Вінниччина в контексті Української революції 1917–1921 років

Рік видання: 2021

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

 

Вінниччина в контексті Української революції 1917–1921 років

До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років

 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

 


Вінниця, 2021


УДК   016:94(477.44)«1917/1921»            

В   48 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, 

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наукові консультанти:

Т. Р. Кароєва, доктор історичних наук, професор ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;
А. В. Войнаровський, кандидат історичних наук, доцент ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

 

Вінниччина  в  контексті  Української  революції  1917– 1921 років : до 100-річчя подій Української революції 1917–1921  років : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар.  політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря-  зєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк; авт. ст.: А. В. Вой- наровський, О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк ; ред.:  Г. М. Слотюк, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2021. – 512 с.

Видання «Вінниччина в контексті Української революції 1917– 1921 років» підготовлене на відзначення 100-річчя подій Української  революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників, які  брали активну участь у революційних подіях на теренах Вінниччини.  У  науково-допоміжному  бібліографічному  покажчику  зібрано  та  систематизовано  назви  друкованих  матеріалів,  що  репрезентують  науковий   доробок   українських   учених,   зокрема   Вінницької   та  Хмельницької областей, про цей період історії на території Поділля  та   Вінниччини   зокрема.   Мета   бібліографічного   покажчика   –  донесення   історіографічної   та   джерелознавчої   інформації   про  період  національно-визвольних  змагань  1917–1921  рр.  науковцям,  викладачам закладів вищої освіти, студентській, учнівській молоді,  а також усім тим, хто вивчає новітню історію нашого краю.

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2021


  

Поділитися:

Вінниччина в контексті Української революції 1917-1921 років


Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

 

Вінниччина в контексті Української революції 1917–1921 років

До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років

 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

 


Вінниця, 2021


УДК   016:94(477.44)«1917/1921»            

В   48 

Відповідальна за випуск Л. Б. Сеник, 

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наукові консультанти:

Т. Р. Кароєва, доктор історичних наук, професор ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;
А. В. Войнаровський, кандидат історичних наук, доцент ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

 

Вінниччина  в  контексті  Української  революції  1917– 1921 років : до 100-річчя подій Української революції 1917–1921  років : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Департамент гуманітар.  політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря-  зєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк; авт. ст.: А. В. Вой- наровський, О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк ; ред.:  Г. М. Слотюк, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2021. – 512 с.

Видання «Вінниччина в контексті Української революції 1917– 1921 років» підготовлене на відзначення 100-річчя подій Української  революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників, які  брали активну участь у революційних подіях на теренах Вінниччини.  У  науково-допоміжному  бібліографічному  покажчику  зібрано  та  систематизовано  назви  друкованих  матеріалів,  що  репрезентують  науковий   доробок   українських   учених,   зокрема   Вінницької   та  Хмельницької областей, про цей період історії на території Поділля  та   Вінниччини   зокрема.   Мета   бібліографічного   покажчика   –  донесення   історіографічної   та   джерелознавчої   інформації   про  період  національно-визвольних  змагань  1917–1921  рр.  науковцям,  викладачам закладів вищої освіти, студентській, учнівській молоді,  а також усім тим, хто вивчає новітню історію нашого краю.

© Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2021