Українська художня книга ХІХ - поч. ХХ ст. (З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва)

Рік видання: 2007

Місце зберігання: Відділ РІЦ

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Українська художня книга

ХІХ - поч. ХХ ст.

 

(З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва):

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця-2007


 

УДК 016:821

ББК 91.9:84

У45

 

Українська художня книга ХІХ-поч. ХХ ст. (З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва): Бібліографічний покажчик / Вст. ст. А.М.Подолинного. Уклад.: Л.Б.Сеник, С.І.Мумро. Ред. Л.Б.Сеник; Вінницька ОУНБ ім..К.А.Тімірязєва.- Вінниця, 2007. – 48 с.

 

Покажчик „Українська книга ХІХ - поч. ХХ ст.”  розпочинає серію бібліографічних посібників, яка розкриватиме фонд рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Поділитися:

Від укладачів

За столітній період свого існування Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва зібрала у своїх фондах тисячі видань українських книг, що побачили світ як на теренах України, так і поза її межами. Серед них -  великою мірою унікальна - колекція української художньої книги.

Дане видання є першим випуском серії покажчиків, яка розкриватиме для широкого загалу фонд рідкісних і цінних видань та сприятиме подальшій популяризації творів українських авторів.

Бібліографічний покажчик „Українська художня книга ХІХ-поч. ХХ ст.” (З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва) містить книги українською та російською мовами, друковані гражданським шрифтом, видані в Україні та за її межами. До покажчика увійшли 172 назви альманахів, збірників та окремих видань художніх творів українських авторів (проза, поезія, драматичні твори). Матеріали розташовані за хронологією, а в межах хронології – за алфавітом авторів і назв творів. Весь матеріал опрацьований de visu. Укладачі опрацювали й конволюти. Кожна книга конволюту описана окремо і займає своє місце в певному хронологічному й алфавітному ряді видання, а в анотації вказується її місце у конволюті.

При укладанні покажчика використано науково-бібліографічний опис видань згідно з існуючими правилами державного стандарту, який враховує не лише основні, але й факультативні елементи, зберігає графіку написання твору (літери ъ, j та інші, що вийшли з ужитку, замінені буквами сучасного алфавіту), висвітлює повніше його зміст. Звернено увагу на особливості, притаманні всьому тиражу, а такі елементи, як поліграфічні особливості, стан збереження окремого примірника, наявність дарчих написів, поміток, екслібрисів, печаток, штампів та інших знаків при цьому не враховувався.

Якщо з якихось причин неможливо було здійснити опис книги (відсутність титульного аркуша, інших сторінок, пошкодження тексту тощо), укладачі користувалися іншими друкованими каталогами української книги, зокрема, бібліографічним покажчиком „Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798  - 1923 “ (К., 2003).

У випадках, коли автор видання виступав під псевдонімом і його вдавалося розкрити, книгу описано під справжнім прізвищем сучасною орфографією, а псевдонім подано в області відомостей про відповідальність за косою рискою. Псевдоніми, які стали літературними іменами (Леся Українка, Марко Вовчок, Нечуй-Левицький) залишено без пояснень.

В області приміток подано зміст альманахів і збірників, а також перелік авторів, які у них друкувались.

Для більш зручного користування виданням подано два допоміжні покажчики: іменний та покажчик назв творів.

Видання розраховане на науковців у галузі літературознавства, аспірантів, студентів, працівників бібліотек та видавництв. Воно також буде корисне усім, хто цікавиться історією української художньої книги, українським книгодрукуванням, а також рідкісним і цінним фондом найбільшої книгозбірні області.

 

 

Зауваження і побажання просимо надсилати за адресою:

Відділ рідкісних і цінних видань 

Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, вул. Соборна, 73,

м. Вінниця

21050

Духовна скарбниця Вінниччини

Кожна книжка, як і людина, теж має свій життєпис, тим цікавіший, чим він давніший. Винятковою подією може бути її поява, шлях до читачів, визначальною - роль у житті народу або навіть усього людства.

Хто це розуміє, в того раритетна книжка в руках справді набуває значення неоціненного скарбу, адже в ній б’ється невмируще серце видатного митця. А пригадуючи обставини розвитку української літератури, неминуче переживаєш щасливе подивування: книжка - річ вразлива і беззахисна, а бач, не згоріла на попіл у пожежах революцій, не розтоптали її чоботи напасників, не подерли байдужі невігласи, - лежить перед тобою порятована, збережена, доглянута і чекає хвилини, коли ти розкриєш її та поринеш, за словами Івана Франка, у її „морську глибину”. Скільки ж читачів мала вона! Усі вони поєднані між собою невидимими узами її духу, любові, розуму і душевної пристрасті...

Цікаво, що найдавнішою українськомовною книжкою у фонді рідкісних і цінних видань Вінницької обласної наукової бібліотеки є „Енеїда” Івана Котляревського, визначний твір, що розпочав період нової української літератури, правда, не перша його публікація 1798 року, зате перше повне видання, до якого увійшли всі шість частин. З’явилося воно вже після смерті автора.

Є у фонді ще одна унікальна „Енеїда”, видрукувана до сторіччя першого видання, тобто 1898 року.

Не дивно, що найкраще у фонді представлений Тарас Шевченко, адже його видавали в Україні, всупереч усім лихоліттям і заборонам, найбільше. Це переважно „Кобзарі”, першим серед яких стоїть у списку прижиттєвий, 1860 року, котрий вийшов у друкарні Пантелеймона Куліша коштом Платона Семеренка. Відомий український благодійник позичив на друк 1100 карбованців з умовою, що йому повернуть борг книжками „Кобзаря”. Але й автор уперше в житті отримав за нього непоганий гонорар. Видав цього „Кобзаря” завідувач друкарні, фольклорист і етнограф Данило Каменецький. Книжка мала успіх, хоча містила тільки частину Шевченкової поезії, переважно раннього періоду творчості.

Наступне у фонді видання „Кобзаря”, празьке 1876 року, було двотомним. Перший том видавці планували поширювати в Російській імперії (саме він зберігся у бібліотеці), другий - на Галичині, Буковині та Закарпатті. Він складався з творів, понівечених цензурою або й цілковито заборонених у Росії. Упорядкували двотомник Федір Вовк, етнограф, археолог і антрополог, автор статей про Шевченка, і Олександр Русов, статистик, етнограф, фольклорист, автор „Споминів про празьке видання „Кобзаря”. До речі, О.Русов разом з дружиною, відомим педагогом і літературознавцем Софією Русовою з 1909 по 1915 рік щоліта перебували у Вінниці, жили на Старому місті у придбаному будинку, брали участь у тутешньому громадському житті. Варто було б ушанувати в нашому обласному центрі пам’ять цього славетного подружжя.

Ще одне видання „Кобзаря” (1884 року) у цьому покажчику цікаве тим, що його упорядкував Вільям Беренштам, не українець з походження, але діяльний учасник українського руху, один з організаторів в Україні недільних шкіл, а в столиці імперії – „Товариства імені Т.Г.Шевченка для допомоги нужденним уродженцям Південної Росії, що вчаться у вищих навчальних закладах Санкт-Петербурга”, яке проіснувало довго і справді допомогло багатьом.

Лишився незавершеним „Иллюстрированный  „Кобзарь” Т.Г.Шевченко” (1896 рік). У фонді бібліотеки наявний його перший випуск. Усього їх вийшло три. Російський переклад здійснив поет Микола Гербель, перший, хто в Росії взявся інтерпретувати твори Шевченка. Він кілька разів видавав „Кобзарь” в переводе руських поэтов”, де містив і власні переклади. У покажчику читачі знайдуть інформацію про  його четверте видання за 1905 рік.

Малюнки до ілюстрованого „Кобзаря” виконав Михайло Микешин, скульптор і графік, друг поета, автор спогадів про нього, а передмову написав Данило Мордовець, письменник, історик, учасник щорічних Шевченківських вечорів у Петербурзі.

„Товариство імені Т.Г.Шевченка”, про яке йшла мова вище, видало 1907 року „Кобзар” за редакцією Василя Доманицького. На той час це було найповніше видання поетичних творів Т. Шевченка, науково відредаговане і без багатьох помилок, що траплялися в попередніх виданнях. У ньому вперше в Росії надруковано низку досі заборонених творів, зокрема поеми „Юродивий” і „Марія”, подано повні тексти поем „Сон” і „Кавказ”.

Цей „Кобзар”, хоч і був перевиданий ще двічі, в наступні роки підпав під заборону.

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека має також перший том львівського двотомного „Кобзаря” 1908 року під редакцією і з передмовою та коментарями Івана Франка.

Ще одне двотомне львівське видання Шевченкових творів (за 1912 рік) належить „Просвіті”. У покажчику бачимо перший том з передмовою Юліана Романчика, літератора, одного із засновників партії народовців.

У ХІХ - на початку ХХ сторіччя було надруковано низку окремих творів Т.Шевченка. Під 1911 роком у покажчику зустрічаємо „Тополю”, видану Валентином Яковенком, культурно-освітнім діячем, біографом поета і видавцем його творів.

Як не дивно, особливо багато у бібліотеці збереглося українських книжок, які виходили, починаючи з 1917 року. Зрозуміло, що тоді, після розпаду царської імперії, українське слово дістало волю, але ж відомо, які суспільні урагани перекочувалися у ті часи Україною. Та все ж бібліотека має десятки видань з тієї жорстокої доби, з-поміж них і унікальне: поему „Гайдамаки”, що побачила світ у селі Вовчій на Харківщині. Як бачимо, у ті роки Шевченка друкували не лише по великих містах, але й у селах і містечках, як, наприклад, у Лубнах, Маріуполі і в вінницькому Липовці (1920 рік). Цікаво, чи не збереглося у когось на Вінниччині оце липовецьке видання?

Окрім І. Котляревського і Т.Шевченка, у фонді на обліку є й інша українська класика: твори П.Гулака-Артемовського, Г.Квітки-Основ’яненка, П.Куліша, М.Костомарова, у більшій кількості І.Франка, Б.Грінченка, М.Коцюбинського, а також В.Винниченка, С.Васильченка, А.Кримського, М.Старицького; однією книжкою представлені І.Нечуй-Левицький, О.Кобилянська, Леся Українка, В.Стефаник та ін.

Особливий інтерес викликають два вінницькі видання І.Франка і твори талановитого прозаїка, відомого політичного і громадського діяча, небожа Опанаса Марковича, Дмитра Марковича, який останні десять років свого життя прожив у Вінниці.

Фонд зберігає кілька відомих в історії української літератури збірників альманахів: „Молодик на 1843 рік”, де разом зі старшими українськими письменниками надрукувався й молодий Тарас Шевченко, альманах „Рада” 1883 року, виданий М.Старицьким, тритомна антологія „Вік”, присвячена сторіччю „Енеїди” І.Котляревського, укладена В.Доманицьким. Антологія вперше об’єднала кращих письменників усієї України, дістала високу оцінку І.Франка.

Усього справді унікального, з чого складається фонд рідкісних і цінних видань, не перерахувати: твори поетів-романтиків першої половини ХІХ ст., західноукраїнських письменників, перше видання „Лісової пісні” Лесі Українки, „Замість сонетів і октав” П.Тичини та низка інших.

Облаштування спеціальної зали відділу рідкісних і цінних видань, видання покажчика „Українська художня книга ХІХ – початку ХХ ст.”, першого в запланованій серії покажчиків, є частиною цілого комплексу заходів бібліотеки до свого сторічного ювілею, чудовим дарунком читачам, які матимуть тепер змогу значно успішніше користуватися цінними набутками нашої духовної культури.

А.М.Подолинний,

професор Вінницького педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, заслужений працівник культури України.

Українська художня книга ХІХ - поч. ХХ ст.

 (З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва)

 

 1842

   1. Котляревський І.П. Виргиліева Энеида на малороссійскій язык переложенная И.Котляревским. – 4-е изд. [з дод. ч.5-6]. – Х.: Унив. тип., 1842. – Кожна частина має окр. тит. арк. – Словарь малороссійских слов, содержащихся в Энеиде, с руським переводом / [Уклад.: Й.К.Каменецький, І.П. Котляревський]: с.1-32 в кінці кн.

    Ч. 1-[6]. – 38, 42, 75, 71, 77, 90, 32 с.

1843

    2. Куліш П.О. Михайло Чарнышенко или Малороссія восемьдесят лет назад. Ч. 2 / Cочиненіе П. Кулеша. – К.: Унив. тип., 1843. – 190 с.

   3. Куліш П.О. Михайло Чарнышенко или Малороссія восемьдесят лет назад. Ч.3 / Сочиненіе П. Кулеша. – К.: Унив. тип., 1843. – 221 с.

   4. Молодик на 1843 год, украинскій литературный сборник, издаваемый И.Бецким. Ч.2 / [Уклад. та авт. післямови І.Є.Бецький]. – Х.: [Изд. И.Е.Бецкий]. Унив. тип., 1843. – 155, [3] с.: 2 арк. портр. – Зміст: Перекотиполе; Підбрехач

/ Г.Основъяненко [Г.Ф.Квітка-Основ’яненко / Думка; Н.Маркевичу; Утоплена

/ Т.Шевченко. Пантикапея; До Марьи Потоцкій / І.Галка [М.І.Костомаров]. Неволя; На згадованье Климовського; Могила / Я.Щоголев. Розмова з покійними; Ридна мова / А.Могила [А.Л.Метлинський]. Вечир; Батьківська могила / М.Петренко. Шевченкови; Писня / А.Чужбинскій [О.С.Афанасьєв-Чужбинський]. З Кралодворской рукописи / [Пер.] І.Галка [М.І.Костомаров]. Ранок осинній

/ И.Левченко. Кирилови Розуму / І.Бодянський. Торба; Ловы / Н.Костомаров. - В кн. також укр. нар. пісні, драма Й.Корженевського „Пятый акт” (рос.) та портр. І.П.Котляревського і С.Климовського у виконанні худож. М.С.Бацилова.

1856

    5. Шишацький-Ілліч О.В. Украиньска квитка: [Зб. поезій]. Кн.1. / Сочиненіе Александра Шишацкаго-Иллича. – Чернигов: Губерн. тип., 1856. – 82, [2] с.

1857

   6. Шишацький-Ілліч О.В. Украиньска квитка: [Зб. поезій]. Кн.2. / Cочиненіе Александра Шишацкаго-Иллича. – Чернигов: Губерн. тип., 1857. - 75 с.

1860

   7. Куліш П.О. Потомки заднепровских гайдамак / Разсказ П.А.Кулиша. – СПб.: ([Тип. П.А.Кулиша]), 1860. – 71 с.     

    8. Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка. – СПб.: Коштом Платона Семеренка. Друк. П.А.Куліша, 1860. – [1], 244, [1] с., факс. – На окр. арк. присвята: Марку Вовчкові на память 24-го стичня 1859 року. – Зміст: Думи моі, думи моі; Перебендя; Тополя; Утоплена; Причинна; Думка; Вітре буйний; Тяжко, важко в світі жити; На що мені чорні брови; До Основяненка; Иван Пидкова; Тарасова ніч; Гамалія; Катерина;Наймичка; Гайдамаки; Псалми Давидови.

1864

   9. Морачевський П.С. Чумаки, або смутні часи України: Поема у шістёх піснях співана свідком тих часів столітнім чумаком Иваном Чуприною, на ночлігах чумацьких, у 1848 року. [Ч.] 1. / Cписана Хвилимоном Галузенком [псевд.]. – Чернигов: Тип. Ильинскаго монастыря, 1864. – 142 с.

1871

   10. Подушка І.П. Починок Ивана Подушка: [Поезії]. – Таганрог: Изд. книгопродавца И.П.Миронова; СПб.: Тип. т-ва "Обществен. польза", 1871. – [3],153с. – В кн. також корот. біогр. відом. про авт.

1876

   11. Куліш П.О. Досвітки: Думи и поэми П.Куліша. – 2-е изд., доп. – К.: [Изд.] Киев. книгопродавца Ф.А.Іогансона. (Тип. К.Н.Милевскаго, [1876]. – 256 с. – В кн. вірші, поеми „Настуся” і „Великі проводи” та пер. балад  А.Міцкевича. - Рік вид. встановл. за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. Т.1. 1798 -1911. – К., 2003. – 676 с.

   12. Шевченко Т.Г. Кобзарь: З додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева и Полонского. – Прага: Nakladem knihkupectvi Dra Gregra a F/ Dattla. [Коштом киів. “Старої громади”. Друк. Е. Грегра], 1876. – XXII, [1], 414 с., 1 арк. портр.: мал. – На тит. арк. епіграф з твору авт. – В кн. поет. твори, драма „Назар Стодоля”, автобіогр. (рос.) „Письмо к редактору Народного Чтенія” та спогади (рос.) І.С.Тургенєва і Я.П.Полонського.

1883

   13. Раєвський П.  Новыя сцены и разсказы из малорусскаго народнаго быта Петра Раевскаго. – К.: Изд. Книж. и Муз. магазина Б.Корейво. (Тип.С.В.Кульженко), 1883. – 221 с.

   14. Рада, Украінський альмонах на 1883 рок. Ч.1. – К.: Видання М.Старицького. (Тип. Г.Т.Корчакъ-Новицкаго), [1883]. – 466 с. – Передм. рос. – Авт. поет., прозових і драм. творів: М.П.Старицький, Б.Д.Грінченко, Нечуй [І.С.Нечуй-Левицький], Я.І.Щоголев, П.Мирний, О.Пчілка, Д.Л.Мордовець, М.К.Садовський, Гнат Карий [І.Карпенко-Карий], Лопух [А.М.Грабенко], Хрущ [М.П.Жук], П.Ратай [П.О.Куліш] та ін.

1884

   15. Шевченко Т.Г. Кобзарь. – СПб.:Тип. В.С.Балашева, 1884. – [2], ІІІ, 236 с., 1 арк. портр. – На тит. арк. епіграф з твору авт. – В кн. вірші та драма „Назар Стодоля”.

1887

   16. Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Сочиненія Григорія Федоровича Квитки (1778- 1843). Т.І.: Малороссійскія повести разсказанныя Грыцьком Основяненком / Ред. А.А.Потебня. – Х.: Изд. Харьков. Уезднаго Земства в пользу народ. училища, учрежденнаго на Основе в память Григорія Федоровича Квитки (Основяненка). (Тип. Каплана и Бирюкова), 1887. – IV, 255 с. – Зміст: Салдацькый патрет; Маруся; Мертвецькый велык-день; Добре робы, добре и буде; Конотопська видьма.

1889

   17. Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Сочиненія Григорія Федоровича Квитки (1778- 1843). Т.ІІІ.: Повести и разсказы Грыцька Основяненка/ Ред. А.А.Потебня. – Х.: Изд. Харьков. Уезднаго Земства в пользу народного училища, утвержденнаго на Основе в память Григорія Федоровича Квитки (Основяненко). (Тип. В.С.Бирюкова), 1889. – 341 с. – Зміст: Головатый; Панна сотникова; Татарскіе набеги; Преданія о Гаркуше; Герой очаковских времен.

1890 

   18. Костомаров М.І. Черниговка: Быль второй половины XVII века / Н.И.Костомаров. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1890. – 316 с.

    19. Котляревський І.П. Полное собраніе сочиненій на малороссійском языке: С Портретом, Біографіей Автора и Словарем к Энеиді, составленным С.П.Катрановым/ И.П.Котляревскій; Ред. И.С.Левицкій [І.С.Нечуй-Левицький]; [ Авт. передм. С.П.Катранов]. – 3-е изд. – О.; К.: Изд. кн. и муз. магазинов Б.Корейво, 1890. – ХХІХ, 496 с., 1 арк. портр. – Передм. рос. – Зміст: Энеида; Наталка-Полтавка; Москаль-Чаривнык; Ода до князя Куракина.

1894

   20. Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Сочиненія Григорія Федоровича Квитки

(1778-1843). Т.V.: Повести и драматическія сочиненія Грыцька Основъяненка. – Х.: Изд. Харьков. Уезднаго Земства в пользу народнаго училища, учрежденнаго на Основе в память Григорія Федоровича Квитки (Основяненка). (Тип. Зильберберга), 1894. – [2], 415 с. – Зміст: Пан Халявскій; Шельменко волостной писар; Шельменко денщик; Мертвец-шалун.

1896

   21. Шевченко Т.Г. Иллюстрированный "Кобзарь" Т.Г.Шевченко: С малороссійским и русским текстом. Вып. 1. / Авт. передм. Д.Мордовець; Ілюстр. М.І.Микешин; Пер. рос. М.В.Гербель. – СПб.: Изд. П.И.Бабкина. [Типо-Литогр. и Фототипія П.Бабкина], 1896. – 32 с., 9 арк. мал.: іл.

1897

   22. Гулак-Артемовський П.П. Неизданныя сочиненія Гулака-Артемовскаго. – К.: Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміра Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1897. – 26 с. – В кн. вірші та листи до А.А.Вагнера, М.М.Лонгинова. – Деякі тексти рос., фр.    Відб. із журн.: Кіев. Старина. – 1897. – Кн. 3.

1898

    23. Котляревський І.П. Вергиліева Энеида, на малороссійскій язык переложенная И.Котляревским :[У 6 ч.]. – К.: Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміра Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1898. – 145 с. – Передм. рос.

   24. Щурат В. Мої листи [Зб. поезій]. – [Л.]: Вид-во М.Заячківського (Народова друк. Ст.Манєцкого і Спілки. Під зарядом В.Годака, [1898]. – 69, ІІІ с. – (Арт.-літ. новини; Кн.1). – В кн. також пер. віршів В.Гюго, Ф.І.Тютчева, Ш.Петефі, Д.Кардуччі, К.Тетмаєра, К.Д.Бальмонта, М.Конопніцької, Н.Ленау, Р.Бернса, Д.Д.Ахшарумова, Гафіза, М.О.Некрасова

1899

   25. Кобринська Н.І. Дух часу: Оповід. / Наталїя з Озаркевичів Кобринська. – Л.: Накладом Укр..-Руської Видавн. Спілки. (Друк. С. Манєцкого і Сп[ілки]), [1899]. –123, [1] с. – Зміст: Дух часу; Судия; Виборець; Задля кусника хліба.

   26. Кониський О.Я. Творы О.Я.Конисского-Перебенди. Т. 2.: Оповидання. – О.: Тип. и Хромо-литогр. Е.И.Фесенко, 1899. – 215 с. – Зміст: Дид Евмен; Непрымыренна; Баба Явдоха; Хвора душа.

 1901

    27. Кримський А.Ю. Пальмове гилля: Екзотичні поезиї (1898-1901). – Л.: Вид. Укр.-Руської Видавн. Спілки. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського), 1901. – VII,152, [4] с. – В кн. також пер. віршів Г.Гейне, Д.Байрона, Сапфо, Й.В.Гете.

    28. Франко І.Я. Коваль Бассім: Арабська казка [у віршах]. – Л.: Накладом Русько-Укр. Видавн. Спілки. (Друк. Ставропиг. Ін-та. Під зарядом І.Данилюка ),1901. – [2], 139, [1] с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Видавн. Спілки. Сер. 1; Ч. 31).

 1902

    29. Вик (1798-1898). Т.1.: Украинська поэзія вид Котляревського до останних часив. – 2-е вид., з одминамы й додаткамы. – К.: Друк. П.Барського, 1902. – 494, Х, [1] с.: іл., портр. – На с. 3 епіграф з твору Т.Г.Шевченка. – Авт. творів: І.П.Котляревський, П.П.Гулак-Артемовський, Л.І.Боровиковський, Є.П.Гребінка, М.С.Шашкевич, Я.Ф.Головацький, М.І.Костомаров, А.Л.Метлинський, М.М.Петренко, В.М.Забіла, Т.Г.Шевченко, П.О.Куліш, Я.І.Щоголів, Л.І.Глібов, С.В.Руданський, В.С.Кулик, Ю.А .Федькович, В.С.Мова, В.С.Александров, М.А.Вербицький, С.І.Воробкевич, М.П.Старицький, К.М.Устиянович, П.П.Чубинський, І.І.Манжура, І.Я.Франко, О.Пчілка, К.О.Білиловський, Б.Д.Грінченко, Ю.Шнайдер [У.Кравченко], А.М.Бобенко, М.С.Кононенко, Л.Українка, Дніпрова Чайка, О.С.Маковей, В.І.Самійленко, Л.М.Старицька-[Черняхівська], А.Ю.Кримський, П.А.Грабовський, М.А.Славинський, В.Г.Щурат, І.М.Стешенко, О.Я.Кониський, О.С.Афанасьєв-[Чужбинський], М.К.Вороний, М.Ф.Чернявський, О.С.Пушкін, В.М.Шашкевич, В.Висоцький, Софокл, С.Я.Надсон, А.Негрі, І.Чавчавадзе..– Пер. з рос., пол., нім., давньогрец., іт., груз., євр. Л.І.Боровиковського, Л.М.Старицької-Черняхівської, В.С.Александрова, П.І.Ніщінського, П.А.Грабовського, М.І.Костомарова. – В кн. також біогр. відом. про авт. з портр.

   30. Вик (1798-1898). Т. 2.: Украинська проза вид Квиткы до 80-х рокив XIX в. – К.: Друк. П.Барського, 1902. – 584, ІІ с., портр. – На с. 3 епіграф з твору Т. Г. Шевченка. – Авт. творів: Г.Ф.Квітка-[Основ’яненко], П.О.Куліш, Д.Мордовцев [Д.Л.Мордовець], О.П.Стороженко, М.Марковичка [М.Вовчок], О.Я.Кониський, О.Кулішева [Г.Барвінок], П.С.Кузьменко, А.П.Свидницький, М.М.Александрович, Ю.А.Федькович, І.С.[Нечуй]-Левицький, П.Мирний, І.Я.Франко. – В кн. також біогр. відом. про авт. з портр.

    31. Вик (1798-1898). Т. 3.: Украинська проза з 80-х рокив XIX в. до останних часив. – К.: Друк. П.Барського, 1902. – 566, ІІ с.: портр. – На с. 3 епіграф з твору Т.Г.Шевченка. – Авт. творів: Б.Д.Грінченко, С.М.Ковалів, Д.В.Маркович, Н.І.Кобринська, Т.А.Зіньківський, М.С.Грушевський, В.О.Потапенко, Дніпрова Чайка, О.С.Маковей, Т.Г.Бордуляк, А.Ю.Кримський, Л.Мартович, М.М.Коцюбинський, В.М.Леонтович, Г.О.Коваленко, А.Я.Чайковський, Б.С.Лепкий, Л.О.Яновська, І.Ю.Семанюк [М.Черемшина], В.С.Стефаник, Г.Григоренко. – В кн. також біогр. відом. про авт. з портр.

   32. Коваленко Г.О. Вид чого вмерла Мелася?: Оповидання про обклад / Написав Грыцько Коваленко. – СПб.: Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн. (Тип. Уч-ща Глухонемых), 1902. – 35 с. – (Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.; №13).

 1903  

   33. Кониський О.Я. Творы О.Я. Конисского-Перебенди. Т.4.: Оповидання. – О.: Тип. Е.И. Фесенко, 1903. – 285 с. – Зміст: Жывый про жыве дбайе; Стельмахы; Старци; И мы за Ным; Чернычка; Пожежа; Пивнив празнык; Драма в тюрми; Мои давни знайоми; Наввыпередкы; Пастух Кузьма Шыло; Доля одного пысьменныка.

    34. Мартович Л. Хитрий Панько і иньші оповідання / Лесь Мартович. – Л.: Накладом Укр.- Руської Видавн. Спілки. ([ Друк. В.А.Шайковського ]), 1903. – [1],109, [3] с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Видавн.Спілки. Сер. 1; Ч. 56). – Зміст: Хитрий Панько; Квіт на п’ятку; Ось-поси моє; Зле дїло; Кадріль; Іван Рило; Лумера; Війт.

 

1904

    35. Кобринська Н.І. Ядзя і Катруся та іньші оповіданя. – Л.: Накладом Укр.-Руської  Видавн. Спілки. ([Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського]), 1904. – [1],156, [4] с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Видавн. Спілки. Сер. 1; Ч. 63). – Зміст: Ядзя і Катруся; Жидівська дитина; Перша учителька; Янова; Liebesahnung.

   36. Коцюбинський М.М.  Для загального добра. – Черныгив: (Друк. «Губернскаго Земства»), 1904. – 73 с., 1 арк. портр.

   37. Маркович Д.В. У наймы; На Вовчому хутори: Оповидання Дмитра Марковыча. – К.: Вик. Коштом кныгарни "Кіев. Старины". (Друк. П.Барського), 1904. – 46 с. – (Селянська б-ка; № 42).

   38. Яричевський С.Г. Пестрі звуки: Поезиї. – Чернівці: [Накладом М.Грабчука. (Друк. Акц[іонер.] т-ва „Австрія”]), 1904. – 157 с., 1 арк. портр.

1905

   39. Франко И.Я. К свету: Разсказ / Пер. с украинскаго. - М.: Изд. „Посередника”. (Тип. Вильде), 1905. – 32 с. – (№ 541).

   40. Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченко в переводе русских поэтов. – 4-е изд., испр. и доп. / Ред. Н.В.Гербель; Авт. вст. ст. Н.Васин. – М.: Изд. Книгопродавца М.В.Клюкина, 1905. – 366 с., 1 арк. портр. – В кн. також: Автобіографія Т.Г.Шевченка.

1906

   41. Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Пан Халявскій / Соч. Гр.Ф.Квитки-Основьяненка: В 2-х ч. – СПб.: Изд. Н.Ф.Мертца, 1906. – 232 с.

1907

    42. Дзвін: [Збірник]. Зб. 1. – К.: Дзвін. ([Друк. С.А.Борисова]), 1907. – 270 с. – Із змісту: Дзвін [вірш]; Монолог [вірш] / С.Черкасенко. Щаблі життя: П’єса на 4 розд. / В.Винниченко. В дорозі: Оповід. / М.Коцюбинський.

   43. Шевченко Т.Г. Кобзарь/ [Ред., авт. пеpедм. та приміт. В.М.Доманицький]. – СПб.: Вид. О-ва им. Т.Г.Шевченка для вспомоществованія нуждающимся уроженцам юж. Россіи, учащимся в высш. учеб. заведениях С.-Петербурга та Благотвор. О-ва изданія общеполез. и дешевых книг. (Книгопечатня Шмідт), 1907. – ХVI, 635, [1] с., 1 арк. портр. – Опис здійснено за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798 -1923: Бібліогр. покажч.Т.1. 1798 -1911. – К., 2003.

   44. Юркевич О.В. Сучасні сільські малюнки: Перший рік співробітництва у вільній українській пресі. – К.: (Друк. С.А.Борисова), 1907. – 194 с. – На тит. арк. епіграф з твору І.Я.Франка. – На окр. арк.: Шановним сусідам моім - односельцям... цей мій збірничок присвячую. – В кн. також: Микола Павлович Позен: Некролог.

 1908

   45. Ващенко Г.Г. Пісня в кайданах: Зб. творів. – К.: (Електр. друк. К.Н.Милевського і Ко), 1908 (обкл. 1909). – 88 с. – Зміст: Пісня в кайданах: Драма; Узько, темно...; Німий; Хвилі.

     46. Маркович Д. В. По степах та хуторах / [ Передм. С. Волоха [В. К. Прокопович]]. – К.: Вік. ([ Друк. С.А.Борисова]), 1908. – ХІІІ, 266 с., 1 а. портр. – (Українська б-ка; №20). – Зміст: Іван з Буджака; Два платочки; Шматок; Омелько каторжний; На Вовчому хуторі; У найми; Він присягав; Невдалиця; Бразиліяне; Маленьке непорозуміння; Сюрприз; На свят-вечір; Не зрозуміли: Комедія на 4 дії; Final.

    47. Шевченко Т.Г. Кобзарь. – 2-е вид. / [Авт. передм. В.М.Доманицький] . – СПб.: [Вид.] О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспомоществованія нуждающимся уроженцам Юж. Россіи, учащимся в высш. учеб. заведеніях С.-Петербурга и Благотвор. О-ва изд. общеполез. и дешевых кн. Книгопечатня Шмидт, 1908. – ХХ, 634 с.

   48. Шевченко Т.Г. Твори Тараса Шевченка. Т. І.: Кобзарь: (1838 - 1847) / Виданий під ред. Івана Франка; [Передм. І.Я.Франка]. – Л.: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського, 1908. – Х.,  439, [2] с. – (Укр.-Руська б-ка / Наук. Т-во ім. Шевченка. Фільольог. секція; Т. 6). – В кн. поет. твори та лист Т.Г.Шевченка до передплатників „Панове субскрібенти!”. – [Прим. до поеми „Черниця Мар’яна”] / П.Куліш; Комент. І.Франка: с.164 -166.

1909

   49. Котляревський І.П. Твори Івана Котляревського: З портр. авт., ілюстр. В.Корнієнка, заставками Ів.Бурачка та іншими малюнками / Під ред., з передним словом [“Котляревський”] та прим. Сергія Єфремова. – К.: Вік. (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1909. – ХХХ, 293, [10] с.: портр., фот., мал. – Зміст: Енеїда; Ода до князя Куракина; Наталка-Полтавка; Москаль-Чарівник. – Бібліогр.: [Кн.] вид-ва "Вік": с.[3-6]. – Кн. С.Єфремова: с.[6-7]. – Твори та вид. Б.Грінченка: с.[7-8]. – Вид. Т-ва "Просвіта": с.[8-9]. – В кн. також: Од Редакції: Бібліогр. та біогр. розвідки [про І.П.Котляревського та В.О.Корнієнка]. – Опис здійснено за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. Т. 1. 1798-1911. – К., 2003.

   50. Куліш П.О. Твори Пантелеймона Кулїша. Т. 3.: [Переспіви і переклади з Сьвятого письма та новочасних поетів]. – Л.: Виданє т-ва „Просьвіта”. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського), 1909. – 575 с.: портр. – (Руска письменність; [Кн.] 6, [т.] 3). – В кн. пер. творів А.Міцкевича, Т.-А. Олізаровського, А.А.Фета, І.С.Нікітіна, О.В.Кольцова, О.К.Толстого, О.С.Пушкіна, М.О.Некрасова, Д.Д.Минаєва, Ф.Шіллера, Й.-В.Гете, Г.Гейне, Д.Байрона. – Опис здійснено за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798 -1923: Бібліогр. покажч. Т. 1. 1798-1911. – К., 2003.

1910

   51. Пахаревський Л.А. Буденні оповідання. - К.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 118 с. – Зміст: Довгий ряд днів; Тихеньке життя; Батько; Воскресни!; Вернувся; Син землі; Хризантеми; Ліжко під дверима; Тоді як акації цвіли; Чужий.

   52. Старицький М.П. Байки:(По Крилову). – 3-є вид., доп. - К.: Друк. С.В.Кульженко, 1910. – 85, ІІ с.

1911

    53. Весела розвага: Зб. гуморесок. Кн. 2. – 4-е вид. – [К.: (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1911?]. – 64 с. – Авт. прозових і поет. творів: Є.П.Гребінка, С.В.Руданський, Г.О.Коваленко, Л.І.Глібов, В.І.Cамійленко, І.Я.Франко, І.П.Котляревський, П.Майорський. – В кн. також укр. нар. жарти.

    54. Воробкевич С.І. Твори Ізидора Воробкевича. Т. 2.: [Оповід.] / Авт. післям. О.Маковей. – Л.: Виданє Т-ва "Просьвіта". (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського), 1911. – 412 c. – (Руска письменність; Кн. 12, т. 2.). – Зміст: Турецькі бранцї; Вимуштрований кінь; Амброзий Остапкевич; Месть Чорногорця; Циганка; Наш театр у повітовім містечку Н.; Хто винен; Старий Мартин; Андрій Крейцер; Як мужик Гарасим лікарем став; Панна Вероніка; Чи Сруль чи Петрик; Маковейка; Морул Миколай Сучавский; Як Митро Лазаренко тоту взяв, котру щиро покохав; Черниця Ксеня; Мій перший поцілунок; Як панич Гаврильцьо Довгоніс оженився; Що людий єднає; Панич Леонід; Напасть; Ще той ся не вродив, що би всїм догодив; Стара і молода ялиця.

    55. Дем’янчук І. Перекази старинного сьвіта. [Ч.] 2. – Л.: [Виданє Руського Т-ва Пед.]. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка), 1911. – [1],60 с.: іл. – (Виданє Руського Т-ва Пед.; Ч. 150). – Зміст: Родийський кольос; Фаетон; Орфей; Филимон і Бавкида; Казка про Гігеса; Мелямпус.

    56. Ковалів С.M. В остатнїй лавцї: Оповід. для молодїжи. – Л.: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. ([ Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського ]), 1911. – 174, [2] с. – (Літературно-наукова бібліотека; Сер. 1; Ч.123). – Зміст: Американська крисаня; В остатній лавці; Хрущі; Подарований кальош; Настунина пригода; На прічках; Лиходій з несвідомості; Означенє грама; Прогулька в верх; Грім; Кум з маленької хати; Паламарові бузьки; Куфа з араком; Загадки.

    57. Коцюбинський М.M. Дебют: Оповід. – Л.: Виданнє Укр.-Руської Видавн. Спілки; СПб.: Тип. Имп. Уч-ща. Глух[онемых] (М.Аленевой), 1911. – 193, [1] с. – Зміст: Дебют; Сміх; Intermezzo; Fata morgana; Як ми їздили до Криниці; В дорозі; Невідомий; Хмари; Утома; Самотний.

    58. Сулима Т.C. Народні оповідання. – К.: Друк. 2-ї Артілі, 1911. – 96 с. – Зміст: Як баба Оришка замерала, а люде спроста їй вірили; Хавромантїй; Трудівниця Горпина; Катеринославські публіцистки; Баба Хролиха; Присвятили ся; Павлик.

    59. Франко І.Я. Давнє й нове: Поезії Івана Франка. – 2-е побільшене вид. збірки „Мій Ізмарагд”. – Л.: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. ([Друк. Наук. Т-ва ім.Шевченка. Під зарядом К.Беднарського]), 1911. – Х, 268 с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Видавн. Спілки Сер. 1; Ч.124). – (Писання І.Франка; [Т.] 5). – Опис здійснено за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. Т.1. 1798-1911. – К., 2003.

     60. Шевченко Т.Г. Тополя. – СПб.: Вид. В.Яковенка. (Тип. Ю.Н.Эрлих (влад. А.Э.Коллинс)), 1911. – 12 с.: іл, портр. – (Ілюстрована шевченків. б-ка; №3).

    61. Яворницький Д.І. Поміж панами: Малюнки з життя/ Д.І.Яворницький (Д.И.Эварницкій). – Катеринослав: (Типо-Литогр. Губерн. Правл.), 1911. – 283 с., 1арк. іл. – Зміст: Котячий хутір і его счасливе панство; Собачий хутір і его вельможний пан Цуцало; Бідна і беззаступна вдова княгиня Башмачка; Камергер Семен Іванович Карючка; Великі земські діячі, або пани Сонцелови; Закохана пара, або пан Борза та пані Борзачка; Преславний пан Петро Петрович Кардаш; Пан Протас Мартинович Шереберя.

  1912

    62. Винниченко В.К. Біля машини. – [К.]: Дзвін. [(Друк. 2-ої Артілі, 1912)]. – 32 с. – (Вид-во „Дзвін”; №1). – Рік вид. встановлено за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. Т.1 1798-1911. – К., 2003.

   63. Грінченко Б.Д. На громадській роботі: Драма на 5 дій. – 4-е вид. – К.: (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1912. – 80 с.

   64. Шевченко Т.Г. Твори Тараса Шевченка. Т. 1. – 3-є вид. – Л.: Накладом Т-ва „Просвіта”. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка), 1912. – 552 с.: портр., мал. – (Руска письменність; [Кн.] 5, [т.] 1). – Зміст: Тарас Шевченко: (Автобіогр. звістки); До заслання (1838-1847): [Поет. твори]; Артист: (Автобіогр. повість). – В кн. також: Передм. до першого вид.; Передм. до другого вид. / Ю.С.Романчук. Найважніші дати з життя Тараса Шевченка / [Уклад. Ю.С.Романчук]. Шевченко яко маляр [урив.] / О.П.Новицький.

1913

   65. Васильченко С.B.Васильченко С. Недоросток. (Побутова легенда): Комедія в 4-х діях. – К.: Видавн. Т-во „Криниця”. (Друк. А.І.Гросмана), 1913. – 62 с. – (Видавн. Т-во „Криниця”; №8).

   66. ГрінченкоБ.Д. Грінченко БоПідпал; Нелюб: Оповід. / Написав Б.Грінченко. – 5-е вид. – [К.: (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1913]. – 35 с. – На обкл. портр. авт.

    67. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Сама, зовсім сама; Покупка: Оповідання Бориса Грінченка. – 2-е вид. – [К.: (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1913]. – 32 с.

     68. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Як я вмер: Оповідання  Бориса Грінченко. – 2-е вид. – [К.: (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913)]. – 28 с. – На обкл. портр. авт.

     69. Устиянович М.Л., Могильницький А. Л.Устиянович Н. Твори Николи Устияновича і Антона Могильницкого. – 2-е вид. – Л.: Накладом Т-ва "Просьвіта". (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка), 1913. – 512 с.: портр. – (Руска письменність; [Кн.] 3, [т.] 2). – В кн. поет. і прозові твори, публічні промови, пер. віршів Ю.Коженьовського, Ф.-Л.Челаковського, Ф.Міллера, біогр. відом. про авт. (без підпису) з портр. – Пер. з пол., чес. М.ЛУстиновича, нім. А.Л.Могильницького.

    70. Яцків М.Ю.Яцків Михайло Блискавицї: Суспільна студія. – Л.: Коштом Укр.-Руської Видавн. Спілки; К.:[(Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки)], 1913. – 92 с.

 

 1914

    71. Васильченко С.B.Васильченко С. Зіля Королевич: Етюд на 1 дію. – К.: [Видавн. т-во „Криниця”. (Друк. В.П.Бондаренка та П.Ф.Гніздовського)], 1914. – 31с. – (Видавн. т-во „Криниця”; № 11).

     72. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Снігурка: Казка [у віршах]: / Написав Борис Грінченко. – [К.: (Друк. В.П.Бондаренка та П.Ф.Гніздовського), 1914].  – 12 с.

    73. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Сопілка : Казка [у віршах]: З малюнками / Написав Борис Грінченко. – [К.: (Друк. В.П.Бондаренка та П.Ф.Гніздовського), 1914]. – 12 с.: мал.

    74. Левицький О.І.Левицький Орест Волинські оповідання : З життя XVI i XVII вв.: З портретом Анни Альоїзи Острозької/ О. Левицький. – Л.: Виданнє Т-ва прихильників укр. літ., науки і штуки; [К.]: (Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1914. – 214 с.: портр. – Зміст: Ганна Монтовт; Пасквіль; Превелебний сват; Єзуїтська преподобниця.

    75. Метлинський Амвросій.Метлиньский Амвросій Твори Амвросія Метлиньского та Миколи Костомарова. – 2-е вид. – Л.: Накладом Т-ва „Просвіта”. (Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка). – 512 c. – (Руска письменність; [Кн.] 4). – Зміст: [Вірші] / А.Л.Метлинський. Сава Чалий; Переяславська ніч; Українські сцени з 1649-ого року; Загадка; [Вірші]; Християнство і кріпацтво; Суд чехів над собою; Дві рускі народности / М.І.Костомаров. – В кн. також пер. віршів Ф.-Л.Челаковського, А.Міцкевича, Соф.Вітвицького; О.Л.Суходольського; І.Маттисона, К.-Т.Кернера, А(настазія) Гріна, Л.Уланда, А.-Г.Еленшлегера, Д.Байрона, урив. з „Краледворського рукопису”, словац., серб., і чес. нар. пісень та біогр. відом. про А.Л.Метлинського і М.І.Костомарова (без підпису) з портр.

   76. Осадчий Т.I.Осадчий Т. Діти землі: Картини соціяльного життя на Україні. – К., 1914 (Друк. В.П.Бондаренка та П.Ф.Гніздовського). – 148 с.

    77. Українка Леся.Українка Леся Лісова пісня: Драма-феерія в 3-х діях. – К.: (Друк. В.П.Бондаренка та П.Ф.Гніздовського), 1914. – 80 с., 2 а. іл., 1 а. портр.: нот. – Дод.: Народні волинські мелодії, що сама авторка вибрала для „Лісової пісні”.

    78. Шевченко Т.Г.Шевченко Т.Г. Історичні поеми Тараса Шевченка / Зі вступом і прим. Дмитра Николишина. – Коломия: (Друк. В.Браунера), 1914. – LVI, 26 с., 1 арк. портр. – (Загал. Книгозбірня; Ч. 1.). – Зміст: Іван Підкова [присвяч. В.І.Штернбергу]; Гамалія; Тарасова ніч [присвяч. П.І.Мартосу]; Вибір гетьмана; Здача Дорошенка; Іржавець; Чернець [присвяч. П.О.Кулішу]; Швачка.

    79. Шевченко Т.Г.Шевченко Тарас Кобзар : (Вибір поезій). Вип. 2. – Л.: [Виданнє Союза Визволення України]. (Друк. Артист.-просвітн. Т-ва), 1914. – 232с., 1 арк. портр. – (Виданнє „Союза Визволення України”). – В кн. поет. твори, „Тарас Шевченко: (”Автобіографічні звістки”) та ст. Д.Я.Лук’яновича „Про Шевченкові твори”.

  1916

    80. Лепкий Б.C. Чекає нас велика річ: З 10 образками. – Відень: [(Друк. А.Гольцгавзена)]; Л.: Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта", 1916. – 36, [4] с.: портр., мал. – Вид-во Т-ва „Просвіта”; Ч. 378). – Зміст: В боротьбі за волю [іст. нарис]; Кальнишевський у неволї [вірш]; Привід Кальнишевського [драма]. – В кн. портр. Гетьманів Б.Хмельницького, І.Виговського, П.Д.Дорошенка, І.С.Мазепи, П.Л.Полуботка, К.Г.Розумовського.

1917

    81. Васильченко С.В.Васильченко С. На перші гулі: Жарт на 1 дію. – 3-є вид. – К.: Видавн. Т-во  „Криниця”. (Друк. Видавн. Т-ва „Криниця”), 1917. – 24 с.

    82. Васильченко С.В. Васильченко СНе співайте, півні, не вменшайте ночі!..: П'єса в 3-х картинах. – К.: Видавн. Т-во „Криниця”, 1917. – 48 с.

    83. Винниченко В.К.Винниченко В. Боротьба : (З листів студента засланого в салдати). – 3-є вид. – Х.; К.: Дзвін. (Друк. Укр. Центр. Ради), 1917. – 75, [3]с.

    84. Винниченко В.К.Винниченко В. Ланцюг: [Оповід. естета]. – Петроград:  Дзвін. (Друк. Бр.В. та И.Линників), 1917. – 16 с.

    85. Гребінка Є.П. Приказки Євгена Гребінки. – Черкаси: Сіяч. (Друк. „Черкас. Волі”), 1917. – 31 с. – (Вид-во „Сіяч”; № 2).

    86. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Грицько. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917. – 8 с. – (Кн. для читання в кл.; Вип. 5).

    87. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Кавуни. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917. – 12 с. – (Кн. для читання в кл.; Вип. 7).

    88. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Украла. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917. – 7 с. – (Кн. для читання в кл.; Вип. 2).

     89. Грушевський М.С.Грушевський Михайло Ярослав Осмомисл, історичні образи . – К.: (Друк. Т-ва „П. Барський”), 1917. – 77 с.

    90. Кобець О. [О.П.Варавва]Кобецъ О. Песни пленника/ О.Кобецъ. – [Відень: (Тип. А. Гольцгаузена), 1917]. – 16 с. – [(Библ. пленника; Сер. І: Образцы укр. лит. в рус. переводе)].

    91. Кобилянська О.Ю.Кобилянська О. Юда: (Новеля). – К.: Видавн. Т-во „Вернигора”, (Друк. Т-ва „Час”), 1917. – [2], 16 с. – (Літ.-іст. секція (Ч.2.). – К.: Вернигора, 1917. – 16 с.

    92. Коцюбинський М.М.Коцюбинський Михайло Ялинка. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Земства ], 1917. – 12 с. – (Кн. для читання в кл.; Вип. 9).

    93. Левитський М. B.Левитський Микола Туга України: Дума. – 3-є вид., випр. і доп. –[Єлисаветград: Вид. „Спілка”], 1917. – 16 с. – На тит. арк. та с. 3: Присвячую  рідному робочому людові, славному юнацтву й козацтву.

    94. Садовський  М.Садовский  М. Спомини  Російсько-Турецької війни 1877-1878 р. – К.: Видавн. Т-во „Час”. (Друк. Т-ва „Час”), 1917. – 87 с.

    95. Серпокриленко О.Серпокриленко О. Оповідання з селянського життя. – Катеринослав: Коштом К.П.Мордовської. (Друк. Н.И.Еременка та Я.И.Ларченка), 1917. – 129, [3] с.

    96. Стефаник В.С.Стефаник Василь Дорога: Новелї / Худ. I.О.Кульчицька. – 2-е вид. – Львів: Накладом Укр. Видавн. Спілки. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка), 1917. – 100 с.: портр., мал. – Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похорон; Сон; Басараби; Озимина; Злодій; Такий панок.

    98. Тенянко П.В.Тенянко Петро До раю злотосяйного: Поезії. – Черкаси: (Друк. Х.Д.Роздольского), 1917. – 158, [2] с.

    99. Франко І.Я. Лисичка Кума; Вовк старшиною: Казки. – К.: Видавн. Т-во „Вернигора”. (Друк. Т-ва „Час”), 1917. – 15 с.: мал. – (Дит. секція; Ч.1).

    100. Франко І.Я.Франко Іван Панські жарти: Поема. – К.: Видавн. Т-во „Криниця”. (Друк. Видавн. Т-ва „Криниця”), 1917. – 111 с. – В одній опр. з кн.: Франко І. Semper tiro: Зб. поезій. – Черкаси, 1917.

    101. Франко І.Я.Франко Іван Поеми. ­– 2-е вид.  – Черкаси: Сіяч. (Друк. Видавн.

Т-ва „Сіяч”), 1917. – 141, [1] с. – (Вид-во „Сіяч”; №19). – Зміст: Істар; Сатні і Табубу; Бідний Генрих; Поема про білу сорочку; Похорон.

    102. Франко І.Я.Франко Іван Semper tiro: Зб. поезій. – 2-е вид. – Черкаси: Сіяч. (Друк. Видавн. Т-ва „Сіяч”), 1917. – 133, [2] с. – (Вид-во „Сіяч”; № 11). – Зміст: Semper tiro; Лісова іділія; Нові співомовки; На старі теми; Із книги Кааф; Страшний суд. – Один з прим. в одній опр. з кн.: Франко І. Панські жарти. – К., 1917.

    103. Чарнецький С.М.Чарнецький Степан В годинї задуми...: Поезії. – Л.: (Друк. Ставропиг. Ін-та. Під упр. Ю. Сидорка, 1917. – 46, [2] с .– Новітня б-ка; Ч.24). – В кн. також вірші Г. Гейне та урив. з драми „Іола” Ю.Жулавського в пер. авт.

    104. Черкасенко С.Ф.Черкасенко Спиридон Маленький горбань: Оповід. – К. : Укр. школа. Під орудою С.Русової, Ю.Сірого [Ю.Тищенко], Я.Чепіги [-Зеленкевича] і С.Черкасенка. (Друк. Т-ва „Час”), 1917. – 16 с.: мал. – (Кн. до колєктив. читання; № 1).

    105. Черкасенко С.Ф.Черкасенко Спиридон Як вродилася пісня: Казка. – 2-е вид. – Черкаси: Сіяч, 1917. – 11 с. – (Вид-во „Сіяч”; № 13).

 1918

    106. Богацький П.Богацький Павло Камелії: Псіхольогичні арабески. – [К.: Грунт]. (Друк. "Пол. друкарь"), 1918 (обл. 1919). – 159 с. – Зміст: Осінній цвіт; Тільки правду дай!; Етюд; В обіймах минулого; ?!..; Фрагмент; Друзі; Сонечко; Помєтилась; Камелія; Рожеві квіти; Чесний робітник; Не доскочив; Ставок і німфа; На пів-дороги; Глум життя. – В кн. також літ.-критич. етюд „Огнепоклонники” М. Сріблянського [М.Ю.Шаповал].

    107. Васильченко С.В.Васильченко С. Святкові зорі: Оповід. – [К.: Видавн. Т-во „Криниця”], 1918. – 30, [2] с. – Зміст: У панів; Відьма; Дома.

    108. Винниченко В.Винниченко В. Базар: П'єса на чотирі розділи. – К.: Дзвін. (Друк. б[увш.] Першої Київ. Друк. Спілки), 1918. – 55 с.

    109. Винниченко В.Винниченко В. Панна Мара: Комедія на 4 діі. – К.: Дзвін. (Військ. Друк. „Герольд”), 1918. – 80 с.

    110. Винниченко В.Винниченко В. Чорна пантера і білий медвідь: П’єса на 4 дії. – К.: Дзвін. (Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1918. – 56 с.

    111. Волошиновський Й.А.Волошиновський І. Андрій: (Оповідання з селянського життя)

/ І.Волошиновський. – Кам'янець на Поділлю: Вид. Поділ. Губерн. Нар. Управи. (Поділ. Губерн. Друк.). – 85 с.    Передрук. з [газ.]: Світова Зірниця. – 1909.

    112. Григоренко Г.Григоренко Грицько Твори. Т.1. – К.: Вид. Т-ва „Час”. (Друк. Т-ва „Час”), 1918. – 252 с. – Зміст: Сватання; Ось яка "сторія"; Старий молодий; Хівря язиката; Доля; Хто -  кого?; Божевільна; Батько; Чи по правді.

   113. Грінченко Б.Д. Грінченко Борис На Роспутті: Повість. – 4-е вид. – К.: (Друк. „Губерн. Правл.”), 1918. – 240 с.

    114. Грінченко Б.Д.Грінченко Борис Серед крижаного моря: Оповідання / Написав Б.Грінченко. – 5-е вид. У сніговому краї: Оповідання / Переказала М.Загірня [М.М. Грінченко]. – 3-є вид. – К.: (Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Друк. Спілки), 1918. – 91 с.: мал. – (Б-ка „Молодість”; Кн.14).

    115. Грушевський М.С. З старих карток: Оповідання. – К.: [(Друк. Акц[іонер.] Т-ва “П. Барський”), 1918]. – 94 с. – Зміст: У Святої Софії; Історія синьори Занети Альберіго з Венеції; Біжниця з Зомербергу; Як ми стрічали Новий Рік: (Уривок із споминів Івана Галайчука); Розмова з Кривоносом.

      116. Грушевський М.С. Sub divo: Оповідання, начерки, замітки. – К.: ([Друк. Акц[іонер.] Т-ва „П. Барський”]), 1918. – 112 с. – Зміст: Ніч; Предок; Пенати; З похорону; Тестамент; Комета; На горах. – Бібліогр.: Кн. й брошури [М.С.Грушевського] (квіт. 1918): с.4 обкл.

    117. Квітка-Основ’яненко Г.Ф.Квитка-Основьяненко О. Перекотиполе : Оповіданнє / Гр. Квітка Ос- новяненко; З рисунками Микити Вихора. – Л.: Видавн. Т-во „Укр. книжка”. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка), 1918. – 42 с.: мал. – (Народ. б-ка; Ч.3).

    118. Квітка-Основ'яненко Г.Ф.Квітка-Основ'яненко Г.Ф. Твори Григорія Квітки-ОсновяненкаТ.1. / Під ред., з прим., біограф. та історико-літературним начерком. Вас[иля] Бойка. – К.: Видавн. Т-во „Криниця”. (Друк. Польська), 1918. – LXXVI, 118, ХХХ с.: портр. - Зміст: Салдатськый патрет; Маруся [присвячено Г.Г.Квітці]; Мертвецький Великдень [присвячено Козакові Володимиру Луганському [В.І. Даль]]. – В кн. також портр. Г.Ф.Квітки-Основ’яненка та Г.Г.Квітки.

    119. Кобринська Н.I.Кобринська Наталія Дух часу: Оповід. / Наталїя з Озаркевичів Кобринська. – Л.: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. (Друк. С.Манєцкого і Сп[ілки]), [1918] – 123, [1] с. – Зміст: Дух часу; Судия; Виборець; Задля кусника хліба.

    120. Кониський О.Я.Кониський-Перебендя Олександр Оповідання та вірші. Ч.І / Олександр Кониський-Перебендя [псевд.]; З пеpедм. В.Чередниченко. – Полтава: Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. (Друк. Спілки Спожив. Т-в), 1918. – 104 с.   (Просвітянська Книгозбірня; № 3). – Зміст: Сиротина; Я не боюсь тюрми; Вітер; Дід Євмен; Спокуслива нива.

   121. Коцюбинський М.М. Твори. Т.3. – [К.: Видавн. Т-во „Криниця”. (Друк. А. Гросмана), 1918]. – 185, [2], IV с. – Зміст: Дорогою ціною; Fata morgana; Під мінаретами.

   122. Коцюбинський М.М.Коцюбинський Михайло Твори. Т. 5. – [К.: Видавн. Т-во „Криниця”. (Друк. А. Гросмана), 1918]. – 159 с. – Зміст: Тіні забутих предків; Лист; Що записано в книгу життя; Подарунок на іменини; Коні не винні; Хвала життю; На острові; Відьма; Сон.

    123.  Куліш П.О. Чорна Рада: (Хроніка 1668 року) / З передм. В.Щепотьєва. – Полтава: Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. (Друк. Спілки Спожив. Т-в), 1918 (обл. 1919). – ХVIII, 269 с. – (Просвітянська Книгозбірня; № 10).

    124. Левицький М.П. Левицький Мод.       Оповідання. – Т.1. – [К.;Черкаси: Сіяч, 1918]. – 268, [2] с. – Зміст: Забув; Злочинниця; Порожнім ходом; Щастя Пейсах Лейдермана; Перша льгота; Пенсія; Добре діло; Статья 182; Мана; Санітар; Тяжкий хрест; Давня пригода; Хрест і півмісяць; Землиця рідна; „Заєць”; Тяжка дорога; „Ніобея”; Пачкар; „Союзник”; „Союзниця”; У вагоні; По закону; Злочинці; Хатнє лихо; „Наградні”; Коляда [присвячено І.Карпенко-Карому]; „Таємниче вбивство”; Страшна ніч; Одно слово; Очі; Деда.

    125. Манжура І.Манжура І. Поезії: З додатком біографії написаної Д.Щукиним. – Черкаси: Сіяч. (Друк. Видавн. Т-ва „Сіяч”), 1918. – ХІІ, 86 с. – (Вид-во „Сіяч”; №37).

    126. Маркович Д.В.Маркович Дмитро Твори. Кн.І: [По степах та хуторах]. – К.: Дзвін. [(Друк. б[увш.]1-ої Київ. Друк. Спілки], 1918. – 244 с. – Зміст: Іван з Буджака; Два платочки; Шматок; Омелько Каторжний; На Вовчому хуторі; У найми; Він присягав; Невдалиця; Бразиліяне; Маленьке непорозуміння; Сюрприз; На свят-вечір; Не зрозуміли: Комедія на 4 дії; Final.

    127. Нечуй-Левицький І.С.Нечуй-Левицький І.С. Невинна: Оповід. / Іван Нечуй-Левіцький . – К.: Вид-во Книгарні Є. Череповського. ([Друк. „І. Чоколов”]), 1918. –16с.

    128. Пахаревський Л.А.Пахаревський Леонід Оповідання. Кн. 1. – 2-е вид. – Черкаси: [Сіяч, 1918]. – 117 с. – На с. 3: Другові моєму Михайлові Болотову цю книжку присвячую Автор. – Зміст: Осіння журба; Горе; Дівчина; Дід знав усе; Над Дунаєм; Жасминовий кущик; В мовчазних покоях; Діаконова дісціпліна; Читачі; Чисті серцем; За високими тополями; В царстві комишів.

    129. Романович-Ткаченко Н.Д.Романович-Ткаченко Нат. Життя людське: Зб. оповідань. –[Черкаси]: Сіяч. [Друк. Видавн. Т-ва „Сіяч”], 1918. – 255 с. – (Вид-во „Сіяч”; № 32). – Зміст: Богиня революції; Осінь; Із днів боротьби; Похорон; Чорні очі; Розвіяні мрії; Туга; Лілія; В безмежну далечінь; Сашко; На балконі; Мій осінній спочинок; Мандрівник скінчив свою путь; А дух переможе колись!; Фанти; Біля родинного огнища; Казки життя; З літопису мебльованих покоїв пані Біленької; На волю!; На „етюди”; Петрусь, Нінусь, Юрусь; Будиночок над кручею; Як зацвітуть троянди; Леся нема; Тихо на хуторі [присвячено В. Шеремет]; Карпатські етюди; Життя людське; Із днів волі.

    130. Руданський С.В.Руданський Степан Співомовки / Біограф. начерк [„Степан Руданський”] написав Юх. Мих. [М. В. Семенко]. – К.: Вид. Т-ва „Грунт”. (Друк. бувш. Ц[ентр.] Укр. Кооперат. К[ом. ]), 1918. – 63 с.: портр. – (Народня Б-ка; №1).

    131. Слово про похід Ігоря Святославича: Поема ХІІ в. / [Пер. і авт. передм. „Вступні замітки до Слова про похід Ігоря Святославича”] Василь Щурат. – 2-е вид. – К.: Книгарня Т-ва „Вернигора”; Л.: Укр. книжка. (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка), [1918]. – 41, [3]с. – На тит. арк. та обл. В.Щурат зазначений як авт.

    132. Старицький М.П.Старицький М. Богдан Хмельницький: Історична драма на 5 дій. – 2-е вид. – К.: Вид. Т-ва „Час”, 1918. – 112 с. – ([Сер. Драматична; №75]).

    133. Тесленко А.Ю.Тесленко Архип З книги життя: Оповід. / [Передм. „Архип Тесленко” С.Ф.Черкасенка] – 2-е вид. – [К.: Вік]. (Друк. Акц[іонер.]. Т-ва "П. Барський"), 1918. - XVIII, 245, [1] с. – (Українська б-ка; №21). – Зміст: За пашпортом; Хуторяночка; Син; „Радощі”; Школяр; Любов до ближнього; У схимника; У городі; Наука; Поганяй до ями; Немає матусі; Прощай, життя; В тюрмі; На чужині; Що робити; Страчене життя; „Да здравствуєт небитіє”; Як же так; В пазурях у людини; Допис із Харьківців.

    134. Франко І.Я.Франко Іван Іван Вишенський; На Святоюрській горі : Поеми. – К.: Видавн. Т-во "Вернигора". ([Друк. Т-ва „Вернигора”]), 1918. – 64 с. (Літ.-Іст. секція; Ч.8). – На с. 5-8, 47-48 урив. із ст. А.В.Крушельницького „Іван Франко”.

    135. Черкасенко С.Ф.Черкасенко Спиридон Про що тирса шелестіла...: Трагедія. – К.: [Наш театр]. (Військ. Друк. "Герольд"), 1918. – 84 с. – ([Вид-во „Наш театр”; №31]). – На тит. арк.: Присвячується велетневі рідної сцени, Миколі Садовському.

    136. Шевченко Т.Г. Гайдамаки: Поема. – Вовча на Харк[івщині]: Рух. [(Друк. І.Гессена), 1918]. – 64 с., 2 арк. портр.: мал. – На с.1 присвята: (В.І.Григоровичу на память 22 Апріля 1838 р.). – В кн. передм. та приміт. авт. – На окр. арк. портр. Івана Гонти та Максима Залізняка. – Опис видання здійснено за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. Т.2. 1912-1923. – К., 2003.

    137. Щоголів І.М.Тогобочній І. Жидівка Вихрестка: Драма на 5 дій / Тогобочній [псевд.]. – К.: (Друк. „Розсвіт”), 1918. – 78 с. – На с. 3: Вельмишановній артистці Марії Костянтиновні Заньковецькій Присвячує цю п’єсу Автор. – На Тит. арк. приміт.: Дозволено до вистави 16 марта 1896 року за №1883.

 1919

    138. Васильченко С.В.Васильченко С. Оповідання. – [К.: (Друк. Дніпр. Союзу Спожив. Союзів України), 1919]. – 20 с. – (Сер. белєтристична; № 1). – Зміст: Бусурмен; Мужицький ангел.

    139. Дніпрова  Чайка.Дніпрова  Чайка Твори : Кн.1: Буревісник і инші поезії в прозі. – [К.]: Видавн. Т-во „Дзвін”. [(Друк. Акц[іонер.] Т-ва “П. Барський”), 1919]. – 126, [2] с. – Зміст: Буревісник; Суперечка; Скеля; Хвиля; Тополі; Морське серце; Дві птиці; Дівчина чайка; Мара; Образ великого; Струмочок; Всякому своє; Певний притулок; Дивний ткач; Снище; Плавні горять; Гармонія; Білий чорт; Собака; Таємниця; За душу; Кобза; Вінки; Дисонанси; Самоцвіти; Дві крапельки.

      140. Кримський А.Ю. Бейрутські оповідання. – [2-е вид.]. – К.: (Друк. Укр. Наук. Т-ва), 1919. – С. 279-352. – Зміст: „Растлініє нравів”; Соломониця, або Соломон у спідниці. – В одній опр. з кн.: Кримський А. Повістки та ескізи з українського життя. – К., 1919. (№ 137).

    141. Кримський А.Ю.Кримський А. Повістки та ескізи з українського життя : (1890-1894). – 5-е вид., повн. й переглянуте авт. – К.: (Друк. Укр. Наук. Тов-ва), 1919. – 277 с. – (Белетристичні писання А.Кримського). – Зміст: Батьківське право; Перші дебюти одного радикала; Та хто ж таки справді винен?!; З літопису преславних діяннів панків Присташів; Дивна пригода; Виривки з мемуарів одного старого гріховоди; Psychopathia nationalis; В вагоні; Злочинне святкування; До читача [передм. до 1-го та 5-го вид.]. – В одній опр. з кн.: Кримський А. Бейрутські оповідання. – К., 1919. (№ 136).

    142. Маркович Д.В.Маркович Дмитро Твори. Кн. 2. – К.: Видавн. Т-во „Дзвін”. (Друк. Акц[іонер.]т-ва “П. Барський”), 1919. – 160, [2] с. – Зміст: Весна; Бунт; З давно минулого; Мій сон.

   143. Стороженко О.П.Стороженко Олекса Гумористичні оповідання. – К.: [Нар. книжка]. (Друк. І.Васильченко), 1919. – (Вид-во „Нар. книжка”; Ч. 3). – Зміст: Вуси [присвячено П.О.Кулішу]; Голка.

    144. Стороженко О.П.Стороженко Олекса Історичні оповідання. – К.: Накладом Вид-ва "Серп і Молот". ([Друк. Укр. Наук. Т-ва]), 1919. – 159 с. – (Твори О.Стороженка; Кн. 2). – Зміст: Матусине благословення; Межигорський дід; Кіндрат Бубненко-Швидкий [присвячено П.П.Гулаку-Артемовському]; Прокіп Іванович [присвячено Г.І.Стороженку]; Дорош; Спомини про Микиту Леонтійовича Коржа [присвячено М.К.Бродському]. – В кн. також вірші.

    145. Франко І.Я.Франко Іван Украдене щастя: Драма з сільського життя в 5 діях. – Вінниця: Вид. Кооперат. Видавн. Т-вом "Наука". (Друк. Т-ва "Просвіта"), 1919 (обкл. 1920). – 52 с.

  146. Шевченко Т.Г.Шевченко Т.Г. Маленький Кобзарь. – Кам’янець на Поліллю: Укр. Вид-во в Катеринославі. Правобереж. Філія. (Друк. "Подольскій край"), 1919 (обкл. 1920). – 94, [2] с.: портр. – (Укр. Вид-во в Катеринославі. Правобереж. Філія; № 13). – На с. 4 обкл.: (!) Друк. Фукса, Рехтера й Когена. – В кн. також ст.: Короткі відомости про Т.Г.Шевченка [без підпису]. – Бібліогр.: Вид. Правобереж. філії "Укр. Вид-ва в Катеринославі".

    147. Ярош Д.Ярош Данило Збірник творів: Нариси й оповідання. – Катеринослав: Укр. Вид-во. ([Друк. Запорож. Залізн.]), 1919. – 171, [1] с. – (Укр. Вид-во в Катеринославі; № 53). – Зміст: Весняні мрії; Серед степу широкого; Хто вона?; Перше сватання; За віщо?; Щоденник гімназистки; Непорозуміння; Поминки; Безбатченко; Невгомонні.  

 1920

    148. Вороний М.К. Поезії. Т.1. – 2-е вид., змін. й доп. – К. - Черкаси: Видавн. Т-во „Сіяч”, 1920. – ХІ, 139, IV с.:портр. –  В кн. також ст.: Микола Вороний: (Нарис літературного портрета ) / С. Черкасенко.

  149. Кобилянський В.О.Кобилянський Володимир Мій дар: Посмертна збірка поезій. – К.: [(Печатня Вид[авн.] Т-ва "Друкарь")], 1920. – ХІІ, 97, [2] с.: портр. – В кн. також ст.: Володимир Кобилянський: (Замісць характеристики) / М.К.Зеров.

   150. Коцюбинський М.М. Сміх; Він іде; Persona grata. – К.: Всеукр. Держ. Вид-во. 2-а Рад. Друк., [1920]. – 81, [2] с.: портр. – (Універсальна б-ка; № 5). – Рік вид. встановл. за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. Т.2. 1912-1923. – К., 2003.

    151. Тичина П.Г.Тичина Павло Замісць сонетів і октав. – К.: Вид[авн.] Т-во „Друкарь. [(Печатня Видавн. Т-ва „Друкарь”)], 1920. – 68, [2] с. – На окр. арк.: Григорію Савичу Сковороді присвячую Автор.

    152.Чернявський М.Ф. Молодість: Чернявський Поезії. Кн.2. – [Херсон: Вид. Кооперат. Т-ва „Укр. Книгарня”. (Друк. Т-ва О. Д. Ходушиної)], 1920. – 45с. – (Ювіл. Вид.).

    153. Чернявський М.Ф. Молодість:Чернявський Микола Поезії. Кн.3. – [Херсон: Вид. Кооперат. Т-ва „Укр. Книгарня”. (Друк. Т-ва О. Д. Ходушиної)], 1920. – 46 с. – (Ювіл. Вид.).

      154. Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання. Кн. 2: За золотим руном. – [Херсон: Вид. Кооперат. Т-ва „Укр. Книгарня”. (Друк. Т-ва О. Д. Ходушиної)], 1920. – 46 с. – (Ювіл. Вид.). – Зміст: За золотим руном; Похорон; Смерть Зораба; На крилах смерти; Степовий сокіл; Кінець гри.

    155. Чернявський М.Ф.Чернявський Микола Повісті й оповідання. Кн.3: Темрява. – [Херсон: Вид. Кооперат. Т-ва „Укр. Книгарня”. (Друк. Т-ва О.Д.Ходушиної)], 1920. – 46  с. – (Ювіл. Вид.). – Зміст: Темрява; Богові невідомому; Хліб наш насушний.

    156. Франко І.Я.Франко Іван Вічний революціонер: Вірші. – К.: Всеукр. Вид-во. Київ. Філія. (2-а Рад. Друк.), 1920. – 45 с.: портр. – (Універсальна Б-ка; № 1).

    157. Шевченко Т.Г.Шевченко Тарас Кобзарь: Повний текст / В редакції [з вступ. ст. „Життя Тараса Шевченка”] В.Доманицького . – [К.]: Вид. Дніпр. Союзу Спожив. Союзів України. [(Друк. Дніпросоюзу)], 1920. – ХХVI, 543 с.: портр., мал.

1921

158. Франко І.Я. Бенкет шляхти: (Урив. з поеми І.Франка "Похорон") / Інсценіровка Вас.Юша; За ред. і передм. І.Кулика. – Вінниця: Всеукр. Держ. Вид-во. Поділ. філія, 1921. – 28 с.

159. Шевченко Т.Г. Революційні поезії / З пеpедм. Е. Григорука. – К.: Держ. Вид-во. (2-а Рад. Друк.), [1921]. – ХХІV, 88 с. – (Універсальна Б-ка; № 16). – Опис здійсн. за кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. Т. 2. 1912-1923. – К., 2003.

 1922

160. Костомаров М.І.Костомаров Микола Чернігівка: Бувальщина XVII віку / Написав М.Костомаров; Переклад з передм. Б.Грінченка. – 2-е вид. – К.; [Берлін]: Ратай. Ляйпціг: [(Друк. К.Г.Редера)], [1922]. – ХІІ, 227 с.   Передрук із вид. Т-ва „Просвіта” у Київі. – [1908].

161. Коцюбинський М.М. Твори. Т.1.:Коцюбинський Михайло На віру та инші оповідання/ Під ред. і з передм. С.О.Єфремова. – К.: Держ. Вид-во. [Друк. (б[увш.] С.В.Кульженка)], 1922. – XVI, 225 с. – Зміст: На віру; П’ятизлотник; Ціпов’яз; Помстився; Хо [присвята братові В.Боровикові]; На крилах пісні.

162. Кримський А.Ю.Кримський А. Пальмове гилля : Екзотичні поезії. Ч.3: (1917-1920). – К.: Кооперат. Т-во „Час”. (Друк. Київ. Філії Вукопспілки), 1922. –231 с. – (Белетрист. писання А.Кримського; [Кн. 4.]). – В кн. також біогр. відомості про авт., пер. віршів з перс., араб., турец. – Бібліогр.: Белетрист. писання А.Кримського: с. 4 обкл.

163. Мамонтів Я.А.Мамонтів Я. Драматичні етюди. – Х.: Держ. Вид-во України. [(1-а держ. друк.)], 1922. – 44 с. – Зміст: Dies irae; Третя ніч; Захід.

164. Мамонтів Я.А.Мамонтів Я. Над безоднею: Драма в 3 актах. – Х.: Держ. Вид-во України. [(1-а Держ. друк.)], 1922. – 44 с.

165. Старицький М.Старицький М. Зімовий вечір : Драматичний етюд у 2-х одслонах / Сюжет позичено з повісти Е. Ожешкової "Зімовий вечір". - [К.]: Слово, [1922]. – 48 с. – На тит. арк.: Посвята артисту М.К.Садовському.

166. Шевченко Т.Г.Шевченко Т.Г. Запретный Кобзарь / В переводах собрал  И.А.Белоусов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Кооперат. Изд-во „Земля и Фабрика” при Ц. К. Союза Бумажников. [(35-я тип. „Мосполиграф”)], 1922. – 90 с. – Автори перекл.: И.Белоусов; Н.Ашукин; Ф.Гаврилов; П.Тулуб.

1923

167. Копиленко О.І. Кара-круча: Три оповідання. – Х.: Шлях Освіти. [(Друк. Наркомосвіти УСРР Всеукр. Акад. Наук)], 1923. – 37 с. – (Б-ка селянина: Сер. красного письменства/ За ред. С. В. Пилипенка; № 2). – (З творів Спілки селян. письм. "Плуг"). – Зміст: Кара-круча; Казки; Весняні закутки.

168. Панч П.Й. Бій преподобний. – Х.: Шлях Освіти. [(Друк. Наркомосвіти УСРР Всеукр. Акад. Наук)], 1924. – 15 с. – (Б-ка селянина. Сер. красного письменства. / За ред. С.Пилипенка. № 10). – (З творів Спілки селян. письм. „Плуг”).   Зшито разом з №№ 165,166.

169. Панч П. Й. Гнізда старі. – Х.: Шлях Освіти. [(Друк. Наркомосвіти УСРР Всеукр. Акад. Наук)], 1923. – 24 с. – (Б-ка селянина.  Сер. красного письменства / За ред. С.Пилипенка. № 4). – (З творів Спілки селян. письм. "Плуг").   Зшито разом з №№ 164, 166.

170Панч П.Й. Там, де верби над ставом: Повість. – Х.: Шлях Освіти. [(Друк. Наркомосвіти УСРР Всеукр. Акад. наук)], 1923. – 37 с. – (Б-ка селянина. Сер. красного письменства. / За ред. С. Пилипенка. № 1). – (З творів Спілки селян. письм. "Плуг").   Зшито разом з №№ 164, 165.

171. Сенченко І.Ю. На весні: Шість малюнків. – Х.: Шлях освіти. [(Друк. Наркомосвіти УСРР Всеукр. Акад. Наук)], 1923. – 44, [2] с. – (Б-ка селянина. Сер. красного письменства / За ред. С. Пилипенка; №5). – (З творів Спілки селян. письменників "Плуг"). – Зміст: Хуга; Марійка; Дмитро; Серед степу; Із циклю „Сільські новелетки”.   Зшито разом з № 163.

172. Франко І.Я. Казки / Малюнки і обгортка худож[ника] П.Лапина. – К.: Книгоспілка. (Друк. Київ. Філії „Книгоспілки”), 1923. – 24 с.: мал. – Зміст: Фарбований лис; Війна між псом і вовком.

Покажчик назв творів

 Покажчик включає в алфавітному порядку назви творів у тій формі, що була у виданні.

 

А дух переможе колись! 129

Амброзий Остапкевич . 54

Американська крисаня  56

Андрій Крейцер 54

Андрій 111

Артист 64

Баба Хролиха 58

Баба Явдоха 26

Базар 108

Байки (По Крилову) 52

Басараби . 96

Батьківська могила   4

Батьківське право   141

Батько [Г. Григоренка]   112

Батько [Л.А. Пахаревського]   51

Безбатченко   147

Бейрутські оповідання   140

Бенкет шляхти   158

Бідна і беззаступна вдова княгиня Башмачка   61

Бідний Генрих   101

Біжниця з Зомербергу   115

Бій преподобний   168

Білий чорт   139

Біля машини   62

Біля родинного огнища   129

Блискавицї   70

Богдан Хмельницький   132

Богиня революції   129

Богові невідомому   155

Божевільна   112

Боротьба   83

Бразиліяне   46, 126

Буденні оповідання   51

Будиночок над кручею   129

Бунт   142

Буревісник   139

Бусурмен   138

В безмежну далечінь   129

В боротьбі за волю   80

В вагоні   141

В годинї задуми   103

В дорозі   42, 57

В мовчазних покоях   128

В обіймах минулого   106

В остатнїй лавці 56

В пазурях у людини   133

В тюрмі   133

В царстві комишів   128

Великі земські діячі, або пани Сонцелови   61

Великі проводи   11

Вернувся   51

Весела розвага   53

Весна   142

Весняні закутки   167

Весняні мрії   147

Вечир   4

Вибір гетьмана   78

Виборець   25

Вид чого вмерла Мелася?   32

Вимуштрований кінь   54

Виргиліева Энеида на малороссійскій язык переложенная [Котляревського]

      див. Энеида, Енеїда   1,19, 23,49

Виривки з мемуарів одного старого гріховоди   141

Відьма [С. В.Васильченка]   107

Відьма [М. М. Коцюбинського]   122

Війна між псом і вовком   172

Війт   34

Він іде   150

Він присягав   46, 126

Вінки   139

Вістуни   96

Вітер   120

Вітре буйний   8

Вічний революціонер   156

Вовк старшиною   99

Волинські оповідання   74

Воскресни!   51

Всякому своє   139

Вуси   143

Гайдамаки   8, 136

Гамалія   8, 78

Ганна Монтовт   74

Гармонія   139

Герой очаковских времен   17

Глум життя   106

Гнізда старі   169

Голка   143

Головатый   17

Горе   128

Грицько   86

Грім   56

Гумористичні оповідання   143

Да здравствуєт небитіє   133

Давнє й нове   59

Давнина   96

Давня пригода   124

Два платочки   46, 126

Дві крапельки   139

Дві птиці   139

Дві рускі народності   75

Дебют   57

Деда   124

Дзвін [Збірник]   42

Дивна пригода   141

Дивний ткач   139

Дисонанси   139

Дівчина чайка   139

Дівчина   128

Дід Євмен (Дид Євмен)   26,120

Дід знав усе   128

Діти землі   76

Діяконова дісціпліна   128

Для загального добра   36

Дмитро   171

Дніпрова Чайка   139

До заслання   64

До Марьи Потоцкій   4

До Основяненка   8

До раю злотосяйного   97

Добре діло   124

Добре робы, добре и буде   16

Довгий ряд днів   51

Доля одного пысьменныка   33

Доля   112

Дома   107

Допис із Харьківців   133

Дорога   96

Дорогою ціною   121

Дорош   144

Досвітки   11

Драма в тюрми   33

Драматичні етюди   163

Друзі   106

Думи моі, думи моі   8

Думка   4, 8

Дух часу   25, 119

Етюд   106

Єзуїтська преподобниця   74

Жасминовий кущик   128

Жидівка Вихрестка   137

Жидівська дитина   35

Життя людське   129

Жывый про жыве дбайе   33

З давно минулого   142

З книги життя   133

З Кралодворской рукописи   4

З літопису мебльованих покоїв пані Біленької   129

З літопису преславних діяннів панків Присташів   141

З похорону   116

З старих карток   115

За високими тополями   128

За віщо?   147

За душу   139

За золотим руном154

За пашпортом   133

Забув   124

Загадка   75

Загадки   56

Задля кусника хліба   25

„Заєць”   124

Закохана пара, або пан Борза та пані Борзачка   61

Замісць сонетів і октав   151

Захід   163

Збірник творів   147

Здача Дорошенка   78

Землиця рідна   124

Зіля Королевич   71

Зімовий вечір   165

Зле дїло   34

Злодій   96

Злочинне святкування   141

Злочинниця   124

Злочинці   124

И мы за Ным   33

Иван Пидкова   8, 78

Иллюстрированный "Кобзарь" Т.Г. Шевченко   21

Іван Вишенський  134

Іван з Буджака   46, 126

Іван Підкова   78

Іван Рило   34

Іван Франко   134

Із днів боротьби   129

Із днів волі   129

Із книги Кааф   102

Із циклю „Сільські новелетки”   171

Іола   103

Іржавець   78

Істар   101

Історичні оповідання   144

Історичні поеми Тараса Шевченка   78

Історія синьори Занети Альберіго з Венеції   115

К свету   39

Кавуни   87

Кадріль   34

Казка про Гігеса   55

Казки [О.І. Копиленкa]   167

Казки [І.Я. Франка]   172

Казки з життя   129

Кальнишевський у неволї   80

Камелії  106

Камергер Семен Іванович Карючка   61

Кара-круча   167

Карпатські етюди   129

Катерина   8

Катеринославські публіцистки   58

Квіт на п’ятку   34

Кирилови Розуму   4

Кіндрат Бубненко-Швидкий   144

Кінець гри   154

Кленові листки   96

Кобза    139

Кобзарь (Кобзар)[Т. Г. Шевченка]   8,12, 15, 21,  40, 43, 47, 48, 79, 146, 157, 166

Кобзарь Тараса Шевченко в переводе русских поэтов   40

Коваль Бассім   28

Коляда   124

Комета   116

Коні не винні   122

Конотопська видьма   16

Котячий хутір і его счасливе панство   61

Краледворський рукопис   75

Кум з маленької хати   56

Куфа з араком   56

Ланцюг   84

Леся нема   129

Лисичка Кума   99

Лист   122

Лиходій з несвідомості   56

Ліжко під дверима   51

Лілія   129

Лісова іділія   102

Лісова пісня   77

Ловы   4

Лумера   34

Любов до ближнього   133

Май   96

Маковейка   54

Маленьке непорозуміння   46, 126

Маленький горбань   104

Малороссійскія повести разсказанныя Грыцьком Основяненком   16

Мана   124

Мандрівник скінчив свою путь   129

Мара   139

Марійка   171

Маруся   16, 118

Матусине благословення   144

Межигорський дід   144

Мелямпус   55

Мертвец-шалун   20

Мертвецькый велык-день   16, 118

Месть Чорногорця   54

Михайло Чарнышенко или Малороссія восемьдесят лет назад   2, 3

Мій дар   149

Мій осінній спочинок   129

Мій перший поцілунок   54

Мій сон   142

Могила   4

Мои давни знайоми   33

Мої листи   24

Молодик на 1843 год   4

Молодість   152,153

Монолог   42

Морське серце   139

Морул Миколай Сучавский   54

Москаль-Чаривнык   19, 49

Н. Маркевичу   4

На балконі   129

На весні   171

На віру   161

На Вовчому хуторі   37, 46, 126

На волю!   129

На горах   116

На громадській роботі   63

На „етюди”   129

На згадованье Климовського   4

На крилах пісні   161

На крилах смерти   154

На острові   122

На перші гулі   81

На пів-дороги   106

На прічках   56

На Роспутті   113

На свят-вечір   46, 126

На Святоюрській горі   134

На старі теми   102

На чужині   133

На що мені чорні брови   8

Наввыпередкы   33

„Наградні”   124

Над безоднею   164

Над Дунаєм   128

Назар Стодоля   12, 15

Наймичка   8

Напасть   54

Народні оповідання   58

Настунина пригода   56

Настуся   11

Наталка-Полтавка   19, 49

Наука   133

Наш театр у повітовім містечку Н.   54

Не доскочив   106

Не зрозуміли   46, 126

Не співайте, півні, не вменшайте ночі!   82

Невгомонні   147

Невдалиця    46, 126

Невинна   127

Невідомий   57

Неволя   4

Недоросток   65

Неизданныя сочиненія Гулака-Артемовскаго   22

Нелюб   66

Немає матусі   133

Непорозуміння   147

Непрымыренна   26

Німий   45

„Ніобея”   124

Ніч   116

Нові співомовки   102

Новыя сцены и разсказы из малорусскаго народнаго быта   13

Образ великого   139

Огнепоклонники   106

Ода до князя Куракина   19, 49

Одно слово   124

Озимина   96

Означенє грама   56

Омелько каторжний    46, 126

Оповідання  [С.В.Васильченка]   138

Оповідання  [М.П. Левицького]   124

Оповидання [Д.В. Марковича]   37

Оповідання  [Л.А. Пахаревського]   128

Оповідання з селянського життя   95

Оповідання та вірші   120

Орфей   55

Осінній цвіт   106

Осіння журба   128

Осінь   129

Ось яка "сторія”   112

Ось-поси моє   34

Очі   124

П’ятизлотник   161

Павлик   58

Паламарові бузьки   56

Палїй   96

Пальмове гилля   27,162

Пан Протас Мартинович Шереберя   61

Пан Халявскій   20, 41

Панич Леонід   54

Панна Вероніка   54

Панна Мара   109

Панна Сотникова   17

Панове субскрібенти   48

Панські жарти   100, 102

Пантикапея   4

Пасквіль   74

Пастух Кузьма Шило   33

„Пачкар”   124

Певний притулок   139

Пенати   116

Пенсія   124

Перебендя   8, 120

Перекази старинного світа   55

Перекотиполе   4, 117

Переяславська ніч   75

Перша льгота   124

Перша учителька   35

Перше сватання   147

Перші дебюти одного радикала   141

Песни ленника   90

Пестрі звуки   38

Петрусь, Нінусь, Юрусь   129

Пивнив празнык   33

Писня   4

Письмо к редактору Народного Чтенія   12

Під мінаретами   121

Підбрехач   4

Підпал   66

Пісня в кайданах   45

Плавні горять   139

По закону   124

По степах та хуторах   46, 126

Повести и драматическія сочиненія Грыцька Основъяненка   20

Повести и разсказы Грыцька Основяненка   17

Повісті й оповідання  М.Ф.Чернявського   154

Повістки та ескізи з українського життя   140, 141

Поганяй до ями   133

Подарований кальош   56

Подарунок на іменини   122

Поезії [М.К. Вороного]   148

Поезії [І. Манжури]   125

Поема про білу сорочку   101

Поеми [І.Я Франка]   101

Пожежа   33

Покупка   67

Полное собраніе сочиненій на малороссійском языке И. П. Котляревскаго   19

Помєтилась   106

Поминки   147

Поміж панами   61

Помстився   161

Порожнім ходом   124

Потомки заднепровских гайдамак   7

Похорон [Н.Д. Романовича -Ткаченка]   129

Похорон [В.С. Стефаника]   96         

Похорон [І.Я. Франка]     101

Похорон [М.Ф. Чернявського]  154

Починок 10

Превелебний сват   74

Преданія о Гаркуше  17

Предок   116

Преславний пан Петро Петрович Кардаш   61

Привід Кальнишевського    80

Приказки Євгена Гребінки   85

Присвятили ся  58

Причинна   8, 60

Про Шевченкові твори 79

Про що тирса шелестіла...   135

Прогулька в верх  56

Прокіп Іванович   144

Прощай, життя   133

Псалми Давидови   8

Пятый акт   4

Рада, Украінський альмонах на 1883 рок  14

Радощі  133

Ранок осинній  4

Растлініє нравів   140

Революційні поезії  159

Ридна мова   4

Родийський кольос   55

Рожеві квіти   106

Розвіяні мрії  129

Розмова з Кривоносом 115

Розмова з покійними    4

Сава Чалий    75

Салдацькый патрет (Салдатськый патрет)  16, 118

Сама, зовсім сама    67

Самотний     57

Самоцвіти      139

Санітар       124

Сатні і Табубу   101

Сашко      129

Сватання     112

Святкові зорі   107

Серед крижаного моря   114

Серед степу широкого    147

Серед степу    171

Син землі      51

Син     133

Сиротина   120

Скеля   139

Скін    96

Словарь малороссійских слов, содержащихся в Энеиде       1

Слово про похід Ігоря Святославича            131

Смерть Зораба           154

Сміх           57,150

Снище            139

Снігурка            72

Собака            139

Собачий хутір і его вельможний пан Цуцало      61

Соломониця, або Соломон у спідниці          140

Сон [М.М. Коцюбинського]     122

Сон [В.С.Стефаника]   96

Сонечко      106

Сопілка      73

Сочиненія Григорія Федоровича Квитки        16, 17, 20

„Союзник”      124

„Союзниця”    124

Співомовки   130

Спокуслива нива       120

Спомини Російсько-Турецької війни 1877-1878 р.     94

Спомини про Микиту Леонтійовича Коржа        144

Ставок і німфа        106

Стара і молода ялиця        54

Старий Мартин            54

Старий молодий       112

Старци       33

Статья 182     124

Стельмахы      33

Степовий сокіл          154

Страчене життя         133

Страшна ніч         124

Страшний суд     102

Струмочок     139

Суд чехів над собою   75

Судия      25

Суперечка    139

Сучасні сільські малюнки    44

Сюрприз     46, 126

Та хто ж таки справді винен?!     141

Таємниця       139

„Таємниче вбивство”       124

Такий панок      96

Там, де верби над ставом     170

Тарасова ніч     8, 78

Татарскіе набеги    17

Твори Амвросія Метлиньского та Миколи Костомарова        75

Твори [С.І. Воробкевича]         54

Твори [Г. Григоренка]      112

Твори [Г.Квітки-Основяненка]     118

Твори [І.П. Котляревського]     49

Твори [М.М.Коцюбинського] 122,161

Твори [П.О. Куліша]     50

Твори [Д.В. Марковича]         126,142

Твори [Николи Устияновича і Антона Могильницького]        68

Твори [Т.Г. Шевченка]         48,64

Творы [О.Я. Кониського]     26,33

Темрява         155

Тестамент      116

Тихеньке життя      51

Тихо на хуторі      129

Тільки правду дай!        106

Тіні забутих предків         122

Тоді як акації цвіли      51

Тополі      139

Тополя         8, 60

Торба    4

Третя ніч        163

Трудівниця Горпина   58

Туга України    93

Туга   129

Турецькі бранцї      54

Тяжка дорога       124

Тяжкий хрест    124

Тяжко, важко в світі жити   8

У вагоні    124

У городі    133

У найми (У наймы)      37,46, 126

У панів    107

У Святої Софії     115

У сніговому краї         114

У схимника    133

Узько, темно...        45

Украдене щастя         145

Украинська поэзія вид Котляревського до останних часив   29

Украинська проза вид Квиткы до 80-х рокив XIX в.   30

Украинська проза з 80-х рокив XIX в. до останних часив      31

Украиньска квитка: [Збірка поезій]      6

Українські сцени з 1649-ого року  75

Украла       88

Утома         57

Утоплена           4, 8

Фаетон       55

Фанти       129

Фарбований лис        172

Филимон і Бавкида    55

Фрагмент    106

Хавромантїй   58

Хатнє лихо    124

Хвала життю     122

Хвилі   45

Хвиля    139

Хвора душа   26

Хитрий Панько і иньші оповідання    34

Хівря язиката   112

Хліб наш насушний    155

Хмари     57

Хо   161

Хрест і півмісяць     124

Хризантеми     51

Християнство і кріпацтво    75

Хрущі     56

Хто винен    54

Хто вона?   147

Хто-кого?   112

Хуга   171

Хуторяночка   133

Циганка    54

Ціпов’яз    161

Чекає нас велика річ   80

Чернець    78

Черниговка   18

Черниця Ксеня   54

Черниця Мар’яна    48

Чернычка    33

Чесний робітник    106

Чи по правді        112

Чи Сруль чи Петрик    54

Чисті серцем        128

Читачі      128

Чорна пантера і білий медвідь   110

Чорна Рада   123

Чорні очі    129

Чужий     51

Чумаки, або смутні часи України     9

Швачка   78

Шевченко яко маляр   64

Шевченкови      4

Шельменко волостной писар     20

Шельменко денщик   20

Школяр     133

Шматок    46, 126

Щаблі життя    42

Щастя Пейсах Лейдермана     124

Ще той ся не вродив, що би всїм догодив     54

Що записано в книгу життя   122

Що людий єднає      54

Що робити     133

Щоденник гімназистки    147

Юда     91

Я не боюсь тюрьми   120

Ядзя і Катруся та іньші оповіданя       35

Як баба Оришка замерала, а люде спроста їй вірили   58

Як вродилася пісня      105

Як же так        133

Як зацвітуть троянди       129

Як ми їздили до Криниці         57

Як ми стрічали Новий Рік (Уривок із споминів Івана Галайчука)    115

Як Митро Лазаренко тоту взяв, котру щиро покохав        54

Як мужик Гарасим лікарем став   54

Як панич Гаврильцьо Довгоніс оженився      54

Як я вмер         67

Ялинка       92

Янова         35

Ярослав Осмомисл, історичні образи    89

?!..     106

Dies irae    163

Fata morgana    57,121

Final     46, 126

Intermezzo     57

Liebesahnung        35

Persona grata       150

Psychopathia nationalis   141

Semper tiro    102

Sub divo         116

Іменний покажчик 

Александров В.С.

29

Александрович М.М.

30

Афанасьєв-Чужбинський О.С.

4, 29

Барвінок Г.

30

Бацилов.М. С.

4 (худ.)

Бецкий И.Е.

4 (уклад.)

Білиловський К. О.

29

Богацький П.

106

Бодянський І.

4

Бобенко А. М.

29

Бойко В.

118 (ред.)

Бордуляк Т.Г.

31

Боровиковський Л.І.

29

Бурачек І.

49 (худ.)

Варавва О.П.

90

Васильченко С. В.

65, 71, 81, 82,107,138

Васин Н.

40 (передм.)

Ващенко Г. Г.

45

Вербицький М.А.

29

Винниченко В. К.

42,62,83,84,108,109,110

Висоцький В.

29

Вовчок М.

30

Волоха С. див. Прокопович В.К.

46 (передм.)

Волошиновський Й .А.

111

Воробкевич С. І.

29, 54

Вороний М. К.

29, 148

Галка І. див.Костомаров М. І..

4, 4 (пер.), 18, 29, 75, 156

Гербель Н. В.

21(пер.), 40 (ред.)

Глібов Л. І.

29, 53

Головацький Я. Ф.

29

Грабенко А.М.

14

Грабовський П. А.

29

Гребінка Є.П..

29, 53, 85

Григоренко Г.

31, 112

Григорук Е.

159 (передм.)

Грінченко Б.Д.

14, 29, 31, 49, 63, 66, 67, 68, 72, 73, 86, 87, 88, 113, 114, 160 (передм.)

Грінченко М.М.

 114

Грушевський М. С.

31, 89, 115, 116

Гулак-Артемовський П.П..

22 ,29

Дем’янчук І.

55

Дніпрова Чайка

29, 31

Доманицький В. М.

43 (передм., ред.), 47 (передм.)

Єфремов С.

49(ред., передм.),161 (ред., передм.)

Жук М. П.

14

Жулавський Ю.

103

Забіла В. М.

29

Загірня М. див. Грінченко М.М.

114

Зеров М. К.

149

Зінківський Т. А.

31

Каменецький Й. К.

1 (уклад.)

Карий Гнат  див. Карпенко-Карий І.

14

Катранов С. П.

19 (уклад.)

Карпенко-Карий І.

14

Квітка-Основ’яненко  Г. Ф.

4, 16, 17, 20, 30, 41, 117,118.

Кобець О. див. Варавва

90

Кобилянська О.Ю.

91

Кобилянський В. О.

149

Кобринська Н. І.

25, 31,35

Коваленко Г. О.

31, 32, 53

Ковалів С. М.

31, 56

Коженьовський Ю.

69

Кониський О.Я..

26, 29, 30, 33, 120

Кониський-Перебендя   див. Кониський О. Я.

26, 29, 30, 33, 120

Кононенко М. С.

29

Копиленко О. І.

167

Корженевський Й.

4

Корнієнко В.

49( худ.)

Костомаров М. І..

4, 18, 29, 75, 160

Котляревський. І. П.

1,1(уклад.), 19, 23, 29, 49, 53

Коцюбинський М. М.

31, 36, 42, 57, 92, 121, 122, 150, 161

Кравченко У.   див. Шнайдер Ю.

29

Кримський А.Ю.

27, 29, 31, 140, 141, 162

Крушельницький А. В.

134

Кузьменко П. С.

30

Кулик В.С.

29

Кулік І.

158 (ред.)

Куліш П.О.

2, 3, 7, 11, 14, 29, 30, 48, 50, 123

Кулішева О. див. Барвінок  Г.

30

Кульчицька І. О.

96 (худ.)

Лапин П.

172 (худ.)

Левитський М.В.

93

Левицкій И.С., Левицький І. С. див. Нечуй-Левицький І. С.

14, 19 (ред.), 30, 127

Левицький М. П.

124

Левицький О.І.

74

Леонтович В.М.

31

Лепкий Б. С.

31, 80

Лопух див. Грабенко А.М.

14

Лук’янович Д.Я.

79

Майорський П.

53

Маковей О.С.

29, 31, 54 авт. післям.

Мамонтів Я.А.

163, 164

Манжура І.І.

29, 125

Маркович Д.В.

31, 37, 46, 126, 142

Марковичка М. див. Вовчок М.

30

Мартович Л.

31, 34

Метлинський А.Л.

4, 29, 75

Микешин М.І.

21 (худ.)

Мирний П.

14, 30

Міллер Ф.

69

Мова В.С.

29

Могила А.

4

Могильницький А.Л.

69

Морачевський П.С.

9

Мордовець Д.Л.

14, 21 (передм.), 30

Мордовцев Д.Л.

див. Мордовець Д.Л.

 

 

Надсон С.Я.

29

Наталїя з Озаркевичів   див. Кобринська Н.І.

25,31, 35, 119

Негрі А. 29

29

Нечуй  див Нечуй-Левицький І. С.

 

Нечуй-Левицький І.С., Нечуй, Левицкій И.С.

14, 19 (ред.), 30, 127

Николишин Д.

78 (передм.)

Новицький О.П.

64

Осадчий Т.І.

76

Основъяненко Г. див. Квітка-Основ яненко Г.Ф.

4, 16, 17,  20, 30, 41, 117, 118

Панч П. Й.

168, 169, 170

Пахаревський Л.А.

51, 128

Петренко М.М.

4, 29

Пилипенко С.В.

167, 168, 169, 170, 171 (ред.)

Подушка І.П.

10

Полонський Я.

12

Потапенко В.О.

31

Прокопович В.К.

46 (передм.)

Пушкін О.С.

29, 50,

Пчілка О

14, 29

Раєвський П.

13

Ратай П. див. Куліш П.О.

2, 3, 7, 11, 14, 29, 30, 48, 50, 119

Романович-Ткаченко Н.Д.

129

Романчук Ю. С..

64 (уклад.)

Руданський С.В.

29 53.130

Русова С.

104 (ред.)

Садовський М.К.

14, 94

Самійленко В. І.

29, 53

Свидницький А. П.

30

Семанюк І.Ю. див. Черемшина

31

Семенко М. В.

130

Сенченко І.Ю.

171

Серпокриленко О.

95

Сірий Ю. див. Тищенко Ю.

104

Славинський М.А.

29

Софокл

29

Сріблянський М. див. Шаповал М.Ю.

106

Старицька-Черняхівська Л. М.

29

Старицький М.П.

14, 29, 52, 132, 165.

Стефаник В.С.

31, 96

Стешенко І. М..

29

Стороженко О.П.

30, 143, 144

Сулима Т.С.

58

Тенянко П.В.

98

Тесленко А. Ю

133

Тичина П.Г.

151

Тищенко Ю.

104

Тогобічній див. Щоголів І.М.

137

Тургенєв І.С.

12

Українка Леся

29, 77

Устинович М. Л.

69

Устиянович К. М.

29

Ф.-Л.

69

Федькович Ю. А.

29, 30

Франко І.Я.

28, 29, 30, 39, 48 (ред., передм., комент.), 53, 59, 99, 100, 101, 102, 134, 145, 156, 158,  172.

Хрущ     див. Жук М. П.

14

Чавчавадзе І.

29

Чайковський А. Я.

31

Чарнецький С.М.

103

Челаковський

69, 75

Чепіга-Зеленкевич Я.

104

Чередниченко В.

120 (передм.)

Черемшина М.

31

Черкасенко С.Ф.

42, 104, 105, 133, 135, 148

Чернявський М. Ф..

29, 152, 153, 154, 155

Чубинський П. П.

29

Чужбинскій А. див. Афанасьєв-Чужбинський О.С.

4, 29

Шаповал М. Ю.

106

Шашкевич В. М.

29

Шашкевич М. С.

29

Лапин П.    

172 (худ.)

Левченко И.

4

Шевченко Т. Г.

4, 8, 12, 15, 21, 29, 31, 40, 43, 47, 48, 60, 64,78, 79, 136, 146, 157, 159, 166

Шишацький-Ілліч О.В..

5, 6

Шнайдер  Ю. див. Кравченко У.

29

Щепотьєв В.

123 (передм.)

Щоголів І.М.

137

Щоголів Я. І.

4, 14, 29

Щукин Д.

125

Щурат В. Г.

24, 29, 131

Эварницкій Д. И. див. Яворницький Д. І.

61

Юркевич В. О.

44

Яворницький  Д. І.

61

Яновська Л.О.

31

Яричевський С. Г.

38

Ярош Д.

147

Яцків М. Ю.

70

Українська художня книга ХІХ - поч. ХХ ст.


 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Українська художня книга

ХІХ - поч. ХХ ст.

 

(З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва):

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця-2007


 

УДК 016:821

ББК 91.9:84

У45

 

Українська художня книга ХІХ-поч. ХХ ст. (З фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва): Бібліографічний покажчик / Вст. ст. А.М.Подолинного. Уклад.: Л.Б.Сеник, С.І.Мумро. Ред. Л.Б.Сеник; Вінницька ОУНБ ім..К.А.Тімірязєва.- Вінниця, 2007. – 48 с.

 

Покажчик „Українська книга ХІХ - поч. ХХ ст.”  розпочинає серію бібліографічних посібників, яка розкриватиме фонд рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.