Верховинець В. Теорія народного українського танка

Рік видання: 1920

Місце зберігання: Відділ РІЦ

В. Верховинець

Теорія народного українського танка

Представлено друге видання «Теорія народнього українського танка» відомого творця української народної культури першої половини 20 ст. Василя Верховинця. Його праця стала першою спробою систематизації й узагальнення творчих досягнень українців у галузі народного танцювального мистецтва. У книзі автор зібрав і систематизував надзвичайно цінний матеріал та науково обґрунтував його, описав характерні танцювальні рухи, що є основою української народної хореографії. У роботі приділяється велика увага ідеальному поєднанню музиканта з одного боку і танцюриста – з другого. Дослідження В. Верховинця вплинули на розвиток вітчизняного хореографічного мистецтва.
 

Бібліографічний опис:

Верховинець, В. Теорія народного українського танка [Електронний ресурс] / В. Верховинець ; з мал. П. Бутка. — Вид. 2-ге, поширене. — Електрон. текст. дані (1 файл : 104 Мб). — Полтава : [б. в.], 1920 (Електронна бібліотека "Культура України"). —(Українська хореографія).

Оригінал друкованого документа зберігається у фонді відділу рідкісних і цінних видань: Верховинець В. Теорія народного українського танка / В. Верховинець ; з мал. П. Бутка. — Вид. 2-ге, поширене. — Полтава : [б. в.], 1920. — 107 с. – (Українська хореографія).

Поділитися:

Верховинець В. Теорія танка


В. Верховинець

Теорія народного українського танка

Представлено друге видання «Теорія народнього українського танка» відомого творця української народної культури першої половини 20 ст. Василя Верховинця. Його праця стала першою спробою систематизації й узагальнення творчих досягнень українців у галузі народного танцювального мистецтва. У книзі автор зібрав і систематизував надзвичайно цінний матеріал та науково обґрунтував його, описав характерні танцювальні рухи, що є основою української народної хореографії. У роботі приділяється велика увага ідеальному поєднанню музиканта з одного боку і танцюриста – з другого. Дослідження В. Верховинця вплинули на розвиток вітчизняного хореографічного мистецтва.
 

Бібліографічний опис:

Верховинець, В. Теорія народного українського танка [Електронний ресурс] / В. Верховинець ; з мал. П. Бутка. — Вид. 2-ге, поширене. — Електрон. текст. дані (1 файл : 104 Мб). — Полтава : [б. в.], 1920 (Електронна бібліотека "Культура України"). —(Українська хореографія).

Оригінал друкованого документа зберігається у фонді відділу рідкісних і цінних видань: Верховинець В. Теорія народного українського танка / В. Верховинець ; з мал. П. Бутка. — Вид. 2-ге, поширене. — Полтава : [б. в.], 1920. — 107 с. – (Українська хореографія).