Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах 2000р.

Рік видання: 2001

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури Вінницької облдержадміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Обласна бібліотека для юнацтва

Обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка

 

 

ВІННИЧЧИНА  БІБЛІОТЕЧНА

в  цифрах  і  фактах

 (Аналіз діяльності бібліотек  всіх систем і відомств області за 2000 рік)

  

 

 

Вінниця-2001 


 

 

 ШАНОВНІ  КОЛЕГИ !

До  Вашої  уваги  –  традиційне  видання  трьох  обласних бібліотек – методичних  центрів,  підготовлене  за  результатами  діяльності  бібліотек  всіх  систем  і  відомств  Вінниччини  у 2000  році.

Даний  випуск  носить  назву  “Вінниччина  бібліотечна  в цифрах  і  фактах”.  Структура,  у  порівнянні  з  попередніми роками,  суттєво  не  змінилася,  введені  лише  нові  показники  по  центральних  бібліотеках.

В  текстовій  частині  подається  аналіз  цифрових показників  та  змісту  роботи  бібліотек.

Видання  розраховане  на  бібліотечних  працівників, керівників  органів  місцевої  влади  і  місцевого  самоврядування, відділи  культури,  громадськість

 

В С Т У П

 Пріоритетними напрямками діяльності бібліотек області  у 2000 році були:

- Реалізація Державних документів та програм, що стосуються розвитку бібліотечної справи;

- Зміцнення зв’язків з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, робота по створенню центрів регіональної інформації;

- Впровадження нових інформаційних технологій в практику роботи бібліотек;

- Збереження бібліотечних фондів;

- Краєзнавча пошукова робота;

- Пошук додаткових джерел фінансування;

- Соціокультурна діяльність;

- Методичне забезпечення діяльності бібліотек області.

 

Основні показники роботи бібліотек у 2000 році:

Внаслідок подальшого упорядкування бібліотечної мережі і приведення її у відповідність  до  Державного  реєстру,   на  1.01.2001  р.   на  Вінниччині  функціонує 1103  бібліотеки  системи  Міністерства  культури  і  мистецтв,  з  них:  3 – обласних, 28 – центральних і районних бібліотек для дорослих,  968 – сільських,  59 – міських, 43 – районних  та  спеціалізованих  бібліотек  для  дітей,  2 – бібліотеки-філії  для  юнацтва.

В цілому по області функціонує 2207 бібліотек всіх систем і відомств. Крім того, з метою диференційованого обслуговування юнацтва, у кожній ЦБ функціонують структурні підрозділи, зокрема: 6 відділів, 2 сектори, 1 абонемент, 20 кафедр. При бібліотеках діють також 24 дитячих відділень та 331 кімната юного читача. 10 бібліотек, що не ввійшли до Державного реєстру, закрито, 33 – реорганізовано в клуби-бібліотеки, роботу 16 установ відновлено на правах самостійних бібліотек-філій.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування мешканців області здійснюють 1662 бібліо-течних працівники, серед яких 75,6% – фахівці. Питома вага спеціалістів по районах досить строката.

Найкращий якісний склад кадрів у м. Вінниці – 100% фахівців бібліотечної справи, у Тростянецькій ЦБС – 96,0%, Тульчинській – 94,4%, Бершадській, Чернівецькій – 87,1%

Найменше фахівців працює у Вінницькій районній ЦБС – 45,0%, Хмільницькій – 51,5%, Жмеринській – 55,5%, Тиврівському районі – 52,8%.

Бібліотечні фонди складають 18709,1 тис. примірників. Протягом минулого року до бібліотек надійшло 136,9 тис. документів, вибуло 271,2 тис. видань. Найбільше нових надходжень (від         10,1 тис. до 28,9 тис.) спостерігається у Калинівському, Хмільницькому районах та  м. Вінниці,  вибуття (від 18,0 тис. до 25,7 тис.)  –  у  м. Вінниці,  Барському,  Вінницькому, Мур. Куриловецькому, Хмільницькому районах.

Для бібліотек області (без обласних) було передплачено на 2000 рік 6576 примірників періодичних видань на суму 213,2 тис. грн., на І півріччя 2001 року – 7072 примірники на  суму 129,2 тис. грн.

Традиційно найкраще це питання вирішується у Барському, Бершадському, Гайсинському, Липовецькому, Калинівському, Тростянецькому районах, де сума передплати на І-ше півріччя поточного року складає від 3,5 тис. грн. до 5,8 тис. грн. Бібліотеки Вінницької міської ЦБС щорічно отримують газет і журналів на суму 110 тис. грн. Тут на кожну бібліотеку припадає в середньому від 37 до 60 назв періодичних видань.

Обмежені в отриманні оперативної інформації жителі Чечельницького, Жмеринського і Хмільницького районів, де сільські бібліотеки, у кращому випадку, отримують 1-2 газети.

Бібліотеками області обслужено 675,9 тис. читачів, що на 1,5 тис. менше, ніж у минулому році. Число книговидач склало 11955,5 тис. примірників. Проти попереднього року їх кількість збільшилася на 124,2 тис.

За рахунок поліпшення якості обслуговування на 3,2 тис. зросла кількість читачів юнацького віку і становила на кінець року 114.7 тис. чоловік. Збільшення відбулося у Могилів-Подільській    ЦБС (+ 1,3 тис.), Тиврівському районі (+ 0,5 тис.), м. Вінниці (+ 1,6 тис.).

Всіма бібліотеками області обслужено 86,0 тис. читачів-дітей, що на 173 читачі більше проти минулого року.

Впровадження нових інформаційних технологій здійснювалося, переважно, в ОУНБ  ім. К.А. Тімірязєва, зокрема:

·  За сприяння Міжнародного фонду “Відродження” створено WEB-сайт “Регіон”, де   розміщено інформацію про райони Вінницької області, заклади культури, освіти, громадські організації.

·  Реалізуються спільні проекти з Британською радою в Україні, Вінницькою філією МАУП, Немирівською ЦБ.

· Створено локальну комп’ютерну мережу для обслуговування користувачів.

·  Спільно з Чернівецькою та Кіровоградською ОУНБ створено центральний український корпоративний каталог, який включає 5 тис. записів.

·  Отримано гранти від фондів “Відродження” та американського посольства в Україні “Робоче місце для читачів в INTERNET”.

· Спільно з IREX (айрекс) на базі  бібліотеки створено інформаційний центр “Громадська освіта в Україні за допомогою INTERNET” на 6 робочих місць.

Певні здобутки у запровадженні нових інформаційних технологій мають Немирівська та Тростянецька ЦБ.

Досвід вінничан був схвально оцінений Міністерством культури і мистецтв України, тому наша область стала місцем проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних наукових бібліотек “Створення та інтеграція інформаційних ресурсів бібліотек”. Гідно представили свою роботу учасникам цього зібрання під час виїзних засідань на тему: “Бібліотека і влада” колективи Немирівської і Тульчинської ЦБ та керівництво цих районів.

Прикро, що через відсутність належного фінансування не реалізується проект інформатизації області, зокрема, та його частина, яка стосується підключення центральних районних бібліотек до INTERNET за допомогою сервера ОУНБ.

Зміцніли зв’язки бібліотек з органами місцевої влади та місцевого самоврядування. Розпочато створення центрів регіональної інформації. Вони уже діють при Немирівській та Тульчинській ЦБ, у Барській, Крижопільській, Літинській, Тростянецькій ЦБ знаходяться на стадії організації.

В плані залучення додаткових коштів на потреби бібліотек добре спрацювали в Барському районі, де спонсори виділили 2,7 тис. грн. на передплату періодичних видань та на роботу клубів за інтересами. У Бершадському районі 680 грн. спонсорських коштів використано на передплату. 170 грн. для цієї ж мети виділив народний депутат України А. Матвієнко. Біля 2 тис. грн. залучено додаткових коштів на потреби бібліотек Липовецькою ЦБ, 3 тис. грн. – Мур.-Куриловецькою, 1,8 тис. грн. – Теплицькою, 1,6 тис. грн. – Хмільницькою, 1,4 тис. грн. – Оратівською, 1,2 тис. грн. – Тростянецькою, 1,3 тис. грн. – Тиврівською.

Певну суму коштів бібліотеки області заробили від надання додаткових платних послуг. Зокрема, Барська ЦБ – 3,7 тис. грн., Мог.-Подільська – 3,4 тис. грн., Гайсинська – 1,9 тис. грн., Тульчинська – 1,1 тис. грн., бібліотеки міста Мог.-Подільського – 1,7 тис. грн., Ямпільського     району – 1,0 тис. грн.

Значну увагу приділяють бібліотеки області соціокультурній діяльності. Як і у попередні роки, плідно працюють клуби та об’єднання за інтересами, літературно-мистецькі вітальні, яких в області нараховується 288, з них 50 – для дорослих, 83 – для юнацтва, 155 – для дітей.

Традиційними стали такі форми роботи, як презентації книг місцевих авторів, літературно-мистецькі вечори, зустрічі, тижні дитячої книги та інші творчі акції.

Літературно-мистецька вітальня, що працює при Крижопільській ЦБ, за запрошенням поетеси Н. Гнатюк, провела виїзне засідання в Києві, присвячене творчості землячки Н. Струтинської.

Під час презентації книги А. Гарника “Взяв би я бандуру…”, що відбулася у Бершадській ЦБ, автор подарував бібліотекам району 55 примірників цього видання.

У Вінницькому районі практикуються виїзні масові заходи. Високим художнім естетичним змістом був наповнений літературно-музичний вечір, присвячений 160-річчю від дня народження П.І. Чайковського, що проходив у Стрижавській міській бібліотеці № 2 з участю учителів та учнів місцевої музичної школи.

Бібліотекарі Калинівщини – активні учасники днів С. Руданського, під час яких вони проводять конкурси читців, малюнків, вікторини, вечори тощо.

Значну роботу з людьми похилого віку проводять бібліотеки Барського, Липовецького районів, з молодими людьми та дітьми вашкої долі – облбібліотека для юнацтва, Калинівська і Хмільницька ЦБ і райбібліотеки для дітей.

Заслуговує на увагу змістовна шефська робота облбібліотеки для юнацтва в одній з військових частин міста.

У творчих акціях, що проводять працівники Мур.-Куриловецької ЦБ, беруть участь представники райдержадміністрації та районної ради. Запам’яталася ветеранам Великої Вітчизняної війни та іншим мешканцям селища зустріч, присвячена 55-й річниці Великої Перемоги “І знову весна на білому світі”.

Привернула увагу громадськості Немирова зустріч творчої інтелігенції з меценатами.

Вірші учасників клубу юних талантів “Росинка”, що працює при Немирівській ЦБ, надруковані у збірниках “Немирівські жарти”, “Нерозгублений цвіт”.

Силами працівників Погребищенської ЦБ в приміщенні музичної школи оформлено музейну кімнату фольклористки, етнографа Насті Присяжнюк.

Викликали жвавий інтерес мешканців смт Літина стенди: “Історичне минуле Літинщини”, “Історія символіки Літина”, “Літинщина – день за днем”, що оформлені працівниками ЦБ.

Користуються популярністю у мешканців Тиврова засідання клубу молодих поетів “Гроно Надбужжя”, що діє при райбібліотеці для дорослих.

Здійснюють цікаву пошукову роботу по дослідженню походження назв вулиць міста, подільської вишивки працівники Тульчинської ЦБ.

У Шаргородській ЦБ відбулася презентація приватного зібрання із 1300 книг з автографами авторів письменника П. Перебийноса, яку він подарував своїм землякам.

На високому професійному рівні проходять зустрічі мешканців м. Ямполя з місцевими авторами, юристами, політичними діячами, організовані фахівцями райбібліотеки для дорослих.

Останнім часом бібліотеки приділяють значну увагу рекламній діяльності. Піщанська райбібліотека для дорослих популяризує серед населення свої заходи через місцеве телебачення, районне радіо. Інтерв’ю директора, проблемні статті, матеріали про досвід роботи опубліковані в районній газеті.

Найцікавіші творчі акції знімають на відеоплівки бібліотекарі центральної та дитячо-юнацької бібліотеки Хмільницької ЦБС.

Зміцніли творчі взаємовигідні зв’язки Чернівецької ЦБ з місцевими підприємствами. З боку бібліотекарів – це реклама їхньої продукції, з боку товаровиробників – фінансова підтримка бібліотек.

Всебічно рекламує діяльність своїх спонсорів та ділових партнерів Теплицька ЦБ.

Районні методичні центри здійснюють певне методичне забезпечення діяльності бібліотек, шукаючи нові, більш ефективні форми методичного впливу.

Набули розповсюдження уроки професійної майстерності для сільських бібліотекарів у Теплицькому районі, бібліотечні ліцеї – для працівників без фахової освіти – у Жмеринському.

На високому рівні, з участю представників райдержадміністрації, у смт Тростянці відбулася теоретично-практична конференція бібліотечних працівників всіх систем і відомств району на тему: “Бібліотека на рубежі третього тисячоліття”.

Уже втретє в області відзначено Всеукраїнський день бібліотек. 100 провідних бібліотечних установ отримали до свого професійного свята “Універсальний словник-енциклопедію” (УСЕ). В усіх районах пройшли урочистості з участю представників органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Їм передували різні творчі акції: зустрічі, презентації, вечори, конкурси, вікторини, які широко висвітлювалися у засобах масової інформації.

Вінницька райдержадміністрація виділила 300 грн. на поїздку бібліотечних працівників до Умані.

Козятинська районна рада надала 1000 грн. для поповнення бібліотечних фондів новою літературою. Крім того, тут 6 кращих бібліотечних працівників отримали грошові премії.

У Жмеринському міськвиконкомі відбувся День бібліотек, під час якого їм було подаровано бібліотечки на суму 150 грн. кожна.

Перелік цікавих справ може бути значно більшим, подані бібліотеками у “Пояснюючих записках” матеріали ми використовуватимемо при підготовці різних інформацій, довідок у вищестоящі органи, публікацій до газет, повідомлень на радіо тощо.

Є цілий ряд невирішених питань, які входять у компетенцію самих бібліотекарів, це, зокрема, питання збереження, поповнення бібліотечних фондів, привернення уваги громадськості до діяльності бібліотек, зміцнення зв’язків з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, залучення додаткових коштів на потреби бібліотек, здійснення заходів на допомогу професійному зростанню бібліотечних кадрів, організація їх самоосвіти.

Творчий колектив цього видання бажає всім бібліотечним працівникам успіхів у праці, впевненості у заврашньому дні, процвітання бібліотечної справи.

П.І. Цимбалюк

   Завантажити повну версію книги (64Кб, zip)

Поділитися:

Вінниччина бібліотечна 2000 р. в цифрах і фактах


Управління культури Вінницької облдержадміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Обласна бібліотека для юнацтва

Обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка

 

 

ВІННИЧЧИНА  БІБЛІОТЕЧНА

в  цифрах  і  фактах

 (Аналіз діяльності бібліотек  всіх систем і відомств області за 2000 рік)

  

 

 

Вінниця-2001 


 

 

 ШАНОВНІ  КОЛЕГИ !

До  Вашої  уваги  –  традиційне  видання  трьох  обласних бібліотек – методичних  центрів,  підготовлене  за  результатами  діяльності  бібліотек  всіх  систем  і  відомств  Вінниччини  у 2000  році.

Даний  випуск  носить  назву  “Вінниччина  бібліотечна  в цифрах  і  фактах”.  Структура,  у  порівнянні  з  попередніми роками,  суттєво  не  змінилася,  введені  лише  нові  показники  по  центральних  бібліотеках.

В  текстовій  частині  подається  аналіз  цифрових показників  та  змісту  роботи  бібліотек.

Видання  розраховане  на  бібліотечних  працівників, керівників  органів  місцевої  влади  і  місцевого  самоврядування, відділи  культури,  громадськість

 

В С Т У П

 Пріоритетними напрямками діяльності бібліотек області  у 2000 році були:

- Реалізація Державних документів та програм, що стосуються розвитку бібліотечної справи;

- Зміцнення зв’язків з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, робота по створенню центрів регіональної інформації;

- Впровадження нових інформаційних технологій в практику роботи бібліотек;

- Збереження бібліотечних фондів;

- Краєзнавча пошукова робота;

- Пошук додаткових джерел фінансування;

- Соціокультурна діяльність;

- Методичне забезпечення діяльності бібліотек області.

 

Основні показники роботи бібліотек у 2000 році:

Внаслідок подальшого упорядкування бібліотечної мережі і приведення її у відповідність  до  Державного  реєстру,   на  1.01.2001  р.   на  Вінниччині  функціонує 1103  бібліотеки  системи  Міністерства  культури  і  мистецтв,  з  них:  3 – обласних, 28 – центральних і районних бібліотек для дорослих,  968 – сільських,  59 – міських, 43 – районних  та  спеціалізованих  бібліотек  для  дітей,  2 – бібліотеки-філії  для  юнацтва.

В цілому по області функціонує 2207 бібліотек всіх систем і відомств. Крім того, з метою диференційованого обслуговування юнацтва, у кожній ЦБ функціонують структурні підрозділи, зокрема: 6 відділів, 2 сектори, 1 абонемент, 20 кафедр. При бібліотеках діють також 24 дитячих відділень та 331 кімната юного читача. 10 бібліотек, що не ввійшли до Державного реєстру, закрито, 33 – реорганізовано в клуби-бібліотеки, роботу 16 установ відновлено на правах самостійних бібліотек-філій.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування мешканців області здійснюють 1662 бібліо-течних працівники, серед яких 75,6% – фахівці. Питома вага спеціалістів по районах досить строката.

Найкращий якісний склад кадрів у м. Вінниці – 100% фахівців бібліотечної справи, у Тростянецькій ЦБС – 96,0%, Тульчинській – 94,4%, Бершадській, Чернівецькій – 87,1%

Найменше фахівців працює у Вінницькій районній ЦБС – 45,0%, Хмільницькій – 51,5%, Жмеринській – 55,5%, Тиврівському районі – 52,8%.

Бібліотечні фонди складають 18709,1 тис. примірників. Протягом минулого року до бібліотек надійшло 136,9 тис. документів, вибуло 271,2 тис. видань. Найбільше нових надходжень (від         10,1 тис. до 28,9 тис.) спостерігається у Калинівському, Хмільницькому районах та  м. Вінниці,  вибуття (від 18,0 тис. до 25,7 тис.)  –  у  м. Вінниці,  Барському,  Вінницькому, Мур. Куриловецькому, Хмільницькому районах.

Для бібліотек області (без обласних) було передплачено на 2000 рік 6576 примірників періодичних видань на суму 213,2 тис. грн., на І півріччя 2001 року – 7072 примірники на  суму 129,2 тис. грн.

Традиційно найкраще це питання вирішується у Барському, Бершадському, Гайсинському, Липовецькому, Калинівському, Тростянецькому районах, де сума передплати на І-ше півріччя поточного року складає від 3,5 тис. грн. до 5,8 тис. грн. Бібліотеки Вінницької міської ЦБС щорічно отримують газет і журналів на суму 110 тис. грн. Тут на кожну бібліотеку припадає в середньому від 37 до 60 назв періодичних видань.

Обмежені в отриманні оперативної інформації жителі Чечельницького, Жмеринського і Хмільницького районів, де сільські бібліотеки, у кращому випадку, отримують 1-2 газети.

Бібліотеками області обслужено 675,9 тис. читачів, що на 1,5 тис. менше, ніж у минулому році. Число книговидач склало 11955,5 тис. примірників. Проти попереднього року їх кількість збільшилася на 124,2 тис.

За рахунок поліпшення якості обслуговування на 3,2 тис. зросла кількість читачів юнацького віку і становила на кінець року 114.7 тис. чоловік. Збільшення відбулося у Могилів-Подільській    ЦБС (+ 1,3 тис.), Тиврівському районі (+ 0,5 тис.), м. Вінниці (+ 1,6 тис.).

Всіма бібліотеками області обслужено 86,0 тис. читачів-дітей, що на 173 читачі більше проти минулого року.

Впровадження нових інформаційних технологій здійснювалося, переважно, в ОУНБ  ім. К.А. Тімірязєва, зокрема:

·  За сприяння Міжнародного фонду “Відродження” створено WEB-сайт “Регіон”, де   розміщено інформацію про райони Вінницької області, заклади культури, освіти, громадські організації.

·  Реалізуються спільні проекти з Британською радою в Україні, Вінницькою філією МАУП, Немирівською ЦБ.

· Створено локальну комп’ютерну мережу для обслуговування користувачів.

·  Спільно з Чернівецькою та Кіровоградською ОУНБ створено центральний український корпоративний каталог, який включає 5 тис. записів.

·  Отримано гранти від фондів “Відродження” та американського посольства в Україні “Робоче місце для читачів в INTERNET”.

· Спільно з IREX (айрекс) на базі  бібліотеки створено інформаційний центр “Громадська освіта в Україні за допомогою INTERNET” на 6 робочих місць.

Певні здобутки у запровадженні нових інформаційних технологій мають Немирівська та Тростянецька ЦБ.

Досвід вінничан був схвально оцінений Міністерством культури і мистецтв України, тому наша область стала місцем проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних наукових бібліотек “Створення та інтеграція інформаційних ресурсів бібліотек”. Гідно представили свою роботу учасникам цього зібрання під час виїзних засідань на тему: “Бібліотека і влада” колективи Немирівської і Тульчинської ЦБ та керівництво цих районів.

Прикро, що через відсутність належного фінансування не реалізується проект інформатизації області, зокрема, та його частина, яка стосується підключення центральних районних бібліотек до INTERNET за допомогою сервера ОУНБ.

Зміцніли зв’язки бібліотек з органами місцевої влади та місцевого самоврядування. Розпочато створення центрів регіональної інформації. Вони уже діють при Немирівській та Тульчинській ЦБ, у Барській, Крижопільській, Літинській, Тростянецькій ЦБ знаходяться на стадії організації.

В плані залучення додаткових коштів на потреби бібліотек добре спрацювали в Барському районі, де спонсори виділили 2,7 тис. грн. на передплату періодичних видань та на роботу клубів за інтересами. У Бершадському районі 680 грн. спонсорських коштів використано на передплату. 170 грн. для цієї ж мети виділив народний депутат України А. Матвієнко. Біля 2 тис. грн. залучено додаткових коштів на потреби бібліотек Липовецькою ЦБ, 3 тис. грн. – Мур.-Куриловецькою, 1,8 тис. грн. – Теплицькою, 1,6 тис. грн. – Хмільницькою, 1,4 тис. грн. – Оратівською, 1,2 тис. грн. – Тростянецькою, 1,3 тис. грн. – Тиврівською.

Певну суму коштів бібліотеки області заробили від надання додаткових платних послуг. Зокрема, Барська ЦБ – 3,7 тис. грн., Мог.-Подільська – 3,4 тис. грн., Гайсинська – 1,9 тис. грн., Тульчинська – 1,1 тис. грн., бібліотеки міста Мог.-Подільського – 1,7 тис. грн., Ямпільського     району – 1,0 тис. грн.

Значну увагу приділяють бібліотеки області соціокультурній діяльності. Як і у попередні роки, плідно працюють клуби та об’єднання за інтересами, літературно-мистецькі вітальні, яких в області нараховується 288, з них 50 – для дорослих, 83 – для юнацтва, 155 – для дітей.

Традиційними стали такі форми роботи, як презентації книг місцевих авторів, літературно-мистецькі вечори, зустрічі, тижні дитячої книги та інші творчі акції.

Літературно-мистецька вітальня, що працює при Крижопільській ЦБ, за запрошенням поетеси Н. Гнатюк, провела виїзне засідання в Києві, присвячене творчості землячки Н. Струтинської.

Під час презентації книги А. Гарника “Взяв би я бандуру…”, що відбулася у Бершадській ЦБ, автор подарував бібліотекам району 55 примірників цього видання.

У Вінницькому районі практикуються виїзні масові заходи. Високим художнім естетичним змістом був наповнений літературно-музичний вечір, присвячений 160-річчю від дня народження П.І. Чайковського, що проходив у Стрижавській міській бібліотеці № 2 з участю учителів та учнів місцевої музичної школи.

Бібліотекарі Калинівщини – активні учасники днів С. Руданського, під час яких вони проводять конкурси читців, малюнків, вікторини, вечори тощо.

Значну роботу з людьми похилого віку проводять бібліотеки Барського, Липовецького районів, з молодими людьми та дітьми вашкої долі – облбібліотека для юнацтва, Калинівська і Хмільницька ЦБ і райбібліотеки для дітей.

Заслуговує на увагу змістовна шефська робота облбібліотеки для юнацтва в одній з військових частин міста.

У творчих акціях, що проводять працівники Мур.-Куриловецької ЦБ, беруть участь представники райдержадміністрації та районної ради. Запам’яталася ветеранам Великої Вітчизняної війни та іншим мешканцям селища зустріч, присвячена 55-й річниці Великої Перемоги “І знову весна на білому світі”.

Привернула увагу громадськості Немирова зустріч творчої інтелігенції з меценатами.

Вірші учасників клубу юних талантів “Росинка”, що працює при Немирівській ЦБ, надруковані у збірниках “Немирівські жарти”, “Нерозгублений цвіт”.

Силами працівників Погребищенської ЦБ в приміщенні музичної школи оформлено музейну кімнату фольклористки, етнографа Насті Присяжнюк.

Викликали жвавий інтерес мешканців смт Літина стенди: “Історичне минуле Літинщини”, “Історія символіки Літина”, “Літинщина – день за днем”, що оформлені працівниками ЦБ.

Користуються популярністю у мешканців Тиврова засідання клубу молодих поетів “Гроно Надбужжя”, що діє при райбібліотеці для дорослих.

Здійснюють цікаву пошукову роботу по дослідженню походження назв вулиць міста, подільської вишивки працівники Тульчинської ЦБ.

У Шаргородській ЦБ відбулася презентація приватного зібрання із 1300 книг з автографами авторів письменника П. Перебийноса, яку він подарував своїм землякам.

На високому професійному рівні проходять зустрічі мешканців м. Ямполя з місцевими авторами, юристами, політичними діячами, організовані фахівцями райбібліотеки для дорослих.

Останнім часом бібліотеки приділяють значну увагу рекламній діяльності. Піщанська райбібліотека для дорослих популяризує серед населення свої заходи через місцеве телебачення, районне радіо. Інтерв’ю директора, проблемні статті, матеріали про досвід роботи опубліковані в районній газеті.

Найцікавіші творчі акції знімають на відеоплівки бібліотекарі центральної та дитячо-юнацької бібліотеки Хмільницької ЦБС.

Зміцніли творчі взаємовигідні зв’язки Чернівецької ЦБ з місцевими підприємствами. З боку бібліотекарів – це реклама їхньої продукції, з боку товаровиробників – фінансова підтримка бібліотек.

Всебічно рекламує діяльність своїх спонсорів та ділових партнерів Теплицька ЦБ.

Районні методичні центри здійснюють певне методичне забезпечення діяльності бібліотек, шукаючи нові, більш ефективні форми методичного впливу.

Набули розповсюдження уроки професійної майстерності для сільських бібліотекарів у Теплицькому районі, бібліотечні ліцеї – для працівників без фахової освіти – у Жмеринському.

На високому рівні, з участю представників райдержадміністрації, у смт Тростянці відбулася теоретично-практична конференція бібліотечних працівників всіх систем і відомств району на тему: “Бібліотека на рубежі третього тисячоліття”.

Уже втретє в області відзначено Всеукраїнський день бібліотек. 100 провідних бібліотечних установ отримали до свого професійного свята “Універсальний словник-енциклопедію” (УСЕ). В усіх районах пройшли урочистості з участю представників органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Їм передували різні творчі акції: зустрічі, презентації, вечори, конкурси, вікторини, які широко висвітлювалися у засобах масової інформації.

Вінницька райдержадміністрація виділила 300 грн. на поїздку бібліотечних працівників до Умані.

Козятинська районна рада надала 1000 грн. для поповнення бібліотечних фондів новою літературою. Крім того, тут 6 кращих бібліотечних працівників отримали грошові премії.

У Жмеринському міськвиконкомі відбувся День бібліотек, під час якого їм було подаровано бібліотечки на суму 150 грн. кожна.

Перелік цікавих справ може бути значно більшим, подані бібліотеками у “Пояснюючих записках” матеріали ми використовуватимемо при підготовці різних інформацій, довідок у вищестоящі органи, публікацій до газет, повідомлень на радіо тощо.

Є цілий ряд невирішених питань, які входять у компетенцію самих бібліотекарів, це, зокрема, питання збереження, поповнення бібліотечних фондів, привернення уваги громадськості до діяльності бібліотек, зміцнення зв’язків з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, залучення додаткових коштів на потреби бібліотек, здійснення заходів на допомогу професійному зростанню бібліотечних кадрів, організація їх самоосвіти.

Творчий колектив цього видання бажає всім бібліотечним працівникам успіхів у праці, впевненості у заврашньому дні, процвітання бібліотечної справи.

П.І. Цимбалюк

   Завантажити повну версію книги (64Кб, zip)