У дивосвіті життя

Рік видання: 2016

Місце зберігання: Відділ краєзнавтсва

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Творчі імена Вінниччини

У дивосвіті життя

До 80-річчя від дня народження вчительки, журналістки, поетеси, громадської діячки Фаїни Приймачик

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


 УДК 016:37.011.31

ББК 91.9:74

У 11

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

У дивосвіті життя : до 80-річчя від дня народж. вчи­тельки, журналістки, поетеси, громад, діячки Ф. Прий- мачик : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі­рязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; вступ, ст.: Л. М. Куций, С. М. Травнева ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця, 2016. - 100 с. - (Творчі імена Вінниччини).

 

Бібліографічний покажчик присвячений 80-річчю від дня народження відомої журналістки, поетеси, краєзнавця, відмінника освіти України, активної громадської діячки, ве­терана праці Фаїни Микитівни Приймачик.

У покажчику представлені окремі книги та твори, вмі­щені у збірниках, альманахах, періодичних виданнях, пісні, а також значна частина публікацій ювілярки. В окремому розділі подано матеріали про життя і творчість Фаїни Прий­мачик.

Видання розраховане на педагогів, літературознавців, краєзнавців, бібліотечних працівників, студентську й учнів­ську молодь та всіх шанувальників творчості Ф. М. Приймачик.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва


Від укладачів

Бібліографічний покажчик «У дивосвіті життя» підготовлено до 80-річчя від дня народження вчительки, журналістки, поетеси, краєзнавця, громадської діячки Фа­їни Микитівни Приймачик. Це видання продовжує серію «Творчі імена Вінниччини».

Фаїна Приймачик народилася 19 червня 1936 року в місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької об­ласті. Часто переїжджала зі своєю родиною. Згодом Фаї­на Микитівна оселилася у Вінниці, де живе і нині.

Ювілярка є автором значної кількості публікацій в українських часописах. Пише вірші.

Вона — вчитель-філолог вищої категорії, відмінник освіти України, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня та медаллю «Ветеран праці». Фаїна Микитівна - член Конгресу української інтелігенції, Націонапьної спілки журналістів України, Всеукраїнського товариства «Про­світа» імені Тараса Шевченка та літературної студії «По­дільська хризантема» імені Євгена Гуцала.

Видання складається з текстової та бібліографічної частин. Відкривають покажчик статті відомого поета-гу- мориста, сатирика та публіциста, члена НСПУ та НСЖУ Леоніда Куцого «В кого справ хороших лік, той в пошані весь свій вік (до поважного ювілею Фаїни Приймачик)» і поетеси, журналістки, учителя-методиста, члена правлін­ня Вінницького обласного об ’єднання Всеукраїнського това­риства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, члена правління НСЖУ Світлани Травневої «Не зміліє душі криниця» та відгуки про життя і творчість Фаїни Приймачик.

Бібліографічна частина представлена у двох розділах:

  • Творчість Фаїни Приймачик;
  • Література про життя і творчий шлях Ф. Приймачик.

До першого розділу включені твори Ф. Приішачик, які подані у хронологічному порядку і розміщені за схемою: «Окремі видання», «Твори, опубліковані у збірниках, альма­нахах, періодичних виданнях»; в останньому підрозділі виді­лено: «Поезія» та «Пісні на вірші Ф. Приймачик». До цьо­го розділу також входить підрозділ «Публіцистика», який систематизовано за рубриками: «Публікації про Вінниць­кий обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» та «Методичні розробки уроків».

Другий розділ присвячений життю та творчій діяль­ності Ф. Приймачик. До нього входить підрозділ «Нагоро­ди, відзнаки, літературно-мистецькі премії». Матеріали в розділі розміщені у хронології.

Видання супроводжує допоміжний іменний покажчик, у якому в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів. редакторів, упорядників, осіб, що згадуються в пронумеро­ваних бібліографічних описах. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій осо­бистості. У додатку до покажчика подано список відзнак ювілярки.

При підготовці видання використовувалися державні літописи газетних та журнальних статей, краєзнавчий до­відково-бібліографічний апарат і ЕБД (електронні бази да­них) бібліотеки та мережа Інтернет. Опрацьовано мате­ріали із особистого архіву, наданого Фаїною Микитівною Приймачик.

Включені у видання матеріали здебільшого перегляну­то de visu. Даний покажчик не претендує на повноту і все- охопність. Відбір літератури закінчено в квітні 2016 року.

Покажчик розрахований на широке коло користува­чів - педагогів, краєзнавців, літературознавців, бібліотеч­них працівників, студентську й учнівську молодь та всіх шанувальників творчості Фаїни Приймачик


 

 

Поділитися:

У дивосвіті життя


Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Творчі імена Вінниччини

У дивосвіті життя

До 80-річчя від дня народження вчительки, журналістки, поетеси, громадської діячки Фаїни Приймачик

 

Бібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2016


 УДК 016:37.011.31

ББК 91.9:74

У 11

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

У дивосвіті життя : до 80-річчя від дня народж. вчи­тельки, журналістки, поетеси, громад, діячки Ф. Прий- мачик : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі­рязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; вступ, ст.: Л. М. Куций, С. М. Травнева ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця, 2016. - 100 с. - (Творчі імена Вінниччини).

 

Бібліографічний покажчик присвячений 80-річчю від дня народження відомої журналістки, поетеси, краєзнавця, відмінника освіти України, активної громадської діячки, ве­терана праці Фаїни Микитівни Приймачик.

У покажчику представлені окремі книги та твори, вмі­щені у збірниках, альманахах, періодичних виданнях, пісні, а також значна частина публікацій ювілярки. В окремому розділі подано матеріали про життя і творчість Фаїни Прий­мачик.

Видання розраховане на педагогів, літературознавців, краєзнавців, бібліотечних працівників, студентську й учнів­ську молодь та всіх шанувальників творчості Ф. М. Приймачик.

 

© Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва


Від укладачів

Бібліографічний покажчик «У дивосвіті життя» підготовлено до 80-річчя від дня народження вчительки, журналістки, поетеси, краєзнавця, громадської діячки Фа­їни Микитівни Приймачик. Це видання продовжує серію «Творчі імена Вінниччини».

Фаїна Приймачик народилася 19 червня 1936 року в місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької об­ласті. Часто переїжджала зі своєю родиною. Згодом Фаї­на Микитівна оселилася у Вінниці, де живе і нині.

Ювілярка є автором значної кількості публікацій в українських часописах. Пише вірші.

Вона — вчитель-філолог вищої категорії, відмінник освіти України, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня та медаллю «Ветеран праці». Фаїна Микитівна - член Конгресу української інтелігенції, Націонапьної спілки журналістів України, Всеукраїнського товариства «Про­світа» імені Тараса Шевченка та літературної студії «По­дільська хризантема» імені Євгена Гуцала.

Видання складається з текстової та бібліографічної частин. Відкривають покажчик статті відомого поета-гу- мориста, сатирика та публіциста, члена НСПУ та НСЖУ Леоніда Куцого «В кого справ хороших лік, той в пошані весь свій вік (до поважного ювілею Фаїни Приймачик)» і поетеси, журналістки, учителя-методиста, члена правлін­ня Вінницького обласного об ’єднання Всеукраїнського това­риства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, члена правління НСЖУ Світлани Травневої «Не зміліє душі криниця» та відгуки про життя і творчість Фаїни Приймачик.

Бібліографічна частина представлена у двох розділах:

  • Творчість Фаїни Приймачик;
  • Література про життя і творчий шлях Ф. Приймачик.

До першого розділу включені твори Ф. Приішачик, які подані у хронологічному порядку і розміщені за схемою: «Окремі видання», «Твори, опубліковані у збірниках, альма­нахах, періодичних виданнях»; в останньому підрозділі виді­лено: «Поезія» та «Пісні на вірші Ф. Приймачик». До цьо­го розділу також входить підрозділ «Публіцистика», який систематизовано за рубриками: «Публікації про Вінниць­кий обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» та «Методичні розробки уроків».

Другий розділ присвячений життю та творчій діяль­ності Ф. Приймачик. До нього входить підрозділ «Нагоро­ди, відзнаки, літературно-мистецькі премії». Матеріали в розділі розміщені у хронології.

Видання супроводжує допоміжний іменний покажчик, у якому в алфавітному порядку розміщені прізвища авторів. редакторів, упорядників, осіб, що згадуються в пронумеро­ваних бібліографічних описах. Номерами, взятими в круглі дужки, позначені матеріали, присвячені тій чи іншій осо­бистості. У додатку до покажчика подано список відзнак ювілярки.

При підготовці видання використовувалися державні літописи газетних та журнальних статей, краєзнавчий до­відково-бібліографічний апарат і ЕБД (електронні бази да­них) бібліотеки та мережа Інтернет. Опрацьовано мате­ріали із особистого архіву, наданого Фаїною Микитівною Приймачик.

Включені у видання матеріали здебільшого перегляну­то de visu. Даний покажчик не претендує на повноту і все- охопність. Відбір літератури закінчено в квітні 2016 року.

Покажчик розрахований на широке коло користува­чів - педагогів, краєзнавців, літературознавців, бібліотеч­них працівників, студентську й учнівську молодь та всіх шанувальників творчості Фаїни Приймачик