Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності

Рік видання: 2016

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності

До 25-ї річниці незалежності України

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:908(477.44)

ББК 91.9:63

В 48


Відповідальна за випуск Н. I. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності : до 25-ї річниці незалежності України : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. А. Біловус ; вступ. сл. С. Д. Гальчака ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. Вінниця, 2016. 240 с.

 

Бібліографічний покажчик, підготовлений до 25-ї річниці незалежності України, включає перелік книг, надрукованих з 1991 р. до липня 2016 р., які розкривають історичний, економічний, політичний та культурний розвиток Вінниччини від найдавніших часів до сьогодення. Крім того, до покажчика увійшли наукові збірники та матеріали конференцій, документи про пам'ятки історії та культури, про видатних діячів-уродженців регіону, а також про відомих особистостей, життя яких пов'язане з Вінниччиною.

Видання розраховане на істориків, науковців, краєзнавців, музеєзнавців, педагогів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, усіх, кого цікавить історія і сьогодення нашого краю.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва


Від укладача

Бібліографічний покажчик «Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності» це науково-допоміжне видання, яке фахівці Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва присвятили 25-й річниці незалежності України. У покажчику найбільш повно зібрані друки, що відображають історичний, економічний, політичний та культурний розвиток Вінниччини від найдавніших часів до сьогодення. Також подано матеріали наукових конференцій, документ, що розповідають про пам'ятки історії та культури, видатних діячів краю, відомих постатей, життя і діяльність яких пов’язані з Вінниччиною.

Видання складається із вступної статті «Покликання, що стало справою життя...» відомого вінницького історика, краєзнавця, архівіста, журналіста, літератора, доктора історичних наук, голови правління Вінницької обласної організації НСКУ, заслуженого працівники культури України Сергія Дмитровича Гальчака, бібліографічної частини та допоміжних покажчиків.

Матеріали бібліографічної частини покажчика систематизовано за розділами: «Край в цілому», «Природа і природні ресурси. Екологія», «Історія», «Археологія. Етнографія». «Соціально-економічний розвиток області», «Охорона здоров'я. Медичні установи», «Освіта і наука», «Фізична культура і спорт. Туризм», «Культурне і мистецьке життя краю», «Мовознавство. Фольклор. Літературознавство», «Релігія». У межах розділів книги розміщено за хронологією їхнього виходу з друку, що дає можливість проаналізували стан розвитку регіональних досліджень, історико-краєзнавчого руху в добу незалежності України. У підрозділі «Історія міст і сіл» матеріал розміщений за алфавітом назв районів. У деяких розділах і підрозділах бібліографічні описи про окремих осіб (прізвища яких виділені курсивом) винесені на кінець розділу чи підрозділу з відповідною позначкою (***).

До покажчика вибірково включені неопубліковані документи (з урахуванням унікальності й змістовою наповнення). Окремою позначкою (*) відмічено книги, підготовлені до друку у 2016 році.

Зручність користування виданням забезпечують іменний та географічний покажчики. В іменному покажчику в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів, редакторів, упорядників, осіб, що надуються в пронумерованих бібліографічних записах. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особі. До географічного покажчика в алфавітному порядку внесені топоніми, а основні різночитання у власних назвах, які зустрічаються в документах, зазначені в дужках.

При підготовці покажчика використовувалися держанні літописи книг, науково-допоміжний покажчик «Історія України», краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат, фонди Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та бібліотек різних відомств області, електронні бази даних бібліотек України і мережа Інтернет. Значну частину матеріалів, що увійшли до видання переглянуто de visu.

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто надавав допомогу в створенні покажчика, зокрема працівникам районних бібліотек області за надані матеріали.

Хронологічні рамки вміщених матеріалів — з 1991 р. до 1 липня 2016 р. Дане видання не претендує на повноту і всеохопність.

Бібліографічний покажчик розрахований на істориків, науковців, краєзнавців, музеєзнавців, педагогів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, усіх, кого цікавить історія нашою краю.

Будемо вдячні за ділові пропозиції та критичні зауваження, які максимально враховуватимемо при підготовці наступних бібліографічних видань.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна. 73

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тимірязєва

Відділ краєзнавства

Факс: (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-2Х-24

Е-mail: inform@library.vn.ua

Е-mail: kraev@library.vn.ua 


Поділитися:

Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 

Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності

До 25-ї річниці незалежності України

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:908(477.44)

ББК 91.9:63

В 48


Відповідальна за випуск Н. I. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності : до 25-ї річниці незалежності України : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. А. Біловус ; вступ. сл. С. Д. Гальчака ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. Вінниця, 2016. 240 с.

 

Бібліографічний покажчик, підготовлений до 25-ї річниці незалежності України, включає перелік книг, надрукованих з 1991 р. до липня 2016 р., які розкривають історичний, економічний, політичний та культурний розвиток Вінниччини від найдавніших часів до сьогодення. Крім того, до покажчика увійшли наукові збірники та матеріали конференцій, документи про пам'ятки історії та культури, про видатних діячів-уродженців регіону, а також про відомих особистостей, життя яких пов'язане з Вінниччиною.

Видання розраховане на істориків, науковців, краєзнавців, музеєзнавців, педагогів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, усіх, кого цікавить історія і сьогодення нашого краю.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва


Від укладача

Бібліографічний покажчик «Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності» це науково-допоміжне видання, яке фахівці Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва присвятили 25-й річниці незалежності України. У покажчику найбільш повно зібрані друки, що відображають історичний, економічний, політичний та культурний розвиток Вінниччини від найдавніших часів до сьогодення. Також подано матеріали наукових конференцій, документ, що розповідають про пам'ятки історії та культури, видатних діячів краю, відомих постатей, життя і діяльність яких пов’язані з Вінниччиною.

Видання складається із вступної статті «Покликання, що стало справою життя...» відомого вінницького історика, краєзнавця, архівіста, журналіста, літератора, доктора історичних наук, голови правління Вінницької обласної організації НСКУ, заслуженого працівники культури України Сергія Дмитровича Гальчака, бібліографічної частини та допоміжних покажчиків.

Матеріали бібліографічної частини покажчика систематизовано за розділами: «Край в цілому», «Природа і природні ресурси. Екологія», «Історія», «Археологія. Етнографія». «Соціально-економічний розвиток області», «Охорона здоров'я. Медичні установи», «Освіта і наука», «Фізична культура і спорт. Туризм», «Культурне і мистецьке життя краю», «Мовознавство. Фольклор. Літературознавство», «Релігія». У межах розділів книги розміщено за хронологією їхнього виходу з друку, що дає можливість проаналізували стан розвитку регіональних досліджень, історико-краєзнавчого руху в добу незалежності України. У підрозділі «Історія міст і сіл» матеріал розміщений за алфавітом назв районів. У деяких розділах і підрозділах бібліографічні описи про окремих осіб (прізвища яких виділені курсивом) винесені на кінець розділу чи підрозділу з відповідною позначкою (***).

До покажчика вибірково включені неопубліковані документи (з урахуванням унікальності й змістовою наповнення). Окремою позначкою (*) відмічено книги, підготовлені до друку у 2016 році.

Зручність користування виданням забезпечують іменний та географічний покажчики. В іменному покажчику в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів, редакторів, упорядників, осіб, що надуються в пронумерованих бібліографічних записах. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій особі. До географічного покажчика в алфавітному порядку внесені топоніми, а основні різночитання у власних назвах, які зустрічаються в документах, зазначені в дужках.

При підготовці покажчика використовувалися держанні літописи книг, науково-допоміжний покажчик «Історія України», краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат, фонди Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та бібліотек різних відомств області, електронні бази даних бібліотек України і мережа Інтернет. Значну частину матеріалів, що увійшли до видання переглянуто de visu.

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто надавав допомогу в створенні покажчика, зокрема працівникам районних бібліотек області за надані матеріали.

Хронологічні рамки вміщених матеріалів — з 1991 р. до 1 липня 2016 р. Дане видання не претендує на повноту і всеохопність.

Бібліографічний покажчик розрахований на істориків, науковців, краєзнавців, музеєзнавців, педагогів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь, усіх, кого цікавить історія нашою краю.

Будемо вдячні за ділові пропозиції та критичні зауваження, які максимально враховуватимемо при підготовці наступних бібліографічних видань.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна. 73

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тимірязєва

Відділ краєзнавства

Факс: (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-2Х-24

Е-mail: inform@library.vn.ua

Е-mail: kraev@library.vn.ua 


Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки державної незалежності
Publish at Calameo