Віктор Тимчук - майстер затишної прози та подільського детективу

Рік видання: 2016

Місце зберігання: Відділ краєзнавства

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Письменники Вінниччини

Віктор Тимчук - майстер затишної прози та подільського детективу

До 80-річчя від дня народження вінницького письменника

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:821.161.2(477.44) ББК 91.9:83

Т 41

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Віктор Тимчук - майстер затишної прози та по­дільського детективу : до 80-річчя від дня народж. вінниц. письменника : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мис­тецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі­рязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця, 2016. - 40с. - (Письменники Він- ниччини).

 

Біобібліографічнє видання присвячене 80-річчю від дня народження вінницького письменника Віктора Мефоді- йовича Тимчука.

У покажчику представлено окремі видання, збірки творів В. Тимчука, твори, опубліковані в літературних збір­никах, періодичних виданнях, рецензії на окремі з них, пу­бліцистику, літературу про життя і творчість ювіляра.

Розраховане видання на широкий загал шанувальни­ків творчості письменників-земляків.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 


Від укладача

10 жовтня 2016 року виповнюється 80 років від дня народження відомого вінницького письменника, члена На­ціональної спілки письменників України Віктора Мефоді- йовича Тимчука. Народився він у с. Курава (тепер Друже- любівка) Калинівського району. Навчався у Вінницькому педагогічному інституті. Працював здебільшого у пресі, зокрема старшим редактором Вінницької обласної редак­ційно-видавничої групи Книги пам’яті жертв політичних репресій на Вінниччині (20-50-ті рр. XX ст.) «Вінницький мартиролог». З 2004 р. Віктор Мефодійович — відповідаль­ний секретар літературно-мистецького журналу «Вінниць­кий край». Він автор низки художніх та документальних видань, радіоп’єс, публіцистики. Лауреат премій ім. М. Тру- блаїні (1968), ім. М. Коцюбинського (1986), ім. М. Стельма­ха (2008). Твори Віктора Тимчука перекладалися кабардин­ською і балкарською мовами.

Текстову частину ювілейного бібліографічного покаж­чика відкриває стаття головного редактора журналу «Він­ницький край», радника голови Вінницької обласної Ради письменника Вадима Вітковського «Подільський комісар Мегре». Тут же подано відгуки вінницьких письменників про Віктора Тимчука — побратима по письменницькому цеху.

У бібліографічній частині видання література про жит­тя і творчість письменника систематизована за розділами:

  • Творчість Віктора Тимчука.
  • Література про життя і творчість письменника.
  • Довідково-бібліографічні матеріали.

У першому розділі представлено окремі видання В. Тимчука, збірки його творів, твори, опубліковані у літе­ратурних збірниках, періодичних виданнях. Публіцистич­ні твори зібрані у підрозділі «Публіцистика». Література в цьому розділі розміщена в хронологічно-алфавітній послі­довності. У другому розділі застосовано алфавітну розста­новку записів матеріалів.

До третього розділу включені довідкові та бібліогра­фічні матеріали, розміщені в алфавітній послідовності пріз­вищ авторів та назв публікацій.

Завершує дане видання допоміжний «Іменний покаж­чик», у якому в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів, редакторів, осіб, які в тій чи іншій мірі причетні до творчості В. Тимчука і представлені у пронумерованих бібліографічних записах.

При підготовці видання було використано традицій­ний краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат бібліо­теки і електронну базу даних (ЕБД) «Література про Він­ницьку область», опрацьовано державні республіканські літописи газетних і журнальних статей та мережу Інтернет. Разом з тим не вдалося виявити всі публікації ювіляра, тому покажчик не претендує на вичерпну повноту.

Біобібліографічний покажчик «Віктор Тимчук - май­стер затишної прози та подільського детективу» розрахо­ваний на широкий загал читачів, шанувальників творчості письменників-земляків.

Підбір матеріалу до видання закінчено у серпні 2016 р.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Відділ краєзнавства

Факс (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-28-24

E-mail: kraev@library.vn.ua

E-mail: inform@library.vn.ua  


 

Поділитися:

Віктор Тимчук


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Письменники Вінниччини

Віктор Тимчук - майстер затишної прози та подільського детективу

До 80-річчя від дня народження вінницького письменника

 

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


УДК 016:821.161.2(477.44) ББК 91.9:83

Т 41

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Віктор Тимчук - майстер затишної прози та по­дільського детективу : до 80-річчя від дня народж. вінниц. письменника : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мис­тецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі­рязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця, 2016. - 40с. - (Письменники Він- ниччини).

 

Біобібліографічнє видання присвячене 80-річчю від дня народження вінницького письменника Віктора Мефоді- йовича Тимчука.

У покажчику представлено окремі видання, збірки творів В. Тимчука, твори, опубліковані в літературних збір­никах, періодичних виданнях, рецензії на окремі з них, пу­бліцистику, літературу про життя і творчість ювіляра.

Розраховане видання на широкий загал шанувальни­ків творчості письменників-земляків.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

 


Від укладача

10 жовтня 2016 року виповнюється 80 років від дня народження відомого вінницького письменника, члена На­ціональної спілки письменників України Віктора Мефоді- йовича Тимчука. Народився він у с. Курава (тепер Друже- любівка) Калинівського району. Навчався у Вінницькому педагогічному інституті. Працював здебільшого у пресі, зокрема старшим редактором Вінницької обласної редак­ційно-видавничої групи Книги пам’яті жертв політичних репресій на Вінниччині (20-50-ті рр. XX ст.) «Вінницький мартиролог». З 2004 р. Віктор Мефодійович — відповідаль­ний секретар літературно-мистецького журналу «Вінниць­кий край». Він автор низки художніх та документальних видань, радіоп’єс, публіцистики. Лауреат премій ім. М. Тру- блаїні (1968), ім. М. Коцюбинського (1986), ім. М. Стельма­ха (2008). Твори Віктора Тимчука перекладалися кабардин­ською і балкарською мовами.

Текстову частину ювілейного бібліографічного покаж­чика відкриває стаття головного редактора журналу «Він­ницький край», радника голови Вінницької обласної Ради письменника Вадима Вітковського «Подільський комісар Мегре». Тут же подано відгуки вінницьких письменників про Віктора Тимчука — побратима по письменницькому цеху.

У бібліографічній частині видання література про жит­тя і творчість письменника систематизована за розділами:

  • Творчість Віктора Тимчука.
  • Література про життя і творчість письменника.
  • Довідково-бібліографічні матеріали.

У першому розділі представлено окремі видання В. Тимчука, збірки його творів, твори, опубліковані у літе­ратурних збірниках, періодичних виданнях. Публіцистич­ні твори зібрані у підрозділі «Публіцистика». Література в цьому розділі розміщена в хронологічно-алфавітній послі­довності. У другому розділі застосовано алфавітну розста­новку записів матеріалів.

До третього розділу включені довідкові та бібліогра­фічні матеріали, розміщені в алфавітній послідовності пріз­вищ авторів та назв публікацій.

Завершує дане видання допоміжний «Іменний покаж­чик», у якому в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів, редакторів, осіб, які в тій чи іншій мірі причетні до творчості В. Тимчука і представлені у пронумерованих бібліографічних записах.

При підготовці видання було використано традицій­ний краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат бібліо­теки і електронну базу даних (ЕБД) «Література про Він­ницьку область», опрацьовано державні республіканські літописи газетних і журнальних статей та мережу Інтернет. Разом з тим не вдалося виявити всі публікації ювіляра, тому покажчик не претендує на вичерпну повноту.

Біобібліографічний покажчик «Віктор Тимчук - май­стер затишної прози та подільського детективу» розрахо­ваний на широкий загал читачів, шанувальників творчості письменників-земляків.

Підбір матеріалу до видання закінчено у серпні 2016 р.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Відділ краєзнавства

Факс (0432) 67-03-41

Тел.: (0432) 56-28-24

E-mail: kraev@library.vn.ua

E-mail: inform@library.vn.ua