідково-бібліографічні матеріали про важливі події в історії області, ювілеї видатних уродженців краю та діячів, які життям і діяльністю пов’язані з Вінниччиною. У кінці, після переліку знаменних і пам’ятних дат, вміщено низку розширених довідок про ювілярів, серед яких як відомі постаті, так і культурно-освітні заклади. Видатні постаті Вінницького краю, вшанування яких в області відзначається щорічно, подано у цьому довіднику в єдиному переліку і виділено жирним шрифтом. Видання призначене представникам владних структур, працівникам культурно-освітніх установ, викладачам, журналістам, краєзнавцям, студентам, учням, широкому колу читачів, які зацікавлені у вивченні та поширенні краєзнавчих знань.

38. «І я знов живий світ оглядую…» : до 175-річчя від дня народж. С.В. Руданського (1834-1873) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. : Л. Борисенко, Л. Заря, О. Кізян, Б. Хоменко ; вступ. ст. Б. Хоменка ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані (66 файлів, 1 папка : 30093312 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. версія вид. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/i-ya-znov-zhivij-svit-oglyaduyu (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з контейнера. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний покажчик «Степан Руданський: «І я знов живий світ оглядую…» є першою спробою найбільш повного зібрання творчої спадщини видатного українського письменника-земляка, матеріалів про його життя і творчість, вшанування пам’яті С. Руданського в Україні. До покажчика включені бібліографічні описи книг, публікацій із збірників, періодичних видань та електронних ресурсів Інтернет. У посібнику представлені як матеріали з фондів Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, так і документи, виявлені у бібліографічних джерелах Книжкової палати України, Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України та електронних каталогах бібліотек України і Росії.

39. Найкращі видання (2000-2008) [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані (7 файлів : 19361792 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

У ньому вміщено найкращі бібліографічні покажчики, списки, хронологічні довідники, методично-рекомендаційні та методично-бібліографічні видання 2000-2008 рр. Подано наступні назви: «Гіркий був келих життьовий…», «Перлини української архітектури», «Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.», «Афганська неоголошена війна (1979-1989): вінницький вимір», «Господар рідної землі: до 100-річчя з дня народження двічі Героя Соціалістичної Праці Пилипа Олексійовича Желюка (1904-1976)», «Бібліотека у часі і просторі: матеріали, присвячені Всеукраїнському дню б-к», «Осередок культури і натхнення: до 20-річчя від дня заснування літературно-мистецького клубу “Відкрита сторінка”», «Земле моя, запашна, барвінкова...: календар знаменних і пам’ятних дат Вінниччини 2007 р.», «Знаменні і пам’ятні дати 2007 р.», «Чорнобильське відлуння. Вінницькі сторінки», «Мойсей української літератури: матеріали, присвячені 150-річчю від дня народження видатного українського письменника І.Я. Франка», «Поет екрана Ігор Андрійович Савченко: до 100-річчя від дня народження українського кінорежисера», «Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції», «Книжкових виставок сузір’я: кращі виставки року», «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях», «Світло землі Подільської…»: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в публікаціях (1907-2007)», «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2008 р.», «Леонтович Микола Дмитрович – композитор, диригент, педагог: до 130-річчя від дня народження», «Життя, покладене на вівтар України: до 70-річчя від дня народження В. Стуса», «Просіваю мову, як зернини…»: до 70-річчя від дня народження А.А. Бортняка, укр. поета і публіциста, «Світоч мистецтва на Вінниччині. Вінницькому училищу культури і мистецтв – 50 років», «Кращі виставки 2007 р.».

40. Подільський книжник : альманах. Вип. 1 (2008 р.) / авт. проекту та відп. за вип. Н.І. Морозова ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тіміря-зєва. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2009. – 160 с. : іл. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik-vipusk-1 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Альманах започатковано з метою висвітлення минулого й сьогодення книжкового життя Поділля. У першому випуску подаються відомості про книжкові фонди Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, зокрема книги з родової бібліотеки Потоцьких із Тульчина, автографи відомих українських діячів, колекцію педагогічних журналів дореволюційної Російської імперії. Розмаїття книжкового життя регіону представлено архівними матеріалами, публікаціями про подільських бібліофілів К. Подвисоцького та О. Зуєва, сучасне вінницьке видавництво «Нова Книга». Деякі шляхи подолання кризового становища у книжковій галузі розкриває рубрика «Екологія книжкової культури». У збірці подано статті не тільки сучасних дописувачів, а й авторів XVIII-XIX ст. Видання присвячене науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

41. Родові бібліотеки на теренах Східного Поділля [Електронний ресурс] : книжкові знаки (за матеріалами відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва) / підгот. Т.Р. Соломонова ; ред.Л.Б. Сеник. – Електрон. текст. дані. Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/rodovi-biblioteki-na-terenax-sxidnogo-podillya (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

За допомогою книжкових знаків (екслібрисів, штампів, топографічних ярликів) було встановлено, що у відділі рідкісних і цінних видань зберігаються рештки книгозбірень відомих польських та російських дворянських родів: Потоцьких, Собанських, Грохольських, Ярошинських, Якубовських, Здзєховських, Руссановських, Строганових, Гейденів. Публікація оприлюднює зразки цих книжкових знаків, що має допомогти книгознавцям і бібліотекарям в атрибуції старовинної книги.

42. Спогади свідків Голодомору 1932-1933 рр. [Електронний ресурс] : Вінниччина / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. дані (756 файли, 194 папки : 516007936 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва, 2009. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол.; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

Свідчення очевидців Голодомору 1932-1933 рр., записані із вуст жителів окремих сіл Бершадського, Вінницького, Гайсинського, Калинівського, Крижопіль-ського, Липовецького, Могилів-Подільського, Муро-ванокуриловецького, Немирівського, Оратівського, Погре-бищенського, Теплицького, Тиврівського, Томашпільського, Чечельницького, Шаргородського районів та відеозапис, присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. с. Губник Гайсинського району Вінницької області.

43. Таємниця живого слова Б.А. Буяльського (1.08.1919-?.09.2009) : до 90-річчя від дня народж. літерату-рознавця та педагога [Електронний ресурс] : бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.П. Кристо-форова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2009. – 11 с. – Режим доступу : http://www.library.vn.ua/publications/2009/Bujalskij  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Ті-мірязєва).

Болеслав Адамович Буяльський відомий як дослідник творчості європейських письменників та методики вивчення української й російської літератури в школі, зокрема проблеми виразного читання художніх текстів та педагогічної майстерності учителя-словесника. Результатами його досліджень стали методичні посібники та співавторство у складанні підручників і хрестоматій для 9 і 10 класів загальноосвітньої школи. Довідково-бібліографічні матеріали списку «Таємниця живого слова Б.А. Буяльського» знайомлять читачів із викладацькою, науковою діяльністю літературознавця, педагога, професора. У бібліографічному списку представлені його основні літературознавчі наукові праці, методичні посібники, підручники, хрестоматії з української літератури, автором чи співавтором яких був Б.А. Буяльський. Подаються також його літературно-критичні нариси та статті, опубліковані на сторінках періодичних видань.

44. Тендітний всесвіт слова Тетяни Яковенко : до 55-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : Т.П. Кристофорова, Г.М. Слотюк ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2009. – 64 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/tenditnij-vsesvit-slova-tetyani-yakovenko (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний покажчик присвячено 55-річному ювілею відомої вінницької поетеси, науковця, літературознавця, громадського діяча, члена Національної спілки письменників України, заслуженого працівника культури України, лауреата літературних премій Тетяни Василівни Яковенко. У покажчику представлена її творчість: збірки поезій, окремі вірші, літературознавчі наукові праці, публіцистика, пісні, а також публікації про багатогранну діяльність ювілярки. Покажчик містить бібліографічні описи творів автора, матеріали про життя та її творчість. Видання доповнене фотоматеріалами.

 

2010

45. «В життя іду, неначе в пісню» : біобібліогр. покажч. до ювілею поетеси, дит. письм. Ганни Танасівни Чубач / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : О. Кізян, Л. Борисенко ; авт. ст. : «Мовою серця» І. Дзюба, «Ганна Танасівна Чубач – поетеса, заслужений діяч мистецтв України» Н. Гнатюк ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. – 88 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/v-zhittya-idu-nenache-v-pisnyu (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячений видатній українській письменниці, нашій землячці Ганні Танасівні Чубач. Посібник містить статті І. Дзюби та Н. Гнатюк, у яких розкривається творча біографія поетеси, аналізується її творчість. Бібліографічна частина видання знайомить користувачів з історією видання творів Г.Т. Чубач та літератури про неї, починаючи з середини 60-х рр. ХХ ст. Покажчик розрахований на науковців, літературознавців, краєзнавців, бібліотекарів, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться творчістю цієї самобутньої багатогранної поетеси, талановитої дитячої письменниці, на вірші якої створено чимало пісень.

46. «Для нього світлом було слово» : до 70-річчя від дня народж. Володимира Омеляновича Забаштанського : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.П. Кристофорова ; ред. : М.Г. Спиця, П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. – 48 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/dlya-nogo-svitlom-bulo-slovo (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний покажчик випущено до 70-річного ювілею уродженця Вінницького краю, відомого українського поета, перекладача й громадського діяча Володимира Омеляновича Забаштанського (5.10.1940-2.12.2001). У виданні представлена творчість поета-земляка: збірки поезій, окремі вірші, переклади, публіцистичні статті, а також публікації про життєвий і творчий шлях письмен-ника. Видання розраховане на літературознавців, освітян, бібліотечних працівників, краєзнавців, студентську й учнівську молодь та всіх, кого цікавить творчість видатних діячів літератури подільського краю.

47. З невичерпних подільських криниць : до 70-річчя від дня народж. Анатолія Подолинного : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. – 56 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/z-nevicherpnix-podilskix-krinicz (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячено ювілею науковця, критика, поета й громадського діяча, професора Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, члена Національної спілки письменників України, заслуженого працівника культури України, лауреата літературних премій Анатолія Мусійови-ча Подолинного. Покажчик містить основні праці та художні твори автора, публікації про його діяльність. Матеріал подано в хронологічній послідовності. У межах року на початку в алфавітному порядку представлено описи книг, а потім – публікації в періодичних виданнях. Покажчик розрахований на представників владних структур, освітян, студентів та учнів, працівників культури, в т.ч. бібліотекарів, а також усіх, хто цікавиться мистецтвом слова, проблемами рідної мови, культури, історією свого краю.

48. Зведений каталог періодичних видань, перед-плачених бібліотеками м. Вінниці на 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. М. Спиця ; відп. за випуск Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2010. – 48 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2010 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

«Зведений каталог…» – черговий випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, який скла-дено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 37 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Вінниці на 2010 рік. До каталогу включено близько 1400 назв періодичних видань, з яких 157 – передплачені вперше.

49. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2011 року : хронолог. довід. / уклад. Г.М. Авраменко ; ред. : М.Г. Спиця, Г.М. Слотюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. – 112 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2011-roku  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У даному хронологічному довіднику вміщено довідково-бібліографічні матеріали до ювілейних дат Вінниччини 2011 року. В кінці, після переліку знаменних і пам’ятних дат, подано низку розширених довідок про ювілярів, серед яких як відомі діячі, так і пам’ятні події. Видатні постаті Вінницького краю, вшанування яких в області відзначається щорічно, представлено у цьому довіднику в єдиному переліку і виділено жирним шрифтом. Традиційне щорічне видання розраховане на різні категорії споживачів краєзнавчої інформації, які зацікавлені у вивченні та поширенні краєзнавчих знань про важливі події в історії області, ювілеї видатних уродженців краю та діячів, які життям і діяльністю пов’язані з Вінниччиною.

50. Книжкових виставок сузір’я : кращі виставки 2008-2009 рр. : метод. рек. бібліотекам. Вип. 9 / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : Т. Марченко, Л. Сеник, Т. Марчук, С. Коваль та ін. ; ред. : М. Спиця, О. Кізян, О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2010. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/knizhkovix-vistavok-suzirya-9 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Інноваційний розвиток бібліотечних виставок у багатьох випадках пов’язаний з новими інформаційними технологіями. Тож не випадково традиційне, уже дев’яте, видання «Кращі виставки року…» виходить у нас на електронному носієві. До нового формату даного видання увійшли виставки, присвячені ювілею Миколи Васильовича Гоголя, Року молоді в Україні, а також актуальні для сьогодення тематичні виставки «Лідерство – фактор економічного розвитку», «Україна: інформаційний простір». Кожна з них має своє обличчя й специфіку та представляє інтерес для бібліотечного персоналу галузі.

51. Константинополь V : зб. ст. та матеріалів V Поділ. наук.-освіт. Кирило-Мефодіївських читань / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. ін.-т МАУП, Вінниц. обл. т-во «Україна-Росія», Міжнар. фонд слов’ян. культури та писемності ; упоряд. О.П. Кадочников. – Вінниця : Глобус-Прес, 2010. – 288 с.

Збірник статей та матеріалів V Подільських науково-освітніх Кирило-Мефодіївських читань адресовано всім тим, хто цікавиться релігійними, культурними, мовними, педагогічними, краєзнавчими, історичними та літератур-ними питаннями в широкому контексті сучасності.

52. Краєзнавство : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р., Вінниця [Електронний ресурс] / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані (96 файлів, 2 папки : 30121984 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2010. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/materiali-ii-mizhnarodnoii-naukovo-praktichnoii-konferencziii (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з контейнера. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

53. «Мов щира сповідь, слово те моє...» : до 60-річчя від дня народж. С. Травневої – педагога, поетеси, журналістки : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Л.І. Заря ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Моро-зова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. – 40 с. – (Творчі імена Вінниччини). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/mov-shhira-spovid-slovo-te-moe (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічним покажчиком «Мов щира сповідь, слово те моє...» Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва започат-ковує серію «Творчі імена Вінниччини». Присвячений він ювілею Світлани Травневої (справж. Єлисєєва С.М.), відомої подільської поетеси, вчителя-методиста, керівника літстудії «Срібний передзвін», відповідального редактора мистецького альманаху «Стожари Поділля», члена Національної спілки журналістів України, лауреата Подільської літературної премії «Кришталева вишня» та Одеського конкурсу – «Аркадійська осінь». У виданні представлена її творчість: збірки поезій, окремі вірші, публіцистика, пісні, а також публікації про багатогранну діяльність ювілярки. Відкривають видання вступна стаття відомого вінницького письменника В. Рабенчука «Де ступила – ряст цвістиме знову...» та відгуки про творчість С. Травневої колег по перу.

54. Подільський книжник : альманах. Вип. 2 (2009 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н.І. Морозова ; уклад. Т.Р. Соломонова ; літ. ред. М.Г. Спиця ; ред. бібліогр. О.І. Кізян. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2010. – 164 с. : іл. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради).– Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik.-vipusk-2 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У другому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового й бібліотечного життя регіону початку ХХ ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

55. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2009-2010 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : Л. Столяр, Т. Марченко, Г. Качуринська, В. Лаукарт ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2010 . – 46 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2009%E2%80%932010-rr дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Видання «Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2009-2010 рр.» містить статистичні дані, діаграми, що характеризують діяльність бібліотек системи Міністерства культури і туризму України Вінницької області за 2009-2010 рр.

56. Творець архітектурної історії Вінниці початку ХХ століття : до 150-річчя від дня народж. Г.Г. Артинова (1860-1919) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : Г.М. Авраменко ; авт. ст. «Григорій Артинов – видатний зодчий Поділля» С.О. Царенко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. – 32 с. + 1 CD. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/tvorecz-arxitekturnoii-istoriii-vinniczi-pochatku-xx-stolittya (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний покажчик «Творець архітектурної історії Вінниці початку ХХ століття» знайомить читачів із життєвим шляхом і творчою спадщиною талановитого вінницького зодчого Григорія Григоровича Артинова. Покажчик вміщує ілюстративний матеріал про його твор-чу спадщину, наданий головним архітектором області С. Царенком, де підібрані матеріали з фондів Державного архіву Вінницької області, Вінницького обласного краєз-навчого музею, колекції архітектора Л. Денисової, краєзнавця О. Симонова, бази даних управління містобудування й архітектури Вінницької міської ради, родинної збірки нащадків зодчого, а також авторські фото С. Царенка та доктора медичних наук, краєзнавця О. Солєйко. Цікавим доповненням у виданні є зображення титульних аркушів окремих книг із особистої бібліотеки Г.Г. Артинова, якими він користувався у своїй практичній діяльності. Нині вони зберігаються у відділі рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Видання супроводжує електронний додаток «Матеріали з фонду Державного архіву Вінницької області».

57. «Україна в полум’ї війни : звитяга та жертовність заради великої Перемоги» [Електронний ресурс] : (реком. бібліогр. покажч.) / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ довід.-бібліогр. та інформ. обслуг. ; підгот. Т.С. Продан. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2010. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/ukraiina-v-polumii-vijni (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

До 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні увазі користувачів пропонується бібліографічний список літератури «Україна в полум’ї війни: звитяга та жертовність заради великої Перемоги». У списку представлені книги, статті з наукових збірників та періодичних видань, які стосуються найбільш актуальних досліджень останніх років щодо подій Великої Вітчизняної війни. У межах розділів зібраний матеріал розміщений в алфавітній послідовності.

 

2011 

58. Величне свято гідного народу (відзнач. Дня Незалежності України у Вінниц. обл. за публікаціями газ. «Вінниччина». 1991-2010 рр.) [Електронний ресурс] : (бібліогр. список) / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; підгот. : О.І. Кізян, О.Ю. Антонюк. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/velichne-svyato-gidnogo-narodu  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

За допомогою зібраних публікацій, надрукованих в обласній газеті «Вінниччина», можна ознайомитися з історією святкування Дня Незалежності України у нашому багатому на історичні події краї. Бібліографічний список підготовлений до 20-ї річниці з дня проголошення Незалежності України. У виданні, окрім бібліографії, подаються короткі анотації, які розкривають зміст вміщених статей. Репортажі про святкування Дня Незалежності на Вінниччині переплітаються з глибокими роздумами керівників області та журналістів газети про значення цього свята для кожного українця, акцентується увага на тому, що не одне покоління вінничан героїчно виборювало незалежність нашої держави, тож перед нинішніми громадянами стоїть завдання збудувати самостійну, демократичну й цивілізовану державу Україна. Видання включає також думки пересічних вінничан щодо місця і ролі цього свята у їхньому житті.

59. Витоки українського книгодрукування [Елек-тронний ресурс] : (реком. бібліогр. список) : / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ довід.-бібліогр. та інформ. обслуг. ; підгот. Л.Б. Борисенко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/vitoki-ukraiinskogo-knigodrukuvannya (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Рекомендаційний бібліографічний список «Витоки українського книгодрукування» подає читачеві літературу з історії виникнення друкованої книги на українських землях та його подальшим розвитком до початку ХХ ст. Список складається з чотирьох розділів: 1. З історії виникнення друкованої книги на українських землях; 2. Подвижники книжкової справи; 3. Пам’ятки вітчизняного книгодрукування у фондах бібліотек України; 4. Початок книговидання на Поділлі. Бібліографічний список буде корисним для студентів гуманітарних спеціальностей, науковців, краєзнавців, бібліотечних працівників, усіх хто цікавиться історією українського книгодрукування.

60. 26 квітня: трагедія дня і років : 25-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС присвячується [Електрон-ний ресурс] : анот. бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ наук.-метод. роботи та інновацій у бібл. справі ; підгот. Т.П. Кристофорова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/26-kvitnya-tragediya-dnya-i-rokiv  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Досвід Чорнобильської катастрофи не має аналогів у історії людства. За своїм масштабом, складністю, непередбачуваністю віддалених наслідків у матеріальному, соціальному та духовному аспектах ця трагедія стала глобальною обставиною життя українців протягом останніх 25 років. Вінниччина посідає 8 місце в Україні за чисельністю громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Працівники відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі до Чорнобильського сумного ювілею підготували анотований бібліографічний список «26 квітня: трагедія дня і років», у якому відслідкували публікації про Чорнобильську аварію в обласній газеті «Вінницька правда» (з 1992 р. виходить за назвою «Вінниччина») одного дня – 26 квітня протягом 1986-2010 рр.

61. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2011 р. / Він-ниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – 48 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2011 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

«Зведений каталог…» – черговий 50-й ювілейний випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, який складено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 37 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Він-ниці на 2011 рік. До каталогу включено близько 1400 назв періодичних видань, з яких 268 – передплачені вперше.

62. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хронолог. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. : М.Г. Спиця, Г.М. Слотюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 232 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2012-roku (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У даному хронологічному довіднику вміщено довідково-бібліографічні матеріали до ювілейних дат Вінниччини 2012 року. Важливою складовою даного видання, як і попередніх років, є розширені текстові довідки з бібліографічними списками, які інформують про окремі, найбільш визначні дати на 2012 рік. Розміщені вони в загальному переліку дат. Видатні постаті Вінницького краю, вшанування яких в області відзначається щорічно, виділені курсивом. Хронологічний довідник доповнює іменний покажчик. У даному виданні представлено «Перелік авторських текстових довідок з видань “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини” на 2000-2011 рр.», а також вперше подано список їх авторів. Традиційне щорічне видання розраховане на різні категорії споживачів краєзнавчої інформації, які зацікавлені у вивченні та поширенні краєзнавчих знань.

63. Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924-1930) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; уклад. : Г.М. Авраменко, Т.Р. Соло-монова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Він-ниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 112 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/kabinet-viuchuvannya-podillya (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Матеріали, включені у видання, висвітлюють одну з важливих і яскравих сторінок зародження і розвитку бібліотечного краєзнавства у Східному Поділлі в 20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст. та роль у цьому процесі Кабінету виучування Поділля, створеного при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки України, що діяла при Всеукраїнській акаде-мії наук. Дане бібліографічне видання – перша спроба представити громадськості інформацію про його зарод-ження, розвиток та феномен діяльності. До покажчика включені окремі книги, публікації з газет, журналів та збірників, які були виявлені в результаті вивчення фондів, каталогів та картотек Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, бібліографічних джерел, а також видавнича продукція Кабінету. На жаль, не вдалося переглянути de visu всі матеріали, вміщені до посібника. Інші публікації в покажчику представлено згідно з їх поданням в опрацьо-ваних бібліографічних джерелах.

64. Краєзнавство : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 127 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/kraeznavstvo-istorichnij-dosvid-ta-perspektivi-rozvitku (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У збірнику вміщені матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку», яка відбулася 13-15 жовтня 2010 р. у м. Вінниці на базі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Організатори Конференції – Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва, ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини». У роботі Конференції взяли участь представники управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, директори та провідні фахівці Державної історичної бібліотеки України, Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Житомирської ОУНБ ім. Олега Ольжича, Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова, Рівненської ОУНБ, Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара, Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського, Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва, Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка, центральних районних (міських), відомчих наукових бібліотек м. Вінниці, науковці, аспіранти вищих навчальних закладів міст Києва, Вінниці, Острога, Кракова (Республіка Польща), Дніпропетровська, представники громадських краєзнавчих організацій, національно-культурних товариств, наукові співробітники музеїв, Державного архіву Вінницької області.

65. Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журна-ліст : до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва; уклад. Г.А. Біловус ; ред. : О.Г. Поліщук, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 76 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/leonid-pastushenko-prozaiik-publiczist-zhurnalist (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячений талановитому українському письменнику, журналісту, публіцисту, члену Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України, заслуженому журналісту України Леоніду Трохимовичу Пастушенку, який має не одне «Золоте перо». Він – лауреат багатьох літературних премій та премії ім. двічі Героя Соціалістичної праці Пилипа Желюка. У посібнику представлено збірки автора, рецензії на них, літературознавчі праці, публіцистику, а також матеріали про життя і творчість письменника.

66. Марченко, Т. Послуги ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : сьогоднішні реалії: дослідження / Т. Марченко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Громад. орг. «Асоціація бібліотек Вінниччини», Програма «Бібліоміст» ; уклад. Т. Марченко. – Вінниця, 2011. – 29 с. – Електрон. версія вид. – Режим дос-тупу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/doslidzhennya-poslugi-ounb (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У виданні представлені матеріали етапів підготовки, реалізації та результатів дослідження «Послуги ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва: сьогоднішні реалії», здійсненого в рамках проекту «Бібліоміст».

67. Методична парасолька для молодого бібліоте-каря : зб. метод. матеріалів / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва ; уклад. : Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова ; ред. О.Г. Поліщук ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 45 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/metodichna-parasolka (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Основна мета збірника матеріалів «Методична парасолька для молодого бібліотекаря» – створення бази методичних матеріалів для підтримки молодих бібліотекарів в освоєнні професії та адаптації їх до виконання службових обов’язків. Видання вміщує консультації, що розкривають суть бібліотечної діяльності. Тематика матеріалів базується на практичному, теоретичному та інноваційному досвіді роботи у бібліотечній справі і носить методично-інформаційний, рекомендаційний та навчальний характер. Автори статей – методисти районних бібліотек, які у своїх працях висвітлили найбільш яскравий напрямок роботи своєї бібліотеки. Видання адресоване молодим спеціалістам бібліотечної справи. Узагальнюючи напрацьований матеріал, укладачі прагнули, щоб воно стало справжнім орієнтиром у роботі для молодого бібліотекаря на кожен день.

68. Наснажений Поділлям : до 190-річчя від дня народж. рос. письм. Миколи Олексійовича Некрасова (1821-1878) [Електронний ресурс] : бібліогр. список л-ри / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ л-ри та інформ. з гуманіт. наук ; уклад. Л.І. Заря. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/nasnazhenij-podillyam (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний список літератури «Наснажений Поділлям» присвячений Миколі Олексійовичу Некрасову, видатному російському поету-класику, громадському діячеві, уродженцю Вінницького краю (м. Немирів). Відкривається видання вступною статтею А.М. Подолин-ного, професора кафедри методики філологічних дисциплін ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. В ній подаються нові біографічні факти, зокрема уточнюється місце народження поета, розповідається про родину Некрасових, життя якої тісно пов'язане з Немирівщиною. Особливе місце в статті автора відведено подвижницькій ролі матері у формуванні душі поета, в його житті і творчості.

69. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 1 (30 верес.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Марченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – [Вінниця: [б. в.], 2011]. – 8 с.

Цим випуском громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини» започатковує видання «Наші новини», яке покликане висвітлювати діяльність бібліотек Вінниччини. Він присвячений Всеукраїнському дню бібліотек і вміщує такі розділи: «Вітання з професійним святом», «Новини асоціації», «“Бібліоміст” крокує Вінниччиною», «Бібліотеки навчальних закладів інформують», «Інновації в бібліотеках області», «Сторінка методиста», «Поетична сторінка». За відповідними розділами подаються публікації про найцікавіші події і досвід роботи бібліотек та окремих працівників, які є членами ГО «АБВ», зокрема – ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, районних, міських, сільських бібліотек, книгозбірень вищих навчальних закладів. Розраховане видання на працівників бібліотек, представників влади, освітян, науковців, широкі кола громадськості, які цікавляться розвитком бібліотечної справи Вінниччини та України в цілому.

70. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 2 (29 груд.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Марченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозо-ва. – [Вінниця : [б. в.], 2011]. – 8 с.

Випуск другий видання ГО «АБВ» присвячений Новорічно-Різдвяним святам і вміщує традиційну рубрику «Вітання зі святом». Особлива увага у рубриці «Новини асоціації» акцентується на проведенні І обласного форуму бібліотечних працівників «Бібліотеки Вінниччини: новий образ у новому столітті», присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. Рубрики «Інновації у бібліотеках області», «Історії успіху», «Сторінка методиста» вміщують матеріали про діяльність обласних, публічних бібліотек, книгозбірень вінницьких університетів, медичних коледжів, а також ювілеї бібліотечних закладів та її структурних підрозділів. Видання закриває новорічна сторінка.

71. Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н.І. Морозова ; уклад. Т.Р. Соломонова ; літератур. ред. М.Г. Спиця ; ред. бібліогр. О.І. Кізян. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2011. – 156 с. : іл. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik.-vipusk-3 (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У третьому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону ХІХ-ХХ ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.

72. Подільський сміхотворець : до 75-річчя від дня народж. Анатолія Панасовича Гарматюка : біобібліогр. покажч. / ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.А. Біловус ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Вид. ПП Балюк І.Б., 2011. – 64 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-smixotvorecz (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик «Подільський сміхотво-рець» знайомить із творчою спадщиною талановитого українського письменника, гумориста, сатирика, журналіста Анатолія Панасовича Гарматюка (14.01.1936-28.01.2006). У покажчику представлено збірки автора, рецензії на них, літературознавчі праці, публіцистика, а також матеріали про життя і творчість корифея гумору та сатири.

73. Проект у дії 2010-2011 [Електронний ресурс] :Вінниц. обл. тренінговий центр / Асоціація бібліотек Вінниччини, «БІБЛІОМІСТ», Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/proekt-u-diii-2010-2011  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

6 липня 2010 року з метою організації навчання бібліотекарів та мешканців області з використання комп’ю-терної техніки, ресурсів мережі Інтернет за підтримки громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» на базі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва розпочав свою діяльність Вінницький регіональний тренінговий центр. У рамках його діяльності було організовано проведення низки обов’язкових та додаткових тренінгів. У даному посібнику представлено інформацію про умови створення тренінгово-го центру, його навчальну програму та перспективи розвитку.

74. Родина Косачів і Поділля : [літ.-краєзн. дослідж.] / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Держ. архів Вінниц. обл. ; підгот. : К.В. Завальнюк, І.М. Журав-лівський, Т.В. Стецюк ; бібліогр. список «Поділля у долі видатної родини» Т.В. Котуз ; авт. ред. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2011. – 104 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/rodina-kosachiv-i-podillya (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Літературно-краєзнавче дослідження присвячене маловідомим сторінкам перебування родини Косачів на Поділлі, а також її творчим зв’язкам із культурними та освітніми діячами нашого краю. Воно відкриває нові сторінки в біографії славетної родини Лесі Українки на Подільській землі. Книга, на думку авторів, представляє значний інтерес для фахівців-філологів, істориків, краєзнавців, літераторів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

75. Родом з України – землі козаків : до 75-річчя від дня народж. письм. Миколи Рябого : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 76 с. – (Письменники Вінниччини). – Електрон. версія вид. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/rodom-z-ukraiini-%E2%80%93-zemli-kozakiv  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячено ювілею відомого вінницького письменника, журналіста, великого Майстра історичного роману, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературних та інших премій, автора багатьох історичних романів, повістей Мико-ли Олександровича Рябого. Відкриває видання розділ «Слово про ювіляра», де зібрано статті українських письменників, літературознавців, журналістів про творчість М. Рябого. У покажчику представлено його основні книги, художні твори, опубліковані у збірниках, альманахах, періодичних виданнях, літературознавчі праці, публіцистика, а також матеріали про творчість письменника. Систематизований за розділами матеріал подано у хронологічній послідовності. В останньому розділі – в алфавітному порядку авторів чи назв.

76. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2010-2011рр.» / Упр. культури і туризму Вінниц. обл-держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка ; уклад. : Т. Марченко, Г. Качуринська, В. Лаукарт, Л. Столяр ; ред. Т. Марченко ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця: Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – 53 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/statistichnij-ekspres-2010%E2%80%932011-rr дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Це видання містить статистичні дані, що характеризують діяльність бібліотек системи Міністерства культури України Вінницької області за 2010-2011 рр.

 

2012

77. Відданий бібліотечній справі : до 75-річчя від дня народж. А.Й. Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, засл. працівника культури України (13.12.1937-03.02.2009) : зб. матеріалів / уклад. текстів та упоряд. П.І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н.І. Морозова ; уклад. бібліогр. Г.М. Авраменко ; ред. : О.Г. Поліщук, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 116 с. – (Діячі культури і мистецтв краю). – Електрон. версія вид. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/viddanij-bibliotechnij-spravi  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Збірник матеріалів «Відданий бібліотечній справі», присвячений 75-й річниці від дня народження колишнього директора Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслуже-ного працівника культури України Андрія Йосиповича Лучка, започатковує нову серію видань бібліотеки «Діячі культури і мистецтв краю». Авторський колектив видання ставить за мету вшанувати пам’ять відомого бібліотекознавця, діяча культури, який понад 30 років віддав служінню книзі та бібліотечній справі, чверть століття з яких – на посаді директора головної книгозбірні області. Віддаючи належну шану такій неординарній особистості, як А.Й. Лучко, укладачі намагалися показати вагоме значення книги, бібліотеки, читання, бібліотечної професії у житті суспільства.

78. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2012 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Полі-щук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 48 с.

«Зведений каталог…» – черговий випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, який складено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 37 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Вінниці на 2012 рік. До каталогу включено близько 1400 назв періодичних видань, з яких 142 – передплачені вперше.

79. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2013 року : хронолог. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. О.Ю. Антонюк ; ред. кол. : Г.М. Авраменко, Т.В. Котуз, О.Г. Поліщук [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2012. – 288 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2013-roku (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Видання відкриває хронологічний перелік знаменних і пам’ятних подій в житті нашого краю, точна дата яких не завжди чітко встановлена. Далі подано перелік дат за місяцями й числами. До кожної дати додається анотація, в якій стисло викладається зміст події, біографічні відомості про ювілярів у краєзнавчому аспекті. Важливою складовою даного видання є розширені текстові довідки з бібліографічними списками, які інформують про окремі, найбільш визначні, дати на 2013 р. Розміщені вони в кінці кожного місяця, у тексті ж позначені (див. у кінці переліку подій розширену довідку) та (див. у кінці кожного місяця) курсивом. У підготовці цих довідок активну участь взяли вінницькі науковці, письменники, краєзнавці, фахівці окремих галузей, зокрема: І. Безбах, Г. Берладин, В. Білоус, В. Бугайчук, С. Гальчак, Н. Гнатюк, В. Дем’яненко, Л. Дени- сова, К. Завальнюк, В. Колесник, Т. Марчук, Г. Мовчанюк, архімандрит Антоній (Нетребін), В. Паламарчук, Н. Поля-руш, О. Роговий, Т. Соломонова, М. Спиця, В. Сторожук, С. Фицайло.

80. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тіміря-зєва : кат. / авт. вступ. статті, уклад. каталогу О.В. Сафроно-ва ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 108 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/knigi-z-biblioteki-vinniczkoii-prosviti (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У дореволюційній Росії українська книга забороня-лася для використання у бібліотеках. У роки української революції (1917-1920 рр.) Вінницькій «Просвіті» вдалося швидко сформувати доволі значний її публічний фонд у понад 3 тис. примірників. Запропоноване видання презентує статті з минулого і сьогодення Вінницької «Просвіти», історії її бібліотеки та каталог книг з її складу, що зберігаються сьогодні у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Видання призначене всім, хто цікавиться історією українського громадського руху та української книжкової культури.

81. Композитор, поет-перекладач : до 180-річчя від дня народж. П.І. Ніщинського (21.09.1832-16.03.1896) : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; авт. передм. «Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський» : А.Ф. Завальнюк, Т.О. Марчук ; ред. : О.Г. Поліщук, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 64 c. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/kompozitor-poet-perekladach (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячується 180-річ-ному ювілею знаменитого українського композитора, автора відомого хору «Закувала та сива зозуля», першого перекладача з давньогрецької мови творів Гомера й Софокла, громадського діяча, нашого земляка Петра Івановича Ніщинського та висвітлює його життєвий і творчий шлях. До посібника включено розлогу статтю про талановитого подолянина, хронограф його життя та діяльності. У бібліографічній частині досліджено історію публікації його музичних творів і перекладів, зокрема прижиттєвих, представлено літературу про П.І. Ніщинського, вшанування його пам’яті, зокрема на Вінниччині, а також матеріали з мережі Інтернет. Покажчик розрахований на мистецтвознавців, літературознавців, краєзнавців, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, усіх, кому небайдужа музична спадщина наших земляків, літературний процес в Україні другої половини ХІХ ст.

82. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 3 (20 трав.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозо-ва. – [Вінниця : [б. в.], 2012]. – 8 с.

Третій випуск видання ГО «АБВ» присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва і містить традиційні рубрики «Вітання зі святом», «Історії успіху», «Сторінка методиста», а також рубрики «Краєзнавча конференція» (Інформаційний лист про ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону», яка відбудеться на Вінниччині у жовтні 2012 року) та «Літературна творчість».

83. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 4 (30 верес.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – [Вінниця : [б. в.], 2012]. – 8 с.

Черговий випуск видання ГО «АБВ» вміщує як традиційні рубрики «Вітання з професійним святом», «Новини асоціації», «Історії успіху», так і рубрику «Ювілеї», де представлено матеріали до 105-ї річниці обласної наукової бібліотеки – «Тімірязєвка» продовжує інноваційний пос-туп», 100-річчя ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 30-річчя ВНАУ. Низка публікацій висвітлюють знакові події у житті бібліотечної спільноти, серед них: «Літня школа адвокації» (про проведення на Вінниччині Всеукраїнської літньої школи адвокації для молодих бібліотекарів України), «Семінар-тренінг «Професіонал-професіоналу» (в рамках реалізації проекту «Вчимося створювати гармонію і успіх»). Помітною також є публікація Юлії Кашпрук, провідного бібліографа відділу літератури іноземними мовами ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва «Мій шлях від УБА до ІФЛА».

84. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 5 (27 груд.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – [Вінниця : [б. в.], 2012]. – 8 с.

У п’ятому випуску видання ГО «АБВ» вміщені традиційні рубрики «Привітання зі святами», «Історії успіху», «Сторінка методиста», а також окрема рубрика «Конференції», де вміщена інформація про проведення на Вінниччині ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону». Цікавою для читачів буде також святкова сторінка «Новорічні фантазії».

85. Подільський книжник : альманах. Вип. 4 (2011 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц.ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н.І. Морозова ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. : М.Г. Спиця, О.Г. Поліщук. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2012. – 128 с. : іл. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/podilskij-knizhnik.-vipusk-4  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У четвертому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону, минулого і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

86. Подолинний, А.М. Тарас Шевченко і Вінниччина : до 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка : імен. слов. / А.М. Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; консультант П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2012. – 104 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). 

Іменний словник «Тарас Шевченко і Вінниччина» приурочений 200-річчю від дня народження великого поета. Його мета: показати внесок науковців і митців Вінниччини до загальноукраїнської Шевченкіани. Хоча це видання не може дорівнювати за своїм значенням «Шевченківському словнику» 1977 р. і тим більше новому, підготовленому до наступного ювілею, заперечувати просвітню і науково-краєзнавчу потребу в ньому було б несправедливо. Крім нових імен, словник подає й нові факти та подробиці, цікаві з наукового погляду, проливає додаткове світло на вже відомі явища і постаті, привертає увагу до певних обставин, оцінок тощо. Видання допоможе вінничанам, та й не лише їм, глибше і повніше відчути доленосне значення Тараса Шевченка для кожного з нас на наших «малих батьківщинах» у великій Батьківщині-Україні.

87. Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону [Електронний ресурс] : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. 10-12 жовт. 2012 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Громад. орг. «Асоц. б-к Вінниччини». – Електрон. текст. дані (170 файлів, 9 папок : 20150272 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з етикетки диска. – Електрон. версія вид. – Режим доступу :   https://library.vn.ua/e-library/katalog/rol-kraeznavstva-u-soczialno-ekonomichnomu-i-kulturnomu-rozvitku-regionu (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з контейнера. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

В електронному виданні вміщені доповіді, наукові статті біля 80 учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону», зокрема: провідних фахівців Національної історичної бібліотеки України, Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Закарпат-ської ОУНБ ім. Ф. Потушняка, Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, Сумської ОУНБ ім. Н.К. Крупської, наукової бібліотеки Львівського національного універси-тету ім. І.Я. Франка, обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, центральних районних (міських) Вінницької області, наукових бібліотек університетів м. Вінниці, м. Нью-Йорка (США), науковців вищих навчальних закладів та наукових установ міст Київ, Вінниця, Бережани (Україна), Республіки Польща, наукових співробітників музеїв, заповідників, архівів, державних службовців, священнослужителів, представників громадських краєзнавчих організацій.

Конференція проходила 10-12 жовтня 2012 року на базі Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва та закладів культури Мурованокуриловецького району, організаторами якої виступили управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Національна спілка краєзнавців України, ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини».

88. Світ правди і краси Михайла Стельмаха : до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : О.І. Кізян, Т.В. Котуз ; ред. : М.Г. Спиця, Н.В. Спиця, О.І. Кізян [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 104 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/svit-pravdi-i-krasi-mixajla-stelmaxa (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячений видатному українському письменнику, Герою Соціалістичної Праці, лауреату державних премій, нашому земляку Михайлу Панасовичу Стельмаху. У покажчику представлені зібрання творів, збірники і окремі видання: проза, поезія, пісні, драматургія, кінодраматургія, твори для дітей, фольклористика, літературознавчі праці, публіцистика письменника, що розміщені в хронологічному порядку. Матеріали в розділах про його життя, творчий шлях, вшанування пам’яті подані в алфавітному порядку авторів і назв. Видання розраховане на науковців, літературознавців, краєзнавців, вчителів, бібліотечних працівників, студентську і учнівську молодь та всіх шанувальників художнього слова.

89. Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : ілюстр. каталог / вступ. ст., уклад. Т.Р. Соломонова ; худож. оформ. Н.В. Спиця, Т.Р. Соломонова. – Вінниця : ПП «ТД “Едельвейс і К”», 2012. – 28 с.: іл. – Електрон. версія вид. – Режим доступу :  https://library.vn.ua/e-library/katalog/starodruki-xvi-st (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Ілюстрований каталог представляє колекцію західноєвропейських видань XVI ст., що зберігаються у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Колекція цікава не тільки з книгознавчої точки зору через рідкісність видань, а й історико-краєзнавчої, адже доля деяких книг тісно пов’язана з історією Подільського краю, та мистецької, оскільки саме цього століття встановлювалися канони оформлення книги. Видання продовжує серію друкованих каталогів бібліотечних колекцій відділу рідкісних і цінних видань. Його особливістю є візуальна презентація стародруків XVI століття. Каталог призначений книгознавцям та історикам, викладачам і студентам, а також аматорам історії нашого краю.

90. Талант бути собою : бібліогр. покажч. до ювілею поетеси, публіциста, критика, громад. діячки Ніни Юхимівни Гнатюк / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : О. Кізян, Л. Колосова, А. Ніжньовська [та ін.] ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 108 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : https://library.vn.ua/e-library/katalog/talant-buti-soboyu (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний покажчик присвячений нашій землячці, видатній українській поетесі, публіцисту, критику, громадській діячці Ніні Юхимівні Гнатюк. Посібник містить статті А. Подолинного, В. Сторожук, у яких розкривається творча біографія поетеси. Тут вміщено розділи «Відгуки про творчість Ніни Юхимівни Гнатюк» та «З автографів на книгах, подарованих Ніні Гнатюк». Бібліографічна частина покажчика знайомить користувачів з виданням творів Н.Ю. Гнатюк та літературою про життєвий і творчий шлях поетеси, починаючи з 60-х років ХХ ст. Розрахований покажчик на літературознавців, учителів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, усіх шанувальників її творчості.

 

Статті, наукові роботи працівників Бібліотеки

 

2007

91. Константинополь ІІ : зб. других наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань, присвяч. 20-річчю відродж. святкування Дня слов'ян. писемності і культури «Спадок слов'ян. просвітителів св. Кирила і Мефодія і слов'ян. світ» / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2006. – 184 с.

Зі змісту:

Циганюк, В.Ф. Мойсей української літератури : [про І. Франка]. – С. 124-133;

Якущенко, А.С. «Дух європейської освіченості» : до 160-річчя від часу створення Кирило-Мефодіївського товариства. – С. 43-50.

92. Цимбалюк, П.І. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 2 (15) лютого 1907 року : до 100-річчя від дня заснування / П.І. Цимбалюк // «Земле моя, запашна, барвінкова...» : календар знамен. і пам'ят. дат Вінниччини 2007 р. / упоряд. : О.Г. Ніколаєць, Т.П. Кристофорова ; відп. за вип. П.І. Цимбалюк. – Вінниця, 2006. – С. 77-87.

93. Цимбалюк, П.І. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва : до 100-річчя від дня заснування (1907) / П.І. Цимбалюк // Календар знаменних і пам’ятних дат. № 1, І кв. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2006. – С. 66-74.

Позиції 91-93 вміщують публікації, підготовлені фахівцями у 2006 р., але які вийшли з друку 2007 р. і не ввійшли до попередніх покажчиків.

* * *

94. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2007. – 211 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва у дзеркалі історії та інноваційному поступі сьогодення. – С. 25-41;

Цимбалюк, П.І. Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : проблеми дослідження столітньої історії. – С. 47-51;

Марченко, Т.М. Імідж бібліотек області з точки зору соціуму (за результатами дослідження «Публічні бібліотеки в контексті соціокультурного простору регіону»). – С. 52-55;

Сеник, Л.Б. Електронний каталог «Рідкісна книга» : досвід та проблеми створення. – С. 106-108;

Сенкевич, А.В. Інформаційні технології у формуванні естетичної культури особистості в умовах бібліотеки. – С. 109-115;

Якущенко, А.С. Креатив – найпривабливіше у бібліотечній професії. – С. 116-119;

Ніколаєць, О.Г. Етапи розвитку та організація краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в сучасних умовах. – С. 158-163;

Соломонова, Т.Р. Вінницька філія Всенародної бібліотеки при УАН (ВУАН) як науковий центр (1920- 1930). – С. 164-169;

Введенська, О.Ю. Роль бібліотек у інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. – С. 193-196;

Подзолкіна, О.О. Американський досвід в галузі культури очима українського бібліотекаря. – С. 197-200.

95. Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від дня народж. В. Стуса – поета, правозахисника, людини (1938-1985) : метод.-бібліогр. матеріали / уклад. : А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко ; вступ. ст. Д. Стуса ; ред. М. Спиця; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2007. – 64 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

Зі змісту:

Якущенко, А. Матеріали до книжкової виставки «Дай, Україно, гордого шляху» : Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках. – С. 10-20;

Ніколаєць, О. Хроніка проведення Стусівських читань на Вінниччині та висвітлення подій в засобах масо-вої інформації. – С. 21-44;

Ревенко, М. «Поезіє, красо моя, окрасо, я перед себе чи до себе жив?» : сцен. літ.-мистец. вечора, присвяч. 70-річчю від дня народж. В. Стуса. – С. 45-62.

96. Лучко, А.Й. Перемогти своїм розумом : [бесіда з колиш. дир. б-ки А.Й. Лучком] / А.Й. Лучко ; зап. А. Трошкова // Вінниччина. – 2007. – 14 груд. – С. 6.

97. Марченко, Т. Говорити про книгу завжди прекрасно... / Т. Марченко // Книжкових виставок сузір'я. Кращі виставки року : метод. рек. б-кам / уклад. : Т. Марченко, А. Якущенко, К. Осадчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2007. – Вип. 7. – С. 3-5.

98. Марченко, Т.М. Інновації в обслуговуванні користувачів : здобутки і проблеми / Т.М. Марченко // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 31-32.

99. Морозова, Н.І. Без знання минувшини, немає майбутнього... : [вступ. ст. дир. б-ки] // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія / авт.-уклад. : Г.М. Авраменко, Т.В. Герасимова, І.М. Журавлівський [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2007. – С. 9-12.

100. Морозова, Н.І. Поширення інформації про Європейський Союз серед населення : [заст. дир. б-ки про роботу ЦЄІ обл. б-к України та Вінниці] / Н.І. Морозова // Методичні матеріали щодо участі депутатів місцевих рад в євроінтеграційних процесах. – Вінниця, 2007. – С. 26-27.

101. Слова подяки, шани та любові... Віковому ювілею Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва присвячується! : [вступ. сл. дир. б-ки Н.І. Морозової, вірш про б-ку її фахівця Л.А. Бойко, привітання від читачів] // Погляд. – 2007. – 17-23 трав. – С. 6.

102. Спиця, М.Г. Переднє слово / М.Г. Спиця, Г.М. Авраменко // Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях: бібліогр. покажч. / уклад. : Г.М. Авраменко, О.М. Панчук ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2007. – С. 3-9.

103. Цимбалюк, П.І. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва – духовна скарбниця краю : [в.о. дир. б-ки, засл. працівник культури України про б-ку з нагоди її 100-річчя від дня заснування] / П.І. Цимбалюк // Стожари : літ.-мистец. зб. / гол. ред. В. Лисенко. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 20-22.

104. Цимбалюк, П.І. Праця, що у творчість перей-шла : [про історію і сьогодення б-ки з нагоди 100-річного ювілею розповідає в.о. дир. б-ки] / П.І. Цимбалюк ; розмову вів В. Барабан. – Громада і Закон. – 2007.– 23 лют. – С. 2.

105. Цимбалюк, П.І. Сторіччя обласної книгозбірні / П.І. Цимбалюк // Вінниччина. – 2007. – 20 лют. – С. 4.

106. Цимбалюк, П.І. У бібліотеках зменшилась кількість відвідувачів : [про сучасних читачів та їх запити розповідає заст. дир. б-ки] / П.І. Цимбалюк ; зап. І. Купецька // 20 хвилин. – 2007. – 18 черв. – С. 5.

107. Циба, Л.П. День за днем і ось вже 100 років! : [Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва] / Л.П. Циба // Студент. вісн. – 2007. – Лют. (№ 5). – С. 3.

 

2008

108. Життя як спалах... : до 60-річчя від дня народж. В.Ф. Циганюка – педагога, режисера, відомого діяча культури на Вінниччині (15.06.1948-21.07.2006) : зб. матеріалів / упоряд. П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б, 2008. – 80 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

Зі змісту:

Циганюк, В. Ода бібліотеці. – С. 5-27;

Морозова, Н. Василь Циганюк – директор Бібліоте-ки. – С. 34-37;

Циганюк, Н. В пам’ять про батька. – С. 52-53.

109. Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р., м. Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2008. – 144 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Бібліотечне краєзнавство: проблеми та перспективи розвитку. – С. 10-17;

Соломонова, Т.Р. Фонд літератури іноземними мовами відділу РІЦ ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Загальна характеристика. – С. 18-21;

Соломонова, Т.Р. Saxon як джерело магдебурзького права (з фондової колекції відділу РІЦ ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – С. 26-30;

Якущенко, А.С. Науково-літературна спадщина Павла Чубинського в фондах універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва. – С. 30-33;

Слотюк, Г.М. Система краєзнавчих електронних баз даних – важливий сегмент інформаційних ресурсів бібліотеки. – С. 48-54;

Слотюк, Г.М. Бібліотечне краєзнавство: формат діяль-ності бібліотек області / Г.М. Слотюк, Т.М. Марченко. – С. 54-58;

Введенська, О.Ю. Бібліотечно-інформаційне обслуго-вування людей з особливими протребами (з досвіду роботи ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва). – С. 66-70;

Цимбалюк, П.І. Розкриття теми Голодомору: бібліотечний аспект (з досвіду роботи бібліотек Вінниччи-ни). – С. 92-96;

Марчук, Т.О. Режисери, чиї імена пов’язані з Вінниччиною / Т.О. Марчук, А.В. Сенкевич. – С. 115-118.

110. Марченко, Т. Мейнстрим бібліотечної діяльності / Т. Марченко // Кращі виставки 2007 року : метод.-бібліогр. матеріали / уклад. : Т. Марченко, К. Осадчук, М. Карягіна [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2008. – Вип. 8. – С. 2-6.

111. Морозова, Н. Бути нашим користувачем – престижно! : [про діяльн. б-ки] / Н. Морозова // Вінниччина. – 2008. – 30 верес. – С. 2.

112. Осадчук, К. Як не стати жертвою : [від. л-ри та інформ. з питань екон. і права б-ки ім. К.А.Тімірязєва провів День інформ. на тему: «Не стань жертвою!»] / К. Осадчук // Вінниччина. – 2008. – 28 жовт. – С. 3.

113. Слотюк, Г.М. Збереження історичної пам'яті громад Вінниччини : бібліотечний вимір / Г.М. Слотюк, Т.М. Марченко // Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та повідомлень. – Рівне, 2008. – С. 82-85.

114. Соломонова, Т.Р. Історична література іноземними мовами в приватних бібліотеках Поділля кінця ХVІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва) / Т.Р.Соломонова // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ., 2008. – Вип. 1. – С. 137-145.

115. Соломонова, Т.Р. З історії кладовищ м. Вінниці / Т.Р. Соломонова // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 6. – С. 74-77.

116. Соломонова, Т.Р. «SAXON» як звід законів магдебурського права : [про один з ранніх варіантів зводу законів, що зберігається у від. рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / Т.Р. Соломонова // Пульсуючі джерела. – 2008. – 24 лип. – С. 6.

117. Якущенко, А.С. Духовність – «мерило правед-ноє» 2008 рік : 1020-річчя Хрещення Русі / А.С. Якущенко // Константинополь ІV : зб. ст. і матеріалів четвертих наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань, присвяч. 1020-річчю Хрещення Русі «Традиції слов'янських просветителів св. Кирила і Мефодія і сучасний світ». – Вінниця, 2008. – С. 75-76.

 

2009

 

118. Бібліотекар – кавалер Золотої Зірки : зб. матеріа-лів до 100-річчя від дня народж. Героя Радянського Союзу, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва І.М. Філіповського (15.09.1909-18.09.1992) / упоряд. П.І. Цим-балюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2009. – 76 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Іван Митрофанович Філіповський : етапи пройденого шляху. – С. 8-13 ;

Слюсарчук, М.М. Іван Митрофанович був мені бать-ком, братом, товаришем, а потім аж директором. – С. 14-19;

Подруцька, Г.Г. Герой війни творив мирний подвиг. – С. 20-22;

Чернецька, Л.Д. Бібліотека під керівництвом І.М. Філіповського стала однією з кращих в Україні. – С. 23-29;

Лучко, В.В. Я завжди відчувала батьківську турботу з боку директора. – С. 29-31;

Бойко, Л.А. Він любив людей і люди його любили. – С. 32-33;

Івахова, С.Г. Професійну діяльність я розпочала у прекрасному колективі. – С. 34-35;

Борачук, Є.І. Він жив інтересами кожного з нас. – С. 36-38;

Введенська, Л.В. У молоді він вбачав майбутнє бібліотеки. – С. 39-40;

Цимбалюк, П.І. Зустрічі, які запам’яталися на все життя. – С. 41-43;

Герасимова, Т.В. Мій перший директор. – С. 44-45;

Філіповська, С.І. Будинок батька завжди був відкритий для людей. – С. 50-53.

119. Подільський книжник : альманах / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2009. – Вип. 1 (2008 р.). – 160 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Шановні цінителі духовних скарбів людства! : [вступ. ст. дир. б-ки]. – C. 5-6;

Морозова, Н.І. Мої бібліотечні ступені : [бесіда з дир. б-ки про роль кн. у її житті]. – C. 7-9;

Соломонова, Т.Р. «Вінницька колекція» з родової бібліотеки Потоцьких у Тульчині. – C. 13-54;

Валігура, І.М. Педагогічні журнали у фонді відділу рідкісних і цінних видань. – C. 54-59;

Сеник, Л.Б. Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань. – C. 59-71;

Коваль, С.Ф. Кібернетика і книга: минуле і сучасне : до 60-річчя випуску в світ книги «Кібернетика» Норберта Вінера. – C. 71-78;

Слотюк, Г.М. Всесвітній день книги і авторського права як форма актуалізації читання в умовах інформацій-ного суспільства. – C. 116-121;

Цимбалюк, П.І. Презентації книг в обласній науковій бібліотеці (2007-2008 рр.). – C. 121-134;

Зелена, О.М. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2008 року. – C. 142-144.

120. Борисенко, Л. Життєвий і творчий шлях Л.Л. Семполовського – видатного селенкціонера цукрових буряків в Україні / Л. Борисенко // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 98-102.

121. Борисенко, Л.Б. Наукова спадщина Л.Л. Семполовського (1868-1960) : сторінки історії та бібліографія / Л.Б. Борисенко // Вінниччина : минуле та сьогодення : краєзн. дослідж. матеріали XXIІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 22 жовт. 2009 р. : до 360-річчя утворення укр. козац. держави / Вінниц. краєзнав. т-во «Поділля». – Вінниця, 2009. – С. 495-502.

122. Морозова, Н.І. Приходьте до «Тимірязєвки» за новинками : [інтерв'ю дир. обл. б-ки про б-ки, книги та тих, хто їх читає] / Н.І. Морозова ; зап. Л. Бойко // RIA. – 2009. – 11 лют. – С. 14.

123. Осадчук, К. Благословенні кольори української долі : [про заходи з нагоди Дня Держ. прапора України у б-ці] / К. Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 20 серп. – С. 1.

124. Осадчук, К. Не станьте черговою жертвою : [від. л-ри та інформ. з питань екон. та права обл. б-ки провів День інформ. в рамках Європ. дня боротьби із торгівлею людьми] / К. Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 11 черв. – С. 4.

125. Сеник, Л.Б. Автографи українських діячів : [на кн. із фонду рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / Л.Б. Сеник // Пульсуючі джерела. – 2009. – 12 лют. – С. 3. ; 14 квіт. – С. 3.

126. Слотюк, Г.М. Творча спадщина Михайла Старицького у фонді Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва / Г.М. Слотюк // Третя Могилів-Поділ. наук.-краєзн. конф. – Кам'янець-Поділ., 2009. – С. 173-180.

127. Соломонова, Т.Р. Військова література у родовій бібліотеці Гейденів з Поділля (за матеріалами Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва) / Т.Р.Соломонова // Воєнна історія Поділля та Буковини : матеріали Всеукр. наук. військ.-іст. конф. : наук. зб. – Кам'янець-Поділ., 2009. – С. 130-135.

128. Соломонова, Т.Р. Подільська єпархіальна бібліо-тека (1891-1920) / Т.Р. Соломонова // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-хайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 7. – С. 84-86.

129. Соломонова, Т.Р. Родові бібліотеки на теренах Східного Поділля: книжкові знаки (за матеріалами відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/rodovi-biblioteki-na-terenax-sxidnogo-podillya (дата звернення: 08.11.12).

130. Цимбалюк, П.І. Століття книгозбірні Літина : [про Літин. РБ: за матеріалами бесіди із заст. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва П.І. Цимбалюк та зав. від. наук.-метод. роботи Т.М. Марченко] / П.І. Цимбалюк, Т.М. Марченко ; бесіду вів Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 14 жовт.

131. Цимбалюк, П.І. «Тімірязєвку» засипали книгами : [про конкурс «Подаруй бібліотеці книгу»] / П.І. Цимбалюк // Вінниччина. – 2009. – 28 жовт. – С. 3.

 

2010 

132. Подільський книжник : альманах / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2010. – Вип. 2 (2009 р.). – 198 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Видання «Подільського книжника» – новий етап науково-краєзнавчої діяльності бібліотеки. – C. 5-9;

Валігура, І.М. Святе Письмо у фондах відділу рідкісних і цінних видань. – C. 17-28;

Слотюк, Г.М. Зібрання творів Михайла Старицького у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : до 170-річчя від дня народж. М.П. Старицького. – C. 28-33;

Сеник, Л.Б. Всесвіт видавництва «Брокгауз і Єфрон». – C. 34-52;

Соломонова, Т.Р. Гайсинська міська публічна російська бібліотека. – C. 53-60;

Сафронова, О.В. Бібліотека вінницького товариства «Просвіта» (1917-1923). – C. 61-72;

Соломонова, Т.Р. Про книгозбірні юристів Вінниці початку ХХ ст. – C. 73-91;

Кристофорова, Т.П. Рукописний журнал «Реаліст» Вінницького реального училища. – C. 111-117;

Авраменко, Г.М. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2009 року. – C. 128-130;

Соломонова, Т.Р. Збірник М.В. Гоголя. – C. 131-132;

Касенова, Л.І. Краєзнавчі нариси про населені пункти Вінниччини : анотований бібліографічний список видань (1991-2009) / Л.І.Касенова, Т.П. Кристофорова. – C. 133-158.

133. Марченко, Т. Дещо про форми бібліотечних виставок / Т. Марченко // Книжкових виставок сузір’я. Кращі виставки 2008-2009 років : метод. рек. б-кам / уклад. : Т. Марченко, Л. Сеник, Т. Марчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2010. – Вип. 9. – С. 2-4.

134. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній справі : дослідницька складова 2009 року / Т. Марченко // Бібліотечна Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2008-2009 рр. / уклад. : Т. Котуз, Л. Столяр. – Вінниця, 2010. – С. 48-52.

135. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній справі : дослідницька та творча складові програми «Професія, спрямована у майбутнє» / Т. Марченко // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста, 2-5 листоп. 2009 р. – К., 2010. – С. 46-58.

136. Морозова, Н.І. В еру Інтернету книга не загине : [розмова про бібліотечне життя та новини і проблеми книгозбірні напередодні професійного свята з дир. б-ки] / Н.І. Морозова ; спілкувався Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 29 верес. – С. 12.

137. Морозова, Н.І. «Для жінки на першому місці – родина» / Н.І. Морозова // Вінничанка. – 2010. – № 6. – С. 8-9.

138. Морозова, Н.І. Розпочався позитивний рух : [про запровадж. у 2010 р. в б-ках Вінниччини проекту «Бібліоміст»] / Н.І. Морозова // Культура і життя. – 2010. – № 33-37. – С. 11.

139. Слотюк, Г.М. Віртуальне довідково-бібліо-графічне обслуговування користувачів у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва: нові можливості традиційних послуг / Г.М. Слотюк // Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ: до 50-річчя створення Вінниц. НТУ : зб. матеріалів Республ. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Вінниця, 12-18 квіт. 2010 р. – К., 2010. – С. 270-277.

140. Соломонова, Т. М.О. Хитько[в] (1868 – після 1933) – донатор бібліотеки Кам’янець-Подільського дер-жавного українського університету [Електронний ресурс] / Т. Соломонова // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ., 2010. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_5 (дата звернення: 08.11.12).

141. Соломонова, Т. Приватні книжкові збірки у контексті місцевої історії / Т. Соломонова // Київ. старовина. – 2010. – № 1. – C. 80-85.

142. Якущенко, А.С. «Гірким словом моїм посміюся…» М.В. Гоголь і читач ХХІ століття / А.С. Якущенко // Константинополь V : зб. ст. та матеріалів п’ятих наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2010. – С. 208-212.

 

2011 

143. «І в смерті з рідним краєм поріднюсь». Василь Стус і Вінниччина / упоряд. : Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. – 528 с.

Зі змісту:

Цимбалюк, П.І. Стусівські читання на Вінниччині / П.І. Цимбалюк, О.Г. Ніколаєць. – С. 124-138;

Циганюк, В.Ф. «Ярій, душе! Ярій, а не ридай!» : Стусівські читання на Вінниччині 12-15 січня 2004 року. – С. 139-140.

144. Краєзнавство : історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 127 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Шановні колеги, партнери, всі присутні! : [звернення дир. б-ки до учасн. конф.]. – C. 5;

Морозова, Н.І. Краєзнавча робота Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : від традицій до інновацій. – C. 8-9;

Цимбалюк, П.І. Доля остарбайтерів у наукових дослідженнях та спогадах вінничан. – C. 49-50;

Соломонова, Т.Р. Про бібліотеку освітнього діяча Адріанова Павла Олександровича : за фондами Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – C. 58-60;

Слотюк, Г.М. Краєзнавчі продукти бібліотек Він-ниччини у мережі Інтернет: структурно-видовий склад. – C. 60-61;

Марченко, Т.М. Краєзнавчий видавничий сегмент публічних бібліотек області у 2008-2009 роках: погляд методиста. – C. 62-63;

Кристофорова, Т.П. Огляд періодичних видань Поділля середини ХІХ – початку ХХ століття, що збері-гаються у фондах Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – C. 66-67;

Сафронова, О.В. Перший вінницький видавець А.В. Мазаракій та його бібліотека. – C. 68-69;

Марчук, Т.О. Ігнацій Падеревський. Громадянин. Митець. Патріот. – C. 92-94.

145. Методична парасолька для молодого бібліотекаря : зб. інформ.-метод. матеріалів / уклад. : Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 45 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Ескіз від професіонала : [про шлях проф. становлення молодого працівника]. – С. 4-5;

Марченко, Т.М. Облік бібліотечних фондів: ні кроку без припису : консультація. – С. 5-10;

Марченко, Т.М. Методичний лист «Щоденник роботи бібліотеки» у ракурсі ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна статистика». – С. 41-44.

146. Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.) / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. –– 156 с.

Зі змісту:

Соломонова, Т.Р. Від укладача. – С. 3-4;

Морозова, Н.І. E-book – інновації через призму традицій : [про електронну кн.]. – С. 5-7;

Валігура, І.М. Видавнича імперія М.О. Вольфа (1825-1883) : [про рос. книговидавця, кн. якого зберігаються у фондах Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва]. – С. 13-20;

Сеник, Л.Б. Студентські літографовані навчальні видання другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. – С. 20-39;

Слотюк, Г.М. Електронна книга у фонді Бібліотеки. – С. 52-59;

Соломонова, Т.Р. Родове книжкове зібрання Якубовських з Люлинців. – С. 60-72;

Сафронова, О.В. Книжкове зібрання вінницького вчи-теля Михайла Дмитровича Озерського (1888-196?). – С. 72-78;

Марченко, Т.М. «Я оглянулась посмотреть...», або Ще раз про корисність бібліотечних виставок. – С. 96-99;

Кізян, О.І. Краєзнавча літературна бібліографія як джерело популяризації літературного життя краю, твор-чості письменників. – С. 99-104;

Соломонова, Т.Р. Про цензуру книг на Поділлі початку 20-х років ХХ ст. – С. 110-118;

Авраменко, Г.М. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2010 року. – С. 125-132;

Соломонова, Т.Р. «Кобзар» Т.Г. Шевченка : 150-річчю виходу у світ присвячено. – С. 133-135.

147. Сприйняття сучасниками творчості Михайла Коцюбинського : матеріали другої всеукр. наук. конф. «Осінні читання». – Вінниця, 2011. – 216 с.

Зі змісту:

Антонюк, О.Ю. Творча спадщина Михайла Коцюбинського (із фондів Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва). – С. 6-8;

Слотюк, Г.М. Бібліографія творів М. Коцюбинського І-ої половини ХХ століття як важливе джерело вивчення життєвого і творчого шляху видатного письменника. – С. 201-204.

148. Кашпрук, Ю. Бібліотека у діалозі культур : [про Міжнар. конф. Next Library 2011 у м. Орхус (Данія)] / Ю. Кашпрук // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес). – С. 6.

149. Котуз, Т. Популяризація краєзнавчих ресурсів – важливий сегмент діяльності сучасної наукової бібліотеки: з досвіду роботи Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва / Т. Котуз // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2011 р. / ред. А.В. Скорохватова. – К., 2011. – С. 93-96.

150. Марченко, Т. Бібліотека OPEN-AIR / Т. Марченко // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес). – С. 7.

151. Марченко, Т.М. Методична служба Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва як фактор впливу на діяльність і розвиток публічних бібліотек регіону / Т.М. Марченко // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р. / уклад. О. Зозуля. – К., 2011. – С. 55-60.

152. Морозова, Н. «Бібліоміст» єднає світ : [інтерв'ю з дир. обл. б-ки щодо впровадж. міжнар. прогр. «Бібліоміст»] / Н. Морозова ; зап. Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 16 лют. – С. 10.

153. Морозова, Н. Наши библиотеки из «мавзолеев культуры и знаний» нынче бурно превращаются в востребованные заведения : [про комп'ютеризацію б-к Вінниччини в рамках проекту «Бібліоміст» розповідає дир. б-ки] / Н. Морозова; зап. В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2011. – 16 берез. – С. 7.

154. Осадчук, К.М. Святкуємо ювілей! : [10 р. від дня створення від. л-ри та інформ. з питань екон. і права Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва] / К.М. Осадчук // Наші новини. – 2011. – Вип. 2 (29 груд.). – С. 6.

155. Соломонова, Т.Р. Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при УАН (ВУАН): створення, діяльність та працівники (1920-1930 рр.) / Т.Р. Соломонова // Вінницькі мури. Погляд крізь віки : матеріали міжнар. наук. конф. «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть». – Вінниця, 2011. – С. 309-334.

156. Соломонова, Т.Р. Кабінет виучування Поділля : кроки діяльності / Т.Р. Соломонова // Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924-1930) : бібліогр. покажч. / уклад. : Г.М. Авраменко, Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – С. 24-38.

157. Соломонова, Т.Р. Родовая библиотека Гейденов: общая характеристика (за фондом Винницкой ОУНБ им. К.А. Тимирязева) / Т.Р. Соломонова // Библиофильство и личные собрания : материалы І-ой междунар. науч. конф., 31 марта 2011 г. – М., 2011. – С. 216-224.

158. Соломонова, Т.Р. Читацька аудиторія Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: освітній рівень / Т.Р. Соломонова // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 9. – С. 17-19.

159. Цимбалюк, П. Бібліотекар – професія престижна : [вірш] / П. Цимбалюк // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес). – С. 8.

160. Цимбалюк, П.І. Відданий бібліотеці : до 75-ї річниці від дня народж. А.Й. Лучка, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва / П.І. Цимбалюк // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хронол. довід. / уклад. Г.М. Авраменко ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – С. 207-211.

161. Цимбалюк, П. Сторінками історії «Тимірязєвки» : [про історію б-ки розповідає заст. дир. б-ки] / П. Цимбалюк ; зап. К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 7 жовт. ; 11 жовт. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

 

2012

162. Відданий бібліотечній справі : до 75-річчя від дня народж. А.Й. Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, засл. працівника культури України (13.12.1937-03.02.2009) : зб. матеріалів / уклад. текстів та упоряд. П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 116 с. – (Сер. «Діячі культури і мистецтв краю»).

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Яскравий представник бібліотечної професії. – С. 5-6;

Його життя – взірець служіння Книзі, Бібліотеці / авт. колектив Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – С. 7-16;

У пам’яті колег...: [Л.В. Введенська, Т.В. Герасимова, С.Г. Івахова, Т.В. Кузьмик, Т.І. Лятавська, Т.О. Марчук, П.І. Цимбалюк, Л.Д. Чернецька]. – С. 23-40;

Лучко, В.В. «Без тебе, коханий, лечу з одним крилом...». – С. 49-51;

Коцюбська, В.М. [Спогади]. – С. 51-52.

163. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2013 року : хронолог. довід. / уклад. О.Ю. Антонюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця: Консоль, 2012. – 288 с.

Зі змісту:

Соломонова, Т.Р. Тендітна жінка з... характером: до 55-річчя від дня народж. історика, краєзнавця

О.А. Коляструк. – С. 76-78;

Марчук, Т.О. Грані таланту В’ячеслава Постернака : до 60-річчя від дня народж. майстра ковальського мистец-тва. – С. 107-112.

164. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тіміря-зєва : каталог / авт. вступ. ст., уклад. каталогу О.В. Сафро-нова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2012. – 108 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Дослідження та збереження унікаль-них видань – важливий напрямок наукової діяльності бібліотеки. – С. 5-7;

Сафронова, О.В. Бібліотека Вінницького товариства «Просвіта». – С. 14-21.

165. Подільський книжник : альманах. Вип. 4 (2011 р.) / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2012. – 128 с.

Зі змісту:

Сафронова, О.В. Старовинний «Atlas de Russie» (колекція карт ХVІІ-ХVІІІ). – С. 9-27;

Сеник, Л.Б. Колекція прижиттєвих видань польських письменників другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст. / Л.Б. Сеник, Т.О. Марчук. – С. 27-42;

Валігура, І.М. Періодичні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з бібліотеки Немирівської чоловічої гімназії. – С. 43-52;

Соломонова, Т.Р. Польське бібліофільство на Поділлі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – С. 53-65;

Морозова, Н.І. Ще раз про роль книги та книжкової культури у розвитку людського суспільства. – С. 70-74;

Котуз, Т.В. Письменники-земляки – лауреати Шевченківської премії : до 50-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка. – С. 86-91;

Котуз, Т.В. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2011 року. – С. 92-95;

Слотюк, Г.М. Подорож з О.С. Афанасьєвим-Чужбинським у минуле Придніпров’я та Придністров’я : до 150-річчя книги О.С. Афанасьєва-Чужбинського «Поездка в Южную Россию». – С. 98-100;

Цимбалюк, П.І. Статут Великого князівства Литовського – найбільше досягнення юридичної думки середньовічної Східної Європи та основний збірник права в Україні. – С. 101-103.

166. Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовт. 2012 р., Вінниця [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.– Вінниця, 2012. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Зі змісту:

Авраменко, Г.М. Персональні бібліографічні видан-ня – складова краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : огляд видань 2007-2012 рр.;

Кізян, О.І. Бібліографічні раритети Поділля;

Котуз, Т.В. Щорічник «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини» як міні-енциклопедія життя краю : до 50-річчя виходу першого випуску;

Кристофорова, Т.П. Наявність джерел з історії насе-лених пунктів, бібліотек, документів про видатних діячів у фондах публічних бібліотек : науково-методична розвідка;

Морозова, Н.І. Інноваційний поступ Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва продовжується: роки 2007-2012;

Сеник, Л.Б. Участь населення Поділля у франко-російській війні 1812 року : історіографічна розвідка за матеріалами одного видання;

Слотюк, Г.М. Краєзнавча інформація на сайтах та блогах публічних бібліотек Вінниччини;

Соломонова, Т.Р. Книжкові склади у поширенні книг в Подільській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.;

Цимбалюк, П.І. Політичні репресії на Вінниччині в друкованих джерелах, дослідженнях та спогадах очевидців.

167. Стародруки ХVІ ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва: ілюстр. каталог / авт. вступ. ст., уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 28 с.

Зі змісту:

Соломонова, Т.Р. [Вступна стаття]. – С. 3;

Морозова, Н.І. Шануймо Книгу як надбання цивілізації та скарбницю людської мудрості: роздуми про вічні цінності. – С. 4-7.

168. Введенська, О. Інклюзивна освіта – шлях до рівних можливостей : за матеріалами «круглого столу» / О. Введенська // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 6.

169. Завальнюк, А.Ф. Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський / А.Ф. Завальнюк, Т.О. Марчук // Композитор, поет-перекладач: до 180-річчя від дня народж. П.І. Ніщинського (21.09.1832-16.03.1896) : біобібліогр. покажч. / уклад. Г.М. Авраменко ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2012. – С. 6-16.

170. Кароєва, Т. Приватні книжкові зібрання у контексті бібліотечної етнології (на прикладі польської спільноти Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) / Т. Кароєва // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17-18 трав. 2012 р. – Вінниця, 2012. – С. 343-348.

171. Кашпрук, Ю. Мій шлях від УБА до ІФЛА / Ю. Кашпрук // Наші новини. – 2012. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 5.

172. Котуз, Т.В. Співець землі Подільської / Т.В. Котуз, П.І. Цимбалюк // Світ правди і краси Михайла Стельмаха : до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. : О.І. Кізян, Т.В. Котуз ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2012. – С. 15-18.

173. Марченко Т. Грані методичної роботи: зберігаємо традиції, впроваджуємо новації / Т. Марченко // Наші новини. – 2012. – Вип. 3 (20 трав.). – С. 6.

174. Марченко, Т. Книги, які ми дружно прочитаємо! : [працівники б-ки у 2012 р. визначили для себе 5 кн., які обговорюватимуться у колективі] / Т. Марченко // Наші новини. – 2012. – Вип. 3 (20 трав.). – С. 6.

175. Морозова, Н.І. Книжки хочуть возити шкільними автобусами : [про стан сільських б-к на Вінниччині розповідає дир. б-ки] / Н.І. Морозова ; зап. Т. Сарахан // Газ. по-українськи. – 2012. – 21 груд. – С. 6.

176. Морозова Н. Краєзнавчий форум на Вінниччині: нові підходи та здобутки : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону» розповідає дир. б-ки] / Н. Морозова// Краєзнавство. – 2012. – № 4. – С. 177-183.

177. Морозова, Н. «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону» : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., яка проходила 10-12 жовтня 2012 р. на базі Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва та закладів культури Мур.-Куриловец. р-ну] / Н. Морозова // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 2.

178. Морозова, Н. «Тімірязєвка» продовжує інноваційний поступ : [розповідь дир. про здобутки бки за останніх п’ять років та відзначення 105-ї річниці заснування закладу] / Н. Морозова // Наші новини. – 2012. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 6.

179. Ревенко, М.Б. «Класичний четвер. 10 кращих книг» : про новий проект Театру книги «Прочитання» ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва / М.Б. Ревенко // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 5.

180. Сеник, Л.Б. «Бібліоміст» продовжує свій поступ : [про відкр. Інтернет-центру у б-ці с. Буша Ямпіл. р-ну] / Л.Б. Сеник // Наші новини. –2002. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 7.

181. Слотюк, Г. Реалізація проекту «Вчимося створювати гармонію та успіх»: крок за кроком / Г. Слотюк // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 2.

182. Соломонова, Т.Р. Формування книготорго-вельної мережі Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 20. – С. 184-187.

183. Цимбалюк П. Моя бібліотеко : [вірш] / П. Цимбалюк // Наші новини. – 2012. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 2.

Публікації про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

2006

184. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. / ред. Н. Маслова-Зоріна – К., 2006. – Вип. 32. – 51 с.

Зі змісту:

Любаренко, Л. Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права : [є інформ. про книжкову продукцію обл. б-ки]. – С. 4-11;

Мастіпан, О. Використання періодичних видань у бібліотеках України: [високий попит на журнали еконо-мічно-правової тематики зафіксовано у б-ці]. – С. 23-28.

 

2007

185. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2007. – 211 с.

Зі змісту:

Домбровський, О.Г. [Привітання голови Вінниц. ОДА колективу б-ки та учасникам конф. з нагоди 100-річчя від дня заснування б-ки]. – С. 3-6;

Заболотний, Г.М. [Привітання голови Вінниц. обл. ради]. – С. 7-8;

Левицький А.І. [Привітання начальника упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, засл. працівника культури України]. – С. 9-10 ;

Куделя, Г.Д. Регіональна бібліотечна політика і роль ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва у її формуванні та реалізації. – С. 18-24;

Завальнюк, К.В. Скарбниця духовності : до 100-річчя від дня заснув. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – С. 42-46;

Ніколаєць, Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР у роки хрущовської «відлиги» за матеріалами Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва. – С. 77-83;

Лосовська, В.П. Виховний потенціал бібліотеки у формуванні цілісної особистості студента : [про співпрацю Вінниц. політехн. технікуму з обл. б-кою]. – С. 123-126.

186. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія / авт.-укл. : Г.М. Авраменко, Т.В. Герасимова, І.М. Журавлівський [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 312 с.

Зі змісту:

Богуцький, Ю.П. Дорогі друзі, читачі та працівники Бібліотеки! : [привітання Міністра культури і туризму України колективу та читачам б-ки з нагоди 100-річчя від дня заснування]. – С. 3;

Домбровський, О.Г. Шановні подоляни! : [привітання голови Вінниц. ОДА і голови обл. ради] / О.Г. Домбровський, Г.М. Заболотний. – С. 4-5;

Левицький, А.І. Шановні ювіляри! : [привітання начальника упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, засл. працівника культури України]. – С. 6-8.

187. Подолинний, А.М. Духовна скарбниця Віннич-чини : [про фонди рідкісних і цінних вид. б-ки] / А.М. Подо-линний // Жити Україною : ст., рец., есе / А.М. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 298-302.

188. Краєзнавчі бібліографічні ресурси бібліотек України (2001-2005) : за матеріалами дослідження : [згадується про обл. б-ку] // Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 4-39.

189. Ціборовська-Римарович, І. Стародруки Тульчинської бібліотеки магнатів Потоцьких у фондах Вінницької державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва : шлях надходження та історико-книгознавча характеристика / І. Ціборовська-Римарович // Наукові праці Національної бібліотеки Укра-їни ім. В.І. Вернадського : зб. наук. пр. / ред. О.С. Онищен-ко. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 242-268.

190. Лебедева, Т. Рериховская Индия в Виннице : [«Рерихи, Индия, Гималаи» таку назву має вист. картин, що представлена у б-ці] / Т. Лебедева // 20 хвилин. – 2007. – 16 січ. – С. 2.

191. Каменюк, М. Вінницькі 1950-ті : Події. Люди. Факти : [є інформ. про б-ку (1958 р.)] / М. Каменюк // Подолія. – 2007. – 30 січ.

192. Шуткевич, О. «Тимірязєвці» – 100 : [про підго-товку до святкування ювілею б-ки] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2007. – 15 лют. – С. 8.

193. Орлик, А. «Подивитися на світ крізь щось...» : [про вист. вінниц. худож. А. Паніматченко у б-ці] / А. Орлик // 20 хвилин. – 2007. – 21 лют. – С. 2.

194. Сегеда, Ю. Мови рідні, мови різні : [літ.-мистец. свято в б-ці] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 13 берез. – С. 4.

195. Вільчинська, О. Де взяти людей для культури? : [засід. колегії упр. культури і туризму облдержадмін. по підсумках роботи за 2006 р. відбулося у б-ці] / О. Вільчинська // Подолія. – 2007. – 17 берез.

196. Купецька, І. Закодовані роботи від Світлани : [про персон. вист. вінниц. худож. С. Телець, що експонується у від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки] / І. Купецька // 20 хвилин. – 2007. – 23 берез. – С. 20.

197. Світлична, С. Він – поет екрану : [про бібліогр. покажч. «Поет екрана Ігор Андрійович Савченко», що вийшов у б-ці до 100-річчя від дня народж. відомого режисера – нашого земляка] / С. Світлична // Подолія. – 2007. – 24 берез.

198. Солов’яненко, Д. Статистика використання інтернет-технологій у бібліотеках України : [у т.ч. в обл. б-ці] / Д. Солов’яненко // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 6-19.

199. Білий, Ю. Золоті перетини Вінниччини : [у б-ці відкрито вист. «Джазові імпровізації» В. Постернака, коваля-худож., уродж. с. Іванів Калинів. р-ну] / Ю. Білий // Ковал. майстерня. – 2007. – № 1. – С. 86-93.

200. Грамота за дві копійки : [про б-ку-читальню ім. М.В. Гоголя (тепер Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва)] // 20 хвилин. – 2007. – 4 квіт. – С. 12.

201. Сегеда, Ю. Теоретики державності : [у б-ці відбувся «круглий стіл» до 125-річчя від дня народж. Д. Дорошен-ка та В. Липинського] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 20 квіт. – С. 5.

202. Регідайло, Н. Хай святиться ім'я твоє, бібліоте-ко... : [б-ці – 100 р.] / Н. Регідайло // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 5. – С. 44- 45.

203. Орлик, А. Сьогодні відкривають секрет «Міста Н» : [про персон. вист. худож. Ю. Присяжної у від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки] / А. Орлик // 20 хвилин. – 2007. – 3 трав. – С. 3.

204. Орлик, А. Дехто впізнав себе : [про персон. вист. «Місто Н» вінниц. худож. Ю. Присяжної у від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки] / А. Орлик // 20 хвилин. – 2007. – 5 трав. – С. 20.

205. Шуткевич, О. «Пишу те, що бачу» : [про персон. вист. «Місто Н» вінниц. худож. Ю. Присяжної у від. л-ри та інформації з питань мистецтв б-ки] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2007. – 11 трав. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

206. Росів, О. Краса і сила рідної мови : [про літ.-мистец. свято у б-ці] / О. Росів // Громада і закон. – 2007. – 11 трав. – С. 8.

207. Орлик, А. Сьогодні почнуть з'ясовувати місію бібліотек : [про Всеукр. наук. конф., приуроч. до 100-літ. ювіл. б-ки] / А.Орлик // 20 хвилин. – 2007. – 23 трав. – С. 6.

208. 100 років молодості нашої «Тімірязєвки» : [про святкування ювіл. у муздрамтеатрі ім. М. Садовського] // Подолія. – 2007. – 26 трав.

209. Бібліотекам – тисячі років, «Тімірязєвці» – 100 : [про історію б-ки] // Независим. курьер. – 2007. – 30 трав. – С. 2.

210. Пустіва, В. Ювілей триває : [про Всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації» на базі б-ки] / В. Пустіва // Вінниц. газ. – 2007. – 1 черв. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

211. Сегеда, Ю. Бібліотечні гранти. За досвідом – до Бара : [учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. відвідали Бар. РБ] / Ю.Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 1 черв. – С. 5.

212. Олексієнко, Т. Плече влади – сільській бібліоте-ці : [третій день Всеукр. наук.-конф. бібліотекарів з нагоди сторіччя Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва відбувся на базі Іванів. сіл. б-ки Калинів. р-ну] / Т. Олексієнко // Подолія. – 2007. – 5 черв.

213. Бугай, Ю. Андрухович презентував у Вінниці «Таємницю» : [презентація кн. укр. письм. Ю. Андруховича відбулася у б-ці] / Ю. Бугай // Молодіжна газ. Вінниччи-ни. – 2007. – 13 черв. – С. 8.

214. Литвин, М. Бібліотечний майстер-клас : [на базі б-ки відбулася Всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації»] / М. Литвин // Культура і життя. – 2007. – 11 лип. – С. 2.

215. Вручення нагород : [працівникам культури, в т.ч. вручено Почесні грамоти Кабінету Міністрів України дир. б-ки Н.І. Морозовій і бібліотекарю І кат. М.Ю. Карягіній] // Культура і життя. – 2007. – 26 верес. – С. 1.

216. Мороз, О. Проблеми книговидання по-вінницьки : [про проведення у б-ці «круглого столу» на тему: «Бібліотеки, автори, видавці в Рік української книги: регіональний аспект»] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2007. – 2 жовт. – С. 4.

217. Сегеда, Ю. Свято у храмі книг : [про організацію «круглого столу» «Бібліотеки, автори, видавці у рік української книги: регіональний аспект» у б-ці] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 2 жовт. – С. 4.

218. Купецька, І. На виставку до фотоаматорів : [фотовиставка «Вінниця – перлина Поділля» експонується у від. л-ри та інформ. з питань мистец. обл. б-ки] / І. Купецька // 20 хвилин. – 2007. – 2 жовт. – С. 20.

219. Сегеда, Ю. «Вінниччина» : історія краю газетним рядком : [у б-ці відбувся «крулий стіл» «Творча біографія «Вінниччини», присвяч. 90-річному ювіл. газ.] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 6 жовт. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

220. Сон, С. Історія краю газетним рядком : [про «круглий стіл» «Творча біографія «Вінниччини», присвяч. 90-річному ювіл. газ.] / С. Сон // Погляд. – 2007. – 6 жовт. – С. 1.

221. Свій 90-річний ювілей відзначала вінницька обласна газета «Вінниччина» : [у б-ці відбувся «круглий стіл», присвяч. ювіл. газ.] // Новини Вінниччини. – 2007. – 10 жовт. – С. 1.

222. Щербацька, М. У Вінниці представили книгу про Шухевича : [презентація двотомника «Роман Шухевич: документи органів радянської нацбезпеки» відбулася у б-ці] / М. Щербацька // 20 хвилин. – 2007. – 17 жовт. – С. 3.

223. Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи : Указ Президента України від 26 верес. 2007 р. № 919/2007 : [у т.ч. зав. від. довід.-бібліогр. та інформ. обслуг. б-ки Г.М. Авраменко присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України»] // Культура і життя. – 2007. – 24 жовт. – С. 1.

224. Кимак, Л. У «Садівника» – ювілей : [у б-ці відсвяткували 15-у річницю міськ. клубу за інтересами «Садівник»] / Л. Кимак // Вінниччина. – 2007. – 13 листоп. – С. 2.

225. Г.Ч. Осіннє рандеву українського слова : [«Осін-ні мелодії українського слова» за такою назвою пройшов літ.-мистец. вечір у б-ці] / Г.Ч. // Вінниччина. – 2007. – 13 листоп. – С. 3.

226. Кимак, Л. Клуб «Садівник» та його здобутки : [міськ. клуб, що працює при обл. науковій б-ці, відзначив своє 15-річчя] / Л. Кимак // Вінниччина. – 2007. – 14 листоп. – С. 1-2. – (Спец. вип. газ. «Земля. Садиба. Господар»).

227. Щербань, В. Оберіг роду, землі і народу : [у б-ці відбувся літ.-мистец. вечір «Осінні мелодії українського слова»] / В. Щербань // Независим. курьер. – 2007. – 14 листоп. – С. 26.

228. Тисячна, Т. Поляки розказали, як іти в Європу : [про семінар «Євроінформування має майбутнє», який пройшов у б-ці] / Т. Тисячна // 20 хвилин. – 2007. – 16 листоп. – С. 5.

229. Єрофєєва, С. Ювілейний сезон у клубі «Садів-ник» : [міськ. клуб, що працює при «Тімірязєвці», відзначив своє 15-річчя] / С. Єрофєєва // Хазяїн. – 2007. – 16 листоп. – С. 1.

230. Бакар, О. Вийшла книга про людоїдство : [в обл. книгозбірні відбулася презентація кн. «Голод та голодомор на Поділлі в 1920-1940 рр.»] / О. Бакар // 20 хвилин. – 2007. – 22 листоп. – С. 12.

231. Гедз, А. «Садівник» подався у науку : [у б-ці відбулося засід. клубу «Садівник»] / А. Гедз // Хазяїн. – 2007. – 30 листоп. – С. 1.

232. Про відзначення державними нагородами Украї-ни працівників бібліотечної справи : Указ Президента України від 26 верес. 2007 р. № 919/2007 : [у т.ч. зав. від. довід.-бібліогр. та інформ. обслуг. б-ки Г.М. Авраменко присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культу-ри України»] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 12. – С. 30.

233. [Відомі городники Володимир Побережнюк і Федір Палазюк] : [про зустріч у клубі «Садівник», що діє у б-ці ] // Вінниччина. – 2007. – 12 груд. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Земля. Садиба. Господар»).

234. Бакар, О. Громадські організації зібралися на ярмарку : [на «базарі громадськості», який проходив у б-ці, представляли себе молодіжні спільноти, пенсійні об’єд-нання, групи сприяння підприємництву та ін.] / О. Бакар // 20 хвилин. – 2007. – 22 груд. – С. 3.

235. Сегеда, Ю. «Добридень я світу тихенько сказа-ла...» : [у б-ці відбулася презентація трьох нових зб. М. Гуца-ло] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 25 груд. – С. 3.

 

2008

236. Життя як спалах... : до 60-річчя від дня народж. В.Ф. Циганюка – педагога, режисера, відомого діяча культури на Вінниччині (15.06.1948-21.07.2006) : зб. мате-ріалів / упоряд. П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозо-ва. – Вінниця : ПП Балюк І.Б, 2008. – 80 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

Зі змісту:

Гарбулінський, С. Прожитих літ суцвіття : [вст. ст. заст. начальника упр. культури і туризму Вінниц. ОДА] – С. 30-33;

Шинькович, А. Він жив для друзів, працював для суспільства, але завжди залишався самотнім бардом. – С. 38-39;

Трачук, Л. Василь Циганюк – вірний лицар культури / Л. Трачук, Є. Фолюшняк, Г. Погребняк. – С. 40-43;

Гнатюк, Н. Добрий світ любові. – С. 44-45;

Сторожук, В. Його душа – ціла галактика. – С. 46-47;

Надольна, В. Слово про колегу, друга, людину... – С. 48-49;

Стефанова, Г. Незабутні зустрічі. – С. 50-51;

Про Василя Циганюка кількома рядками... : [А. Подолинний, Д. Стус, Г. Касіяненко, А. Степаненко]. – С. 54-55.

237. Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р., м. Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва ; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2008. – 144 с.

Зі змісту:

Спірідонова, Л.М. Шановні гості, бібліотечні професіонали та краєзнавці! : [звернення заст. голови Вінниц. ОДА до учасн. конф.]. – С. 3;

Скрипник, М.В. Шановні гості, бібліотечні фахівці, поважне товариство! : [звернення начальника упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, засл. артистки України] – С. 4-5;

Куделя, Г.Д. Бібліотечне краєзнавство – пріоритетний напрямок регіональної культурної політики : [у т. ч. про краєзнавчу роботу обл. б-ки]. – С. 6-9;

Нагребецький, А.Н. Тайни і скарби державного архіву та «Тімірязєвки». – С. 98-101;

Журунова, Т.Г. Салон, галерея, пінакотека у бібліотеці : виставкова та збирацька діяльність відділу літератури та інформації з питань мистецтв ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – С. 113-115.

238. Бугай, Ю. Абонемент у «Тімірязєвку» – 2 гривні. Таким чином студентство залучають до читання книг / Ю. Бугай // Молодіжна газ. Вінниччини. – 2008. – 1 січ. – С. 5.

239. Зонова, І. Майбутнім історикам презентували книгу про Романа Шухевича : [для студ. історич. ф-ту Вінниц. ДПУ у б-ці пройшла презентація двотомника «Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950)»] / І. Зонова // Молодіжна газ. Вінниччини. – 2008. – 9 січ. – С. 7.

240. Символи нації : [у б-ці відбувся вечір пам'яті, присвяч. 70-річчю від дня народж. В. Стуса та 99-им роковинам від дня народж. С. Бандери] // Вінниц. газ. – 2008. – 15 січ.

241. Купецька, І. Добрі картини юних художників : [у від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки триває вист. О. Авдєєвої та А. Гайструка за назвою «Щасливі діти в єдиній Україні»] / І. Купецька // 20 хвилин. – 2008. – 24 січ. – С. 14.

242. Відбулись ювілейні літературно-мистецькі «Стусівські читання» : [у б-ці] // Новини Вінниччини. – 2008. – 30 січ. – С. 2.

243. Чорна, Г. Євроклуб... у школі: відтепер ця нова форма позакласної роботи постійно діятиме у Вінницькій гімназії № 2 : [про участь Н.І. Морозової, дир. б-ки, у презентації клубу] / Г. Чорна // Вінниччина. – 2008. – 30 січ. – С. 4.

244. Вербицька, Т. Нове покоління читає Стуса : [у б-ці відбулися Стусів. читання до 70-річчя від дня народж. поета] / Т. Вербицька // Вінниц. газ. – 2008. – 31 січ. – С. 6.

245. Щербацька, М. «Тимірязєвка» проти корупції : [про «круглий стіл» «Корупція – глобальний виклик», який проходив у б-ці за участю міської влади та громад. орг.] / М. Щербацька // 20 хвилин. – 2008. – 4 лют. – С. 4.

246. Джеря, І. Барвистий світ їхньої творчості : [про вист. О. Авдєєвої і А. Гайструка «Щасливі діти в єдиній Україні», у від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки] / І. Джеря // Поділ. зоря. – 2008. – 7 лют. – С. 8.

247. Гнатюк, Н. Із рідним краєм поріднюсь : [у б-ці відбулися Стусів. читання до 70-річчя від дня народж. поета] / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. – 2008. – 7-13 лют. – С. 12.

248. Смілянець, Г. Видали путівник по Вінниці : [у б-ці відбулася презентація довід. «Вулиці Вінниці» А. Гуд-зевича] / Г. Смілянець // 20 хвилин. – 2008. – 8 лют. – С. 2.

249. Дмитрук, О. Ось ця вулиця, ось цей дім... : [у б-ці відбулася презентація довід. «Вулиці Вінниці» А. Гудзеви-ча] / О. Дмитрук // Вінниц. газ. – 2008. – 14 лют. – С. 5.

250. Мороз, О. День рідної мови : [про відзначення свята у б-ці] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2008. – 28 лют. – С. 7.

251. Каменюк, М. Колекціонер вічності : [про твор-чість худож. І. Грищука, вист. якого відкрилася у б-ці] / М. Каменюк // Вінниц. відом. – 2008. – 12 берез. – C. 9.

252. Козак, І. Вшанування учасників бойових дій : [про зустріч учасн. бойових дій, яка відбулася у б-ці] / І. Козак // Поділ. зоря. – 2008. – 20 берез. – С. 8.

253. Лебедєва, Т. В Інтернет через бібліотеку : [про участь б-ки у проекті «Глобальні бібліотеки в Україні»] / Т. Лебедєва // 20 хвилин. – 2008. – 24 берез. – С. 4.

254. «Весняний калейдоскоп» Івана Грищука : [вист. вінниц. худож. експонується у від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки] // Вінниччина. – 2008. – 26 берез. – С. 3.

255. Всеукраїнський конкурс «Дитячий Кобзар» : [про підведення підсумків конкурсу дит. мал. в склад журі ввійшла А. Сенкевич, працівник б-ки] // Новини Вінниччи-ни. – 2008. – 26 берез. – С. 2.

256. Сегеда, Ю. Свято сміху на козацький лад : [у б-ці пройшло свято, приуроч. 10-річчю Вінниц. куреня гумористів ім. С. Руданського] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2008. – 5 квіт. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

257. Презентовано книгу «Україна під булавою Богдана Хмельницького» : [у б-ці] // Новини Вінниччини. – 2008. – 16 квіт. – С. 2.

258. Живописна мова творів Василя Шпака : [про вист. картин «Козаки» вінниц. худож. у б-ці] // Поділ. зоря. – 2008. – 17 квіт. – С. 8.

259. Лебедєва, Т. Читаємо Гаррі Поттера через навушники : [про колекцію аудіокниг б-ки] / Т. Лебедєва // 20 хвилин. – 2008. – 10 трав. – С. 4.

260. Шолохов, І. Вшановуючи праотців слов'янства : [у б-ці пройшли IV Кирило-Мефодіїв. читання] / І. Шолохов // Вінниц. відом. – 2008. – 11 черв. – С. 11.

261. Купецька, І. Фотоекскурсія до «Карпатського уік-енду» : [у від. л-ри та інформації з питань мистецтв б-ки триває фотовист. вінниц. майстрів] / І. Купецька // 20 хвилин. – 2008. – 30 черв. – С. 14.

262. Шолохов, І. Шепіт носорога : [у б-ці відбулося відкрите засід. експерт. ради з питань вид. тв. місцевих авт. бюдж. коштом] / І. Шолохов // Вінниц. відом. – 2008. – 9 лип. – С. 7.

263. Біля витоків духовності : [в рамках святкування 1020-ї річниці хрещення Русі та Днів слов'ян. писемності і культури у приміщенні б-ки відбулися ІV наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читання за назвою «Традиції слов’янських просвітителів св. Кирила і Мефодія і сучасний світ»] // Вінниц. регіон. – 2008. – 11 лип. – С. 4.

264. Волос, В. Дні духовного відродження : [у б-ці пройде наук.-практ. конф. «Православ'я і суспільство»] / В. Волос // Вінниччина. – 2008. – 11 лип. – С. 3.

265. Прямиком в Карпаты! Через фото : [про фотовист. «Карпатський уік-енд», яка проходить у від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки] // 20 хвилин. – 2008. – 11 лип. – С. 22.

266. Шолохов, І. Запитання без відповідей : [про семінар, що пройшов на базі б-ки «Перспективи розвитку відносин між Україною та НАТО: роль державних органів громадянського суспільства»] / І. Шолохов // Вінниц. відом. – 2008. – 16 лип. – С. 4.

267. Подолинний, А.М. Духовна скарбниця : [про від. рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / А.М. Подолинний // Пульсуючі джерела. – 2008. – 24 лип. – С. 6.

268. Пастушенко, Л. Подільський путівник польського родоводу : [про біогр. сл. В. Колесник «Відомі поляки в історії Вінниччини», який видано обл. краєзн. музеєм, обл. б-кою та краєзн. т-вом «Поділля»] / Л. Пастушенко // Він-ниччина. – 2008. – 14 серп. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

269. Колесник, А. Знай свое место : [про визначні місця Вінниці, в т.ч. і про б-ку] / А. Колесник, Л. Семенко, Н. Козак // Афиша. – 2008. – № 9. – С. 16-27.

270. Піскунічева, Н. В обласній бібліотеці – ревізія. Застарілі книги віддають у заклади, де їх ще читають, – у колонії / Н. Піскунічева // RIA. – 2008. – 3 верес. – С. 4-5.

271. Щербатюк, Т. Книга про заповідні куточки Вінниці : [у б-ці відбудеться презентація кн. А. Гудзевича «Заповідні куточки Вінниці»] / Т. Щербатюк // 20 хвилин. – 2008. – 18 верес. – С. 7.

272. Оленченко, О. Заповідні куточки потрапили до книги : [у б-ці відбулася презентація кн. А. Гудзевича «Заповідні куточки Вінниці»] / О. Оленченко // Вінниччина. – 2008. – 26 верес. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

273. Вінницькі Євроклуби відзначили День інозем-них мов : [на базі б-ки відбувся захід «Мовне різноманіття у Вінниці» для міських шкільн. Євроклубів] // Євробюлетень. – 2008. – № 10. – С. 10.

274. Нагорний, Ю. Хранительки знань : [напередодні Всеукр. дня б-к у приміщенні обл. б-ки відзначили кращих бібліотекарів Вінниччини] / Ю. Нагорний // 20 хвилин. – 2008. – 2 жовт. – С. 2.

275. Піскунічева, Н. Піввіку в бібліотеці : [про бібліо-текаря Л.Д. Чернецьку] / Н. Піскунічева // 20 хвилин. – 2008. – 2 жовт. – С. 10.

276. Вербецький, В. Не просто книгозбірні : [про формув. кн. фонду у Бершад. ЦБС з коштів держбюджету та обмінно-резервного фонду обл. б-ки] / В. Вербецький // Молодь України. – 2008. – 2-6 жовт. – С. 6.

277. Бойко, Л. Ляльки у відпустці : [про вист. «Театр Художника» у б-ці, приуроч. 70-річчю Вінниц. обл. академ. театру ляльок] / Л. Бойко // 20 хвилин. – 2008. – 22 жовт. – С. 14.

278. Мороз, О. Усі ми родом із дитинства : [п'ятдесят ляльок Вінниц. обл. академ. театру ляльок представлені на вист. «Театр Художника» у б-ці] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2008. – 23 жовт. – С. 6.

279. Чорна, Г. Ляльки у відпустці : [про вист. «Театр Художника» у б-ці] / Г. Чорна // Вінниччина. – 2008. – 28 жовт. – С. 3.

280. Кобильченко, О. Пам'яті подвижника культури : [у Тульчин. уч-щі культури та мистец. пройшов вечір пам'яті, присвяч. колиш. дир. б-ки В.Ф. Циганюку] / О. Кобильченко // Вінниччина. – 2008. – 5 листоп. – С. 4.

281. Волос, В. Шевченко актуальний завжди : [у б-ці пройшов літ.-мистец. вечір «Читаємо Шевченка», присвяч. до Дня укр. писемності та мови] / В. Волос // Вінниччина. – 2008. – 7 листоп. – С. 3. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

282. Піскунічева, Н. Щоб мова не вмерла : [у б-ці пройшов літ.-мистец. вечір «Читаємо Шевченка», присвяч. до Дня укр. писемності та мови] / Н. Піскунічева // 20 хви-лин. – 2008. – 7-8 листоп. – С. 3.

283. Безуглий, Ю. Вічна сила скарбів : [про фонд від. рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2008. – 11 листоп. – С. 8.

284. Козак, І. Свічка Пам'яті: [у Вінниц. обл. краєзн. музеї розгорнуто експозицію док. та матеріалів з фондів музею і обл. б-ки на тему голодомору] / І. Козак // Поділ. зоря. – 2008. – 13 листоп. – С. 4.

285. Куций, Л. Під патронатом Великого Кобзаря : [про День укр. писемності та мови у б-ці] / Л. Куций // Вінниц. газ. – 2008. – 18 листоп. – С. 8.

286. Новосад, К. Антикризовий посібник : [про те, чи зріс попит у користувачів на вид. «Капітал» К. Маркса у зв'язку з екон. кризою, розповідає зав. від. л-ри та інформ. з гуманіт. наук обл. б-ки А. Якущенко] / К. Новосад // 20 хвилин. – 2008. – 18-19 листоп. – С. 3.

287. Новосад, К. Незвичайна атмосфера виставки «Інь» вінницьких фотохудожників : [вист. Н. Репетацької та А. Корнійчук проходить у б-ці] / К. Новосад // 20 хвилин. – 2008. – 20-21 листоп. – С. 2.

288. Инь без Ян – не оторваться : [у б-ці проходить фотовист. юних фотохудож. Н. Репетацької та А. Корнійчук] // 20 хвилин. – 2008. – 5-6 груд. – С. 22-23.

289. Безуглий, Ю. Кіно як застереження : [про участь б-ки у фест. укр. правозахисників «Дні документального кіно»] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2008. – 9 груд. – С. 6.

290. Волос, В. Майбутнє належить молодим : [у б-ці відбувся «круглий стіл» на тему: «2009 рік – Рік молоді в Україні. Очікування на позит. зміни та перспективи для молоді Вінниччини»] / В. Волос // Вінниччина. – 2008. – 11 груд. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

 

2009

291. Зеленюк, В. «Івановецькій громаді – гідне буття» : [про участь дир. б-ки Н. Морозової у відкр. першого в обл. Інтернет-центру з публіч. доступом до Інтернет-ресурсу в Бар. РБ] / В. Зеленюк // Вінниччина. – 2009. – 6 січ. – С. 3.

292. Островська, Є. Вінницькі скінхеди пом'янули Бандеру : [у б-ці пройшов вечір-спомин з нагоди 100-річчя від дня народж. вождя укр. націоналістів] / Є. Островська // 33 канал. – 2009. – 14 січ. – С. 23.

293. Чебан, О. Біблія: з 16 століття до сьогодення : [у б-ці відкрилася унікал. вист. «Книга книг»] / О. Чебан // Уряд. кур'єр. – 2009. – 16 січ. – С. 24.

294. Литвенюк, О. Де у місті можна піймати Wi-Fi : [про користування бездротовим Інтернетом Wi-Fi у м. Він-ниці, в т.ч. у б-ці] / О. Литвенюк // 20 хвилин. – 2009. – 30-31 січ. – С. 6-7.

295. Библиотечный абонемент теперь стал платным : [про впровадж. плат. послуг у Вінниц. міських б-ках, у т.ч. в обл. б-ці] // Здоров'я. Події. Час. – 2009. – 28 січ.-3 лют. – С. 27.

296. Козак, Н. Улица Соборная: карта : [в т.ч. і коротка довід. про б-ку] / Н. Козак // Афиша. – 2009. – № 2. – С. 23.

297. Колектив Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва... : [глибоко сумує з приводу смерті колиш. дир. б-ки А.Й. Лучка] // Вінниччина. – 2009. – 6 лют. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

298. Сизоненко, С. Презентація книг, присвячених Дню учасників бойових дій на території інших держав, відбулася у Вінниці : [у б-ці] / С. Сизоненко // Крила України. – 2009. – 9-14 лют. – С. 2.

299. Андрій Йосипович Лучко (13.12.1937-03.02.2009) : [на 72-му році пішов з життя А.Й. Лучко – заслуж. працівник культури України, колиш. дир. б-ки] // Вінниччина. – 2009. – 10 лют. – С. 1.

300. Вийшов перший номер літературно-мистецького альманаху «Подільське перевесло» : [презентація відбулася у б-ці] // Освіта Вінниччини. – 2009. – 10 лют. – С. 3.

301. Іванович, Ю. Афганській війні немає забуття : [у б-ці відбулася презентація нових кн. А. Гончара «Вінничани – воїни-інтернаціоналісти, воїни-миротворці» і «В полоні криз»] / Ю. Іванович // Вінниц. газ. – 2009. – 13 лют. – С. 4.

302. Чебан, О. Війна, яку не забути : [про презентацію кн. А. Гончара «Вінничани – воїни-інтернаціоналісти, воїни-миротворці» у б-ці] / О. Чебан // Уряд. кур'єр. – 2009. – 14 лют. – С. 16.

303. Бойко, Л. Казки навчили... слухати повітря : [про дир. б-ки Н.І. Морозову] / Л. Бойко // 20 хвилин. – 2009. – 16-17 лют. – С. 11.

304. Пустіва, В. «Подільське перевесло» об'єднало таланти : [про презентацію альм. у б-ці] / В. Пустіва // Він-ниц. газ. – 2009. – 17 лют. – С. 3.

305. Каменюк, М. «Навіть не друкованих, світ читатиме нас» : угоду про співпрацю підписано між обласною письменницькою організацією та науковою бібліотекою імені К.А. Тімірязєва : [згідно з цим док., письм. зобов’язуються дарувати власні нові вид.] / М. Каменюк // Соціаліст Вінниччини. – 2009. – 20 лют. – С. 7 ; Вінниччи-на. – 2009. – 24 лют. – С. 4.

306. Чорна, Г. Голос мови рідної : [у б-ці відбувся літ.-мистец. захід «...Сили, Боже, дай, щоб слово рідне зберег-ти»] / Г. Чорна // Вінниччина. – 2009. – 24 лют. – С. 1.

307. Зонова, І. Слова рідної мови гріють серце : [про Міжнар. свято рідної мови у б-ці] / І. Зонова // 33 канал. – 2009. – 25 лют. – С. 14.

308. Мороз, О. Презентація двох проектів : [про презентацію у б-ці «Екологічної енциклопедії» та іст. карти «Вінниччина козацька»] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2009. – 3 берез. – С. 4.

309. Козак, І. Війна, війна – землі неспокій : [у б-ці відбулася творча зустріч ветеранів бойових дій, миротворців та представників громад. орг. міста в рамках відзначення 20-ї річниці виведення рад. військ із Афганістану] / І. Козак // Поділ. зоря. – 2009. – 5 берез. – С. 4.

310. Пустіва, В. Бути янголом у пеклі : [про презентацію першої кн. вінниц. поетеси О. Горіної «До счастья лишь ночь», яка відбулася у б-ці] / В. Пустіва // Освіта Вінниччи-ни. – 2009. – 10 берез. – С. 5 ; Вінниц. газ. – 2009. – 27 берез. – С. 12. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

311. Панасюк, М. Протягом дня читали Шевченка : [читац. марафон «Звучать Шевченкові слова» тривав протягом усього дня (10 берез. ц.р.) у б-ці] / М. Панасюк // Соціаліст Вінниччини. – 2009. – 13 берез. – С. 7.

312. Трошкова, А. Про вінницький дощ – по-амери-канськи : [у б-ці відбулася презентація творчості П. Хедіна] / А.Трошкова // Вінниччина. – 2009. – 17 берез. – С. 4.

313. Пам'яті Володимира Івасюка присвячується : [у б-ці відбувся вечір пам'яті видат. комп. і поета] // Новини Вінниччини. – 2009. – 18 берез. – С. 2.

314. «Іван Мазепа – політичний, військовий діяч кінця XVII – початку XVIII ст. : історична правда і міфи» : [про наук.-практ. семінар у б-ці, присвяч. 370-річчю від дня народж. гетьмана України] // Новини Вінниччини. – 2009. – 25 берез. – С. 2.

315. Безуглий, Ю. Іван Мазепа : історична правда і міфи : [у б-ці відбувся наук.-практ. семінар присвяч. 370-річчю від дня народж. гетьмана України] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2009. – 27 берез. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

316. Мороз, О. «Може, в пісню мою люди закохають-ся» : [про презентацію літ.-худож. вид. «Українцям» С. Городинського у б-ці] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2009. – 3 квіт. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

317. Філін, О. ...І вбережемося від найстрашнішої з криз – духовної! : [у б-ці відбувся вечір пам'яті поета-казкаря Ш. Дріза] / О. Філін // Вінниц. газ. – 2009. – 3 квіт. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

318. Поплавська, Т. У Вінниці вшанували Гоголя, вперше це зробили у 19 столітті! : [про засід. «круглого столу», присвяч. 200-річчю від дня народж. М.В. Гоголя, який відбувся у б-ці] / Т. Поплавська // RIA. – 2009. – 8 квіт. – С. 14.

319. Новосад, К. 200-літній Гоголь – у книгах і серцях : [у б-ці відбулося засід. «круглого столу» «Його ім'я щасливіше за нього»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2009. – 10 квіт. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

320. Гожик, Ю. Немає розваги дешевшої... : [про роботу б-ки] / Ю. Гожик // Вінниччина. – 2009. – 14 квіт. – С. 4.

321. Голішевська, Н. Слов'янське фентезі від Оксани Лашко : [у б-ці відбулася презентація першої кн. молодого авт. О. Лашко «Принц драконів»] / Н. Голішевська // Він-ниччина. – 2009. – 29 квіт. – С. 4.

322. Джеря, І. Сонячна палітра : [про експозицію звітної вист. творч. робіт учнів худож. відділу Вінниц. дит. муз. шк. № 2 у б-ці] / І. Джеря // Поділ. зоря. – 2009. – 30 квіт. – С. 8.

323. Школярка видала книгу : [15-річна школярка О. Лашко з Вороновиці презентувала у б-ці свій фанта-зійний роман «Принц драконів»] // 20 хвилин. – 2009. – 1-2 трав. – С. 1.

324. Дізнайтесь про Європу більше : [про відкр. у Крижополі та Мурованих Курилівцях євроінфопунктів на базі район. б-к за участю представників громад. орг., влади та Центру євроінформ. у Вінниці – О. Бондар і Н. Морозової] // Вінниччина. – 2009. – 6 трав. – С. 1.

325. Читання просвітителів : [про відкр. у б-ці V наук.- освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань] // 20 хвилин. – 2009. – 3-4 черв. – С. 1.

326. Європейські статуї креативності та інновацій до Дня молоді-2009 : [про сприяння б-ки у проведенні конкур-су шкіл. євроклубів та ініціатив. груп молоді Вінниччини] // Новини Вінниччини. – 2009. – 24 черв. – С. 1.

327. Новосад, К. Вінничани відсвяткували 120-річчя з дня народження Анни Ахматової : [ювіл. вечір пройшов у б-ці] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2009. – 26 черв. – С. 9.

328. Барась, М. Із краю поліських легенд : [у б-ці відкрито вист., присвяч. 75-річчю від дня народж. ж-ста Г. Ляшука] / М. Барась // Вінниччина. – 2009. – 26 черв. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

329. Сегеда, Ю. Невже бібліотеки платні? : [які плат-ні послуги надає б-ка, розповідає заст. дир. Г.М. Слотюк] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 14 лип. – С. 4.

330. Ахматовские чтения в Виннице и Хмельницком : [у б-ці відбувся літ.-музич. концерт, присвяч. 120-річному ювіл. рос. поетеси А. Ахматової] // Независим. курьер. – 2009. – 15 лип. – С. 22.

331. Пипа, О. Радянські офіцери проти Мазепи : [у б-ці відбулося засід. «круглого столу», організ. Вінниц. обл. т-вом «Україна – Росія» та обл. орг. Всеукр. союзу рад. офіцерів] / О. Пипа // 33 канал. – 2009. – 29 лип. – С. 12.

332. Благословенні кольори української долі : [про заходи з нагоди Дня Держ. прапора України у б-ці] // Поділ. зоря. – 2009. – 20 серп. – С. 1.

333. Кимак, Л. Спас зі смаком момордики : [клуб «Садівник», що діє при б-ці, у гостях в городника-колекціонера В. Побережнюка] / Л. Кимак // Вінниччина. – 2009. – 21 серп. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

334. Поліщук, Л. Дорогоцінні книги виставлені у «Тімірязєвці» : це рідкісні латиномовні видання XVI-XIX cт. / Л. Поліщук // 33 канал. – 2009. – 26 серп. – С. 6.

335. Запрошуємо Вас! : [у б-ці відбудеться літ. вечір, присвяч. пам'яті вінниц. поетів 60-х рр.] // Независим. курьер. – 2009. – 9 верес. – С. 23.

336. Шолохов, И. Щепки андеграунда : [у б-ці пройшов вечір пам'яті вінниц. поетів 60-х рр.] / И. Шолохов // Независим. курьер. – 2009. – 23 верес. – С. 23.

337. Кабаровський, І. Святкування європейського Дня іноземних мов у Вінниці : [на базі б-ки відбулася зустріч шкіл. євроклубів Вінниччини] / І. Кабаровський // Освіта Вінниччини. – 2009. – 29 верес. – С. 5.

338. Маланчук, М. «Не для всех у реки берега с двух сторон...» : [за такою назвою у б-ці відбувся літ. вечір, присвяч. пам'яті поетів 60-х рр.] / М. Маланчук // Освіта Вінниччини. – 2009. – 29 верес. – С. 5.

339. Євроклуби Вінниччини відзначили Європей-ський день іноземних мов : [б-ка стала одним із організато-рів Європ. дня інозем. мов у Вінниці] // Новини Вінниччи-ни. – 2009. – 30 верес. – С. 12.

340. Сегеда, Ю. Зі святом, берегині книги! : [Всеукр. день б-к] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 2 жовт. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

341. Горбанський, П. Книжка відкриває таємниці Тетяни Яковенко: [у б-ці відбулася презентація бібліогр. покажч. «Тендітний всесвіт слова Тетяни Яковенко»] / П. Горбанський // 20 хвилин. – 2009. – 2 жовт. – С. 5.

342. Філін, О. «Друзья! Свободно вам перекли-каться?» : [у б-ці пройшов вечір, присвяч. творчості поетів середини 60-х рр.] / О. Філін // Вінниц. газ. – 2009. – 6 жовт. – С. 5.

343. Філін, О. Інтернетне відлуння минулого : [у б-ці пройшов вечір пам'яті, присвяч. вінниц. поетам 60-х рр.] / О. Філін // Независим. курьер. – 2009. – 7 жовт. – С. 30.

344. Єрофєєва, С. Гурт «ТіК» з Білом Гейтсом зроблять Вінниччину начитаною : [Вінниччина може стати пілот. проектом прогр. розв. б-к «Бібліоміст», а б-ка ім. К.А. Тімірязєва отримала можливість створити тренінг. центр інформ. технол.] / С. Єрофєєва, Р. Ковальський // 33 канал. – 2009. – 7 жовт. – С. 11.

345. Сегеда, Ю. У тендітному всесвіті Слова : [б-ка презентувала бібліогр. покажч. «Тендітний всесвіт слова Тетяни Яковенко»] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 13 жовт. – С. 4.

346. Лисенко, В. «За тебе, свята Україно» : [у б-ці відбулася презентація вищезгаданої кн. Н. Мизака та В. Горбатюка] / В. Лисенко // Вінниччина. – 2009. – 30 жовт. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

347. Скрипник, В. 712 книг для «Тімірязєвки» : [подарував вінничанин О. Нємой під час проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу»] / В. Скрипник // Голос Украї-ни. – 2009. – 13 листоп. – С. 10.

348. Новосад, К. Розмовляти рідною мовою сором-но? : [про популяризацію укр. сл. у стінах б-ки] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2009. – 24 листоп. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

349. Мороз, О. Крок назустріч людям з обмеженими можливостями: [б-ка та Вінниц. обл. центр соц.-психолог. реабілітацї дітей та молоді з функціон. обмеженнями «Обрій» провели засідання за «круглим столом» на тему: «Безперешкодне життєве середовище для осіб з обмежени-ми функціональними можливостями»] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2009. – 8 груд. – С. 3.

350. Козак, І. Творче розмаїття «Вінницького краю» : [про творчу зустріч з ред. та авт. літ.-мистец. часоп. «Вінницький край» у б-ці] / І. Козак // Поділ. зоря. – 2009. – 17 груд. – С. 4.

351. Барський, М. Вінницьких поетів читайте в інтернеті : [про творчу зустріч з ред. та авт. літ.-мистец. часоп. «Вінницький край» у б-ці] / М. Барський // Вінниц. газ. – 2009. – 18 груд. – С. 9.

352. Мороз, О. Віталій Селезньов ще не збирається йти «з ярмарку життя» : [про презентацію кн. В. Селезньова «Осіння мелодія» у б-ці] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2009. – 18 груд. – С. 8.

353. Новосад, К. Толерантність врятує світ?: [про вист. творч. робіт «Моє бачення толерантності», що проводиться у б-ці Центром євроінформ.] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2009. – 18 груд. – С. 9.

 

2010

354. Корзун, О. Видатний помолог та освітянин Поділля Ярослав Йосипович Нємец та його праці : [про раритет. вид. 1898 р. Я.Й. Нємцева «Промышленное плодоводство в Северной Америке», що знаходиться у від. рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / О. Корзун // Подільський книжник : альманах / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2010. – Вип. 2 (2009 р.). – С. 98-111.

355. Чебан, О. Розширюється мережа євро пунктів : [Центр євроінформації у м. Вінниці та ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва на базі Оратів. РБ започаткували пункт європ. інформації] / О. Чебан // Уряд. кур'єр. – 2010. – 12 січ. – С. 3.

356. Литвинов, В. «Круглий стіл» присвячено 356-й річниці Переяславської Ради : [у б-ці відбулося засід. «круглого столу» на тему: «Переяславська Рада – історія і сучасність (1654-2010)»] / В. Литвинов // Независим. курьер. – 2010. – 27 січ. – С. 27.

357. Вечір пам'яті Василя Стуса відбувся в обласній бібліотеці : [за назвою «Поет – це слово. Це його життя!»] // Новини Вінниччини. – 2010. – 27 січ. – С. 2

358. «Зимова веселка» чекає на вінничан у бібліотеці ім. Тімірязєва : [про презентацію кращих робіт вихованців Центру розв. дитини «Дивосвіт»] // Новини Вінниччини. – 2010. – 27 січ. – С. 2.

359. Дубровик, А. Сьогодні день «Дня» у Вінниці : [у б-ці відбулася презентація газ. «День»] / А. Дубровик // День. – 2010. – 2 лют. – С. 2.

360. Дубровик, А. Без політики про Політику : [про презентацію газ. «День» у б-ці] / А. Дубровик // День. – 2010. – 4 лют. – С. 1-2.

361. Івшина, Л. Лариса Івшина: «Ми показуємо живу історію, яка дихає» : [розмова з голов. ред. всеукраїн. газ. «День» про читацьку конф. «Формування історичної пам'яті молоді», яка відбулася у б-ці] / Л. Івшина ; розмову вела К. Новосад // Вінниц. газ. – 2010. – 9 лют. – С. 4.

362. Сегеда, Ю. Книги від газети «День» презенту-вала вінничанам головний редактор Лариса Івшина : [у б-ці] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 10 лют. – С. 4.

363. Кривоніс, О. Книги про Голодомор передано у «Тімірязєвку» : [працівниками галузев. держ. архіву Служби безпеки України спільно з ін-том нац. пам'яті підготовлено і передано добірку вид.] / О. Кривоніс // Він-ниччина. – 2010. – 17 лют. – С. 4.

364. Чебан, О. І євроклубам потрібні лідери : [на базі б-ки провели першу шк. європ. інтеграції] / О. Чебан // Уряд. кур'єр. – 2010. – 25 лют. – С. 3.

365. Новосад, К. «Голос душі народної» лунав у бібліотеці імені Тімірязєва : [про Шевченків. дні у б-ці] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2010. – 12 берез. – С. 9. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

366. 26 березня 1944 року Радянські війська визволили від німецько-фашистських загарбників останній населений пункт області : [у б-ці відбувся «круглий стіл» на тему: «Звільнення Вінниччини від німецько-фашистської окупа-ції – важлива сторінка героїчного поступу радянського народу в роки Великої Вітчизняної війни»] // Независим. курьер. – 2010. – 17 берез. – С. 6.

367. Волос, В. «Перед тим, як опанувати іноземну мову, навчіться вчитися» : [про новоствор. проект SETEOLA, який є спільною акцією обл. б-ки, Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирого-ва і Вінниц. ТЕІ КНТЕУ] / В. Волос // Вінниччина. – 2010. – 19 берез. – С. 9.

368. Книги ON-LINE : [б-ка інформуватиме загально-освіт. шк. міста про нові надходж. кн., період. вид. та метод. л-ри за допомогою електрон. пошти] // Освіта Вінниччи-ни. – 2010. – 30 берез. – С. 2.

369. «Подільське перевесло» : [презентація альм. відбулася у б-ці] // Освіта Вінниччини. – 2010. – 30 берез. – С. 2.

370. Послуги бібліотек стали доступними в он-лайн режимі : [про укладання угоди про співробітництво між навч. закл. системи серед. освіти міста та б-кою] // Независи-мый курьер. – 2010. – 31 берез. – С. 5.

371. Безуглий, Ю. На світ з'явився другий випуск «Подільського перевесла» : [про презентацію альм. у б-ці] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2010. – 2 квіт. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

372. Мороз, О. Читай бібліотечні книги, не заходячи в бібліотеку! : [про співпрацю кер. міськ. влади та б-ки] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2010. – 9 квіт. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

373. Новосад, К. Чоловік, у якого буря розбила корабель : [у б-ці відбувся день інформ. «Пилип Орлик – творець першої української Конституції»] / К.Новосад // Вінниц. газ. – 2010. – 9 квіт. – С. 1-2. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

374. Куцак, В. Чому у бібліотеках наживаються на студентах? : [про копіювання інформ. у б-ках, зокрема, і в обл. б-ці ім. К.А. Тімірязєва] / В. Куцак // Молодіжна газ. Вінниччини. – 2010. – 14 квіт. – С. 7.

375. Новосад, К. Пам'ять світу на сторінках книг : [про роботу від. рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2010. – 16 квіт. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

376. Рябоконь, А. Бажаєш стати «продвинутим юзером» – гайда до бібліотеки : [про безкошт. навч. комп'ют. майстерності у Регіон. тренінг. центрі, що відкривається при б-ці] / А. Рябоконь // 20 хвилин. – 2010. – 16-17 квіт. – С. 2.

377. Новосад, К. «Сценарій для України» вже написа-ли : [про презентацію кн. С. Медвідя у б-ці] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2010. – 23 квіт. – С. 15. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

378. Безуглий, Ю. «Хотіла б спочити на своїй зем-лі...» : [про презентацію у б-ці кн. А. Стебельської «Родина і Україна»] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2010. – 27 квіт. – С. 5.

379. Новосад, К. «Я виношувала під серцем ті невеселі спомини...» : [про презентацію у б-ці кн. І. Сеник «Метелики спогадів»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2010. – 27 квіт. – С. 6.

380. Сегеда, Ю. Мова прадідів – державна : [з нагоди Міжнар. дня рідної мови у б-ці відбулося мистец. свято «Всі ми – одна родина»] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 28 квіт. – С. 12.

381. У Вінниці видано історичну карту «Вінниччина у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.»: [презента-ція якої відбулася в б-ці] // Независим. курьер. – 2010. – 5 трав. – С. 4.

382. Безуглий, Ю. «З невичерпних подільських криниць» : [про презентацію у б-ці бібліограф. покажч., виданого до 70-річчя від дня народж. А.М. Подолинного] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2010. – 14 трав. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

383. Таран, В. Нестандартний турнір у «Тімірязєвці» : [тиждень триватиме презентація кращих робіт фотовиставки у б-ці з нагоди відзначення 60-річчя Декларації Р. Шумана] / В. Таран // 20 хвилин. – 2010. – 17-18 трав. – С. 3.

384. Сегеда, Ю. Книга не лише «про шпигунів» : [презентація кн. «Сценарій для України» С. Медвідя відбу-лася у б-ці] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 19 трав. – С. 10.

385. Славянские Кирилло-Мефодиевские традиции в Виннице: [видано зб. ст. і матеріалів V Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань «Константинополь-V», у підготовці яких брала участь б-ка] // Независим. курьер. – 2010. – 19 трав. – С. 3.

386. Кривоніс, О. У Інни – власна «Вінничанка» : [у б-ці відбулася презентація нового україномов. журн. для жінок «Вінничанка»] / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2010. – 21 трав. – С. 9.

387. Кирильчук, В. Татиана Комарова раскрывает тайну «Турбулентности» : [у б-ці відбулася презентація нової кн. Т. Комарової «Турбулентность»] / В. Кирильчук // 20 хвилин. – 2010. – 26-27 трав. – С. 6.

388. Новосад, К. Дні слов’янської писемності у Він-ниці : [у б-ці відбулося відкриття Днів слов’ян. писемності і культури та VI наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань «Традиції слов’янських просвітителів святих Кирила і Мефодія та сучасне виховання, родина, суспіль-ство»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2010. – 28 трав. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

389. Кривоніс, О. Пам'яті слов'янських просвітителів : [у б-ці відбулися VI наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читання] / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2010. – 28 трав. – С. 10.

390. Сегеда, Ю. Нові книжки від спілки краєзнавців : [у б-ці відбулася презентація нових кн. про рідний край С. Гальчака, Ю. Волошеновського, О. Рогового, М. Дороша] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 23 черв. – С. 16.

391. Карлицький, І. Я знімаю те, що бачу... : [у б-ці відбулася вист. фоторобіт А. Машевцева «Єврейські моти-ви»] / І. Карлицький // Вінниц. газ. – 2010. – 6 лип. – С. 8.

392. Рудик, І. Бібліотека як центр життя громади : [дир. прогр. «Глобальні бібліотеки» в Україні К. Гуард разом з дир. обл. б-ки Н. Морозовою відвідали б-ки Бар. р-ну] / І. Рудик // Барчани. – 2010. – 9 лип. – С. 2.

393. Шаворська, Т. Стартував «Бібліоміст» : [6 лип. в обл. науковій б-ці відбулася презентація прогр. «Бібліо-міст» у Вінниці та відкр. обл. тренінг. центру] / Т. Шавор-ська // Поділ. край. – 2010. – 9 лип. – С. 5.

394. У обласній бібліотеці відкрито тренінговий центр : [для навчання бібл. фахівців обл. і користувачів б-ки] // Новини Вінниччини. – 2010. – 14 лип. – С. 1.

395. 30 вересня відзначили Всеукраїнський день бібліотек : [про свято у стінах б-ки] // Новини Вінниччини. – 2010. – 6 жовт. – С. 1.

396. Новосад, К. «Спадщину Андрея Шептицького» показали у Вінниці : [у б-ці відбулася презентація докум. фільму про найвизначніших церков. діячів XX ст.] / К. Ново-сад // Вінниц. газ. – 2010. – 19 листоп. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

397. Медведєв, В. І вчилися, і досвідом ділилися : [у Бар. РБ проходили навч. за прогр. «Сервіси Інтернет. Веб 2.0» в рамках прогр. «Бібліоміст», на яких були присутні фахівці Вінниц. та Дніпропетров. обл. б-к] / В. Медведєв // Барчани. – 2010. – 24 груд. – С. 3.

398. Шевчук, Ф. Старообрядництво: готуємось до конференції : [про проведення конф. у верес. 2011р. на базі б-ки] / Ф. Шевчук // Вінниччина. – 2010. – 30 груд. – С. 15.

 

2011 

399. Гальчак, С.Д. Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі : ХІХ – поч. ХХІ ст. / С.Д. Гальчак. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2011. – 788 с.

Зі змісту:

Гальчак, С.Д. Джерельна база та стан опрацювання теми в науковій літературі : [згадується про краєзн. бібліогр. б-ки]. – С. 20-134;

Гальчак, С.Д. В умовах сьогодення : [згадується про краєзн. діяльн. б-ки]. – С. 375-422.

Краєзнавці Східного Поділля:

Авраменко Галина Миколаївна. – С. 423-424;

Морозова Наталія Іванівна. – С. 618-619;

Ніколаєць Ольга Григорівна. – С. 620-621;

Соломонова Тетяна Робертівна. – С. 698-699;

Циганюк Василь Федорович. – С. 733-734;

Цимбалюк Павліна Іванівна. – С. 734-735;

Шлеймович Марина Семенівна. – С. 745-746;

Шпильова Людмила Мстиславівна. – С. 746.

400. Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 127 с.

Зі змісту:

Спірідонова, Л.М. Шановні краяни та гості нашого міста! : [звернення заст. голови Вінниц. ОДА до учасн. конф.]. – С. 3;

Скрипник, М.В. Шановні колеги, гості, усі присут-ні! : [звернення начальника упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, засл. артистки України]. – С. 4;

Куделя, Г.Д. Краєзнавча діяльність: бібліотечний вимір : [у т. ч. про краєзнавчу роботу обл. б-ки]. – С. 6-7.

401. Шилін, Ю.О. Екслібрис Н.Г. Захаревича-Захаревського : [цей екслібрис виявлено також у фонді від. рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / Ю.О. Шилін // Поділ. книжник : альманах / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – Вип. 3 (2010 р.). – С. 81-84.

402. Балюк, О. За історичну правду виступає вінницька молодь : [молодіж. союз «Україна-Русь» провів у приміщенні б-ки «круглий стіл», присвяч. А. Мельнику та С. Бандері] / О. Балюк // Молодіжна газ. Вінниччини. – 2011. – 5 січ. – С. 3.

403. Стусівські читання «Доля і світла пам'ять» : [від-булися у б-ці] // Новини Вінниччини. – 2011. – 19 січ. – С. 2.

404. «Доля і світла пам'ять» : [за такою назвою у б-ці відбулися Стусів. читання] // Освіта Вінниччини. – 2011. – 20 січ. – С. 2.

405. Мороз, О. «Народе мій! До тебе я ще верну...» : [у б-ці відбулися Стусів. читання] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 21 січ. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

406. «Подільський сміхотворець» побачив світ : [з нагоди 75-річчя від дня народж. поета-гумориста А.П. Гарматюка у б-ці пройшла презентація бібліогр. покаж. «Подільський сміхотворець»] // Свобода слова. – 2011. – 26 січ. – С. 18.

407. «Стусове коло» презентували у Вінниці : [у б-ці відбулися традиц. Стусів. читання] // Свобода слова. – 2011. – 26 січ. – С. 18.

408. Головащенко, О. Народної ниви жниця : [у б-ці відбулася презентація кн. Г. Волошенюк «Народної ниви жниця Настя Присяжнюк»] / О. Головащенко // Вінниц. газ. – 2011. – 1 лют. – С. 7.

409. Зберегти спадщину Богдана Хмельницького : [на таку тему відбувся «круглий стіл» у приміщенні б-ки] // Независим. курьер. – 2011. – 2 лют. – С. 4.

410. Вільчинська, О. «Дракон», «Риф», «Іноплане-тянин» та інші пластичні композиції з дерева, каменю і металу вперше поєднали архітектор С. Горбатий та худож. В. Постернак : [презентація яких відбулася у б-ці] / О. Віль-чинська // Поділ. радниця. – 2011. – 9 лют. – С. 4.

411. В області успішно триває реалізація програми «Бібліоміст» : [про підсумки роботи б-к обл. за 2010 р. та плани на 2011 р. розповіла на прес-конф. дир. б-ки Н. Морозова] // Новини Вінниччини. – 2011. – 16 лют. – С. 2.

412. Мороз, О. Велика рідня талантів : [про звітне засід. Вінниц. обл. краєзн. літ.-мистец. орг. «Велика рідня» у б-ці] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 18 лют. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

413. Котов, В. Ми – зорі одного неба : [до Міжнар. дня рідної мови у б-ці відбулося літ.-мистец. свято] / В. Котов // Вінниц. газ. – 2011. – 22 лют. – С. 4.

414. Бережной, В. Билл Гейтс осчастливил библиоте-ки Винниччины : [про спільну прогр. урядів США і Украї-ни – «Бібліоміст»] / В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2011. – 23 лют. – С. 9.

415. Барський, М. Герої і нагороди : [у б-ці відбулася темат. зустріч із молоддю, присвяч. Дню захисника Вітчизни] / М. Барський // Вінниц. газ. – 2011. – 25 лют. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

416. Наталію Морозову нагородили «Кришталевою вишнею» : [літ.-мистец. премією дир. б-ки отримала за активну культ.-просвіт. роботу] // Вінничанка. – 2011. – № 3. – С. 3.

417. У дружньому колі «Великої рідні» : [Вінниц. обл. краєзн. літ.-мистец. громад. орг. спільно з б-кою створили літ.-мистец. клуб «Птах душі»] // Вінничанка. – 2011. – № 3. – С. 8.

418. Сегеда, Ю. «Читаймо Забаштанського і будемо сильнішими» : [у б-ці відбулася презентація бібліогр. покаж. до 70-річчя від дня народж. поета-земляка] / Ю. Сеге-да // Вінниччина. – 2011. – 2 берез. – С. 10.

419. Гуменюк, А. Вінничанам подарували книгу з бібліотеки Ярослава Мудрого : [б-ці подарували друков. вид. однієї з найдавніших укр. кн. «Реймське Євангеліє Анни Ярославівни»] / А. Гуменюк // 20 хвилин. – 2011. – 16-17 берез. – С. 18.

420. Головащенко, О. Журавка з подільського жита : [про творч. вечір поетеси Г.Т. Чубач у б-ці] / О. Головащенко // Вінниц. газ. – 2011. – 22 берез. – С. 8.

421. Котов, В. У Вінниці є копія Євангелія, на якому складали присягу французькі королі : [у б-ці презентували унікальне вид. «Реймське Євангеліє Анни Ярославівни»] / В. Котов // Вінниц. газ. – 2011. – 22 берез. – С. 8.

422. Презентовано нові книги визволення Вінниччи-ни від нацистських загарбників : [у б-ці відбулася презента-ція кн. С. Гальчака та В. Васильєва «Визволення Вінниччини від нацистських загарбників» і «Жизнь в оккупации. Вин-ницкая область. 1941-1944 гг.»] // Новини Вінниччини. – 2011. – 23 берез. – С. 2.

423. Мороз, О. Життя в окупації: білі плями : [у б-ці відбулася презентація кн. С. Гальчака та В. Васильєва «Визволення Вінниччини від нацистських загарбників» та «Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941-1944 гг.»] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 25 берез. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

424. Вінницькі податківці перемістились в бібліоте-ку : [у б-ці почав працювати консульт. пункт з роз'яснення подат. кодексу] // Новини Вінниччини. – 2011. – 30 берез. – С. 2.

425. У Вінниці вшанували Ганну Чубач : [у б-ці відбувся ювіл. вечір нашої землячки-поетеси] // Вінничан-ка. – 2011. – № 4. – С. 3.

426. Краєзнавчий клуб у головній бібліотеці області : [«Дослідник краю» розпочав свою роботу] // Вінниц. газ. – 2011. – 5 квіт. – С. 1.

427. Ковальський, Р. «Злодійський» вірш Ганни Чубач розвеселив земляків : [у б-ці відбувся творч. вечір Г. Чубач відомої поетеси-землячки] / Р. Ковальський // Поділ. радниця. – 2011. – 6 квіт. – С. 3.

428. Головащенко, О. «Кольорові думки» Сергія Іжицького : [у б-ці відбулася перша персон. вист. С. Іжиць-кого] / О. Головащенко // Вінниц. газ. – 2011. – 8 квіт. – С. 10.

429. Шевчук, Ф. «Бібліоміст» проліг до Чечельника : [на презентації проекту була присутня дир. б-ки Н. Моро-зова] / Ф. Шевчук // Вінниччина. – 2011. – 15 квіт. – С. 10.

430. Безуглий, Ю. «Відкрите суспільство» допомагає сільським громадам : [у б-ці відбувся «круглий стіл» на тему: «Важливість стратегічного планування для сільських громад. Лобіювання та реалізація наступних кроків»] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2011. – 29 квіт. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

431. Черкаська, Л. День газети «Історія України» у Вінницькій області : [у б-ці відбувся семінар на тему: «Шкільна історія в умовах модернізації системи освіти»] / Л. Черкаська // Історія України. – 2011. – Трав. (№ 19). – С. 9-10.

432. Кривоніс, О. Всесвітній День Полонії у Вінниці : [про відкр. у б-ці вист., присвяч. видат. польськ. комп. та громад. діячу І. Я. Падеревському] / О. Кривоніс // Він-ниччина. – 2011. – 11 трав. – С. 2.

433. Мороз, О. День культури об'єднує вінничан : [у б-ці з ініціативи Вінниц. культ.-просвіт. т-ва ім. Реріхів відбувся святк. концерт для студент. молоді] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 13 трав. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

434. Новосад, К. Отець Віталій Голоскевич: «Сім'я – це велика і наполеглива праця» : [у рамках Міжнар. дня сім'ї у б-ці відбувся День інформ. «Сім'я у правовому полі»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 20 трав. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

435. Мороз, О. Свято культури та духовності : [у б-ці відбулися VII наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читан-ня] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 31 трав. – С. 12.

436. Сегеда, Ю. Шістнадцята книга полковника Гончара вийшла друком до 50-річчя його творчої журналістської діяльності : [про презентацію кн. «Коріння, або «Ми – діти України», яка відбулася у б-ці] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 1 черв. – С. 11.

437. Мамай, В. ЕкоПресЦентр про бездіяльність комунальних служб : [у б-ці відбувся «круглий стіл» на тему: «Світ в твоїх руках»] / В. Мамай // Свобода слова. – 2011. – 1 черв. – С. 3.

438. Єрофєєва, С. Шевченковий дуб на Вінниччині вже зазеленів: гніванські молоді дослідники-краєзнавці презентували Вінниччині результати своєї експедиції в обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва / С. Єрофєєва // Молодіжна газ. Вінниччини. – 2011. – 8 черв. – С. 2.

439. Волошенюк, Г. «Піду до тих, хто пам'ятає, звідки серце родом...» : [про творч. вечір В. Остапчук у б-ці] / Г. Волошенюк // Вінниц. газ. – 2011. – 10 черв. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

440. Новосад, К. «Донорська кров – це врятоване життя хворого» : [у б-ці відбувся «круглий стіл», присвяч. питанням донорства] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 15 черв. – С. 4.

441. Котов, В. Бабин Яр застерігає : [у б-ці відбувся «круглий стіл», присвяч. пам'яті жертв нацизму] / В. Котов // Вінниц. газ. – 2011. – 1 лип. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

442. Контоністова, А. У переносній бібліотеці є безкоштовний інтернет : [про акцію «Бібліотека виходить у місто»] / А. Контоністова // Газ. по-укр. – 2011. – 1 лип. – С. 13.

443 Сегеда, Ю. «Посилаю вам Янгола Сміху!» : нову книгу презентувала читачам у день свого народження знана поетеса й гумористка Валентина Козак у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 8 лип. – С. 15.

444. Лефтер, С. У бібліотеці Тімірязєва усіх реєстру-ють на «халяву» : [про акцію «Бібліотека виходить у місто»] / С. Лефтер // 20 хвилин. – 2011. – 15-16 лип. – С. 2.

445. Мороз, О. Християнство як надбання культури : [у холі б-ки відбулася презентація кн. вист., присвяч. річни-ці хрещення Київської Русі] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 29 лип. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

446. Дідик, В. Будівельник? Вчитель? Міліціонер? Митець! : [про відкр. у б-ці персон. вист. живопису П. Слободянюка та його доньки В. Красовської] / В. Дідик // Вінниц. газ. – 2011. – 19 серп. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

447. Білоус, Б. Міжнародна конференція про долю старообрядництва відбудеться у кінці вересня – на початку жовтня : [серед організаторів конф. – б-ка] / Б. Білоус // Він-ниччина. – 2011. – 9 верес. – С. 13.

448. Новосад, К. Святитель Лука – лікар душі й тіла : [у б-ці відкрилася вист. «Хресний шлях святителя Луки», присвяч. Дню пам'яті православ. святого, вченого, хірурга Л. Войно-Ясенецького] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 27 верес. – С. 4.

449. Перший на Поділлі краєзнавчий бібліографічний покажчик : [у б-ці відбулася презентація бібліогр. покаж. «Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині»] // Вінниц. газ. – 2011. – 27 верес. – С. 5.

450. Гасюк, В. Святитель і лікар : [про презентацію кн. вист. «Хресний шлях святителя Луки» у б-ці, присвяч. Дню пам'яті православ. святого, вченого, хірурга Л. Войно-Ясенецького] / В. Гасюк // Вінниччина. – 2011. – 28 верес. – С. 7.

451. Куделя, Г. Дорогі мої бібліотекарі Вінниччини! : [привітання заст. начальника упр. культури і туризму Вінниц. ОДА з нагоди Всеукр. дня б-к] / Г. Куделя // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес.). – С. 2.

452. Проект у дії : [у лип. 2010 р. в рамках реалізації проекту програми «Бібліоміст» у співпраці з громад. орг. «Асоціація бібліотек Вінниччини» на базі б-ки розпочав свою роботу регіон. тренінг. центр] // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес.). – С. 3.

453. Сегеда, Ю. Рідкісні конверти і листівки експонуються у фойє обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 30 верес. – С. 10.

454. Кондратьєва, Т. Найцінніші вінницькі марки можуть коштувати до 100 євро. Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта» організувала виставку листівок і конвертів : [у фойє б-ки] / Т. Кондратьєва // 33 канал. – 2011. – 5 жовт. – С. 12.

455. Ткач, С. Безкоштовно навчать польської мови : [в обл. б-ці] / С. Ткач // 20 хвилин. – 2011. – 5-6 жовт. – С. 18.

456. Мороз, О. В обласній бібліотеці – частинка Польщі : [про створення центру пол. кн. та інформ. у б-ці] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 7 жовт. – С. 9. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

457. Новосад, К. «Непокоренные» розповідають правду про війну : [про презентацію у б-ці документ. повісті І. Бондарчука «Непокоренные»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 11 жовт. – С. 3.

458. Сегеда, Ю. Півтисячі видань про Польщу : на паперах та електронних носіях передавав обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек / Ю. Сегеда // Він-ниччина. – 2011. – 12 жовт. – С. 11.

459. Бежнар, Ф. У Вінниці створять центр польської книжки : [про угоду між Варшав. публіч. б-кою ім. Зигмунда Яна Румля та обл. б-кою] / Ф. Бежнар // День. – 2011. – 12 жовт. – С. 6.

460. Ткач, С. Іван Бондарчук розцілував вінничанку на презентації книги: [у б-ці відбулася презентація кн. І. Бондарчука «Непокоренные»] / С. Ткач // 20 хвилин. – 2011. – 12-13 жовт. – С. 14.

461. Шуткевич, О. Доказ любові до рідного краю : [у б-ці відбулася презентація моногр. С. Гальчака «Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі XIX – початок XXI століття»] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2011. – 18 жовт. – С. 5.

462. Басенко, А. Подільське краєзнавство від А до Я : [у б-ці відбулася презентація моногр. С. Гальчака «Розви-ток краєзнавства у Східному Поділлі XIX – початок XXI століття»] / А. Басенко // Вінниччина. – 2011. – 26 жовт. – С. 11.

463. Дорош, М. Небосхил дум та живе божество Ференца Ліста : [з нагоди 200-річчя від дня народж. Ф. Ліста у б-ці відбулася презентація кн. М. Дороша «Ференц Ліст і Кароліна Вітгенштейн: драма великого кохання»] / М. Дорош // Вінничанка. – 2011. – № 11. – С. 20-21.

464. Сегеда, Ю. Орден Святого Володимира вручили Вікторові Тимчуку: за працю над книгою про репресованих церковних діячів та з нагоди 75-річного ювілею : [у б-ці відбувся його творч. вечір] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 9 листоп. – С. 11.

465. Сегеда, Ю. «Мова моя материнська...» : літературно-мистецьке свято для молоді з нагоди Дня української писемності та мови відбулося у залі обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва / Ю. Сегеда // Він-ниччина. – 2011. – 11 листоп. – С. 9.

466. Новосад, К. «Мова моя українська, мова моя материнська» : [у б-ці пройшов літ.-мистец. вечір до Дня укр. писемн. та мови] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 15 листоп. – С. 7.

467. Новосад, К. Репортаж із Нової Землі : [у б-ці відбулася презентація кн. А. Гончара «Служба на Новой Земле»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 15 листоп. – С. 8.

468. Новосад, К. Українські школярі навчаються за підручником вінницьких авторів : [у б-ці відбулася презентація підруч. «Історія України. 11 клас» С. Дровозюка, О. Струкевича та І. Романюка] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 25 листоп. – C. 1. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

469. Ткач, С. В Виннице молодой поэт Ес Соя собрал полный зал поклонниц : [у б-ці відбулася зустріч з молодим поетом-авангардистом] / С. Ткач // 20 хвилин. – 2011. – 30 листоп.-1 груд. – С. 18.

470. Мороз, О. «Полинові шляхи вінничанок» : [про презентацію у б-ці вищезгаданої кн. М. Ястремського, М. Лаціса, В. Сокола] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 16 груд. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

471. Новосад, К. У Вінниці відзначили 190-ту річницю від дня народження Миколи Некрасова : [у б-ці відбувся захід на тему: «Я ліру присвятив народові своєму», присвяч. відомому рос. поету М. Некрасову] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 16 груд. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

472. Безуглий, Ю. «Анкета для Господа Бога» : [про презентацію нової кн. М. Каменюка у б-ці] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2011. – 20 груд. – С. 5.

473. Тимчук, В. Вісімнадцята сповідь Анатолія Гончара : [у б-ці відзначили 70-річчя від дня народж. засл. ж-ста України А. Гончара] / В. Тимчук // Вінниц. газ. – 2011. – 20 груд. – С. 4.

474. Каменюк, М. Достойний рейтинг популярності : [про видання б-кою бібліогр. покаж. («Родом з країни – землі козаків» та «Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журналіст») з нагоди 75-річчя від дня народж. вінниц. письм. М. Рябого і Л. Пастушенка] / М. Каменюк // Літ. Україна. – 2011. – 22 груд. – С. 12.

475. Головащенко, О. Анатолій Загрійчук: «Поезія – моє найдорожче золото» : [про презентацію кн. «Золото Покрови» вінниц. поета А. Загрійчука у б-ці] / О. Голова-щенко // Вінниц. газ. – 2011. – 23 груд. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

476. Перший форум бібліотекарів Вінниччини : [про участь б-ки в обл. бібл. форумі «Бібліотеки Вінниччи-ни: новий образ в новому столітті», присвяч. Всеукр. дню б-к] // Наші новини. – 2011. – Вип. 2 (29 груд.). – С. 2.

477. Видання ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва у 2011 році : [про вид. діяльн. б-ки] // Наші новини. – 2011. – Вип. 2 (29 груд.). – С. 7.

 

2012

478. Відданий бібліотечній справі : зб. матеріалів до 75-річчя від дня народж. Андрія Йосиповича Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, засл. працівника культури України (13.12.1937- 03.02.2009) / уклад. текстів та упоряд. П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 116 с. – (Сер. «Діячі культури і мистецтв краю»).

Зі змісту:

У пам’яті колег... : [А.І. Левицький, Г.Д. Куделя, А.М. Подолинний, Н.О. Гудімова, В.М. Дубовий, Т.А. Мри- щук, Л.С. Драганюк, Л.О. Кирилюк, В.С. Липко, В.П. Нагір-няк, З.М. Попова. – С. 17-48.

479. Моторна, Н.І. Краєзнавчий бібліотечно-інфор-маційний сервіс в умовах інформаційного ринку : [у т. ч. і про краєзн. обл. б-ки] / Н.І. Моторна // Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. 10-12 жовт. 2012 р., Вінниця [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.

480. Swiatek, A. Pokonac granice. Historia mowiona w krajoznawstwie. Sprawozdanie z ІІІ Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. “Rola krajoznawstwa w spoleczno-ekonomicznym I kulturalnym rozwoju regionu”, 10-12 pazdziernika 2012 r., Winnica. Ukraina : [враження учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону», яка відбулася 10-12 жовт. 2012 р. на Вінниччині, науковця із Республіки Польща А. Свйонтека] / A. Swiatek // Wrocławski Rocznik Historii Mowionej. – Wrocław, 2012. – Rocznik ІІ. – С. 293-299.

481. З історії Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва // Вінничанка. – 2012. – № 2. – С. 17.

482. Котов, В. «Історія України-Руси» на марках і листівках : [у фойє б-ки до середини січ. триватиме вист. поштових марок, листівок і конвертів, а у від. л-ри та інформ. з питань краєзн. зібрані «поштові» ілюстр. про історію Немирова і Тульчина] / В. Котов // Вінниц. газ. – 2012. – 6 січ. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

483. У бібліотеці презентували два бібліографічні покажчики : [підготовлені до 75-річчя від дня народж. вінниц. письм. М. Рябого та Л. Пастушенка («Родом з України – країни козаків», «Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журналіст»)] // Вінниц. газ. – 2012. – 6 січ. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

484. Ковальський, Р. Син Стуса у Вінниці : [у б-ці відбулася презентація кн. «І в смерті з рідним краєм поріднюсь»: Василь Стус і Вінниччина», упоряд. якої є поетеса Н. Гнатюк і ж-ст Т. Ковальський] / Р. Ковальський // 33 канал. – 2012. – 18 січ. – С. 13.

485. Костенюк, В. Василь Стус і Вінниччина: [у б-ці відбулася презентація кн. «І в смерті з рідним краєм поріднюсь»: Василь Стус і Вінниччина», упоряд. якої є поетеса Н. Гнатюк і ж-ст Т. Ковальський] / В. Костенюк // Вінниччина. – 2012. – 20 січ. – С. 9.

486. Скрипник, В. Василь Стус – людина совісті та кришталево чистої душі : [у б-ці відбулася презентація кн. «І в смерті з рідним краєм поріднюсь»: Василь Стус і Вінниччина», упоряд. якої є поетеса Н. Гнатюк і ж-ст Т. Ковальський] / В. Скрипник // Голос України. – 2012. – 28 січ. – С. 17.

487. Кобець, В. Різдвяні свята з Василем Стусом : [про Стусів. читання – 2012 на Вінниччині, в т.ч. про вечір, що відбувся у б-ці] / В. Кобець // Літ. Україна. – 2012. – 2 лют. – С. 11.

488. Вільчинська, О. «Дракон», «Риф», «Інопланетянин» та інші пластичні композиції з дерева, каменю і металу вперше поєднали архітектор Сергій Горбатий та художник В'ячеслав Постернак : [презентація вист. відбулася у б-ці] / О. Вільчинська // Поділ. радниця. – 2011. – 9 лют. – С. 4.

489. Бережной, В. Миллиардер Билл Гейтс оборудует ещё 22 библиотеки Винниччины комп’ютерами : [за слова-ми дир. б-ки Н. Морозової, в цьому році відбірковий кон-курс проекту «Бібліоміст» пройшли 22 б-ки із 5 р-нів обл.] / В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2012. – 15 лют. – С. 9.

490. Тиха, О. До «Бібліомоста» долучилися ще 20 бібліотек : [повідомили на прес-конф. дир. б-ки Н. Морозова та регіонал. представник програми «Бібліоміст» О. Бондар] / О. Тиха // Вінниц. газ. – 2012. – 17 лют. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

491. Скульська, О. Духовний заповіт Реріхів : [про муз. вечір з нагоди 132-ї річниці від дня народж. О. Реріха, що відбувся у б-ці] / О. Скульська // Вінниччина. – 2012. – 22 лют. – С. 16.

492. Пам’ятаємо... : [некролог. 17 лют. 2012 р. на 41-му році життя перестало битися серце співробітниці Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва Н. Циганюк (17.01.1972 – 17.02.2012)] // 33-й канал. – 2012. – 22 лют. – С. 23.

493. Із ювілеєм, Вінниччино! : [обл. архів та б-ка оформили вист., присвяч. 80-річчю утворення Вінниц. обл.] // Поділ. зоря. – 2012. – 23 лют. – С. 1.

494. Пічкур, Д. Стус і Стусівські читання : [у б-ці пройшла презентація кн. «І в смерті з рідним краєм поріднюсь»: Василь Стус і Вінниччина», упоряд. якої є поетеса Н. Гнатюк і ж-ст Т. Ковальський] / Д. Пічкур // Укр. літ. газ. – 2012. – 24 лют. – С. 4.

495. Сегеда, Ю. Книжкова виставка до ювілею облас-ті : відкрилась у фойє Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва / Ю. Сегеда // Він-ниччина. – 2012. – 24 лют. – С. 3.

496. Місецька, І. Мова наша – серце наше : [з нагоди відзначення Міжнар. дня рідної мови у б-ці за підтримки облдержадмін. відбулося літ.-мистец. свято «Мова наша – серце наше»] / І. Місецька // Слово педагога. – 2012. – Лют. (№ 2). – С. 8.

497. Шуткевич, О. «Без мови рідної, юначе, й народу рідного нема...» : [ у б-ці пройшло літ.-мистец. свято «Мова наша – серце наше»] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2012. – 2 берез. – С. 3. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

498. Барський, М. Вінниччина – друга в Україні за рівнем книговидавництва : [у б-ці відбулася презентація книжкової вист. «Вінниччина ювілейна», присвяч. 80-річчю з дня створення обл.] / М. Барський // Вінниц. газ. – 2012. – 6 берез. – С. 6.

499. Литвенюк, О. Посол Америки гуляв Вінницею : [Д. Теффт, приїхавши до нашого міста з робочим візитом, відвідав б-ку] / О. Литвенюк // 20 хвилин. – 2012. – 6-7 берез. – С. 3.

500. Сегеда, Ю. «Кобзарю, знаєш, нелегка дорога...» : [літ.-мистец. акція з такою поетич. назвою відбулася у б-ці в рамках відзначення 198-ї річниці від дня народж. Т. Шевченка] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2012. – 14 берез. – С. 16.

501. Мороз, О. Дивовижна подорож «Весняним човном» : [у від. л-ри та інформ. з питань мистецтв б-ки вихованці центру розвитку дитини «ДивоСвіт» уже втретє презентують свої роботи] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2012. – 27 берез. – С. 8.

502. Скрипник, В. ...казки по телефону щомісяця слухає тисяча вінничан : [про роботу телефонної інформ.-довідкової служби у м. Вінниця, яка надає інформацію про б-ку] / В. Скрипник // Голос України. – 2012. – 31 берез. – С. 7.

503. Скрипник, В. Джон Теффт у Вінниці нагородив переможців конкурсу «Велике читання» : [про конкурс міні-вистав за кн. амер. письм. Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом», організованого в рамках проекту «Велике читання». Посол США передав у центр «Вікно в Америку» при б-ці сто прим. цієї кн. укр. і англ. мовами] / В. Скрипник // Голос України. – 2012. – 7 квіт. – С. 8.

504. Бережной, В. Посол США Джон Теффт проверил, как в Виннице используются американские деньги : [посол відвідав інформ.-ресурсний центр «Вікно в Америку» при б-ці] / В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2012. – 11 квіт. – С. 7.

505. Космина, Н. Націю єднають родини: 373 роки від дня народження Івана Мазепи : [дир. б-ки Н. Морозову нагороджено орденом князя І. Мазепи V ст. за діяльн. у відродж. укр. держави] / Н. Космина // Вінниц. газ. – 2012. – 13 квіт. – С. 8.

506. Рябоконь, А. Смотрим историю рок-музыки в фотографиях : [у від. л-ри та інформ. з питань мистецтв обл. б-ки відкрилася фотовист. «Це – рок!»] / А. Рябоконь // 20 хвилин. – 2012. – 23-24 квіт. – С. 8.

507. Волошенюк, І. Довжків багато, а Кетроси – одні : [на засід. наук.-краєзнав. клубу б-ки «Дослідник краю» заслухали доповідь краєзнавця Ю. Зозулі з с. Кетроси Ямпіл. р-ну] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2012. – 27 квіт. – С. 10.

508. Новосад, К. А що ви знаєте про свою малу батьківщину? : [про історію свого с. Довжок Ямпіл. р-ну розповів краєзнавець Ю. Зозуля на засід. наук.-краєзн. клубу «Дослідник краю»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 4 трав. – С. 15.

509. Зонова, І. Хто впізнає себе на фото : [у від. л-ри та інформ. з питань мистецтв б-ки відкрилася фотовист. «Це – рок!»] / І. Зонова // Молодіжна газ. Вінниччини. – 2012. – 9 трав. – С. 8.

510. Шевчук, Ф. Книгу написала донька партизана : у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва відбулася презентація книги Майї Пирогової «Невловимий Саша Жалов», яка приурочена 100-річчю від дня народження партизана-героя, батька авторки М.С. Корнійчука / Ф. Шевчук // Він-ниччина. – 2012. – 16 трав. – С. 10.

511. Новосад, К. Відкрийте для себе Польщу... в бібліотеці : [Центр пол. кн. та інформ. у від. л-ри іноземни-ми мовами] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 18 трав. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

512. Новосад, К. Як подолати перешкоду та ізоляцію : [у б-ці відбувся «круглий стіл» до Дня матері на тему: «Мати – символ добра на землі»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 18 трав. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

513. У Вінниці згадують про Михайла Стельмаха : [у б-ці відбудеться літ.-мистец. вечір, присвяч. 100-річчю від дня народж. М. Стельмаха] // Новини Вінниччини. – 2012. – 23 трав. – С. 1.

514. Новосад, К. Великий педагог і його 10 заповідей : [у б-ці діє фотовист. «Януш Корчак – король дітей»] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 25 трав. – С. 16.

515. Подивися на місто очима митця : [у б-ці відбула-ся презентація вист. «Митець і місто»] // Вінниц. газ. – 2012. – 29 трав. – С. 2.

516. Шуткевич, О. Куди летять наші гуси-лебеді? : [про літ.-мистец. свято «Син подільської землі, співець її краси і слави» з нагоди 100-річчя від дня народж. М. Стельмаха, яке відбулося у б-ці] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2012. – 1 черв. – С. 9.

517. Барський, М. Як живеться ровесникам незалежності? : [у б-ці відбулася презентація брошури в рамках проекту «Моя незалежність: 20-річні про права людини в 20-річній Україні»] / М. Барський // Вінниц. газ. – 2012. – 1 черв. – С. 6.

518. Усе літо біля бібліотеки – безкоштовний інтер-нет : [про акцію «Бібліотека виходить у місто»] // Независим. курьер. – 2012. – 6 черв. – С. 3.

519. Купецька, І. Бібліотека виходить у місто : [під такою назвою б-ка проводить акцію] / І. Купецька // Місто. – 2012. – 25 лип. – С. 26.

520. Тимченко, Л. Постановки по Брэдбери : [про участь б-ки у проведенні комплексн. заходу під назвою «Великі читання»] / Л. Тимченко // Афиша города Винни-цы. – 2012. – № 4. – С. 27.

521. Сегеда, Ю. Ювілей письменника-травозная відзначили колеги по перу, друзі та вдячні читачі в залі обласної бібліотеки ім. Тімірязєва : [В.Й. Шевчуку – 70] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2012. – 3 серп. – С. 13.

522. Мороз, О. Стусівські читання відкривають світ видатної особистості : [заст. дир. б-ки Л. Сеник розповіла про щорічні вересневі Стусів. читання біля пам'ятника поету] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2012. – 14 верес. – С. 13.

523. Балюк, О. Подвійну реальність відкриває Ярослав Наскрипняк : [у від. л-ри та інформ. з питань мистецтв б-ки представлена вист. фоторобіт молодого вінниц. фотографа Я. Наскрипняка] / О. Балюк // Молодіжна газ. Вінниччини. – 2012. – 15 серп. – С. 5.

524. Гальянова, В. У Вінниці є кіно : [про відродж. кіноклубу «Х Муза» при від. л-ри та інформації з питань мистецтв обл. б-ки] / В. Гальянова // 20 хвилин. – 2012. – 20 верес. – С. 5.

525. Мороз, О. «Чорний тюльпан – 2»: пам'ятатимемо про кожного : [у б-ці відбулася презентація кн. А. Гончара «Чорний тюльпан-2»] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2012. – 21 верес. – С. 2.

526. Шуткевич, О. Йосип Сліпий терпів, вірив і служив народу : [у б-ці відбувся вечір пам'яті патріарха Йосипа Сліпого «Князь Церкви, мученик, державник» за участю Архієпископа Любомира Гузара] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2012. – 21 верес. – С. 8.

527. Літня школа адвокації : [відбулася у с. Буша Ямпіл. р-ну, організована обл. б-кою, ГО «УБА» та «АБВ» за підтримки «IREX» та УКіТ Вінниц. ОДА] // Наші нови-ни. – 2012. – Вип.4 (30 верес.). – С.3.

528. Семінар-тренінг «Професіонал – професіоналу» : [за такою назвою у рамках реалізації проекту «Вчимося створювати гармонію і успіх» 4-5 верес. в б-ці відбувся семі-нар-тренінг] // Наші новини. – 2012. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 4.

529. Новосад, К. Бібліотекар – це людина освічена, ерудована та шанована в суспільстві : [про роль і значення б-к та бібліотечної професії розповіли: начальник упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, засл. артистка України М. Скрипник, заст. начальника упр. культури та туризму Вінниц. ОДА Г. Куделя, заст. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва Г. Слотюк, бібліотекар І кат. від. л-ри та інформації інозем. мовами Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тіміря-зєва О. Свіргун та заст. дир. Вінниц. обл. б-ки для юнацтва О. Мундір] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 2 жовт. – С. 4.

530. Гуфельд, К. Бібліотеки можуть стати справжніми супермаркетами знань : [заст. дир. б-ки Г. Слотюк розпо-відає про роль наук. б-ки як інформ. та культ.-просвітн. центру] / К. Гуфельд // RIA. – 2012. – 10 жовт. – С. 10.

531. Безуглий, Ю. Краєзнавчий досвід «Тімірязєвки» поширюється Україною : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону»] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2012. – 16 жовт. – С. 8.

532. Новосад, К. «Він мови знає майже всі, англій-ську – «yes», іспанську – «si». У нього з рідною біда: де треба «так», говорить «да» : [у б-ці відбувся літ.-мистец. вечір «До рідного слова торкаюсь душею», присвяч. Дню укр. писемності та мови і 100-річчю від дня народж. укр. поета-лірика А. Малишка] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 13 листоп. – С. 8.

533. Новосад, К. Газети на допомогу вчителеві : [в обл. б-ці відбувся день газет «Українська мова та літера-тура» й «Зарубіжна література» за участю голов. ред. часопису] / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 23 листоп. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

534. Барський, М. Уроки Нюрнберга : [у б-ці відбу-валося засідання за «круглим столом» на честь 67-ї річниці початку Нюрнберг. процесу] / М. Барський // Вінниц. газ. – 2012. – 27 листоп. – С. 5.

535. Техникумовский, С. Нюрнбергский процесс против «фашизма» : [«круглий стіл» на честь 67-ї річни-ці початку Нюрнберг. процесу відбувся у б-ці] / С. Техни-кумовский // Независим. курьер. – 2012. – 28 листоп. – С. 33.

536. Тимченко, Л. Буккроссинг в Виннице: отпустите книгу на волю! : [у б-ці стартував новий громад. рух, мета якого – обмін улюбленими кн.] / Л. Тимченко // Афиша города Винницы. – 2012. – № 10. – С. 24.

537. Безуглий, Ю. «Полинові шляхи вінничанок» : [презентація другої кн. М. Ястремського «Полинові шляхи вінничанок. Спогади бранок Чорнобиля» відбулася у б-ці] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2012. – 18 груд. – С. 3.

538. У Вінниці вшанують пам'ять В'ячеслава Чорновола : [у б-ці відбудеться вечір пам'яті, присвяч. 75-річчю від дня народж. Героя України В. Чорновола] // Новини Вінниччини. – 2012. – 19 груд. – С. 1.

539. Кимак, Л. У клубі «Садівник» – новий навчаль-ний сезон : [про заняття клубу «Садівник», який діє при від. економ. та аграр. вир-ва обл. б-ки] / Л. Кимак // Вінниччи-на. – 2012. – 21 груд. – С. 4.

Іменний покажчик

Авдєєва О. (241), (246)

Авраменко Г.М. 1, 3, 9, 22, 27, 28, 29, 32, 37, 47, 49, 56, 62, 63, 75, 77, 79, 81, 99, 102, 132, 146, 156, 160, 166, 169, 186, (223), (232), (399)

Адріанова П.О. (144)

Андрухович Ю. (213)

Анна Ярославівна (419), (421)

Антоній (Нетребін) 79

Антонюк О.Ю. 58, 79, 147, 163

Артинов Г.Г. (56)

Афанасьєв-Чужбинський О.С. (165)

Ахматова А. (327), (330)

Бакар О. 230, 234

Балюк О. 402, 523

Бандера С. (292), (402)

Барабан В. 104

Барась М. 328

Барський М. 351, 415, 498, 517, 534

Басенко А. 462

Бежнар Ф. 460

Безбах І. 79

Безуглий Ю. 283, 289, 315, 371, 378, 382, 430, 472, 531, 537

Бережной В. 153, 414, 489, 504

Берладин Г. 79

Білий Ю. 199

Біловус Г.А. 65, 72

Білоус Б. 79, 447

Білоус В. 79

Богуцький Ю.П. 186

Бойко Л. 122, 277, 303

Бойко Л.А. 101, 118

Бондар О. (324), 490

Бондарчук І. (457), (459)

Борачук Є.І. 118

Борисенко Л. 38, 45, 120

Борисенко Л.Б. 59, 121

Бортняк А.А. (30), (39)

Бредбері Р. (503), (520)

Британіч Л.Ф. 19

Бугай Ю. 213, 238

Бугайчук В. 79

Буяльський Б.А. (43)

Валігура І.М. 119, 132, 146,  165

Васильєв В. (422), (423)

Введенська Л.В. 118, 162

Введенська О. 168

Введенська О.Ю. 94, 109

Вербецький В. 276

Вербицька Т. 244

Вігуржинська В.С. 69, 70, 82, 83, 84

Вілінська М.О. див. Вовчок Марко (27)

Вільчинська О. 195, 410, 488

Вінер Н. (119)

Вітгенштейн К. (463)

Вовчок Марко (Вілінська М.О.) (27)

Войно-Ясенецький Л. (448), (450)

Волос В. 264, 281, 290, 367

Волошеновський Ю. (390)

Волошенюк Г. (408), 439

Волошенюк І. 507

Вольф М.О. (146)

Гайструк А. (241), (246)

Гальчак С. 79, (390), (422), (423), (461), (462)

Гальчак С.Д. 399

Гальянова В. 524

Гарбулинський С.В. 20, 236

Гарматюк А.П. (72), (406)

Гасюк В. 450

Гедз А. 231

Гейдени (41), (127), (157)

Гейтс Б. (344), (414), (489)

Герасимова Т.В. 1, 99, 118, 162, 186

Гнатюк Н. 45, 79, 143, 236, 247, (484-486), (494)

Гнатюк Н.Ю. (90)

Гоголь М.В. (50), (132), (142), (318), (319)

Гожик Ю. 320

Голішевська Н. 321

Головащенко О. 408, 420, 428, 475

Голоскевич В. 434

Гомер 81

Гончар А. (301), (302), (436), (467), (473), (525)

Горбанський П. 341

Горбатий С. (410), (488)

Горбатюк В. (346)

Горіна О. (310)

Городинський С. (316)

Грищук І. (251), (254)

Грохольські (41)

Гуард К. (392)

Гузар Л., архієпископ (526)

Гудзевич А. (248), (249), (271), (272)

Гудімова Н.О. 478

Гуменюк А. 419

Гуменюк Т. 48, 61, 78

Гуменюк Т.Ф. 7, 36

Гуфельд К. 530

Гуцало М. (235)

Г.Ч. 225

Дем’яненко В. 79

Денисова Л. 56, 79

Денисова Л.М. 19

Джеря І. 246, 322

Дзюба І. 45

Дідик В. 446

Дмитрук О. 249

Домбровський О.Г. 185, 186

Дорош М. (390), 463

Дорошенко Д. (201)

Драганюк Л.С. 478

Дріз Ш. (317)

Дровозюк С. (468)

Дубовий В.М. 478

Дубровик А. 359, 360

Ес Соя (469)

Єлисєєва С.М.  див. Травнева С. (53)

Єрофєєва С. 229, 344, 438

Жалов С. (510)

Желюк П.О. (39)

Журавлівський І.М. 1, 74, 99, 186

Журунова Т.Г. 237

Забаштанський В.О. (46), (418)

Заболотний Г.М. 185, 186

Завальнюк А. 13

Завальнюк А.Ф. 81, 169

Завальнюк К. 79

Завальнюк К.В. 74, 185

Загрійчук А. (475)

Заря Л. 30, 38

Заря Л.І. 53, 68

Захаревич- Захаревський Н.Г. (401)

Здзєховські (41)

Зелена О.М. 28, 29, 119

Зеленюк В. 291

Зіньковська О. 5, 10, 14, 15, 33

Зіньковська О.О. 17

Зозуля О. 151

Зозуля Ю. 507, 508

Зонова І. 239, 307, 509

Зуєв О. (40)

Іванович Ю. 301

Івасюк В. (313)

Івахова С.Г. 19, 118, 162

Івшина Л. 361, (362)

Іжицький С. (428)

Кабаровський І. 337

Кадочников О.П. 12, 23, 51

Каменюк М. (28), 191, 251, 305, (472), 474

Карягіна М. 110

Карягіна М.Ю. (215)

Карлицький І. 391

Кароєва Т. 170

Касенова Л.І. 132

Касіяненко Г. 236

Качуринська Г. 5, 33, 55, 76

Кашпрук Ю. 83, 148, 171

Кимак Л. 224, 226, 333, 539

Кирило, просвітитель (12), (23), (91), (117), (260), (263), (324), (388)

Кирильчук В. 387

Кирилюк К. 19

Кирилюк Л.О. 478

Кізян О. 30, 38, 45, 50, 90

Кізян О.І. 1, 20, 34, 54, 58, 71, 88, 146, 166, 172

Кобильченко О. 280

Кобець В. 487

Коваль С. 50

Коваль С.Ф. 119

Ковальський Р. 344, 427, 484

Ковальський Т. 143, (484-486), (494)

Козак В. (443)

Козак І. 252, 284, 309, 350

Козак Н. 269, 296

Колесник А. 269

Колесник В. 79, (268)

Колосова Л. 90

Коляструк О.А. 19, (163)

Комарова Т. (387)

Кондратьєва Т. 454

Контоністова А. 442

Косачі (родина) (74)

Космина Н. 505

Костенюк В. 485

Корзун О. 354

Корнійчук А. (287), (288)

Корнійчук М.С. (510)

Корчак Я. (514)

Котов В. 413, 421, 441, 482

Котуз Т. 33, 134, 149

Котуз Т.В. 74, 79, 88, 165, 166, 172

Коцюбинський М. (147)

Коцюбська В.М. 162

Красовська В. (446)

Кривоніс О. 363, 386, 389, 432

Кристофорова Т. 8

Кристофорова Т.П. 43, 44, 46, 60, 67, 92, 132, 144, 145, 166

Куделя Г. 451, 529

Куделя Г.Д. 19, 185, 237, 400, 478

Кузьмик Т.В. 162

Купецька І. 106, 196, 218, 241, 261, 519

Куцак В. 374

Куций Л. 285

Кушка Н. 31

Лаукарт В. 5, 33, 55, 76

Лаціс М. (470)

Лашко О. (321), (323)

Лебедева Т. 190

Лебедєва Т. 253, 259

Левицький А.І. 19, 185, 186, 478

Леонтович М.Д. (13), (39)

Лефтер С. 444

Липинський В. (201)

Липко В.С. 478

Лисенко В. 103, 346

Литвенюк О. 294, 499

Литвин М. 214

Литвинов В. 356

Ліст Ф. (463)

Лосовська В.П. 185

Лучко А.Й. (19), (77), 96, (160),  (162), (297), (299), (478)

Лучко В.В. 118, 162

Любаренко Л. 184

Лятавська Т.І. 162

Ляшук Г. (328)

Мазаракій А.В. (144)

Мазепа І. (314), (315), (331), (505)

Мазурик В.С. 19

Маланчук М. 338

Малишко А. (532)

Мамай В. 437

Маркс К. (286)

Марченко Т. 5, 11, 14, 15, 33, 50, 55, 66, 76, 97, 110, 133-135, 150, 173, 174

Марченко Т.М. 17, 26, 67, 69, 70, 82, 83, 84, 94, 98, 109, 113, 130, 144-146, 151

Марчук Т. 13, 50, 79, 133

Марчук Т.О. 81, 109, 144, 162, 163, 165, 169

Маслова-Зоріна Н. 184

Мастіпан О. 184

Машевцев А. (391)

Медведєв В. 397

Медвідь С. (377), (384)

Мельник А. (402)

Мельник Н.В. 19

Мефодій, просвітитель (12), (23), (91), (117), (260), (263), (324), (388)

Мизак Н. (346)

Михайлюк О.С. 2

Міхеєв И. 18, 19

Місецька І. 496

Мовчанюк Г. 79

Мороз О. 216, 250, 278, 308, 316, 349, 352, 372, 405, 412, 423, 433, 435, 445, 456, 470, 501, 522, 525

Морозова Л.Д. 19

Морозова Н. 11, 15, 18, 19, 45, 48, 50, 55, 61, 76, 78, 90, 95, 97, 108, 111, 152, 153, 176-178, (291), (324), (392), 411, (416), (429), 489, 490, (505)

Морозова Н.І. 1-3, 7, 9, 18-22, 26-29, 32, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 94, 99, 100-102, 108-109, 110, 118, 119, 122, 132, 133, 136-138, 144-146, 156, 160, 162-167, 169, 172, 175, 185, 186, (215), 236, 237, 243, (303), 354, (399), 400, 401, 478

Мрищук Т.А. 478

Моторна Н.І. 479

Мудрий Я. (419)

Мумро С.І. 16

Мундір О. 529

Нагірняк В.П. 478

Нагорний Ю. 274

Нагребецький А.Н. 237

Надольна В. 236

Наскрипняк Я. (522)

Некрасов М. (471)

Некрасов М.О. (68)

Нетребін А. 79

Нємец Я.Й. (354)

Нємой О. (347)

Ніжньовська А. 90

Ніколаєць О. 6, 8, 13, 31, 95

Ніколаєць О.Г. 92, 94, 143, (399)

Ніколаєць Ю.О. 185

Ніщинський П.І. (81), (169)

Новосад К. 161, 286, 287, 319, 327, 348, 353, 361, 365, 373, 375, 377, 379, 388, 396, 434, 440, 448, 457, 466-468, 471, 508, 511, 512, 514, 529, 532, 533

Озерський М.Д. (146)

Олексієнко Т. 212

Оленченко О. 272

Онищенко О.С. 189

Орлик А. 193, 203, 204, 207

Орлик П. (373)

Осадчук К. 11, 97, 110, 112, 123, 124

Осадчук К.М. 154

Остапчук В. (439)

Островська Є. 292

Падеревський І. (144)

Падеревський І.Я. (432)

Палазюк Ф. (233)

Паламарчук В. 79

Панасюк М. 311

Паніматченко А. (193)

Панчук О.М. 3, 102

Пастушенко Л. (65), 268, (474), (483)

Пастушенко Л.Т. (65)

Пипа О. 331

Пирогова М. (510)

Піскунічева Н. 270, 275, 282

Пічкур Д. 494

Побережнюк В. (233), (333)

Подвисоцький К. (40)

Подзолкіна О.О. 94

Подолинний А. 30, (47), 90, 236

Подолинний А.М. 16, (47), 68, 86, 187, 267, (382), 478

Подруцька Г.Г. 19, 118

Поліщук Л. 334

Поліщук О. 50, 61, 78

Поліщук О.Г. 65, 67, 77, 79, 81, 85

Поляруш Н. 79

Поплавська Т. 318

Попова З.М. 478

Постернак В. (163), (199), (410), (488)

Потоцькі (40), (41), (119), (189)

Поттер Г. (259)

Присяжна Ю. (203-205)

Присяжнюк Н. (408)

Продан Т.С. 57

Пустіва В. 210, 304, 310

Рабенчук В. 53

Ревенко М. 6, 95

Ревенко М.Б. 179

Регідайло Н. 202

Репетацька Н. (287), (288)

Реріх О. (491)

Реріхи (190), (491)

Роговий О. 79, (390)

Романченко Л. 11

Романюк І. (468)

Росів О. 206

Руданський С. (38)

Руданський С.В. (38)

Рудик І. 392

Руссановські (41)

Рябий М. (75), (474), (483)

Рябий М.О. (75)

Рябоконь А. 376, 506

Савченко І.А. (39), (197)

Сарахан Т. 175

Сафронов К.Г. 19

Сафронова Г.Г. 19,

Сафронова О.В. 80, 132, 144, 146, 164, 165

Свідерек К. (458)

Свіргун О. 529

Світлична С. 197

Свйонтек А. 480

Сегеда Ю. 130, 136, 152, 194, 201, 211, 217, 219, 235, 256, 329, 340, 345, 362, 380, 384, 390, 418, 436, 443, 453, 458, 464, 465, 495, 500, 521

Селезньов В. (352)

Семенко Л. 269

Семполовський Л.Л. (120), (121)

Сеник І. (379)

Сеник Л. 50, 133, 523

Сеник Л.Б. 16, 19, 41, 94, 119, 125, 132, 146, 165, 166, 180

Сенкевич А. (255)

Сенкевич А.В. 94, 109

Сизоненко С. 298

Симонов О. 56

Скорохватова А.В. 149

Скрипник В. 347, 486, 502, 503

Скрипник М. 529

Скрипник М.В. 237, 400

Скульська О. 491

Сліпий Й. (526)

Слободянюка П. (446)

Слотюк Г. 181, 529, 530

Слотюк Г.М. 37, 44, 49, 62, 109, 113, 119, 126, 132, 139, 144, 146, 147, 165, 166, 329

Слюсарчук М.М. 19, 118

Смілянець Г. 248

Собанські (41)

Сокол В. (470)

Солєйко О. 56

Солов'яненко Д. 198

Соломонова Т. 79, 140, 141

Соломонова Т.Р. 40, 41, 54, 63, 71, 85, 89, 94, 109, 114-116, 119, 127-129, 132, 144, 146, 155-158, 163, 165-167, 182, 354, (399), 401

Сон С. 220

Софокл 81

Спиця М. 6, 8, 11, 13, 30, 31, 33, 45, 48, 50, 79, 90

Спиця М.Г. 1-3, 7, 19-22, 26-29, 32, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 62, 63, 65, 71, 72, 75, 77, 80, 81, 85, 88, 102

Спиця Н.В. 88, 89

Спірідонова Л.М. 237, 400

Старицький М. (126), (132)

Стебельська А. (378)

Стельмах М. (88), (172), (513), (516)

Стельмах М.П. (88)

Степаненко А. 236

Стефанова Г. 236

Стецюк Т.В. 74

Столяр Л. 55, 76, 134

Сторожук В. 79, 90, 236

Строганові (41)

Струкевич О. (468)

Стус В. (6), (29), (39), (95), (143), (240), (244), (357), (484-487), (494)

Стус В.С. (29)

Стус Д. 6, 236, (484), (494)

Таран В. 383

Телець С. (196)

Теффт Д. (499), (503), (504)

Технікумовський С. 535

Тимощук Л.М. 19

Тимченко Л. 520, 536

Тимчук В. (464), 473

Тисячна Т. 228

Тиха О. 490

Ткач С. 455, 459, 469

Травнева С. (53)

Трачук Л. 236

Трошкова А. 96, 312

Фицайло С. 79

Філін О. 317, 342, 343

Філіповська С.І. 19, 118

Філіповський І.М. (32), (118)

Франко І. (91)

Франка І.Я. (39)

Хедін П. (312)

Хитько[в] М.О. (140)

Хоменко Б. 38

Хоменко Б.В. 27

Хмельницький Б. (257), (409)

Царенко С. 56

Царенко С.О. 56

Циба Л.П. 107

Циганюк В. 108, (108)

Циганюк В.Ф. 1, (20), 91, (108),

143, (236), (280), (399)

Циганюк Н. 108, (492)

Цимбалюк П. 159, 161, 183

Цимбалюк П.І. 20, 32, 46, 77, 86, 92-94, 103-106, 108, 109, 118, 119, 130, 131, 143, 144, 160, 162, 165, 166, 172, 236, (399), 478

Ціборовська-Римарович І. 189

Чебан О. 293, 302, 355, 364

Червона Л. 18, 19

Черкаська Л. 431

Чернецька Л.Д. 19, 21, 118, 162, (275)

Чорна Г. 243, 279, 306

Чорновіл В. (538)

Чубач Г. (425), (427)

Чубач Г.Т. (45), (420)

Чубинський П. (109)

Шаворська Т. 393

Шевченко Т. (86), (500)

Шевченко Т.Г. (86), (146), (281), (285), (282), (311)

Шевчук В.Й. (521)

Шевчук Ф. 398, 429, 510

Шептицький А. (396)

Шилін Ю.О. 401

Шинькович А. 236

Шлеймович М.С. (399)

Шолохов І. 260, 262, 266

Шолохов И. 336

Шпак В. (258)

Шпильова Л.М. (399)

Шпукал Л.І. 69, 70, 82, 83, 84

Шуман Р. (383)

Шуткевич О. 192, 205, 461, 497, 516, 526

Шухевич Р. (222), (239)

Щербань В. 227

Щербатюк Т. 271

Щербацька М. 222, 245

Яковенко Т. (44), (341), (345)

Яковенко Т.В. (44)

Якубовські (41), (146)

Якущенко А. 6, 11, 95, 97, 286

Якущенко А.С. 91, 94, 109, 117, 142

Ярошинські (41)

Ястремський М. (470), (537)

Swiatek, A. 480

 

 Зміст

 

Наталія Морозова

Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за 2007-2012 роки

Статті, наукові роботи працівників Бібліотеки

Публікації про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Іменний покажчик 

 

 

 

Бібліографічне видання

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

у власних виданнях та публікаціях (2007-2012)

Бібліографічний покажчик

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

Укладачі, комп’ютерний набір: О. Ю. Антонюк,

Г. А. Біловус

Упорядник П. І. Цимбалюк

Редагування: М. Г. Спиця

Сканування О. В. Стояльникова

Комп’ютерна верстка, дизайн, технічна коректура,

обробка фотоматеріалів, оригінал-макет Н. В. Спиця

Підписано до друку 25.06.2013. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 9.5. Тираж 100.

Друк ПП Балюк І. Б.

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15

Тел.: (0432) 52-08-02 

Вінницька ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях


 Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

105-й річниці з часу заснування

бібліотеки присвячується

 

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях

(2007-2012)

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця 2013

 

УДК

ББК 91.9:78(4УКР-4ВІН)

В 48

Відповідальна за випуск Наталія Іванівна Морозова,

директор Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях (2007-2012) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; уклад. : О.Ю.Антонюк, Г.А.Біловус; упоряд. П.І.Цимбалюк; вст. ст. Н.І. Морозова; ред. : М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2013. – 152 с.

Бібліографічний покажчик «Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях» присвячений 105-й річниці заснування бібліотеки. Видання є продовженням двох покажчиків, присвячених віковому ювілею книгозбірні – «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях» (2007) та «Світло землі Подільської…» (ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва в публікаціях: 1907-2007).

До першого розділу нового покажчика включено наукові, довідкові, бібліографічні та методичні видання, підготовлені фахівцями Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва за останніх шість років її функціонування (2007-2012). Низка видань, яка знайшла місце у першому розділі даного покажчика, підготовлена у співпраці з іншими організаціями та провідними науковцями і краєзнавцями міста.

Другий розділ вміщує виступи працівників бібліотеки на різноманітних бібліотечних форумах, статті, інтерв’ю, матеріали з досвіду роботи, опубліковані у наукових збірниках, періодичних виданнях за цей же період часу. У цьому ж розділі вміщено також кілька важливих публікацій, підготовлених фахівцями бібліотеки ще 2006 р., але які побачили світ лише 2007 р. і не ввійшли до двох перших покажчиків. Останній розділ включає публікації про бібліотеку та окремих її працівників, що дає змогу відслідковувати основні напрями діяльності «Тімірязєвки» очима представників мас-медіа, партнерів та її користувачів.

Бібліографічний покажчик розрахований, у першу чергу, на бібліотечних працівників, науковців, представників влади, дослідників краю та бібліотечної справи Вінниччини, а також широке коло громадськості.

 

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, 2013

Шановні читачі!

2012 року Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва виповнилося 105 літ з часу заснування. Цю дату було відзначено низкою наукових, культурологічних, соціокультурних заходів та рекламних акцій. Відбулися і резонансні події всеукраїнського та міжнародного значення, зокрема: конкурс «Велике читання», ініційований Посольством США в Україні; Всеукраїнська літня школа адвокації для молодих бібліотекарів України; перемога у конкурсі «Навчально-інноваційна бібліотека – 2011» та проведен-ня семінару-тренінгу «Дизайнер професіонал – професіоналу бібліотекарю» в рамках реалізації проекту «Вчимося створювати гармонію і успіх»; ІІІ Міжнародна науково-практична конферен-ція «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону». Не менш насиченими різноманітними подіями були й попередні роки. Усі вони широко висвітлювалися в засобах масової інформації. В середньому щорічно часописи місцевого та всеукраїнського значення вміщували в межах 50-80, а то й більше публікацій різної тематики.

Окрім того, фахівцями бібліотеки готувалася щорічно значна кількість видань, що є одним із пріоритетних напрямків її наукової роботи. Це численні довідкові, наукові, бібліографічні матеріали, зокрема із серій «Наші видатні земляки», «Письменники Вінниччини», «Творчі імена Вінниччини», «Діячі культури і мистецтв краю», а також методичні матеріали. 2008 року започатковано одне з досить цінних наукових видань, присвячених висвітленню минулого і сьогодення книжкового життя краю – альманах «Подільський книжник».

До 100-літнього ювілею бібліотеки її фахівцями було підготовлено і надруковано два бібліографічних покажчики: «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях» (2007) та «Світло землі Подільської...» (ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва в публікаціях: 1907-2007). За останні п’ять років побачили світ чимало нових власних видань, статей працівників бібліотеки у наукових збірниках, часописах, інтерв’ю керівництва закладу, а також публікацій про діяльність ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва та її працівників.

Протягом останніх років бібліотекою проведено 4 науково-практичних конференції (2007, 2008, 2010, 2012), матеріали яких видано у друкованому та електронному вигляді. Відбувалися щорічні Подільські науково-освітні Кирило-Мефодіївські читання, за матеріалами яких вийшли друком збірники під загальною назвою «Константинополь». 2011 року започатковано випуск щоквартального видання громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» – «Наші новини». Усі ці видання відображені у покажчику, зокрема: в першому розділі описи видань, у другому – аналітичний опис статей фахівців ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Бібліографічний покажчик «Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тіміря-зєва у власних виданнях та публікаціях» (2007-2012) включає три основних розділи: «Видання Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва за 2007-2012 роки»; «Статті, наукові роботи працівників бібліотеки»; «Публікації про Вінницьку ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва». Матеріали у бібліографічному покажчику розташовані таким чином: у першому розділі – в хронологічному порядку з анотаціями, а в межах року – за алфавітом назв; у другому – за хронологією, а всередині – за алфавітом авторів; у третьому – за хронологією, у межах року – за датами публікацій, починаючи з січня і по грудень включно.

Покажчик також вміщує кольорову вкладку та іменний покажчик.

Видання розраховане на бібліотечних працівників, науковців, представників влади, дослідників краю, зокрема історії бібліотечної справи на Вінниччині, а також широке коло громадськості, всіх, хто любить книгу, розуміє значення бібліотеки в житті суспільства та шанує професію бібліотекаря.

З повагою

Директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

Наталія Морозова