Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт., м. Вінниця

Рік видання: 2016

Місце зберігання: Сайт (електронне видання)

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
Кафедра історії і культури України факультету історії, етнології і права
ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського
Державний архів Вінницької області
Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»
Обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини»
Громадська організація «Вінницьке історичне товариство»

 

V Міжнародна науково-практична конференція

 

«УСНОІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

25–26 жовтня 2016 року

Збірник матеріалів

Вінниця, 2016


УДК 94 (477) (063)
ББК 63.3 (4УКР) я43
У 75


Відповідальна за випуск Н. І. Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,
заслужений працівник культури України


Редакційна колегія: Г. М. Слотюк, Л. Б. Сеник, П. І. Цимбалюк, О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко,
О. М. Зелена, О. І. Кізян, С. В. Лавренюк, Н. В. Спиця


Рецензент доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області Ю. В. Легун


Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт., м. Вінниця / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, каф. історії і культури України ф-ту історії, етнології і права ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл., КВНЗ «Вінниц. акад. неперерв. освіти», Обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, ГО «Асоц. б-к Вінниччини», ГО «Вінниц. іст. т-во». – Вінниця, 2016. – 160 с.

У збірнику вміщено матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи», яка відбулася на базі Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 25–26 жовтня 2016 року.

Програма включала пленарне, секційні засідання, презентаційні платформи, майстер-клас з питань теорії і практики усної історії, квест «Вінниця історична».

На форумі розглядалося широке коло наукових досліджень, здійснених на Вінниччині, в інших регіонах України та Республіці Польща. Підготовлені матеріали з використанням методу усної історії.

Усього на розгляд редакційної колегії було подано понад 50 доповідей і повідомлень, які вміщені в електронному виданні та даному збірнику.

В окремих статтях у цитуванні збережено стилістику та орфографію оповідачів та респондентів.

За достовірність і вірогідність викладеного матеріалу повністю відповідають автори статей.
 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва, 2016


 

 

 

 

Поділитися:

Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
Кафедра історії і культури України факультету історії, етнології і права
ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського
Державний архів Вінницької області
Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»
Обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини»
Громадська організація «Вінницьке історичне товариство»

 

V Міжнародна науково-практична конференція

 

«УСНОІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

25–26 жовтня 2016 року

Збірник матеріалів

Вінниця, 2016


УДК 94 (477) (063)
ББК 63.3 (4УКР) я43
У 75


Відповідальна за випуск Н. І. Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,
заслужений працівник культури України


Редакційна колегія: Г. М. Слотюк, Л. Б. Сеник, П. І. Цимбалюк, О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко,
О. М. Зелена, О. І. Кізян, С. В. Лавренюк, Н. В. Спиця


Рецензент доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області Ю. В. Легун


Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт., м. Вінниця / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, каф. історії і культури України ф-ту історії, етнології і права ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл., КВНЗ «Вінниц. акад. неперерв. освіти», Обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, ГО «Асоц. б-к Вінниччини», ГО «Вінниц. іст. т-во». – Вінниця, 2016. – 160 с.

У збірнику вміщено матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи», яка відбулася на базі Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 25–26 жовтня 2016 року.

Програма включала пленарне, секційні засідання, презентаційні платформи, майстер-клас з питань теорії і практики усної історії, квест «Вінниця історична».

На форумі розглядалося широке коло наукових досліджень, здійснених на Вінниччині, в інших регіонах України та Республіці Польща. Підготовлені матеріали з використанням методу усної історії.

Усього на розгляд редакційної колегії було подано понад 50 доповідей і повідомлень, які вміщені в електронному виданні та даному збірнику.

В окремих статтях у цитуванні збережено стилістику та орфографію оповідачів та респондентів.

За достовірність і вірогідність викладеного матеріалу повністю відповідають автори статей.
 

© Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва, 2016